Zverejnene patenty 04.04.2003

Filtračné médium pre vrecko do vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11

Dátum: 04.04.2003

Autori: Schultink Jan, Sauer Ralf

MPK: B01D 39/16, A47L 9/14, B01D 39/18...

Značky: filtračné, vrecko, vysávača, médium

Text:

...Na druhej strane vzhľadom na dodatočnú vrstvu papiera v špecifickej oblasti sa týmto znižuje vzduchová priepustnosť filtračného média vtejto oblasti. To znamená, že prúd vzduchu narážajúci na filtračné médium v tejto časti jeho povrchu je čiastočne odchýiený. V dôsledku toho je prietok vzduchu v tejto oblastí znížený a častice nesené prúdom vzduchu narážajú na filter so zníženou rýchlosťou. Vzhľadom na to má filter ovelalepšiu retenciu...

Stroj na zaobľovanie rohov tvrdých obalov na knihy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6253

Dátum: 04.04.2003

Autori: Crovetto Claudio, Scarpellini Massimo, Scarpellini Dario

MPK: B42C 7/00

Značky: knihy, stroj, rohov, tvrdých, zaoblovanie, obalov

Text:

...v smere šípky F z obrázka 3Obrázky 5.1 a 5.2 sú pohľad zhora a zvislý rez po čiare 5-5 z obrázka 5.1 jednej zo štyroch častí Iisovnice s obalom spočívajúcim na nich na svojomObrázky 6.21 a 6.2 sú pohľad zhora a zvislý rez po čiare 6-6 z obrázka 6.1 jednej zo štyroch častí Iisovnice s obalom tlačeným Iisom (viditeľný rovnako ako Iisovník len na obrázku 6.2) do Iisovnice aoproti jej zapustenej časti, pričompríslušný ostrý roh obalu sa...

Výrobky na orálne ošetrovanie, súpravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5862

Dátum: 04.04.2003

Autori: Cashman Stuart Reginald, Ye Hai, Morton Jennifer Claire, Moneuze Gaelle

MPK: A61Q 11/00, A61K 8/18, A61K 8/02...

Značky: ošetrovanie, použitie, výrobky, súpravy, orálne

Text:

...špecifikované inak, tak Všetky percentá a pomery V tomto dokumente sú hmotnostné a všetky merania sú uskutočňované pri 25 °C.0009 Kvapalný ošetrovací výrobok sa skladá 2 filmotvorného polyméru, rozpúšťadla polyméru a aktívneho činidla, ktoré0010 Výraz filmotvorný polymér V tomto dokumente znamená polymér, ktorá je schopný vytvárať, buď sám alebo V prítomnosti plastifikátora, izolujúci film. Filmotvorný polymér môže byť rozpustený alebo...

Spôsob elektrochemického rozpúšťania práškov a na to vhodné elektrolytické články

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5839

Dátum: 04.04.2003

Autori: Meese-marktscheffel Juliane, Olbrich Armin, Stoller Viktor, Gille Gerhard, Mathy Wolfgang

MPK: C22B 34/00, C22B 3/00, C22B 7/00...

Značky: elektrochemického, práškov, rozpúšťania, elektrolytické, články, vhodné, spôsob

Text:

...pomocou anodického rozpúšťania. Elektrolyzátor obsahuje vreteno, ktoré je usporiadané rozčlenene velektricky izolovanom strmeni. Dolná časť katódy existuje vpodobe sektora a perforácia dolnej časti katódy zosilňuje prúd odpadového plynu vystupujúceho z reakčnej zóny. Horná časť katódy tvorí nosič a obsahuje zárezy napripevnenie vretena, pričom anóda existuje v podobe bubienka s prírubou, ktorý je plnenýmateriálom anódy z plniacej násypky....

