Zverejnene patenty 02.05.2003

Špecifická protilátka pre ľudský CD22 a jej terapeutické a diagnostické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7206

Dátum: 02.05.2003

Autori: Tickle Simon Peter, Popplewell Andrew George, Ladyman Heather Margaret

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, A61K 31/7088...

Značky: diagnostické, špecifická, ĺudský, použitie, terapeutické, protilátka

Text:

...expozícii voči známym rizikovým faktorom.Klasifikácia Iymfómov je zložitá a za posledné desaťročia sa vyvíjala. V roku 1994 bola zavedená revidovaná európske-americká lymfómová klasifikácia(REAL). Táto klasifikácia člení B-bunkové Iymfómy (najčastejšie zisťované), Tbunkové Iymfómy a Iymfómy neklasifikovateľného pôvodu do dohodnutých podtypov. V každodennej praxi zoskupenie NHL do kategórií nízkeho, stredného a vysokého stupňa na základe ich...

Bisfosfónové kyseliny na liečenie a prevenciu osteoporózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18487

Dátum: 02.05.2003

Autori: Bauss Frieder, Turley Steven, Pichler Bernhard

MPK: A61K 9/20, A61K 31/663, A61K 31/675...

Značky: liečenie, bisfosfónové, kyseliny, prevenciu, osteoporózy

Text:

...new bisfosfonate to inhibít bone resorption. J. Bone Miner. Res. 6 1003 - 1011 (1991).). Ukázalo sa, že znižuje aktivitu osteoklastov, a tak inhibuje odbúrávanie kosti. Pri vyšších dávkach tiež znižuje počet osteoklastov (Mühlbauer et al.21.0955 a potent new bisfosfonate to inhibit bone resorption. J. Bone Miner. Res. 6 1003 1011 (1991.Ako už bolo uvedené vyššie, bisfosfonáty sú akceptované ako látky so silnou účinnosťou pribiologickou...

Zariadenie na zber a dočasné uchovávanie psích výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3501

Dátum: 02.05.2003

Autori: Danihelová Andrea, Danihel Miloslav, Danihelová Miroslava

MPK: B65F 1/00

Značky: psích, uchovávanie, zariadenie, dočasné, výkalov

Text:

...so sklopným elementom umiestneným na dolnom spevnenom ráme dutćho telesa pri pevnom 3 hornom kryte.Obr. 12 znázorňuje schematicky postavenie klopeného elementu.Obr. 13 schematicky znázorňuje ďalší variant otvárania prednej časti dutého telesa.Obr. 14 znázorňuje schematicky postavenie klopeného elementu pri inom spôsobe otvárania.Obr. 15 znázorňuje vrecko pre zber výkalov v tvare rukavice - boxerky.Obr. 16 fotografia jednoduchého...

Objekt na umiestnenie veľkoplošnej reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3500

Dátum: 02.05.2003

Autor: Toman Zdeněk

MPK: G09F 15/00, G09F 19/22

Značky: umiestnenie, objekt, veľkoplošnej, reklamy

Text:

...radov tak, že medzi susediacimi radmi je ponechaný voľný priestor, pričom smer radov v susedných poschodiach 2 je pootočený o 90 °. Tým sa dosialme stabilná štruktúra objektu s minimálnym počtom stavebných prvkov. Na zaistenie odtoku dažďovej vody z homej strany objektu sú na jeho hornej ploche poukladané balíky 1 slamy tak, že plocha preložená ich voľnými vodorovnými hranami 3 má spád von z objektu. Na obr. 2 je objekt podľa obr. 1...

Navigačná vysielacia rádiostanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3499

Dátum: 02.05.2003

Autor: Magnusek Ján

MPK: G01S 1/18, G08G 5/02

Značky: vysielacia, navigačná, rádiostanica

Text:

...budí výkonový zosilňovač s automatickým vyladenim výstupného transformátora, pomocou vlastného mikroprocesora. Zosilnené vysokofrekvenčné napätie je privedené na ladený obvod anténneho dielu. Ladený obvod má za úlohu odstrániť imaginárnu zložku impedancie antény a je ovládaný dvoma motormi. Po celý čas vysielania sa sleduje fáza napätia a prúdu a je priebežne dolaďovaná.Procesorová jednotka riadi proces preladenia stanice,testovania...

