Zverejnene patenty 07.05.2003

Podpera pre spojkový blok v prevodovke motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7260

Dátum: 07.05.2003

Autori: Uberti Maurizio, Mesiti Domenico, Caenazzo Dario, Pregnolato Gianluigi

MPK: F16H 57/02, F16D 21/00

Značky: motorového, prevodovke, podpera, spojkový, vozidla

Text:

...axiálne opačných stranách druhého prvku 34 prvej hmoty 31 a sú spolu spojené skrutkami 43. Druhá hmota 32 je na rotáciu nesená radiálnym guľkovým ložiskom 44 upevneným na vonkajšom vstupnom hriadeli 111 prevodovky. vonkajšia dráha ložiska 44 je axiálne zovretá medzi párom ramien poskytnutých dvomi prvkami 41, 141 druhej hmoty 32. Vnútorná dráha ložiska 44 je upevnená v axiálnom dotyku na jednej strane so stranou drážkovanej časti 45...

Dvojhmotový zotrvačník pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7180

Dátum: 07.05.2003

Autori: Caenazzo Dario, Mesiti Domenico, Uberti Maurizio, Pregnolato Gianluigi

MPK: F16D 21/00

Značky: motorové, zotrvačník, vozidlo, dvojhmotový

Text:

...medzi kotúč 48 a kryt 52, je zadržiavaný na rotáciu s krytom prostredníctvom obvodových držiakov 57. Prítlačný kotúč 54 spojky je poháňaný axiálne proti kotúču 48 pomocou tanierovej pružiny 55 tak, že kotúč 48 je vsunutý medzi prvý prvok 41 v tvare disku ako dorazový člen a prítlačný kotúč 54, a preto môže týmito dvomi komponentmi prenášať krútiaci moment ako dôsledoktrenia medzi axiálnymi styčnými povrchmi.Tanierová pružina 55 je...

Vrstvená zasklievacia tabuľa s vlepeným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17695

Dátum: 07.05.2003

Autori: Offermann Volkmar, Schilde Heinz, Linden Ludwig, Steffens Michael, Goerenz Walter

MPK: B32B 27/36, B60J 3/00, B32B 17/10...

Značky: vlepeným, zasklievacia, tabuľa, vrstvená, filmom

Text:

...sú opticky pokial možno transparentné a v autokláve nemenia svoj povrch ani svoju konzistenciu.0011 Ďalšou podstatnou podmienkou je samozrejme to, aby filmy použité ako medziľahlá vrstva boli kompatibilné so susednými priľnavými ñlmami. Medzi|ahlá vrstva musi predovšetkým k priInavým filmom dobre priľnúť, aby nehrozilo odlepenie vrstiev. Zároveň medzi nimi nesmie dôjsť k žiadnej chemickej alebo fyzikálnej interakcii, ktorá by v priebehu...

Dvojspojková prevodovka motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5152

Dátum: 07.05.2003

Autori: Mesiti Domenico, Uberti Maurizio, Caenazzo Dario, Pregnolato Gianluigi

MPK: F16D 21/00

Značky: dvojspojková, motorových, převodovka, vozidiel

Text:

...člen 41 a pritlačnú dosku 54, a preto môže prenášať krútiaci moment s týmito dvomi komponentmi ako dôsledok trenia medzi axiálnymi styčnými povrchmi.Kotúčová pružina 55 je axiálne uchytená medzi svoje dve časti radiálne vonkajšieho a radiálne vnútomého konca, respektíve pomocou vertikálnej steny 52 a krytu 52 a kotúčového zasúvacieho prvku 56,ktorý sa môže axiálne pohybovať pomocou ovládacej tyče 20. Keď pružina nie je defonnovaná, t.j....

Spôsob zníženia bolesti použitím onkolytických vírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4516

Dátum: 07.05.2003

Autori: Morris Donald, Thompson Bradley, Coffey Matthew

MPK: A61K 31/00, A61K 35/66, A61P 25/00...

Značky: bolesti, zníženia, vírusov, spôsob, použitím, onkolytických

Text:

...52 448-453 (1992).Turner a Duncan, Site directed mutagenesis of the C-terminal portion of reovirus protein sigmal evidence for a confonnation-dependent receptor binding domain Virology 186(1) 219-27 (1992).Svetová zdravotnícka organizácia. Cancer Pain Relief With a Guide to OpioidYoon, S.S., a kol., An Oncolytic Herpes Simplex Virus Type I Selectively Destroys Diffuse Liver Metastases from Colon Carcinoma, FASEB J. 14 301311 (2000).Zorn, U. a...

Injektovateľný farmaceutický prípravok obsahujúcui etanol na liečbu vysunutých medzistavcových platničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4330

Dátum: 07.05.2003

Autor: Theron Jacques

MPK: A61K 47/38, A61K 31/045, A61K 49/04...

