Zverejnene patenty 17.04.2003

Zariadenie na tepelné tvarovanie plastových častí vyrobených z plastovej fólie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13322

Dátum: 17.04.2003

Autori: Asselborn Peter, Schlösser Helmut

MPK: B29C 51/22, B29C 51/26, B29C 51/04...

Značky: tepelně, částí, vyrobených, tvarovanie, plastovej, výroby, spôsob, plášťových, fólie, zariadenie

Text:

...pracuje V detaile s dvojdielnym tvarovacím nástrojom, pričom horný nástroj je vyhotovený ako pevný a dolný nástroj ako pohyblivý. Dolný nástroj na zatváranie, resp. otváranie v kombinovanom zdvihovom a klesajúconx pohybe smeruje k hornému nástroju a preč odp neho a súčasne smeruje k stohovaciemu zariadeniu a späť od neho. Zdvíhací a výkyvný pohyb dolného nástroja sa vytvára pohonom kolenovým mechanizmom s krivkovým kotúčom. Takto sa má...

Spôsob a zariadenie na výrobu ľahkého konštrukčného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4457

Dátum: 17.04.2003

Autori: Flankl Herbert, Leitlmeier Dietmar, Birgmann Alois, Dobesberger Franz

MPK: B22D 19/00, C22C 1/08

Značky: výrobu, zariadenie, ľahkého, dielca, konštrukčného, spôsob

Text:

...spojené s týmto vynálezom vidíme v podstate v tom.ľahký dielce sa vyrába z dvoch častí. ktorých povrchy sú navzájom v plošnom spojení. čiže dajú sa ľahko tvarovatĺ Navyše sa jadro môže tvarovať osobitne, ríezávisle od vonkajšej časti.Kovová pena na jaro, ktorá sa vyrába metalurgickotí metódou. vytvára kovovú väzbu s povrchom jadra. Výsledkom je dielce s vysokou stabilitou ktorý je schopný absorbovať veľké zaťaženie. Preto je výhodné....

Kompozitný pás navinuteľný na vytvorenie špirálovitej rúrky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11007

Dátum: 17.04.2003

Autori: Uysal Gulcay, Bateman Ian

MPK: B29C 63/32, F16L 9/16, B29C 53/78...

Značky: výroby, špirálovitej, vytvorenie, kompozitný, rúrky, navinuteľný, spôsob

Text:

...alebo vopred určené zakrivenie v každom rohu existujúcej rúry, ktorá má prierez štvorcový alebo iného tvaru. Tu opísaný profil je navrhnutý na to, aby bol dostatočne pružný, takže môže byt navinutý tesne k rohom obaľovanej skrine a - pretože má základňu - je poskytnutý bez výstužového prvku. Výstužový prvok je poskytnutý na separátnej špírálovej navijacej cievke. To dovoľuje dosiahnuť tesný polomer zakrivenia s profilom alebo pásom pred...

Heterocyklické deriváty ako modulátory opioidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10599

Dátum: 17.04.2003

Autori: He Wei, Kavash Robert, Breslin Henry

MPK: A61K 31/4725, A61P 1/00, A61K 31/4439...

Značky: deriváty, heterocyklické, opioidného, receptora, modulátory

Text:

...dipeptidy vedie k sérii zlúčenín. ktore udržujú opioidnú aktivitu (Schiller, P. WO 96/06855). Avšak,jedna potenciálna nevýhoda citovaná pre také zlúčeninyje pravdepodobnosť ich ínherentnej0005 Novšie bola objavená séria opioidných pseudopeptidov obsahujúcich heteroaromatické alebo heteroalitłitické jadro, avšak o tejto sérií sa uvádza, že vykazuje rôzny funkčný profil ako séria opísaná v prácach Schillera (LH. Lazarus et al., Peptides...

Zariadenie na tepelné tvarovanie a spôsob výroby tvarových telies z plastovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10342

Dátum: 17.04.2003

Autori: Schlösser Helmut, Asselborn Peter

MPK: B29C 51/04, B29C 51/26, B29C 51/38...

Značky: tvarovanie, tvarových, spôsob, tepelně, výroby, plastovej, fólie, telies, zariadenie

Text:

...s dvojdielnym tvarovacím nástrojom,pričom horný nástroj je vyhotovený ako pevný a dolný nástroj ako pohyblivý. Dolný nástroj na zatváranie, resp. otváranieV kombinovanom ZdVihOVOHl a klesajúconm pohybe smeruje k hornémunástroju a preč od neho a súčasne smeruje k stohovaciemu zariadeniu a spat od neho. Zdvíhací a výkyvný pohyb dolného nástroja sa vytvára pohonom. kolenovýnl mechanizmom s krivkovým kotúčom. Takto sa má dolný nástroj vertikálne...

