Zverejnene patenty 04.03.2003

Skúšobné zariadenie planétových prevodoviek tanku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3462

Dátum: 04.03.2003

Autor: Janík Jozef

MPK: F16H 48/02, G01L 3/02, G01D 5/04...

Značky: skúšobné, tanků, zariadenie, planetových, prevodoviek

Text:

...planétová prevodovkyje cez zostavu dynamometra a ustavovacieho lôžka spojená s riadiacim pultom. Jedná sa o najpresnejšiu metódu na overenie a kontrolu dosahovaných parametrov podľa predpísaných technických podmienok výrobku po jeho oprave s určením výsledných merateľných veličín meraných v celom rozsahu prevodových stupňov, jej brzdných účinkov a pod. Medzi merateľné výstupné veličiny možno zaradiť krútiaci moment, otáčky, prietoky...

Systém vykurovania viacpodlažných budov z centrálneho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3461

Dátum: 04.03.2003

Autori: Gregor Ivan, Medvecký Vladimír

MPK: F24D 19/10, F24D 3/12, F24D 3/00...

Značky: viacpodlažných, centrálneho, budov, systém, vykurovania, zdroja

Text:

...do radiátora. Toto riešenie je nedostatočné. Radiátor je v podstate výmenník tepla. Každý výmenník má najväčšiu účinnosť ak sa médium reguluje na výstupe.Pri súčasnom namontovaní termostatických ventilov pri miemom pootvorení neprechádza voda všetkými článkami radiátora. Radiátor má nerovnomernú teplotu. Ak sa termostatický ventil otvorí viacej, radiátor sa prehreje, ale regulácia nieje plynulá a kolíše tlak v sieti. Meracie zariadenie na...

Perorálny prípravok na liečbu a prevenciu ketózy a porúch energetického metabolizmu prežúvavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3460

Dátum: 04.03.2003

Autori: Neděla Vlastimil, Gašpar Roman, Milošovič Štefan, Šimko Štefan, Mazáň Štefan

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00, A23K 1/02...

Značky: prevenciu, liečbu, metabolizmu, energetického, prípravok, prežúvavcov, perorálny, ketózy, poruch

Text:

...sol. a.u.v., ktorý obsahoval najmä propylénglykol (900 g v 1000 ml), chlorid kobaltnatý (86 mg), metionín (20 g) a koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú (17,5 g v 1000 ml), ktorá zabezpečovala rozpustnosť metionínu v tomto tekutom prípravku (Vademecum veterinámych prípravkov a dezinfekčných prostriedkov, ÚŠKVBL NITRA, 1997, str. 544 545, Kolouch F. a spol. Terapeutický účinok prípravku na základe propylénglykolu, metionínu a kobaltchloridu pri...

Zariadenie na odber kalu z dna nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3459

Dátum: 04.03.2003

Autori: Gabriel Petr, Boráň Jaroslav, Tobeš Zdeněk

MPK: B01D 21/02, B01D 21/24, C02F 1/38...

Značky: zariadenie, nádrží, odber

Text:

...4 tak, že ich vyústenie je pod úrovňou hladiny 2 nádrže 3, pričom ich počet a rozmiestnenie je premenlivé a závislé najmä na rozmeroch vyprázdneného kalového priestoru 5 pri dne 31. nádrže 3. Ukončenie nasávacích nadstavcov 4 nad dnom 31 nádrže 3 je závislé na predpokladanej koncentrácii kalu,jeho mernej hustote a na úmysle použlvateľa zariadenia.V žľabe lje výhodne pri jednej zo stien 32 nádrže 3 vytvorený nasávací priestor 102 napríklad...

Ekologicky zhodnotený molitanový odpad – Ekomolitan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3458

Dátum: 04.03.2003

Autori: Kán Dušan, Višňovský Ivan, Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: B09B 3/00

Značky: zhodnotený, odpad, ekomolitan, ekologicky, molitanový

Text:

...Zloženie materiálu PUR-PES, resp. PUR-PVC, ťažká oddeliteľnosť PUR-vrstvy od nalaminovanej PES-, resp. PVC-vrstvy znemožňuje zhodnotenie odpadov známymi spôsobmi materiálovej recyklácie, resp. energetického zhodnotenía.Uvedená nevýhoda sa odstraňuje riešením podľa tohto úžitkového vzoru, predmetom ktorého je ekologický zhodnotený molitanový odpad - Ekomolitán. Dezintergrované častice odpadu PUR-PES, resp. PUR-PVC s priemerom do l 0 mm...

