Zverejnene patenty 27.03.2003

Vysoko funkčná konštrukcia nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 258

Dátum: 27.03.2003

Autor: Zepter Philip

MPK: A47J 27/10, A47J 27/022, A47J 27/00...

Značky: nádoby, konštrukcia, vysoko, funkčná

Text:

...z ktorých každý je schopný zaistiť, ženádoba môže byť navŕšená na kuchynskej panvici.0011 Iné význaky a výhody inovácie sa stanú jasnejšie v priebehu opisu konštrukcie 18 podľa predloženej inovácie,ktorá je zobrazená na priložených výkresoch neobmedzujúcimobrázok 1 je perspektívny pohľad na konštrukciu nádoby podľa predloženej inovácie aobrázok 2 je rez nádobou podľa predloženej inovácie.0012 S odvolaním sa na vyššie uvedené obrázky obsahuje...

Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 35

Dátum: 27.03.2003

Autor: Junkers John

MPK: F16B 31/02

Značky: tesniaci, tesniacim, mechanicky, spôsob, prvok, nástroj, spojovací, krúžkom, predmetov, krúžok, vybavený, spojovanie

Text:

...1 je pohľad predstavujúci tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezuObrázok 2 je pohľad predstavujúci spojovací prvok stesniacim krúžkom a nástrojom aplikovaným na spojovací prvok a ilustrujúci spôsob spojovania podľaObrázok 3 je pohľad predstavujúci ďalšie uskutočnenie tesniaceho krúžku podľa predloženého vynálezu, Príklady uskutočnenia ýýnálezuObrázok 1 predstavuje tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezu, ktorýje označený...

4-(Diarylmetyl)-1-piperazinylové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7159

Dátum: 27.03.2003

Autori: Thennati Rajamannar, Midha Ajay Sohanlal, Chitturi, Chokshi Hemant

MPK: C07D 295/00

Značky: deriváty, 4-(diarylmetyl)-1-piperazinylové

Text:

...teofylínováPublikácia PCT WO O 0/58295 publikuje nové zlúčeniny vzorcafenylovom kruhu je hydroxylamín.Európsky patent číslo 598123 publikuje piperazinové deriváty vzorcaktoré sa líšia od zlúčeniny vzorca l, keďže neobsahujú olefínový vedľajšíreťazec na piperazínovom kruhu.Kde A je väzba alebo nasýtený alebo nenasýtený dvojväzbový C 1-C 6 uhlovodikový zvyšok, B je dvojväzbová C 1 až C 5 nasýtená uhľovodíková skupinaa R predstavuje ktorýkoľvek...

Nové soli atorvastatínu a farmaceutické kompozície ich obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7060

Dátum: 27.03.2003

Autori: Vastag Mónika, Lévai Sándor, Lanczos Krisztina, Vukics Krisztina, Hegedüs Béla, Fischer János, Erdelyi Péter, Balint Sándorné, Tihanyi Károly

MPK: A61K 31/40, C07D 207/00, A61P 3/00...

Značky: kompozície, atorvastatínu, obsahujúce, nové, farmaceutické

Text:

...Viď Corsini D. M. a spol. PharmRes. 14 (1 l) Suppl. S 253 (1997). Systémová biologická dostupnosť je iba 12 .0010 Dostatočná koncentrácia liečiv vživých organizmoch, to je dostačujúca biologická dostupnosť, ktorá je dôležitá pre svoj terapeutický účinok. Biologické dostupnosť je V zásade podmienená dvoma faktormi absorpciou a metabolickou stabilitou. Miera a rozsah absorpcíe aktívnej zložky liečiva môže byť signiñkantne ovplyvnená svojimi...

Humánne monoklonálne protilátky proti interleukínu-5 a spôsoby a kompozície, ktoré ich zahŕňajú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6269

Dátum: 27.03.2003

Autori: Greenfeder Scott, Corvalan Jose

MPK: C07K 16/18, C12N 15/12, A61K 39/395...

