Zverejnene patenty 29.01.2003

Nové kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7365

Dátum: 29.01.2003

Autori: Govind Nayna, Marlow Maria

MPK: A61K 31/167, A61K 9/72, A61K 31/57...

Značky: kompozície, nové

Text:

...poruchy, najmä astmy,rinitídy alebo COPD, u cícavca, ktorý zahŕňa podávanie farmaceutickej kompozície, tak ako je tu vymedzená, pacientovi.Kompozície podľa tohto vynálezu môžu byť inhalované prostredníctvom akéhokoľvek vhodného MDI zariadenia. Dávky budú závislé od vážnosti ochorenia a typu pacienta, alevýhodne sa podáva 4,5/80 meg alebo 4,5/ 160 mcg na jednu odmeranú dávku na inhaláciu, akoZistilo sa že, koncentrácia PVP (0,00 l hmotn/hmotn.)...

Iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15

Dátum: 29.01.2003

Autori: Trinkwald Jürgen, Meppelink Jan

MPK: H01T 4/12, H01T 4/18, H01T 4/20...

Značky: iskrisko

Text:

...paralelného zapojenia bypasu podľa vynálezu, sa zlepšuje chovanie pri zareagovaní, pričom napätie preskoku leží zreteľne pod 1,5 kV. Napätie zapojenia bypasu sa po zapálení pomocného iskriska určuje pomocou charakteristiky sériovo zapojených varistorov. Výhoda, ktorá vyplýva zo zapojenia bypasu, spočíva v tom, že pomocné iskrisko je až do napätia zapálenia izolované a zapojenie bypasu nevedie žiadny zvodový prúd. Pomocné iskrisko ďalej...

Systém na vyprázdňovanie tankových lodí pre plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5876

Dátum: 29.01.2003

Autor: Gerhard Horst

MPK: F17C 7/00

Značky: vyprázdňovanie, systém, lodí, tankových

Text:

...jedna nádrž je pritom vybavená ponorným čerpadlom. Čerpadlami nevybavené nádrže sú vyprázdňované pomocou vyššie zmieneného zvýšenia tlaku v nádobách s ponorných čerpadlami. Tým sadosiahne úspora investícií na čerpadlá a väčšia flexibilita.0008 vynález má byť ďalej s odkazom na príslušný výkres bližšie vysvetlený na základe nasledujúceho opisu výhodných príkladov uskutočnení. Výkresobr. 1 schematícké vyobrazenie systému na vyprázdňovanie...

Kompozícia určená na inhaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5329

Dátum: 29.01.2003

Autori: Marlow Maria, Govind Nayna

MPK: A61K 31/57, A61K 9/72, A61K 31/167...

Značky: určená, kompozícia, inhaláciu

Text:

...a TURBISCAN. Obidve metódy sa používajú na semikvantiñkáciu sedimentácie/rýchlosti zakalenia(agregácie). Meranie OSCAR sa uskutočňuje pri priamom použití PET fliaš. Na analýzuTURBISCAN sú suspenzie umiestnené do bežných tlakových komôr určených na meranie0014 Zariadenie pre optickú charakterizáciu suspenzie (OSCAR) je špeciálne navrhnuté na rýchlu a reprodukovateľnú semikvantifikáciu vlastností suspenzii pre inhalátory s odmeranými...

Cylinder zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3485

Dátum: 29.01.2003

Autor: Braun Peter

MPK: E05B 27/00

Značky: cylinder, zámky

Text:

...Poruchyzamykania, ktoré sa pri tak malej pohybovej tolerancii napríklad vyskytujú, sa teraz nemôžu vôbec vyskytnúť. Konštrukciu cylindra zámky je možné realizovať úsporne a jednoducho. K tomu prispieva skutočnosť, že člen prenosu pohybu je čap. Ten sa dá úsporne realizovať ako otočný diel.0007 Ďalej je výhodou, že zamykací diel je ovládaný členom prenosu pohybu šikmo z boku. Na tento účel môže byť čapovítý člen prenosu pohybu na svojom...

Individuálne balená hygienická vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3127

Dátum: 29.01.2003

Autor: Kudo Jun

MPK: A61F 13/15

Značky: vložka, balená, hygienická, individuálne

Text:

...sa umiestñuje na bielizeň amôže byt preložená späť ponad kryciu fóliu tak, že druhá lepiaca vrstva citlivá na tlak sa prilepí ku krycej fólii. Pri takejto konštrukcii je možné chrániť druhú lepiacu vrstvu citlivú na tlak krycou fóliou.0017 V pripade hygienických produktov podľa tohto vynálezu je možné po preložení a zrolovani obalu spoločne s absorpčným výrobkom zlepiť jednotlivébočné časti obalu, ktoré vyčnievajú priečne smerom von za...

