Zverejnene patenty 02.06.2003

Teleskopický element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 104

Dátum: 02.06.2003

Autor: Schönerwald Kurt

MPK: B23Q 11/08

Značky: element, teleskopický

Text:

...ktorý má pri pomerne nízkej hmotnosti vysokú pevnosť, takže je stabilita teleskopického elementu výlučne alebo prevažne zaručená nosníkovým rámom. Vonkajšie zakrytie môže byť vyhotovené 2 menej pevného materiálu, takže sa funkcia plnená vonkajším zakrytímobmedzuje výlučne alebo prevažne na funkciu zakrývania. Celkovéusporiadanie môže byť ale uskutočnené tak, že vonkajšie zakrytie v určitom rozsahu vplýva na stabilitu celkového...

Použitie substituovaných kyanopyrolidínov na liečenie hyperlipidémie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5480

Dátum: 02.06.2003

Autori: Hughes Thomas, Holmes David

MPK: A61P 9/00, A61K 31/40

Značky: hyperlipidémie, použitie, kyanopyrolidínov, substituovaných, liečenie

Text:

...olmesartan, orvalsartan s ACE inhibítorom, ako je napriklad benazepril, enalapril,lisinopril alebo ramipril sinhibítorom renínu, ako je napríklad aliskiren alebo beta blokátorom, ako je napríklad metoprolol, a použitie uvedenej kombinácie na liečbu (a) diabetes mellitus typu 2 a príbuzných ochorení, porúch alebo stavov (b) rezistencie na inzulín asyndrómu X, obezity, (c) hypertenzie vrátane hypertenzie u starších osôb,...

Spôsob spracovania zvyškov organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5418

Dátum: 02.06.2003

Autor: Järventie Jussi

MPK: C05F 1/00

Značky: spracovania, organického, materiálů, spôsob, zvyškov

Text:

...spôsob na spracovanie organického materiálu a jeho zvyškov a na oddelenie vápnika a zachytenie kyseliny fosforečnej, a tiež spôsob na ich dalšie využitie na čistenie plynov a ako pomocných pôdnych látok a hnojív. Predmet vynálezubol dosiahnutý spôsobonx a systémom, ktoré sú charakterizovanétým, čo je opísané v nezávislých nárokoch. Výhodne uskutočnenievynálezu je opisané V závislých nárokoch.0009 Vynález je založený na premene...

Triazaspirozlúčeniny na liečbu alebo prevenciu bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5303

Dátum: 02.06.2003

Autori: Chen Zhengming, Victory Sam

MPK: A61P 29/00, A61K 31/4465, C07D 471/00...

Značky: prevenciu, triazaspirozlúčeniny, liečbu, bolesti

Text:

...nových liečiv účinných pri liečbe alebo prevencii bolesti, pri ktorých užívaní by boli potlačené alebo celkom eliminovanénežiadúce vedľajšie účinky spojené s tradičným spôsobom liečby bolesti.Vynález zahŕňa zlúčeniny všeobecného vzorca (I)a ich farmaceutický prijateľné soli, pričom vo všeobecnom vzorcí (I)(CM. . je skupina -(C 1-C 6 alkyl), benzylová skupina, fenylová skupina alebo skupinaje celé číslo od 1 do 4 aje celé číslo od 0 do 4s...

Membránový deliaci spôsob obohacovania kyslíkom v prúde plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2882

Dátum: 02.06.2003

Autori: Backhaus Clemens, Werneke Hubert

MPK: B01D 53/22, C01B 13/02, C01B 31/00...

Značky: membránový, prúde, spôsob, deliaci, obohacovania, plynů, kyslíkom

Text:

...cez membránu do prúdu permeátu. Na druhejgí strane sa úroveň tlaku na retentátovej strane môže znížiť,pričom prúd plynu membránového deliaceho zariadenia sa privedie na okolitý tlak. V tomto prípade je nutné, aby sa úroveň tlaku na permeátovej strane v porovnaní s výstupným tlakom prúdu retentátu znížila tak, aby sa mohlo uskutočňovaťprenikanie obohacovanej zložky cez membránu do prúdu permeátu.Hoci sa spôsob podľa vynálezu má používať na...

