Zverejnene patenty 20.02.2003

Inhibícia génovej expresie sprostredkovaná RNA interferenciou s použitím krátkej interferujúcej nukleovej kyseliny (siNA)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18958

Dátum: 20.02.2003

Autori: Mcswiggen James, Fosnaugh Kathy, Jamison Sharon, Pavco Pamela, Usman Nassim, Chowrira Bharat, Beigelman Leonid, Thompson James

MPK: C12N 15/113, A61K 31/713

Značky: inhibícia, expresie, sprostredkovaná, sina, kyseliny, interferenciou, interferujúcej, krátkej, génovej, použitím, nukleovej

Text:

...opisujú zavádzanie tiofosfátových zvyškov do týchto siRNA transkriptov zlúčením tiofosfátových nukleotidových analógov s T 7 a T 3 RNA polýmerázou a pozorovali,že RNA s dvoma fosforotioátom modifikovanými bázami tiež vykazovali podstatne nižšiu účinnosť ako RNAi. Okrem toho Parrish a kol. uvádza, že fosforotioátová modifikácia viac ako dvoch zvyškov výrazne destabilizovala RNA in vitro, takže sa nedala analyzovať interferenčná aktivita. 1 d....

Termoplastový živicový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4503

Dátum: 20.02.2003

Autori: Ahn Sung Hee, Hong Sang Hyun, Bae Su Hak, Jang Young Gil

MPK: C08K 5/00, C08L 51/00, C08L 25/00...

Značky: živicový, termoplastový, prípravok

Text:

...Živica obsahujúca styrén modifikovaný kaučukom0009 Živicou obsahujúcou styrén modifikovaný kaučukom podla predkladaného vynálezu je polymér, v ktorom polymérykaučukovej fázy sú vo forme častíc dispergované vmatricí získanej polyrnerizáciou aromatického vinylového monoméru s monomérom obsahujúcimvinylovú skupinu, ktoré môžu byť nato spolymerizované vprítomnosti polyméru kaučukovej fázy. Takáto živica obsahujúca styrén modifikovaný...

Farmaceutické prostriedky antineoplastických látok, najmä temozolomidu, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3990

Dátum: 20.02.2003

Autori: Ugwu Sydney, Radhakrishnan Vinay, Ihnat Peter, Witchey-lakshmanan Leonore

MPK: A61K 47/16, A61P 35/00, A61K 9/08...

Značky: temozolomidu, výroby, použitie, prostriedky, farmaceutické, najmä, spôsob, antineoplastických, látok

Text:

...výhodnom uskutočnení je prísadou na zväčšenie objemu vo farmaceutickom prostriedku manitol.Keď sa vo farmaceutickom prostriedku použije prísada na zväčšenie objemu, jej hmotn. vo farmaceutickom prostriedku môže byt z rozsahu od okolo 20 hmotn. do okolo 80 hmotn. , výhodne od okolo 35 hmotn. do okolo 65 hmotn. , ešte výhodnejšie od okolo 40 hmotn. do okolo 56 hmotn. .V ďalšom uskutočnení farmaceutický prostriedok ďalej obsahuje...

Závitorezná skrutka na použitie v materiáloch s nízkou ťažnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3047

Dátum: 20.02.2003

Autor: Schwarz Manfred

MPK: F16B 33/00, F16B 25/00

Značky: skrutka, ťažnosťou, materiáloch, závitořezná, použitie, nízkou

Text:

...maticu, ktorá sa má naskrutkovať na hladký kolik.0011 Európsky patent 0 553 907 opisuje závitotvomú skrutku 800, ktorá je zobrazená na obr. 8, na tvárnenie vnútorných závitov za studena v diele tvorenom materiálom s nízkou ťažnosťou,ako je horčík a pod. Na vytvorenie závitu V diele skrutka primárne využíva tlakové sily. Skrutka má driek, ktorý má vstupný koniec a hlavový koniec. Na drieku je umiestnený vonkajší závit. Vonkajší závit...