Lišta na pevné uloženie elektrických káblov bezpríchytkovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3498

Dátum: 02.05.2003

Autor: Dajča Dušan

MPK: H01R 13/72

Značky: spôsobom, elektrických, lišta, pevně, bezpríchytkovým, káblov, uloženie

Text:

...náradia upevňované na lišty príchytkami. Tento spôsob kladenia káblov si vyžaduje postupne klásť jeden kábel v dĺžke od bodu napájania po bod odberu, a až po jeho uložení je možné klásť ďalší kábel. Súčasný spôsob montáže vyžaduje veľké množstvo príchytiek a veľa času pri ich pripevñovaní.Uvedené nedostatky do istej miery odstraňuje lišta na pevné uloženie elektrických káblov bezpríchytkovým spôsobom nazvaná EUTON, Táto lišta je podobne ako...

Univerzálny detektor, najmä pohyblivých objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3497

Dátum: 02.05.2003

Autori: Kopecký František, Svitek Miroslav

MPK: G08G 9/00, G08G 1/09

Značky: najmä, objektov, univerzálny, pohyblivých, detektor

Text:

...s dopravným procesom, napríklad návrhmi odklonových trás a pod.Prehľad obrázkov na výkreseĎalšie výhody a účinky technického riešenia sú ďalej zrejmé z pripojeného výkresu s blokovou schémou technického zapojenia detektora.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie detektora blokovo znázomeného na obrázku pozostáva z centrálneho manažmentu 1 obsahujúceho blok centrálneho počítača 1 A, blok analýz lB a blok databázy lC vstupných...

Odmínovací komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3496

Dátum: 02.05.2003

Autori: Kubančík Oto, Ličko Peter

MPK: F41H 11/12, F41H 11/16

Značky: komplet, odmínovací

Text:

...kde v zadnej časti aktivačného zariadenia je osadené prídavné zariadenie tvorené sústavou prvých terén kopirujúcich kotúčov, ktoré priaznivo ovplyvňujú činnosť cepovacieho zariadenia a čim sa zvýši účinnosť zariadenia o 3 .Ešte ďalšie zvýšenie účinnosti odmínovacieho kompletu podľa technického riešenia sa dosahuje konštrukciou,kde v zadnej časti oddeliteľného mobilného odmínovacieho stroja je osadené dohľadávacie zariadenie tvorené...

Zariadenie proti neúmyselnému blokovaniu volantu automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3495

Dátum: 02.05.2003

Autor: Mánek Aleš

MPK: B62D 1/00

Značky: volantu, blokovaniu, zariadenie, automobilů, proti, neúmyselnému

Text:

...uzáveru. Západkovć teleso sa teda otáča z tohto pohľadu pri odomykaní a štartovaní vozidla doľava. otáčaním doprava je na týchto obrázkoch zachytený postup pri uzamykaní riadenia pred vytiahnutim kľúča z vložky uzáveru riadenia.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých, obr. l až 5 znázorňujú jednotlivé fázy funkcie mechanizmu so spätnou pomocnou vačkou s priamkovým priebehom a to a) vždy nárys a bokorys, b)...

Zariadenie na vytavovanie tritolu zo striel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3494

Dátum: 02.05.2003

Autor: Borko Ján

MPK: F42B 33/06

Značky: striel, tritolu, zariadenie, vytavovanie

Text:

...roztaveniu tritolu V strele a k vytečeniu trhaviny tritol do hermeticky oddeleného priestoru.Zariadenie pozostáva z vytavovacieho boxu tritolu, ktorý je priečkou, v ktorej je tesnenie, hermeticky rozdelený na priestor, v ktorom sú uložené strely a vyhrievací had a zaplavovaeie hrdlo. Priestor je hermeticky uzatváraný vekom, v ktorom je poisťovaci ventil. V priestore je umiestiiełná vaňa alodsávací otvor( iNaschematicky znázomené zariadenie...