Značky: humánne, spôsoby, proti, interleukínu-5, protilátky, zahŕňajú, kompozície, monoklonálne

Text:

...obmedzenia, astmy, zhoršenia astmatických stavov, zhoršenía astmatických epizód, chroníckej pneumónie, alergickej nádchy, pretrvávajúcej alergickej nádchy, alergickej bronchopIúcnej aspergilózy, hypereozinofilie, Churg-Straussoveho syndrómu, atopickej dermatítídy, onchocerkálnej dermatitídy, epízodického angiodému, eozínotilného myalgiového syndrómu,celiatického ochorenia, eozinoñlnej gastroenteritídy, hlístových infekcií, Hodgkinosovej...

Endolumenálne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5386

Dátum: 27.03.2003

Autor: Lualdi Alessandro

MPK: A61F 2/06

Značky: zariadenie, endolumenálne

Text:

...aby bola operácie vykonaná vo vysoko kvalifikovaných centrách, úplne zariadených pre operácie srdca, ktoré môžu byť okamžite privolané V pripade poškodenia, ktoré nasleduje po uzavretí spôsobenom v priebehu endolumenálnej operácie a prineúspechu opätovného získania ústia.0012 Následkom. vyššie uvedených ťažkostí sa dá predpokladať použitie stentov so širokými otvormi, ktoré umožňujú priechod protézy a zavedenie vodiaceho drôtu...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5063

Dátum: 27.03.2003

Autori: Weinschenk Toni, Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan

MPK: C07K 16/00, C07K 7/00, A61K 38/00...

Značky: viažúce, peptidy, asociované, molekulu, nádorovo

Text:

...rieši vynález prípravou nádorovo asociovaného peptidu so sekvenciou aminokyseliny, ktoráje zvolená zo skupiny pozostávajúcej z SEQ ID č. 1 až SEQ ID č. 79 z priloženého protokolu sekvencii, pričom sa tento peptíd vyznačuje schopnosťou naviazat sa na molekulu hlavného histokompatibilnćho komplexu (MHC) človeka triedy I.Úloha, ktorá predstavuje základ tohto vynálezu, je týmto postupom dokonale vyriešená.ťťçŕW i Pritom je samozrejme, že...

Deriváty morfolinyl-močoviny na použitie na liečenie zápalových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4835

Dátum: 27.03.2003

Autori: Wilkinson Mark, Harrison Lee Andrew, Lewell Xiao-qing, Gore Paul Martin, Judd Duncan Bruce, Hodgson Simon Teanby, Mills Gail, Swanson Stephen, Walker Andrew John, Hayes Martin Alistair, Keeling Suzanne Elaine, Eldred Colin David, Ancliff Rachael Ann, Cook Caroline Mary, Robertson Graeme Michael

MPK: C07D 253/00, A61P 29/00, C07D 231/00...

Značky: deriváty, liečenie, ochorení, morfolinyl-močoviny, použitie, zápalových

Text:

...Industries Ltd.) opisuje určité kondenzované heterocyklicke zlúčeniny ako dopamínové Dreceptor blockujúce látky. W 0 96/39386 (Schering Corporation) opisuje určité píperidinové deriváty akoneurokinové antagonisty. W 0 96102534 (Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH) opisuje určité piperazintiopyridíny užitočné na kontrolu baktérie helikobakter. W 0 95/32196 (Merck Sharp 8. Dohme Limited) opisuje určité piperazinové, piperidínové...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4778

Dátum: 27.03.2003

Autori: Weinschenk Toni, Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan

MPK: C07K 16/00, C07K 7/00, A61K 38/00...

Značky: asociované, molekulu, viažúce, peptidy, nádorovo

Text:

...triedy.Túto úlohu rieši vynález prípravou nádorovo asociovaného peptidu so sekvenciou aminokyseliny, ktorá je zvolená zo skupiny pozostávajúcej z SEQ ID č. 1 až SEQ ID č. 79 z priloženého protokolu sekvencií, pričom sa tento peptid vyznačuje schopnosťou naviazať sa na molekulu hlavného histokompatibilného komplexu (MHC) človeka triedy I.Úloha, ktorá predstavuje základ tohto vynálezu, je týmto postupom dokonale vyriešenéPritom je samozrejme, že...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4742

Dátum: 27.03.2003

Autori: Stevanovic Stefan, Weinschenk Toni, Rammensee Hans Georg

MPK: C07K 16/00, C07K 7/00, A61K 38/00...