Herbicídne kombinácie s acylovanými aminofenylsulfonylmočovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3004

Dátum: 20.02.2003

Autori: Krähmer Hansjörg, Hacker Erwin, Bieringer Hermann

MPK: A01N 47/28

Značky: herbicídne, acylovanými, aminofenylsulfonylmočovinami, kombinácie

Text:

...z common name referenčným miestom z The Pesticide Manual 11 t Ed., British Crop Protection Council 1997, skrátené PM)(Cl) herlbicídov účinných selektívne v obilí a/alebo niektorých dvojklíčnolistých kultúrach proti jednoklíčnolistým a dvojklíčnolistým škodlivým rastlinám,zvolených zo skupiny pozostávajúcej z(C 1) flumioxazin (PM, str. 576 - 577), napr. N-(7-fluór-3,4-dihydro-3-oxo 4-prop-2-inyl-2 H-1 ,4-benzoxazín-6-yl)cyk|ohex-1-én-1 ,2-d...

Oxa- a tiadiazoly a ich použitie ako metaloproteinázových inhibítorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2524

Dátum: 20.02.2003

Autori: Davies, Pain Gilles, Ayscough, Gillon Jean-yves

MPK: A61K 31/433, A61K 31/4245, A61P 29/00...

Značky: metaloproteinázových, použitie, tiadiazoly, inhibítorov

Text:

...6) alkyl kde amino-,hydroxy-, merkapto- alebo karboxyl-skupina sú voliteľne chránené alebo karboxylskupinou amidovanoua cykloalkyl, cykloalkenyl alebo nearomatíckým heterocyklickým kruhomobsahujúcim až 3 heteroatómy, akýkoľvek z ktorých môže byť (i) substituovaný jedným alebo viacerými substítuentmi vybranými z C 1-C 5 alkyl, Cz-Cg alkenyl,halogén, kyano (-CN), -CO 2 H, -CO 2 R,-C 0 NHg, -CONHR, -CON(R)2, -OH, -OR,oxo-, -SH,...

Porciovaná kapsula na výrobu nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1681

Dátum: 20.02.2003

Autor: Schifferle René

MPK: A47J 31/06, B65D 81/00

Značky: porciovaná, nápoja, kapsula, výrobu

Text:

...postupe spýrania sa horúca voda vedie tŕňom do kapsuly, takže práškovou kávou v nej obsiahnutou preteká pod pretlakom amôže vystupovať otvormi vo vrchnáku. Čerstvo vylúhovanýpráškovej kávy nachádzajúci sa v kapsule je známynapríklad zo spisu EP 0 512 470.Nevýhoda tŕña pre horúcu vodu opatreného radiálnymiotvormi spočíva V tom, že prierez tohto tŕňa relevantnýextrahované, Ďalšia nevýhoda vody spočíva v tom,prepichnutý otvor,...

Monoklonálna protilátka proti humánnemu tenascínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8441

Dátum: 20.02.2003

Autori: Anastasi Anna Maria, De Santis Rita

MPK: A61K 39/00, A61K 38/00, A61K 39/395...

Značky: monoklonálna, protilátka, proti, tenascínu, humánnemu

Text:

...bola viac ako 77 . U niektorých týchto pacientov, ktorých očakávaná dĺžka života bola menej ako šesť mesiacov,reakcia pretrvávala dlhšie ako rok (Paganelli et al., 1999).0009 Úlohou biotinylovanej anti-tenascín protilátky je lokalizovať miesto nádoru a vystaviť bíotln, aby sa sprostredkovala následná akumulácia avidlnu a w-Y-biotinu.0010 Anti-tenascin protilátky sú opisané napríklad v dokumente US 5 624 659, Duke University, JP 2219590,...

Zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponáraním do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 734

Dátum: 20.02.2003

Autori: Brisberger Rolf, Behrens Holger, Zielenbach Michael, Frommann Klaus, Trakowski Walter, Jepsen Olaf-norman, Schunk Eckart

MPK: C23C 2/14

Značky: ponáraním, pásov, pokovovanie, kovových, zariadenie, roztaveného

Text:

...kovový pás sa pri vychýleni zo stredovej polohy opäť do tejto stredovej polohy vráti.0012 Pri realizácii tohto princípu, tj. koncepcie induktora putujúceho poľa skorekčnými cievkami, sa však ako nevýhodné ukázalo, že induktory na vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa musia mať určitú, pomerne značnú konštrukčnú výšku, čo je dané požadovanou intenzitou magnetického poľa, veľkosťou elektrických prúdov a následne potrebnými jadrami...