Zariadenie na optimalizáciu dávkovania paliva do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3493

Dátum: 02.05.2003

Autor: Molnár Štefan

MPK: F02M 27/00

Značky: optimalizáciu, paliva, motorov, zariadenie, dávkovania, vznětových

Text:

...motory podľa tohto riešenia bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázomené zapojenie zariadenia na optimalizáciu dávkovania paliva pre vznetové motory so vstavaným mechanickým vstrekovacím čerpadlem. Na obr. 2 je znázornené zapojenie zariadenia na optimalizáciu dávkovania paliva pre vznetové motory so vstavanou elektronickou vstrekovacou jednotkou.Príklady uskutočnenia Príklad lV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia...

Hlavové zloženie, najmä na bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3492

Dátum: 02.05.2003

Autor: Mereš Branislav

MPK: B62K 21/04

Značky: zloženie, bicykle, najmä, hlavové

Text:

...a technologického hľadiska je výhodné, ak ložiskové krúžky rámu sú tvorené jedným celkom shlavovou rúrkou rámu, napríklad môžu byť vytvorené tvárnením okraj ov hlavovej rúrky rámu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde je znázornená závitové hlavové zloženie bicykla typu Head-Set V stredovom reze.Hlavové zloženie bicykla podľa obrázku je tvorené hlaVovou rúrkou rámu 3, stlpikom 7 prednej...

Kombinovaná potravina na zvláštnu výživu na báze včelieho medu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3491

Dátum: 02.05.2003

Autor: Grulich Václav

MPK: A23L 1/08, A23L 1/09, A23L 1/076...

Značky: potravina, výživu, zvláštnu, báze, včelieho, kombinovaná

Text:

...mechanisms, Trends Pharmacol, Sci. 4 344 - 347 (l 983) Chíhara G. et al., Current status and perspectives of immunomodulators o microbial Origin, Int. J. Tis. Reac. IV 207 - 225 (1982), ktorý sa prejavuje predovšetkým stimuláciou makrofágov, ktoré hrajú základnú a rozhodujúcu úlohu V iniciácii a udržiavaní priebehu nešpecifickej imunitnej odpovede. V dôsledku toho B-glukan vykazuje protiinfekčné a protinádorové pôsobenie, zlepšuje...

Rohový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3490

Dátum: 02.05.2003

Autor: Navrátil Vojtěch

MPK: A47B 13/00

Značky: rohový, prvok

Text:

...miesta detského, stolového aj čalúneněho nábytku. Dôsledkom toho je aj predĺženie životnosti poťahových materiálov pri čalúnených výrobkoch.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlene prostredníctvom výkresu, na ktorom znázonäuje obr. l obdĺžnikovú stolovú dosku, ktorá je na rohoch opatrená rohovými prvkami pred ñnálnou povrchovou úpravou. Na obr. 2 je nakreslený detail umiestnenia rohového prvku, vľavo s pohľadom...

Návestná lampa s optikou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3489

Dátum: 02.05.2003

Autori: Ukropec Petr, Juřík Roman, Šesták Milan

MPK: B61L 5/00

Značky: návestná, lampa, optikou

Text:

...vonkajšia stupňovitá šošovka je z číreho UV stabilného plastu odolného proti pôsobeniu vonkaj ších vplyvov.Hlavnú výhodu tohto technického riešenia je možné vidieť v znížení nákladov na výrobu jednotlivých dielov z plastu, keďže nie je potrebné ich dodatočné opracovanie.Ďalšiu výhodu návestných lámp s optikou podľa tohto riešenia je možné vidieť v nižšej hmotnosti, čo zjednodušuje ich montáž a zároveň znižuje náklady na dopravu.Ďalšiu...

Termický medziprírubový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3488

Dátum: 02.05.2003

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/10, F16T 1/14

Značky: medziprírubový, termicky, parného, kondenzátu, odvádzač

Text:

...operácií ako aj V značnom zjednodušení montážnych úkonov uskutočňovaných pri inštalácii odvádzača,ako aj pri jeho demontáži pre servisné alebo opravárske účely. Takáto demontáž spočíva vo Vyňatí celej zostavy puzdra odvádzača z potrubných prírub, medzi ktorými je odvádzač zovretý. Rozobratie vlastného odvádzača sa uskutoční vybranim drôtenej pružiny a vysunutím termickej vložky vrátane viečka membrány a tiež kvapaliny uzatvorenej medzi...

