Zverejnene patenty 10.02.2003

Systém a spôsob plnenia stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7217

Dátum: 10.02.2003

Autori: Farese David John, Cohen Joseph Perry

MPK: F17C 7/00

Značky: spôsob, stlačeného, plnenia, plynů, systém

Text:

...generuje signál pomerného naplnenia nádrže v . kde naplnenie nádrže v je pomer hustoty plynu v plnenej nádrži k hodnote hustoty plnej nádrže.0012 Do systému možno zahrnúť tiež chladiaci systém na chladenie plynu vystupujúceho zo zdroja stlačeného plynu pred vstupom plynu do nádrže. Tak uvedený chladiaci systém môže-3 využívat mechanický chladiaci cyklus, napríklad cyklus s použitím fluórovaného uhlovodíka. Alternatívne môže chladiaci okruh...

Optické záznamové médium a spôsob čítania z média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4020

Dátum: 10.02.2003

Autori: Tanaka Shin-ichi, Ogawa Hiroshi, Schep Cornelis Marinus, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus, Abe Shinya, Yamagami Tamotsu

MPK: G11B 7/00, G11B 7/007

Značky: spôsob, optické, media, záznamové, médium, čítania

Text:

...média, na rozlišovanie média opticky, je zaznamenaná v informačnej vrstve podružnej informačnej oblasti bez zmeny tvaru informačnejvrstvy. Výhodné vyhotovenia majú BCA značku, ktorá je odolná0008 Na splnenie tejto úlohy má prepisovateľné alebo jeden raz zapisovateľné optické záznamové médium podľa predkladaného Vynálezu orientačnú jamku alebo orientačnú drážku na stopách V oblasti BCA tam, kde sú zaznamenané BCA značky alebo iné...

Použitie extraktov obsahujúcich fytoestrogén selektívne modulujúci beta receptor estrogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3985

Dátum: 10.02.2003

Autori: Spengler Barbara, Popp Michael, Jarry Hubertus, Wuttke Wolfgang, Christoffel Volker

MPK: A61K 36/185, A61P 15/00, A61K 31/00...

Značky: estrogénu, selektivně, obsahujúcich, extraktov, modulujúci, fytoestrogén, použitie, receptor

Text:

...2.0016 Obr.2 ukazuje krivky potláčania rádioaktívne značeného estradiolu z ER z ľudského endometria pomocou estradiolu (E 2, prázdne symboly) a VAC extraktov (plné symboly). Os y udáva percentuálny podiel (ešte zostávajúcej) väzby rádioaktívne značeného estradiolu na receptor estrogénu. Homá os x označuje koncentráciu E 2, zatiaľ čo spodná os x udáva koncentráciu VAC. Potlačenie, ktoré bolo dosiahnuté s najnižšou koncentráciou testovaných...

Nikotínamidové deriváty použiteľné ako P38 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2972

Dátum: 10.02.2003

Autori: Walker Ann Louise, Bamborough Paul, Aston Nicola Mary

MPK: A61K 31/4427, A61P 11/00, A61K 31/4418...

Značky: použitelné, nikotínamidové, deriváty, inhibitory

Text:

...skupinami.V ďalšom výhodnom uskutočnení je R vybrané zo skupiny zahmujúcej Cíłalkyl, napríklad metyl, etyl, n-propyl, izopropyl, 1,1-dimetylpropyl, l-etyl-l-metyl-propyl, n-butyl, izobutyl, 1,1 dimetylbutyl, 1,3-dimetylbutyl, 3,3-dímetylbutyl, 2-pentyl alebo l-metylpentyl, voliteľne substituovaný až troma skupinami vybranými zo skupiny zahmujúcej Clualkoxy, najmä Calkoxyskupiny, ako je metoxy alebo t-butoxy, halogén, najmä fluór, a...

