Zverejnene patenty 22.01.2003

Signalizovanie časového kvanta pre širokopásmové digitálne vysielanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7061

Dátum: 22.01.2003

Autor: Pekonen Harri

MPK: H04L 12/12, H04L 29/06, H04J 3/00...

Značky: časového, kvanta, digitálne, vysielanie, širokopásmové, signalizovanie

Text:

...11 prenáša ku klientovi majúcemu prístup k prijimaču 15 digitálneho vysielania. informačný signál 21 typicky vysiela poskytovateľ služieb 11 do vysielača 13 cez linku, ktora môže byt internetová linka. Vysielač 13 vysiela informačný signál prijimaču 15 ako streamovaci signál 23, typicky pomocou vysielacej antény (nie je zobrazená).0041 V bežnej aplikácii prenosu signálu, vysielač 13 poskytuje súvislý alebo pomaly sa meniaci tok dát, ktorý má...

Spôsob výroby papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17204

Dátum: 22.01.2003

Autori: Andersson Kjell, Solhage Fredrik, Lindgren Erik, Johansson-vestin Hans, Frölich Sten

MPK: D21H 17/17, D21H 17/16, D21H 17/42...

Značky: spôsob, papiera, výroby

Text:

...vinylový adičný polymér s hmotnostnepriememou molámou hmotnosťou v rozmedzí od asi 6 000 do asi 100 000. Katiónový polymérsa obvykle pridáva k suspenzii pred pridaním aniónovćho polyméru. Je vhodné, keď po pridaní katiónového polyméru nasleduje alebo nasledujú fázy strihu, zatiaľ čo aniónový polymér sa pridáva po ktorejkoľvek stríhovej fáze zaisťujúcej podstatný strih, ale pred tvorbou papierovéhoAromatické zlúčeniny obsahujúci katiónový...

Cykloalkanoindoly substituované fluórom a ich použitie ako antagonistov receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12555

Dátum: 22.01.2003

Autori: Li Lianhai, Lachance Nicolas, Wang Zhaoyin, Sturino Claudio, Berthelette Carl

MPK: A61K 31/403, A61P 43/00, C07D 209/80...

Značky: substituované, receptora, cykloalkanoindoly, prostaglandinů, antagonistov, fluórom, použitie

Text:

...antagonisti prostaglandinu.0004 V PCT prihláške WO 0179169 sú opísané antagonisti PGD 20005 V európskej patentovej prihláške 468 785 je opísaná zlúčenina, 4-(4-chlórfenyl)-metyl-l,2,3,4-tetrahydro-7-(2 chinolinylmetoxy)cyklopentbindol-3-octová kyselina, čo je zlúčenina z triedy látok označovaných ako inhibitory0007 Predmetom vynálezu sú nové zlúčeniny, ktoré sú antagonistami receptora prostaglandínu konkrétnejšie antagonisti receptora...

Cykloalkanoindoly substituované fluórom a ich použitie ako antagonistov receptora prostaglandínu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5215

Dátum: 22.01.2003

Autori: Li Lianhai, Wang Zhaoyin, Sturino Claudio, Lachance Nicolas, Berthelette Carl

MPK: C07D 209/00, A61K 31/403, A61P 43/00...

Značky: fluórom, antagonistov, prostaglandinů, použitie, cykloalkanoindoly, receptora, substituované

Text:

...receptora prostaqlandínu D 2 (receptora DP). Zlúčeniny podľa vynálezu sú užitočné pri liečení rôznych ochorení a porúch sprostredkovaných prostaglandínom. Vynálezsa teda tiež týka spôsobu liečenia ochorenísprostredkovaných prostaglandínmi za použitia nových zlúčenín opísaných V tomto texte a tiež za použitiakompozic, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú. PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZUVynález sa týka zlúčeniny vzorca IV jednom uskutočnení je zlúčeninou...

Kompozície a spôsoby detekcie, diagnózy a terapie hematologických malignancií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10329

Dátum: 22.01.2003

Autori: Gaiger Alexander, Wang Aijun, Mannion Jane, Carter Lauren, Mcneill Patricia Dianne, Ordonez Nadia, Algate Paul, Clapper Jonathan David

MPK: C12N 15/00, C07H 21/00, C12N 5/00...

