Zverejnene patenty 23.05.2003

Opakovane použiteľné obaly na žetóny alebo mince

Načítavanie...

Číslo patentu: E 133

Dátum: 23.05.2003

Autor: Errera David

MPK: G07D 9/00

Značky: obaly, opakované, použitelné, mince, žetóny

Text:

...opisešpecifických uskutočnení vynálezu, v ktorom sú uvádzané odkazy na výkresy v jednotlixýchObr. 1 je perspektívny pohľad na otvorený obal podľa wnálezu Obr. 2 je perspektívny pohľad na prevráteny obal podľa vynálezu.Obrázky nie sú zakreslené v meradle. Rovnake prvky sú na jednotlivých obrázkoch označenérovnakými vzťahovými značkami. Podrobný opis špecifických uskutočneníOpakovane použiteľný obal na žetóny alebo mince zobrazený na obr. l...

Spôsob výroby oceľového nosníka a oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7197

Dátum: 23.05.2003

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04C 3/04, E04C 3/29, E04B 5/17...

Značky: spôsob, ocelový, nosník, výroby, nosníka, ocelového

Text:

...obrázku 3. Počas kroku vyrezávania sa v stenových doskách 2 taktiež vytvoria otvory 6, cez ktoré sa vnútro nosníka dá plniť betónom.0010 V rámci nasledujúceho kroku spôsobu podľa vynálezu sa na základnú dosku vyvinie sila, ktorá pritlačí základnú dosku 1 na zakrivenie určené stenovými časťami 2, pričom bočnépodpery 4 určujú polohu stenových častí 2 a, pretože sa stredové podpery pohnú so základnoudoskou do polohy podľa zakrívenia stenových...

Oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7134

Dátum: 23.05.2003

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04C 3/29, E04B 5/17, E04C 3/04...

Značky: nosník, ocelový

Text:

...je aspoň jedna stenová časť 2, 3 zhotovená z doskovej časti tvorenej dvoma pozdĺžnymi časťami 2 a, 22 b, respektíve 3 a, 3 b,nosníka. Časti Za, 2 h, respektíve 3 a, 3 b, zvierajú vzájomne uhol. Dosková časť tvoriaca stenové časti 2, 3 je upevnená k základnej doske 1 a vrchnej časti 4 takým spôsobom, že spodná časť 2 a, respektíve 3 a, stenovej časti 2, 3 zviera uhol so základnou doskou l a horná časť 2 b, respektíve 3 b, je v podstate...

Zlúčeniny použiteľné v liečbe antraxu a na inhibíciu letálneho faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5902

Dátum: 23.05.2003

Autori: Chapman Kevin, Singh Suresh, Guo Jian, Xiong Yusheng, Patchett Arthur

MPK: A61K 31/00, A61K 35/00, C07C 311/00...

Značky: použitelné, inhibíciu, letálneho, zlúčeniny, faktora, antraxu, liečbe

Text:

...Chemotherapy 1988 32(5) 642645 a Doganay et al., Scand. J. Inf. Dis. 1991 232333-335.0007 U ľudí môžu nastať tri formy antraxovej infekcie,kožná, gastrointestinálna a inhalačná. Čo sa týka kožnej formy, infekcia nastanie, keď baktéria alebo spóra vstúpi doporezanej alebo zodretej kože. Viď Synder, J.W., Shapiro, D.S., Gilchrist, M.J.R., et al., Basic Diagnostic Testing Protocols for Level A Laboratories (For The Presumptive Indentification of...

Príprava sulfinylacetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5217

Dátum: 23.05.2003

Autori: Largeau Denis, Oddon Gilles

MPK: C07C 323/00, C07C 315/00, C07C 317/00...

