Zverejnene patenty 10.01.2003

Aplikátor vlasových pramienkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7485

Dátum: 10.01.2003

Autor: Ott Gerhard

MPK: A41G 5/00

Značky: aplikátor, pramienkov, vlasových

Text:

...zásobníku, Preto v súlade s vynálezom je výhodné, keď ovládacie a výhrevné zariadenie má prostriedok na krokový posun podávacieho zásobníka.0014 vynález bude ďalej bližšie vysvetlený na základe prikladu uskutočnenia zobrazeného na výkrese. Na obrázku 1 je v schematickom šikmom pohľade zobrazený aplikátor podľa vynálezu v otvorenej polohe, na obrázku 2 ten istý aplikátor pred zatvorenou polohou, na obrázku 3 výrez obrázka 1 s modifikovanou...

Spôsob a zariadenie na privádzanie prevádzkovej kvapaliny pri obrábacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: E 41

Dátum: 10.01.2003

Autori: Sugata Shinsuke, Makiyama Tadashi, Miyata Takanori

MPK: B23Q 11/12, B23Q 11/10

Značky: kvapaliny, prevádzkovej, privádzanie, obrábacom, spôsob, stroji, zariadenie

Text:

...obrábacieho stroja potom zhora opísané množstvo Q 1 činí približne 200 l za minútu, pričoni zhora opísaný tlak (PO Pl) činí približne 0,3 MPa. V dôsledku toho je spotreba W 1 energie čerpadla 21 pomerne vysoká. Môžu nastať aj prípady, keďspotreba gl energie čerpadla gl presahuje približne 25 scelkovej spotreby energie obrábacieho stroja.V patentovom spise GB 2 114 686 A je opísané mazacie zariadenie pre obrábacie operácie,...

Spôsob regulácie plynového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12912

Dátum: 10.01.2003

Autori: Klepka Michael, Richter Klaus, Bomscheuer Walter

MPK: F23N 5/00, F23N 1/02, F23N 5/12...

Značky: regulácie, horáka, spôsob, plynového

Text:

...zadanie pre reguláciu, aby mohol byť horák naštartovaný. Podlavoliteľných znakov sa môže stanoviť výhodná prahová hodnota pre-3 0011 Znaky nárokov 2 a 3 opisujú výhodné kroky na vykonanie spôsobu. Tak môže byt zmes vykurovací plyn - vzduch obohatená, tým, že sa zvýši množstvo vykurovacieho plynu alebo zredukuje množstvo vzduchu. Na ochudobnenie zmesi môže byt zredukované množstvo vykurovacieho plynu alebo zvýšené množstvo vzduchu. Je...

Spôsoby a prípravky na prenos kyslíka a vysokou afinitou ku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3237

Dátum: 10.01.2003

Autori: Vandegriff Kim, Winslow Robert

MPK: A61K 38/00, A61K 35/14, A61K 35/12...

Značky: afinitou, vysokou, kyslíka, kyslíku, spôsoby, přípravky, prenos

Text:

...prípadu mutantov s veľmi s nízkou atinitou.Vo väčšine prípadov boli HBOC-látky zostavené tak, aby mali añnitu ku kyslíku rovnakú alebo nižšiu než pre prirodzený hemoglobín. Ako je však diskutované vyššie, môže to spôsobiť nedostatočné dodávanie kyslíka do tkanív. Podľa toho sa tento vynález týka krvnej náhrady, ktorá obsahuje HBOC-látku s vysokou afinitou ku kyslíku vo vodnom zrieďovadle.-3 Ajisaka a spol., Biochem. Biophys. Res. Comm.,...

Spôsoby a zariadenia na odber a prípravu vzoriek na detekciu mykobaktérií a ich antigénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1744

Dátum: 10.01.2003

Autor: Siddiqi Salman

MPK: G01N 33/569

Značky: mykobaktérií, zariadenia, přípravu, antigénov, detekciu, spôsoby, vzoriek, odber

Text:

...čas potrebný na diagnózu najeden až dva týždne. Ale je stále potrebné skrátiť časvyžadovaný na diagnózu mykobakteriálnych infekcií na dobu kratšiu ako týždeň, Výhodne na približne jeden deň alebo menej. Testy založené na oliqonukleotidových sondách, ako je napríklad Southernova hybrídizácia alebo bodková hybridizácia(dot blot), sú schopné poskytovať rýchle výsledky (to je počas jedného dňa alebo V kratšej dobe). Môžu tiež byť použité...

