Zverejnene patenty 28.01.2003

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6143

Dátum: 28.01.2003

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, bezpečnostná

Text:

...vynálezu vyplývajú z dodatočných patentových nárokov.Príklad vyhotovenia vynálezu je podrobne vysvetlený ďalej a je znázornenýobr. 1 rez bezpečnostnou plombou, obr. 2 hornú časť bezpečnostnej plomby ,obr. 3 rez A-A, B-B, C-C z obr. 2, obr. 4 rez ďalšou bezpečnostnou plombou aobr. 5 ďalšie prevedenie bezpečnostnej plomby V reze.Na obrázkoch je znázornená bezpečnostná plomba z plastu, pozostávajúca zo základného telesa l a zo zásuvnej časti Q...

Chinazolínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11610

Dátum: 28.01.2003

Autor: Hennequin Laurent François André

MPK: C07D 401/14, A61K 31/517, A61P 35/00...

Značky: chinazolínové, zlúčeniny

Text:

...49 138-162, 1996.). Okrem toho VEGF vyvoláva významnú vaskulámu permeabilitu (Dvorak, H.F., Detmar, M., Claffey,K.P., Nagy, J.A., van de Water, L., a Senger, D.R., (Int. Arch. Allergy ImmunoL, 107 233-235, 1995 Bates, D.O., healed, R.L, Curry, F.E. and Williams, B. J. Physiol. (Lond.), 533 263-272, 2001) tým, že podporuje tvorbu hyperpermeabilnej nezrelej vaskulárnej siete,charakteristickej pre patologickú angiogenézu.0006 Zistilo sa,...

Kloktadlo na báze chlórhexidínu na ústnu hygienu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4505

Dátum: 28.01.2003

Autori: Giovannardi Stefano, Castellaccio Restituta

MPK: A61Q 11/00, A61K 8/30

Značky: hygienu, ústnu, chlórhexidínu, báze, kloktadlo

Text:

...predstavuje činidlo denaturujúce proteín. V skutočnosti denaturácia proteínov, ktoré sú prítomné vo ñlme pokrývajúcom zuby,prebíehajúca cez štiepenie sultidových mostíkov, spôsobuje tvorbu sulfhydrylovýchskupin, ktoré môžu reagovať so železom za vzniku hnedých pigmentačných produktov.0008 Vzhľadom k vyššie zisteným poznatkom a ďalej vykonaným experimentálnym štúdiám sa autori predmetného vynálezu zaoberali možnosťou použit rôzne...

Deriváty dihydrobenzodiazepín-2-ónu na liečenie neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3215

Dátum: 28.01.2003

Autori: Goetschi Erwin, Adam Geo, Wichmann Juergen, Woltering Thomas Johannes

MPK: A61K 31/551, A61P 25/00, C07D 401/00...

Značky: dihydrobenzodiazepín-2-ónu, deriváty, neurologických, poruch, liečenie

Text:

...známych osem rôznych členov týchto mGluR, z ktorých niektoré tvoria podtypy. Na základe štruktúmych parametrov, rôznych vplyvov na syntézu sekundárnych metabolitov a rôznej afinite k nízkomolekulámym chemickým zlúčeninám je možné týchto osem receptorov rozdeliť do troch podskupín mGluRl a mGluR 5, ktoré patria do skupiny l, mGluRŽ a mGluRB, ktoré patria o skupiny II a mGluR 4, mGluR 6, mGluR 7 a mGluR 8, ktoré patria do skupiny III.Ligandy...

Spôsob a zariadenie prenosu prístupových oprávnení na správu oznámení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2404

Dátum: 28.01.2003

Autori: Bons Pascal, Hamou Bernard

MPK: H04L 29/06

Značky: spôsob, oznámení, zariadenie, oprávnení, prístupových, správu, přenosu

Text:

...kľúča obsiahnutého V zabezpečovacom procesore, napríklad čipovej karte. Servisný kľúč sa potom použije na dešifrovanie ECM, aby sa našlo kontrolné slovo umožňujúce spustenie systémuV známych systémoch kontroly prístupu sa prenos EMM uskutočňuje V sekvencii, bez akejkoľvek priority alebo radenia nezávisle na špecifických funkciách každého odovzdaného oznámenia EMM. Rôzne EMM sa nemusia týkať rovnakých dát, ani služieb a V dôsledku toho nie sú...