Spôsob modulácie fototoxicity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10162

Dátum: 17.04.2003

Autori: Roberts Michael, Wondrak, Jacobson, Kim Moonsun

MPK: A61K 31/401, A61Q 17/04, A61Q 19/00...

Značky: modulácie, spôsob, fototoxicity

Text:

...zistilo, či je možné identifikovať spoločný rys štruktúr molekúl alebo farmakofor. Zistilo sa. že vitamín B 6 aj pyridinolin majú rovnakú centrálnu štruktúru založenú na S-hydroxypyridíne, čo podnietilo nasledujúci rad pokusov.Sledovala sa skupina derivátov hydroxypyridínu v pokusoch obdobných predchádzajúcim. Stručne,testovali sa 2, 3 a 4-hydroxypyridíny, ako je N-etyl-I-Lhydroxypyridin. Všetky štruktúry sú znázornené na obrázku 1.Bunky...

Zariadenie na tepelné tvarovanie na výrobu tvarových telies z plastovej fólie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9668

Dátum: 17.04.2003

Autori: Asselborn Peter, Schlösser Helmut

MPK: B29C 51/38, B29C 51/46, B29C 51/04...

Značky: zariadenie, fólie, výrobu, tvarových, telies, tepelně, výroby, tvarovanie, plastovej, spôsob

Text:

...hornému nástroju a preč od neho a súčasne smeruje k stohovaciemu zariadeniu a späť preč od neho. Zdvíhací a výkyvný pohyb dolného nástroja sa vytvára pohonom kolenovým mechanizmom s krivkovýmkotúčom. Takto sa má dolný nástroj vertikálne posúvať a súčasnesa vychyľovať okolo vlastnej pozdĺžnej osi.0011 V prípade z DE 33 46 628 A 1 známeho zariadenia na tepelné tvarovanie uvažované používanie kombinácie kolenového mechanizmu V spojení s pohonom...

Motocykel s držadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2423

Dátum: 17.04.2003

Autor: Vincenzo Galvagno

MPK: B62K 11/00, B62J 27/00, B62J 39/00...

Značky: motocykel, držadlom

Text:

...dosky a je usporiadaná tak, aby priliehala k prírube 7 hrdla a nádrži 5 motocykla.0017 Základňa 10 je vybavená tromi otvormi 11 vo vopred stanovených takých miestach, aby po priložení základne 10 k prírube 7 hrdla otvory zodpovedali umiestneniu skrutiek 12, ktoré priťahujú prirubu 7 hrdla k nádrží 5. Skrutky 12 prejdú otvormi 11, zachytia sa v príslušných dieraeh 13 v prírube 7 hrdla a tak pevne spoja základňu 10 držadla 9 s prírubou 7...

N-[Fenyl(piperidin-2-yl)metylbenzamidové deriváty, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2188

Dátum: 17.04.2003

Autori: Estenne-bouhtou Geneviéve, Sevrin Mireille, Roger Pierre, Dargazanli Gihad, Magat Pascale, Marabout Benoit, Medaisko Florence, Veronique Corinne

MPK: A61K 31/445, A61P 25/00, C07D 211/00...

Značky: n-[fenyl(piperidin-2-yl)metylbenzamidové, použitie, deriváty, terapii, príprava

Text:

...diamínu všeobecného vzorca (II), v ktorom R a X majú vyššie uvedený význam (s R. odlišným od atómu vodíka) s aktivovanou kyselinou alebo chloridom kyseliny všeobecného vzorca (III), v ktorom Y znamená nukleofúgnu skupinu, akou je atóm halogénu, a R má vyššie uvedený význam, použitím metód, ktoré sú odborníkom známe.0008 Diamín všeobecného vzorca (Il) sa môže pripraviť spôsobom znázomeným nasledujúcou0009 Weinrebov amid všeobecného...

Farmaceutická kombinácia na liečenie benígnej hyperplázie prostaty na dlhodobú prevenciu akútnej retencie moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1840

Dátum: 17.04.2003

Autori: Mehlburger Ludwig, Baiker Wolfgang

MPK: A61K 31/18, A61K 31/56, A61P 13/00...

Značky: prostaty, farmaceutická, moču, dlhodobú, hyperplázie, akútnej, prevenciu, benígnej, retencie, liečenie, kombinácia

Text:

...napríklad vo WO 95/7927). Ďalšie zlúčeniny, ktoré vykazujú inhibičnú aktivitu voči Son-reduktáze typu 2 sa môžu stanoviť s použitím testu opísaného vo WO 95/ 10284, priklad 3.Predložený vynález sa týka farmaceutickej kombinácie obsahujúcej tamsulosin a inhibítor testosterónu Son-reduktázy, Finasteride. Kombinácia podľa vynálezu je vhodná na liečenie benígnej hyperplázíe prostaty.Prekvapujúco sa zistilo, že kombinácia podľa predloženého...