Spôsob spájania prestupovaním a nástroj pre neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5538

Dátum: 04.04.2003

Autor: Rapp Eugen

MPK: B21D 39/03

Značky: nástroj, spôsob, spájania, prestupovaním

Text:

...hlbokému ziahnutiu a potom Vytlaćeniuna Vytvorenie spojenia tentomateriá dosky zasahuje pod Ldosky, ktoré neboli zodpovedajúcim spôsobom hlboko tiahnuze iu zasahuje pod dosku, De toho, že by priom podľa znaku C) boli materiály dosákoo oostupe hlbokého iahnu° (znak 0 vytlačené naprV koVch nie sp uDIaVeHÉcrebienaíú iba hsadko V smere,ebenaí mierne konicky smerom vonna íeonej srane asooň Čąaszočne acnovat čozasanovanie vyáčanýCn plosných ćas...

Látka na ošetrenie očí, ktorá má antialergénne a antibakteriálne účinky a účinky proti začervenaniu očí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5363

Dátum: 04.04.2003

Autor: Bonabello Elvio

MPK: A61K 31/711, A61K 31/726, A61K 36/185...

Značky: účinky, antibakteriálně, látka, očí, ktorá, proti, ošetrenie, začervenaniu, antialergénne

Text:

...0015 Predovšetkým sú pridávané účinné látky, ktoré majú hlienovitévlastnosti, ako je hydroxypropylmetylcelulóza, ktorá slúži na to, aby látka dostatočne priľnula k rohovke, a tým vytvorila jemný ochranný povlak.0016 Tým je zabezpečené, že sa výrazne zníži odparovanie vody a zvýši sa doba pôsobenia účinných látok.0017 Vyššie uvedené účinky látky sú obsiahnuté v pomere od 0,01 do 5 °/o. 0018 Táto látka ďalej obsahuje ďalšiu účinnú látku,...

Matrice pre predĺžené, nemenné a nezávislé uvoľňovanie účinných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5107

Dátum: 04.04.2003

Autori: Mühlau Silke, Spitzley Christof, Brögmann Bianca

MPK: A61K 9/16, A61K 9/22, A61K 9/20...

Značky: nemenné, matrice, predĺžené, uvoľňovanie, zlúčenín, účinných, nezávisle

Text:

...vyhovujúcich testovacích procedúr na meranie doby rozpúšťaniafarmaceutických kompozíc (a rovnako tak pre rýchlosti uvoľňovania účinnejzlúčeniny) a tieto testovacie postupy sú opísané v oficiálnych príručkách na celom0008 Z rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú dobu rozpúšťania farmaceutických kompozíc, a tým rýchlosti uvoľňovania účinných zlúčenín, to je povrchová oblasť farmaceutickej kompozícíe prístupná dizolučnému médiu, pH dizolučného...

Spôsob prípravy kyslých solí gemifloxacínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4411

Dátum: 04.04.2003

Autori: Choi Hoon, Choi Sang-chul, Choi Bo-seung, Nam Do Hyun

MPK: C07D 471/00

Značky: spôsob, solí, kyslých, gemifloxacínu, přípravy

Text:

...vzorca 2 a 3-aminometyl-4 metoxyiminopyrolidinovej soli vzorca 3 vo vode, organickom rozpúšťadle alebo v ichzmiešanom ro 2 púštadle v prítomnosti organickej zásady za uskutočnenia kopulačnej reakcie, a b) pridanie kyseliny vzorca HA kvýslednej zlúčenine vzorca 4 vo vode, organickomrozpúšťadle alebo v ich zmiešanom rozpúšťadle za uskutočnenia deprotekcie a reakcií za vytvorenia soli v rovnakom časekde, R znamená Cl, F, Br, I,...

Použitie ranolazínu na prípravu liečiva na liečenie arytmií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3846

Dátum: 04.04.2003

Autori: Antzelevitch Charles, Blackburn Brent, Belardinelli Luiz

MPK: A61P 9/00, A61K 31/495

Značky: liečivá, použitie, ranolazínu, přípravu, arytmií, liečenie

Text:

...významne znížená. To môže v spojení s neprimeranou srdcovou frekvenciou znížiť na nebezpečnú hladinu množstvo krvi, ktoré je aktuálne počas VT čerpané srdcom, V dôsledku toho, i keď aj pacienti s VT sa môžu niekedy cítiť relatívne dobre, pacienti často prežívajú - okrem prítomných palpitácií - výrazné závraty, stratu vedomia alebo dokonca náhle zomrú. Všeobecnýrn pravidlom je, že sa VT nevyskytuje pri pacientoch bez základného srdcového...