Značky: viažúce, molekulu, nádorovo, asociované, peptidy

Text:

...histokompatibilného komplexu (MHC) I. triedy.Podľa vynálezu riešenie tejto úlohy spočíva v príprave nádorovo asociovaného peptidu so sekvenciou aminokyselín YVDPVITSI (SEQ lD č. 1), pričom peptíd sa vyznačuje schopnosťou viazať sa na molekulu hlavného ľudského histokompatibilného komplexuÚloha, ktorá predstavuje základ tohto vynálezu, je týmto postupom dokonale vyriešená.Pritom je samozrejme, že získanie väčšieho množstva týchto nádorom...

Spôsob dekódovania obrazu a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11293

Dátum: 27.03.2003

Autori: Kadono Shinya, Abe Kiyofumi, Kondo Satoshi, Hagai Makoto

MPK: H04N 7/50, H04N 7/30

Značky: dekódovania, obrazů, spôsob, zariadenie

Text:

...na pochopenie predloženého vynálezu. Na obr. 3 B je bloková schémaukazujúca štruktúru upraveného príkladu kodéra počtu koeficientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A predstavuje prípad použitia troch susedných blokov a obr. 4 B predstavuje prípad použitia dvoch susedných blokov.Na obr. 5 je schéma ukazujúca...

Postup a inštalácia na detekciu zlomu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4299

Dátum: 27.03.2003

Autori: Franckart Jean-pierre, Rousseau Michel, Lechevin Eric

MPK: B61L 23/00

Značky: postup, kolajnice, inštalácia, zlomu, detekciu

Text:

...azlomu koľajnice. Obe tieto udalosti vlastne vedú kpádu napätia koľajového obvodu. Ďalej je samozrejme dôležité, aby sme boli schopni bezpečne detekovať prítomnosť vlaku a zároveň rozlišovať medzi týmito dvomitypmi informácie, teda zlomom koľajnice a obsadením koľaje.0014 Ďalej môžu byť vsúčasnosti rôzne riešenia navrhované vsúčasnom stave techniky použité iba vpripade trate vybavenej koľajovými obvodmi, ktoré majú elektrické alebo mechanické...

Spôsob a zariadenie na kódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10402

Dátum: 27.03.2003

Autori: Abe Kiyofumi, Kadono Shinya, Kondo Satoshi, Hagai Makoto

MPK: H04N 7/50, H04N 7/30

Značky: kódovanie, spôsob, zariadenie, obrazů

Text:

...príkladu kodéra počtu koełicientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A predstavuje príkladpoužitia troch susedných blokov a obr. 4 B predstavuje príklad použitia dvoch susedných blokov.Na obr. 5 je schéma ukazujúca príklad postupu spracovania pri transformácii počtu koeticientovdo bitového prúdu pomocou odkazov...

Zariadenie pre stómiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10127

Dátum: 27.03.2003

Autori: Cline John, Nguyen-demary Tinh, Davies Philip, Stacey Gary, Lovatt Andrew, Johnson Paul, Ansell Iain

MPK: A61F 5/445

Značky: stómiu, zariadenie

Text:

...význaky sú uvedené v závislýchpatentových nárokoch. 0006 S odkazom na kombinovaný diagram z Obr. 1, vynález navrhuje veľkémnožstvo význakov, z ktorých každý je nový a výhodný sám o sebe. Význakymôžu byt použité v prípravku pre stómiu bud samostatne alebo v kombinácii,aby sa dosiahli rôzne účinky. Význaky zahŕňajú jeden alebo viac zA elastomérne tesnenie na zaistenie tesnenia okolo stómie alebo proti stómii B neprenikajúci stomický okluzor...

