Zverejnene patenty 25.04.2003

Podklad s bezpečnostným prvkom v tvare prúžku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7139

Dátum: 25.04.2003

Autor: Reinhart Werner

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10

Značky: prvkom, prúžku, bezpečnostným, podklad, tvare

Text:

...príslušne vytvorených priestorových štruktúr deliacej vrstvymedzi umelohmotnými vrstvami respektíve vrstvami laku.Ďalšia možnost docielenia premenlivých pozorovateľných obrazcov v závislosti od uhla osvitu. alebo uhla. pohľadu jeobjasnená napríklad v spise WO O 1/03845 Al. V ňom je opísanê, že použitím špecifickej interferenčnej vrstvy, alebo taktiež prostredníctvom špecifickej tlačiarskej farby s interferenčnými pigmentmi, je možné docielit...

Spôsob výroby 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7090

Dátum: 25.04.2003

Autori: Ott Christian, Keil Michael, Rack Michael, Engel Stefan

MPK: C07C 253/00, C07C 255/00

Značky: spôsob, výroby, 3-trifluórmetylfenyl-4-kyanobenzylketónu

Text:

...kyselín ako sú N,N-dimetylformamid alebo MN-dimetylacetamid, N-metyllaktámy ako je N-metylpyrolidón,dialkoxyalkány ako je 1,2-dimeto×yetán, dietylénglykoldialkylétery ako je dietylglykoldimetyléter, dietylglykoldietyléter, sulfoxidy ako je dimetylsulfoxid,sulfolán alebo tetraalkylmočoviny ako je tetrametylmočovina. Vo výhodnom uskutočnení sa použije minimálne jedno aproticky polárne rozpúšťadlo ako jediné reakčné médium ( 99 obj....

Viackomorový liekový zásobník na zapúzdrenie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6979

Dátum: 25.04.2003

Autori: Kawakami Keiichi, Yokoyama Toshiharu, Nagao Katsuyoshi

MPK: A61J 1/10

Značky: liekov, viackomorový, zásobník, zapuzdrenie, liekový

Text:

...oddelenie komôr jednej od druhej a časť výstupu lieku pripojenú na telo zásobníka na vypustenie liekov 2 komôr cez neho a otvarateľný malý zásobník so zapuzdreným liekom v ňom, deliaca tesniaca Časť je otváratelná tak, že komory sa pri použití navzájom spoja. Malý zásobník je možne otvoriť otvorením deliacej tesniacej časti. 0008 Teda malý zásobník je prispôsobený tak, že ho je možne otvorit otvorením deliacej tesniacej časti. To eliminuje...

Kostný cement, röntgenovo kontrastné činidlo a postupy ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

MPK: A61K 49/04, A61L 24/00

Značky: röntgenovo, cement, postupy, činidlo, kostný, výroby, kontrastné

Text:

...polymérne sféry (Obr. 1) s mikroplnivom, ktorý je v nich čiastočne alebo úplne obsiahnutý. Uvedené sféry nie sú väčšie ako 300 a obsahujú Častice plnlva velkosti 1 až 250, výhodne 5-15 . Avšak vyrábajú sa tak, že Časticeplniva v priebehu polymerácie vytvárajú kryštalické jadra.Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostnýcement obsahujúci uvedené činidlo, ako aj jeho postup a pripravu.Podľa vynálezu je táto...

Spôsob výroby tuku obsahujúceho vysoko nenasýtené mastné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11147

Dátum: 25.04.2003

Autori: Aki Tsunehiro, Higashiyama Kenichi, Ono Kazuhisa

MPK: C12P 7/64

Značky: kyseliny, nenasýtené, spôsob, výroby, vysoko, obsahujúceho, mastné

Text:

...a sietnici novorodencov, sú často opisovanéa dôležitosť týchto vysoko nenasýtených mastných kyselín priťahuje pozornosť z nutričného hľadiska u nedospelých a0004 Vysoko nenasýtené mastné kyseliny sú široko rozšírené v živom svete a napriklad kyselina arachidónová bola oddelená z tuku extrahovaného 2 živočíšnej nadobličky alebo pečene. Keďže však je obsah vysoko nenasýtených mastných kyselín V živočíšnych orgánoch malý, extrakcia a oddelenie...

