Zverejnene patenty 09.06.2003

Bunkovo-priestupné peptidové inhibítory dráhy JNK signálnej transdukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5168

Dátum: 09.06.2003

Autor: Bonny Christophe

MPK: A61K 38/00, A61P 1/00, A61K 38/17...

Značky: signálnej, inhibitory, transdukcie, bunkovo-priestupné, dráhy, peptidové

Text:

...ATF 2 a Elk 1 fosforylácie rekombinantnými JNK in vitro. Panel B ukazuje experimenty odpovede na dávku podobné ako na Paneli A.Obr. 5 je histogram zobrazujúci L-TAT-lB inhibíciu fosforylácie rekombinantnými JNK. Panel A ukazuje L-TAT-IB inhibíciu c-Jun, ATF 2 a Elk 1 fosforylácie rekombinantnými JNK in vitro v prítomnosti MKK-d Panel B ukazuje podobné experimenty odpovede na dávku s MKK 7.Obr. 6 je ilustrácia predstavujúca inhibíciu c-Jun...

Submunícia s kumulatívno-črepinovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283410

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ritter Ivan, Ševčík Juraj, Hricko Milan, Kováč Dušan, Marikovič Miroslav, Mandinec Pavol

MPK: F42C 15/18, F42B 14/06

Značky: účinkom, kumulatívno-črepinovým, submunícia

Zhrnutie / Anotácia:

Submunícia pozostáva z časti (A) zapaľovača tvorenej krytkou (19), v ktorej je uložená nápichová ihla (17) a stabilizačná stuha (18), pričom krytka (19) je poistená proti vypadnutiu dopravnou poistkou (23). Krytka (19) je nasunutá na telo (1) kotúča, v ktorom je uložený posúvač (3), v ktorom je umiestnený nosič (6) roznetky a roznetka (7), ktoré sú odtláčané prvou pružinou (8) na ihlu (9). Roznetka (7) slúži na zážih zlože časovacieho kotúča...

Použitie fenylsubstituovaných 1,4-dihydropyridínov na výrobu liečiv, fenylsubstituované 1,4-dihadropyridíny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283409

Dátum: 09.06.2003

Autori: Schuurman Teunis, Junge Bodo, Meier Heinrich, Schmidt Bernard, Schohe-loop Rudolf, Hartwig Wolfgang, De Jonge Maarten, Gao Zhan

MPK: A61K 31/455, C07D 211/90

Značky: 1,4-dihadropyridíny, 1,4-dihydropyridínov, výroby, spôsob, výrobu, fenylsubstituované, fenylsubstituovaných, liečiv, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Fenylsubstituované 1,4-dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), spôsob ich výroby reakciou halogénfenyl-aldehydov s beta-ketoestermi, prípadne za izolácie ylidénových zlúčenín a s enamínmi a ich použitie v liečivách, najmä ako cerebrálne účinných prostriedkov.

Amidy a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283408

Dátum: 09.06.2003

Autori: Dorff Peter, Quallich George, Chang George

MPK: C07C 257/08, C07C 275/00, A61K 31/16...

Značky: prostriedky, farmaceutické, amidy, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Amidy všeobecného vzorca (I), kde X, Y a Z majú význam uvedený v nárokoch. Tieto zlúčeniny sú užitočné na znižovanie sekrécie apo B, a preto sú vhodné ako liečivá na liečenie chorôb, ako je ateroskleróza.

Synergická herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283407

Dátum: 09.06.2003

Autor: Shribbs John Martin

MPK: A01N 41/04, A01N 41/10

Značky: herbicídna, spôsob, kontroly, kompozícia, synergická, nežiaducej, vegetácie, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synergická herbicídna kompozícia, ktorá obsahuje herbicídne účinné množstvo zmesi zložky (A) cyklohexándiónovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n znamená 0 alebo 1
a zložky (B), ktorou je acetochlór, alachlór alebo metalochlór. Ďalej je opísaný spôsob kontroly rastu nežiaducej vegetácie, najmä v plodinách.

Spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283406

Dátum: 09.06.2003

Autori: Brink Monika, Knell Marcus

MPK: C07C 51/58, C07C 51/62, C07C 51/00...

Značky: chloridov, kyselin, přípravy, spôsob, azinylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa efektívny spôsob prípravy chloridov azinylových kyselín, ktorý zahŕňa ohriatie trichlórmetylazínu spoločne s kyselinou za vzniku chloridu kyseliny, ktorý je možné počas reakcie oddestilovať za tlaku 2 kPa až 40 kPa, v prítomnosti kyselinového katalyzátora zvoleného z kyseliny sírovej, chloridu železitého a chloridu zinočnatého pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od teploty okolia až po refluxnú teplotu.

