Zverejnene patenty 02.04.2003

Zariadenie na interaktívnu komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6854

Dátum: 02.04.2003

Autor: Besson Bernard

MPK: G06Q 30/00

Značky: interaktívnu, komunikáciu, zariadenie

Text:

...transakcií mohlo0010 Týchto ako aj ďalších cieľov sa dosiahne s pomocou zariadení nainteraktívnu komunikáciu podľa nároku 1.0011 Podľa jedného výhodného uskutočnenia tohto vynálezu sú prostriedkami na zobrazovanie obrazovky a elektroakustické meniče na prezentáciu audiovizuálnych správ, ktoré sú umiestnene v polohách, ktoré ichčinia vnímateľnými pre klientov.0012 Aby bolo klientovi umožnené vybrat špecifický príkaz zviacerých možných...

Zlievarenské spojivové systémy so studenými jadrovníkmi so zlepšeným vytĺkaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13589

Dátum: 02.04.2003

Autori: Woodson Wayne, Shriver

MPK: B22C 1/22

Značky: zlievárenské, spojivové, vytĺkaním, studenými, systémy, jadrovníkmi, zlepšeným

Text:

...pod označením INSTADRA . Toto spojivo vytvára jadrá, ktoré sa jednoducho odstraňujú z hliníkových odliatkov. Doba odstraňovania takéhoto jadra je dokonca výrazne kratšia ako keď sa na prípravu jadra použije fenolové uretánové Spojivo so studeným jadrovníkom.0010 Spojivo INSTRADRAW má však dve nevýhody. Prvou je, že pri samotnom použití spojiva v zlievarni sa na nástrojoch pre prácu so studeným jadrovníkom pomaly vytváral chemicky odolný povlak...

Kódovanie transformačných koeficientov v obrazovom/video kóderi a/alebo dekóderi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6164

Dátum: 02.04.2003

Autori: Kurceren Ragip, Karczewicz Marta

MPK: H04N 7/50, H03M 7/40

Značky: transformačných, kóderi, dekóderi, koeficientov, kódovanie

Text:

...statickému obrázku a možno uplatniť blokové transformačné kódovanie,aby sa znížilajeho priestorová redundancia a tým množstvo dát (počet bitov) vyžadovaných najeho reprezentovanie.0014 Aby sa podrobnejšie ilustrovalo fungovanie videokódovacieho systému, odkážeme teraz na obrázky 1 a 2. Obrázok 1 je schéma štandardného videokódera, ktorý využíva kombináciu INTRAa INTER-kódovania na vytvorenie komprimovaného (kódovaného) toku videobitov....

Deriváty benzamidu použiteľné ako inhibítory histón deacetylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12877

Dátum: 02.04.2003

Autori: Stokes Elaine, Waring Michael, Roberts

MPK: A61K 31/435, A61K 31/495, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, histon, deriváty, použitelné, deacetylázy, benzamidu

Text:

...trifluórmetoxy, amino, karboxy, karbamoyl, merkapto,sulfamoyl, Cmalkyl, Cząsalkćlłyĺ, Czáalkinyl, Cmalkoxy, Cmalkanoyl, Cliçalkanoyloxy,N-(C 1-5 a 1 kyl)amino, MN-(Cmalkyhgamino, Cmalkanoylamíno, N-(CwalkyDkarbamoyl,MN-(Cmalkylhkarbamoyl, C 1.5 alkylS(O) kde a je O až 2, C Malkoxykarbonyl, N-(CM. alkyl)sulfamoyl, MN-(Cmalkylhsulfamoyl, aryl, aryloxy, arylCmalkyl, heterocyklická skupina, (hetcrocyklická skupina)C 1.5 a 1 kyl, alebo skupina...

Inhalačná súprava obsahujúca inhalačný prášok tiotropia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15155

Dátum: 02.04.2003

Autor: Zierenberg Bernd

MPK: A61M 15/00, A61K 31/46, A61K 9/00...

Značky: obsahujúca, prášok, súprava, inhalačný, inhalačná, tiotrópia

Text:

...M kPa minObzvlášť zaujímavý pre inhalačnú súpravu podľa tohto vynálezu je inhalovateľný prášok obsahujúci 0,0 l až 2 , výhodne 0,04 až 0,8 , výhodnejšie 0,08 až 0,64 tiotropia v zmesi s fy ziologicky prijateľným excipientom.Výhodnejšie sa v inhalačnej súprave podľa tohto vynálezu používa inhalovateľný prášok obsa hujúci 0,1 až 0,4 tiotropia v zmesi s fyziologicky prijateľným excipientom.Výrazom tiotropíum sa rozumie voľný amóniový katión....