Kompenzátor povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3457

Dátum: 04.03.2003

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 21/32, F41A 21/28, F41A 21/00...

Značky: rázů, palnej, povýstrelového, kompenzátor, zdvihu, úsťovou, utlmenie, zbraně, spätného, brzdou

Text:

...zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie spätného rázu v pohľade zhora,obr. 2 schematicky kompenzátor zboku,obr. 3 schematicky kompenzátor v priereze,obr. 4 schematicky kompenzátor v reze l (A-A),obr. 5 schematicky kompenzátor v reze 2 (B-B),obr. 6 schéma prúdenia spalín kompenzátorom,obr. 7 schéma prúdenia splín kompenzačnými difúzormi v reze (C-C).Kompenzátor povýstrelového zdvihu palnej zbrane s úsťovou brzdou na utlmenie...

Hlasovací lístok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3456

Dátum: 04.03.2003

Autor: Dvořáček Ivan

MPK: B42D 15/00

Značky: hlasovací, lístok

Text:

...volič obdrží len jeden hlasovací lístok a ten za zástenou podľa svojich predstáv v súlade s metodickým pokynom vyplní. Po ukončení volieb je možné hlasovacie lístky naďalej spracovávať čiarkovacíou metódou. Zisťovanie preferenčných hlasov jednoduchým prečítaním údajov zaznamenaných na hlasovaeom lístku by okrskovej komisii činnosť pri čiarkovacej metóde určite zjednodušilo a spríjemnilo.Pri prechode z formátu A 3 resp A 4 na formát A 6...

Kvapalný koncentrát určený na dezinfekciu v rastlinnej poľnohospodárskej, hlavne v záhradníckej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3455

Dátum: 04.03.2003

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 47/02, A01N 47/00

Značky: kvapalný, výrobe, poľnohospodárskej, záhradníckej, dezinfekciu, koncentrát, určený, rastlinnej, hlavne

Text:

...na prípravu kvapalných koncentrátov v zmysle riešenia najvhodnejšie použiť aspoňjeden z týchto alkoholov metanol, etanol, alebo niektorý z propanolov. Potvrdilo sa tiež, že na prípravu koncentrátov je možné tiež výhodne použiť niektorú zo zmesí nižších alkoholovo, napríklad tzv. pribudlinu z destilácie kvasnćho liehu, pre ktorú je obvykle príznačný vyššl obsah propanolov a butanolov.Aby bola zabezpečená optimálna účinnosť prípravku i v...

Zariadenie na kalibráciu hladinomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3454

Dátum: 04.03.2003

Autor: Igor Peter

MPK: G01F 25/00

Značky: kalibráciu, zariadenie, hladinomerov

Text:

...je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v zdvihnutej meracej polohe, na obr, 2 je znázornené zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovateľnou plavákovou nádobou v najnižšej polohe plaváka a na obr. 3 je zariadenie na kalibráciu hladinomerov s polohovaním hladinomera.Zariadenie na kalibráciu hladinomerov podľa obr. 1 obsahuje plavákovú...

Nalievací ochranný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3453

Dátum: 04.03.2003

Autor: Vrábel Ivan

MPK: B65D 39/00, B65D 39/06

Značky: ochranný, nalievací, uzáver

Text:

...z dvoch pevne spojených častí. Prvú časť tvorí komora s najmenej jednou voľne pohyblivou časťou (napr. guľôčkou), ktorá vlastnou váhou vodotesne uzatvára otvor s dosadanou plochou, na spodnej časti tejto komory (jednocestný ventil), umožňuje vylievanie obsahu fľaše (nádoby) a zároveň bráni nalievaniu.Druhá časť umožňuje opakované vodotesne upevnenie k otvoru fľaše (nádoby).Pre správne fungovanie je dôležité aby komora s pohyblivou časťou...

Bojová vesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3452

Dátum: 04.03.2003

Autor: Horváth Jozef

MPK: A41D 1/04, A41D 13/00

Značky: bojová, vesta

Text:

...jeho akcieschopnosť. Vesta taktiež umožňuje zlanovanie a pevné nesenie chrbtového batoha.Prehľad obrázkov na výkresochBojová vestaje znázomená v charakteristických pohľadoch na dvoch obrázkoch, uvedených na samostatných výkresoch a bližšie popísaná v časti Príklad uskutočnenia. Ďalej je uvedený opis významových značiek na obrázkochl - prekrytý zips na zapínanie vesty2 - našité oká pre bojový opasok3 - lemovka pre maskovacie materiály4 -...