Zariadenie na pohon pásu kyviet v analytickom prístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1323

Dátum: 28.01.2003

Autori: Poutrel Philippe, Rousseau Alain, Perin Patrick, Abou-saleh Khaled

MPK: G01N 35/02, G01N 35/04

Značky: přístroji, pásu, kyviet, analytickom, zariadenie, pohon

Text:

...znázorňuje pohľad zhora na film vybavený svojimiobr. 4 schematicky znázorňuje vertikálny rez vedený podľa roviny A/AV tomto príklade automatický analytický prístroj umožňuje predstavujúcich sled kyviet tvorený stovkou kyviet C vytvárajúcich pás 2.Ako je zrejmé z obr. 2, má každá kyveta C, vytvorená odliatím z transparentného plastu, telo v tvare plochêho rovnobežnostenu,ktorého załkrivené dno F 1 tvorí dráhu pre gúľanie guľôčky BE z...

Náterové hmoty vysychajúce na vzduchu obsahujúce uhľohydráty na báze polyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1084

Dátum: 28.01.2003

Autori: Oostveen, Gillard Michel, Van Haveren, Weijnen John

MPK: C09D 167/08, C08G 63/00

Značky: vysychajúce, nátěrové, uhľohydráty, polyesterov, obsahujúce, hmoty, báze, vzduchu

Text:

...di-, tri- a oligosacharidy ako je sacharóza, trehalóza, ratinóza, gentianóza, kestóza a nystóza.018 Podľa uskutočnenia vynálezu, uvedený vynález sa týka polyesterov ktoré je možné získať interesterifikáciou(ii) C 1 až C 5 alkylesteru vysychajúce mastnej kyseliny, polovysychajúcej mastnej kyseliny alebo ich zmesi a(iii) C, až C 5 alkylesteru nearomatickej poíykarboxyíovej kyseliny, EP 1 470 178 B 1kde uvedený 1 uhíohydrát obsahuje...

Odnímateľná rukoväť na kuchynské náčinie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 735

Dátum: 28.01.2003

Autor: Dodane Paul

MPK: A47J 45/00

Značky: náčinie, odnímatelná, kuchyňské, rukoväť

Text:

...zariadenia podľa vynálezu, ~ obr. Bje pohľad zhora na prednú časť vytvorenú zjedného kusa úchopného zariadenia z obr. 7,- obr. 9 je pohľad zospodu na prednú časl vytvorenú zjedného kusa z obr. 7,- obr. 10 je pohľad zhora na prednú öast üchopného zariadenia uktorého bolo pre väčšiu zreteľnost odstránené ovládacie tlačidlo.- 0014 Doterajši stav techniky, znázornený na obr. 1 až 3, bol podrobne opisaný v úvode a nepotrebuje ďalšie...

Estery polysacharidov a ich použitie ako pojivá v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 601

Dátum: 28.01.2003

Autori: Weijnen John, Oostveen Everardus, Gillard Michel, Van Haveren Jacco

MPK: C08B 37/00

Značky: použitie, hmotách, polysacharidov, nátěrových, pojiva, estery

Text:

...tak, aby odovzdali svoje na vzduchu vysychajúce charakteristiky pojivám ateda aj náterovým hmotám alakom na báze týchto pojív.Vysychajúce a polovysychajúce oleje sú zmesi triglyceridov nasýtených, a mono, di, tri-nenasýtených mastných kyselín, obzvlášť sú to triglyceridy nenasýtených karboxylových kyselín sdlhým reťazcom,ktoré majú obvykle 10 atómov uhlíka, typicky medzi 10 až okolo 24, pokial možno okolo 16 až 22 atómov,a najlepšie okolo...

Spôsob výroby oxidu kremičitého SiO2 zo serpentinitovej nerastnej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283183

Dátum: 28.01.2003

Autori: Búgel Milan, Neubauer Michal, Pietriková Alena

MPK: C01B 33/113

Značky: suroviny, výroby, nerastnej, křemičitého, oxidů, serpentinitovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oxidu kremičitého SiO2 zo serpentinitovej nerastnej suroviny a z kyseliny chlorovodíkovej HCl sa uskutočňuje tak, že serpentinitová nerastná surovina zrnitosti do 0,3 mm s obsahom do 43,4 hmotn. % oxidu kremičitého SiO2, do 43,6 hmotn. % oxidu horečnatého MgO a oxidov prvkov M, pričom M je hliník Al, železo Fe, vápnik Ca, titán Ti, fosfor P, mangán Mn, nikel Ni, kobalt Co, chróm Cr, sodík Na, draslík K, chemicky reaguje s 15 až 23...