Značky: terapie, detekcie, spôsoby, hematologických, kompozície, diagnózy, malignancií

Text:

...približne 89, približne 90, približne 91,približne 92 , približne 93 alebo približne 94 identická so sekvenciou aminokyselín ako ju kóduje ktorékoľvek z SEQ ID NO 1-3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-25, 27-28, 30-31, 33-34,36, 38-39, 41-42, 44, 46-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59-60, 62, 64-65, 67-70, 72-73, 75, 77-81, 83, 8586, 88-100, 102-103, 105-106, 108, 110-113, 115-116, 118 alebo 124, alebo uvedenou v ktorejkoľvekz SEQ ID NO 4, 6, 8,...

Bakteriofágový lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3349

Dátum: 22.01.2003

Autori: Morgan Andrew John, Loessner Martin, Zimmer Markus

MPK: A61K 38/43, C12N 9/14, C07K 14/005...

Značky: lyzín, bakteriofágový

Text:

...Hlavičky, chvostíky, vlákna chvostíka a rozpustné proteíny katalyzujúce Zostavovanie vlákien chvostíka sú všetky vytvorené oddelene. Hlavičky a chvostiky sa typicky spoja prvé a vytvoria komplexy a nakoniec sa ku komplexorn pridajúPosledným stupňom cyklu je bunková lýza uvoľňujúca virióny do média. Lýza obvyklevyžaduje dva génové produkty lyzín, ktorý napadá väzby spojujúce N-acetylglukózamínyvpevnej mureínovej vrstve a holín, ktorý vytvára...

Farmaceutické použitie COX-2 inhibítorov pri očných ochoreniach sprostredkovaných angiogenézou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2933

Dátum: 22.01.2003

Autori: Lambrou George, Wood Jeanette Marjorie, Brazzell Romulus Kimbro, Ottlecz Anna, Latour Elisabeth

MPK: A61P 29/00, A61K 31/185

Značky: cox-2, inhibítorov, sprostredkovaných, farmaceutické, použitie, očných, angiogenézou, ochoreniach

Text:

...výhodné uskutočnenie predkladaného vynálezu sa týka zlúčenín všeobecného vzorca I, kde R je etylová skupina alebo metylová skupina R je atóm fluóru Rje atóm vodíka alebo atóm ŕluóru R 3 je atóm vodíka, atóm fluóru, etoxyskupina alebohydroxylová skupina R 4 je atóm vodíka alebo atóm fluóru a R 5 je atóm chlóru, atóm ñuóru alebo metylová skupina ich farmaceuticky prijateľných solí a ich farmaceuticky prijateľných esterových prekurzorov.0011...

Montážny prvok pre kolieska pojazdného prepravného obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2020

Dátum: 22.01.2003

Autor: Lampugnani Umberto

MPK: A45C 5/00

Značky: kolieska, obalů, prepravného, pojazdného, montážny, prvok

Text:

...prvok pre kolieska cestovných prepravných obalov, ako je to opísané0013 Vynález bude teraz opísaný s odkazom na sprievodnévýkresy, ktoré zobrazujú jeho výhodné, neobmedzujúce- obr. 1 schematicky zobrazuje kufor, ktorého každé koliesko je podopreté montážnym prvkom podľa predloženého vynálezu- obr. 2 je perspektívny pohľad, pre názornosť čiastočne V reze, výhodného vyhotovenia montážneho prvku pre kolieska, podľa predloženého vynálezu~...

Farmaceutická kompozícia s obsahom ivabradínu, dispergovateľná v ústnej dutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1614

Dátum: 22.01.2003

Autori: Rolland Hervé, Wuthrich Patrick, Julien Marc

MPK: A61K 9/20, A61K 31/55

Značky: dutině, ivabradínu, kompozícia, farmaceutická, dispergovateľná, ústnej, obsahom

Text:

...vynálezu môže z výrobných dôvodov obsahovať taktiež jedno alebo viac lubrikačných činidiel a činidlo na podporu toku, ako aj klasicky používané arómy, farbivá a sladidlá.0015 Vo farmaceutíckých kompozícíách podľa vynálezu sa ivabradín nachádza prednostné vo0016 Predmetom vynálezu je taktiež použitie granúl pozostávajúcich zo spoločne sušenej laktózy a škrobu na prípravu pevných farmaceutíckých kompozícii ivabradínu, dispergovateľiných v...

Farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje N- [(1-nbutyl-4-piperidinyl)metyl]-3,4-dihydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-a]indo -10-karboxamid alebo jeho soľ a spôsob výroby tejto kompozície, ktorý zahrnuje suchú granuláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1090

Dátum: 22.01.2003

Autori: Groves Sharon, Thomson Seona, Yeates Kenneth, Buxton Philip, Van Schie Dirk

MPK: A61K 31/535, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: granuláciu, kompozície, zahrnuje, výroby, 10-karboxamid, ktorá, spôsob, obsahuje, ktorý, kompozícia, tejto, suchú, 1-nbutyl-4-piperidinyl)metyl]-3,4-dihydro-2h-[1,3]oxazino[3,2-a]indo, farmaceutická

Text:

...roztoku. Výsledná suspenzia sa zahrieva, aby sa rozpustila pevná látka a k roztoku sa pridá hexán (550 ml). Zmes sa ochladí na teplotu miestnosti, potom na O až 5 °C a pri tejto teplote mieša asi dve hodiny. Pevná látka sa izoluje filtráciou a suší za vákua pri asi 40 °C. Získa sa produkt, hydrochlorid N-(1-buty 1-4 piperídinyl)metyl-3,4-dihydro-2 H-1,3-oxazin 03,2-aindol-10-karboxamiduTeraz sa zistilo, že pri niektorých spôsoboch prípravy HCl...

Orálne dispergovateľná farmaceutická kompozícia perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 996

Dátum: 22.01.2003

Autori: Julien Marc, Wuthrich Patrick, Rolland Hervé

MPK: A61K 31/403, A61K 9/20

Značky: orálne, farmaceutická, perindoprilu, kompozícia, dispergovateľná

Text:

...môžu byť podávané deťom V 0 veľmi nízkom veku. Pre pediatrické tablety je totižnevyhnutné, aby bolo uľahčené prijímanie, aby rozpad V ústach bol veľmi rýchly, aby dieťaformu neodmietalo, a aby tablety mali dostatočnú tvrdost na ľahkú manipuláciu a jednoduchú0017 Orálne dispergovateľné formy podľa vynálezu umožňujú realizovať pediatrické tablety s veľmi malou veľkosťou (priemer 3 mm, šírka od 1 mm a hmotnosť od 10 mg), ľahkomanipulovateľné...

Farmaceutická kompozícia s obsahom agomelatínu dispergovateľná v ústnej dutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 742

Dátum: 22.01.2003

Autori: Tharrault François, Julien Marc, Wuthrich Patrick, Rolland Hervé

MPK: A61K 31/165, A61K 9/20

Značky: kompozícia, farmaceutická, agomelatínu, dutině, dispergovateľná, obsahom, ústnej

Text:

...Kompozícia podľa vynálezu môže tiež obsahovať zvýrobných dôvodov jeden alebo niekoľko lubrikantov a prostriedok na úpravu tokových vlastností, rovnako ako klasicky0016 Zdôvodov zlepšenia lokálnej tolerancie agomelatínu (zmenšenie pocitu mravčenia)môže byt agomelatín pripadne spájaný s excipientmi ako sú cyklodextríny, alebo obaľovanýexcipientmi spoužitim odborníkom známych technológií, ako napríklad obaľovanie vo0017 Predmetom vynálezu je...

Translátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 681

Dátum: 22.01.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: H01F 38/00

Značky: translátor

Text:

...telies obrázok 7 čiastočný pohľad v priečnom reze na usporiadanie rotačných telies obrázok 8 čiastočný pohľad v priečnom reze na altematívne usporiadanie rotač ných teliesobrázok 9 perspektívne znázomenie tvarovaného kusa pre jedno z rotačných telies na obrázku 8 obrázok 10 perspektívne znázomenie tvarovaného kusa pre iné rotačné teleso zná zomené na obrázku 8.Obrázok 1 ukazuje prstenec translátora 10 podľa vynálezu. Tento prstenec má nosnú...

Hlaveň zbrane s úsťovou brzdou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7752

Dátum: 22.01.2003

Autor: Breuer Heinz-günter

MPK: F41A 21/00

Značky: zbraně, úsťovou, brzdou, hlaveň

Text:

...upraviť. Okrem toho je zaručený beznárazový prechodstriel V oblasti úsťovej brzdy, nijaké negatívne ovplyvňovanie uhla zdvihu, a preto Vysoká pres nosť zásahu.0012 Axiálne susediace otvory hlavne zbrane v oblasti ústia by mali byť výhodne usporiadané navzájom presadene. Tým je na jednej strane vyhovené požiadavkám na pevnosť hlavne zbranea na strane druhej je zaistené bezporuchové prechod striel v touto oblasťou hlavne.0013 Prierezy...