Zverejnene patenty 13.02.2003

Kompozície a spôsoby liečenia mikrobiálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5332

Dátum: 13.02.2003

Autori: Pillich Jiri, Balcarek John

MPK: A01N 63/00, A61K 39/02, A61K 39/00...

Značky: mikrobiálnych, liečenia, kompozície, infekcii, spôsoby

Text:

...infekcií zahŕňajúcich, ale nie obmedzených na, chronické alebo recidivujúce respiračné alebo ušné infekcie, pooperačné infekcie, bakteríálne pneumonické infekcie, sepsu, infekcie kože,infekciu rany, osteomyelitídu, alergie, astmu, sínusitídu a obyčajne akné. Okrem toho, kompozície predloženého vynálezu môžu byt použité v spôsoboch na stimuláciu imunity.0010 Predložený vynález zahŕňa kompozície a spôsoby vakcinácie proti mikrobiálnym...

Nukleotidová sekvencia kódujúca TolC, ktorý obsahuje heterológnu aminokyselinovú sekvenciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4660

Dátum: 13.02.2003

Autori: Gentschev Ivaylo, Spreng Simone, Goebel Werner

MPK: A61K 39/02, C07K 14/195

Značky: sekvencia, aminokyselinovú, sekvenciu, nukleotidová, tolc, heterológnu, obsahuje, ktorý, kódujúca

Text:

...L. monocytogenes, ktoré boli transdukované na expresiu antigénov spojených s nádormi, sa teda mohol antigénovo špecificky inhibovať rast experimentálnych nádorov( Pan et al., Nat Med 1 471-477,1995 Cancer Res 59 52645269,1999 Voest et al., Natl Cancer Inst 87 581-586,1995 Beatty and Paterson, J Immunol 165 5502-5508, 2000).Virulentne atenuované kmene Salmonella enterica, do ktorých boli vložené nukleotidové sekvencie kódujúce antigény...

Spojka na zostavy držiakov nástrojov modulárnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4488

Dátum: 13.02.2003

Autor: Kleiner Gilbert

MPK: F16D 1/00

Značky: konštrukcie, spojka, modulárnej, držiakov, nástrojov, zostavy

Text:

...sily,v ktorej sa uskutočňuje prenos prídavnej sily. Týmto spôsobom sa dá zvyšovať celková sila, ktorú je spojka schopná prenášať.0009 Prenos sily v uvedených oblastiach prenosu má však ako následok vznik polí napätia v materiáli oboch úsekov spojky, ktoré majú - v závislosti od druhu a veľkosti oblasti prenosu síl - rozdielne smery, intenzitu, polohu a spôsobujú tak rozdielne pomemé preťaženie, prípadne stlačenia, V dôsledku čoho potom môžu...

Elektrický systém fajčenia, zariadenie a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15197

Dátum: 13.02.2003

Autori: Fournier Jay, Paine John Iii

MPK: A24F 1/22

Značky: spôsob, systém, použitia, fajčenia, elektricky, zariadenie

Text:

...so žeraviacou zónou na teplotu 200 až 350 °C dodávaním do vykurovacej čepele 15 až 40 Joulov energie, výhodnejšie 20 až 35 Joulov na produkciu tabakového dymu pri znížení obsahu aspoň jednej plynnej zložky tabakového dymu, ktorá je aspoň jednou plynnou zložkou zahrnujúcou oxid uhoľnatý, 1,3 butadién, izoprén, akroleín, akrylonitril, kyanovodík, o-toluidín, 2-naftylamín, oxidy dusíka, benzén, NNN, fenol, katechol, benz (a) antracén a...

Spôsob nepretržitej výroby zakrivených izolačných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2936

Dátum: 13.02.2003

Autor: Morandi Maurizio

MPK: E04D 3/35, B29C 44/00, B21D 47/00...

Značky: zakřivených, nepretržitej, výroby, dielov, izolačných, spôsob

Text:

...na časť zariadenia na obr. 1Obr. 3 je pohľad podľa priamky III ~ III zo zariadenia naObr. 4 uvádza detail vo zväčšenom merítku zo zariadenia naObr. 5 uvádza panel vyrobený s použitím uvedeného zariadenia Obr. 6 uvádza zariadenie na obr. 1 pri rozdielnych0012 S odkazom na toto vyobrazenie je zariadenie nanepretržitú výrobu zakrivených panelov s vonkajšími čelamiz kovového plechu ako celok označované ako 1.0013 Na tento cieľ sú pri vstupe...