Zariadenie na synchronizáciu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3487

Dátum: 02.05.2003

Autori: Topor Karol, Plevan Jozef

MPK: F03C 2/00, F04B 1/12, F04B 1/24...

Značky: synchronizáciu, otáčok, zariadenie

Text:

...Protiľahlé časti povrchov guliek, vyčnievajúcich z plochého segmentu, môžu zase presne zapadať do im zodpovedajúcich pologuľových jamiek v kruhovej prírube bloku valcov. Tieto obojstranne pologuľove jarnky svojimi celkovými geometrickými parametrami zodpovedajú záberovým pomerom pri styku s guľkarni v plochom segmente. Medzi Výstupný hriadeľ a kruhovú prírubu bloku valcov je výhodne vložený plochý opomý krúžok, zamedzujúci vibráciám...

Viazacia zostava na upevňovanie nákladov na dopravnom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3486

Dátum: 02.05.2003

Autor: Žáček Peter

MPK: B65B 13/24, B25B 25/00

Značky: viazacia, nákladov, zostava, prostriedku, dopravnom, upevňovanie

Text:

...je, keď sú použité spony fosfátové.Povrch fosfátových spôn je drsnejší, čo zvyšuje účinnosť viazacej zostavy vytvorenej z viazacej pásky pozostávajúcej z pozdlžne pletených polyesterových vlákien obojstranne zaliatych polymérom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 slučku vytvorenú z viazacej pásky, ktorá je prevlečená v pevnom upevňovacom prvku,...

Štrbinový zberač dažďovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3485

Dátum: 02.05.2003

Autor: Wirth Peter

MPK: E03F 5/04, E01F 5/00

Značky: zberač, štrbinový, dažďovej

Text:

...vody, ktoré sú plného kruhového alebo štvorcového profilu.Výhody štrbinového zberača dažďovej vody osadzovaného na betónové žľaby podľa technického riešenia spočívajú najmä v tom, že sa zabráni ziiehodnocovaniu zberacích systémov dažďovej vody a rozkrádaniu ich niektorých časti. Ďalšou podstatnou výhodou je jeho minimálna vizuálna šírka, kde je viditeľná len štrbina a tak tento zberací systém nepôsobí neestetickým dojmom.Navrhnuté riešenie...

Koaxiálna bleskoistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3484

Dátum: 02.05.2003

Autori: Dudáš Jozef, Suchý Jaromír

MPK: H01C 8/04, H01R 13/66, H01C 7/12...

Značky: bleskoistka, koaxiálna

Text:

...základné prevedenie s valcovou redukciou na výstupnej strane bleskoistky, jeho detail je na obr. 2. Na obr. 3 je naznačene riešenie, ked je valcová redukcia vytvorená ako integrálna súčasť telesa koaxiálnej bleskoistky. Obr. 4 znázorňuje upevnenie valcovej redukcie k telesu koaxiálnej bleskoistky. Na obr. 5 je uvedené riešenie, pri ktorom je koaxiálna bleskoistka vybavená valcovou redukciou na oboch svojich koncoch.Konštrukčné riešenie...

Textilný materiál vysoko odstraňujúci pot, najmä na výrobky priliehajúce k telu, majúci baktériostatický a hubostatický efekt, ktorý neškodí ľudom a nezaťažuje životné prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3483

Dátum: 02.05.2003

Autor: Juraj Uličný - Enel

MPK: A41B 17/00

Značky: efekt, majúci, najmä, nezaťažuje, vysoko, materiál, ľudom, tělu, odstraňujúci, neškodí, hubostatický, priliehajúce, ktorý, životné, výrobky, baktériostatický, textilný, prostredie

Text:

...zárodkom mikroorganizmov v podstatnej miere odstraňuje textilný materiál vyrobený z vhodného pomeru základných materiálov bavlny a polypropylénového hodvábu, ktorý je upravený antibakteriálnou prísadou alebo len z propylénového hodvábu uvedenej úpravy.Textilný materiál vyrobený takýmto vhodným pomerom základných materiálov bavlny a polypropylénového hodvábu alebo len čistého polypropylénového hodvábu s vysokým baktériostatickým a...

