Zverejnene patenty 13.03.2003

N3 alkylované benzimidazolové deriváty ako MEK inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6849

Dátum: 13.03.2003

Autori: Lyssikatos Joseph, Hurley Brian, Wallace Eli, Marlow Allison

MPK: A61P 35/00, C07D 235/00, A61K 31/4164...

Značky: alkylované, benzimidazolové, inhibitory, deriváty

Text:

...4 C(O)OR°, -OC(O)R 3,-Nkĺspznő, -S 02 NR 3 R 4, -NR 4 C(0)R 3, -C(O)NR R 4, -NR 5 C(O)NR 3 R 4, -NR 5 C(NCN)NR R 4,-NR R , aC 1-C 1 o alkyl, Cz-Clo alkenyl, Cz-Cm alkynyl, C 3-C 10 cykloalkyl, C 3-C 10 cykloalkylalkyl,S(O)j(C 1 C 6 alkyl), -S(0),-(CR 4 R 5)m-aryl, aryl, arylalkyl, heteroaryl, heteroarylalkyl,heterocyklyl, heterocyklylalkyl, -O(CR 4 R 5)m-aryl, -NR 4(CR 4 R 5)m-aryl, -O(CR 4 R 5),heteroaryl, -NR 4(CR 4 R m-heteroaryl, -O(CR...

Spôsob kódovania s premennou dĺžkou, spôsob dekódovania s premennou dĺžkou, pamäťový nosič, zariadenie na kódovanie s premennou dĺžkou, zariadenie na dekódovanie s premennou dĺžkou a bitový prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13545

Dátum: 13.03.2003

Autori: Kondo Satoshi, Kadono Shinya, Matsui Yoshinori

MPK: H03M 7/42, H04N 7/26

Značky: dekódovania, spôsob, kódovania, bitový, dľžkou, zariadenie, dekódovanie, nosič, kódovanie, pamäťový, premennou, prúd

Text:

...sa log 2(1/p).(0009) Aritmetickým kódovaním je technika, v ktorej sa v odozve na pravdepodobnosť sekvencie symbolov premieta do intervalu (0, l) a pravdepodobnostný priestor na číselnej čiareje vyjadrovaný binárne ako zodpovedajúce číslo z tohto intervalu. V aritmetickom kódovaní sasledovaní štatistických vlastností. Konkrétne, kódovanie uskutočňuje pri neustálom pravdepodobnostnć tabuľky sa prepisujú v odozve na obsah snímok a kódové...

Deriváty N3 alkylovaného benzimidazolu ako inhibítory mek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Hurley Brian, Marlow Allison, Lyssikatos Joseph, Wallace Eli

MPK: A61K 31/4184, C07D 235/04, A61P 35/00...

Značky: alkylovaného, deriváty, inhibitory, benzimidazolu

Text:

...biologickej odpovede, anti-hormónov, inhíbítorov angiogenézy, a antiandrogćnov na použitie pri liečení hyperproliferatívnych ochorení u cicavcov.4. (2-hydroxy-etoxy)-amid kyseliny 6-(4-bróm-2-chlór-fenylamino)-7-tluór-3-metyl-3 Hbenzoimidazol-S-karboxylová, alebo jeho farmaceutický prijateľné soľ, v kombinácii s-3 rádioterapiou na použitie na tlmenie abnorrnálneho rastu buniek alebo liečenie hyperproliferatívnych ochorení u cicavcov kde...

Spojovací a prechodový systém pre kĺbovo spolu navzájom spojené a spoločným podvozkom nesené články niekoľkočlenného koľajového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6277

Dátum: 13.03.2003

Autori: Krieg Andreas, Krüger Andreas

MPK: B61F 3/00, B61D 3/00, B61D 17/04...

Značky: spojovací, niekoľkočlenného, články, spojené, nesené, koľajového, vozidla, systém, podvozkom, spoločným, přechodový, spolu, navzájom, kĺbovo

Text:

...doskami. Harmonikovýalebo vlnitý mech samotný má dva rozsiahlo obiehajúce mechy, pričomvonkajší mech vpodstate prekrýva otočný člen, ale nie úplne, takže oblast medzi nárazovými doskami zostáva volná. Vnútorný harmonikový alebo vlnitý mech prekrýva len horné a bočné oblasti. Spodná časť v oblasti miesta prechodu je vytvorená bez časti harmonikového alebo vlnitého mechu. Vtejto oblasti je prechodový mostík, skladajúci sa zčasti mostíka. spojený...

Spôsob modulácie CD200 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6163

Dátum: 13.03.2003

Autori: Sedgwick Jonathon, Bigler Michael, Phillips Joseph, Cherwinski Holly

MPK: A61P 37/00, A61K 39/395, A61P 11/00...