Tetrahydropyránylcyklopentyltetrahydropyridopyridínové modulátory aktivity receptorov chemokínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4161

Dátum: 25.04.2003

Autori: Morriello Gregori, Moyes Christopher, Yang Lihu, Butora Gabor, Guiadeen Deodialsingh, Mills Sander, Jiao Richard, Pasternak Alexander, Tang Cheng, Kothandaraman Shankaran, Zhou Changyou, Goble Stephen

MPK: C07D 471/00, A61K 31/4353, A61P 29/00...

Značky: tetrahydropyránylcyklopentyltetrahydropyridopyridínové, receptorov, chemokínov, modulátory, aktivity

Text:

...publikácia Lustger, A.D., New England J. Med., 338(7), 426-445 (1998).Jednu podskupinu tvoria chemokíny, ktoré sú silnými chemoatraktantmi pre monocyty a makrofágy. Z nich je najlepšie charakterizovaný MCP-l (monocytový chemotaktický proteín-l), ktorého primárnym receptorom je CCR 2, MCP-l je u rôznych živočíšnych druhov,ako u hlodavcov a u človeka, produkovaný V bunkách rôznych typov pri odpovedi na zápalové podnety a stimuluje...

Potlačenie infekcií HI vírusom pomocou ľudskej krvnej plazmy, oxidovanej kyselinou chlórnou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10892

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kehrel Beate

MPK: A61K 35/16, A61K 38/36, A61K 38/38...

Značky: kyselinou, krvnej, plazmy, potlačenie, pomocou, infekcii, ludskej, oxidovanej, vírusom, chlórnou

Text:

...leukocytov, spôsobuje blokádu vstupu HlV, bez zohladnenia vírusového(MPO). Klebanoff a jeho spolupracovníci ukázali, že stimulovaný PMNL upacientov s dedičnou deticíenciou enzýmu MPO mali zníženú virucidnú aktivitu. Prídavkom MPO by sa mohla znížená obranyschopnosť opäť rekonštituovať. Podľa súčasného stavu vedomostí sa predpokladá, že MPO produkt HOCI je sám antivírusovo správajúce sa agens. Expresia a uvoľňovanie MPO, ktorý produkuje...

Bezpečnostný prvok vo forme pásika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3367

Dátum: 25.04.2003

Autor: Reinhart Werner

MPK: B42D 15/00

Značky: formě, pásika, prvok, bezpečnostný

Text:

...špecifických tlačovýchOkrem vyššie objasnených bezpečnostných prvkov vo forme pásika existuje aj veľký počet oblastí použitia, kde sú výhodne bezpečnostné prvky vo forme ohraničených oblasti. To plati najmävtedy, ked má byt vytvorené graficke začlenenie bezpečnostného prvkudo uskutočnenia povrchu substrátu. Okrem toho uskutočnenia, pri ktorých je opticky premenlivý bezpečnostný prvok upravený iba v určitých úzko ohraničených oblastiach,...

Piperazín-benzotiazoly ako látky na liečenie cerebrálnych ischemických porúch alebo CNS porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3225

Dátum: 25.04.2003

Autori: Gaillard, Vitte Pierre-alain, Gotteland Jean Pierre

MPK: A61K 31/506, C07D 417/00, A61P 25/00...

Značky: cerebrálnych, liečenie, ischemických, látky, piperazín-benzotiazoly, poruch

Text:

...a esenciálnych aminokyselín cez BBB existujú sprostredkované transportné mechanizmy. Aktívne transportné mechanizmy odstraňujú z mozgu molekuly, ktoré sa dostanú do prebytku, ako je napríklad draslík. Všeobecný prehľad pozri Goldstein a Betz, 1986 a Betz a spol., 1994 (14 l 5).Predkladaný vynález sa týka piperazín-benzotiazolových derivátov, najmä na použitie na liečenie a/alebo profylaxiu cerebrálnych íschemických porúch alebo CNS...

