Zverejnene patenty 05.05.2003

Spôsob regulácie génovej expresie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16506

Dátum: 05.05.2003

Autori: Zeng Yang, Cullen

MPK: A61K 31/07, C07H 21/04, A01N 43/04...

Značky: spôsob, expresie, regulácie, génovej

Text:

...(2000. Avšak v cicavčich bunkách, indukcia RNAi vyžaduje transfekciu RNA oligonukleotidov, ktoré môžu byť neúčinné a umožňujú vznik len prechodnej inhibície cielenej génovej expresie.0006 Predkladané uverejnenie poskytuje RNA nwlekuly (miRNA), ktoré sú funkčne ekvivalentné s siRNA, ktoré sa môzuVynález umožňuje produkciu miRNA špecificky navrhnutých na 0inhibíciu expresie mRNA obsahujúcej komplementárnu cieľovú sekvenciu. miRNA molekuly...

Transepikutánna forma podávania na liečbu syndrómu nepokojných nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3513

Dátum: 05.05.2003

Autori: Schollmayer Erwin, Lauterbach Thomas

MPK: A61K 31/381, A61K 31/045

Značky: syndrómu, transepikutánna, liečbu, podávania, forma, nepokojných

Text:

...stále vyššie dávky účinnej látky, aby zmiernili rovnaké symptómy RLS, alebo že rovnaké množstvo účinnej látky spôsobuje menšie zoslabenie ťažkostí než bolo na začiatku0009 Ďalej sa na terapeutické použitie skúšali ďalšie jednotlivé agonisty dopamínu V štúdiách krátkodobej terapie. K skúmaným agonitom dopamínu patrili bromokriptín, kabergolín,alfa-dihydroergokryptin, lisurid, pergolid, pramipexol a ropinirol. Ukázalo sa, že všetky tieto...

Loď so vzduchovými dutinami a spôsob jej výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3490

Dátum: 05.05.2003

Autori: Winkler Jorn Paul, Matveev Konstantin

MPK: B63B 1/00

Značky: vzduchovými, výstavby, dutinami, spôsob

Text:

...steny susednej dutiny, prvá. a druhá časť steny obklopujú klinovite tvarovaný uzatvorený priestor, kde vzduchové injekčné prostriedky obsahujú otvor V druhej časti steny prednej steny nainjektovanie vzduchu do dutiny v podstate V smere zadnej steny.Injektáž 2 prednej steny v pozdĺžnom smere dutiny zabezpečuje stabilnú nízku turbulenciu vzduchového toku a redukovaný trecí odpor. Pri konkrétnom vyhotovení smeruje druhá časť steny prednej...

Mechanizmus sedadla a volantu s veľkou prispôsobivosťou, najmä obrneného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3111

Dátum: 05.05.2003

Autor: Taalikka Reijo

MPK: B60N 2/16, B62D 1/18

Značky: najmä, prispôsobivosťou, mechanizmus, vozidla, obrneného, velkou, volantu, sedadla

Text:

...V priestore kabiny otvor, vytvorený V stene nad sedadlom a vyrovnaný so sedadlom otvárateľný a uzatvárateľný poklop pre otvor, poklop je vybavený výhľadovými prostriedkami, umožňujúcimi, aby vodič videl vonvolant umiestnený pred sedadlom rám sedadla otočne uložený nastene prvým kĺbom tak, aby bol otočný okolo horizontálneho prvého otočného hriadeľa priečne Vzhľadom na vozidlo medzi spodnou polohou a hornou polohou, sedadlo je uložené na...

Pentafluórsulfanyl-benzoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1361

Dátum: 05.05.2003

Autor: Kleemann Heinz-werner

MPK: C07C 381/00, A61K 31/155, A61P 9/00...

