Zverejnene patenty 27.01.2003

Dvere s vylepšenými horizontálnymi segmentmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7145

Dátum: 27.01.2003

Autor: Breda Enrico

MPK: E06B 3/32

Značky: dveře, horizontálnymi, segmentmi, vylepšenými

Text:

...spodných horizontálnych koncových prvkoch.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH0018 Charakteristické znaky predloženého vynálezu sa lepšie vysvetlia nasledujúcim opisom výhodného uskutočnenia, ktore nie je výlučným príkladom, s odkazom na priložené výkresy,pričom- obr. l znázorňuje samčí a samíčí spojovací článok podľa predloženého vynálezu- obr. 2 a 3 znázorňujú príklady vrchných a spodných panelov~ obr. 4 znázorňuje variant závesu podľa...

Páska na držadlo s gélom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5515

Dátum: 27.01.2003

Autor: Yu Tsai-yun

MPK: A63B 49/02, B62K 21/00, B25G 1/00...

Značky: držadlo, gélom, páska

Text:

...má vnútornú plochu 21 a vonkajšiu plochu 22, a elastickú vrstvu 30 prilepenú k celému povrchu vnútornej plochy 21 základnej vrstvy 20. Základná vrstva 20 je vyrobená z tkaniny. V tomto uskutočnení má základná vrstva 20 hrúbku približne 1,2 mm. Elastická vrstva 30 je vyrobená zo silikónového gélu, takže táto elastická vrstva spája výhody vysokej pružnosti a primeranej Iepkavosti. Pri Iepení umožňuje priľnavá sila gélu dobré priľnutie...

Liečenie reumatoidnej artritídy pomocou imatinibu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4109

Dátum: 27.01.2003

Autor: Joensuu Heikki

MPK: A61K 31/506, A61P 19/00

Značky: imatinibu, reumatoidnej, artritídy, liečenie, pomocou

Text:

...kombináciu ZLÚČENINY I a azatioprínu, leflunomidu, celecoxibu aTeraz bolo prekvapujúco preukázané, že RA môže byť úspešne liečená ZLÚČENINOU I vo forme jej monometánsulfonátovej soli, ked je monometánsulfonátová soľ ZLÚČENINY Ipodávaná v dennej dávke zodpovedajúcej 100 až 1000 mg ZLÚČENINY I.-ylamino)fenylbenzamid, ktorý má vzorec IPríprava 4-(4-metylpiperazín- l -ylmetyl)-N-4-metyl-3 -(4-pyridín-3 -yl)pyrimidín-2-ylamino)fenylbenzamidu je...

Substituované metylénamidové deriváty ako modulátory proteín tyrozín fosfatáz (PTPs)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9986

Dátum: 27.01.2003

Autori: Bombrun Agnes, Pittet Pierre-andré, Gerber Patrick, Swinnen Dominique, Gonzalez Jerome

MPK: C07C 233/56, A61K 31/16, A61P 3/10...

Značky: deriváty, modulátory, tyrozín, proteín, fosfatáz, ptps, metylénamidové, substituované

Text:

...obezity v dôsledku leptínovej rezistencieNiekolko malých molekúl bolo navrhnutých ako inhibitory PTPs, okrem iného vo W 0 02/18321. Tento dokument opisuje rôzne inhibitory proteín tyrozín fosfátu na báze amino(oxo)octovej kyseliny. W 0 01/19830 opisuje rôzne dalšie inhibitory proteín tyrozln fosfatáz na báze amino(oxo)octovej kyseliny.Podstata vynálezu Predložený vynález sa týka substituovaných metylénamidových derivátov vzorca (l)ako aj...

Spôsob a usporiadanie na odvlhčenie steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2920

Dátum: 27.01.2003

Autori: Fischer Martin, Arnold Manfred

MPK: E04B 1/70

Značky: spôsob, stěny, usporiadanie, odvlhčenie

Text:

...len niekedy pripojené na elektródy,nie je to trvalé striedavé napätie, nevznikajú žiadne trvalé elektro magnetické polia so zlým účinkom na kovové predmety v stene alebov okoli. Tým nie je ani zapríčinená žiadna prídavná korózia takých kovových častí. Poprítom sa môže v dôsledku rovnomerného odvádzania vody s krátkodobým ochudobnením iónov zamedziť hojným povrchovým výkvetom v murive, alebo sa tieto aspoň môžu udržiavať malé. 0011...

Protišmyková reťaz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1790

Dátum: 27.01.2003

Autor: Pengg Ägyd

MPK: B60C 27/00

Značky: protismyková, reťaz

Text:

...materiálu. Konce napínacieho lanka sa dajú navzájom spojit hrdlovým spojom so závitom, pričom napinacie lanká môžu byť ďalej napnuté pomocou vždy priradeného hrdlovéhoNevýhodné na známych protišmykových reťaziach je predovšetkým, že s uzatváracími dielcami, ktoré slúžia na uzatvorenie a otvorenie upinacieho zariadenia, sa da ťažkomanipulovať. Okrem toho je demontáž známych zariadení ťažká, pretože na uvoľnenieuzatváracich dielcov sa musí...

Nové heterocyklické zlúčeniny, ktoré sú aktívne ako inhibítory beta-laktamáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8720

Dátum: 27.01.2003

Autori: Fromentin Claude, Rowlands David Alun, Aszódi József, Lampilas Maxime

MPK: A61K 31/4995, A61K 31/55, A61K 31/439...