Bunková akumulácia fosfonátových analógov zlúčenín inhibítorov proteázy HIV a zlúčeniny ako také

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2612

Dátum: 25.04.2003

Autori: Nelson Peter, Sparacino Mark, Yu Richard, Mitchell Michael, Williams Matthew, Jin Haolun, Chen James, He Gong-xin, Lee Christopher, Kim Choung, Bryant Clifford, Chen Xiaowu, Yang Zheng-yu, Mackman Richard, Lin Kuei-ying, Tario James, Dastgah Azar, Fardis Maria, Pyun Hyung-jung, Becker Mark, Rowe Tanisha, Zhang Jiancun, Wang Jianying, Xu Lianhong, Swaminathan Sundaramoorthi, Zhang Lijun, Arimilli Murty, Liu Hongtao, Lee William

MPK: C07F 9/00

Značky: inhibítorov, zlúčenín, proteázy, fosfonátových, akumulácia, také, zlúčeniny, bunková, analógov

Text:

...ďalších retrovírusoch sa ukázalo, že proteolytické zrenie gag a gag/pol fúznych polypeptidov (proces bezpodmienečne potrebný na generovanie infekčných vírusových častíc) je sprostredkované proteázou. ktorá je samotná kódovaná regiónom pol vírusového genómu. Y. Yoshinaka, et al., Proc. NatI. Acad. Sci. USA, 821618-1622 (1985) Y. Yoshinaka, et al., J. Virol., 552870873 (1985) Y. Yoshinaka, et al J. Virol., 57826-832 (1986) a K. von der...

Zmes kostného cementu a röntgenové kontrastné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2559

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

MPK: A61L 24/00, A61K 49/04

Značky: röntgenové, cementů, činidlo, kostného, kontrastné

Text:

...fosforečnanov vápenatých pridá tetraethoxysilan a zirkonylchlorid. Takto sa nakoniec dosiahne hydrofobizácia amorfných fosforečnanov vápenatých. Neboli nájdené pokyny o zapolymerovaní zirkonyl-metakrylátuza účelom získania polyméru s röntgenopaknými vlastnosťami.0008 Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostný cement obsahujú uvedené0009 Podľa vynálezu je táto úloha riešená pomocou znakov0010 Röntgenovo...

Lotériová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2418

Dátum: 25.04.2003

Autor: Ivanov Ventzislav Stoyanov

MPK: G07F 17/32, G07C 15/00, G06Q 50/00...

Značky: lotériová

Text:

...spustením hry azaznamenajú sa jeho/jej informačné údaje. Výhry sú určené za sebou idúcimi žrebovaniami, zatial čo žrebované čísla, ktoré súhlasia s vloženými stávkaml, určujú víťazné individuálne zaregistrované čísla, ako aj výšku vyhranej výhry.0007 Telekomunikačný systém vykonávajúcí lotériovú hru je známy z Patentu č. 5 403 999 - US, ktorý sa bližšie týka spôsobu použitia verejnej komutačnej siete na vstup aprijímanie indikácie ovýhre,...

Dengue vakcína obsahujúca spoločnú deléciu 30 nukleotidov v 3‘-UTR dengue typov 1 a 2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9118

Dátum: 25.04.2003

Autori: Murphy Brian, Blaney Joseph, Hanley Kathryn, Whitehead Stephen, Falgout Barry, Markoff Lewis

MPK: A61K 39/42, A61K 39/00, A61K 39/12...

Značky: typov, dengue, 3‘-utr, deléciu, vakcína, obsahujúca, nukleotidov, spoločnú

Text:

...25554-559 Bancroft, W-H. et al. 1981 Infect Immun 31698-703 Bhamarapravati, N. et al. 1987 Bull World Health Organ 652189-195 Eckels, K.H. et al. 1984 Am J Trop Med Hyg 33 684-698 Hoke, C.H. Jr. et al. 1990 Am J Trop Med Hyg 43219-226 Kanesa-Thasan, N. et al. 2001 VAccine 19 3179-3188) alebo chemickou mutagenézou (McKee, K.T. et al. 1987 Am J Trop Med Hyg 36435-442). Ukázalo sa veľmi zložité dosiahnuť uspokojivú rovnováhu medzi...

Neafinitná purifikácia proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19613

Dátum: 25.04.2003

Autori: Follman Deborah, Fahner Robert Lee, Reis Robert Van, Lebreton Benedicte

MPK: A23J 1/00, C07K 1/18, C07K 1/34...