Značky: etanol, obsahujúcui, platničiek, vysunutých, medzistavcových, injektovatelný, prípravok, farmaceutický, liečbu

Text:

...buniek. Z tohto dôvodu kontraindikovala spomenutá pracovná skupina použitie tohto postupu V pripade vysunutých medzistavcových platničiek s epidurálnym únikmn a vysunutých medzistavcových platničiek0007 Pri liečení hepatocelulárnych nádorov môže navyše etanol difúziou v žilovom systéme vyvolať trombózu portálnej0008 Cieľom tohto návrhu je okrem iného vyvarovat sa počas liečby vedľajších účinkov etanolu znalosćou nekrózy zdravých tkanív v...

Tlmič pre hydraulické systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3166

Dátum: 07.05.2003

Autori: Merkel Ralph Peter, Hilgert Andreas Richard, Zimpfer Michael

MPK: F16L 55/04

Značky: tlmič, hydraulické, systémy

Text:

...Pritom je tlmič funkčne spoľahlivý a vyžaduje lenTlmiaca nádoba je rúrkové teleso, ktoré je s výhodou vytvorené ako valcová rúrka. Valcová rúrka obklopuje vnútorný priestor, ktorý je až na tlmiacu rúrku bez akýchkoľvek vstavieb, tzn. držiakov, prietokových telies a podobne. S výhodou je tlmiaca rúrka vytvorená ako pružná hadica, tzn. že pozostáva s výhodou z elastického alebo roztiahnutêho materiálu. Môže byt použitý plastový materiál...

Spôsob a zariadenie na priebežné meranie, zisťovanie a reguláciu náporového tlaku pri sterilizácii parou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3133

Dátum: 07.05.2003

Autori: Vetter Udo, Steigenberger Klaus, Treuer Friedrich

MPK: A61L 2/04, A61M 5/00, A61L 2/00...

Značky: spôsob, zariadenie, tlaku, párou, reguláciu, sterilizácii, zisťovanie, meranie, náporového, priebežné

Text:

...i zariadenie, ktoré umožní precíznu reguláciu náporového tlaku, takže pohyb zátky bude môcť byť úplne alebo pokiaľ možno čo najviac vylúčený.0011 Spôsob riešiaci túto úlohu sa vyznačuje tým, že tlak vo vnútrinádoby uzavretej uzatváracím mechanizmom je počas sterilizácie zisťovanýsenzorom zisťujúcim posun uzatváracieho mechanizmu na základe rozdielu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby, a že je následne z tohto meracieho signálu vytvorená...

Spôsob enzymatickej prípravy beta-aminokyselín so zvýšeným podielom jedného z enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1122

Dátum: 07.05.2003

Autori: Gröger Harald, Werner Helge

MPK: C12P 13/00

Značky: jedného, podielom, enzymatickej, beta-aminokyselín, spôsob, enantiomérov, zvýšeným, přípravy

Text:

...acylačnêho činidla a penicilín G acylázyza podmienok, kedy jeden enantiomêr racemickej B-aminokyseliny jestereoselektívne acylovaný, pričom druhý enantioměr sa v podstate nezúčastní reakcie a tým sa získa chirálna B-aminokyselina.Bol taktiež skúmaný opačný postup reakcií (V. A. Soloshonok, V. K. Svedas, V. P. Kukhar, A. G. Kirilenko, A. V. Rybakova, V. A. Solodenko, N. A. Fokina, O. V. Kogut, I. Y. Galaev, E. V. Kozlova,I. P. Shishkina, S....

Spôsob dehydrogenácie azaandrostánových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1120

Dátum: 07.05.2003

Autori: Herine Berta Mónika, Bartho István, Olasz Katalin, Devenyi Tamás, Pecsne Razso Agnes, Hantos Gábor

MPK: C07J 73/00

Značky: spôsob, zlúčenín, dehydrogenácie, azaandrostánových

Text:

...rozpúšťadlom a biokonverzia bola vykonaná v prítomnosti menadiónu alebo fenazínmetosulfátu. Biokonverzia bola vykonaná v malom objeme. V jedinom uvedenom príklade bola konverzia vykonávaná počas 3 dní v objeme 20 ml pri koncentrácii substrátu 0,26 g/liter so 60 výťažkom. Avšak na priemyselné použitie je nutné stanoviť vhodnú hladinu koncentrácie a postup zvyšovania výroby. V našich experimentoch, keď sa zvyšovala výroba,dochádzalo k...

Desmopresín v orálne dispergovateľnej liekovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1093

Dátum: 07.05.2003

Autori: Lindner Hans, Nilsson Anders, Wittendorff Jensen Jorgen

MPK: A61K 9/20, A61K 38/10, A61K 47/42...

Značky: liekovej, orálne, dispergovateľnej, formě, desmopresín

Text:

...riadky 4-61.0006 FjeIIestad-Paulsen a kol., Clin. Endocrinol. x, 177-82, 1993 podali kvapalnú nosovú sprejovú formu desmopresínu pod jazyk, čím sa vyhli vyššie uvedeným problémom pre podjazykovú tabletku. Avšak títo autori uviedli, že po podjazykovom podaní kvapaliny sa v krvi nenašiel žiadny zistiteľný desmopresín.0007 US-A-4 764 378 opisuje bukálne Iiekové dávkové formy na podávanie liečiv cez sliznicu.fyziologicky aktívny polypeptid a...