Zverejnene patenty 24.04.2003

Použitie určitých alkoholalkoxylátov ako adjuvans v agrotechnickej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7338

Dátum: 24.04.2003

Autori: Schmidt Oskar, Stierl Reinhard, Berghaus Rainer, Köhle Harald, Klingelhöfer Paul, Wagner Norbert

MPK: A01N 31/00, A01N 25/30

Značky: agrotechnickej, oblastí, alkoholalkoxylátov, adjuvans, použitie, určitých

Text:

...na zvýšenie účinnosti agrotechnických biocídnych formulácii. VEP-A 0 356 812 sú opísané adjuvans, ktoré majú okrem aniónového tenzidu obsahovat aj neíónový tenzid. Ako neiónové tenzidy sú zvažovanéSpektrum alkoholalkoxylátov je ale rozmanité. Ako tenzidy sa používajúpredovšetkým v pracích a čistiacich prostriedkoch, v kovospracujúcom priemysle, pri výrobe a spracovaní textílií, kože a papiera, v tlačiarenskom...

Spôsob impregnácie poréznych minerálnych substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7246

Dátum: 24.04.2003

Autori: Weissenbach Kerstin, Kempkes Nadja, Burkhard Standke, Bartkowiak Bernd

MPK: C04B 41/45, B05D 1/02, B05B 7/00...

Značky: spôsob, impregnácie, substrátov, minerálnych, poréznych

Text:

...na seba. Napríklad sa tak v brožúre firmy Hüls odporúča pre ochranu stavieb v stati Verarbeitungshinweise für DYNASYLAN® BHN a BSM 40, aby sa na zvislých plochách dosiahla 30 až 50 cm dlhá,tekuto sa zrkadliaca viditeľná stekavá záclona náterovej hmoty. Na menších plochách sa nadosiahnutie tohto efektu môže na vertikálnu plochu použiť nalievanie z kanvice.Z 0 spisu US 5 565 032 je známe zariadenie, pomocou ktorého sa môže na povrch...

Spôsob zisťovania defektov na podlhovastých výrobkoch pomocou ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4724

Dátum: 24.04.2003

Autori: Schlawne Friedhelm, Graff Alfred

MPK: G01N 29/44, G01N 29/26

Značky: výrobkoch, pomocou, zisťovania, spôsob, podlhovastých, defektov, ultrazvuku

Text:

...testovacieho cyklu pozdĺžnej polohy X A X, a vyhodnocuje sa rozdiel amplitúdy. Pritom AX je násobkom0012 Stýmto rozdielovým postupom je možné spoľahlivo detekovat i chybné miesta s malou dĺžkou. velkou výhodou navrhnutého uskutočnenia spôsobu oproti známym rozdielovým postupom vprípade kontroly vírivými prúdmi (pozri prospekt firmy Förster Wirbelstromprüfung mit Defektomat/Kontrola vírivými prúdmi pomocou defektomatďl, strana 2) je to,...

Stabilné adenovírusové vektory a spôsoby ich množenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4393

Dátum: 24.04.2003

Autori: Zuijdgeest David Adrianus Theodorus, Vogels Ronald, Havenga Menzo Jans Emco

MPK: C12N 15/861

Značky: vektory, množenia, stabilné, spôsoby, adenovírusové

Text:

...založené na Ad 35 kombínujú vysoko zlepšenú účinnost infekcie snízkou neutralizáciou ľudským sérom, čo znich robi vektory veľmivhodné na účely Očkovania.Vytvorenie a množeníe (propagácia) úplne El-deletovaných vektorov založených na Ad 35 je možné (pozri napr. medzinárodná patentová prihláška PCT/EP 03/50125 Crucell Holand B.V.,podaná 24. apríla 2003, publikovaná 18. decembra 2003 ako W 0 03/104467). Avšak dôkladná analýza celého radu...

[1,4]Diazepino[6,7,1-ij]chinolínové deriváty ako antipsychotické a antiobezitné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3993

Dátum: 24.04.2003

Autor: Ramamoorthy Sivaramakrishnan

MPK: A61K 31/551, C07D 471/00, A61P 25/00...

Značky: 1,4]diazepino[6,7,1-ij]chinolínové, antiobezitné, deriváty, antipsychotické, látky

Text:

...s 1-6 atómami uhlíka,halogén, karboxamido, karboalkoxy s dvoma až šiestimi atómami uhlika, perfluóralkyl s 1-6 atómami uhlíka, kyano, alkánsulfónamido s 1-6 atómami uhlíka, alkánsulfonyl s l-6 atómami uhlíka,alkánamido s 1-6 atómami uhlika, amino, allkylamino s 1-6 atómami uhlíka, dialkylamino s 1-6 atómami uhlíka na alkylovú skupinu, perfluóralkoxy s 1-6 atómami uhlíka, alkanoyloxy s 2 až 6 atómami uhlika, alkanoyl s 2 až 6 atómami...

