Zverejnene patenty 14.05.2003

Magnetický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 264

Dátum: 14.05.2003

Autori: Alhola Jukka, Toivonen Ari

MPK: F16K 31/40

Značky: magnetický, ventil

Text:

...stave, ktorý je znázomený na obr. l.0010 Okrem toho je blokovací prvok ll výhodne vybavený jednak permanentným magnetom 13, a jednak snímačom 14 magnetického poľa, usporiadaným na protiľahlej strane skrine 5 na monitorovanie polohy pohyblivého člena 6 a súčasne blokovacieho prvku 11 za účelom riadenia alebo regulovania prietoku prechádzajúceho cez magnetický ventil l, čo budepodrobnejšie opísané ďalej s odvolaním na obr. 2.0011 Na obr. 2...

Charakteristika špecifickej vrstvy ľudskej kože elektrickou imitanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5169

Dátum: 14.05.2003

Autori: Grimnes Sverre, Martinsen Orjan

MPK: A61B 5/05, A61B 5/107

Značky: ludskej, charakteristika, vrstvy, elektrickou, kôže, imitanciou, špecifickej

Text:

...l zobrazuje zariadenie na zabezpečovanie spôsobu podľa0010 Merania, využívajúce elektródy s veľkosťou,porovnateľnou s hrúbkou vrstvy corneum (stratum corneum - SC) budú kvôli vysokej prúdovej hustote elektród zamerané na meranie SC samotnej. Toto je zobrazené na obrázku 1, kde simulácia konečného prvku (FEM) bola vykonaná pri 100 kHz na systéme, obsahujúcom štyri kovové elektródy (C 1, C 2, V 1 a V 2) na vrchu vrstvy epidermánej SC a...

Spôsob identifikácie imunoreaktívnych peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4463

Dátum: 14.05.2003

Autori: Weinschenk Toni, Rammensee Hans Georg

MPK: A61K 38/00, A61K 39/00, C07K 7/00...

Značky: imunoreaktívnych, peptidov, identifikácie, spôsob

Text:

...nákladná a obmedzujú sa výlučne na už existujúce T-bunky.0008 Ďalej je známa metodika, ktorá nie je závislá na Tbunkách a u ktorej sa kombinuje prognostika epitopov s vyhľadávanim prognózovaných peptidov V komplexných zmesiach peptidov, pričom sa peptidy identifikovali pomocou vysoko účinnej kapilárnej kvapalinovej chromatografie / hmotnostnej spektroskopie (LC-MS) (pozri Schirle et al., 2000, Identification of tumor-associated MHC class...

Fúzny proteín regulačných/pomocných HIV proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4401

Dátum: 14.05.2003

Autori: Leyrer Sonja, Howley Paul, Felder Eva

MPK: C12N 15/62, C07K 14/005

Značky: proteínov, fúzny, proteín

Text:

...buď susedia s ďalším komponentným proteínom alebo sú oddelené nekomponentnými proteínmi, ako napríklad aminokyselinovými sekvenciami, ktoré vytvárajú miesta vhodné na proteolytické štiepenie. Uvádza sa, že je výhodné používat take fúzne proteíny, ktoré medzi komponentnými proteínrniobsahujú miesta vhodné na proteolytické štiepenie. Ak sú komponentne proteíny oddelenemiestami pre proteolytické štiepenie vytvárajú sa natívne HIV proteíny, o...

Spôsob výroby sústružníckeho náradia vo forme vymeniteľných rezných doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9453

Dátum: 14.05.2003

Autori: Bihari Peter, Macario Mario

MPK: B23B 27/16

Značky: řezných, doštičiek, formě, náradia, vymenitelných, sústružnickeho, spôsob, výroby

Text:

...riadení a programovaní. Primerane tomu je stále ťažšie nájsť ľudí, ktorí majútieto znalostí ako aj tradičné znalosti o mechanickom opracovávaní vymeniteľných reznýchdoštičiek. Výroba vymeniteľných rezných doštičiek pre sústružnícke náradia, ktoré sú priamo vybavené vysoko precíznymi tvarovačmi triesok, je preto stále viac potrebná. 0012 Vpriloženom nákrese sú znázornená dva príklady uskutočnenia vymeniteľnýchrezných doštičiek podľa vynálezu a...

Spôsob a zariadenie na balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2146

Dátum: 14.05.2003

Autori: Sparakowski Helmut, Natterer Hans

MPK: B65B 25/00, B65B 11/50, B65B 31/02...

Značky: spôsob, zariadenie, balenie

Text:

...a obr. 9 tretie uskutočnenie obalu.0011 Ako je najlepšie vidiet z obr. 1, baliaci stroj zahŕňa rám 1, ktorý zahŕňa bočnú stenu 2 a nohy 3, ktoré ju nesú. Rám nesie - od vstupnej strany k výstupnej strane, po sebe nasledujúce ~ stanicu 4 na tvarovanie príp. hlboké0012 Ako je vidiet z obr. 1, je na vstupnej strane usporiadané privádzanie spodnej fólie 7. Táto spodná fólia sa vedie od vstupnej strany cez stanice až ku koncu na výstupnej...

Súbor prvkov na zostavovanie štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1773

Dátum: 14.05.2003

Autor: Tusacciu Edoardo Pio

MPK: A63H 33/04

Značky: zostavovanie, struktur, súbor, prvkov

Text:

...pri hranolovom prvku -jedna zo vzdialenosti medzi protiľahlými stranami geometrického obrazca.0018 Podľa vynálezu je výhodné, že uvedený hlavný rozmer je priemer gule.0019 Stále podľa vynálezu môžu byt uvedené feromagnetické prvky použite aj ako vrchol zložitých obrazcov aj ako spojovacie prvky pre uvedené druhé tyčové prvky, vložené pozdĺž uvedených uhlopriečok.0020 Ďalej. podla vynálezu, môžu byť uvedené feromagnetické prvky použité...

