Zverejnene patenty 07.03.2003

Zobrazovanie rozšíreného obsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13057

Dátum: 07.03.2003

Autor: Van Noetsele

MPK: H04N 21/222, H04N 21/231, H04N 21/235...

Značky: obsahu, zobrazovanie, rozšíreného

Text:

...a doba trvania reklamných prestávok sa musí vziať do úvahypri príprave rozšíreného obsahu. Keď sa bude rozosielanie ukazovať na množstve kanálov, ktoré majú rôzne reklamné plány, potom musí byt rozšírený obsah pripravený pre každý z nich. Následkom toho sa rozšírený obsah pre jeden program môže nadalej zobrazovať potom, čo bol program premšený.0010 Dokument W 0 01/82623 opisuje spôsob vkladania rozšíreného obsahu do televízneho vysielania,...

Vtáčie bunkové línie použiteľné na výrobu požadovaných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4630

Dátum: 07.03.2003

Autori: Guehenneux Fabienne, Pain Bertrand

MPK: C12N 5/10, C12N 5/06

Značky: bunkové, linie, výrobu, vtáčie, látok, požadovaných, použitelné

Text:

...faktory ako SCF, bFGF, IGF-1 alebo tiež IL-ll (interleukín ll) a faktor inhibujúci diferenciáciu ako LIF. 0008 Vytvorenie primárnych buniek v kultúre in vitro vo vyhovujúcich podmienkach média a rastových faktoroch im umožňuje proliferovať len po určitý počet pasáží. Tieto bunky môžu byť získané priamo 2 disociovaneho tkaniva alebo z časti tohto tkaniva. Počet pasáží je však veľmi závislý na konkrétnom živočíšnom druhu, na pôvode...

Prenos správy v interaktívnom televíznom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4513

Dátum: 07.03.2003

Autor: Robert Van Noetsele

MPK: H04N 7/173

Značky: systéme, interaktívnom, televíznom, prenos, správy

Text:

...správy s odpoveďou pre prenesenie do siete odozvou na správu s výzvou, kde správa sodpoveďou obsahuje dáta prijaté od uživateľa určenie dĺžky intervalu oneskorenie, ktorý má byť na správu s odpoveďou aplikovaný a preneseniesprávy s odpoveďou do siete po tomto oneskorení, vyznačujúci sa tým, že dĺžka tohoto intervalu oneskorenia je založená na aspoň jednej vlastnosti prijímacej0010 Touto vlastnosťou môže byt napr. umiestnenie prijímacej...

Protilátky proti karcinómovému antigénu TMEFF2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4098

Dátum: 07.03.2003

Autori: Murray Richard, Ramakrishnan Vanitha, De La Calle Agustin, Caras Ingrid, Bhaskar Vinay, Law Debbie, Powers David, Afar Daniel

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/00...

Značky: karcinómovému, použitie, antigenů, tmeff2, proti, protilátky

Text:

...rakovina a ďalšie proliferatívne stavy, vrátane benígnych proliferatívnych stavov. V jednom aspekte protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité na liečenie proliferatívnych stavov prostaty, vrátane napr. benígnej hyperplázie prostaty a karcinómu prostaty. V ďalšom aspekte protilátky podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité na liečenie malígnych a benígnych proliferatívnych stavov mozgu,vrátane napr. glioblastómov,...

Inhalačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3409

Dátum: 07.03.2003

Autori: Poole Trent, Steiner Solomon

MPK: A61M 15/00

Značky: prístroj, inhalačný

Text:

...inhalátor na suché práškovélátky, ktorého obsah sa môže dostat do pľúc v množstve účinnom na liečenierôznych stavov. Prístroj zverejňovaný v tomto dokumente zahŕňa inhalátor(inhalačnú časť), ktorý používa dydn uživateľa na prenesenie suchého prášku z telesa prístroja do pľúc užívateľa, čim odstraňuje potrebu pohonných látok. Preto teda inhalátor zverejňovaný v tomto dokumente môže byt používaný bez ohľadu na nadmorskú výšku a...

Kombinácia obsahujúca derivát epotilónu a imidazotetrazinón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2935

Dátum: 07.03.2003

Autori: Mc Sheehy Paul, Boddy Alan, Anderson Judith Rose, Rothermel John David

MPK: A61K 31/425

Značky: kombinácia, obsahujúca, derivát, epotilónu, imidazotetrazinón

Text:

...rakovinu prostaty a Kaposiho sarkóm. Kombinácie opísané podľa vynálezu sú tiež vhodné na liečenie leukémie.0013 Imidazotetrazinóny zahŕňajú temozolomid a mitozolomid, vynález sa však neobmedzuje len na tieto príklady.0014 Štruktúra uvedených aktívnych čínidiel sa môže prevziať z aktuálneho vydania štandardného prehľadu The Merck Index alebo z databáz, napríklad Patents lntemational(napríklad IMS World Publications). Ich príslušný obsah tu...

Systém prehrávania médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2468

Dátum: 07.03.2003

Autor: Van Noetsele

MPK: H04N 7/16

Značky: prehrávania, médií, systém

Text:

...má sprístupniť rozšírený obsah jednotkám prijímačov, t.j. v čase určenom na prenos rozšíreného obsahu. V danom čase prehrávacia zostava vyšle uložené dáta rozšíreného obsahu distribučnej jednotke, aby dátarozšíreného obsahu sprístupnila jednotkám prijímačov.0014 Jednotky prijímačov môžu byť s výhodou uspôsobené tak, aby príjem obrazových dát a príslušných dát rozšíreného obsahu z distribučnej jednotky mohol ovládať používateľ. Jednotkami...