Zariadenie na spájanie dvoch líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2574

Dátum: 24.04.2003

Autori: Hünting Harald, Huwer Thomas

MPK: E04B 9/06

Značky: lišt, spájanie, zariadenie, dvoch

Text:

...ktoré sú. vždy v oblasti ohybových. hrán zamerané medzi ramenami a dnon šikmo smerom dovnútra. Na dne tejto krížovej spojky, známej zo spisu DE 197 35 711 C 2 môžu byt ďalej upravené blokovacie prvky,ktoré po svojom ohnutí do nwntážnej polohy krížovej spojkytvoria pevnú oporu medzi jej dnom a okrajmi horného profilu C.Blokovacie prvky sú predovšetkým natvarované na plechových dnách krížových spojok ako spony cez plánované ohybové hrany a...

Spôsob spájania dvoch plechových panelov dohromady lemovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2093

Dátum: 24.04.2003

Autor: Baulier Dominique

MPK: B21D 39/02

Značky: dvoch, spájania, lemovaním, dohromady, spôsob, panelov, plechových

Text:

...montáži na automobílové vozidlo, ako aj deformácie, ako je zvinutie,ktoré už nedokáže napraviť konečná lemovacía operácia.S odkazom na obr. 3, je druhou, a možno aj vážnejšou nevýhodou týchto známych spôsobov lemovanía to, že vytváranie obruby 100 spôsobuje, že sa hliníkový panel stáva krehkejší pozdĺž línie 104 ohybu medzi obľubou 100 a zvyškom vonkajšieho panelu 102. Nasledujúca konečná lemovacía operácia spôsobuje ďalšie stlačenie obruby...

1,2,3,4,7,8-Hexahydro-6H-[1,4]diazepino[6,7,1-ij]chinolínové deriváty ako antipsychotické a antiobezitné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1995

Dátum: 24.04.2003

Autori: Mcdevitt Robert Emmett, Ramamoorthy Sivaramakrishnan

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, C07D 471/00...

Značky: antiobezitné, deriváty, látky, antipsychotické, 1,2,3,4,7,8-hexahydro-6h-[1,4]diazepino[6,7,1-ij]chinolínové

Text:

...až 6 uhlikových atómov, alkanoyloxyskupina z 2 až 6 uhlikových atómov, alkanoyl z 2 až 6 uhlikových atómov, aroyl zo 6 až 8 uhlikových atómov, aryl z 5 až 7 uhlikových atómov, C 5 až C 13 alkylarylová skupina, ktorá má 5 až 7 uhlikových atómov v arylovej skupine, 5 až 7 členná hetero arylovej skupine, kde ktorýkoľvek R alebo R 3 substituent, ktorý má arylovú alebo heteroarylovú skupinu, môže voliteľne byť substituovaný na arylovej alebo...

Pružná okenná lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1940

Dátum: 24.04.2003

Autori: Guzman Nelson, Kimball John

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: pružná, okenná, lišta

Text:

...ktoré sú známe odborníkom v oblasti.Člen pružnej lišty obsahuje žliabok 12 vytvorený protiľahlými, vybiehajúcimi členmi 12 a,12 b. Vybiehajúci člen 12 a je definovaný na účely jasnosti ako vonkajší povrchový člen a člen 12 b je vnútorný dosadací člen. Žliabok 12 ďalej obsahuje premosťujúcu časť 21 majúcu stenu 21 a tíahnucu sa medzi protiľahlým vonkajším povrchovým členom 12 a a vnútomým dosadacím členom 12 b. Vnútomý dosadací člen 12 b je...

Spôsob výroby banskej kovovej príchytky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1276

Dátum: 24.04.2003

Autor: Welser Wolfgang

MPK: E21D 21/00

Značky: kovovej, výroby, banskej, spôsob, príchytky

Text:

...výroba príchytky, pretože nástroj, ktorý vytvára zárezy, musí podľa potreby3 Keď sú zárezy usporiadané v jednom rade s rovnakými odstupmi od seba navzájom,môže byť po prvé nástroj jednoducho konštruovaný a po zabudovaní príchytky do skaly dôjde k rovnomemému rozdeleniu sily. To prispieva k úspore nákladov a k dosiahnutiu dlhej životnosti.V doterajších riešeniach bolo potrebné vyvítat dieru, aby sa až potom dala vsadiť príchytka s...

Postup vytvorenia jednotky nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1230

Dátum: 24.04.2003

Autor: Dickner Allan

MPK: B65B 35/50

Značky: vytvorenia, postup, nákladu, jednotky

Text:

...na predpoklade, že na vytvorenie jednotiek 4 nákladu sa používajú balíky l rôznych veľkostí a tvarov. I keď znázornená balíky l majú všetky všeobecne tvar pravouholníka,osoba zbehlá V odbore bude vedieť, že jednotky 4 nákladu možno vytvoriť z balíkov majúcich iné všeobecné tvary.0012 Prezentovaný vynález je založený na využití niekoľkých stanic 8 až 10, v ktorých, sa jednotky 4 nákladu vytvárajú postupne jedna po druhej. V prvej stanici 8...

