Zverejnene patenty 11.06.2003

Zariadenie na pneumatickú alebo hydraulickú prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 57

Dátum: 11.06.2003

Autori: Duwe Carsten, Von Geldern Klaus

MPK: B65G 53/52

Značky: pneumatickú, hydraulickú, prepravu, zariadenie, materiálov, sypkých

Text:

...vynálezu dosadá vnútorná rúra na vnútornú stenu prepravného potrubia. Aj toto uskutočnenie je známe z EP 0 160 661. Podla inéhouskutočnenia vynálezu je vnútorná rúra umiestnená v odstupe od steny3 prepravného potrubia. Týmto sa síce o niečo redukuje prierez, ktorý je k dispozícii na prepravu sypkého materiálu, na druhej strane sa týmto ale získajú podmienkyprúdenia, ktoré zabraňujú zapchatiu prípadne tvorbe materiálových zátok.Kotúče...

Radiačné dvojpásmové zariadenie s dvojitou polarizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7160

Dátum: 11.06.2003

Autor: Jelloul Mostafa

MPK: H01Q 19/10, H01Q 21/24, H01Q 1/00...

Značky: polarizáciou, zariadenie, dvojpásmové, dvojitou, radiačně

Text:

...dno slúži akorovina elektrického spojenia nakrátko s najmenej jednou vyvažovacou jednotkou alebo balunom slúžiacim pre napájanie druhého radiačného prvku.Takto vytvorený prvý radiačný prvok a druhý radiačný prvok vykazujú veľmi slabú elektromagnetickú interakciu. Je tomu tak len v dôsledku difrakcie okraje dutiny. Rozpojenie medzi dvomi frekvenčnými pásmami je veľké, i keď je relatívna orientácia jedného alebo niekoľkých dipólov vytvárajúcich...

Darčekové balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7048

Dátum: 11.06.2003

Autori: Proto Parisi Fernando, Molinari Corradini Sergio

MPK: B65D 67/00, B65D 27/00

Značky: balenie, darčekové

Text:

...štítka na prednú plochu obálky.0019 Vonkajšie plochy úložných prostriedkov výhodne prezentujú dekoratívny dizajn. 0020 V jednom výhodnom uskutočnení je obálka vyrobená z papiera.0021 Pár stúh a pár zväzovacích prúžkov môže taktiež pozostávat z jednej stuhy a jedného zväzovacieho prúžku prehnutého uprostred.0022 V jednom type uskutočnenia sa vzdialenosti medzi priečne uloženými pármi spojovacích bodov medzi dvoma stuhami vzájomne...

Peptidy a peptidomimetiká užitočné na inhibíciu aktivity prostaglandínového F2a receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13052

Dátum: 11.06.2003

Autori: Chemtob Sylvain, Thouin Eryk, Lubell William, Polyak Felix, Peri Krishna

MPK: A61K 38/08, C07K 7/00

Značky: inhibíciu, prostaglandínového, peptidomimetiká, receptora, užitočné, aktivity, peptidy

Text:

...aktivity Cp fosfolipázy, uvoľnenie inozitol fosfátov, nárast medzibunkového vápnika a následný jav transdukcie signálu, ktorý nakoniec vedie ku kontrakcii hladkého svalu (Coleman, RA a kolektív 1994. Pharmacol. Rev. 46 205-229). Pretože sa prirodzený Iigand. PGFg., a ligandové zlúčeniny vyznačujú krížovou reaktivitou s ostatnými prostanoidnými receptormi a do dnešného dňa nebol nájdený žiadny účinný a selektívny antagonista FP receptora,...

Postup nanášania priľnavého základného náteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4935

Dátum: 11.06.2003

Autori: Allam Dominic, Kneisel Andrew, Mahdi Syed

MPK: C09J 5/02

Značky: priľnavého, základného, nátěrů, postup, nanášania

Text:

...infračerveným zobrazovacím systémom a Obr. 4 zobrazuje automobilové čelné sklo, ktoré jeS odkazom na obr. 1, je zobrazené automobilové čelné sklo 10. Obvod čelného skla 10 je potiahnutý čiernym kozmetickým náterovým pruhom 10 a, nazývaným emailový pruh. Okno 10 sa opakovane prechádza lúčom svetla z laserového svetelného skenera 12. Laserový svetelný skener 12 opakovane prechádza pruh 10 a čelného skla 10, aby vytváral osvetľovanú líniu 13 na...

