Zverejnene patenty 17.03.2003

Stabilný hydrát antagonistu muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13149

Dátum: 17.03.2003

Autori: Newbury Trevor Jack, Matthews John George, O`connor Garry, Dunn Peter James

MPK: C07D 405/06, A61P 13/00, A61K 31/4025...

Značky: stabilný, receptora, hydrát, muskarínového, antagonistu

Text:

...Cu K-alfa (vlnová dĺžka l,5406 Ängstróm) s použitím röntgenovej lampy pracujúcej pri 40 kV/40 mA. Analýza sa uskutoční goniometrom nastaveným na režim krokového snímania na 5 sekúnd po 0,02 ° v rozmedzí Zthéta od 2 ° do 45 °.DSC sa uskutoční na prístroji Perkin Elmer DSC-7 vybavenom automatickým zariadením na výmenu vzoriek. Do hliníkovej sondy s objemom 50 míkrolítrov sa presne navážia 3 mg vzorky a nehenneticky sa utesnia perforovaným...

Aminokyseliny s afinitou k alfa-2-delta-proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6057

Dátum: 17.03.2003

Autori: Schwarz Jacob Bradley, Wustrow David Juergen, Thorpe Andrew John, Barta Nancy Sue

MPK: A61P 1/00, A61K 31/185, A61P 25/00...

Značky: aminokyseliny, alfa-2-delta-proteínu, afinitou

Text:

...a uvedeného pyridyl-(C 1 C 3)aIkylu môžu byt prípadne substituované jedným až tromi substituentmi,výhodne nula až dvomi substituentmi nezávisle vybranými zchióru, fluóru,aminoskupiny, nitroskupiny, kyanoskupiny,(C 1-Cgalkylaminoskupiny, (C 1-C 3)alkylu pripadne substituovaného jedným až tromi atómami fluóru a (C 1-C 3)alko×ylu prípadne substituovaného jedným ažtromi atómami fluóru za predpokladu, že keď R 1 je vodík, R 2 nieje vodík a...

Roletové zariadenie s flexibilnými bočnými okrajmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9439

Dátum: 17.03.2003

Autor: Coenraets Benoît

MPK: E06B 9/58

Značky: bočnými, roletové, okrajmi, flexibilnými, zariadenie

Text:

...okraje uvoľnili z ich príslušných vodiacich dráh bez toho, aby sa významnejšie deformovali, zatiaľ čo keď táto sila prekročí určitú veľkosť, aby sa tieto okraje dočasne viac deformovali amohli sa uvoľniť zo súčasti na znovuzavedenie.0009 Vo zvláštnom uskutočnení vynálezu je súčasť na znovuzavedenie namontovaná pružne na držiak tak, aby V prípade,že uvedená sila prekročí uvedenú predurčenú hodnotu, bola súčasť na znovuzavedenie pôsobením...

Spôsob výberu medzivrstvy podľa jej mechanickej odolnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2283

Dátum: 17.03.2003

Autori: Vidal Boris, Nugue Jean-clément, Nourry Emmanuel

MPK: G01N 19/00, B32B 17/06

Značky: medzivrstvy, mechanickej, podľa, odolností, spôsob, výběru

Text:

...výberuvlastností medzivrstvy pokiaľ ide o mechanickú odolnosť, prípadne tiež výberupodľa akustických izolačných vlastností, ktoré by doplňoval už známy spôsobopísaný v patentovej prihláške EP 1 151 855 tak, aby úplne zaistoval efektivitupoužitej medzivrstvy pre potreby ochrany proti nárazom.0013 Podľa vynálezu sa spôsob, ktorý spočíva vo vyhodnotení odolnosti proti roztrhnutiu tejto medzivrstvy, vyznačuje tým, že rovnako zahŕňa vyhodnotenie...

Solvát darifenacín s toluénom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9145

Dátum: 17.03.2003

Autori: O'oconnor Garry, Newbury Trevor Jack, Dunn Peter James, Matthews John George

MPK: A61P 13/00, A61K 31/4025, C07D 405/06...

Značky: toluénom, darifenacín, solvát

Text:

...lúčov, sekundárnym monochromátorom a scintilačným počítačom. Vzorky na analýzu sa pripravili tak, že sa prášková vzorka vniesla na vrstvu kremíka. Každá vzorka sa otáčala, zatiaľ čo sa ožarovala röntgenovými lúčmi Cu K-alfa (vlnová dĺžka l,5406 Ängströmov), pričom sa použila röntgenová lampa pracujúca pri 40 kV/40 mA. Analýzy sa uskutočňovali goniometrom nastaveným na režim krokového snímania počas 5 se kúnd po 0,02 V rozsahu 2 théta od...