Postup výroby derivátov chinolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1573

Dátum: 14.05.2003

Autor: Jansson Karl

MPK: C07D 215/00

Značky: derivátov, postup, chinolinu, výroby

Text:

...ilustratívny príklad. Degradačným produktom (zlúčenina F) je dekarboxylovaná kyselina chinolín-3-karboxylová (zlúčenina E). Zlúčenina E vzniká reakciou derivátu chinolin-3-karboxamidu s vodou. Nemožno zabrànit tomu, aby V reakčnej zmesi nebolo prítomné malé množstvo vody. Malé množstvo vody je vždy prítomné V počiatočnom materiále a v rozpúšťadle,voda sa do reakčnej zmesi môže dostať tiež v priebehu reakcie. Pri používaní, napriklad...

Liečba a prevencia urogenitálnej atrofie a jej príznakov u žien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1395

Dátum: 14.05.2003

Autori: Halonen Kaija, Grönroos Paula, Blom Taru, Härkönen Pirkko

MPK: A61P 15/00, A61K 31/075

Značky: atrofie, príznakov, žien, liečba, urogenitálnej, prevencia

Text:

...má priaznivý účinok na vaginálnu mukózu ztestov na zvieratách. Napriek tomu existujú podstatné rozdiely v štruktúrach medzi zlúčeninou (I) podľa predloženého vynálezu a l-centochrómanom. Zlúčeninou (I) je trifenylalkénová (presnejšie trifenylbuténová) zlúčenina, zatiaľ čo zlúčeniny uvedené v zmienenom dokumente sú trifenylalkánové zlúčeniny, kde alkánový reťazec vytvára kruh spoločne shydroxy substituentom na fenylovej skupine. Ďalej o...

Intergénne oblasti ako miesta inzercie v genéome modifikovaného vakcíniového vírusu ankara (MVA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 574

Dátum: 14.05.2003

Autori: Leyrer Sonja, Howley Paul

MPK: C07K 14/005, C12N 15/863, A61K 31/70...

Značky: oblastí, ankara, genéome, miesta, mva, inzercie, vírusu, vakcíniového, modifikovaného, intergénne

Text:

...(Antoine a kol., 1998, Virology, 244, 365 až 396) genómová organizácia genómu MVA. Genóm MVA sveľkosťou 178 kb je tesne zbalený a obsahuje 193 jednotlivých otvorených čítacích rámcov (ORF), ktoré kódujú proteíny s dĺžkou najmenej 63 aminokyselín. V porovnaní s vysoko infekčným vírusom Variola a tiež prototypom vírusu vakcínie, najmä s kméňom Copenhagen, je väčšina ORF V MVA fragmentovaná alebo skrátená (Antoine a kol. 1998, Virology 244,...

Expresia génov v modifikovanom víruse vakcínie Ankara použitím ATI promótora ovčích kiahní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 499

Dátum: 14.05.2003

Autori: Leyrer Sonja, Howley Paul

MPK: C12N 15/86

Značky: kiahní, ankara, expresia, víruse, ovčích, použitím, vakcínie, génov, promótora, modifikovanom

Text:

...sekvenciu, kde sa expresia kódujúca sekvenciu reguluje týmto promótorom. Neočakávalo sa, že ATI promótor bude mať relatívne nízku aktivitu V MVA, lebo tento promótor bol známy ako veľmi aktívny V iných systémoch poxvírusov(napr. Li et al., J. gén. Vírusol. (1998) 79, 613). Oproti tomu je V časti Príklady V predkladanom opise ukázané, že ATI promótor je 2 až 4 krát menej aktívny V systémoch založených na MVA než V systémoch založených na...

Šachtové dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 419

Dátum: 14.05.2003

Autor: Borneck Rolf

MPK: B66B 13/30

Značky: výtahu, šachtové, dveře

Text:

...lana vedeného okolo väčšej vratnej kladky. Tým môžu byt realizované kratšie osové vzdialenosti medzi vratnýmikladkami, ktoré sú len o málo väčšie ako Šírka panela.Pohyblivý vozik panela oneskorujúceho sa v smerezatvárania tiež obsahuje nosič pojazdových kladiek, naktorého hornom konci sú uložené pojazdové kladky, a na ktorého dolnom konci je zavesený panel. Podľa jedného výhodného konštrukčného vytvorenia obsahuje tento nosič pojazdových...

Fúzny proteín regulačných/prídavných proteínov z HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 417

Dátum: 14.05.2003

Autori: Felder Eva, Howley Paul, Leyrer Sonja

MPK: C12N 15/62, C07K 14/005

Značky: fúzny, proteín, proteínov

Text:

...1999, 96, 10 842-10 847). Imunosupresívne účinky boli opísané aj pre Vpr (Ayyavoo et al.,Nature Med., 1997, 3 1117-1123). Bolo popísané, že Vpr a Vpx majú rôzne cytostatické a cytotoxické účinky na bunky kvasiniekväčšina, ak nie všetky, prídavných/regulačných proteínov 2 HIV má funkčné vlastnosti, ktoré nie sú žiadúce na prípravu vakcín. Snahy obmedziť škodlivé účinky proteínov z HIV sú opísané vo W 0 O 2/O 6-303. Konkrétne W 0 02/O 6-303...