Značky: inhibitory, aktívne, nové, zlúčeniny, heterocyklické, beta-laktamáz

Text:

...dvojväzbovú skupinu -C(O)-B- pripojenú k atómu dusíka atómomuhlíka, B predstavuje dvojväzbovú skupinu -O-(CH 2)~ pripojenú ku karbonylu atómom kyslíka, skupinu -NRg-(CH 2)« alebo -NRg-O- pripojenú ku karbonylu atómom dusíka, n je rovné 0 alebo 1 a R 3, v prípade -NRg-(CH 2) je vybrané zo skupiny tvorenej vodíkom OH, R, OR, Y, OY, Y 1, OY 1, Yz, OY 2, Ya,OCHZCHZSOmR, OSlRaRbRC a SiRaRbRc zvyškom, a v pripade -NRa-O- je vybrané zo...

Spôsob extrakcie, čistenia a enzymatickej úpravy sójovej 7S globulínovej alfa´ štruktúrnej podjednotky na použitie ako hypocholesterolizujúcej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1362

Dátum: 27.01.2003

Autori: Morazzoni Paolo, Duranti Marcello

MPK: A23J 1/00, A23L 1/305, A23J 3/00...

Značky: spôsob, úpravy, použitie, enzymatickej, sójovej, látky, alfa´, hypocholesterolizujúcej, extrakcie, podjednotky, globulínovej, štruktúrnej, čistenia

Text:

...sa oddelí a spracujc s organickými rozpúšťadlami, ktoré zrážajú proteíny, výhodne s chladným acetónom. Acetón sa použije v objeme V rozmedzí od 2 do 5 nádobku objemu frakcie, výhodne 3 až 4 násobok objemu, pri teplote v rozmedzí medzi -10 a -30 °C, výhodne medzi -l 5 a -20 °C. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa použije trojnásobný objem acetónu pri -20 °C. Výsledný precipitát sa oddelí odstredením, znova suspenduje v etanole,...

Heterocyklické zlúčeniny, ktoré sú aktívne ako inhibítory beta-laktamázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14973

Dátum: 27.01.2003

Autori: Aszódi József, Fromentin Claude, Lampilas Maxime, Rowlands David Alun

MPK: A61K 31/4995, A61K 31/439, A61K 31/55...

Značky: heterocyklické, aktívne, zlúčeniny, beta-laktamázy, inhibitory

Text:

...alebo -NRa-O- pripojenú ku karbonylu atómom dusíka, n je rovné 0 alebo 1 a R 3, v prípade -NR 5-(CHg)- je vybranézo skupiny tvorenej vodíkom OH, R, OR, Y, OY, Y 1, OY 1, Yz, 0 Y 2, Ya,OCHgCH 2 SOmR, OSiRaRbRc a siRaRbRc zvyškom, a v prípade -NRa-Ó- je vybrané zo skupiny tvorenej vodíkom, R, Y, Y 1, Yz, Y 3 a SiRaRbRc zvyškom, Re,R 1, a Rc predstavujú jednotlivo lineárny alebo rozvetvený alkylový zvyšok obsahujúci 1 až 6 atómov uhlíka alebo...

Úprava obalu potravinárskeho produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 907

Dátum: 27.01.2003

Autor: Beguinot Roger François

MPK: A47G 19/00, B65D 43/16

Značky: potravinářského, obalů, produktů, úprava

Text:

...je veľmi atraktívna vzhľadom na to, že celý povrch veka a údaje, ktoré obsahuje, sú viditeľné táto úprava obalu takto nevyžaduje žiadny dodatočný nosič v prípade uloženia v obchodoch na regáloch alebo na dopredných lineárnych nosičoch.Produkt môže byt rovnakým spôsobom uložený u kupujúceho.V rámci výhodného uskutočnenia úpravy obalu podľa vynálezu sú nožičky zhotovené v mieste spojenia ramena a obruby. Toto uskutočnenie stabilizuje...

Automaticky ovládateľná brána, najmä zdvíhacia brána a spôsob jej ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 667

Dátum: 27.01.2003

Autor: Petra Rejc

MPK: E05F 15/20, E06B 9/80

Značky: spôsob, zdvíhacia, automatický, ovládania, ovladatelná, brána, najmä

Text:

...hlásenia dosiahnuť rovinu otvoru zatvárajúcej sa brány alebo zatvárajúcich sa dverí. Okrem toho majú hore nad otvorom brány alebo dverí umiestnené hlásiče pohybu nevýhodu, žeV malej vzdialenosti pred rovinou otvoru sú detekčné lúčehlásiča približovania nasmerované Veľmi strmo nadol na odstavnú plochu, ktorú treba sledovať a preto horizontálna rýchlosť prekážky, ktorú treba zaregistrovať, alebo osoby, ktorú treba zaregistrovať, má už len...

Spôsob izolácie salinomycínu z vyfermentovanej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283167

Dátum: 27.01.2003

Autori: Borošová Gabriela, Jakubčová Mária, Lucina Dušan, Bošanský Miloš, Ivanič Pavol

MPK: A61K 31/435, C12P 17/12

Značky: vyfermentovanej, spôsob, izolácie, pôdy, salinomycínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie salinomycínu, pri ktorom sa získa granulovaný produkt. Postup izolácie spočíva v tom, že sa vyfermentovaná pôda salinomycínu upraví do kyslej oblasti pH. K upravenej vyfermentovanej pôde sa pridá inertný filtračný prostriedok, výhodne kremelina, zeolity, drevitá múčka, respektíve ich zmes, v množstve 5 až 20 % na objem vyfermentovanej pôdy. Biomasa sa oddelí filtráciou a postupuje cez granuláciu do fluidnej sušiarne,...