Zariadenie na dosadnutie na povrch a spôsob jeho zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3735

Dátum: 02.04.2003

Autor: Peveler Michael

MPK: B60S 9/00

Značky: zostavenia, povrch, zariadenie, spôsob, dosadnutie

Text:

...iným spôsobom na vonkajšej alebo vnútornej strane danej nohy. Vstupný hriadeľ z kľuky a Výstupný hriadeľ, ktorý je spojený s vodiacou skrutkou, sú uchytené v ložiskách, umiestnených v teleskopickejnohe na dosadnutie. Bežná konštrukcia vyžaduje množstvo častínavyše popri teleskopickej nohe na dosadnutie a niekoľko výrobných krokov na zostavenie prevodového ústrojenstva V prevodovej skrini so vstupným a výstupným hriadeľom a s...

Deriváty indolylmaleimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10570

Dátum: 02.04.2003

Autori: Von Matt Peter, Zenke Gerhard, Wagner Jürgen, Evenou Jean-pierre

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/404, A61K 31/4725...

Značky: indolylmaleimidu, deriváty

Text:

...zlúčeniny všeobecného vzorca Ilkde R, a R 1, sú definované skôr, so zlúčeninou všeobecného vzorca IIIR-CHg-CO-NH (III) kde R je definované skôr, a, keď je to potrebné, premena výslednej zlúčeniny všeobecného vzorca I, získanej vo voľnejforme na formu soli alebo naopak.0010 Spôsob sa výhodne môže uskutočňuje V prítomnosti silnej zásady, napr. t-BuOK, akoje to opísané napr. vo W 0 02/38561 a znázornená V príkladoch.0011 Zlúčeniny...

Aerosolová formulácia na inhaláciu obsahujúca tiotropiumbromid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3218

Dátum: 02.04.2003

Autori: Niklaus-humke Barbara, Schmelzer Christel, Drechsel Karin, Barth Petra

MPK: A61K 31/46, A61K 9/72, A61K 31/5375...

Značky: inhaláciu, aerosolová, obsahujúca, tiotropiumbromid, formulácia

Text:

...Kvalita spreju formulácíe podľa vynálezu je veľmi dobrá. Takýmto spôsobom vytvorený aerosól vykazuje veľmi dobré vlastnosti na účely inhalačnej aplikácie.Okrem toho vykazuje formulácia podľa vynálezu zlepšenú stabilitu a znižuje zaťaženieÚlohou predloženého vynálezu je preto pripraviť vodnú formuláciu účinnej látky s farmaceutický prijateľnou soľou tiotropia, ktorá vyhovuje vysokým štandardom, ktoré sú nevyhnutné na optimálne...

Spôsob a zariadenie na čistenie priestoru medzi vodiacou rúrkou lineárneho materiálu a vnútorným povrchom dutého hriadeľa rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2078

Dátum: 02.04.2003

Autori: Kubeš Vitězslav, Kaplan Jaroslav, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 4/00

Značky: spôsob, zariadenie, rúrkou, lineárneho, medzi, materiálů, rotora, priestoru, vodiacou, povrchom, dutého, vnútorným, hriadeľa, čistenie

Text:

...drážkou vtvare špirály.Prehľad obrázkov na výkresoch0012 Príklady uskutočnenia zariadenia na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu sú schematicky znázornené na priložených výkresoch, kde znázorňuje obr. 1 až 3 rez časťou spriadacej jednotky s vodiacou rúrkou umiestnenou vdutom hriadeli rotora v uskutočnení pri ktorom sú prostriedky na vytváranie prúdu vzduchu vytvorené ako na vnútornej strane dutého hriadeľa tak na vonkajšej strane...