Skrinka na pripevnenie k stĺpu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3482

Dátum: 02.05.2003

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej, Šuba Róbert

MPK: H05K 5/02, H02B 1/26, H02G 3/08...

Značky: skříňka, stĺpu, pripevnenie

Text:

...hociktorej z vyšších dvojíc upevňovaeích výstupkov. Konštrukcia skrinky je výhodne zhotovené z plastu.K výhodám takejto konštrukcie skrinky patria najmä nízke materiálové výrobne náklady, vysoká technická úrolveň a jednoduché i spoľahlivé pripevnenie skrinky k stlpu.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie je bližšie ozrejmene na priloženom výkrese,kde obr. l znázorňuje pohľad na zadnú časť skrinky s umiesmenou sústavou výstupkov.Plastová skrinka...

Prvok strateného debnenia na steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3481

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sklenář Jan

MPK: E04B 2/86

Značky: prvok, strateného, stěny, debnenia

Text:

...C, tak V opačných smeroch, V tvare písmena Z a ďalej je na obr. ZA i 2 B znázomené rôzne usporiadanie zalmutých koncov spojovacích prvkov, ukotvených V bočniciach, kde ako I je znázornené usporiadanie zahnutého konca zvonku bočnice, ako II je znázomené usporiadanie zahnutého konca zvnútra bočnice, ako HF je znázornená usporiadanie zahnutého konca v tele bočnice, na obr. 3 A je znázornená V bokoryse uskutočnenie prvku strateného debnenia s...

Prvok strateného debnenia na strop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3480

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sklenář Jan

MPK: E04C 5/06, E04C 5/065, E04B 5/19...

Značky: strateného, strop, debnenia, prvok

Text:

...jedno uskutočnenie prvku strateného debnenia, kde výstužný priehradový nosník je umiestnený medzi dve stropné tvarovky, na obr. 2 je toto uskutočnenie znázomené v náryse, pričom na obr. ZA je vo zväčšenej mierke, ako DETAIL A, znázornená usporiadanie výstužného priehradového nosníka, pozostávajúceho zo štyroch pozdĺžnych prútov a z dvoch horných pozdlžnych proñlových dielov,na obr. 3 je v axonometrickom pohľade znázomený výstužný...

Dvojdielne zariadenie na demontáž čapov z ôk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3479

Dátum: 02.05.2003

Autor: Šupík Ladislav

MPK: B23P 19/00, B60B 29/00, B62D 7/18...

Značky: dvojdielné, demontáž, zariadenie, čapov

Text:

...čapu 3. Matica 1 má na konči šesťhranu dlhého 2,5 násobok veľkého priemeru závitu 8 pevne pripojenú podložku 6 s axiálnym kruhovým vybraním 7. Pri demontáži, do axiálneho kruhového vybrania 7, zapadá ztelesa 2 výstupok 5 vtvare časti kruhu. V telese 2 duteho valcového tvaru, sú vyhotovené tangenciálne výrezy, prechádzajúce V polkruhovć plochy a to horný tangenciálny Výrez 10, stredný tangenciálny Výrez 11 a spodný tangenciálny Výrez 12,...

Podlahová krytina s tlmením hluku vznikajúceho pri chôdzi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3478

Dátum: 02.05.2003

Autori: Devantier Berndt, Emmler Rico, Döhring Dieter

MPK: E04F 15/20, B32B 21/00

Značky: vznikajúceho, hluku, tlmením, podlahová, chôdzi, krytina

Text:

...na dosiahnuteľný výsledok. V teste vyšla najavo ako výhodná hrúbka od 0,7 mm.Samozrejme je najvýhodnejšia hrúbka vrstvy materiálovo závislá. V príslušných jednotlivých príkladoch teda toto kolisa.Ako termoplastický materiál sa predpokladajú najmä polyméry alebo kopolyméry. Preferované sú také polyrnéry alebo kopolyméry, ktore v rozmedzí izbovej teploty vykazujú výraznú fyzikálnu tlmiacu vlastnosť. Príklady pre termoplastické polyméry s...

