Zverejnene patenty 12.06.2003

Panel s dreveným telesom, tvoreným konštrukčnými prvkami v tvare dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6865

Dátum: 12.06.2003

Autor: Stridsman Per-eric

MPK: E04C 2/10, E04C 3/12

Značky: telesom, prvkami, panel, konštrukčnými, tvare, dreveným, tvořeným, dosák

Text:

...je vytvorený rez,určený na odstránenie zaoblených častí 3 a-3 d. Výsledkom toho je vyšší výťažok prirezaní, vytvorenom podľa obr. l, oproti rezaní podľa obr. 1 A.Obr. 2 a 3 znázorňujú, ako je vytvorený konštrukčný prvok 5 v tvare dosky z dvoch dosák 2 a a 2 d, ktore sú vytvorené použitím postupu, znázomeného na obr. IB, t.j., ktore vykazujú zostávajúce zaoblené časti 3 a a 3 d. Obidve tieto dosky 2 a a 2 d teda majú širokú stranu 6 a a 6 d,...

Vápenaté soli statínov odvodených od indolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6363

Dátum: 12.06.2003

Autori: Kapa Prasad Koteswara, Chen Guang-pei, Sutton Paul Allen

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00

Značky: indolov, vápenaté, statínov, odvodených

Text:

...vynález sa týka vápenatých solí indolových derivátov statínov, špeciñckejšie opticky aktívnych vápenatých solí Fluvastatínu, označovaných podľa vynálezu ako Fluvastatín vápenatý, a spôsobov prípravy týchto foriem Fluvastatínu a farmaceutickýchkompozícii obsahujúcich kryštalické formy Fluvastatínu.Ďalej sú uvedené definície rôznych výrazov používaných na opis zlúčenín podľa predloženého vynálezu. Tieto definície platia pre výrazy...

Arylsulfónamidové deriváty a ich použitie ako antagonistov receptora bradykinínu B1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5847

Dátum: 12.06.2003

Autori: Barth Martine, Massardier Christine, Bondoux Michel, Dodey Pierre, Luccarini Jean-michel

MPK: A61P 25/00, A61K 31/18, A61K 31/4164...

Značky: použitie, arylsulfónamidové, deriváty, bradykinínu, antagonistov, receptora

Text:

...1 predstavuje aromatický systém, ktorý je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viacerými atómami alebo skupinami atómov vybranými zhalogénov, Cj-Cg alkylových skupín, C 1-C 3 alkoxyskupín,nitroskupiny, kyanoskupiny, trifluórmetylu alebo trifluórmetoxyskupiny, R 2 predstavuje atóm vodíka alebo C 1 C 4 alkylovú skupinu, pripadne substituovanú fenylovou skupinou, skupinou CONH alebo jedným alebo viacerými atómami fluóru, R 3...

Zbraň so sklápacou hlavňou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5431

Dátum: 12.06.2003

Autor: Popikow Sergej

MPK: F41C 7/00, F41C 23/00

Značky: sklápacou, zbraň, hlavňou

Text:

...spôsobom vymenené a nahradené kolíkmi, u ktorých je vzdialenosť dosadacej plochy k stredovému bodu kolíku príslušne väčšia alebo menšia. Vďaka postranným kolíkom je možné zachytávať systémové sily od hákového dielu, pôsobiace na prednú časť pažby. Blokovací mechanizmus preto nemusí zachytávať žiadne veľké sily, takže držiaky upevnené na hlavní môžu byť tiež upevnené bez veľkého pôsobenia tepla, napríklad spájkovaním namäkko. Tým je...

Zvitok s vnútorným odvíjaním a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4814

Dátum: 12.06.2003

Autori: Hungler Joel, Malecot Yves-michel

MPK: B65H 18/00

Značky: zvitok, spôsob, odvíjaním, vnútorným, výroby

Text:

...operácia odvijania/navíjania strojom, nie je možné sa normálne vyhnúť zmenšeniu stredového otvoru povolením alebo zrútením prvých závitov v strede zvitku potom, čo bolo vytiahnuté vreteno. Toto zrútenie vzniká napríklad po vytiahnutívretena a/alebo v okamžiku rozrezávania logu (guľatiny), a to tlakom vyvíjaným pílou.0010 V každom pripade sa konštatuje čiastočné alebo úplné zmenšenie stredového otvoru počas manipulácií a dopravy, z dôvodov...