Značky: príprava, sulfinylacetamidu

Text:

...obmedzené na metanol, etanol, propanol,bulanol, i-butylalkohol, t-butylalkohol, metoxyetanol, etoxyetanol, pentanol, neo-pentylalkohol, l-pentylalkohol,cyklohexanol, etylénglykol, propylénglykol, benzylalkohol, fenol a glycerol.0027 Vhodné polárne aprotické rozpúšťadlá zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na dimetylformamid (DMF),dimetylacetamid (DMAC), 1,3-dimetyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1 H)-pyrimidinón (DMPU), 1,3-dimetyl-Z-imidazolidinón0028 Vhodné...

Poťahovací materiál, spôsob jeho výroby a jeho použitie na výrobu priľnavých povlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5129

Dátum: 23.05.2003

Autori: Kauffer Dominique, Reher Thomas, Allard Maxime

MPK: C09D 167/08

Značky: výrobu, použitie, spôsob, materiál, povlakov, výroby, priľnavých, poťahovací

Text:

...poťahovací materiál neobsahujúci organické rozpúšťadlá, ktorý je radikálovo alebo katiónovo vytvrditeľný prostrednictvom aktinického žiarenia (100 -systém) a ktorý už nevykazuje nevýhody stavu techniky, ale ktorý je možné aplikovať aj pomocou spôsobu coilcoating, rýchlo sa vytvrdzuje, nevykazuje žiadne alebo len veľmi malé zmršťovaniepri polymerizácii a ktorý poskytuje povlaky s vynikajúcou priľnavosťou na úžitkovýchkovoch, predovšetkým na...

Uzavieracia armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4305

Dátum: 23.05.2003

Autori: Schneider Michael, Gehr Heiko, Schmich Ralf, Rothermel Alexander, Schmitt Harald, Elsasser Dirk, Schwartz Simon, Sichler Wolfgang, Maier Fabian

MPK: F16K 1/18

Značky: uzavieracia, armatura

Text:

...zodpovedajúcímovládaním sa vyťahujú z priemeru rúrky, pričom sa otáčajú okolo osi.0012 Spis DE 295 19 740 sa týka uzavieracej klapky, ktorá je vybavená pevnou ostrohou, na ktorej voľnom konci zaisťuje klbovo uložená páka spojenie s vretenom. Kotúč klapky môže byťpritom uložený V telese centricky, excentricky alebo dvojito excentricky.0013 Spis EP 0 493 029 A 1 zverejňuje regulačný ventil s klbovým mechanizmom s dvoma uzavieracimi telesami....

Dekantačná odstredivka na získávanie ovocnej alebo zeleninovej šťavy s dopravným slimákom k diskontinuálnej doprave

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1885

Dátum: 23.05.2003

Autori: Wagenbauer Robert, Haider Günter

MPK: B04B 1/00

Značky: slimákom, získavanie, diskontinuálnej, dekantačná, ovocnej, stavy, zeleninovej, odstředivka, dopravným, dopravě

Text:

...vytvorená komorovito prostredníctvom radiálnychvynález si kladie za úlohu vytvoriť dekantačnú odstredivku na získavanie ovocnej a zeleninovej šťavy, priktorej by mohol byť veľmi zvýšený výťažok šťavy.Táto úloha je vyriešená prostredníctvom dekantačnejodstredívky so znakmi nároku 1.Toto riešenie má podstatnú výhodu, že jednotlivé lopatky rozdrobovanú dužninu pri jej ceste k výstupnému otvoru v krátkych odstupoch neprestajne...

Spôsob a zariadenie na potlač predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1758

Dátum: 23.05.2003

Autor: Lafaille Marc Maria Leo Jan

MPK: B41M 5/025, B41M 1/40, B41F 17/00...

Značky: spôsob, predmetov, zariadenie, potlač

Text:

...tohto vynálezu, schematicky a v perspektíveObr. 4 znázorňuje rez pozdĺž línie II-ll na obrázku 3Obr. S a 6 znázorňujú pohľady, ktoré sú podobné tomu na obrázku 4, ale pre dve ďalšie polohy.-3 Obr, l a 2 znázorňujú zariadenie 1 na potlač trojrozmemých predmetov 2, v tomto prípade na potlač predných strán mobilných telefónov. Je však samozrejmé, že vynález môže byť tiež aplikovaný na potlač všetkých druhov ostatných predmetov.Zariadenie l...