Značky: pentafluórsulfanyl-benzoylguanidíny, spôsob, obsahom, liečivo, použitie, diagnostika, přípravy, liečivá

Text:

...1 y nulu, 1, 2 alebo 3 R 3 a R 4 nezávisle od seba atóm vodíka alebo F ako aj ich farmaceutický prijateľné soli.Obzvlášť výhodné sú zlúčeniny vzorca I a II, v ktorých znamenajú R 1 atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1, 2, 3 alebo 4 atómami uhlíka, metoxyskupinu, etoxyskupinu, F 3 Cl, NRl 0 R 11, -O-CH-CF 3 alebo SO(CH 2)r-CF 3 R 10 a R 11 nezávisle od seba atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1, 2, 3 alebo 4 atómami uhlíka alebo -CH 2-CF 3skupinu...

Plavidlo so vzduchovou dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1265

Dátum: 05.05.2003

Autori: Matveev Konstantin, Winkler Jorn Paul

MPK: B63B 1/00

Značky: plavidlo, dutinou, vzduchovou

Text:

...pásovitých vzduchových odchyľovačov k vodnej hladine bez toho, aby sa dostal k lodnej0008 Pri ďalšom vyhotovení, dva alebo viacero odchyľovačovsmeruje rovnobežne pre účinnú priečnu dopravu vzduchu od dnatrupu k hladine. Odchyľovače zvierajú ostrý uhol as horizontálnou osou smerom dozadu. S výhodou sa uhol aodchyľovača vzduchu pri dne trupu líši od uhla odchyľovačavzduchu s pozdĺžnym. smeront pozdĺž bokov plavidla. Uhly a a Bzávisia od úniku...

Spôsob prípravy azometínov a alfa-halogénacetanilidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283347

Dátum: 05.05.2003

Autori: Javdani Kambiz, Rodriquez Gilbert, Sih Ping, Nady Louie

MPK: C07C 249/02, C07C 231/10

Značky: azometínov, alfa-halogénacetanilidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob prípravy aromatického azometínu, ktorý zahŕňa tieto stupne: a) kontaktovanie paraformaldehydu s 0,25 až 3 molárnymi ekvivalentmi alifatického alkoholu obsahujúceho 1 až 4 atómy uhlíka za prítomnosti katalytického množstva organickej alebo anorganickej bázy, ako hydroxidu, alkoxidu, uhličitanu alebo oxidu alkalického kovu, alebo terciárneho amínu, za vzniku formaldehydu, a b) kontaktovanie formaldehydu vytvoreného v stupni a)...

Kvartérne amóniové zlúčeniny, spôsob a medziprodukty na ich prípravu, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283346

Dátum: 05.05.2003

Autori: Burns Christopher John, Monaghan Sandra Marina, Alker David

MPK: A61K 31/435, C07D 453/02

Značky: medziprodukty, zlúčeniny, báze, spôsob, amóniové, prostriedky, přípravu, kvartérne, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je fenyl, C3-C7cykloalkyl alebo heteroaryl, pričom každý z nich je prípadne kondenzovaný s benzénovým kruhom alebo s C3-C7cykloalkylom a prípadne substituovaný, vrátane v časti kondenzovanej s benzénovým kruhom alebo C3-C7cykloalkylom, alebo R je 2,3-dihydrobenzo[b]furanyl alebo chromanyl, R1 je H alebo C1-C6alkyl, W je priama väzba, metylén alebo etylén, X je nerozvetvený C2-C4alkylén, Y je...

Spôsob frakcionácie roztoku chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283345

Dátum: 05.05.2003

Autori: Heikkilä Heikki, Hyöky Göran, Paananen Hannu, Kuisma Jarmo

MPK: B01D 15/08

Značky: spôsob, roztoku, simulovaným, postupom, chromatografický, lôžkom, pohyblivým, frakcionácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob frakcionácie roztoku na dve alebo viac frakcií chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom (SMB), pri ktorom separačný systém obsahuje najmenej dva separačné profily v rovnakom okruhu.

