Zverejnene patenty 04.06.2003

Plastické hmoty spevnené sklenými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7079

Dátum: 04.06.2003

Autori: Feller Thomas, Rische Thorsten, Naujoks Karin, Lühmann Erhard, Weikard Jan

MPK: C08J 5/04, C08G 18/00, C03C 25/24...

Značky: plastické, sklenými, vláknami, spevnené, hmoty

Text:

...Príklady vhodných polyizokyanátov sú butyléndiizokyanát,hexametyléndiizokyanát (HDI), izoforóndiizokyanát (lPDl), 2,2,4- a/alebo 2,4,4 trimetylhexametyléndiizokyanát, izomérne bis(4,4-izokyanátocyklohexyl)metány alebo ich zmesi s ľubovoľným obsahom izomérov, izokyanátometyl-1,8 oktándiizokyanát, 1,4-cyklohexyléndiizokyanát, 1,4-fenyléndiizokyanát, 2,4 a/alebo ZG-toluyléndiizokyanát, 1,5-naftyléndiizokyanát, 2,4- alebo 4,4...

Čapička plynového horáka pre kuchynské varné panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6733

Dátum: 04.06.2003

Autor: Armanni Piero

MPK: F24C 3/08, F23D 14/04, F24C 15/10...

Značky: horáka, kuchyňské, čapička, plynového, panely, varné

Text:

...Bolo vynájdene také riešenie, aby umožnilo upravovanie0013 Koruna podľa vynálezu umožňuje meniť konštrukciu nosičov panvice z kríža na tvar X alebo naopak, bez potreby meniť puzdroa upevnenie horákov a polohu privodnej rúrky plynu.0014 US patent. Č. 5,149,262 opisuje plynový varičový horák vybavený korunou, vyznačujúci sa deviatimi za sebou nasledujúcimi uhlovými výsekmi s radiálnymi drážkami oddelenými od seba podobnými úsekmi, ktore sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu disku kolesa, ako aj spôsob montáže kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5833

Dátum: 04.06.2003

Autor: Vanetta Aldo

MPK: F16F 15/00, G01M 1/00, B60B 3/00...

Značky: výrobu, zariadenie, kolesa, spôsob, montáže, disků

Text:

...vysoké náklady, zatiaľ čo odstránenie nevyváženosti v prípade pneumatiky, najmä pri masovej produkcii, nie je vhodné. Vynálezcovská koncepcia okrem toho zohľadňuje okolnosť, že pri výrobe disku kolesa je nielen meranie stupňa nevyváženosti, ale aj odstránenie nevyváženosti pomerne jednoduché, pretože tak či tak sa robia mechanické opracovania. Zohľadňujúc tieto okolnosti pozostáva vynálezcovská koncepcia v tom, že odstránenie...

Orálne sa rozpadajúce tablety a spôsob ich získavania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5475

Dátum: 04.06.2003

Autor: Segado Ferran Javier

MPK: A61K 47/26, A61K 47/38, A61K 47/36...

Značky: rozpadajúce, získavania, orálne, tablety, spôsob

Text:

...Uvedená technológia je registrovaná. ako Flashtab® firmou Prographarm a je opísaná V patente EPd) Získanie orálne sa rozpadajúcich tabliet, ktoré sa rozpadnú V ústnej dutine za menej ako 60 sekúnd a ktoré obsahujú manitol sušený rozprašovanim, krospovidon a ďalšie pomocné látky, priamym stlačením. Uvedená technológia jeopísaná V patentovej prihláške WO O 0/57857 firmy Yuhan0007 Viac-menej všetky uvedené procesy získania tablietzahŕňajú vo...

Gefitinib (iressa) na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1644

Dátum: 04.06.2003

Autor: Agus David

MPK: A61P 35/00, A61K 31/5375

Značky: gefitinib, rakoviny, iressa, liečenie

Text:

...aj v nádoroch citlivých voći IRESSA aj v nádoroch IR v súlade s uskutočnenim podľa predkladaného vynálezu. Obrázok SB znázorňuje inhibíciu p-MAPK IRESSA u buniek lR stimulovaných TGF-a v súlade s uskutočnenim podľa predkladaného vynálezu. Obrázok SC znázorňuje priamy účinok IRESSA na p-EGFR v súlade s uskutočnenim podľa predkladaného vynálezu.Obrázok 7 A znázorňuje, že celkové proteiny EGFR ostali nezmenené vnádoroch IR vsúlade...