Inhibítory histon deacetylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1808

Dátum: 17.04.2003

Autori: Stokes Elaine Sophie Elizabeth, Waring Michael James, Gibson Keith Hopkinson

MPK: A61K 31/505, A61K 31/495, A61K 31/44...

Značky: inhibitory, histon, deacetylázy

Text:

...známych len niekoľko málo inhibítorov HDAC. Preto je nutné identifikovať ďalšie inhibítory HDAC.0006 vynález opisuje zlúčeninu vzorca (I)furanyl kde, ak kruh A obsahuje časť -NH-, dusĺk môže być substituovaný skupinou vybranou z G kruh B je tienyl,tiadiazolyl, tiazolyl, pyrimidyl, pyrazinyl, pyridazinyl alebo pyridylR 1 je substituent na uhlíku vybraný zo skupiny obsahujúcej halogén, nitroskupinu, kyanoskupinu,...

Uzamykací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1438

Dátum: 17.04.2003

Autori: Wallis Glen William, Todd Rob

MPK: E05B 13/00, E05B 65/20, E05B 47/06...

Značky: uzamykací, mechanizmus

Text:

...obsahovať ručne ovládaný gombik. 0012 Zabezpečovací uzamykací mechanizmus môže obsahovaťN 013 Ak sa nmjiteľ domu vzdiali na určitú podstatnú dobu, napr. keď je na dovolenke, pákovoú kľučkou možno otočiť nahordvakrát, aby sa uviedli do činnosti elektrické uzamykacieprostriedky a tiež aspoň jedna zavora. To znamená, že ak sa votrelec vláme dovnútra oknom, nemôže potom otvoriť vstupné dvere zvnútra použitím ručného systému, ktorého úlohu...

Hliníkové pásiky opatrené povlakom z medi a spôsob výroby hliníkových pásikov opatrených povlakom z medi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1020

Dátum: 17.04.2003

Autori: Longever Joseph, Cabral John, Austin David

MPK: B23K 20/04, H01B 11/18, H01B 13/22...

Značky: opatřených, spôsob, pásikov, pásiky, povlakom, hliníkových, výroby, hliníkové, opatřené

Text:

...zváraní švíka meď/hliník, ktorý praská alebo sa láme, keď sa kábel ohýba. Pretože hliníkový pásik opatrený povlakom z medi by poskytoval podstatne úspory nákladov oproti vodičom 2 čistej medi pri väčších priemeroch, existuje potreba hliníkového pásika opatreneho povlakom 2 medi,ktorý môže byť pretvorený do vodiča s dostatočným priemerom na použitie vo velkých koaxiálnych kábloch, toznamená kábloch, ktore majú priemer väčší než 10 mm.Spisy...

Rastové médium pre mikroorganizmy obsahujúce biomasu metanotrofnej a heterotrofnej baktérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 938

Dátum: 17.04.2003

Autori: Johannessen Arild, Jensen Karen, Jorgensen Jeanette, Moen Einar

MPK: C12N 1/20

Značky: heterotrofnej, obsahujúce, bakterie, mikroorganizmy, médium, biomasu, metanotrofnej, rastové

Text:

...(napríklad dusičnany, proteíny alebo proteínové fragmenty, amóniové zlúčeniny, oligopeptidy, aminokyseliny(zvlášť esenciálne aminokyseliny, napriklad tryptofán, nukleové kyseliny a fragmenty nukleových kyselín, lipidy, atď. Zvlášť výhodne médium obsahuje glukózu a pridaný dusičnan a minerálne soli(napriklad zlúčeniny draslíka, vápnika, horčíka, sodíka, molybdénu, železa, zinku, bóru, kobaltu,mangánu a niklu), zvlášť glukózu. Zmesi sa môžu...

Istič elektrického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7872

Dátum: 17.04.2003

Autor: Veroni Fabio

MPK: H02J 13/00, H02H 3/00

Značky: istič, elektrického, obvodů

Text:

...rôznym potrebám, ktoré vznikajú podľa rôznostisiete. Lenže jeden alebo viacero parametrov elektrickej inštalácie sa niekedy môže 2 rôznych dôvodov meniť. V elektrickej distribučnej sieti môže nastať požiadavka pre aktualizáciu vypínacej hodnoty prúdu alebo stupňa ochrany pre obvod chránený obvodovým ističom. Toto možno pri konvenčných obvodových ističoch dosiahnuť potrebou výmeny existujúceho ističa elektrického obvodu iným ističom...