Systém na prenos reakčnej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1057

Dátum: 23.05.2003

Autori: Bittner Douglas, Greene Philip, Hero Scott

MPK: B23Q 5/22, B23Q 1/25, B23Q 11/00...

Značky: systém, reakčnej, prenos

Text:

...k základu, podložky naodstránenie vibrácie sú usporiadané medzi základňou0007 Poznáme tiež patent Spojených Štátov Amerických US 5260580 (Itoh Hirohito a ďalší), ktorý popisuje zariadenie posuvnej plošiny, ktoré má stacionárny podklad, pohyblivú plošinu a lineárny motor, ďalej obsahuje druhý lineárny motor,ktorý slúži ako druhé pohybové zariadenie na prenášanie tlaku na pohyblivü plošinu, a ktorý je pripojený na pohyblivú plošinu...

Klávesnica a klávesnicové tlačidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 988

Dátum: 23.05.2003

Autor: Leyy David

MPK: H01H 13/70

Značky: klávesnica, tlačidla, klávesnicové

Text:

...prostredníctvom aktivácie kombináciíspínačov, zodpovedajúcich iným oblastiam tlačidiel.Zdokonalenia sú napriklad vyžadované pri konštrukcii tlačidlových spínačov, ktoré môžu spoľahlivo a takmer súčasne zaisťovať viacnásobné elektrickespojenia s jedinou definovanou hmatovou spatnou väzbou.Existuje celá trieda klávesníc, a to vrátane klávesníc s nezávislými a kombinačnými tlačidlami, ktorá vyžaduje súčasné zaisťovanie viacnásobných...

Zariadenie na výrobu zavinutí z plátov cesta a deliacich plátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283382

Dátum: 23.05.2003

Autor: Horvath Josef

MPK: A21C 3/06

Značky: plátov, výrobu, zariadenie, zavinutí, deliacich, cesta

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu zavinutí z plátov cesta a deliacich plátov s dopravnými prostriedkami na privádzanie plátu cesta, predovšetkým lístkového cesta a deliaceho plátu, predovšetkým z pekárenského papiera, do vťahovacej škáry vidlicovitého navijaka, ktorý je možné pri vstupe vedúcej hrany zväzku z plátu cesta a deliaceho plátu otáčaním premiestňovať a po skončenom procese otáčania v axiálnom smere z vytvoreného zavinutia vyťahovať späť, pričom...

Farmaceuticky aktívne tricyklické amíny, medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283378

Dátum: 23.05.2003

Autor: Bundy Gordon

MPK: C07D 487/00

Značky: přípravu, medziprodukty, aktívne, tricyklické, aminy, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Tricyklické amíny všeobecného vzorca (IV) a ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú použiteľné na liečenie astmy
medziprodukty na ich prípravu.

Spôsob výroby kyseliny L-asparágovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283377

Dátum: 23.05.2003

Autori: Giselbrecht Karl-heinz, Schaller Josef

MPK: C07B 63/00, C07B 43/04, C07B 43/00...

Značky: výroby, kyseliny, spôsob, l-asparágovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kyseliny L-asparágovej, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov: a) kyselina fumárová reaguje s amoniakom na amónny L-aspartát v inertnom rozpúšťadle v prítomnosti aspartázy alebo mikroorganizmov produkujúcich aspartázu, b) odstráni sa prípadný nadbytočný amoniak z reakčnej zmesi, c) kyselina L-asparágová sa vyzráža prídavkom kyseliny dusičnej, oddelí sa, perie sa a suší sa, následne d) z vyzrážaného filtrátu sa pomocou...