Podvozok a spôsob zostavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8346

Dátum: 02.04.2003

Autor: Peveler Michael

MPK: B60S 9/08

Značky: zostavenia, podvozok, spôsob

Text:

...nosnú podperu podvozkaObr.22 A znázorňuje koncový pohľad na nizky vodiaci hriadeľ dvojitej nosnej podpery podvozkaObr.22 B znázorňuje prierez nizkeho vodiaceho hriadeľa pozdĺž osi 228-225 z obr. 22/ Obr.23 A znázorňuje koncový pohľad na vysoký vodiaci hriadeľ dvojitej vodiacej podpery podvozkaObr.23 B znázorňuje prierez vysokým vodiacim hriadelom podľa osi 23 B-23 B z obr. 23 xObr.24 znázorňuje perspektlvny pohľad zospodu na vrchný kryt...

3-Heteroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4H-pyridazino [4,5-b] indol-1-acetamidové deriváty, ich príprava a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 770

Dátum: 02.04.2003

Autori: Puech Frédéric, Marguet Frank, Marabout Benoit, Froissant Jacques

MPK: C07D 487/00, A61K 31/5025, C07D 209/00...

Značky: 4,5-b, indol-1-acetamidové, 3-heteroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4h-pyridazino, použitie, príprava, deriváty, terapeutické

Text:

...adičné soli tvoria takisto súčast vynálezu.Tieto soli sa výhodne pripravia s farmaceutický prijateľnými kyselinami, aj keď aj soli s ostatnými kyselinami, použiteľné napríklad na čistenie alebo izoláciu zlúčenín všeobecného vzorca I, tvoria takisto súčast vynálezu.Zlúčeniny všeobecného vzorca I môžu tiež existovať vo forme hydrátov alebo solvátov to znamená vo forme asociácii alebo kombinácií s jednou alebo niekoľkými molekulami vody alebo...

Forma na výrobu tvarových dielov na striasacom stole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 522

Dátum: 02.04.2003

Autor: Keller Gottfried

MPK: B30B 15/02, B28B 7/00, B28B 1/08...

Značky: tvarových, forma, výrobu, stole, dielov, striasacom

Text:

...kmitanie formy. Uložením poistného elementu medzi vložkou formy a rámom formy, ktoré je približne proste zaťaženia, je s najvyššou pravdepodobnosťou zaistena funkčnosť poistného elementu v prípade núzde. Toto šetrné uloženie poistného elementu preto tiež umožňuje vytvoriť tento poistný element malý a lacný, pretože tento každodenne nepodlieha trvalýmzaťaženiam skracujúcim jeho životnosť.Jedna zvláštna forma uskutočnenia predpokladá...

Systém a spôsob vstrekovania činidla na organickej báze do slabo ionizovaného plynu na generovanie chemicky účinných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 378

Dátum: 02.04.2003

Autori: Crowe Richard, Babko-malyi Sergei

MPK: A61L 2/02

Značky: činidla, plynů, vstrekovania, slabo, účinných, organickej, generovanie, báze, zložiek, spôsob, systém, ionizovaného, chemicky

Text:

...orgánonl Food and Drug Administration rástol záujem lekárskych inštitúcii o využitie zariadenia Sterradw. Zariadenie Sterrad® však nie je vhodné na použitie V prípade balení alebo iných objektov, ktoré obsahujú celulózu, ktorá je schopná absorbovať sterilizačné činidlo. Ďalšími nevýhodami zariadeniaSterradw sú (i) objemové obmedzenie objektov určených na ste rilizáciu vzhľadom na to, že je v tomto prípade nevyhnutné pracovať vo vákuovej...

Nové 1,2,3-substituované indolizinové deriváty, inhibítory faktorov FGF, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 296

Dátum: 02.04.2003

Autori: Badorc Alain, Bordes Marie-francoise, Bono Françoise, Herbert Jean-marc, Guillo Nathalie

MPK: A61K 31/435, A61P 35/00, A61P 29/00...

Značky: kompozície, farmaceutické, obsahujúce, přípravy, inhibitory, deriváty, nové, faktorov, tieto, indolizinové, 1,2,3-substituované, spôsob

Text:

...atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 5 uhlíkových atómov, R 5 znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 5 uhlikových atómov alebo skupinu ACO-Alk, Ph znamená fenýlovú skupinu prípadne substituovanú jedným alebo niekoľkými atómami halogénov, jednou alebo niekoľkými alkoxýskupinami obsahujúcimi 1 až 5 uhlíkových atómov, jednou alebo niekoľkými karboxylovými skupinami alebo jednou alebo niekoľkými alkoxykarbonýlovými skupinami...