Jednocestný ventil na vydávanie tekutého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3287

Dátum: 04.04.2003

Autori: Kneer Roland, Janssen Frank

MPK: B65D 47/04

Značky: vydávanie, ventil, jednocestný, materiálů, tekutého

Text:

...V závislýchJednocestný ventil obsahuje sedlo ventilu, ktorépozostáva z tvrdého plastu ako PE/PP a je usporiadané v hrdleKed má nádoba napríklad tvar súvislej rúrky, je sedloventilu vložené do koncovej časti tejto nádoby.Sedlo ventilu obsahuje základné teleso, ktoré dosadá na vnútornú stenu hrdla nádoby a obsahuje aspoň jeden priechodný otvor, ktorý - pri svojom uvoľnení - umožní priechod tekutého materiálu V smere k výstupnému otvoru...

Spôsob na online spoplatňovanie s monitorovaním medze prenosov dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3273

Dátum: 04.04.2003

Autori: Hahn Wolfgang, Föll Uwe

MPK: H04L 12/14

Značky: medze, prenosov, spôsob, monitorováním, online, spoplatňovanie

Text:

...ďalší rozpočet. Doposiaľ bol monitorovaný celkový PDPkontext riadiacimi sieťovými uzlami siete GPRS - Siete,takzvanej SGSN a V prípade dosiahnutia medze rozpočtu boloPri realizácii takzvanej funkcie IP Flow (IP tokd) by boli rozpočty pridelené priamo jednotlivým tokom dát a v prípadedosiahnutia medze rozpočtu by bol zodpovedajúci tok dátprerušený, pričom zostávajúce toky dát by ďalej zostaliTáto koncepcia je ale vo vzťahu na rozdelenie...

Upevňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1727

Dátum: 04.04.2003

Autori: Šašek Václav, Menzel Thomas

MPK: F16B 2/20, F16B 21/00, F16B 5/06...

Značky: upevňovací, prvok

Text:

...v otvore s Aväčším priemerom vzniká nebezpečenstvo, že sa pružinové ramená nazáklade bočnej vôle kotviacej pätky zvesia.Z US 2 424 757 je známy upevňovací prvok, s ktorým môže byt valcová súčasť upevnená na doskovitom nosnom diele. Pozostáva z objímky, ktorá je nasunutá na valcovú súčasť a z ktorej bočne vyčnieva pár rozpínajúcich sa pružinových ramien, Tým má byť umožnené zakotvenie v nosných dieloch s rôznymihrúbkami, Tieto pružinové ramená...

Kombinácia antitrombotika s aspirínom a jej použitie na liečbu aterosklerotických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 897

Dátum: 04.04.2003

Autori: Vallez Marie-odile, Verbeuren Tony, Cimetiere Bernard, Lavielle Gilbert

MPK: A61K 31/60, A61K 31/185, A61P 7/00...

Značky: antitrombotika, liečbu, použitie, aterosklerotických, kombinácia, ochorení, aspirínom

Text:

...adične soli farmaceutický prijateľnejkyseliny ako je acetát, benzoát, ñąmarát, maleát, citrát, tartrát a soľ lyzínu. 0018 V kombináciách podľa vynálezu má zlúčenina A prednostne absolútnu konfiguráciu (R).0019 Predložený vynález sa taktiež týka farmaceutických kompozícii obsahujúcich kombináciu zlúčeniny A a aspirínu, prípadne vo forme farmaceutický prijateľných solís jedným alebo viacerými vhodnými netoxickými inertnými excipientmi.0020 Medzi...

Zariadenie na zadržiavanie kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 658

Dátum: 04.04.2003

Autori: Delle Klaus, Heyberg Jürgen, Mocek Ulrich

MPK: B65F 3/02

Značky: zadržiavanie, kontajnerov, zariadenie

Text:

...intervale, napríklad po začatí procesu3 vyprázdňovania, odovzdá signál hnaciemu zariadeniu na uvoľnenie zadržiavacieho prvku. So zadržiavacím prvkom je v zábere napínací mechanizmus, ktorý zadržiavací prvok po jeho uvoľnení hnacím zariadením presunie do jeho príslušnej zadržiavacej po|ohy.Hnacie zariadenie zahrnuje podľa druhu pohonu nielen vlastný pohon,ale aj prívody so spínačmi, ventilmi alebo podobne.Hnacie zariadenie výhodne zahrnuje...

