Zverejnene patenty 12.02.2003

Perorálna lieková forma na riadené uvoľňovanie liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7464

Dátum: 12.02.2003

Autori: Willy Helen Anne, Re Vincenzo, Martini Luigi, Li Chi Leung

MPK: A61K 9/44

Značky: perorálna, forma, lieková, uvoľňovanie, liečivá, riadené

Text:

...obsahuje farmaceutický aktívnu slabú bázu alebo jej farmaceutickývhodnú soľ alebo solvát, pričom jadro je opatrené obalom s jedným alebo viac otvormivedúcimi k jadru, ktorého podstata spočíva vtom, že obal je erodovateľný za vopredstanovených podmienok pH. Predmetom vynálezu je ďalej perorálna lieková forma, ktorá obsahuje(i) erodovateľné jadro, pričom jadro obsahuje farmaceutický účinnú slabú bázu alebojej farmaceutický vhodnú soľ alebo...

Stroj na prerážanie prírezov z pásov vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 222

Dátum: 12.02.2003

Autori: Jörnborn Stefan, Rydberg Tommy

MPK: B31B 45/00, B31B 1/14, B31B 1/25...

Značky: lepenky, prerážanie, vlnitej, prírezov, pásov, stroj

Text:

...vynálezu je druhý valec s výhodou vybavený samičímprerážacim. nástrojom, ktorý je upevnený na prehnutej drevenejdoske na uvedenom valci. Ďalej je výhodné, ak samčie a samičie prerážacie nástroje spolupracujú. Nakoniec môžu byť podľa vynálezu prstence tvorené koncovýmiNasleduje detailné vysvetlenie vynálezu s odkazmi na výkresy, na ktorýchObr. 1 je schématické zobrazenie bočného pohľadu vyhotovenia stroja podľa vynálezu, Obr. 2 je schématické...

Upínacie zariadenie so skľučovadlom a s v ňom upevniteľným upínacím čapom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9

Dátum: 12.02.2003

Autor: Fries Karl

MPK: B23Q 1/00, B23Q 11/00, B23B 31/107...

Značky: upínacie, skľučovadlom, zariadenie, čapom, upínacím, upevniteľným

Text:

...časť je opatrená prírubovou časťou,ktorá na svojej dolnej strane tvori rovnú prstencovú plochu,slúžiacu ako doraz v smere Z, ktorá pri upnutí driekovej časti dosadne na čelnú plochu pracovného vretena. V úložnom dielipracovného vretena môžu byť fixované ako známe upínacie čapya s vňom upnuteľným zasúvacim dielom. Upínací valec je opatrený centrálnym vybranínx na uloženie zasúvacieho dielu. Zasúvací diel má štyri centrovacie nadstavce, ktoré...

Veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6491

Dátum: 12.02.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 1/00

Značky: veterná, elektráren

Text:

...do polohy šesť hodín, takže medzi loďou (alebo zodpovedajúcouobslužnou plošinou, pontónom atď.) a vrcholom nosníka je pokiaľ možno malá vzdialenosť.0012 Keď je nosná konštrukcia vytvorená ako trojramenná nosná hviezdica, pričom medzinosnými ramenami hviezdice je daný nemenný rozstup (120 °), je každé nosné rameno jedno zadruhým namontované do polohy šesť hodín amôže byt hneď jednorazovo osadené0013 Taká vetemá elektráreň predstavuje...

Bakteriálny autolyzát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3037

Dátum: 12.02.2003

Autori: Larsen Jan, Moen Einar, Eriksen Henrik

MPK: A23K 1/18, A23K 1/00

Značky: autolyzát, bakteriálny

Text:

...bude vo všeobecnosti uskutočňovať v miešanom tankovom reaktore alebo v zátkovom prietokovom reaktore.-3 Môže sa očakávať, že výťažkom tu opísaného autolyzačného procesu bude produkt, ktorý obsahuje 40 až 75 hmotn., napríklad okolo S 0 hmotn., nerozpustného materiálu (napríklad zahŕňajúceho fragmenty bunkových stien, atď.) a 25 až 60 hmotn., napríklad okolo 50 hmotn. rozpustného materiálu (tu označovaného aj ako rozpustná frakcia), ktorý...

Paraziticídne kompozície s dlhodobým účinkom obsahujúce salicylanilídovú zlúčeninu, polymérnu látku a aspoň jednu ďalšiu antiparazitickú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1616

Dátum: 12.02.2003

Autori: Blakely William, Cromie Lillian, Duffy Sean

MPK: A61K 47/32, A61K 31/7042, A61K 31/275...

Značky: polymérnu, obsahujúce, salicylanilídovú, látku, aspoň, zlúčeninu, antiparazitickú, účinkom, jednu, dlhodobým, ďalšiu, kompozície, paraziticídne

Text:

...13, ktorý pozostáva z a-L-oleandrozyl-d-L-oleandrozylovej skupiny. Jedna alebo obidve sacharidové jednotky môžu byť odstránené za vzniku monosacharidu nebo aglykónu (V prípade, že súodstránené obidva sacharidy), ako je opisané v patenteUS 4 206 205. Aglykónové deriváty majú v polohe 13 hydroxyskupinu, ktorá môže byť odstránená za vzniku l 3-deoxyzlúčeniny, ako je opísané v patentoch US 4 171 314 a US 4 173 571. Môže sa tiež uskutočniť...

Spôsob chemicko-mechanického leštenia kovových substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7511

Dátum: 12.02.2003

Autori: Bouvet Didier, Beaud Patrice, Jacquinot Eric

MPK: C09G 1/00

Značky: leštenia, chemicko-mechanického, spôsob, substrátov, kovových

Text:

...času,a preto k nedostatočnej stabilite. Ďalej, táto nízka stabilita sa dá minimalizovať lenkonštantným miešaním suspenzie, čo neuľahčuje jej použitie. 0017 V US-A-6 043 159 sa na leštenie izolujúceho materiálu používa kyslávodná suspenzia koloidného oxidu kremičitého.0018 V novšej dobe je použitie koloidného oxidu kremičitého na leštenie kovov opísané napríklad v patente W 0 00/30154. Pozoruje sa však zlá selektivnostindividualizovaných častíc...