Zmes pre optické alebo elektrické káblové puzdrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2815

Dátum: 02.06.2003

Autori: Muller Friedrich, Dinkelmeyer Christof, Mehl Alfred

MPK: C01F 7/00, C01F 5/00, C08K 3/00...

Značky: káblové, elektrické, optické, puzdra

Text:

...kyseliny fosforečnej môžu byť rovnako pridané do zmesi, rovnako ako môže byť pridaný trihydrát oxidu hlinitéhoako ďalšia prímes (filler inter alia).Základný efekt vzhľadom k ohňovzdornosti je dosiahnutý v EP 0 537 013 B pomocou silikónového oleja, silikónovej živice, rozpustnej v silikónovom oleji a hydroxiduEP 1 167 429 Al opisuje zmes, založenú na polyuretáne, určenú pre puzdrá optických alebo elektrických káblovhydroxid kovu a...

Zubové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19804

Dátum: 02.06.2003

Autor: Klassen James

MPK: F04C 2/18, F04C 2/20, F04C 2/16...

Značky: zubové, čerpadlo

Text:

...u ktorého budú odstránené aspoň niektorézo zhora uvedených problémov.0007 Podľa tohto vynálezu čerpadlo obsahujeskriňu, majúcu vstupný otvor na vstupnej strane čerpadla a Výstupný otvor na výstupnej stranečerpadla, hnací rotor, ktorý je otočne uloženýV skrini, pričom hnací rotor má množinu zubov, pričom každý z tejto množiny zubov má prednú konvexnú plochu a zadnú plochu, a hnaný rotor, ktorý je otočne uložený v skrini V rovnakom smere...

Deriváty kyseliny sulfoxylovej, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283396

Dátum: 02.06.2003

Autori: Rothmann Harry, Berghofer Josef

MPK: C07C 317/02, C07C 317/16, C07C 317/04...

Značky: použitie, obsahom, deriváty, sulfoxylovej, kompozície, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde M je atóm vodíka, amóniový ión, jednovalentný kovový ión alebo ekvivalent dvojvalentného kovového iónu skupín Ia, IIa, IIb, IVa alebo VIIIb periodickej tabuľky prvkov R1 je OH alebo NR4R5, kde R4 a R5 sú navzájom nezávisle vodík alebo C1-6-alkyl R2 je H alebo alkyl, alkenyl, cykloalkyl alebo aryl, pričom tieto skupiny môžu mať 1, 2 alebo 3 substituenty, ktoré sú vybrané navzájom nezávisle spomedzi...

Mikroorganizmy rodu Amycolatopsis alebo Actinomadura, enzýmy z nich získané a spôsob výroby amidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283395

Dátum: 02.06.2003

Autori: Nagasawa Toru, Robins Karen Tracey

MPK: C12P 13/02, C12N 9/88, C12N 1/20...

Značky: actinomadura, spôsob, enzymy, amycolatopsis, získané, výroby, mikroorganizmy, amidov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový biotechnologický spôsob výroby amidov z nitrilov. Na tento spôsob sa používajú mikroorganizmy rodu Amycolatopsis, Actinomadura alebo Rhodococcus.

Výtoková dýza kúriaceho a/alebo klimatizačného zariadenia, najmä do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283390

Dátum: 02.06.2003

Autor: Schwarz Stefan

MPK: B60H 1/34

Značky: zariadenia, kúriaceho, klimatizačného, najmä, dýza, vozidiel, motorových, výtoková

Zhrnutie / Anotácia:

Výtoková dýza má výhodne v smere prúdenia neutrálnu čelnú clonu (F), ktorá je vzhľadom na dýzovú skriňu (DG), v ktorej je uložená, výkyvná zo svojej prevádzkovej polohy, a za čelnou clonou (F) vzhľadom na ňu prestaviteľné a smer prúdenia určujúce smerovacie lamely (L1, L2), ktoré sú s nadväzujúcim spätným nastavením čelnej clony (F) v jednom alebo druhom smere unášateľné do zodpovedajúcej trvalej polohy.