Vodné a/alebo vodou riediteľné polyizokyanáty blokované sekundárnymi benzylamínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8683

Dátum: 04.06.2003

Autori: Müller Heino, Mazanek Jan, Gürtler Christoph, Petzoldt Joachim

MPK: C08G 18/70, C08G 18/80, C09D 175/04...

Značky: polyizokyanáty, benzylamínmi, riediteľné, blokované, sekundárnymi, vodné, vodou

Text:

...vynálezu je tiež spôsob výroby blokovaných polyízokyanátov všeobecného vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že polyizokyanáty reagujú so sekundámymiamínmi všeobecného vzorca (II) T 1 xRI, R 2, R 3 a R 4 a x majú význam uvedený vo všeobecnom vzorci (I).Obzvlášť výhodné sú asymetricky substituované sekundárne amíny, t.j. sekundárne amínyĎalším predmetom vynálezu je použitie blokovaných polyizokyanátov podľa vynálezu naprípravu...

Šlichtovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1582

Dátum: 04.06.2003

Autori: Rische Thorsten, Feller Thomas, Gürtler Christoph, Mazanek Jan, Naujoks Karin

MPK: C09D 175/04, C03C 25/24, C08G 18/00...

Značky: šlichtovací, prípravok

Text:

...alifaticky alalebo cykloalifalicky viazanými izokyanátovými skupinami. 0023 Obzvlášť výhodné východiskové komponenty A) sú polyizokyanáty, príp. zmesi polyizokyanátov s izokyanurátovou alalebo biurelovou štruktúrou na báze HDI, lPDl alalebo 4.4-diizokyanátodicyklohexylmetánu 0024 Vhodné zlúčeniny pre komponent B) sú iónové alebo potenciálne iónové a/alebo neiónové zlúčeniny,0025 Neiónové zlúčeniny sú napr. jednomocné...

Deriváty spiroindolínpiperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8551

Dátum: 04.06.2003

Autori: Cassayre Jérome, Cederbaum Fredrik, Roberts Richard Spurring, Hughes David John, Coulter Thomas Stephen, Maienfisch Peter, Worthington Paul Anthony, Ashton Mark Richard, Peace James Edward, Russell Charles Adam, Clarke Eric Daniel, Molleyres Louis-pierre

MPK: C07D 211/76, C07D 211/70, A01N 43/90...

Značky: spiroindolínpiperidínu, deriváty

Text:

...(V ktorej je fenylová skupina prípadne substituovaná halogćnom, CMalkylom, Cmalkoxyskupinou, Cmhalogénalkylom, C 1.rghalogénalkoxyskupinou,kyanoskupinou, nitroskupinou, fenylom, heteroarylom, amínoskupinou alebo dialkylaminoskupi nou) R 2 a R 3 sú nezávisle vodík alebo Cmalkylkaždý R 4 je nezávisle halogěn, kyanoskupina, C 1.galkyl, C 1.ghalogénalkyl, C 1.gkyanoalkyl, CM,alkoxy(C 15)alky 1, Cmalkinyl, trimetylsilyl(C 2.6)a 1 kínyl,...

Nové blokovacie prostriedky pre nevodné polyizokyanáty na báze aralkylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1313

Dátum: 04.06.2003

Autori: Petzoldt Joachim, Mazanek Jan, Gürtler Christoph, Müller Heino, Klimmasch Thomas

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: aralkylamínov, polyizokyanáty, nevodné, nové, prostriedky, báze, blokovacie

Text:

...1,051 až 101, výhodne 1,11 až 31, pričom vodíkové atómy výhodne pochádzajú z hydroxylových skupin. Druhy a pomery množstva východiskových materiálov, používaných pri výrobe NCO prepolymérov, sa výhodne volia tak, aby NCO prepolyméry mali výhodne strednú NCO funkcionalitu 2 až 3 a číselný stred molekulovej hmotnosti 500 až 10000, výhodne 800 až 4000.0018 Ďalej sú- ako polyizokyanáty vzmysle vynálezu vhodné také polyméry, obsahujúce...