Zariadenie a spôsob aplikácie krmivového aditíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1153

Dátum: 24.04.2003

Autori: Oetjen Gabi, Ruser Barbara, Lebeda Joseph, Oetjen Ralf, Kleinmans Jakob, Oepping James, Dopp Seigfried

MPK: A01M 7/00, A01F 1/00

Značky: spôsob, aditiva, zariadenie, aplikácie, krmivového

Text:

...zariadenie obsahujúce (a) nádobu na kvapalinu, (b) dávkovacie čerpadlo na aditíva vkvapalnej komunikácii s uvedenou nádobou na aditíva, (c) postrekovaciu dýzu v kvapalnej komunikácii s čerpadlom a (d) elektrické riadiace prostriedky na spúšťanie čerpadla na poskytovanienastaviteľného prívodu kvapaliny do postrekovacej dýzy, ako je požadované, 3pričom uvedená nádoba je nádoba na koncentrované krmivové aditívum vytvorené kombináciou krmivového...

Zariadenie na zavedenie drénu a držiak na takéto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8102

Dátum: 24.04.2003

Autori: Wilkens Jacob, Sauter Bruno, Jonkman Libbe Jitze

MPK: A61B 17/00, A61B 19/00, A61B 17/34...

Značky: drénů, zavedenie, takéto, držiak, zariadenie

Text:

...dosť hlboko pod kožu, ihla sa odpojí od držiaka a ihla sa vedie cez kožu tak dlho, dokým čelný koniec drénu neprenikne cez kožu. Držiak môže byť napríklad odpojený od ihly a drénu v protiľahlonl smere a potom odstránený z rany. Napokon, ihla a drén môžu byť rozpojenéa drén je potom pripravený na použitie zvyčajným spôsobom.(0009) Pretože zadný koniec ihly- je teraz vybavený držiakom,ihla samotná môže byť teraz kratšia ako ihly, ktoré sa...

Systém nástrojov pre pedikulové skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 706

Dátum: 24.04.2003

Autori: Casutt Simon, Meier Nimrod, Huber Marc

MPK: A61B 17/58, A61B 17/88

Značky: systém, nástrojov, skrutky, pedikulové

Text:

...rozhodujúco sfalšovať výsledky merania priloženého predpätia.Pre pedikulové skrutky vyššie uvedeného produktu DYNESYS® sa vyššie opísaným systémom nástrojov dá napriklad uskutočniť nasledujúca postupnosť operácií pri vkladaní do dvoch susediacich stavcov bez toho, aby sa stratil styk s príslušnou pedikulovou skrutkoual) Zaskrutkovanie a zakotvenie vystreďovacieho dielu na hlave pedikulovej skrutky mimo operačného poľa. Nasadenie prvého...

Ettringitové spojivo pre jemnozrnnú maltu s obsahom síranu vápenatého a minerálnej zlúčeniny hlinitanov vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: E 576

Dátum: 24.04.2003

Autori: Touzo Bruno, Amathieu Loris

MPK: C04B 7/00

Značky: hlinitanov, maltu, ettringitové, minerálnej, síranu, spojivo, vápenatých, zlúčeniny, jemnozrnnú, obsahom, vápenatého

Text:

...za 24 h (3 reziduâlna vlhkost materiálu pri aplikáciách s hrúbkou menšou ako 10 mm)- mechanický odpor pri stlačení vyššom ako 25 MPa za 28 dní.Chemickú reakciu vytvorenia ettringitu charakterizujeVyvážená rozpustnosť ettringitu je Ket., 4,9 x 10. Rýchlosť vytvorenia ettringitu (stupeň nukleácie a rast ettringitových kryštálov) závisí od niekoľkých parametrov,ktorých koeficient presýtenia p je závislý od disponibilnej energií nukleónovkde...

Prístroj na sprejové vysušovanie a prostriedky na dávkovanie pre tieto prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 283

Dátum: 24.04.2003

Autori: Friso Willem Martin, Boersen Antonius Cornelis

MPK: F26B 3/02, B01D 1/16, B01J 2/02...

Značky: vysušovanie, prístroj, sprejové, prostriedky, dávkovanie, prístroje, tieto

Text:

...stojan, na ktorom sú smerom k sebe naklonené dva atomizéry pre kvapalinu a jeden atomizér pre cirkulujúcujemnú frakciu sprejovo vysušeného produktu a látku obsahujúculecitín. Atomizéry, každý osobitne, produkujú kužele kvapôčok a atomizovaný prúd častíc, ktoré sa navzájon 1 prekrývajú. Potrubia kvapôčkového atomizéra sa môžu premiestniť do radiálneho smeru paralelne na seba a môžu sa vertikálne prispôsobiť. V dôsledku toho sa dá stupeň...