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283379

Dátum: 02.06.2003

Autori: Birner Erich, Lorenz Gisela, Schelberger Klaus, Saur Reinhold, Strathmann Siegfried, Sauter Hubert, Leyendecker Joachim, Müller Bernd, Scherer Maria, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 37/06, A01N 47/24, A01N 37/50...

Značky: zmesí, fungicidně, škodlivých, spôsob, ničenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo a1) derivátu fenylbenzyléteru vzorca (I) a/alebo a2) karbamátu vzorca (I) a b) derivátov dinitrofenolu všeobecného vzorca (II.a) a/alebo (II.b). Ďalej sa opisuje spôsob ničenia škodlivých húb, pri ktorom sa miesto výskytu alebo rastliny, semená, pôda, plochy, materiály alebo priestory, ktoré sa majú pred nimi chrániť, ošetria zlúčeninou vzorca (I) v synergicky...

Postup na určovanie optimálnej prenosovej cesty v dátovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 498

Dátum: 02.06.2003

Autori: Schedlberger Robert, Edtmair Joachim, Bernhard Wolfgang, Schönleitner Arnold

MPK: H04L 12/56, G08C 17/00, H04L 12/28...

Značky: dátovej, cesty, určovanie, prenosovej, optimálnej, postup, sietí

Text:

...existujúcim účastníkom siete môžu byt pri použitítakéhoto účastníka siete ušetrené.V AT-B 408-048 je ďalej popísaný postup podľa druhu pre určenie prenosových ciest v rádiovej sieti, ktorý taktiež obsahuje práve vysvetlených účastníkov siete. Tento prebieha tak, že tí účastníci siete, ktorí vykazujú funkciu vysielania vysielajú testovací signál obsahujúci ich identifikáciu. Tento testovací signál je prijímaný inými účastníkmi siete, ktorí sú...

Elektrický systém na ovládanie aspoň jedného krídla vrát alebo dverí alebo podobného prvku, ktorého pohyb je zaisťovaný elektricky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 396

Dátum: 02.06.2003

Autori: Tomasella Sergio, Marchetto Oscar, Cuzziol Fulvio, Sandrin Luigi

MPK: G05B 19/04, E05F 15/00

Značky: prvků, systém, podobného, aspoň, vrát, jedného, ovládanie, dveří, elektricky, zaisťovaný, pohyb, křídla

Text:

...komplexy alebo areály je naeurópskej úrovni upravená normou CEN prEN 13241.0008 Inštalované mechanizmy tohto typu sú elektricky pripojené na elektrický riadiaci systém. Presnejšie povedané sú tieto mechanizmy všeobecne pripojene priamo a miestne k periférnmn jednotkám elektrického riadiaceho systému, kde sú tieto jednotky pripojené priamo prostredníctvom elektrických vodičov na ústrednú riadiacu jednotku elektrického riadiaceho systému,...

Súčiastka odstredivej spojky citlivá na teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 337

Dátum: 02.06.2003

Autor: Götschhofer Alfred

MPK: F16D 43/00

Značky: citlivá, teplo, súčiastka, spojky, odstredivej

Text:

...vodného čerpadla, pričom sú plochy spojky minimálne občas ostrekované kvapalinou, ako napríklad vodou. Spojky vytvorené pre suché použitie by pri mokrom používaní zlyhali, pretože sa-3 medzi plochami spojky vytvára držiaci kvapalinový ñlm a tým spôsobuje efekt známy aj ako akvapIaning.Úlohou vynálezu je vyvinúť súčiastku spojky citlivú na teplo, ktorá sa dá zhotoviť s čo najnižšimi nákladmi a nepotrebuje veľa miesta. Okrem toho má byť...