Značky: receptorov, modulácie, spôsob, cd200

Text:

...kde (Y) môže byť fostorylovaný, čo vedie k zmene v signalizačných vlastnostiach aktivačného receptora alebo prídavného proteínu. lTAM motív sa môže vyskytovať v rámci samotného aktivačného receptora, alebo v rámci prídavného proteínu, ktorý sa naviaže na aktivačný receptor, čím sa aktivačné vlastnosti prenesú na aktivačný receptor.0020 .Monofunkůiá reagencia sa týka napríklad protilátky, vázbovej zmesi odvodenej z vázbového miesta protilátky,...

Arylsubstituované pyrimidíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6039

Dátum: 13.03.2003

Autori: Goehring Richard, Kyle Donald, Victory Sam

MPK: A61P 25/00, C07D 239/00, A61K 31/505...

Značky: použitie, pyrimidíny, arylsubstituované

Text:

...W.A., Science 24250-61 (1988. Štúdie ďalej odhalili, že terapeutické antiaritmitikà, antikonvulzíva a lokálne anestetiká,ktorých činnosť je regulovaná Na kanálikmi, uplatňujú ich aktivitu interakciou sintracelulámou stranou Na kanálika a alostericky inhibujú interakcie s miestom 20007 Existuje potreba nových zlúčením, ktoré budú silnými blokátonni sodíkových kanálikov a ktoré preto budú užitočné na liečbu radu chorôb centrálneho...

Prípravky na báze vody a/lebo organických rozpúšťadiel a ich použitie ako apretúry na plošných útvaroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5724

Dátum: 13.03.2003

Autori: Sandner Bernhard, Wilfling Alfred, Duschek Gunther

MPK: D06M 13/00, D06M 15/21, C08G 18/00...

Značky: organických, apretúry, plošných, báze, útvaroch, použitie, přípravky, rozpúšťadiel

Text:

...a prídavkom kyseliny octovej2 vodného kúpeľa do aplikovetelnej emulznej formy.renýcn plošných úarov a vláknitýchk relatívne vysoke dávke naneseneho chemického prípravkuvzhladom k vzájomnemu sietovaniu mastnými kyselijamiodifikovaných väzieb metýloltriazínu, ako aj funkčných skupínsubsrrátu na nativnej báze dochádza k zretelnemu stvrdnítíumateriálu Ina omak. Na základe tejto reakćnej Charakteristikysa sice získa odolnosť pri opakovanom paní u...

Použitie IL-18 inhibítorov na liečenie a/alebo prevenciu periférnych vaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5086

Dátum: 13.03.2003

Autori: Tedgui Alain, Mallat Ziad, Chvatchko Yolande

MPK: A61P 9/00

Značky: il-18, použitie, vaskulárnych, periférnych, liečenie, prevenciu, inhibítorov, ochorení

Text:

...ischémie a povrchovej tromboflebitídy. Nástup je postupný, začinajúc od najdistálnejších ciev horných a dolných končatín a postupuje proximálne, pričom kulminuje v distálnej gangréne. Pred tým, ako sa objavia objektívne dôkazy ochorenia sa pacient môže sťažovať na studenost, necitlivost, štípanie alebo pálenie. Bežným je Raynaudov fenomén. Na postihnutej končatine nastáva prerušovaná klaudikácia(zvyčajne klenba chodidlá alebo nohy,...

Pesticídna kompozícia obsahujúca laktátový ester ako inhibítor rastu kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4301

Dátum: 13.03.2003

Autori: Levi-ruso Ganit, Toledano Ofer, Sasson Yoel

MPK: A01N 25/04

Značky: kryštálov, laktátový, rastu, pesticídna, ester, obsahujúca, inhibitor, kompozícia

Text:

...esterov alebo ich zmesí.0011 Nasledujúci opis predstavuje názomé uskutočnenia vynálezu. Nasledujúci opis nemábyť limitujúci a malo by byť zrozumiteľné, že odborník v odbore môže uskutočňovaťakékoľvek zrejmé obmeny vynálezu.0012 V opisnej časti sú percentuálne množstvá zložiek hmotnostné, ak nie je špecificky uvedené inak. Ďalej bude pesticid označovať insekticídy, herbicídy, fimgicídy a ich zmesí.Termín azol alebo azolový fungicíd tiež...

Nelepivé, sypké jedlé prípravky a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2183

Dátum: 13.03.2003

Autor: Peremans Johan Augusta Maria Antoon

MPK: A23P 1/08, A23B 7/00, A23L 1/212...

Značky: přípravky, nelepivé, sypké, přípravy, jedlé, spôsob

Text:

...86 - 87) opisuje predbežné obalenie centier aplikáciou predobaľovacich prostriedkovpozostávajúcich zo škrobových produktov, martodextrinov amodifikovanéhoškrobu. Predobaľovací prostriedok pozostáva zkvapalného apráškového prostriedku.EP-A-819387 opisuje použitie zriedených hydroxypropyiovaných škrobov ako obalovacej alebo predobaľovacej kompozicie použivanej pri predbežnomJokay vo Food Technology, lnstitute of Food Technologists, Chicago,...