Použitie ribavirínu na prípravu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283342

Dátum: 05.05.2003

Autori: Tam Robert, Averett Devron, Ramasamy Kandsamy

MPK: A61K 31/70, A61K 31/52

Značky: farmaceutického, ribavirínu, prostriedku, použitie, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie ribavirínu na prípravu farmaceutického prostriedku na liečenie choroby spôsobenej nerovnováhou expresie lymfokinov, kde chorobou je nevírusové ochorenie, a kde farmaceutický prostriedok obsahuje účinné množstvo ribavirínu na inverznú moduláciu Th1 a Th2 odpovedí lymfocytov, ako aj na zvýšenie Th1 odpovede a zníženie Th2 odpovede a zníženie prevládajúcich hladín bez ošetrenia, pričom zvýšenie Th1 odpovede a zníženie Th2 odpovede...

Spôsob výroby zariadenia na vykonávanie multianalytných rozborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283340

Dátum: 05.05.2003

Autori: Lamont John Victor, Benchikh El Ouard, Mcconnell Robert Ivan, Fitzgerald Stephen Peter

MPK: G01N 33/543, G01N 33/552, G01N 33/76...

Značky: výroby, rozborov, vykonávanie, multianalytných, zariadenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zariadenia na uskutočňovanie multianalytných rozborov obsahujúceho substrát a viacnásobné miesta nespojitých reakcií, z ktorých každé je nositeľom ligandu kovalentne pripojeného k substrátu, pričom povrch substrátu medzi reakčnými miestami je proti analytu inertný. Všetky uvedené povrchy sa aktivujú, hydrofobizujú a na aktivovaný hydrofóbny povrch sa aplikuje sústava ligandov na vytvorenie diskrétnych reakčných miest. Povrch...

Nosič na balenie výrobkov a polotovar na jeho formovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283339

Dátum: 05.05.2003

Autor: Bakx Martinus

MPK: B65D 71/48, B65D 75/00

Značky: nosič, formovanie, balenie, polotovar, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič na balenie výrobkov vybavených hrdlami, ako napríklad fliaš (8), obsahuje diely vrchnej (28) a spodnej (24) steny. Každý diel má združené otvory na prijímanie častí hrdla výrobku, diel vrchnej steny má prostriedky (50) na pridržovanie daného výrobku v držiaku proti náhodnému uvoľneniu a aspoň časť držadla (12) na nosenie držiaka, a prostriedky na vzájomné prepojenie dielov vrchnej a spodnej steny obsahujúce časť dielu, ktorá formuje časť...

Použitie mometazónfuroátu na prípravu liečiva na liečenie chorôb horných a dolných dýchacích ciest a pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 283338

Dátum: 05.05.2003

Autori: Cayen Mitchell, Nagabhushan Nagamani, Sequeira Joel, Patrick James, Cuss Francis, Chaudry Imtiaz, Nolop Keith

MPK: A61K 31/57

Značky: použitie, chorôb, liečenie, dýchacích, horných, mometazónfuroátu, ciest, liečivá, dolných, pľúc, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie aerosolizovaných častíc mometazónfuroátu na prípravu liečiv vo forme suchých práškov, roztokov a/alebo vodných suspenzií na ošetrovanie raz denne na kortikosteroidy reagujúcich ochorení horných a dolných dýchacích ciest a pľúc, ako je astma alebo alergická nádcha.

Benzoxazínové deriváty ako modulátory 5-HT6 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 494

Dátum: 05.05.2003

Autori: Berger Jacob, Zhao Shu-hai, Clark Robin Douglas

MPK: A61K 31/536, C07D 265/00, A61P 25/00...

Značky: 5-ht6, deriváty, benzoxazínové, modulátory, použitie

Text:

...by boli užitočné priPodstata vynálezu Predmetom vynálezu sú (i) zlúčeniny všeobecného vzorca (I)a ich farmaceuticky vhodné soli, kde m predstavuje celé číslo O až 3 n a p predstavuje každý nezávisle 2 alebo 3vodik alebo CL 5 alkylZ 1 predstavuje CH alebo NR 1 a R 2 predstavuje každý nezávisle vodík alebo alkylR 4 predstavuje pri každom svojom výskyte nezávisle halogén,alkyl, halogénalkyl, alÉoxy, kyano, -SOAÚ, -C(O)-NRWÝ,-soz-NRbRñ -sRb,...