Zverejnene patenty 06.02.2003

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 2-chlórmetylfenyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 234

Dátum: 06.02.2003

Autori: Mayer Guido, Cullmann Oliver, Wolf Bernd, Keil Michael

MPK: C07C 251/38, C07C 249/12

Značky: 2-chlórmetylfenyloctovej, derivátov, přípravy, spôsob, kyseliny

Text:

...cykloalifatické uhľovodíky, ako napriklad cyklohexán alebo cyklopentán éter, ako napríklad dimetoxyetán, díetyléter, diizopropyléter, ester, ako napríklad etylester kyseliny octovejalebo butylester kyseliny octovej. Môžu sa tiež použiť zmesi týchto rozpúšťadiel.Výhodnými rozpúšťadlami sú aromatické (halogénované) uhľovodíky a alífatíckéPodľa okolností môže byť výhodné, ak sa kreakčnej zmesi pridá Lewísova zásada, ako napríklad pyridín,...

Šablóna na ukladanie a rozmiestnenie reakčného činidla na analyzačný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13362

Dátum: 06.02.2003

Autor: Bellon Franck

MPK: G01N 27/447, G01N 33/561

Značky: šablóna, činidla, rozmiestnenie, nosič, reakčného, ukladanie, analyzačný

Text:

...oddelené od seba vzdialenosťou predstavujúcou hrúbku šablóny,- jednu alebo viacero plóšok zodpovedajúcich vymedzenému pásmu alebo pásmam. iokaíizovaných na úrovni spodného povrchu šablóny, obsahujúcich vyčnievajúci prvok tvorlaci výstupok na spodnom povrchu šablóny, pričom každý vyčnievajúci prvok obsahuje jednu časť vytvárajúcu šikmú rovinu vzhľadom k vodorovnej ploche,- kanálik na plnenie a ukladanie reakčných činidiel, patriaci ku...

Nádoba na liečivá a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5828

Dátum: 06.02.2003

Autori: Wright Christopher Michael, Ede Andrew John, Conway John Kelshaw

MPK: A61J 7/00, B29C 45/14, A61M 15/00...

Značky: spôsob, výroby, nádoba, liečivá

Text:

...miskovitú vložku vytvorenú vpriechodnom otvorev|ožením nosiča do formy majúcej prvok na vyčnievanie do priechodného otvoru zprvej plochy, aby spoločne spriechodnými stenami vymedzoval všeobecne miskovitý priestor anaplnenle všeobecne miskovitého priestoru vstrekovanou hmotou, aby sa vpríechodnom otvore wtvorila všeobecne miskovitá vložka, pričom spôsob obsahuje umiestnenie samostatnej dávky liečiva do všeobecne miskovitej vložky a zatavenie...

N-fenyl-2-pyrimidín-amínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12293

Dátum: 06.02.2003

Autori: Meisenbach Mark, Sedelmeier Gottfried, Buerger Hans Michael, Loiseleur Olivier, Kaufmann Daniel, Schmitz Beat, Abel Stephan

MPK: C07C 237/40, C07D 295/12, C07C 233/80...

Značky: deriváty, n-fenyl-2-pyrimidín-amínové

Text:

...tluór alebo chlór.Alkylovanou aminoskupinou je napríklad nižšia alkylaminoskupina, ako je metylamínoskupina, alebo di(nižšia)alkylaminoskupina, ako je dímetylamínoskupina. Acylovanouaminoskupinou je napríklad nižšia alkanoylaminoskupína alebo benzoylaminoskupina.Esteriñkovanou karboxylovou skupinou je napríklad nižší alkoxykarbonyl, ako je metoxy karbonyl.Amidy všeobecného vzorca I je možné pripraviť spôsobom znázorneným nižšieII lll I...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie prášku do kapsy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3799

Dátum: 06.02.2003

Autori: Ede Andrew John, Houzego Peter John, Hewett John Martin

MPK: B65B 1/30, B65B 63/00

Značky: prášků, spôsob, zariadenie, zavádzanie, kapsy

Text:

...hustotu. 0014 V jednom uskutočnenní má dávkovač množstvo podlhovastýchdutín sprislušnými otvorenými koncami aprislušnými piestami proti týmtojednotlivým otvoreným koncom a pohyblivé pozdĺž dutiny tak, aby definovali príslušné priestory premenlivého objemu medzi piestami a otvorenými koncami,spôsob ďalej zahrňuje ovládanie tohto množstva piestov dohromady, napríklad súčasne.0015 Podľa tohto vynálezu je teda poskytnutý prístroj na zavedenie...