Optické záznamové médium a spôsob čítania informácií z tohto média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8521

Dátum: 10.02.2003

Autori: Yamagami Tamotsu, Schep Cornelis Marinus, Ogawa Hiroshi, Abe Shinya Matsushita, Tanaka Shin-ichi Matsushita, Heemskerk Jacobus Petrus Josephus

MPK: G11B 7/007, G11B 7/005

Značky: media, spôsob, optické, informácií, čítania, médium, záznamové, tohto

Text:

...pričom informačná vrstva na zaznamenávanieinformačného siqnáu v hlavnej informačnej oblasti je vytvorená aj V podružnej informačnej oblasti a informácia o identifikácii média, na rozlišovanie média opticky, je zaznamenaná V informačnej vrstve podružnej informačnej oblasti bez zmeny tvaru informačnej vrstvy. Výhodné vyhotovenia EP 1 l 52 402 A 1majú BCA značku, ktorá je odolná voči falšovaniu.0008 Prepisovateľné médium na ukladanie...

Nikotínamidové deriváty užitočné ako P38 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8482

Dátum: 10.02.2003

Autori: Bamborough Paul, Walker Ann Louise, Aston Nicola Mary

MPK: A61K 31/4418, A61P 11/00, A61K 31/4427...

Značky: inhibitory, deriváty, užitočné, nikotínamidové

Text:

...môžu byť substituované jednou alebo viacerými 01.6 alkylovými skupinami, napríklad jednou alebo dvoma skupinami metyl. Vjednom uskutočnení uvedené cykloalkylové skupiny môžu byt substituované až štyrmi C 14 alkylovými skupinami, napríklad jednou alebo dvoma skupinami 01.5 alkylovými skupinami, najmä jednou alebo dvoma CM alkylovými skupinami ako je metyl alebo etyl.0009 V texte používané výrazy heteroarylový kruh a heteroaryl sa vzťahujú na...

Titánový implantát nahrádzajúci telesný kĺb obsahujúci jedno alebo viac základných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 944

Dátum: 10.02.2003

Autori: Neumann Hans-georg, Melsom Giles, Hermsen Egidius, Zeggel Peter

MPK: A61F 2/38, A61F 2/36, A61F 2/30...

Značky: nahrádzajúci, implantát, jedno, telesný, základných, titánový, telies, obsahujúci

Text:

...bedrový implantát, a Obr. 2 schematicky zobrazuje prstový implantát.Bedrový implantát podľa obrázku l pozostáva zo základného telesa l, ktoré obsahuje vo svojej proximálnej časti oblasť 2, ktorá má byť pevne ukotvená s kosťou. Táto oblasť má výhodnejšie zdrsnený povrch, ktorý je možné vytvoriť opieskovaním hrubozrnným materiálom alebo titánovým povrstvením. Na iniciovanie rastu kosti je výhodné potiahnuť drsný povrch jednou alebo...

Deriváty piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 560

Dátum: 10.02.2003

Autori: Di Fabio Romano, Tranquillini Maria Elvira, Alvaro Giuseppe, Spada Simone

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4985, C07D 471/00...

Značky: deriváty, piperidinů

Text:

...skupinu CH alkyl,R 1 predstavuje 01-4 alkyl,R alebo R 3 nezávisle predstavujú vodik alebo C 14 alkyl,R 4 predstavuje trifluórmetyl, CH alkyl, skupinu CH alkoxy,trifluórmetoxy alebo halogén,R 5 prestavuje vodík, C 1- alkyl alebo 03-7 cykloalkyl,m je nula alebo celé číslo od 1 do 3,n je celé číslo od 1 do 3, p a q sú nezávisle celé čísla od l do 2, a ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty.Vhodné farmaceuticky prijateľné soli zlúčenín...

Spôsob výroby ketónov alifatickoaromatických C8 až C18, cyklanickoaromatických C10 až C25 a aromatických C13 až C25, ako aj aromatických aldehydov od C7 vyššie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283149

Dátum: 10.02.2003

Autor: Vojtko Ján

MPK: C07C 49/08, C07C 45/51, C07C 47/54...

Značky: aldehydov, spôsob, výroby, aromatických, ketónov, cyklanickoaromatických, vyššie, alifatickoaromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aromatických, alifatickoaromatických ketónov a cyklanickoaromatických ketónov, ako aj aromatických aldehydov sa uskutočňuje z aromatických, alifatických a aromatických, cyklanických a aromatických kyselín alebo ich alkylesterov s alkylmi C1 až C5, najmä in situ vytváraných na katalyzátore z esterov a vodnej pary, alebo z kyselín a alkoholov pri teplote 250 až 650 °C a tlaku 0,05 až 5 MPa v plynnej alebo parnej fáze. Katalyzátor je...