Zverejnene patenty 06.02.2003

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 2-chlórmetylfenyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 234

Dátum: 06.02.2003

Autori: Cullmann Oliver, Keil Michael, Wolf Bernd, Mayer Guido

MPK: C07C 251/38, C07C 249/12

Značky: kyseliny, přípravy, 2-chlórmetylfenyloctovej, spôsob, derivátov

Text:

...cykloalifatické uhľovodíky, ako napriklad cyklohexán alebo cyklopentán éter, ako napríklad dimetoxyetán, díetyléter, diizopropyléter, ester, ako napríklad etylester kyseliny octovejalebo butylester kyseliny octovej. Môžu sa tiež použiť zmesi týchto rozpúšťadiel.Výhodnými rozpúšťadlami sú aromatické (halogénované) uhľovodíky a alífatíckéPodľa okolností môže byť výhodné, ak sa kreakčnej zmesi pridá Lewísova zásada, ako napríklad pyridín,...

Šablóna na ukladanie a rozmiestnenie reakčného činidla na analyzačný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13362

Dátum: 06.02.2003

Autor: Bellon Franck

MPK: G01N 33/561, G01N 27/447

Značky: šablóna, rozmiestnenie, analyzačný, činidla, ukladanie, nosič, reakčného

Text:

...oddelené od seba vzdialenosťou predstavujúcou hrúbku šablóny,- jednu alebo viacero plóšok zodpovedajúcich vymedzenému pásmu alebo pásmam. iokaíizovaných na úrovni spodného povrchu šablóny, obsahujúcich vyčnievajúci prvok tvorlaci výstupok na spodnom povrchu šablóny, pričom každý vyčnievajúci prvok obsahuje jednu časť vytvárajúcu šikmú rovinu vzhľadom k vodorovnej ploche,- kanálik na plnenie a ukladanie reakčných činidiel, patriaci ku...

Nádoba na liečivá a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5828

Dátum: 06.02.2003

Autori: Conway John Kelshaw, Ede Andrew John, Wright Christopher Michael

MPK: A61M 15/00, A61J 7/00, B29C 45/14...

Značky: spôsob, výroby, nádoba, liečivá

Text:

...miskovitú vložku vytvorenú vpriechodnom otvorev|ožením nosiča do formy majúcej prvok na vyčnievanie do priechodného otvoru zprvej plochy, aby spoločne spriechodnými stenami vymedzoval všeobecne miskovitý priestor anaplnenle všeobecne miskovitého priestoru vstrekovanou hmotou, aby sa vpríechodnom otvore wtvorila všeobecne miskovitá vložka, pričom spôsob obsahuje umiestnenie samostatnej dávky liečiva do všeobecne miskovitej vložky a zatavenie...

N-fenyl-2-pyrimidín-amínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12293

Dátum: 06.02.2003

Autori: Schmitz Beat, Buerger Hans Michael, Loiseleur Olivier, Abel Stephan, Kaufmann Daniel, Sedelmeier Gottfried, Meisenbach Mark

MPK: C07C 237/40, C07C 233/80, C07D 295/12...

Značky: n-fenyl-2-pyrimidín-amínové, deriváty

Text:

...tluór alebo chlór.Alkylovanou aminoskupinou je napríklad nižšia alkylaminoskupina, ako je metylamínoskupina, alebo di(nižšia)alkylaminoskupina, ako je dímetylamínoskupina. Acylovanouaminoskupinou je napríklad nižšia alkanoylaminoskupína alebo benzoylaminoskupina.Esteriñkovanou karboxylovou skupinou je napríklad nižší alkoxykarbonyl, ako je metoxy karbonyl.Amidy všeobecného vzorca I je možné pripraviť spôsobom znázorneným nižšieII lll I...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie prášku do kapsy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3799

Dátum: 06.02.2003

Autori: Ede Andrew John, Hewett John Martin, Houzego Peter John

MPK: B65B 1/30, B65B 63/00

Značky: zariadenie, prášků, kapsy, zavádzanie, spôsob

Text:

...hustotu. 0014 V jednom uskutočnenní má dávkovač množstvo podlhovastýchdutín sprislušnými otvorenými koncami aprislušnými piestami proti týmtojednotlivým otvoreným koncom a pohyblivé pozdĺž dutiny tak, aby definovali príslušné priestory premenlivého objemu medzi piestami a otvorenými koncami,spôsob ďalej zahrňuje ovládanie tohto množstva piestov dohromady, napríklad súčasne.0015 Podľa tohto vynálezu je teda poskytnutý prístroj na zavedenie...

Profilová oblasť s pántom s montážnou črtou pre nábytkové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3717

Dátum: 06.02.2003

Autor: Atla Arif

MPK: E05D 5/00

Značky: profilová, oblast, pántom, montážnou, črtou, nábytkové, dveře

Text:

...založenej štruktúry navrhnutej podľa tohto vynálezu.0015 Pojem skriňa tak ako je tu používaný, zahŕňa akýkoľvek druh nábytku, ako sú šatníky, skrine, vitríny, atď., V ktorých je použiteľný súčasný pántový mechanizmus.OPIS OBRÁZKOV 0016 Predkladaný vynález má byť posudzovaný spolu s pripoj enými obrázkami vysvetlenými nižšie za účelom najlepšieho porozumenia tohto včlenenia a týmto prinesenýchObrázokl poskytuje perspektívny pohľad súčasného...

Bicentrický kĺb pre bandáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3344

Dátum: 06.02.2003

Autor: Houser Guy

MPK: A61F 5/01

Značky: bandáž, bicentrický

Text:

...alebo ohnutí, pokiaľ sú pásy kolennej bandáže utiahnuté. V súvislosti so silami, vyvodzovanymi počasaktivity, môže dôjsť na zranenie kolenneho kĺbu.Okrem toho môže používateľ uvoľniť pásy na odstránenie nepohodlia, Vyplývajúceho z neprirodzenehopohybu kolenného k kĺbu. Pokiaľ však sú pásy na kolennejbandáži uvoľnené, tak kolenná bandáž skĺzne dole po nohe počas aktivity. Taký pohyb koĺennej bandáže počas činnosti je nepohodlný. Okrem toho...

Spôsob výroby konečných produktov z uhlíkatých substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9235

Dátum: 06.02.2003

Autori: Kumar Manoj, Chotani Gopal, Shetty Jayarama, Pucci Jeff, Sanford Karl

MPK: C12P 19/02, C12P 7/06, C12P 7/10...

Značky: konečných, spôsob, produktov, uhlíkatých, substrátov, výroby

Text:

...trávy,krmoviny, lúčne trávy, zemiaky, hluzy, korene, celomletá kukurica, kukuričné šúíky, obilie, pšenica,jačmeň, raž, milo, otruby, cereálie, cukor obsahujúce suroviny (napriklad melasa, ovocné materiály,cukrová trstina, cukrová repa), drevo a zvyšky rastlín. V skutočnosti nie je úmyslom, aby sa tento vynález obmedzoval na nejaký jednotlivý materiál použitý ako biomasa. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sú však surovinami materiály...

Disubstituované pyrazolylkarboxanilidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8750

Dátum: 06.02.2003

Autori: Dunkel Ralf, Wachendorff-neumann Ulrike, Kuck Karl-heinz, Rieck Heiko, Elbe Hans-ludwig

MPK: C07D 231/14, A01N 43/56

Značky: pyrazolylkarboxanilidy, disubstituované

Text:

...X 2 predstavuje bróm alebo jód, sa v prvom kroku podrobia reakcii s derivátom diboránu vzorca (VI)G 3 a G 4 každé predstavuje alkyl alebo spoločne znamenajú alkándiyl,vprítomnosti katalyzátora, prípadne v prítomnosti činidla, ktore viaže kyseliny,a prípadne v prítomnosti riedidla, a bez spracovania sa v druhom stupni podrobiareakcii s halogénbenzénovými derivátmi vzorca (VII)kde R a R 2 majú vyššie uvedené významy aX 3 predstavuje bróm, jód...