Nápoje obsahujúce rastlinné steroly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4848

Dátum: 11.06.2003

Autori: Lerchenfeld Erich, Striegel Donald

MPK: A23L 2/00

Značky: obsahujúce, steroly, rastlinné, nápoje

Text:

...prvej disperzii je od okolo od 0,1 mikrometra až do okolo 50 mikrometrov. Spôsob potom poskytuje zahriatie prvej disperzie častíc hydrofóbneho rastlinného sterolu a vodného materiálu na teplotu okolo 43 C až okolo 100 C (okolo 110 °F až okolo 212 °F) na okolo 1 sekundu až na okolo 20 sekúnd, čím sa získa zahriata prvá dísperzia, po ktorej nasleduje homogenizácia zahriatej prvej disperzie. Získa sa tým druhá dísperzia časttc hydrofóbneho...

Fungicídne kombinácie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3214

Dátum: 11.06.2003

Autori: Jautelat Manfred, Holmwood Graham, Mauler-machnik Astrid, Wachendorff-neumann Ulrike

MPK: A01N 43/64

Značky: účinných, kombinácie, fungicidně, látok

Text:

...obilia, ako je Erysiphe, Coohliobolus, Pyrenophora. Rhynchosporium,Septoria, Fusarium, Pseudocercosporella a Leptosphaeria a na ničenie napadnutia hubami na neobilných kultúrach, ako je víno, ovocie, podzemnica olejná a zelenina, napr. Phythophthora, Plasmopara, Pythium, ako i pravej huby múčnatka, ako je napr. Sphaerotheca alebo Uncinula a pôvodcov škvrnitosti listov, ako je Venturia, Alternaria a Septoria, ako i Rhizoctonia,...

Stroj a spôsob na tepelné čistenie a oddeľovanie kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3168

Dátum: 11.06.2003

Autor: Thoustrup Asbjorn

MPK: B08B 7/00

Značky: stroj, súčiastok, oddeľovanie, kovových, čistenie, spôsob, tepelně

Text:

...zahrievanim a v pNom rade pozostávajúciz odparených organických látok z izolácie v kryte statora je vedený uzatvoreným potrubným systémom do kondenzátora. V tomto kondenzátore sa uskutoční kondenzácia organických plynov. Potrubný systém je konštruovaný tak, že kondenzát vytvorený týmto spôsobom je ďalej vedený v uzatvorenom potrubnom systéme do nádrže čiastočne naplnenej kvapalinou. Obsah tejto nádrže pozostáva zo vzduchu a vody, a...

Procesná komora na zariadenie na tepelné spracovanie dosiek tlačených spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2810

Dátum: 11.06.2003

Autori: Diehm Rolf Ludwig, Ullrich Rudolf

MPK: B23K 1/008, B23K 1/012

Značky: spracovanie, tlačených, komora, procesná, tepelně, dosiek, zariadenie, spojov

Text:

...4 v priestorovom pohľade samotný valec dúchadla so svojim pohonom.0009 Procesná komora znázornená na obrázku l, ktorá slúži na tepelné spracovanie dosiek ls tlačenými spojmi, je obklopená plášťom 2, ktorého predná stena 3, ktorá je čiastočne odrezaná,aby sa umožnil pohľad do vnútorného priestoru, vykazuje vstupnú medzeru 4, ktorá je priechodná pre dopravné zariadenie 5 na dopravu dosiek 1 stlačenými spojmi do procesnej komory. Pri...

Dvojvrstvové optické dátové úložné médium a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1561

Dátum: 11.06.2003

Autori: Stallinga Sjoerd, Hellmig Joachim, Tukker Teunis, Mijiritskii Andrei

MPK: G11B 7/24

Značky: úložné, dvojvrstvové, optické, použitie, médium, datové

Text:

...lúč žiarenia, napr. tenšia ako 0,5 mm, cez ktorú sa zaostruje lúč žiarenia. Potreba, aby bol substrát priepustný pre lúčžiarenia, už zjavne neexistuje a možno použiť aj iné materiály substrátov, napr.kovy alebo ich zliatiny.Dvojvrstvové optické úložné médium má dve odrazové informačné vrstvy,ktoré sa čítajú z tej istej strany média. V prípade tohto dvojvrstvového média, keď je prítomná druhá záznamová vrstva, medzi záznamovými vrstvami je...

Metóda liečby alebo prevencie imunitne sprostredkovaných ochorení a farmaceutický prípravok na použitie v uvedenej metóde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1278

Dátum: 11.06.2003

Autori: Bunschoten Evert Johannes, Holinka Christian Franz, Coelingh Bennink Herman Jan Tijmen

MPK: A61P 17/00, A61K 31/565, A61P 19/00...