Spôsob výroby sadrového kompozitného materiálu so zlepšenou odolnosťou proti vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 283376

Dátum: 23.05.2003

Autor: Song Weixin

MPK: C04B 28/14

Značky: odolnosťou, kompozitného, materiálů, spôsob, proti, výroby, sadrového, zlepšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sadrodrevovláknitej dosky, ktorá je vhodná najmä na výrobu stavebných výrobkov sa uskutočňuje pridaním emulzie vosku k sadre a drevným vláknam počas výroby dosiek. K vodnej kaši materiálu zo síranu vápenatého a prídavných čiastočiek sa pridá vodná emulzia vosku, táto kaša sa vedie na plochý porézny tvarovací povrch na vytvorenie filtračného koláča, z filtračného koláča sa poréznym povrchom odvedie podstatný podiel vody a filtračný...

Zlúčeniny zo skupiny 15-deoxyspergualínových analógov, spôsob ich prípravy, medziprodukty tohto spôsobu, terapeutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283372

Dátum: 23.05.2003

Autori: Dumas Christine, Lebreton Luc, Renaut Patrice

MPK: A61K 31/155, C07C 279/12, C07C 215/14...

Značky: tohto, skupiny, 15-deoxyspergualínových, medziprodukty, spôsob, terapeuticky, přípravy, zlúčeniny, prostriedok, použitie, analógov, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny vybrané zo skupiny zahrňujúcej: (i) zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená skupinu -CO-NH- alebo skupinu -NH-CO-, a R znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, a *C v prípade, že R neznamená atóm vodíka, predstavuje asymetrický uhlíkový atóm, ktorého konfigurácia môže byť (RS) alebo (R) a (ii) adičné soli odvodené od uvedených zlúčenín. Ďalej je opísaný postup prípravy týchto zlúčenín, medziprodukty tohto...

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, použitie zliatiny a hutnícke výrobky z tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283371

Dátum: 23.05.2003

Autori: Scott Gerald, Klemp Thomas, Bartges Charles, Allyn Matthew

MPK: C22C 21/02, C22C 21/08, C22C 21/12...

Značky: hliníka, báze, obsahujúca, zliatina, tejto, použitie, výrobky, hutnické, hliník, zliatiny, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, obsahuje 0,15 až 1,0 hmotn. % medi, 0,4 až 1,5 hmotn. % cínu, 0,65 až 1,35 hmotn. % horčíka, 0,4 až 1,1 hmotn. % kremíka, 0,002 až 0,35 hmotn. % mangánu, a zvyšok tvorí okrem nečistôt a prípadných prísad v podstate hliník, pričom, ak je obsah medi pod 0,51 hmotn. %, je obsah cínu najmenej 1,01 hmotn. %, pričom obsah olova, pokiaľ je olovo prítomné, je najviac 0,1 hmotn. %, a obsah...

Oceľový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7998

Dátum: 23.05.2003

Autor: Tuominen Kari

MPK: E04C 3/293, E04C 3/07, E04B 5/29...

Značky: ocelový, nosník

Text:

...základovou doskou 1, stojinovými časťami 2, 3 a hornou časťou 4. Nosnik má tiež konzolovú prírubu 5, na ktorej je uložená napríklad dutinová doska. Všetky vyššie uvedené časti nosníka môžu byť vyrezané z0008 Funkcia oceľového nosníka ako spriahnutej konštrukcie je známa pre odborníka v odbore a nemusí tu tak byt podrobnejšie vysvetlovaná. V tomto kontexte je možné sa odvolať napríklad na fínske zverejnené dokumenty 857450009 Podľa...

Spôsob montáže/demontáže komponentov veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14324

Dátum: 23.05.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/00

Značky: elektrárne, komponentov, veternej, spôsob

Text:

...dostatočne veľkého žeriava.0013 Ďalšie výhodné formy uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0014 Vnasledujúcom texte je vynález bližšie vysvetlený na základe obrázkov. Pritomobr. l veternú elektráreň s navijakom usporiadaným pri nohe vežeobr. 2 zjednodušený pohľad na prierez gondolou s prvou formou uskutočnenia vyná 1 ezuaobr. 3 zjednodušený pohľad na prierez gondolou s druhou formou uskutočnenia vynálezu.0015 Na obrázku 1 je...