Zverejnene patenty 03.04.2003

Bezpečnostný prvok s makroštruktúrami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5251

Dátum: 03.04.2003

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert, Staub René

MPK: B42D 15/00

Značky: makroštruktúrami, bezpečnostný, prvok

Text:

...l bezpečnostný prvok na dokumente.obr. 2 priečny rez vrstveným kompozitom, obr. 3 odraz na makroštruktúre, obr. 4 rozptyl na makroštruktúrach, obr. 5 aditivne superponovanie makroštruktúry s difrakčnou štruktúrou, obr. 6 dve makroštruktúry jedného bezpečnostného prvku V priečnom reze aobr. 7 bezpečnostný prvok pod rôznymi uhlami naklonenial makroštruktúru M, ktorá sa rozkladá v oblasti vzoru 4. Bezpečnostný prvok 2 je usporiadaný V...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca takrín alebo donepezil na zlepšenie funkcie mozgu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11621

Dátum: 03.04.2003

Autori: Nakagawa Masaya, Ono Satoshi, Nakada Yasushi

MPK: A61K 31/381, A61K 31/21, A61K 31/122...

Značky: zlepšenie, donepezil, takrín, farmaceutická, obsahujúca, funkcie, mozgu, kompozícia

Text:

...je podrobne vysvetlený v nasledujúcom texte.Pokiaľ nie je uvedené inak, majú technické pojmy používané v opise ďalej uvedený význam Halogén znamená atóm fluóru, atóm chlóru, atóm brómu alebo atóm jódu alkylskupina znamená C 142 alkylskupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ako metyl,etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobuty 1,terc-butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl apod nižší alkylskupina znamená. CM alkylskupinu s priamym alebo...

Použitie lipopeptidu alebo lipoproteínu ako adjuvantu pri terapeutickej alebo profylaktickej vakcinácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4524

Dátum: 03.04.2003

Autori: Guzman Carlos Alberto, Mühlradt Peter

MPK: A61P 31/00, A61K 39/39

Značky: lipoproteínu, vakcinácii, adjuvantu, použitie, lipopeptidu, terapeutickej, profylaktickej

Text:

...proteíny s funkciou nosiča.0024 Výhodné je, ak Iipoproteín alebo Iipopeptid podľa vynálezu so štruktúrou podľa vyššie uvedeného vzorca (l) je v prípravku s aktívnou vakcínačnou zložkou (napriklad antígénom) vo forme, ktorá je vhodná a určená pre intranazálnu. intra-NALT (nasal associated lymphoid tíssue), aerosólovú, orálnu, íntrarektálnu,konjunktíválnu, intravaginálnu, intrauretrálnu aplikáciu alebo na aplikáciu do mliekovodov ženského...

Infračervené meracie zariadenie na spektrometriu vodných a nevodných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1222

Dátum: 03.04.2003

Autori: Zscherp Christian, Von Prollius Hellmuth, Mäntele Werner, Offermanns Heribert, Von Germar Frithjof, Barth Andreas, Von Lilienfeld-toal Hermann, Klein Oliver

MPK: G01N 21/31, G01N 21/55

Značky: nevodných, zariadenie, systémov, spektrometriu, vodných, meracie, infračervené

Text:

...žiadne iné než obvyklé infračervené zdroje, ktore majú spojité spektrum. Tento spôsob postupu určovania polárnych substancií vo vodných systémoch je navyše veľmi nákladný a drahý a navyše je obmedzený lenna niekoľko analyt, to znamená na tie, ktoré podstúpia potrebnú chemickú reakciu.0007 Pri výrobe alkoholických alebo nealkoholických nápojov je potrebné môcť kontinuálne vhodným spôsobom určovat pokiaľ možno v každom ľubovoľnom okamihu...

Aplikačná forma sodnej soli ibuprofénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 412

Dátum: 03.04.2003

Autori: Gruber Peter, Reher Markus

MPK: A61K 9/20

Značky: sodnej, ibuprofenu, aplikačná, forma

Text:

...rozpadu,klzné prostriedky a mazadlá. Účinná látka môže podľa EP-Al-O 478 838 okrem vápenatej soli obsahovať aj podiel ibuprofénu alebo jeho amónne, sodné alebo draselné soli, pričom amónne soli a soli alkalických kovov podľa podielu zlepšujú rozpustnosť, ale zároveň zasa zvyšujú hygroskopickosť a lepivosť. Vápenatá soľ použitá na zväčšenie intervalu topenia a na zlepšenie tabletovateľnosti je ale zle rozpustná, čím saV JP-A-63 198 620...