Zverejnene patenty 22.02.2003

Zariadenie na otáčanie hromady materiálu vo forme listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4874

Dátum: 22.02.2003

Autor: Brizzi Nicolas

MPK: B65H 15/00

Značky: hromady, materiálů, zariadenie, otáčanie, listov, formě

Text:

...priložených nákresov, ktoré zobrazujúschematicky a na príkladoch, spôsob uskutočnenia zariadenia naotáčanie hromady materiálu vo forme listov, predmet predloženého0010 Obr. 1 je pohľad V bokoryse na zariadenie vo fáze0011 Obr. 2 až 6 sú zjednodušene schémy zariadenia zobrazenéhona obr. 1, určené na opis rôznych etáp cyklu otáčania hromady.0012 Zariadenie na otáčanie hromady zobrazené na obr. 1 obsahuje rám J. všeobecne vo forme...

Zariadenie na vsadzovanie predmetu do zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1445

Dátum: 22.02.2003

Autor: Hudelmaier Klaus

MPK: E02D 13/00, E02D 7/00

Značky: vsadzovanie, předmětů, zariadenie

Text:

...2 vibrátor vytrahiutý hore na stožiar so Štetovnicouna ňom zavesenou, obr. 3 pohľad na Štetovnicu zo smeru šíp.V perspektivnom vyobrazení, obr. 4 rez pozdĺž čiary IV-IV na obr. 3 na objasneniepriradenia uchopovacích klieští k hornému okraju štetovnice, obr. 5 V rovnakom vyobrazení ako obr. 3 stav vtiahnutiaštetovnice do uchopovacích klieští aobr. 6 V rovnakom vyobrazení ako obr. 4 stav uchopeniaPodla tu opísanêho prikladného uskutočnenia je...

Korekčné zavádzacie zariadenie skladacieho a lepiaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19531

Dátum: 22.02.2003

Autori: Dumusc Pascal, Marciano Pascal-alexandre

MPK: B31B 1/96, B65H 5/24, B31B 5/74...

Značky: skladacieho, lepiaceho, stroja, korekčné, zavádzacie, zariadenie

Text:

...alebo koberca,prechádza celou prijímacou zónou skladacieho a Iepiaceho stroja. Horný dopravný pás 2, ktorý tiež pozostáva z remeňa alebo koberca, začína až od korekčného zavádzacíeho dorazu 3 umiestneného v určitej vzdialenosti smerom k začiatku dolného dopravného pásu 1. Narezané kartónové škatule 4 sa stlačia medzi týmito dvoma dopravnými pásmi 1, 2, ktoré ich potom premiestňujúv smere šípky F 1. Korekčný zavádzací doraz 3 sa montuje tak,...