Zobrazovacie činidlá a spôsoby zobrazovania NAALADázy alebo PSMA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8168

Dátum: 10.01.2003

Autori: Pomper Martin, Musachio John, Zhang Jiazong, Kozikowski Alan

MPK: A61K 31/17, C07C 275/16, A61P 35/00...

Značky: zobrazovacie, zobrazovania, činidla, spôsoby, naaladázy

Text:

...Bolo opísané zobrazovanie pomocou mAb a terapia rakoviny prostaty na základe činidiel, ktoré sa viažu buď na intra- alebo extra-celulárne domény PSMA, a zahŕňa Prostascint,klinický prostriedok, ktorý využíva počítačovú tomograflu semisiou jednotlivých fotónov(single photon emission computed tomography SPECT) (Cancer Res. 1990, S 06423-6429 Cancer Metastasis Rev. 1999,18483-490 a Cancer Res. 2000, 606095-6100).0010 Bolo by žiaduce mať...

Nosná štruktúra z prierezových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 939

Dátum: 10.01.2003

Autor: Munier Francis

MPK: E04B 7/02, E04D 12/00, E04C 3/04...

Značky: nosná, prvkov, struktura, prierezových

Text:

...zvýšený odpor voči vybočeniu(0018) Vystužovacie prvky 24, 34 stojín 23, 33 predstavujú pre všetky prierezy 2, 3 konštantnú vzdialenosť vo vzťahu k zodpovedajúcej horizontálnej oblasti 21, 31 vyššie spomenutých prierezových prvkov 2, 3. Vystužovacie prvky 22, 23 vyššie spomenutých horízontálnych oblastí 21, 3 sú na nich umiestnené V nemenných a identických intervaloch. Takto prierez 3, ktorý má pomerne malú výšku (obr.l-4) sa môže...

2-(Pyridín-2-ylamino)-pyrido[2,3-d]pyrimidín-7-óny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 685

Dátum: 10.01.2003

Autori: Zhou Hairong, Barvian Mark Robert, Sheehan Derek James, Toogood Peter Laurence, Quin John Iii, Vanderwel Scott Norman, Booth Richard John, Repine Joseph Thomas

MPK: A61P 25/00, A61K 31/675, A61K 31/519...

Značky: 2-(pyridín-2-ylamino)-pyrido[2,3-d]pyrimidín-7-óny

Text:

...R sú každýjednotlivo navzájom od seba nezávisle vybrané zo skupiny zahrňujúcej atóm vodíka,halogenu, Cl-Cg alkylovú skupinu. Cjr-C 7 cykloallq/lovíi skupinu, C.-Cg alkoxyskupinu, Cj-Cg alkoxyallqlovú skupinu, Cl-Cg halogénalkýlovú skupinu, C.-Cg hydroxyalkylovú skupinu, Cz-Cg alkenýlovú skupinu, Cg-Cg alkinýlovíi skupinu. nitrilovťi skupinu, nitroskupinu, skupinu OR 5, SR 5 NR 5 R°, N(O)R 5 R°, P(O)(OR 5)(OR°).R a R môžu tvorit karbocýklickú...

Zložený uzáver s prvkami diskového utesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 604

Dátum: 10.01.2003

Autori: Martin James, German Galen

MPK: B65D 51/00

Značky: uzáver, utesnenia, zložený, prvkami, diskového

Text:

...5 je pohľad na parciálny pozdĺžny priečny rezuzáveni a kontajnera znázornených na obrázku 4 V prechodnejObrázok 6 je pohľad na parciálny pozdĺžny priečny rez uzáveru a kontajnera znázornených na obrázku 4 v plne utiahnutej poloheObrázok 7 je zväčšený pohľad na parciálny pozdĺžny priečny rez znázorňujúci dodatočné znaky obsiahnuté V tomto vynálezeObrázok 8 je zväčšený pohľad na priečny rez časťou uzáveru znázornený na obrázku 7 aObrázok 9 je...