Aktívne anatomické bicyklové sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3451

Dátum: 04.03.2003

Autor: Jakubčáková Lucia

MPK: B62J 1/00

Značky: bicyklové, anatomické, sedadlo, aktívne

Text:

...sedadlo l je podľa obr. l tvorené pravou pohyblivou sedadlovou časťou 11. Aktivne anatomické bicyklové sedadlo l je tvorené ľavou pohyblivou sedadlovou časťou 12. Pravá pohyblivá sedadlová časť 11 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktoráje prepojená s bicyklovým kolesom 3. Ľavá pohyblivá sedadlová časť 12 je prepojená so synchronizačnou pohonovou jednotkou 2, ktorá je prepojená s bicyklovým kolesom 3.Synchronizačná...

Zariadenie na sušenie a/alebo vypaľovanie sadry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5785

Dátum: 04.03.2003

Autor: Falinower Charles

MPK: C04B 11/00, B01F 3/00, B01F 15/00...

Značky: sádry, zariadenie, sušenie, vypaľovanie

Text:

...k druhému potrubiu a ženie plniacu závitovku, s ktorou je spojené.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, stúpanie závitovky sa mení podľa dĺžky závitovky.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, závitovka má miešadlo, ktoré je umiestnené na jej konci.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, plniaca závitovka je vedená počas otáčania sapomocou aspoň dvoch centrovacich ramien, ktore sú spojene s miešadlom.Podľa jedného spôsobu uskutočnenia, miešadlo je...

Spôsob umožnenia rýchleho prístupu aspoň k jednému kanálu cez xDSL spojenie, prístupový multiplexor a systém umožnenia rýchleho prístupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5157

Dátum: 04.03.2003

Autori: Mehta Hemang, Bathrick Greg, Camacho Don, Fencsik Gabor

MPK: H04L 12/28, H04L 12/18, H04M 11/06...

Značky: multiplexor, rychlého, aspoň, spôsob, jednému, kanálu, spojenie, přístupu, umožnenia, prístupový, systém

Text:

...bola opísaná, nerobírozdiel medzi informáciami a čistou zábavou. Ale rozdielnosťmedzi informáciami a zábavou je viac V kvalite a je subjektívna. Rozsah ich dodávky sa nemusí líšiť. Preto sa dajú ako vizuálne, tak posluchové zábavy označiť ako médiá.0009 Na efektívne súťaženie telekomunikačných spoločností o budúcich zákazníkov budú títo musieť rozvinúť presvedčivú zostavu služieb, ktorá zahrnie médiá. Tieto služby sa musia aspoň vyrovnať,...

Papier a materiály a spôsoby ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11712

Dátum: 04.03.2003

Autori: Langley John Graham, Rasheed Ahmed Atef

MPK: D21H 21/16, D21H 17/17, D21H 17/16...

Značky: spôsoby, papier, výroby, materiály

Text:

...poskytnúť prídavné teploalebo čas na tvrdnutie a to je nevyhovujúce. Napríklad kontrola kvality je zložitá, keď postup vyžaduje čas na dosušenie hárku po opustení stroja.0012 Použitie reaktívneho anhydridového gleja má tú výhodu, že glej tvrdne rýchlo, normálne ešte na stroji na výrobu papiera a to je jeden dôvod. prečo sú reaktívne anhydridové gleje často výhodné. Avšak obstaranie katiónovej emulzie anhydridového gleja vytvára iné...

Spôsob výroby vrstvenej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4753

Dátum: 04.03.2003

Autori: Walsch Thomas, Klenke Detlev, Seidel Siegfried, Behre Kurt

MPK: B29C 44/00, A47G 1/06

Značky: dosky, vrstvenej, spôsob, výroby

Text:

...napriklad objemovú hmotnosť 35 až 55 kg/m 3. Hrúbka vrstvy z tvrdej peny môže byt napriklad 1 až 50 mm, výhodne 2 až 25 mm a najmä 3 až 15 mm.Spenitelná východisková zmes sa privedie výhodne vo forme tekutej, reaktívnej jednoalebo viaczložkovej východiskovej zmesi medzi obe krycie vrstvy v dvojpàsovom zariadeni. V následnom kroku procesu sa východisková zmes speni, pričom počas procesu napeñovania dôjde za tvorby sendvičovej štruktúry k...

