Zverejnene patenty 03.02.2003

Lentivírusový vektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14125

Dátum: 03.02.2003

Autori: Wilkes Fraser, Mitrophanous Kyriacos, Miskin James, Radcliffe Philippa

MPK: C12N 15/867

Značky: vektor, lentivírusový

Text:

...gén.Výhodne je modulačný gén vybraný z tetracyklínových represorov, ako napr. TetR a transaktivačnými génmi regulovanými tetracyklínom, ako napr. tTA a rtTA.Výhodne je tetracyklínový represor kodón optimalízovaný na expresíu v cicavčej bunke. Výhodne je tetracyklínový represor spojený s jadrovým lokalizačným signálom.Vo výhodnom uskutočnení zahŕňa Vektor viac ako jeden NOI po smere transkripcieVýhodne vyvolá NOI liečebný účinok.V...

Kontajner pre nádobku na rádiofarmaká a set na ich infúziu alebo prepravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5757

Dátum: 03.02.2003

Autori: Chinol Marco, Paganelli Giovanni

MPK: G21F 5/00

Značky: nádobku, radiofarmaka, prepravu, kontajner, infúziu

Text:

...citovaného patentu sa musí s nádobkou rádioaktívnej látky manipulovať s veľkou starostlivosťou, kvôli podstatnému riziku pre operátora.0008 Patent US 4,745,907 sa zaoberá týmto problemom tak, že navrhuje použitie rôznych katétrov na nasávanie rádiofarmák z nádobky bez rizika kontaminácie operátora. Avšak tento set nedovoľuje účinne automatické nasávanie z nádobky, preto jestále potrebný operátor, aby obsluhoval set počas transfúzie.0009 Jedným...

Výroba delta-9 tetrahydrokanabinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3982

Dátum: 03.02.2003

Autori: Archer Nicolas James, Murray Christopher, Mchattie Derek, Greenwood Alan Kenneth, Goodwin Neil John

MPK: A61K 31/35, C07D 311/00

Značky: výroba, tetrahydrokanabinolu, delta-9

Text:

...na kyslú adičnú sodnú soľ, hoci sa taktiež môžu použit soli horčíka, lítia alebo draslika. Silne zásadité pH, vhodne pH 12 až 14, najmä okolo pH 12,5 až 13,5 sa používa na vytvorenie soli. Zistilo sa taktiež, že je možné použit aj činidlo na zníženie tvorby emulzie - chlorid sodný v príklade, l ked aj iné by boli vhodné.Kyslá adičná soľ A 9 THC karboxylovej kyseliny sa potrebuje premeniť na A 9 THC a toto sa zvyčajne deje...

Spôsob výroby nervového transplantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2159

Dátum: 03.02.2003

Autor: Wolfgang Schneider

MPK: C12N 5/06

Značky: transplantátu, výroby, nervového, spôsob

Text:

...výkresu, ktorý je iba schematický, je následne opisanévýhodné uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu.NAJLEPŠIA CESTA NA USKUTOČNENIE WNÁLEZUNa výkrese je vzťahovou značkou 1 označená bazálna membrána svalu. Táto bazálna membrána 1 obsahuje množinu v pozdĺžnom smere bazálnej membrány a navzájom rovnobežne prebiehajúcich vlákien 1 a. Na prednom konciiba schematicky naznačené injekční striekačky je nasadená injekčná mikroihla 3,ktorá je na výkrese...

Prostriedky obsahujúce triazoly a alkoxylované amíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1740

Dátum: 03.02.2003

Autori: Van Der Flaas Mark Arthur Josepha, Tiedink Johannes Gerardus, Paris Emmanuel

MPK: A01N 43/64

Značky: obsahujúce, aminy, prostriedky, alkoxylované, triazoly

Text:

...a tritikonazolu, a alkoxylovane amíny vzorca (I) na zvýšenie účinnosti alebo účinku, a nosič.10006 odla jedneho aspektu predkladaného vynálezu sú poskytnuté fungicídne prostriedky, ktoré v určitých širších limitoch (tzn. V určitých vzájomných pomeroch alebo nmožstvách účinných látok), pre odborníkov V odbore ľahko stanovených,obsahujú kombináciu jedného alebo viacerých fungicídnych triazolov plus alkoxylované amíny vzorca (I) V synergických...