Stabilizované vodné disperzie polyuretán-polymočovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 515

Dátum: 10.01.2003

Autori: Rische Thorsten, König Eberhard, Meixner Jürgen, Feller Thomas, Naujoks Karin

MPK: C08G 18/00

Značky: disperzie, polyuretán-polymočovina, vodné, stabilizované

Text:

...(1994) str. 185-200.0024 Polymerne polyoly (A 2) s rozmedzím molekulovej hmotnosti 400 až 6000 sú tie obvyklé, ktoré sa pre polyuretány už dlhú dobu používajú, s OH-funkčnosťou aspoň 1,8 až 4, ako sú napriklad polyakryláty, polyestery, polylaktóny, polyétery, polykarbonáty, polyesterkarbonáty, polyacetaly,polyolefíny a polysiloxány. Výhodné sú polyoly s rozmedzím molekulovej hmotnosti 600 až 2500 s OH-funkčnosfou 2 až 3.0025 Do úvahy...

Zmes obsahujúca beta-ditiofosforylované propiónové kyseliny a spôsob zlepšenia odolnosti mazív, hydraulických kvapalín alebo kvapalín na obrábanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283148

Dátum: 10.01.2003

Autori: Fletschinger Michael, Rohrbach Peter, Ribeaud Marc, Camenzind Hugo

MPK: C10L 1/26, C10M 137/10

Značky: maziv, propionové, obsahujúca, kyseliny, odolností, kvapalín, spôsob, obrábanie, hydraulických, beta-ditiofosforylované, zlepšenia, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahujúca mazivo, kvapalinu na obrábanie kovov alebo hydraulickú kvapalinu, 0,005 až 1,0 % hmot. zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba C3-C18-alkyl, C5-C12-cykloalkyl, ku C5-C6-cykloalkylmetyl, C9-C10-bicykloalkylmetyl, C9-C10-tricykloalkylmetyl, fenyl, C7-C24-alkylfenyl alebo spolu (CH3)2C(CH2)2 a R3 je atóm vodíka alebo metylová skupina a prípadne ďalšie obvyklé aditíva do olejov zo skupiny...

Práškový prostriedok na aplikáciu liečivých peptidov, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283147

Dátum: 10.01.2003

Autori: Bäckström Kjell, Linden Helena, Johansson Ann

MPK: A61K 38/00, A61K 9/72, A61K 47/26...

Značky: prostriedok, práškový, spôsob, použitie, liečivých, aplikáciu, peptidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový prostriedok na aplikáciu liečivých polypeptidov obsahuje liečivý polypeptid spolu s melezitózou ako riedidlom.

Spôsob získania stabilnej kryštalickej formy jemnozrnnej farmaceuticky účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283146

Dátum: 10.01.2003

Autori: Briggner Lars-erik, Trofast Eva

MPK: A61K 9/72, A61K 9/14

Značky: účinnej, kryštalickej, formy, spôsob, stabilnej, jemnozrnnej, získania, látky, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania stabilnej kryštalickej formy jemnozrnnej farmaceuticky účinnej látky, ktorá je určená na podanie inhaláciou, je v neaglomerovanej forme a má veľkosť častíc menšiu ako 10 um, spočíva v tom, že sa veľkosť častíc zmenší konvenčným mechanickým spracovaním, napríklad mikromletím, na hodnotu menšiu ako 10 um, potom sa jemnozrnná farmaceuticky účinná látka spracuje regulovaným pôsobením vodnej pary, potom sa vysuší a získané častice...

Terapeutický prípravok obsahujúci inzulín, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283145

Dátum: 10.01.2003

Autori: Bäckström Kjell Göran Erik, Johansson Ann Charlotte Birgit, Dahlbäck Carl Magnus Olof, Edman Peter

MPK: A61K 9/14, A61K 47/12, A61K 38/28...

Značky: výroby, terapeuticky, prípravok, použitie, spôsob, inzulín, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Terapeutický prípravok obsahuje zmes inzulínu a substancie, ktorá zvyšuje absorpciu inzulínu v spodnom dýchacom trakte, pričom prípravok je vo forme práškového prípravku vhodného na inhaláciu, pričom aspoň 50 % celkovej hmotnosti aktívnych zlúčenín tvoria častice majúce priemer do 10 um alebo aglomeráty takýchto častíc.