Fungicídne zmesi na báze protiokonazolu a obsahujúce insekticíd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4566

Dátum: 04.03.2003

Autori: Schelberger Klaus, Spadafora James, Strathmann Siegfried, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Christen Thomas, Stierl Reinhard

MPK: A01N 43/64

Značky: obsahujúce, báze, fungicidně, zmesí, protiokonazolu, insekticíd

Text:

...atómov), arylsulfónové kyseliny alebo aryldisulfónové kyseliny (s aromatickými zvyškami ako sú fenyl a naftyl, ktoré obsahujú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s lineárnymi alebo rozvetvenými alkylovými zvyškami obsahujúcimi 1 až 20 uhlíkových atómov), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (s aromatickými zvyškami ako sú fenyl a naftyl, ktoré obsahujú jeden alebo dva zvyšky kyseliny...

Overená zmena médií poskytovaných po DSL spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10322

Dátum: 04.03.2003

Autori: Fencsik Gabor, Bathrick Greg, Camacho Don, Mehta Hamang

MPK: H04L 12/28, H04M 11/06, H04L 12/18...

Značky: overená, médií, poskytovaných, zmena, spoji

Text:

...v budúcnosti súťažiť o zákazníkov, budú musiet ponúknuť presvedčivý balík služieb, ktorý zahŕňa médiá. Tieto služby musia prinajmenšom vyrovnávat, ak nie presahovať, výkon podobných služieb v iných sieťach, ako napríklad poskytovaných káblovými spoločnosťami. Vynález bol vytvorený s ohľadom na0010 US zverejnený patent c. 200110019559 uvádza spôsob samostatného. overovania koncového používateľa jedného z väčšieho počtu poskytovateľov...

Nový derivát arylamidínu alebo jeho soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10217

Dátum: 04.03.2003

Autori: Ojima Katsuji, Hori Kozo, Kunitani Kazuto, Okujo Noriyuki, Mitsuyama Junichi, Hayashi Kazuya, Tohdo Keisuke

MPK: A61K 31/197, A61K 31/155, A61K 31/198...

Značky: nový, arylamidínu, derivát

Text:

...azolovým činidlám. Separácia rezistentných kmeňov bola však opísaná aj pri pacientoch bez AIDS, pri ktorých sa rozvinula chronická mukokutánna alebo hlboká kandidóza (Rínsh 0 to Bisweíbutsu (Clínícs and Mícroorganisms), diel 28, str. 57,2001).Iba obmedzený počet liečiv, ktorých použitie je navyše problematické z dôvodu vytvorenia rezistencie, má preto priamy negatívny dopad na stále narastajúcu skupinu pacientov trpiacich hlbokou mykózou...

Ľudské protilátky špecifické pre KDR a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9863

Dátum: 04.03.2003

Autor: Zhu Zhenping

MPK: A61P 35/00, A61K 39/395, C07K 16/28...

Značky: specifické, protilátky, ľudské, použitie

Text:

...receptory obsahujú cytosolickú doménu tyrozínkinázy, ktorá iniciujesignalizačnú dráhu zahrnutú v procese rastu buniek.0009 Typickými VEGF receptormí sú tyrozínkinázové receptory triedy lll charakterizované tým, že obsahujú vo svojich N-terminálnych extracelulárnych receptorových doménach viažucich Iigand vtypickom prípade 5 alebo 7 imunoglobulínu-podobných slučiek (Kaipainen et al., J. Exp. Med., 17822077-88(1993. Ďalšie dve oblasti...

Fungicídne zmesi na báze triazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2213

Dátum: 04.03.2003

Autori: Strathmann Siegfried, Lorenz Gisela, Stierl Reinhard, Spadafora James, Schelberger Klaus, Christen Thomas, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 43/64

Značky: fungicidně, báze, zmesí, triazolov

Text:

...kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zwšok, ktoré majú substituované jeden alebo dva zvyšky kyseliny fosforečnej),pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu byť ďalej substituované, napriklad kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselinaAko kovový ión prichádzajú do úvahy najmä ióny prvkov druhej hlavnej skupiny,obzvlášť vàpnik a horčík, tretej a...

Alkylamóniové soli omeprazolu a esomeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2129

Dátum: 04.03.2003

Autor: Dahlström Mikael

MPK: C07D 401/00, A61K 31/4427, A61P 1/00...