Poťah na volant z pravej kože na rôzne typy volantov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3477

Dátum: 02.05.2003

Autori: Fridman Boris, Slobodníková Mária

MPK: B62D 1/06

Značky: rôzne, volant, volantov, kôže, potah, pravej

Text:

...kusov pravej kože je spojených do pásu, jeho užšie konce sú spojené a vytvárajú súvislý uzavretý pás, ktorý je ľahko nasaditeľný na volant a na okrajoch sú vyrazené dierky, ktoré umožňujú pomocou šnúry úplne pripevnenie poťahu k volantu. Okraje pásu môžu byť spevnene prešitím jedným, alebo viacerými stehmi, okraje pásu môžu byť spevnenć podhnutím, alebo spevnené podhnutím aj prešitím a pás môže byť opatrený sčasti alebo po celej ploche...

Spôsob a usporiadanie pre aritmetické kódovanie a dekódovanie binárnych stavov a príslušný počítačový program a príslušné počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5158

Dátum: 02.05.2003

Autori: Wiegand Thomas, Marpe Detlef

MPK: H03M 1/00

Značky: snímatelné, pamäťové, aritmetické, kódovanie, počítačový, médium, stavov, spôsob, usporiadanie, binárnych, program, příslušné, dekódovanie, príslušný, počítačom

Text:

...súznazornené b-bitovými celými číslami. Kódovanie bitu e (0 ,ll sa pritom uskutočňuje vpodstate vpiatich dielčích krokoch V prvom kroku sa na základe odhadu pravdepodobnosti stanoví hodnota menej pravdepodobného symbolu. Pre tento symbol, nazývaný aj LPS (least probable symbol) na odlíšeníe od MPS (most probable symbol), sa odhad pravdepodobnosti PLpg V druhom kroku použije pre výpočet šírky RLpg príslušného dielčieho intervalu. Podľa hodnoty...

Spôsob a zapojenie zariadení na aritmetické kódovanie a dekódovanie binárnych stavov a príslušný počítačový program a príslušné počítačom čitateľné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15459

Dátum: 02.05.2003

Autori: Marpe Detlev, Wiegand Thomas

MPK: H04N 7/26

Značky: dekódovanie, příslušné, stavov, médium, aritmetické, zapojenie, zariadení, spôsob, binárnych, program, čitateľné, počítačový, počítačom, príslušný, kódovanie

Text:

...opísané základné operácie binárneho aritmetického kódovania. V ilustrovanom prípade realizácie je aktuálny parciálny interval predstavený pomocou dvoch hodnôt L a R, pričom L vyjadruje bod posunu(offset point) a R veľkosť (šírku) uvedeného parciálneho intervalu, pričom obidve veličiny sú po poradí znázornené pomocou celých čísel vyjadrených b bitmi. Kódovanie jedného bitu e (O, 1 prebehne v tomto pripade v piatich čiastkových krokoch v prvom...

Spôsob a zapojenie zariadení na aritmetické kódovanie a dekódovanie s použitím vyhľadávacích tabuliek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15454

Dátum: 02.05.2003

Autori: Marpe Detlev, Wiegand Thomas

MPK: H04N 7/26

Značky: kódovanie, zapojenie, spôsob, vyhľadávacích, tabuliek, aritmetické, zariadení, dekódovanie, použitím

Text:

...operácie binárneho aritmetického kódovania. V ilustrovanom pripade realizácie je aktuálny parciálny interval predstavený pomocou dvoch hodnôt L a R, pričom L vyjadruje bod posunu(offset point) a R velkosť (šírku) uvedeného parciálneho intervalu, pričom obidve veličiny sú po poradí znázornené pomocou celých čísel vyjadrených b bitmi. Kódovanie jedného bitu e O, 1) prebehne v tomto prípade v piatich čiastkových krokoch v prvom kroku sa...