Značky: proteínov, purifikácia, neafinitná

Text:

...Reis, R. a spol. Bíotechnol. Bioeng. 5671-82 (1997) a van Reis, R., U.S. 5 256 694, US 5 256 294, U.S. 5 490 937 a U.S. 6 054 051). HPTFF sa môže použiť v rámci celého downstream purifikačného procesu na odstránenie špecifických nečistôt (ako napríklad proteínov, DNA alebo endotoxínov), na elimináciu vírusov alalebo proteínových oligomérov alebo produktov degradácie. HPTFF je unikátom v rámcidostupných separačných technológii vtom, že zároveň...

Pyrazolpyridíny substituované karbamátom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 893

Dátum: 25.04.2003

Autori: Alonso-alija Cristina, Stahl Elke, Feurer Achim, Weigand Stefan, Stasch Johannes-peter, Münter Klaus, Bischoff Erwin

MPK: C07D 471/00, A61K 31/506, A61P 9/00...

Značky: karbamátom, pyrazolpyridíny, substituované

Text:

...ukázalo sa, že tieto zlúčeniny vykazujú nevýhody vzhladom na vlastnosti in VIVO, ako je ich správanie v pećeni, ich farmakokineticke správanie, ich vzťah účinku k dávke alebo ich cesta metabolizácie.0008 Bolo teda úlohou predloženého vynálezu pripraviť dalšie deriváty pyrazolopyridinu, ktoré posobia ako stimulátory rozpustnej guanylátcylzlázy, ale ktoré nemajú vyššie uvedenénevýhody zlučenin zo stavu techniky.0009 Táto úloha bola vyriešené...

Zariadenie na spojenie optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 878

Dátum: 25.04.2003

Autori: Adomeit Jörg, Kahle Eberhard, Kramer Anne

MPK: G02B 6/38

Značky: zariadenie, spojenie, vlákien, optických

Text:

...vyhotovenia puzdra spojky sa zabráni možnému vytvoreniu medzery V kontaktnom mieste dvoch polovíc puzdra. Vytvarovanie puzdra spojky je Hwžnê V jedinom nástroji. Na západkove upevnenie príchytky objímky v puzdre spojky nie sú, potrebné žiadne blokovacie prvky alebo podobnedoplnkové diely. Použitie západkovêho upevnenia je navyše vhodnepre automatickú montáž. Vytvorenie zaisťovacieho prichytenia napuzdre spojky je realizovateľné bez vybrania...

Farmaceutický prostriedok s obsahom amifostínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283318

Dátum: 25.04.2003

Autori: Kennedy Paul, Rajewski Roger, Baldoni John

MPK: A61K 31/66, C07F 9/165

Značky: prostriedok, výroby, amifostínu, obsahom, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok s obsahom kryštalického amifostínu a prípadne farmaceuticky prijateľnej látky a spôsob jeho výroby. Prostriedok je vhodný ako látka chrániaca proti účinkom žiarenia alebo proti účinkom chemických látok. Riešenie sa týka aj liekovej formy s obsahom kryštalického amifostíntrihydrátu.

Nosič predmetov, najmä fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 283317

Dátum: 25.04.2003

Autor: Le Bras Philippe

MPK: B65D 75/06

Značky: nosič, predmetov, fliaš, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič výrobkov, najmä fliaš, plášťového typu obsahujúci k sebe navzájom sklonené panely vrátane bočného stenového panelu (42) a druhého stenového panelu (46) takého ako spodný alebo horný panel, ktoré sú navzájom spojené prehybmi, a prostriedok (10) nesúci a pridržujúci predmet (A) a nachádzajúci sa medzi bočným stenovým panelom (42) a druhým stenovým panelom (46), pričom uvedený prostriedok (10) obsahuje otvor (11) určený na zasunutie časti...

Imortalizovaná ľudská keratínocytová bunková línia a/alebo imortalizovaná melanocytová bunková línia, spôsob imortalizácie ľudských kožných buniek a bezsérové kultivačné prostredie na ich izoláciu a prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283314

Dátum: 25.04.2003

Autori: Malnoe Armand, Mace Catherine, Pfeifer Andrea, Baur Markus, Regnier Marcelle

MPK: C12N 5/00, C12N 5/22, C12N 5/08...