Osvetľovacie zariadenie pre šijací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1926

Dátum: 07.03.2003

Autori: Bohl Horst, Seibert Horst, Voss Achim, Oberndörfer Andreas

MPK: D05B 79/00

Značky: zariadenie, osvetľovacie, stroj, šijací

Text:

...znakmi vo význakovej časti nároku 1. Početné svetelné diody vydávajúce svetlo približne bodovo môžu byť usporiadané vždy na výhodnom mieste, takže nastane optimálne beztieňové osvetlenie pracovného pola. Tiež svetelné diódy sú robustné a majú extrémne malú spotrebu prúdu, to znamená, že nevyvíjajú takmer žiadne teplo. Tým, že svetelné diódy súusporiadané v kryte upevnenom na do dolnej straneramena, je možné jednoduchým spôsobom vytvoriť...

Časovanie odozvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1292

Dátum: 07.03.2003

Autor: Van Noetsele Robert

MPK: H04N 7/16

Značky: odozvy, časovanie

Text:

...správnu odpoved na otázku položenú v obrazových dátach alebo rozšírenom obsahu a určenie času, ktorý0022 Jednotka analyzátora bude prijimat a analyzovať veľa správ s odpoveďou zaslaných z veľa rôznych prijímacích jednotiek. Jednotka analyzátora bude s výhodou prevádzať porovnanie medzi správami s odpovedami. Systém bude výhodne obsahovat veľa jednotiek analyzátoru, kde každá z nich bude schopna prijímať a analyzovať vela správ s...

Test na kinázu anaplastického lymfómu, činidlá a prípravky na test

Načítavanie...

Číslo patentu: E 981

Dátum: 07.03.2003

Autori: Donella-deana Arianna, Pinna Lorenzo, Gunby Rosalind, Scapozza Leonardo, Mologni Luca, Gambacorti-passerini Carlo, Marin Oriano

MPK: C12Q 1/48, A61K 31/00, C07K 14/435...

Značky: anaplastického, kinázu, činidla, přípravky, lymfómu

Text:

...ALK tyrozínkinázy (kontrolné látka). Presnejšie spôsob identiñkovania látok, ktoré modulujú aktivitu ALK tyrozín-kinázy zahrnuje krokyi) inkubácía ALK proteínu alebo jeho funkčného derivátu s peptidom vybraným zo Sekv.id, č. l alebo 2, výhodne Sekv. id. č. l, v prítomnosti testovanej látky za podmienok vhodných na fosforyláciu peptiduii) kvantifikácia takto vytvoreného fosforylovaného peptiduLátky, ktoré inhibujú ALK aktivitu, sú vybrané...

Zostava výmenníka tepla a spaľovacej komory s vysokou účinnosťou, pre kotol alebo ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 871

Dátum: 07.03.2003

Autor: Rigamonti Angelo

MPK: F24H 3/02

Značky: spaľovacej, tepla, vysokou, kotol, ohrievač, vzduchu, výmenníka, účinnosťou, komory, zostava

Text:

...4 perspektívny pohľad na dĺžkový kus rúrky výmenníka tepla aobrázok 5 je pohľad spredu na zostavu výmenníka tepla a spalovacejAko je zrejmé z vyššie uvedených obrázkov, obsahuje zostava vynálezu,ktorá je všeobecne označená vztahovou značkou 1, spaľovaciu komoru 3,spojenú s výmenníkom tepla, všeobecne označeným vzťahovou značkou 10,ktorý v podstate obsahuje viac rúrok 5 pre výmenu tepla, ktorých konce sú pripojené» k zadnej doske alebo...

5,6-Dihydropyrónové deriváty ako inhibítory proteázy a protivírusové činidlá a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283240

Dátum: 07.03.2003

Autori: Tait Bradley Dean, Ellsworth Edmund, Lunney Elizabeth

MPK: C07D 211/86, A61K 31/365, C07C 323/22...

Značky: deriváty, farmaceutická, proteázy, tieto, obsahujúca, činidla, 5,6-dihydropyrónové, protivírusové, kompozícia, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 5,6-dihydropyrónové deriváty a príbuzné štruktúry, ktoré potenciálne inhibujú HIV-aspartylproteázy s cieľom zabrániť infekcii HIV. 5,6-Dihydropyrónové deriváty sú účinné pri liečbe bakteriálnych a vírusových infekcií a chorôb vrátane AIDS. Vynález takisto zahrnuje spôsoby syntéz multifunkcionalizovaných 5,6-dihydropyrónov a príbuzných štruktúr.

Spôsob podbíjania a stabilizovania koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283239

Dátum: 07.03.2003

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/13, E01B 27/17

Značky: koľaje, stabilizovania, spôsob, podbíjania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa paralelne ku kontinuálne sa opakujúcemu, z podbíjacieho procesu a pohybu dopredu zloženého podbíjacieho postupu koľaj v ďalšom, kontinuálne sa opakujúcom a zo stabilizačného procesu a odľahčovacieho procesu skladajúcom sa stabilizačnom postupe postupne spúšťa do konečnej požadovanej polohy. Pritom sa pri stabilizačnom procese automaticky zvyšuje zaťaženie na spúšťaciu hodnotu a pri nasledujúcom odľahčovacom procese na...