Rotačný dopravník na odstraňovanie kovových hoblín vznikajúcich pri mechanických pracovných procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1247

Dátum: 06.02.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B23Q 11/00

Značky: odstraňovanie, vznikajúcich, rotačný, pracovných, hoblín, mechanických, procesoch, kovových, dopravník

Text:

...znázomeného na obrázkoch.Vzťahová mačka 2 označuje odstraňovacie potrubie spojene s pneumatickou odsávacou jednotkou, ktorá tu nie je znázomená, ale ktorú si môže odbomík v danej oblasti ľahko predstaviť,ato výhodne prostredníctvom rúrky alebo siete vzdušných rúrok. Odstraňovacie potrubie 2 sa rozprestiera vertikálne V rámci zbemej nádoby 2 amá spodný koniec Ľ) umiestnený hneď nad spodnou stenou i V bočnej polohe vo vzťahu k vertikálnej...

Farmaceutická dávkovacia forma na mukóznu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1166

Dátum: 06.02.2003

Autori: Martino Alice, Britten Nancy, Noack Robert, Pierman Steven

MPK: A61K 9/30

Značky: dávkovacia, aplikáciu, mukóznu, forma, farmaceutická

Text:

...sa tu uvádza, že sú vo forme roztoku, gélu, v polopevnej forme, vo forme suspenzie,jednotky s určenou dávkou, transderrnálnej náplasti alebo ñlmu. Rovnako sa v tejto publikácii uvádza, že tieto prostriedky môžu obsahovat gélovitý systém, napriklad guma gellan v množstve 0,5 až 10 .0019 V publikovanej medzinárodnej patentovej prihláška č. W 0 02105820 sa opisujú dávkovacie formy vo forme lilmu,ktoré obsahujú sildenañlcitrát. Tieto...

Spôsob prípravy N-(2-pyrimidínamino-fenyl)-benzamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14773

Dátum: 06.02.2003

Autori: Abel Stephan, Sedelmeier Gottfried, Loiseleur Olivier, Buerger Hans, Meisenbach Mark, Schmitz Beat, Kaufmann Daniel

MPK: C07C 237/40, C07C 233/80, C07D 295/12...

Značky: spôsob, přípravy, n-(2-pyrimidínamino-fenyl)-benzamidov

Text:

...piperidylom, piperazinylom, napr. 4-metyl-piperazinyl-, tiomorfolinyl alebo morfolinyl, pričomsubstituenty uvedených substituovaných zvyškov sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z kyanoskupiny nižšieho alkylu nižšieho alkylu substituovaného hydroxyskupinou alebo aminoskupinou trifluórmetylu voľnej, éteriñkovanej alebo esterifikovanej hydroxyskupiny nižšej alkoxyskupiny nižšej alkanoyloxyskupiny voľnej, alkylovanej alebo acylovanej...

Plynotesný polypropylénový odlupovateľný film

Načítavanie...

Číslo patentu: E 525

Dátum: 06.02.2003

Autori: Malfait Tony, Rosseau Patrick, Bögels Eric, Veys Luc

MPK: B65D 75/52, B32B 27/32, B65D 65/40...

Značky: polypropylénový, odlupovateľný, plynotěsný

Text:

...prispôsobivosti, ktoré sú potrebné pri plynotesných obaloch. Polymery, ktoré tesnia pri nízkej teplote s bodom topenia nižším ako 135 °C, vylučujú použitie HDPE. Ďalej, hmotnostný pomer polypropylénu s nízkym bodom topenia by mal byťnajmenej 50 . Na druhej strane, prídavok HDPE negatívne ovplyvňuje transparenciu filmov a vytváral by navyše problémy medzi odlupovateľnou vrstvou a vonkajšou vrstvou, ak je adhézia medzi jednotlivými...