Značky: alkylamóniové, omeprazolu, esomeprazolu

Text:

...Pri výrobe technicky realizovateľnej a farmaceutický prijateľnej liečivej látky je teda dôležité,tam kde je to možné, poskytnúť účinnú liečivú z 0 ložku v odolnej kryštalickej a stabilnej0010 Obrázok l predstavuje röntgenový práškový difralctogram terc-butylamóniovej soli0011 Obrázok 2 predstavuje röntgenový práškový difralctogram terc-butylarnóniovej solí0012 Predkladaný vynález sa týka nových alkylamóníových solí majúcích nasledujúciVzorec...

Liečenie poškodenia centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8903

Dátum: 04.03.2003

Autori: Bradbury, Fawcett, Mcmahon

MPK: A61K 31/70, A61K 31/715, A61K 31/7088...

Značky: poškodenia, nervového, liečenie, centrálneho, systému

Text:

...by tu tiež mohli byt zapojené aj difúzne distribuované CSPGs.-3 0024 Perineuronálne siete možno vizualizovat s wisteria floribunda lektinom, ktorý sa viaže na reťazce chondroitín sulfát glykozaminoglykánu.0025 V prvom aspekte vynález poskytuje chondroitinázu na použitie v spôsobe podporovania neuronálnej plasticity u cicavcov.0026 V druhom aspekte vynález poskytuje použitie chondroitinázy na výrobu lieku na podporenie neuronálnej plasticity...

Plech alebo pás zo zliatiny Al – Mg na výrobu ohýbaných súčastí s malým polomerom ohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1655

Dátum: 04.03.2003

Autori: Hoffmann Jean-luc, Morere Bruce, Helfer Fabrice

MPK: C22C 21/06, C22F 1/047

Značky: plech, zliatiny, malým, ohýbaných, výrobu, súčastí, polomerom, ohybu

Text:

...teploty je dôležitá absencia zotavenia či príliš nizka teplota sú na škodu tahavosti. Naopak teplota žíhania vyššia než 280 C má za následok rekryštalizovaný stav s nedostatoćnou mechanickou odoInoslou.0012 Podstatným znakom výroby pásov a plechov podľa vynálezu je neprítomnost opätovného spevňovania za studena po Zotavovaní žíhaním, či už valcovaním za studena alebo pomocou vyrovnávania napínaním. Takéto spevňovanie za studena by samozrejme...

Purínové deriváty ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1529

Dátum: 04.03.2003

Autori: Diefenbacher Clive Gideon, Engler Thomas Albert, Ruegg Charles Edward, Sullivan John Morris, Marquart Angela Lynn, Reel Jon Kevin, Mendel David, Mclean Johnathan Alexander, Clayton Joshua Ryan, Burkholder Timothy Paul, Berridge Brian Raymond, Li Yihong, Malhotra Sushant, Henry James Robert, Furness Kelly Wayne

MPK: A61P 25/00, C07D 487/00

Značky: kinázy, deriváty, inhibitory, purinové

Text:

...prípadne subslituovaný jedným alebo dvoma subslituenlami, ktoré sa nezávisle vyberú zo súboru, ktorý zahrňuje alóm halogenu, amino, CFC alkyl,0.-0. alkoxy, benzyloxy, kyano a lrifluórmelyl, 5,BJB-lelrahydroimidazo 1,Z-ajpyridín-B-yl, imldazol,Z-ajpyridín-S-yl,imidazo 1,Z-ajpyrlmldín-S-yl pripadne substituovaný zvyškom amino, lmidazojlZ-cjpyrimidín-S-yl, imidazoll,z-ajpyrazln-S-yl,imidazo 1,Z-bjpyrldazin-S-yl. imidazo 2,1-bjliazol-3-yI,...

Deriváty heterocyklických amidov s inhibičným účinkom na glykogénfosforylázu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1423

Dátum: 04.03.2003

Autori: Whittamore Paul Robert Owen, Bennett Stuart Norman Lile, Simpson Iain

MPK: A61P 3/00, A61K 31/407, A61K 31/4162...

Značky: heterocyklických, účinkom, inhibíčnym, glykogénfosforylázu, deriváty, amidov

Text:

...(CP 91149 a CP 320626) redukuje aj glukagónom stimulovanú glykogenolýzu, aj produkciu glukózy v hepatocytoch (Hoover et al (1998) J Med Chem 41, 2934-8 Martin. et al (1998) PNAS 95, 1776-81). Navyše, koncentrácia glukózy v plazme sa zní i dávkou závislou od spôsobu u db/db a ob/ob myší, ktoré sa liečili týmito zlúčeninami.0007 Štúdie stimulácie glukagónu, na psoch, ktorí boli pri vedomí, v neprítomnosti a prítomnosti iného inhibítora...