Spôsob a zapojenie zariadení na aritmetické kódovanie a dekódovanie s použitím viacerých tabuliek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15451

Dátum: 02.05.2003

Autori: Wiegand Thomas, Marpe Detlev

MPK: H04N 7/26

Značky: dekódovanie, použitím, tabuliek, viacerých, zariadení, aritmetické, kódovanie, zapojenie, spôsob

Text:

...Na obrázku 1 sú opísané základné operácie binárneho aritmetického kódovania. V ílustrovanom prípade realizácie je aktuálny parciálny interval predstavený pomocou dvoch hodnôt L a R, pričom L vyjadruje bod posunu(offset point) a R veľkosť (šírku) uvedeného parciálneho intervalu, pričom obidve veličiny sú po poradí znázornená pomocou celých čísel vyjadrených b bitmi. Kódovanie jedného bitu e O, 1) prebehne v tomto prípade v piatich...

Spôsob a zapojenie zariadení na aritmetické kódovanie a dekódovanie s použitím viacerých tabuliek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15409

Dátum: 02.05.2003

Autori: Wiegand Thomas, Marpe Detlev

MPK: H04N 7/26

Značky: použitím, kódovanie, viacerých, spôsob, tabuliek, zariadení, aritmetické, dekódovanie, zapojenie

Text:

...kódovania. V ilustrovanom pripade realizácie je aktuálny parciálny interval predstavený pomocou dvoch hodnôt L a R, pričom L vyjadruje bod posunu(offset point) a R velkosť (šírku) uvedeného parciálneho intervalu, pričom obidve veličiny sú po poradí znázornené pomocou celých čísel vyjadrených b bitmi. Kódovanie jedného bitu e O, 1) prebehne v tomto pripade v piatich čiastkových krokoch v prvom kroku sa pomocou odhadu pravdepodobnosti určí...

Spôsob a zapojenie zariadení na aritmetické kódovanie a dekódovanie s použitím viacerých tabuliek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15408

Dátum: 02.05.2003

Autori: Marpe Detlef, Wiegand Thomas

MPK: H04N 7/26

Značky: aritmetické, použitím, spôsob, viacerých, zariadení, zapojenie, dekódovanie, kódovanie, tabuliek

Text:

...aritmetického kódovania. V ilustrovanom prípade realizácie je aktuálny parciálny interval predstavený pomocou dvoch hodnôt L a R, pričom L vyjadruje bod posunu(offset point) a R veľkosť (šírku) uvedeného parciálneho intervalu, pričom obidve veličiny sú po poradí znázornené pomocou celých čísel vyjadrených b bitmi. Kódovanie jedného bitu e O, 1 prebehne v tomto prípade v piatich čiastkových krokoch v prvom kroku sa pomocou odhadu...

Spracovanie tuhého komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4228

Dátum: 02.05.2003

Autori: Fitton Paul Anthony, Porter John Alan, Lees Tony

MPK: A61L 11/00, B09B 3/00

Značky: tuhého, komunálneho, odpadů, spracovanie

Text:

...znižuje účinnosť procesu a nakoniec znemožní jeho prevádzku. TKO nepredchádza bubnom na základe gravitácie, ale vyžaduje na odstránenie odpaduCieľom predloženého vynálezu je poskytnúť postup a zariadenie na separáciu,zhodnocovanie a recyklovanie TKO, ktorý prekonáva alebo znižuje vyššie opísané nedostatky.Vrámci prvého aspektu vynálezu sa poskytuje zariadenie na spracovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO) zahŕňajúce prívod vlhkosti na...

Prostriedky užitočné na liečenie mužskej a ženskej impotencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3051

Dátum: 02.05.2003

Autori: Bombardelli Ezio, Seghizzi Roberto, Riva Antonella, Morazzoni Paolo

MPK: A61K 31/11, A61P 15/00

Značky: impotencie, užitočné, ženskej, prostriedky, liečenie, mužskej

Text:

...čiastočne aj preto, že okrem čisto biochemických a fyziologických aspektov pôsobí aj okolie a psychologické faktory, ktoré môžu ďalej komplikovať klinický obraz pacientov trpíacich sexuálnymi poruchami.Základná prihláška EP 1505997 opisuje farmaceutické zmesi obsahujúceo extrakty Tribulus ferrestris, Epimedium koreanum, Cinnamon cassía vhmotnostnom pomere 1,5-3,5 1-2 0,1-0,4 avoliteľneo arginín alebo fyziologicky ekvivalentný ester, soľ...