Spôsob výroby kompozícií a kompozitov celulózových a lignocelulózových materiálov a živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20511

Dátum: 13.03.2003

Autori: Medoff Marshall, Lagace Arthur

MPK: B29B 17/00, A01N 25/10, A23L 33/00...

Značky: výroby, lignocelulózových, kompozitov, kompozícií, spôsob, celulózových, živíc, materiálov

Text:

...akým je papierová alebo kúpeľňová tkanina. Obnažené vlákna textúrovaného materiálu môžu mat pomer dĺžka/priemer (L/D) aspoň okolo 5 (aspoň okolo 5, 10, 25, 50 alebo viac). Napríklad aspoň okolo 50vlákien môže mať pomer L/D tohto rozsahu.Textúrovaný vláknový materiál vyrábaný spôsobom podľa tohto vynálezu môže byť napriklad zahmutý do (napr. spojený s, V zmesi s, V susedstve s,obklopený, alebo v rámci) štruktúry alebo nosiča (napr. siete,...

N3 alkylované benzimidazolové deriváty ako inhibítory MEK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19875

Dátum: 13.03.2003

Autori: Wallace Eli, Marlow Allison, Hurley Brian, Lyssikatos Joseph

MPK: A61K 31/4184, A61P 35/00, C07D 235/04...

Značky: inhibitory, deriváty, alkylované, benzimidazolové

Text:

...zároveň vykazujú konštitutívnu alebo nadmernú aktiváciu MAP kinázovej dráhy u rakoviny pankreasu, hrubého čreva, pľúc, vaječníku a obličiek (Hoshino R. a kol., Oncogene, 1999, 18, 813-822). Existuje teda silná korelácia medzi rakovinou a nadmeme aktívnou MAP kinázovou dráhou, spôsobenou0004 Vzhľadom k tomu, že konštitutívna alebo nadmerná aktivácia MAP kinázovej kaskády hrá vbunkovej proliferácii a diferenciácii kľúčovú úlohu,predpokladá sa,...

Strešný nosný systém pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1011

Dátum: 13.03.2003

Autori: Binder Hans, Schabel Wolfgang

MPK: B60R 9/00

Značky: vozidlo, motorové, nosný, systém, strešný

Text:

...pozostáva z potiahnutêho,predovšetkým práškom potiahnutêho, hliníka. Týmto potahom je možné vytvorit zvláštne farebné dojmy, pričom výhodný je čierny poćah, ktorý sa farebne hodí ku každej farbe lakuPodľa vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že každýkoncový diel obsahuje základný diel, predovšetkým pätkovýplech, z hliníka, na ktorom je upevnený kryt. Základný diel obsahuje upevňovacie otvory alebo iné upevňovacie prostriedky,aby mohla...

Citalopram na liečbu zvýšeného krvného tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 908

Dátum: 13.03.2003

Autor: Gabor Pál

MPK: A61K 31/343, A61P 9/00

Značky: tlaku, krvného, citalopram, liečbu, zvýšeného

Text:

...nespôsobuje citalopram úzkosť a afektívneporuchy, tým menej ako jeho hlavná indikácia, ktorou je len liečenie takých porúch.0016 Citalopram môže byť dobre využívaný na normalizáciu krvného tlaku. Veľmi často dochádza po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch pri liečení Všeobecne používanými antihypertonikami u pacientov, ktorí boli doposiaľ normotenzívny alebo hypotenzívny, a ktorí sa zotavujú z depresívnych alebo úzkostných porúch, ku vzniku...

Vodné disperzie pre antioxidanty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 543

Dátum: 13.03.2003

Autor: Thibaut Daniel

MPK: C08K 5/00, C08F 8/00, C08J 7/00...

Značky: vodné, disperzie, antioxidanty

Text:

...aktívne činidlo polyvinylalkohol. Príprava taveninovej fázy a jej následné dispergovanie za vzniku emulzie je jednoznačne užitočnejšie ako štandardné metódy izolácie pevnej látky, napríkladkryštalizáciou, a jej následné mletie za mokra. Predkladaný vynález sa týka vodnej disperzie obsahujúcejjeden z R 1 a R 2 nezávisle od druhého znamená atóm vodíkaX Znamená nulu (priama väzba) alebo číslicu od jednej do troch aR 3 predstavuje Ca-Cn...

Kanál na osadzovanie elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 493

Dátum: 13.03.2003

Autori: Schneckmann Horst, Kauf Peter, Schmitt Erwin

MPK: H02G 3/12, H02G 3/04

Značky: prístrojov, kanál, osadzovanie, elektrických

Text:

...káble.(0007) Táto úloha je vyriešená kanálom na obsadzovanie prístrojov so znakmi nároku 1.(0008) Predložený vynález používa elektroinštalačné prístroje, ktoré majútienené puzdro, a spája tienené puzdro s vedením a/alebo prípojmi na vyrovnávanie potenciálov, prítomných vkanále. Tým je zaistené, že elektrický potenciál inštalačného prístroja akanála je totožný, takže je zaručená vplnom rozsahuelektrická bezpečnosť. Tienenie kábla na...