Nové dodatočne zosietiteľné polyuretán-polymočovinové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1291

Dátum: 04.06.2003

Autori: Gürtler Christoph, Naujoks Karin, Mazanek Jan, Rische Thorsten, Feller Thomas

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: zosietiteľné, disperzie, polyuretán-polymočovinové, nové, dodatočné

Text:

...propándiol, 1,2- a 1,4-butándiol, LS-hexándiol, 1,8-oktándiol, neopentylgtykol, 1,It-bis-hydroxymetylcyklohexan, 2 ~metyl-1,3 propándiol, 2,2,4-trimetylpentadio|-1.3, dipropylénglykol, polypropylénglykoly, dibutylénglykol, polybutylenglykoly, bisfenol A,tetrabrómbisfenol A, ale tiež laktóny modifikované diolmi. Výhodne obsahuje diolový komponent 40 až 100 hmotn hexándiolu, výhodne 1,B-hexándio|u a/alebo derivátov hexandiolu, výhodne také....

Blokované polyizokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1201

Dátum: 04.06.2003

Autori: Baumbach Beate, Gürtler Christoph, Schelhaas Michael, Füssel Christian

MPK: C08G 18/00

Značky: polyizokyanáty, blokované

Text:

...jednu izokyanátovú skupinu pre molekulu. Získajú sa predreakciou molárneho prebytku, napríklad jedného z vyššie uvedených polyizokyanátov, s organickým materiálom, ktorý má aspoň dva aktívne vodíkové atómy pre molekulu. napr. vo forme hydroxylových skupín.0021 Výhodné polyizokyanáty sú také, ktoré obsahujú uretdiónovú, izokyanurátovú, iminooxadiazindionovú,acyímoćovinovú, biuretovú alebo alofanátovú štruktúru, napríklad na báze...

Obuv s priepustným a priedušným zvrškom, ktorý kryje aspoň sčasti nepriepustnú podošvu, dodávajúci jej priedušnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1072

Dátum: 04.06.2003

Autor: Polegato Moretti Mario

MPK: A43B 13/14, A43B 7/00, A43B 3/00...

Značky: sčasti, podošvu, zvrškom, kryje, priedušným, nepriepustnú, aspoň, dodávajúci, priepustným, ktorý, priedušnosť

Text:

...dielcov obuvi podľavynálezu Obrázok 6 je priečny rez cez obuv na obrázku l.S odkazom na tieto obrázky je obuv typu mokasíny pre vodičov ako celok označená vzťahovou značkou 10 a obsahuje podošvovú vrstvu ll z kaučuku alebo iného elastoméru, umiestnenú vo vnútri koženého integrálne krycieho zvršku 12.Táto podošvová vrstva ll má výstupky 13 prechádzajúce cez otvory vhodnej veľkosti14 vo zvršku 12. Výstupky 13 tvoria nášľapne prvky na dobré...

Výstražný letecký maják pre veternú turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 716

Dátum: 04.06.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F21V 11/00, F03D 11/00, F21S 8/00...

Značky: turbinu, veternú, letecký, maják, výstražný

Text:

...m alebo viac popri veternej elektrámi (podľa stanovišťa),pričom spravidla postačuje, ked je pásmo, v rámci ktorého nie je svetlo zariadenia leteckéhoTvar zakrytej plochy môže byt vopred určený prostrednictvom zodpovedajúceho tvaru krytu resp. gondoly. Keď napriklad kryt pozostáva z nejakého veľkého kruhového kotúča, tak nie je svetlo zariadenia leteckého signálneho osvetlenia v kužeľovitom priestore pod kotúčom viditeľné a podľa priemeru...

Nožnicové zdvíhacie zariadenie pre valčekové dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 575

Dátum: 04.06.2003

Autori: Ziermann Horst, Martin Hartmut, Desor Alexander, Knopf Jens

MPK: B66F 7/06, B65G 13/00

Značky: zariadenie, zdvíhacie, nožnicové, valčekové, dopravné

Text:

...valec, ktorý je v zábere s kĺbom nožníc. Ten pôsobí ako prídavná podpora zdvihacej sily, pripadne vo fáze klesania ako tlmič. Aj toto zariadenie nie je najma na základe jednostrannéhoprenášania zdvihacej sily do jedného ramena zdvíhacíchnožníc vhodné pre rýchle zdvíhanie a znižovanie zvlášťĎalej je 2 nemeckého užitného vzoru G 94 l 5 656.5 známy zdvíhací stôl. Tento obsahuje dolný rám, dosku stola, paralelné vedenie pre dosku stola a...