Medziprodukty a spôsoby výroby heptapeptidových analógov oxytocínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1810

Dátum: 13.02.2003

Autori: Stalewski Jacek, Wisniewski Kazimerz, Jiang Guancheng

MPK: C07K 1/00

Značky: oxytocinu, analógov, výroby, spôsoby, heptapeptidových, medziprodukty

Text:

...zvyšku.0004 Hoci takéto peptidy antagonistov oxytocínu sa môžu vytvoriť syntézou,opísanou v 722 patente, vyžaduje to asi 7 samostatných krokov, počítajúc syntézu peptidu ako jeden a nepočítajúc syntézu modifikovaného homocysteínového (Hcy)zvyšku. Pre chemické zlúčeniny, o ktoré je potenciálny komerčný záujem, sa často vyhľadávajú ekonomickejšie syntézy, a toto platí aj v tomto prípade.0005 Tento vynález poskytuje nové prechodné zlúčeniny a...

Upevňovacie zariadenie so svorkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1609

Dátum: 13.02.2003

Autori: Bros Denis, Lemesre Frédérique, Welu Jacques

MPK: F16B 5/06, F16B 37/04

Značky: upevňovacie, svorkou, zariadenie

Text:

...obrazky 5 až 8 sú schémy troch postupných krokov fixáciedvoch dielov pomocou upevňovacieho zariadenia podľa- obrázok 9 je pohľad zdola na zariadenie podľa vynálezuumiestneného na spojovanom diele, a- obrázok 10 je podobný pohľad po natočení zariadenia naSvorková matica podľa vynálezu znázornená na priložených obrázkoch je predovšetkým zostavená z upevňovacieho dielu 100 a svorky 200.Prednostne je zhotovená 2 jedného kusa liatím...

Spôsob a zariadenie na poskytovanie mapovania viacerých dočasných tokov blokov (TBF) na hornú vrstvu pri prevádzke v rádiovej prístupovej sieti GSM/EDGE v móde GERAN A/Gb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8560

Dátum: 13.02.2003

Autori: Parantainen Janne, Forssell Mika

MPK: H04W 72/12

Značky: tbf, zariadenie, viacerých, vrstvu, poskytovanie, mapovania, hornú, sietí, geran, prístupovej, tokov, spôsob, prevádzke, dočasných, móde, rádiovej, blokov

Text:

...na základe PFC/QoS. PODROBNÝ OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ0015 Najprv, odkazujúc na obrázok 1, je tam zobrazená zjednodušená bloková schéma uskutočnenia bezdrôtového komunikačného systému 5, ktorý je vhodný pre prevádzkovanie tohto vynálezu. Bezdrôtový komunikačný systém 5 obsahuje najmenej jednu mobilnú stanicu (MS) 100. Obrázok 1 taktiež ukazuje priklad operátora siete, ktorý má napríklad obsiužný podporný uzol GPRS (SGSN) 30 pre pripojenie...

Imunoglobulín IgG3, ochranný marker proti infekčným vírusovým ochoreniam a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1005

Dátum: 13.02.2003

Autori: Haslin Camille, De Oliveira Ricardo, Chermann Jean-claude

MPK: A61K 39/42, A61K 51/02, A61K 47/48...

Značky: použitie, igg3, ochranný, infekčným, vírusovým, ochoreniam, marker, imunoglobulin, proti

Text:

...reťazcov. Hlavné rozdiely sa týkajú ich väzbového miesta a počtu disulfidických mostíkov medzi reťazcami. Takto je oblasť väzbového ndesta IgG 3 veľmi dlhá, čo vysvetľuje jeho vyššiu molekulovú hmotnosť (170 kDa) a určité biologické vlastnosti ako je polčas (v počte dníkktorý je omnoho kratší pre imunoglobulíny IgG 3 (7 dní) než preostatné podtriedy IgG, ktoré majú polčas približne 20 dní. IgG 3sú schopné sa selektívne viazať na určité...

Spôsob výroby zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 272

Dátum: 13.02.2003

Autori: Rajner Walter, Walcher Martin

MPK: C21B 3/00, B01J 2/02, B22F 9/08...

Značky: zrnitého, spôsob, materiálů, výroby

Text:

...Pri použití vonkajšej zmesi sa na prekvapenie dosiahne požadovaná rýchlosť pomocou ktorej sú ligmenty a kvapky na výstupe z trysky nízkoenergeticky rozprašované. Priemer čiastočiek prášku je možné riadiť pomocou rýchlosti plynu vonkajšej zmesi. Vyššie uvedený vzťah medzi bezrozmerným Weberovým číslom platí pre všetky kvapaliny aj pre kovy. To znamená, že aj Cu, Al, Zn, Sn a ďalšie môžu byť spracované týmto spôsobom.V nasledujúcej...