Zariadenie na pokovovanie kovových predliatkov ponáraním do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 727

Dátum: 20.02.2003

Autori: Bergmann Frank, Trakowski Walter, Jepsen Olaf, Behrens Holger, Zielenbach Michael

MPK: C23C 2/14

Značky: ponáraním, taveniny, kovových, zariadenie, pokovovanie, predliatkov

Text:

...čo sila vracajúca pás do pôvodnej polohy sa exponenciálne znižuje. Obidva efekty sa samé od seba zosilňujú, takže rovnováha je labilná, 0011 Na riešenie tohto problému, teda na presné riadenie polohy kovového predliatku vo vodiacom kanáli, sú odkazy v DE 195 35 854 A 1 a DE 100 14 867 A 1, Podlakonceptu vnich opísaného sú vedľa cievok pre vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa usporiadané prídavné korekčné cievky, ktoré sú v spojení...

Zariadenie na tvárnenie a/alebo zalemovanie telies plechoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 416

Dátum: 20.02.2003

Autori: Rötz Steffen, Lentz Norbert

MPK: B21D 51/26

Značky: zariadenie, tvárnenie, plechoviek, zalemovanie, telies

Text:

...s redukčným prevodom alebo bez neho a prírastkový snímačalebo uhlový koder. Páka je prednostne, ako je principiálne známe zo stavu techniky, vytvorená ako výkyvná páka môže byť však aj lineárne voditeľná páka.Aby sa mohli šetriac čas vykonať dve rozličné pracovné operácie po sebe, podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu má na sebe každá Výkyvné páka dva nástroje, ktoré sa striedavo akotvámiace nástroje dajú vychýlit do svojej pracovnej...

Univerzálny krájač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 414

Dátum: 20.02.2003

Autori: Kovacic Peter, Sedovsek Aleksander

MPK: H01H 3/02, B26D 7/00

Značky: univerzálny, krájač

Text:

...prvého elastického pružíacehoelementu vytvarovaný na vodiacom elemente a je opatrenývýstupkom, ktorý je na telese pridržiavaný V protikuse. Výstupok a protikus pritom tvoria pripevňovací prostriedok, ktorý fixuje prvý elastický pružiaci elementPodľa výhodného uskutočnenia obsahuje teleso prvé uloženie, do ktorého je zvonku prvým otvorom v telese vložiteľné prvé tlačítko, pričom toto prve tlačítko obsahuje zaskakovaci prostriedok, ktorý zaskočí...

Spôsob obmedzovania a liečenia imunosupresie vyvolanej UVB žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19106

Dátum: 20.02.2003

Autori: Miller Richard, Gaspari Anthony, Gillis Joseph

MPK: A61K 31/4745, A61K 8/49, A61P 37/02...

Značky: liečenia, imunosupresie, spôsob, obmedzovania, vyvolanej, žiarením

Text:

...tejto zlúčeniny.0012 Ďalšie použitia imichimodu sú opísané vo Hirotake Suzuki a kol., Imiquímod, a topical ímmune response modifier, induces migration of Langerhals cells, THE JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY, sv. 114, č. 1, leden 2000, strany 135-141o R. L. Miller a kol., Imiquimod applíed topícally a novel ímmune response modifier and a new class of drug, INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPHARMACOLOGY, sv. 21, 1999, strany 1-14o R. P....

Nové Vip3 toxíny a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7565

Dátum: 20.02.2003

Autori: Shotkoski Frank, Kramer Vance, Shen Zhicheng, Warren Gregory

MPK: A01N 63/02, A01H 5/10, A01H 5/00...

Značky: toxíny, použitia, spôsoby, nové

Text:

...sú poskytnuté nové sekvencie vip 3 nukleových kyselín izolované z baktérie Bacillus thuringiensis a sekvencie v podstate zhodne s nimi, ich expresia vedie k pesticídnym toxínom,ktoré sú toxické pre ekonomicky významný škodlivý hmyz, obzvlášť škodlivý hmyz, ktorý napadá poľnohospodárske plodíny. Tento vynález je ďalej zameraný na nové pesticídne toxíny,ktoré vznikajú exprcsiou sekvencií nukleovej kyseliny, a na kompozície a formulácie...