Zverejnene patenty 26.03.2003

Vysokopevná priadza s profilovanými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6879

Dátum: 26.03.2003

Autori: Konrad Britta, Leymann Frank, Graefe Hans Albert, Koehnen Ralf, Xiao Qiao, Tulke Andreas, Berberich Gerhard

MPK: B60R 21/16, D01D 5/00, D01F 6/60...

Značky: vláknami, profilovanými, priadza, vysokopevná

Text:

...sa určí súčinom pevnosti a odmocniny predĺženia.0014 Použitie priadze podľa tohto vynálezu na výrobu technických tkanin, najmä na výrobu tkanin pre bezpečnostné vaky, sa ukázalo byť zvlášť výhodným.0015 Tkaniny, ktoré obsahujú priadze podľa tohto vynálezu, sú vynikajúco vhodné na použitie na výrobu bezpečnostných vakov. vyznačujú sa zvlášť nízkou priepustnosťou pre vzduch. Dalej sa ukázalo, že poťah takýchto tkanin zvlášť dobre drží, takže...

Kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5932

Dátum: 26.03.2003

Autori: Wright Curtis, Sackler Richard, Oshlack Benjamin

MPK: A61K 9/14, A61K 9/16, A61K 9/22...

Značky: gélom, uvoľňovaním, potiahnuté, predĺženým, kompozície

Text:

...dokumenty citované v tomto texte, vrátanepredchádzajúcich, sú v svojej celosti zahrnuté formou0009 Predmetom vynálezu je poskytnúť kompozície potiahnuté gélom s predĺženým uvoľňovaním.0010 Predmetom určitých uskutočnení vynálezu je poskytnúť perorálnu liekovú formu s predĺženým uvoľňovaním obsahujúcu účinnú látku potiahnutú gélovým poťahom s predĺženým uvoľňovaním, kde gélový poťah poskytuje predĺžené uvoľňovanie účinnej látky z liekovej...

Použitie extraktu granátovníka na udržanie farby vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3235

Dátum: 26.03.2003

Autori: Fabre Bernard, Ermosilla Valérie

MPK: A61K 8/96, A61Q 5/06

Značky: farby, granátovníka, použitie, vlasov, extraktu, udržanie

Text:

...ktorých vlasy sú farbené. V skutočnosti má po niekoľkých umytiach farba vlasov sklon vyblednúť a zmierniť sa,čo vyžaduje častejšie farbenie. Avšak používané farby majú napriek pokroku v posledných rokoch nežiaduce sekundárne efekty na vlasy a lebku, majú sklon poškodzovať jedno a iritovať druhé. Navyše, postupné farbenie mení stav povrchu vlasových vlákien šupiny, ktoré boli pri farbení pootvorené, sa môžu navzájom znova pokryť a nechajú...

Hnací mechanizmus pre teleso namontované na koľajničkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2396

Dátum: 26.03.2003

Autori: Parker Brian Maurice, Campbell George

MPK: A47B 96/00, A47B 53/00

Značky: mechanizmus, hnací, těleso, koľajničkách, namontované

Text:

...je použitie prvého remeňa, ktorý prechádza od hnacieho hriadeľa smerom k základni telesa. Tento remeň poháňa prvú remenicu,ktorá zasa poháňa druhú remenicu, a tam je remeň, ktorý prechádza od druhej remeniee k remenici, ktorá je pripevnená k hnaciemu kolesu, ktoré zasa otáča hnacím kolesom.Aby sme úplne pochopili vynález, opíšeme výhodne uskutočnenie. Treba si však uvedomiť, že vynález nie je nevyhnutne obmedzený na piesne detaily...

Sústava dvojitej spojky pre prevodovku, najmä pre prevodovku s dvojitou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1028

Dátum: 26.03.2003

Autori: Ahnert Gerd, Pollak Burkhard

MPK: F16D 21/00

Značky: sústava, spojkou, spojky, převodovku, dvojitej, najmä, dvojitou

Text:

...prevodovky s minimálne dvomi spojkami, z ktorých každá má po jednom spojkovom poklope a na každý z nich je pripevnený minimálne jeden vysúvací systém prostredníctvom pripevňovacieho prvku, ktoiý slúži na pripevnenie oboch spojkových poklopov, kde oba koncepripevňovacieho prvku, ktorý je vytvorený ako čap. sú spojené sprislušnýmspojkovým poklopom. Takýmto spôsobom sú spolu upevnené spojkové poklopy sústavy dvojitej spojky a je tým zvýšená...