Pištoľ s úderníkovým zapaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2950

Dátum: 27.03.2003

Autor: Bubits Wilhelm

MPK: F41A 19/00

Značky: úderníkovým, zapaľovaním, pištoľ

Text:

...drážku na zasunutie cieľnika, načo je V homej časti v pozdĺžnom smere pištole zosilnená. Napokon môže byť cieľnik vytvorený na zadnej stene vložky v jednom kuse s ňou. V dôsledku toho môže byť cieľnik vzhľadom na os hlavne usporiadaný veľmi hlboko, čo uľahčuje mierenie a napomáha lepšie výsledky zásahov. Okrem toho sa výrobné náklady a počet dielov ďalej znížia.V ďalšom vynález opíšeme a vysvetlíme pomocou obrázkov. Tie znázorňujúObr. 1...

Spôsob a zariadenie na kódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9576

Dátum: 27.03.2003

Autori: Hagai Makoto, Kadono Shinya, Abe Kiyofumi, Kondo Satoshi

MPK: H04N 7/30, H04N 7/50

Značky: spôsob, zariadenie, obrazů, kódovanie

Text:

...príkladu použiteľného na pochopenie predloženého vynálezu. Na obr. 3 B je bloková schémaukazujúca štruktúru upraveného príkladu kodéra počtu koeñcientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A predstavuje príklad použitia troch susedných blokov a obr. 4 B predstavuje príklad použitia dvoch susednýchNa obr. 5 je schéma...

Odihlovací nástroj na vnútorné a/alebo vonkajšie odihlovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8907

Dátum: 27.03.2003

Autor: Beier Hans-michael

MPK: B23B 51/10

Značky: vonkajšie, odihlovanie, vnútorné, nástroj, odihlovací

Text:

...reznej hrany je dane tým, že teleso reznej hrany má stredný diel reznej hrany s telesom reznej hrany, radiálne,bočné vymedzenie dráhy reznej hrany, respektíve radíálne, čelné vymedzenie dráhy reznej hrany, alebo valcovité vymedzenie dráhy reznej hrany. Výhodne tým pri vstupe odihlovacieho nástroja do otvoru nevzniknú na stene otvoru vplyvom reznej hrany (rezných hrán) žiadne viditeľné ryhy. Na základe rôzneho vyhotovenia povrchu opomého...

Pyridinoylpiperidíny ako agonisti 5-HT1F

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1555

Dátum: 27.03.2003

Autori: Kohlman Daniel Timothy, Victor Frantz, Liang Sidney Xi, Mancuso Vincent, Zacherl Deanna Piatt, Cohen Michael Philip, Ying Bai-ping, Xu Yao-chang, Zhang Deyi

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/44...

Značky: agonisti, 5-ht1f, pyridinoylpiperidíny

Text:

...rodinu 3,5-disubstituovaných indolov abenzofuránov WO 00/00490 opisujúci rodinu 5-alylsubstituovaných (piperidín-3-yl alebo 1,2,3,6-tetrahydropyridín-3-yl)indolov, azaindolov, benzofuránov a benzotiofénov W 0 00/47559 opisujúci rodinu 4-(3-substituovaných benzoyl)piperidínov WO 00/50426 opisujúci rodinu 3,5-disubstituovaných azabenzofuránov a W 0 00/341266 opisujúci rodinu 3-heteroaryl-5-2-(aryl alebo...

Spôsob a zariadenie na dekódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8432

Dátum: 27.03.2003

Autori: Abe Kiyofumi, Hagai Makoto, Kadono Shinya, Kondo Satoshi

MPK: H04N 7/50, H04N 7/30

Značky: spôsob, zariadenie, obrazů, dekódovanie

Text:

...koeñcientov aktuálneho bloku, ktorý saNa obr. 3 A je bloková schéma ukazuj úca štruktúru kodéra počtu koeñcientov podľa prvého príkladu použiteľného na pochopenie predloženého vynálezu. Na obr. 3 B je bloková schéma uka zujúca štruktúru upraveného príkladu kodéra počtu koeñcientov.Na obr. 4 A a 4 B sú príkladné schémy ukazujúce fyzickú polohu aktuálneho bloku, ktorý sa má zakódovať, a zakódovaných blokov použitých ako referencia. Obr. 4 A...