Profilová oblasť s pántom s montážnou črtou pre nábytkové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3717

Dátum: 06.02.2003

Autor: Atla Arif

MPK: E05D 5/00

Značky: črtou, montážnou, profilová, pántom, dveře, oblast, nábytkové

Text:

...založenej štruktúry navrhnutej podľa tohto vynálezu.0015 Pojem skriňa tak ako je tu používaný, zahŕňa akýkoľvek druh nábytku, ako sú šatníky, skrine, vitríny, atď., V ktorých je použiteľný súčasný pántový mechanizmus.OPIS OBRÁZKOV 0016 Predkladaný vynález má byť posudzovaný spolu s pripoj enými obrázkami vysvetlenými nižšie za účelom najlepšieho porozumenia tohto včlenenia a týmto prinesenýchObrázokl poskytuje perspektívny pohľad súčasného...

Bicentrický kĺb pre bandáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3344

Dátum: 06.02.2003

Autor: Houser Guy

MPK: A61F 5/01

Značky: bicentrický, bandáž

Text:

...alebo ohnutí, pokiaľ sú pásy kolennej bandáže utiahnuté. V súvislosti so silami, vyvodzovanymi počasaktivity, môže dôjsť na zranenie kolenneho kĺbu.Okrem toho môže používateľ uvoľniť pásy na odstránenie nepohodlia, Vyplývajúceho z neprirodzenehopohybu kolenného k kĺbu. Pokiaľ však sú pásy na kolennejbandáži uvoľnené, tak kolenná bandáž skĺzne dole po nohe počas aktivity. Taký pohyb koĺennej bandáže počas činnosti je nepohodlný. Okrem toho...

Spôsob výroby konečných produktov z uhlíkatých substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9235

Dátum: 06.02.2003

Autori: Sanford Karl, Kumar Manoj, Chotani Gopal, Pucci Jeff, Shetty Jayarama

MPK: C12P 19/02, C12P 7/06, C12P 7/10...

Značky: konečných, substrátov, spôsob, výroby, produktov, uhlíkatých

Text:

...trávy,krmoviny, lúčne trávy, zemiaky, hluzy, korene, celomletá kukurica, kukuričné šúíky, obilie, pšenica,jačmeň, raž, milo, otruby, cereálie, cukor obsahujúce suroviny (napriklad melasa, ovocné materiály,cukrová trstina, cukrová repa), drevo a zvyšky rastlín. V skutočnosti nie je úmyslom, aby sa tento vynález obmedzoval na nejaký jednotlivý materiál použitý ako biomasa. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sú však surovinami materiály...

Disubstituované pyrazolylkarboxanilidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8750

Dátum: 06.02.2003

Autori: Kuck Karl-heinz, Dunkel Ralf, Elbe Hans-ludwig, Wachendorff-neumann Ulrike, Rieck Heiko

MPK: A01N 43/56, C07D 231/14

Značky: pyrazolylkarboxanilidy, disubstituované

Text:

...X 2 predstavuje bróm alebo jód, sa v prvom kroku podrobia reakcii s derivátom diboránu vzorca (VI)G 3 a G 4 každé predstavuje alkyl alebo spoločne znamenajú alkándiyl,vprítomnosti katalyzátora, prípadne v prítomnosti činidla, ktore viaže kyseliny,a prípadne v prítomnosti riedidla, a bez spracovania sa v druhom stupni podrobiareakcii s halogénbenzénovými derivátmi vzorca (VII)kde R a R 2 majú vyššie uvedené významy aX 3 predstavuje bróm, jód...