Selektívne dipeptidové inhibítory kalikreínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 997

Dátum: 04.03.2003

Autor: Evans David Michael

MPK: C07K 5/00, A61K 38/04

Značky: dipeptidové, selektivně, kalikreínu, inhibitory

Text:

...a0004 Niekoľko skupin opísalo syntetické inhibítory plazmatického kalikreínu. Tieto zahrnujú argininketometylénové deriváty (WO 92/04371 a D. M. Evans a kol., Immunopharmacology 32, 115-116, 1996), deriváty noragmatinu a agmatínu (WO 95/07291, WO 94/29335), benzamídínové deriváty (J. Stürzbecher a kol., Brazilian J. Med. Biol. Res. 21, 1929-1934,1994), deriváty kyseliny boritej (US 5 187 157) a aminometylcyklohexanoylderiváty (N. Teno a...

Ľudské KDR špecifické protilátky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8034

Dátum: 04.03.2003

Autor: Zhu Zhenping

MPK: C07K 16/28, A61P 35/02, A61K 39/395...

Značky: specifické, ľudské, použitie, protilátky

Text:

...sarkomu asociovaného s AIDS535822-7 (1993) Berkman, R. a kol., J. Clin. lnvest., 912153-9 (1993) Nakamura, S. a kol., AIDS Weekly, 13 (1) (1992. Vysoké hodnoty expresie VEGF boli nájdené tiež v aterosklerotických léziách, plakoch a vzápalových bunkách.0008 VEGF sprostredkuje svoj biologický účinok prostrednictvom vysokoafinítných VEGF receptorov, ktoré sú selektívne exprimované na endotelových bunkách napríklad počas embryogenézy...

Spôsob výroby kyseliny L-jablčnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283235

Dátum: 04.03.2003

Autori: Rosenberg Michal, Krištofíková Ľudmila, Krčmař Stanislav, Miková Helena

MPK: C12P 7/46

Značky: spôsob, kyseliny, výroby, l-jablčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou prípravy kyseliny L-jablčnej je, že sa kvasinky rodu Dipodascus, výhodne druhov oventis, tetrasperma, aggregatus, magnusii, kultivujú vo vodnom roztoku s obsahom 5 - 20 % (hmotn.) kyseliny fumarovej, s teplotou 30 - 50 °C, s hodnotou pH 4,5 - 8,0.

Zariadenie na pripevnenie priečneho spájacieho nosníka na čeľusťovú brzdu železničného podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 568

Dátum: 04.03.2003

Autori: Syzmanski Stéphane, Lelasseux Gérard

MPK: B61H 13/00, B61H 1/00

Značky: pripevnenie, spájacieho, železničného, zariadenie, podvozku, čeľusťovú, brzdu, priečneho, nosníka

Text:

...prostriedok na svojom vonkajšom konci opatrený zarážkou, ktorá je v kontakte s kyvnym ramenom, ako aj dalšou, väčšouzaražkou tak, že vytvára hrdlo určené na jeho lahkePripevňovací prvok a jeho zarážka môžu mať valcovitý tvar a prostriedky na zaistenie proti uvoľneniu v smere posuvu môže tvoriť kolik prechádzajúci priečnym nosníkom a pripevňovacínl prvokom. Tieto prostriedky imobilizácie v smere posuvu môže tiež tvoriť skrutka...

Spôsob tvarovania podošiev na zvršky topánok, okraje topánok a forma na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 316

Dátum: 04.03.2003

Autori: Hansen Hans Christian, Sommerlund Jens Erik

MPK: B29D 31/50

Značky: okraje, spôsob, podošiev, zvršky, tvarovania, forma, uskutočnenie, topánok

Text:

...okrajapriliehajúca ku zvršku topánky sa nakláňa smerom dovnútra ajnadol, aby sa dosiahlo tesné spojenie vnútornej strany okraja a spodnej časti zvršku topánky,E - podošva topánky sa odlieva spôsobom, kedy sa materiálz plastického materiálu nalieva do kavity formy.Keď sa horné polovice formy uzavrú okolo zvršku topánky (t.j. polovice sa navzájom spoja) a horná a dolná časť formy sa navzájom spoja (t.j. pohli sa do svojej zatvorenej polohy),...