Alkylamínové deriváty substituovaných chinoxalín-2,3-diónov ako antagonizujúce činidlá glutamátových receptorov, farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283181

Dátum: 28.01.2003

Autori: Rafferty Michael Francis, Nikam Sham Shridhar, Kornberg Brian Edward

MPK: C07D 241/44

Značky: obsahujúca, substituovaných, farmaceutická, chinoxalín-2,3-diónov, tieto, deriváty, alkylamínové, kompozícia, receptorov, antagonizujúce, použitie, glutamátových, činidla

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylamínové deriváty substituovaných chinoxalín-2,3-diónov všeobecného vzorca (I) farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie. Zlúčeniny sú glutamátové antagonizujúce činidlá a sú použiteľné pri liečení mŕtvice, mozgovej ischémie alebo mozgového infarktu, ktoré sú spôsobené tromboembolickou alebo hemoragickou mŕtvicou, mozgovým angiospazmom, hypoglykémiou, zastavením srdca, epileptickým stavom, perinatálnou asfyxiou,...

Spôsob spracovania olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283180

Dátum: 28.01.2003

Autori: Stingre Maurice, Deguitre Joanés Pierre

MPK: C09K 3/32, G21F 9/18

Značky: vykonávanie, rozpúšťadiel, látkami, olejov, radioaktívnymi, spracovania, spôsob, kontaminovaných, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje krok vystavenia olejov a rozpúšťadiel pôsobeniu vybraných mikroorganizmov za prítomnosti vzduchu a objemu vody, krok prípravy objemu vody, ktorá má charakteristiky týkajúce sa obsahu kyslíka, pH a redox potenciálu krok pridania objemu olejov a rozpúšťadiel kontaminovaných rádioaktívnymi látkami do tohto objemu vody, krok pôsobenia mikroorganizmov na vsádzku olejov a rozpúšťadiel krok odobratia aspoň časti spracovávanej zmesi...

Hydroxyderiváty a polyhydroxyderiváty kumarínu, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283173

Dátum: 28.01.2003

Autori: Ivezić Zrinka, Trkovnik Mladen

MPK: C07F 11/00, C07D 311/04

Značky: přípravy, polyhydroxyderiváty, použitie, hydroxyderiváty, spôsob, kumarinů

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené zlúčeniny kumarínu kondenzované s dialdehydmi alebo aldehydkyselinami, ktoré majú všeobecné vzorce (I), (II), (III) a (IV), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v nároku 1 sa pripravujú kondenzáciou zlúčeniny všeobecného vzorca (V) s významom substituentov uvedených v nároku 10 v etanole alebo v ľadovej kyseline octovej s dialdehydmi alebo s aldehydkyselinami vzorcov (VI), (VII), (VIII) a (IX). Hydroxyderiváty a...

Zariadenie na ovplyvnenie biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283156

Dátum: 28.01.2003

Autor: Kafka Wolf

MPK: A61N 2/02

Značky: ovplyvnenie, procesov, biologických, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor impulzov (1) riadi vhodnými prúdovo-napäťovými priebehmi generátor poľa (2) tak, aby pulzujúce elektrické alebo elektromagnetické pole pozostávalo z väčšieho počtu charakteristicky formovaných impulzov (10) z hľadiska ich časového amplitúdového priebehu. Jednotlivý impulz vzniká preložením radu impulzov kratšej doby, rôznej formy a rôzneho časového priebehu na základný impulz, ktorý rastie alebo klesá podľa exponenciálnej funkcie.

Reaktívne riedidlá a nátery, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 488

Dátum: 28.01.2003

Autori: Weijnen John, Van Haveren Jacco, Gillard Michel, Oostveen Everardus Arnoldus

MPK: C09D 167/08

Značky: nátěry, riedidlá, obsahujú, reaktívne

Text:

...uskutočnenia, uhľohydráty modiñkované mastnými kyselinami pre použitie podľa tohto vynálezu sa môžu získať reakciou (i) najmenej jedného uhľohydrátu a (ii) mastnej kyseliny, jej alkylesteru, alebo jej derivátu, a ďalšou acetyláciou produktu tejto reakcie napríklad anhydridom kyseliny octovej.0014 V uskutočnení tohto vynálezu, uhľohydráty modiñkované mastnými kyselinami pre použitie podľa tohto vynálezu sa môžu získať transesteriñkáciou...

Peptidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283150

Dátum: 28.01.2003

Autori: Antonsson Karl Thomas, Bylund Ruth Elvy, Gustafsson Nils David, Nilsson Nils Olov Ingemar

MPK: C07C 257/18, A61K 38/55, C07C 257/16...

Značky: farmaceutický, přípravy, deriváty, prípravok, peptidové, obsahom, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kompetitívne inhibítory trypsínu podobných serín proteáze, ich príprava, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny ako účinné zložky a použitie zlúčenín ako trombínových inhibítorov, antikoagulantov a protizápalových činidiel a liečenie chorôb s nimi spojených, vzorca (I): A1-A2-NH-(CH2)n-B-D, kde A1 predstavuje štruktúrny fragment vzorca (IIa), (IIb), (IIc), A2 predstavuje štruktúrny fragment vzorca (IIIa), (IIIb), (IIIc), B...