Rotačný dopravník na odstraňovanie kovových hoblín vznikajúcich pri mechanických pracovných procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1247

Dátum: 06.02.2003

Autor: Galletti Alfonso

MPK: B23Q 11/00

Značky: vznikajúcich, pracovných, odstraňovanie, dopravník, kovových, rotačný, hoblín, mechanických, procesoch

Text:

...znázomeného na obrázkoch.Vzťahová mačka 2 označuje odstraňovacie potrubie spojene s pneumatickou odsávacou jednotkou, ktorá tu nie je znázomená, ale ktorú si môže odbomík v danej oblasti ľahko predstaviť,ato výhodne prostredníctvom rúrky alebo siete vzdušných rúrok. Odstraňovacie potrubie 2 sa rozprestiera vertikálne V rámci zbemej nádoby 2 amá spodný koniec Ľ) umiestnený hneď nad spodnou stenou i V bočnej polohe vo vzťahu k vertikálnej...

Farmaceutická dávkovacia forma na mukóznu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1166

Dátum: 06.02.2003

Autori: Noack Robert, Pierman Steven, Martino Alice, Britten Nancy

MPK: A61K 9/30

Značky: dávkovacia, aplikáciu, farmaceutická, mukóznu, forma

Text:

...sa tu uvádza, že sú vo forme roztoku, gélu, v polopevnej forme, vo forme suspenzie,jednotky s určenou dávkou, transderrnálnej náplasti alebo ñlmu. Rovnako sa v tejto publikácii uvádza, že tieto prostriedky môžu obsahovat gélovitý systém, napriklad guma gellan v množstve 0,5 až 10 .0019 V publikovanej medzinárodnej patentovej prihláška č. W 0 02105820 sa opisujú dávkovacie formy vo forme lilmu,ktoré obsahujú sildenañlcitrát. Tieto...

Spôsob prípravy N-(2-pyrimidínamino-fenyl)-benzamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14773

Dátum: 06.02.2003

Autori: Kaufmann Daniel, Buerger Hans, Sedelmeier Gottfried, Abel Stephan, Meisenbach Mark, Loiseleur Olivier, Schmitz Beat

MPK: C07D 295/12, C07C 237/40, C07C 233/80...

Značky: přípravy, spôsob, n-(2-pyrimidínamino-fenyl)-benzamidov

Text:

...piperidylom, piperazinylom, napr. 4-metyl-piperazinyl-, tiomorfolinyl alebo morfolinyl, pričomsubstituenty uvedených substituovaných zvyškov sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z kyanoskupiny nižšieho alkylu nižšieho alkylu substituovaného hydroxyskupinou alebo aminoskupinou trifluórmetylu voľnej, éteriñkovanej alebo esterifikovanej hydroxyskupiny nižšej alkoxyskupiny nižšej alkanoyloxyskupiny voľnej, alkylovanej alebo acylovanej...

Plynotesný polypropylénový odlupovateľný film

Načítavanie...

Číslo patentu: E 525

Dátum: 06.02.2003

Autori: Malfait Tony, Bögels Eric, Veys Luc, Rosseau Patrick

MPK: B65D 75/52, B65D 65/40, B32B 27/32...

Značky: odlupovateľný, plynotěsný, polypropylénový

Text:

...prispôsobivosti, ktoré sú potrebné pri plynotesných obaloch. Polymery, ktoré tesnia pri nízkej teplote s bodom topenia nižším ako 135 °C, vylučujú použitie HDPE. Ďalej, hmotnostný pomer polypropylénu s nízkym bodom topenia by mal byťnajmenej 50 . Na druhej strane, prídavok HDPE negatívne ovplyvňuje transparenciu filmov a vytváral by navyše problémy medzi odlupovateľnou vrstvou a vonkajšou vrstvou, ak je adhézia medzi jednotlivými...