Deriváty 2,3-diaryl-pyrazolidínu ako inhibítory enzýmov degradujúcich neurotenzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9014

Dátum: 17.03.2003

Autori: Feenstra Roelof, Van Stuivenberg Herman, Pras-raves Maria, Tuinstra Tinka, Kruse Cornelis, Lange Josephus, Keizer Hiskias

MPK: C07D 231/04, A61K 31/415, A61P 25/00...

Značky: neurotenzín, degradujúcich, enzýmov, deriváty, inhibitory, 2,3-diaryl-pyrazolidínu

Text:

...R 5 a R 5 spoločne môžu tvoriť 3 až 7-člennú cyklíckú skupinu, ktorá môže byt substituovaná nižším alkylom, halogénom, CN alebo CF 3, a R 5 R 3 spoločne môžu tvo rit 3 až 7-členný kruh aA je (poly)cyk 1 oalkylový systém pozostávajúci zo 4 - 10-členných kruhov, ktoré môžu byt substituované halogćnom, CFg, alkylom alebo alkoxyskupinou (1-3 C), CN, OH alebo SHa ich soli sa vyznačujú inhibičnou aktivitou na enzýmy degradujúce...

Záznamové médium na informácie, zariadenie na záznam a čítanie a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1659

Dátum: 17.03.2003

Autori: Ueda Hiroshi, Takahashi Yoshihisa, Ito Motoshi

MPK: G11B 7/007, G11B 20/18

Značky: záznamové, čítanie, spôsob, záznam, médium, informácie, zariadenie

Text:

...umožňuje zaznamenať na ňom väčšiu kapacitu informácií, veľkosť SDL je väčšia než veľkosť lECC. Pokiaľ je veľkosť SDL lECC alebo menšia,ako je v súlade s DVD-RAM štandardmi, nevzniká žiadny problém. Ked veľkosť SDL presiahne veľkosť lECC, vzniknú nasledujúce problémy. V nasledujúcom prípade sa predpokladá, že SDL má veľkosť 4 ECC.Predpokladá sa, že na jednom DMA (napríklad DMAl) nastane nasledovne ako výsledok toho, že veľkosť SDL je 4...

Spôsob prípravy rajčiakových extraktov s vysokým obsahom lykopénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 887

Dátum: 17.03.2003

Autor: Giori Andrea

MPK: A23L 1/212, C09B 61/00, A23L 1/27...

Značky: rajčiakových, obsahom, lykopénu, extraktov, vysokým, spôsob, přípravy

Text:

...60 °C a odstráni sa,čím sa získa 17,8 kg rajčiakového koncentrátu.36 l vodou nasýteného etylacetátu sa naleje na koncentrát a zmes sa mieša 2 hodiny pri izbovej teplote, bez prístupu svetla.Po dvoch hodinách sa pozbiera extrakt a zvyšok je extrahovaný znovu použitím 36 l vodou nasýteného etylacetátu. Zmes sa mieša 2 hodiny pri izbovej teplote, bez prístupu svetla. Extrakt je prefiltrovaný a premytý v oddeľovacom lieviku s 18 l vody,...

Spôsoby výroby 2- (7-chlór-1,8-naftyridin-2-yl) -3- (5-metyl-2-oxohexyl) -1-izoindolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 567

Dátum: 17.03.2003

Autori: Jennings, Stuk

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4353, C07D 221/00...

Značky: 5-metyl-2-oxohexyl, výroby, spôsoby, 7-chlór-1,8-naftyridin-2-yl, 1-izoindolinónu

Text:

...2-(7 chlór-l,8-naftyridin-2-yl)~ 3-(5-metyl-2-oxohexyl)-1-izoindo linónu, ktoré zahŕňajú stupnea) reakciu 2,6-diamínopyridínu s kyselinou jablčnou a kyselinou sírovou za vzniku soli 2-amíno-7-hydroxy-l,8 naftyridinu s kyselinou sírovouvzniku ftalimidylnaftyridínu vzorca 2C) reakciu ftalimidylnaftyridínu vzorca 2 s chloračnýmčinidlom za vzniku chloridu vzorca 3d) reakciu chloridu vzorca 3 s redukčným činidlom zavzniku hydroxyindolinónu...

Pestovacie plató na zakorenenie mladých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 324

Dátum: 17.03.2003

Autor: Dümmen Marga

MPK: A01G 9/10

Značky: rastlín, mladých, pestovacie, zakorenenie, plató

Text:

...bočných hranách stredové zosilnenie alebo vodiacu hranu, čím je zaistené dostatočné ñxovanie rastlinných balov medzi jednotlivými priehradkami. Aby sa rastlinný bal pri vyberaní nerozpadol, môžu byť do zeminy pridané poprípade kolagény, ktoré spôsobia väčšiuAby mohli mladé rastliny zaujať v rade rastlín rôzne odstupy medzi sebou, tak sa predpokladá,že priehradky sú Vytvorené s jednoduchou stenou alebo viacerými stenami, hlavne s dvojitou...