Spôsob zoslabovania detonácie v zásobníkovom, nádržovom alebo potrubnom systéme a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283144

Dátum: 10.01.2003

Autori: Eichertt Helmut, Pantow Eberhard, Heinrich Frank, Kratzel Thomas

MPK: A62C 4/00

Značky: zásobníkovom, nádržovom, detonácie, zoslabovania, vykonávanie, spôsobu, spôsob, tohto, zariadenie, potrubnom, systéme

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa postupujúce čelo detonačnej vlny delí a znova sa zvádza dohromady v expanznom priestore (17, 17', 30), pričom sa čelo detonačnej vlny delí na hlavné čelo a vedľajšie čelo a hlavné čelo sa vedie s dlhším časom vedenia do expanzného priestoru (17, 17', 30), takže pri vstupe hlavného čela do expanzného priestoru (17, 17', 30) tento priestor obsahuje plynné spaliny vedľajšieho čela. Zariadenie obsahuje usporiadanie stien (9, 16)...

Farmaceutický prostriedok v jednotkovej dávkovej forme a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283143

Dátum: 10.01.2003

Autori: Winkler Horst, Prater Derek Allan, Malkowska Sandra Therese Antoinette, Wimmer Walter, Leslie Stewart Thomas, Smith Kevin John, Hahn Udo, Miller Ronald Brown

MPK: A61K 31/135, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: prostriedok, formě, přípravy, farmaceutický, jednotkovej, spôsob, dávkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok v jednotkovej dávkovej forme tablety alebo kapsuly obsahujúcej multičastice s rozsahom 0,1 až 3 mm a obsahujúci účinnú zložku tramadol alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ vo forme tramadol hydrochloridu v matrici farmaceuticky prijateľného nosiča. Matrica obsahuje v podstate hydrofóbny taviteľný materiál. Spôsob prípravy farmaceutického prostriedku zahŕňa spracovanie zmesi tramadolu alebo jeho farmaceuticky...

Zariadenie na ochranu proti magnetickému poľu a vodomer s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283141

Dátum: 10.01.2003

Autori: Haudebert Lionel, Freund Marcel

MPK: G01F 1/075, H02K 49/10

Značky: magnetickému, vodoměr, týmto, zariadením, proti, pólů, ochranu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (70) je určené na pohonný systém (60) na prenášanie rotačného pohybu medzi dvoma mechanickými členmi (28, 44) okolo osi pomocou magnetického spriahnutia s ochranou pred vonkajším magnetickým poľom. Uvedený pohonný systém (60) obsahuje aspoň axiálne magnetické prvky (62a, 62b, 64a, 64b), pripevnené aspoň k jednému z uvedených mechanických členov a upravené na spojenie navzájom, uvedené magnetické prvky sú uložené axiálne, uvedené...

Margarínová tuková zmes, spôsob prípravy tuhého tuku a plastická emulzná nátierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283139

Dátum: 10.01.2003

Autori: Schur Paul, Huizinga Hindrik, Sassen Cornelis Laurentius, Vermaas Leo Frans

MPK: A23D 9/00, C11B 7/00, A23D 7/00...

Značky: přípravy, spôsob, plastická, emulzná, margarínová, změs, tuhého, tuková, nátierka

Zhrnutie / Anotácia:

Margarínová tuková zmes a W/O emulzná nátierka obsahuje 5 až 14 % hmotnostných tuhého tuku, ktorým je stearínová frakcia interesterifikovanej zmesi 25 až 65 % hmotnostných stearínu nestuženého laurylového tuku a 75 až 35 % hmotnostných stearínu nestuženého C16+ tuku. Tiež sa poskytuje spôsob prípravy takéhoto tuhého tuku bez použitia chemickej modifikácie alebo rozpúšťadlovej, alebo Lanza frakcionizácie.

Hybridóm označený 199M a monoklonálna protilátka proti integrínu beta2 produkovaná týmto hybridómom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283135

Dátum: 10.01.2003

Autori: Van Der Vieren Monica, Gallatin Michael

MPK: C07K 1/00, A61K 39/395, A61K 35/14...