Značky: imunitne, metoda, metóde, prípravok, uvedenej, ochorení, liečby, sprostredkovaných, farmaceutický, použitie, prevencie

Text:

...s metódou zlepšenia imunitnej choroby sprostredkovanej Th 1. u cicavcov aplikáciou nízkej dávky estrogénu cicavcom, najmä nízkej dávky 17 B - estradiolu,estriolu a estrónu. Nízke dávky týchto estrogénov sú považované za nutné na zabránenie potenciálnym nežiaducim účinkom vysokých dávok estrogénu na reprodukčný a cirkulačný systém, a tiež na predchádzanie nežiaducimDE 19917930 popisuje použitie steroidov 3 8 a-H, 96-H, 10 aH, 13 a-H, 148-H...

Spôsob mapovania a elimimácie T-bunkových epitopov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 682

Dátum: 11.06.2003

Autori: Carter Graham, Carr Francis, Baker Matthew

MPK: G01N 33/50

Značky: mapovania, t-bunkových, elimimácie, spôsob, epitopov

Text:

...teda prítomnosťobvykle definované ako sekvencia zvyškov aminokyselín so schopnosťou naviazať sa na molekuly MHC triedy II. Pod pojmom T-bunkový epitop sa implicitne rozumie epitop, ktorý, keď je naviazaný na molekuly MHC, môže byť rozpoznávaný receptorom Tbuniek (TCR) a ktorý aspoň principiálne môže vyvolávať aktiváciu týchto T-buniek tým, že obsadí TCR. za vzniku T bunkovej odpovede.Molekuly MHC triedy II sú skupinou vysoko polymorfných...

Vodná koloidná suspenzia plynových sadzí stála za mrazu a pri uskladnení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 570

Dátum: 11.06.2003

Autori: Lüthge Thomas, Kalbitz Werner, Zoch Heinz, Tauber Gerd, Lüdtke Stephan

MPK: C09D 11/00

Značky: koloidná, stála, uskladnění, vodná, mrazu, plynových, suspenzia, sadzí

Text:

...spriemerom 10 nm až 10 m V suspendačnom prostriedku. Na použitie v atramentoch je podľa spôsobu tlače výhodná nízka viskozita, aby sa dosiahli požadované vlastnosti tlače,napríklad ostrosť tlače. Nízky potenciál zeta, ktorý popisuje stav nábojov častíc V sadzovej suspenzii, je mernou veličinou pre dobrú stálosť suspenzie. Vysoké povrchové napätie pozitívne ovplyvňuje tvorenie kvapiek napríklad pri spôsobe s atramentovou dýzou. Vysoký stupeň...

9-alfa-substituované estratriény ako selektívne účinný estrogén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 424

Dátum: 11.06.2003

Autori: Hillisch Alexander, Müller Gerd, Muhn Peter, Kosemund Dirk, Fritzemeier Karl-heinrich

MPK: C07J 1/00

Značky: 9-alfa-substituované, estratriény, selektivně, estrogen, účinný

Text:

...kostre ďalšie substituenty a v B-, C- a/alebo D-kruhoch môžu vykazovať jednu alebo viaceroNa ošetrovanie porúch plodnosti ženy, často spôsobených chirurgicky, medikamentózne alebo inak podmienenou ovariálnou dysfunkciou, sa otvárajú použitím nových selektívnych estrogenov taktiež nové liečebné možnosti. Pôrod zo skúmavky je už viac ako 20 rokov zavedený postup. Je známých veľa metód na ošetrovanie ovariálne podmienených neplodnosti...

Spôsob a zariadenie na chladenie posúvajúceho sa kovového pása

Načítavanie...

Číslo patentu: E 355

Dátum: 11.06.2003

Autori: Lecomte Stéphane, Cornil Hugues, Greday Yann, Deweer Benoît, Mottoulle Jacques

MPK: C21D 9/573, C21D 9/00, C21D 9/56...

Značky: zariadenie, kovového, spôsob, pása, chladenie, posúvajúceho

Text:

...časť tepla pása, a najmenejjeden oporný valec na vonkajšej strane oblúka tvoreného pásom, uspôsobený udržovaťpás v kontakte na hlavnom chladiacom valci, pričom oporný valec alebo každý opornývalec je uložený vpodstate rovnobežne shlavným chladiacim valcom aje otáčavýokolo svojej vlastnej osi, pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že oporný valec alebokaždý oporný valec je tvorený aspoň na obvode, pružne deformovatelným a tepelnekapacitným...