Instantný vezikulárny produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: 283405

Dátum: 09.06.2003

Autori: De Vringer Tom, Mollee Hinderikus Marius

MPK: A61K 9/127

Značky: instantný, produkt, vezikulárny

Zhrnutie / Anotácia:

Prášok reverzných vezikúl zahŕňa jedno alebo viac neiónových povrchovo aktívnych činidiel a poprípade lipofilnú stabilizujúcu zložku a biologicky aktívne činidlo. Produkt sa pripravuje vytvorením disperzie reverzných vezikúl vo vhodnom nepolárnom vehikule a uvedené vehikulum sa následne odstraňuje. V zmesi s jedným alebo viacerými excipientmi sa môže produkt zahrnúť do kompozícií.

Tris-aryl-s-triazíny, spôsob ich prípravy, kompozícia stabilizovaná týmito triazínmi, ich použitie a spôsob ochrany organického polyméru proti degradácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 283404

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ravichandran Ramanathan, Toan Vien Van, Birbaum Jean-luc, Holt Mark Stephen, Stevenson Tyler Arthur, Phan Thuy Ngoc

MPK: C07D 403/12, C07D 403/10, C07D 251/24...

Značky: ochrany, polymerů, triazínmi, použitie, tris-aryl-s-triazíny, spôsob, týmito, přípravy, kompozícia, proti, stabilizovaná, organického, degradácii

Zhrnutie / Anotácia:

Tris-aryl-s-triazíny, ktoré obsahujú jeden až tri od rezorcinolu odvodené zvyšky, pričom aspoň jeden z uvedených zvyškov je substituovaný v polohe 5 alkylovou skupinou, fenylalkylovou skupinou, halogénom, tio-skupinou alebo sulfonylovou skupinou, majú UV-spektrá posunuté do červenej oblasti priľahlej ultrafialovej oblasti a poskytujú stabilizáciu polymérnych materiálov proti škodlivým účinkom aktinického žiarenia.

Spôsob prípravy 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov, medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283403

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ancel Jean-erick, D'silva Themistocles

MPK: C07C 243/22, C07C 249/16, C07C 251/76...

Značky: přípravy, 5-amino-1-aryl-3-kyanopyrazolov, přípravu, medziproduktov, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), ktoré sa použijú ako medziprodukty pri syntéze pesticídne aktívnych zlúčenín
medziprodukty na ich prípravu a spôsob prípravy medziproduktov.

Spôsob výroby minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283402

Dátum: 09.06.2003

Autori: Christensen Vermund Rust, Jensen Soren Lund, Ranlov Jens

MPK: C03C 1/00, C03C 13/00, C03C 13/06...

Značky: vlákien, minerálnych, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené vlákna sú vytvárané z taveniny vzniknutej zo zmesi nízko a vysoko halogénových odpadových materiálov. Tavenina obsahuje nad 15 % hmotn. vápnika, horčíka a železa vzhľadom na celkovú hmotnosť všetkých troch oxidov, pričom 80 až 98 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria nízko halogénové materiály, z ktorých každý obsahuje menej ako 0,5 % hmotn. Halogénu, a 2 až 20 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria vysoko halogénové minerálne...

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283401

Dátum: 09.06.2003

Autori: Ammermann Eberhard, Müller Bernd, Schelberger Klaus, Lorenz Gisela, Sauter Hubert, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Leyendecker Joachim

MPK: A01N 47/24

Značky: škodlivých, spôsob, fungicidně, ničenia, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahuje v synergicky účinnom množstve karbamát vzorca (I), v ktorom X znamená CH a N, n je 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, C1-C4-alkyl a C1-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2 alebo jeho soľ, alebo adukt, a anilid vzorca (II), v ktorom R1 znamená fluór alebo chlór, alebo jeho soli, alebo adukty, a jej použitie.

Spôsob prípravy ultračistého makropórovitého silikagélu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283387

Dátum: 09.06.2003

Autor: Berek Dušan

MPK: C01B 37/00

Značky: makropórovitého, silikagelu, ultračistého, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob rozširovania pórov mezopórového silikagélu s priemermi pórov 6 až 12 nm na veľkosť priemeru 15 až 50 nm kombinovaným účinkom vody a hydroxidu amónneho, ktorý neobsahuje ióny kovov s koncentráciou 2 až 26 % hmotn., počas 1 až 5 hodín pri teplotách 150 až 200 °C. Z východiskového ultračistého materiálu (typ B) sa získa makropórový silikagél rovnakej čistoty, bez vnesenia iónov kovov do jeho matrice.