Značky: týmto, označený, beta2, proti, hybridómom, integrínu, hybridom, monoklonálna, protilátka, produkovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridóm označený 199M, uložený v zbierke ATCC pod depozitným číslom HB 12058, a monoklonálna protilátka proti a podjednotke integrínu beta2 sekretovaná týmto hybridómom.

Bišpecifická molekula použiteľná na lýzu nádorových buniek, spôsob jej prípravy, monoklonálna protilátka, farmaceutický prípravok, kit a spôsob čistenia nádorových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283133

Dátum: 10.01.2003

Autori: Jäggle Carlota-silvia, Meuer Stefan, Strittmatter Wolfgang, Burkhart Schraven, Wild Martin

MPK: C07K 16/28, A61K 39/395, C07K 16/46...

Značky: nádorových, protilátka, spôsob, lýzu, použitelná, čistenia, přípravy, bišpecifická, farmaceutický, molekula, prípravok, buniek, monoklonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Bišpecifická molekula použiteľná na lýzu nádorových buniek, obsahujúca protilátkové determinanty X a Z, kde determinant X je špecifický pre epitop na nádorovom antigéne a determinant Z je špecifický pre epitop antigénu CD2, pričom determinant Z je zvolený z monoklonálnej protilátky označenej AICD2.M1, pripraviteľnej z hybridomálnej bunkovej línie 1 H 10 uloženej v zbierke DSM pod prírastkovým číslom ACC2116, a ďalšej monoklonálnej protilátky...

Zariadenie na výmenu lejacích rúrok rozvádzacieho zariadenia na plynulé liatie ocele, spôsob výmeny lejacej rúrky a lejacia rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283132

Dátum: 10.01.2003

Autor: Richard Francois Noel

MPK: B22D 41/56

Značky: liatie, rozvádzacieho, lejacej, výměny, výměnu, rúrky, rúrka, lejacích, zariadenie, lejacia, zariadenia, plynule, ocele, spôsob, rúrok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výmenu lejacích rúrok rozvádzacieho zariadenia (2) na plynulé liatie ocele do lejacej formy (28) je uskutočnené so spodným rámom (16) upevneným na rozvádzacom zariadení (2), so žiaruvzdornými komponentmi, ktoré vymedzujú prietokový kanál na prietok ocele, ktoré zahŕňajú aspoň jednu pevnú dosku (18) a lejaciu rúrku (22), s ovládacími prostriedkami na premiestnenie novej lejacej rúrky (22a) zo zavádzacej polohy a opotrebovanej...

Spôsob kontinuálnej výroby oxidu chloričitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 283131

Dátum: 10.01.2003

Autor: Sokol John

MPK: C01B 11/02

Značky: kontinuálnej, výroby, oxidů, spôsob, chloričitého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby oxidu chloričitého reakciou chlorečnanu alkalického kovu, kyseliny sírovej alebo inej minerálnej kyseliny neobsahujúcej chlór, a peroxidu vodíka ako redukčného činidla, za vzniku oxidu chloričitého vo vodnom reakčnom prostredí, pričom oxid chloričitý a kyslík sa odvádzajú, pri ktorom sa oxid chloričitý vyvíja aspoň v jednom reakčnom stupni, ktorý zahŕňa aspoň jednu reakčnú nádobu, pričom do prvej reakčnej nádoby sa...

Nové dibenzodiazepínové deriváty, ich príprava a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 343

Dátum: 10.01.2003

Autori: Wernet Wolfgang, Müller Reinhold, Grandel Roland, Drescher Karla, Subkowski Thomas, Lubisch Wilfried, Braje Wilfried

MPK: A61P 9/00, C07D 487/00, A61K 31/551...

Značky: použitie, deriváty, nové, dibenzodiazepínové, príprava

Text:

...vykazovat blahodarný účinok na priebeh choroby (H. Kröger et al. Inñammation 1996, 20, 203-215 W. Ehrlich et al. Rheumatol. Int. 1995, 15, 171-172 C. Szabo et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1998, 95, 3867-3872 S. Cuzzocrea et al. Eur. J. Pharmacol. 1998, 342, 67-76).Vrámci tohto vynálezu sa pod PARP tiež rozumejú izoenzýmy vyššie opísaného PARP enzýmu.Navyše, PARP inhibítor 3-aminobenzamid prejavoval ochranné účinky na modele...