Aplikačné zariadenie a patróna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14763

Dátum: 26.03.2003

Autori: Bates Mark, Lanzilotti Michael, Hunter Gregory, Lawter James

MPK: A61C 5/04

Značky: zariadenie, aplikačné, patrona

Text:

...skonštantným vnútomým rozmerom. Tento materiál teda v podstate nie je ovplyvňovaný strižný mi silami, takže účinok strižných síl nemení nežiaducim spôsobom vlastnosti plniaceho materiálu. Vonkajší po lomer oblasti, do ktorej sa materiál dodáva, sa môže zúžiť kvôli zmenšeniu hrúb ky steny, vnútomý polomer však pri použití zostáva v podstate konštantný.US 5,947,728 zverejňuje dentálny aplikátor, ktorý sa môže používat opakovane...

Indolové deriváty ako antagonisty 5-HT2C, spôsob ich výroby a liečivá s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 795

Dátum: 26.03.2003

Autori: Lavielle Gilbert, Millan Mark, Gobert Alain, Muller Olivier

MPK: A61P 15/00, A61K 31/4427, A61P 25/00...

Značky: deriváty, antagonisty, spôsob, obsahom, výroby, liečivá, indolové, 5-ht2c

Text:

...od l- termín alkoxy značí alkyl-oxy skupinu, lineámu alebo rozvetvenú, obsahujúcu od 1 do 60007 Medzi farmaceutícky prijateľnými kyselinarni je možno uviesť kyseliny chlorovodíkovú, bromovodíkovú, sírovú, fosfónovú, octovú, trifluóroctovú, mliečnu, pyrohroznovú,malónovú, jantárovú, glutárovú, fumárovú, vínnu, maleínovú, citrónovú, askorbovú, metánsulfónovú, gáfrovú atď.0008 Medzi farmaceutický prijateľnými bázami je možné uviest hydroxid...

4-Anilinochinazolínové deriváty ako antiproliferačné činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7833

Dátum: 26.03.2003

Autori: Bradbury Robert Hugh, Hennequin, Kettle Jason Grant

MPK: A61K 31/00, A61P 35/00, C07D 239/00...

Značky: činidla, antiproliferačné, 4-anilinochinazolínové, deriváty

Text:

...Cancer Res. Treat., 1994, 29, 73 a prehľad pozri Salomon a kol., Crit. Rev. Oncol. Hematol., 1995, 19, 183), rakoviny malých pľúcnych buniek (NSCLC) vrátane adenokarcinómov (Cemy a kol., Brit. J. Cancer, 1986, 54,265 Reubi a kol., Int. J. Cancer, 1990, 45, 269 Rusch a kol., Cancer Research, 1993, 53,2379 Brabender a kol, Clin. Cancer Res., 2001, 7, 1850) a tiež ostatné rakoviny pľúc(Hendler a kol., Cancer Cells, 1989, 7, 347 Ohsaki a kol.,...

Neutralizácia vysokotoxických biochemických odpadov prostriedkami samokontrolovanej plazmy za použitia transportovateľných prostriedkov a spôsob na jej vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 500

Dátum: 26.03.2003

Autor: Remy Roger

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00, B01J 19/12...

Značky: biochemických, prostriedkov, vykonanie, vysokotoxických, odpadov, prostriedkami, spôsob, samokontrolovanej, použitia, transportovateľných, neutralizácia, plazmy

Text:

...mohlo by trvať roky, pokým by bolo udelené. V súčasnonn období nejestvujú. žiadne postupy alebo zariadenia na rýchlu a bezpečnú likvidáciu týchto sudov, ktoré si V súčasnosti vyžadujú rozsiahle a nákladné objekty na ich uskladnenie, čotaktiež predstavuje závažné záväzky. Vo svetle uvedeného, cieľomvynálezu je riešiť uvedený závažný problém, ktorý predstavuje takéto veľké množstvo toxických a/alebo nebezpečných materiálov skladovaných v...

Spôsob výroby L-aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 276

Dátum: 26.03.2003

Autori: Izui Hiroshi, Nakamatsu Tsuyoshi, Hara Yoshihiko, Watanabe Yasuyuki, Asano Takahiro

MPK: C12P 13/00

Značky: l-aminokyseliny, výroby, spôsob

Text:

...dodať derivát intermediálnej zložky ako nukleová kyselina. Ďalej, ako Výsledok rôznych výskumov tvorcovia predkladaného vynálezu zistili, že schopnost baktérie produkovať L-aminokyseliny sa dá zdokonaliť Vylepšenim EntnerDoudoroffovej dráhy, a preto uskutočnili tento vynález.Teda, predkladaný vynálezu poskytuje nasledovnéMetódu pre produkciu L-aminokyseliny zahŕňajúcu kultiváciu mikroorganizmu, ktorý má schopnost produkovať L-aminokyselinu...