Spôsob lokalizovania dopadu na povrch a zariadenie na aplikovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4713

Dátum: 12.06.2003

Autori: Catheline Stefan, Fink Mathias, Ing Ros Kiri, Quieffin Nicolas

MPK: G06F 3/041, G06F 3/033

Značky: spôsobu, zariadenie, lokalizovania, povrch, aplikovanie, dopadu, tohto, spôsob

Text:

...rôzne veličiny,- použijú sa nanajvýš dva akustické snímače,- proces obsahuje počiatočnú poznávaciu etapu, v priebehu ktorej sa determinujeexperimentálne každý predurčený signál generujúci najmenej jeden dopad na každú aktívnu- každý predetirmovaný signál je signál teoretický (vypočítaný alebo stanovený experimentálne na identickom objekte alebo na veľmi podobnom zakustickěho hľadiska k tomu, ktorý bol použitý),- v priebehu poznávacej etapy...

Postup a plniace zariadenie pre vyplňovanie dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4096

Dátum: 12.06.2003

Autori: Rupietta Bertram, Kalkofen Peter, Parsch Egon

MPK: B28B 11/00

Značky: vyplňovanie, dutin, postup, zariadenie, plniace

Text:

...hmota utláčat do aspoň jednej dutiny pomocou razidla alebo pod. Razidlo je pritom vo svojej geometrii prispôsobené tvaru dutiny, takže môže do nej pri utláčaní plniacej hmoty preniknúť. Prostredníctvom napr. pneumatického alebo hydraulického zdvihacieho a spúšťacieho zariadenia je možné zabezpečiť stanovený tlak razidla na plniacu hmotu pre utláčanie. Doplnkovo k vibrácií počas plnenia plniacej hmoty je možné aj počas utláčania razidlom...

Kvartérne amóniové cyklodextrínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3569

Dátum: 12.06.2003

Autori: Kis Georg Ludwig, Szejtli József, Schoch Christian

MPK: C08B 37/00, A61P 31/00, A61K 31/716...

Značky: deriváty, cyklodextrínové, kvartérne, amóniové

Text:

...skupiny homologických oligosacharidov. Ako je tiež dobre známe, cyklodextríny sú homologické cyklické molekuly obsahujúce 6 alebo viacero, obzvlášť 6, 7 alebo 8 alfa-D-glukopyranózových jednotiek spojených dohromady v polohách 1,4, ako V amylóze. Ak je počet alfa-D-glukopyranózových jednotiek 6, je molekula známa ako alfa-cyklodextrín, ak je počet alfa-D-glukopyranózových jednotiek 7, je molekula známa ako beta-cyklodextrín a ak je...

Konštrukčný rad kužeľových drvičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2029

Dátum: 12.06.2003

Autor: Papajewski Detlef

MPK: B02C 2/00

Značky: konštrukčný, drvičov, kuželových

Text:

...vynálezu porušuje bežnú tradíciu neustáleho upravovania priemerov a výšok drviaceho priestoru a využíva poznatku, že priechodnosť prirovnakej tenkosti drviacej štrbiny sa nezvyšuje proporcionálne úpravou výškydrviaceho priestoru. Pri rastúcej axiálnej výške drviaceho priestoru a zachovaných priemeroch vstupu a výstupu drviacej štrbíny naproti tomu (kvôli zvyšovaniu tenkosti drviacej štrbíny) rastie tendencia k upchávaniu a znižovaniu...

Meranie kanálových charakteristík v komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1782

Dátum: 12.06.2003

Autori: Moulsley Timothy, Baker Matthew

MPK: H04B 17/00

Značky: charakteristik, kanálových, komunikačnom, systéme, meranie

Text:

...je premenlivé, pričom variácia času spriemerovania závisí odEurópska patentová prihláška EP 1081875 A 2 publikuje spôsob riadenia výkonu v rádiokomunikačnom systéme, v ktorom sa merania prijatej úrovne výkonu vykonávajú v rámci meracieho intervalu, ktorý môže mať premenlivú dĺžku, pričom interval merania je menší alebo rovný časovému obdobiu, vktorom sa môžu zmeniť charakteristiky signálu indikujúce výkon. Príkladmi charakteristík signálu...

Spôsob prípravy esteru kyseliny dioxánoctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1512

Dátum: 12.06.2003

Autori: Maas Peter Johannes Dominicus, Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero, Bakel Van Hermanus Carolus Catherina Karel, Callant Dominique Monique Charles

MPK: C07D 319/00

Značky: přípravy, kyseliny, dioxánoctovej, spôsob, esterů

Text:

...možno vybrať zo skupiny H, alkalickýchnapríklad horčíka alebo vápnika. sodík alebo draslík.Činidlo tvoriace chlorid kyseliny možno vybrat zo skupiny činidiel, ktoré sú takto známe. Vhodné príklady činidiel tvoriacichchlorid kyseliny sú oxalylchlorid, tionylchlorid, PCl 3, PCl 5 aPOCI 3. S výhodou sa činidlo tvoriace chlorid kyseliny používaV prebytku relatívne k množstvu soli vzorca napríklad medzi 1Pokiaľ je to žiadúce, môže byt pri vzniku...