Zverejnene patenty 26.05.2003

Export a modifikácia (poly)peptidov lantibiotickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16051

Dátum: 26.05.2003

Autori: Leenhouts Cornelis Johannes, Kuipers Oscar Paul, Driessen Arnold Jacob Mathieu, Moll Gert Nikolaas

MPK: C07K 14/315

Značky: modifikácia, export, lantibiotickou, poly)peptidov, cestou

Text:

...translokačnou signálovou sekvenciou, ale že zabezpečuje rozpoznávacie signály pre modiñkačné enzýmy a že potláča antimikrobiálnu aktivitu, až kým sa zrelý peptid neuvoľní z bunky. Ako to predpokladajú Qiao a Saris (Fems Microbiol. Let. 14489-93(l 996), modifikovaný prepeptid je v prípade neiktorých lantibiotík proteolyticky rozštiepený po jeho transporte cez bunkovú membránu, ale v prípade iných lantibiotík odštiepenie hlavnej časti z...

Použitie levocetirizínu na liečbu pretrvávajúcej alergickej rinitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3681

Dátum: 26.05.2003

Autor: Revirron Christophe

MPK: A61P 37/00, A61K 31/495

Značky: použitie, rinitídy, alergickej, liečbu, pretrvávajúcej, levocetirizínu

Text:

...svrbenie očí. Pojem pretrvávajúca alergická rinitída vtu používanomvýzname označuje chorobu, ktorej symptómy trvajú dlhšie ako 4 dni vtýždni a viac ako 4 týždne. Ďalej sa delí na ľahkú a mierne ťažkú rinitídu. Ako ľahká sa označuje vtedy, ked pacient spí normálne, nemá narušené normálne denné aktivity, šport,odpočinok, normálnu prácu aškolu anemá obťažujúce symptómy. Ako mierne ťažká sa označuje vtedy, keď pacient spí abnormálne,...

Použitie plynných zmesí hélium/dusík pri tupom zváraní laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3437

Dátum: 26.05.2003

Autori: Briand Francis, Chouf Karim, Verna Eric, Lefebvre Philippe

MPK: B23K 35/22, B23K 26/12, B23K 26/00...

Značky: laserom, zváraní, plynných, zmesí, tupom, použitie

Text:

...zmesí plynov, ktoré sú lacnejšie ako hélium, avšak ktoré by ale umožnili obmedzenie vzniku plazmy krycieho plynu ateda dosiahnutierovnakých zváracích výsledkov, aké sa dosahujú pri použití hélia, avšak s nižšími nákladmi.Takto existujú na trhu plynné zmesi obsahujúce argón a hélium, ako je napríklad plynná zmes obsahujúca 30 objemu hélia, pričom zvyšok je tvorený argónom, ktorá je na trhu dostupná pod označením LASALTM 2045 a ktorá je...

Vopred plniteľné injekčné zariadenie na jednorázové použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3374

Dátum: 26.05.2003

Autori: Cany Lucien, Brunel Marc

MPK: A61M 5/28, A61M 5/32

Značky: jednorázové, injekčné, zariadenie, plniteľné, vopred, použitie

Text:

...uvedeným telesomstriekačky. Okrem toho, ahlavne, utakýchto injekčných zariadení môže vznikaťnáhodné vytekanie kvapaliny, ktorá sa nachádza v komore, napríklad vdôsledku dilatácie objemu plynu nachádzajúceho sa vo vyššie uvedenej komore, alebo v dôsledku zníženia tlaku, hlavne pri leteckej doprave, ktoré môže spôsobiť axiálnu zmenu polohy vstupnej zátky priestoru odvádzania kvapaliny.Tretí typ injekčného zariadenia so suchou ihlou opísaný...

Spôsob prípravy morfolínových derivátov a ich medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283380

Dátum: 26.05.2003

Autori: Dolling Ulf, Wilson Robin Darrin, Hands David, Cottrell Ian Frank

MPK: C07D 413/06, C07D 249/02

Značky: medziproduktov, přípravy, spôsob, derivátov, morfolinových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov morfolínu všeobecného vzorca (I), najmä 2-(R)-(1-(R)-(3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl)etoxy)-3-(S)-(4-fluórfenyl)- 4-(3-(5-oxo-1H,4H-1,2,4-triazolo)metyl)morfolínu, ktoré sú užitočné terapeutické prostriedky. Tiež je opísaný spôsob prípravy ich medziproduktov.

Izotachoforetický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283373

Dátum: 26.05.2003

Autor: Kozma Emilián

MPK: G01N 27/447, G01N 27/26

Značky: analyzátor, izotachoforeticky

Zhrnutie / Anotácia:

Izotachoforetický analyzátor je tvorený dvoma kapilárnymi systémami (2) s rezervoármi (1, 1') na súčasnú analýzu katiónov a aniónov, ktoré sú vybavené spoločným posuvným dávkovačom (4) a spoločným detektorovým systémom (10) s rozšírenou kombináciou detektorov, pričom obidva kapilárne systémy, spoločný posuvný dávkovač a jednotlivé detektory so spoločnými zdrojmi žiarenia, sú napojené na riadiacu jednotku (18). Posuvný dávkovač má posuvný hranol...

Liečivo s predĺženým uvoľňovaním účinnej látky, obsahujúce 1-dimetylamino-3-(3-metoxy-fenyl)-2-metyl-pentán-3-ol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 673

Dátum: 26.05.2003

Autori: Ziegler Iris, Bartholomäus Johannes

MPK: A61K 9/16, A61K 31/13, A61K 9/20...

Značky: obsahujúce, predĺženým, účinnej, látky, liečivo, uvoľňovaním, 1-dimetylamino-3-(3-metoxy-fenyl)-2-metyl-pentán-3-ol

Text:

...podľa vynálezu,vyskytujúceho sa výhodne v tabletovej forme, je bezvýznamné, či sa pri inak nezmenených rozmeroch a nezmenenom zložení tablety, vztíahnuté na účinnú látku, látky tvoriace matricu a fakultativne súčasti, použijú ako plnivo vo vode rozpustné plnivo,napriklad laktóza, nerozpustné vo vodnom prostredi nenapučiavajúce plnivo, napriklad hydrogénuhličitan vápenatý, alebo vo vodnom prostredi napučiavajúce plnivo, napríklad...

Substituované tiofény, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečivo alebo diagnostikum, ako aj liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 595

Dátum: 26.05.2003

Autori: Gekle Michael, Bleich Markus, Lang Hans-jochen, Wirth Klaus, Hofmeister Armin, Heinelt Uwe

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4164, C07D 409/00...

Značky: diagnostikum, spôsob, liečivo, výroby, obsahom, použitie, substituované, tiofény

Text:

...skupinu, (C 2-C 5)-alkenylovú skupinu, (C 2-C 5)-alkinylovú skupinu, (C 3-C 5)-cykloalkylovú skupinu alebo (C 4-C 5)-cykloalkenylovú skupinuspoločne alkylénový reťazec pozostávajúci z 3 až 8 atómov uhlíka pričom ich atómy vodíka môžu byť nenahra dené, čiastočne alebo úplne nahradené atómami fluórupričom R 5 a R 6 tvoria spoločne vazbu R 10 a R 11 nezávisle od seba atóm vodíka, atóm fluóru,atóm brómu, NH alebo -CFyako aj ich...