Použitie ranolazinu na výrobu liečiva na supresiu časných následných depolarizácií (EAD)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7767

Dátum: 04.04.2003

Autori: Belardinelli Luiz, Blackburn Brent, Antzelevitch Charles

MPK: A61P 9/00, A61K 31/00

Značky: časných, následných, depolarizácií, použitie, ranolazínu, supresiu, ead, výrobu, liečivá

Text:

...Alternatívne môžu pacienti získať LQTS napríklad expozícíou určitým predpisovaným liekom.0011 Ziskaná forma LQTS môže byť vyvolaná farmakologickými prípravkami. Napríklad rozsah incidencie torsade de pointes (TdP) pri pacientoch liečených chinídínom je Odhadovaný medzi 2,0 až 8,8 . DL-sotalol bol združený s incidenciou v rozsahu od 1,8 do 4,8 . Podobná incidencia bola opísaná pre novšie antiarytmiká lll. trídy, ako je napríklad dofetilid a...

Farmaceutické prípravky obsahujúce oxykodón a naloxón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19231

Dátum: 04.04.2003

Autori: Brögmann Bianca, Spitzley Christof, Mühlau Silke

MPK: A61K 9/16, A61K 31/485, A61K 9/20...

Značky: farmaceutické, přípravky, naloxon, oxykodón, obsahujúce

Text:

...analgetickej účinnosti sú zlúčeniny ako oxykodón,tilidín, buprenorfín a pentazocín používané vo forme medikamentov na terapiubolesti. Medikamenty ako je Oxygesic® (kde je oxykodón ako analgeticky účin EP 1 492 505 35 435 mná zlúčenina) a VaIoron® (kde je ako analgeticky aktívna zlúčenina tilidín) boli preukázané ako užitočné pri liečení bolesti.0009 Avšak použitie opioidových analgetík pri terapii bolesti sa môže stretnúť s nežiaducimi...

Automatizované zariadenie na regeneráciu endoskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 368

Dátum: 04.04.2003

Autori: Kaiser Herbert, Nicole Maxime, Cantin Eugene, Angers Christian, Trachy Michel, Halstead Eric, Coulombe Serge

MPK: A61L 2/18, A61L 2/26, A61B 1/12...

Značky: automatizované, endoskopu, zariadenie, regeneráciu

Text:

...trubica endoskopu je vedená cez potrubie, spojené s otvorom v stene tlakovej komory.V patentovom spise US A 5 288 467 je opísané čistiace a dezinfekčné zariadenie pre lekárske vybavenie. Čistiaca nádoba je vybavená stojanom, ktorý nesie dve podobné tlakové komory, z ktorých každá je vybavená vrchnákom, ktorý môže byťotvorený a ktorý zaisťuje utesnenie tlakovej komory, pokiaľAle V dôsledku rôznych veľkostí priemeru vkladacej trubice...

Žuvacia guma v práškovej forme a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 323

Dátum: 04.04.2003

Autori: Allasia Fabio, Sozzi Giuseppe

MPK: A61K 9/68, A23G 4/00

Značky: formě, žuvacia, práškovej, výroby, spôsob

Text:

...žuvacej gumy V práškovej forme. Pri tomto spôsobe sa gumová bázaochladí na teplotu O až -35 °C takto ochdená guma sa následnegranuluje, doplní nevyhnutnými aditívami a aktívnymi prísadamiPatent US 4 588 592 opisuje spôsob prípravy žuvacích gúm obsahujúcich 70 hmotn. až 95 hmotn. granulovaného cukru. Granulovaný cukor, vopred ohriaty na teplotu 51 °C až 93 °C,sa zmieša s gumovou bázou pri teplote 54 °C až 121 °C. Takto získaný produkt je...