Značky: imortalizovaná, kultivačné, keratínocytová, kožných, ľudská, bezsérové, imortalizácie, buniek, melanocytová, línia, spôsob, ľudských, přípravu, bunková, prostredie, izoláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedený modifikovaný spôsob na imortalizáciu ľudských kožných buniek, najmä keratinocytov a melanocytov, a ľudskej keratinocytovej alebo melanocytovej bunkovej línie získateľnej týmto spôsobom. Je opísané tiež nové bezsérové médium na izoláciu, prípravu a udržiavanie imortalizovaných keratinocytových a melanocytových bunkových línií a modifikovaný test, ktorý využíva imortalizované keratinocyty a/alebo melanocyty a rovnako modifikovaný...

Benzamidínové deriváty substituované aminokyselinovými alebo hydroxykyselinovými derivátmi, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283306

Dátum: 25.04.2003

Autori: Yun Weija, Kochanny Monica, Ng Howard, Mohan Raju, Morrissey Michael

MPK: C07C 43/20, C07C 211/26, C07C 321/28...

Značky: hydroxykyselinovými, deriváty, farmaceutický, obsahujúci, prostriedok, substituované, aminokyselinovými, tieto, použitie, derivátmi, benzamidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzamidínové deriváty substituované aminokyselinovými alebo hydroxykyselinovými derivátmi a ich farmaceuticky prijateľné soli vo forme jediného stereoizoméru alebo zmesi stereoizomérov, vybrané zo skupiny zlúčenín so všeobecnými vzorcami (I), v ktorom majú R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Z1, Z2 a A významy špecifikované v opise, ktoré inhibujú enzým, faktor Xa, pričom sú vhodné ako protizrážacie činidlá. Ďalej sa opisujú farmaceutické...

Spôsob výroby substituovaných derivátov pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283285

Dátum: 25.04.2003

Autori: Bessard Yves, Stucky Gerhard

MPK: C07D 239/34, C07D 239/46, C07D 239/52...

Značky: výroby, pyrimidinu, derivátov, spôsob, substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substituovaných derivátov pyrimidínu všeobecného vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa nechá reagovať halogénpyrimidín v prítomnosti sulfinátu so zlúčeninou všeobecného vzorca (III)a, (IIIb) alebo (IIIc). Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú medziprodukty napr. herbicídne účinných zlúčenín.

Pevné poťahy bez obsahu cukru pripravené z kvapalného maltitolu obsahujúceho frakciu DP4+

Načítavanie...

Číslo patentu: E 637

Dátum: 25.04.2003

Autori: Gonze Michel Henri Andre, Stouffs Robert Henri-marcel, De Meuter Pascale Adolphine Emilienne

MPK: A23G 4/06, A23G 4/18, A23G 3/34...

Značky: frakciu, cukrů, pripravené, pevně, obsahujúceho, kvapalného, maltitolu, potahy, obsahu

Text:

...rozsahu od 15 do 45 C aobsahu vlhkosti nanajvýš 50 relativnej vlhkosti a uvedený spôsob je charakterizovaný tým, že maltitolový sirup z kroku a) má obsah sušiny od 68 do 72 °/o a uvedený maltitolový sirupPredložený Jynélez sa týka spôsobu, kde vkroku a) obsah sušinymaltitolového sirupu pozostáva zĎalej sa predložený vynález týka použitia maltitolového sirupu obsahujúceho od 0,7 do 1,5 DP 4, na obsah sušiny, na zlepšenie pevného poťahu...

Usporiadanie s dverovkou a závesmi, ako aj sprchovacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kiefer Zoltan Anton

MPK: F16B 13/06, E05D 5/00, E06B 3/54...

Značky: usporiadanie, dverovkou, sprchovacia, závesmi, kabina

Text:

...a časťou závesu zo strany dveri vo zväčšenom zobrazení, a Obr. 4 vo zväčšenom zobrazení rez stenovým prvkom a časťou závesu zo strany steny.Obr. 1 znázorňuje Výrez dverovky l a stenového prvku z spolu so závesom ž, ako aj pripevňovacími prvkami pre záves. Stenový prvok a dverovka sú sklene dosky tvaru pravouholnika. Dverovka je kĺbovo zavesené na stenovom prvku dvoma závesmi, z ktorých je na obr. l znázomený len homý záves. Spodný a homý záves...