Nosný kôš na zhotovovanie dielu šachty s dnom a s postrannými priechodmi z betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2757

Dátum: 29.01.2003

Autori: Wagener Jürgen, Polascheck Peter

MPK: B28B 21/00, B28B 7/16

Značky: priechodmi, kôš, zhotovovanie, postrannými, dielů, betonů, nosný, šachty

Text:

...zovretými prídržnými lištami sa na toto jadro spusti. Následne sa uskutoční vyplnenie štrbinového priestoru, v ktorom sa nachádzajú pridržné lišty s tvarovkami, takým spôsobom, že dno spodného dielu šachty smeruje hore. Otvorený koniec spodného dielu šachty je pritom tvorenýAkonáhle je tvárnený odliatok úplne zavibrovaný, je formovaci plášť opäť stiahnutý smerom hore. Stýmto cielom musí byť najskôr uvoľnené zovretie medzi hlavovými doskami a...

Faktor nekrotizujúci tumory kombinovaný s interferónom pri demyelinizačných chorobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2753

Dátum: 29.01.2003

Autor: De Luca Giampiero

MPK: A61K 38/21, A61K 38/17, A61K 38/19...

Značky: faktor, nekrotizujúci, tumory, demyelinizačných, interferónom, chorobách, kombinovaný

Text:

...deštrukcii mikroorganizmov, ktoré spôsobujú infekciu a napomáhaním náprave spôsobených poškodení. lnterferóny sú prirodzene vylučované infikovanými bunkami a boli prvý krát identifikované v 1957. Ich meno je odvodené od faktu, že interferujú s replikáciou a tvorbou vírusov.lnterferóny vykazujú antivírusovú aj antiproliferatívnu aktivitu. Na základe biochemických a imunologických vlastnosti sú prirodzene sa vyskytujúce ľudské interferóny...

Ihrisko odolné voči bleskovému prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9470

Dátum: 29.01.2003

Autori: Trinkwald Jürgen, Meppelink Jan, Benzin Michael

MPK: H01T 2/02, H01T 4/16

Značky: voči, ihrisko, odolné, prúdu, bleskovému

Text:

...a katódovým poklesom všetkých čiastkových iskrísk niekolkonásobného iskriska.Prietok prúdu niekoľkonásobným iskriskom začína už pri prvom zapálení prvéhočiastkového iskriska a je určovaný kapacitným riadením. Vlastný rázový prúd začína pri prerazení celého niekolkonásobného iskriska.0013 Reakčné napätie niekolkonásobného iskriska môže byt znížené menšou doskokovou vzdialenosťou čiastkových iskrísk až na spodnú hranicu,ktorá je daná...

N,N´-Dimetylované N-invertované porfyríny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2225

Dátum: 29.01.2003

Autori: Dolphin David, Xiao Ziwei

MPK: A61K 31/40, C07D 487/00

Značky: porfyríny, n,n´-dimetylované, n-invertované

Text:

...spadajú aj inéIné polohy na vonkajšom kruhu opísaných zlúčenín môžu byť rovnako modifikované jedným alebo viacerými substituentmi. Ako polohy, ktore prichádzajú do úvahy na modiñkáciu, je okrem iných možné uviesť atómy vonkajšieho kruhu v polohách 3, 7, 8, 12,13, 17 alebo 18.Vynález sa tiež týka vhodných spôsobov prípravy zlúčenín podľa vynálezu, Tieto spôsoby je možné považovať za spôsoby, ktoré sa skladajú z následných reakcií, pri ktorých...

Spôsob a zariadenie na výrobu betónových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1500

Dátum: 29.01.2003

Autori: Seppänen Aimo Tapio, Järvinen Lassi Antero

MPK: B28B 17/00, B28B 23/02, B28B 3/20...

Značky: výrobkov, spôsob, výrobu, zariadenie, betonových

Text:

...článok nahrádzajúci zariadenie zahrňuje pohyblivé držiace zariadenie prispôsobené na pohyb vpred a späť proti priestoru formy. Zariadenie v činnosti tlači zahrotený koniec výstužného materiálu do materiálu vo forme,pokým držanie výstužného článku ako V hornom tak aj dolnom smere a pri pohybe späť uvoľňuje držanie výstužných článkov. Zariadenie tiež obsahuje pevné zariadenie na držanie, ktoré prispätnom pohybe pohyblivého zariadenie na...