Metalurgická nárazuvzdorná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1301

Dátum: 27.03.2003

Autori: Wotsch Eric, Zacharias Donald Richard, Morris John

MPK: B22D 41/00

Značky: nárazuvzdorná, metalurgická, vložka

Text:

...zošikmenia alebo zakrivenia.Spodný povrch presahu môže byt napríklad zakrivený bud nahor a (alebo) nadol vsmere vnútorného obvodu steny, pričom takto vytvára klenuté alebo čiastočne klenuté časti striešky, a (alebo) môže obsahovat jednu alebo viacero priamkovo zošlkmených častí Striešky. Okrem definovaných zošikmených alebo zakrlvenýchčastí môže spodný povrch presahu obsahovat aj jednu alebo viac vodorovných častí.Priemerný sklon...

Uzatvárací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1219

Dátum: 27.03.2003

Autor: Indigne Mark

MPK: F16L 47/00, F16K 27/02

Značky: uzatvárací, ventil

Text:

...uvedené veko puzdra pozostáva z formovaného plastového dielu obsahujúcehopovrch veka s radiálnymi výstužnými rebrami a/alebo jedným alebo viacerými okrajovými rebrami, kolmými na rovinu uvedeného povrchu veka s aspoň tromi obvodovými výstužnými oblasťami na upevnenie veka puzdra k puzdru, a dutý výstupok pozdĺž osi uvedenej dutiny kužeľky na držanie uvedeného hnacieho vretena pre uzatváraciu kužeľku, s radiálnymi0007 Podľa ďalšieho...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8238

Dátum: 27.03.2003

Autori: Stevanovic Stefan, Weinschenk Toni, Rammensee Hans Georg

MPK: C07K 7/06, C07K 16/00, A61K 38/00...

Značky: viažúce, molekulu, asociované, peptidy, nádorovo

Text:

...receptor).Hlavným cieľom vývoja nádorovej vakcíny je identifikácia a charakterizácia nádorovo asociovaných antigénov, ktoré boliAntigény rozpoznané nádorovo špecifickými cytotoxickými T lymfocytmi, resp. ich epitopmi môžu byť molekuly všetkýchfaktory atď. Inou dôležitou triedou nádorovo asociovaných antigénov sú tkanivovo špecifické štruktúry, ako napr. CT(cancer testis)-antigény, ktoré sú exprimované V rôznychAk chceme dosiahnuť, aby...

Výstražné zariadenie určené najmä pre kolesá motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 968

Dátum: 27.03.2003

Autor: Picard Frédéric

MPK: F16B 23/00, B60B 7/00

Značky: zariadenie, najmä, kolesa, určené, výstražné, motorových, vozidiel

Text:

...demontovať väčšinu zariadení proti odcudzeniu nasadených v súčasnosti na vozidlá.0014 Tieto zariadenia nie sú spoľahlivé a nezodpovedajú kritériám bezpečnosti, ktoré požaduje uživateľ.0015 Okrem toho niektoré tieto zariadenia majú zvlášťsofistikované usporiadanie, ich výroba je zložitá a 2 tohtodôvodu sú ponúkané za vyššie ceny, čo znemožňuje ich systematické nasadenie na vozidlá strednej kategórie.0016 Táto nevýhoda brzdí záujem...

Nádorovo asociované peptidy viažuce sa na molekulu MHC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7682

Dátum: 27.03.2003

Autori: Rammensee Hans Georg, Stevanovic Stefan, Weinschenk Toni

MPK: A61K 38/00, C07K 16/00, C07K 7/00...

Značky: peptidy, molekulu, asociované, nádorovo, viažúce

Text:

...a charakterizácia nádorovo asociovaných antigénov, ktoré boliAntigény rozpoznané nádorovo špecifickými cytotoxickými T lymfocytmi, resp. ich epitopmi môžu byť molekuly všetkýchfaktory atď. Inou dôležitou triedou nádorovo asociovaných antigenov sú tkanivovo špecifické štruktúry, ako napr. CT(cancer testis)-antigény, ktoré sú exprimované V rôznychAk chceme dosiahnuť, aby proteíny boli rozpoznané cytotoxickými T-lymfocytmi ako nádorovo...