Ibandrónová kyselina na liečenie a prevenciu osteoporózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2946

Dátum: 02.05.2003

Autori: Pichler Bernhard, Turley Stephen, Bauss Frieder

MPK: A61P 19/00, A61K 31/662

Značky: ibandrónová, osteoporózy, prevenciu, kyselina, liečenie

Text:

...(l 999) Rogers MJ, Gordon S,Benford HL, Coxon FP, Luckman SP, Monkkonen J, Frith JC.Cellular Molecular mechanisms of action of bisfosfonates.Cancer 88 (12) Suppl 2961-2978 (200 D). Ibandronát je jedným z najsilnejších bisfosfonátov, ktoré sú V súčasnosti v klinickom vývoji, pri osteoporóze a metastatických chorôb kosti. Pre zvieracie modely je ibandronát 2, 10, 50 a 500 krát silnejší ako risedronát, alendronát, pamidronát, respektíve...

Spôsob spracovania odpadových látok ako aj zariadenie na jeho uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2319

Dátum: 02.05.2003

Autor: Fritsch Edwin

MPK: B09B 3/00

Značky: zariadenie, látok, spôsob, spracovania, odpadových, uskutočňovanie, spôsobu

Text:

...vyrobí sa vlhký konečný produkt a múčka alebo rozdrtené odpadové látky sa viažu tým spôsobom, že sa múčka stane schopnou prepravy a môže sa ďalej spracovávať, bez toho, že by sa vylučovali nebezpečné častice.0013 Nasledujúce uskutočnenia sa týkajú múčky z odpadových látok alebo rozdrtených odpadových látok. Kvôli jednoduchosti však bude reč len o odpadových látkach.0014 Podľa zvlášť preferovanej formy realizácie sa k odpadovým látkam pridáva...

Injekčný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1658

Dátum: 02.05.2003

Autori: Hughes Martin Lawrence, Martin Jeffrey

MPK: A61M 5/32, A61M 5/20

Značky: injekčný, nástroj

Text:

...tom, čo bola injekcia uskutočnená.0009 US 20011049496 A 1 opisuje autoinjekčný nástroj obsahujúci kryt nádoby, zktorej sa produkt vytláča posunom piestu, pričom nádoba je posuvnezasadená do krytu a nesie ihlu, a pohonnú jednotku obsahujúcu poháňaný člen, kdepoháňaný člen je posuvne zasadený do krytu a v priebehu autoinjekcie je prispôsobený na zasunutie ihly a posun nádoby do vopred určenej prednej pozicie relativne ku krytu a na posun piestu...

Špirála prúdového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1411

Dátum: 02.05.2003

Autor: Sugg Josef-michael

MPK: F01D 9/02, F03B 11/00

Značky: špirála, prúdového, stroja

Text:

...doske.0011 Špirála podľa vynálezu môže byť jednoducho zhotovená zvarením segmentov a privarenim zosilňovacích plechov dovybrania špirály, respektive privarenim zosilňovacich plechov.0012 Z bezpečnostných dôvodov sú najviac zaťažené miesta špirály čiastočne uvoľnené, aby boli umožnené neskoršie kontroly týchto miest. Toto už teraz nie je potrebné, pretože úroveň napätia je vďaka zosilňovacim plechom znížená, ale vonkajšie plochy špirály môžu...

Nové použitie cefaibolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1396

Dátum: 02.05.2003

Autori: Schlegel Brigitte, Wink Joachim, Schiell Matthias, Haertl Albert, Graefe Udo, Vertesy László

MPK: A61K 38/10, A61P 25/00, A61P 37/00...

Značky: cefaibolov, nové, použitie

Text:

...ale nemajú žiadne účinky na Phoma destructiva.0005 Antibiotics, 50, 105-110, 1997) inhibuje agregáciu doštičiek. Nedávno boli opísané antivírusové peptaiviríny A a B(B.-S, Yun a kol., Tetrahedron Letters, 41, 1429-1431, 2000). Kvôli štruktúrnym rozdielom peptaboilov nie je možné poskytnúť. žiadne jednotné vysvetlenie a predpovedať biologické aktivity0006 Ďalšiu skupinu peptaibolových antibiotík predstavujú cefaiboly, ktoré sa...