Zverejnene patenty 09.01.2003

Podperné zariadenie pre materiálový pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 263

Dátum: 09.01.2003

Autori: Hitscher Thomas, Höpner Bernd

MPK: B65H 23/26, B65H 35/02

Značky: podpěrné, materiálový, zariadenie

Text:

...s výhodou pozdĺžne k opernému hriadeľu vo vopred určených rozstupoch. Takto je podperný hriadeľ cielene podoprený vurčitých bodoch, napríklad medzi spodnými nožmi. Ďalej sa takto redukuje hmotnostpodperného zariadenia, nakoľko ložiskové zariadenie alebo ložiskové prvky sú vytvorenélen vúsekoch. Podoprením podperného hriadeľa vo viacerých bodoch sa cielene zabráni tomu, aby sa hriadeľ prehol.Aby podperný hriadeľ nemohol vyskočiť z...

Pružný podporný systém pre žliabkovité koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 200

Dátum: 09.01.2003

Autori: Jenni Edwin, Hengelmann Anabel, Dietrich Martin

MPK: E01B 19/00

Značky: podporný, žliabkovité, systém, kolajnice, pružný

Text:

...Tým sa dosiahne mimoriadne stabilné a trvanlivé spojeniemateriálovým stykom medzi montážnou sieťou a pružnou vrstvou a celkove veľmi jednoduchá konštrukcia pružného uloženia koľajnice.Ďalšie výhody a podrobnosti vynálezu v ďalšom objasníme pomocou príkladu uskutočnenia, znázorneného na výkresoch. Na výkresoch znázorňujúObr. 1 schematicky usporiadanie podľa tohto vynálezu v perspektívnom zobrazeníObr. 2 rez usporiadaním podľa tohto vynálezu...

Pripojovacia svorková lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 158

Dátum: 09.01.2003

Autori: Ude Jürgen, Steinmetz Klaus

MPK: H01R 4/36, H01R 31/08

Značky: pripojovacia, svorková, lišta

Text:

...komorách 3 umiestnené ťahové strmene 6, ktore sú ovládanépomocou zvieracích skrutiek 7.Oddeľovacie skrutky prechádzajú prednou stenou 16 plášťa 2 z izolačnehoPlášt 2 z izoiačného materiálu je zakrytý vekom 8, ktoré je opatrené otvormi 9 prePomocou otvorov 9 pre prívod kábla sa môžu do kontaktných komôr 3 zaviest prúdové vodiče, ktoré sa potom pritiahnutim ťahového strmeňa 6 pomocouV znázornenom prikladu uskutočnenia sú dve susedné...

Sterilná prikrývka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3432

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kovács Ladislav

MPK: A41D 13/00

Značky: sterilná, prikrývka, hlavy

Text:

...sú mikróby ťažko zničiteľné.Tieto nedostatky odstraňuje materiál z netkanej textílie, jednostranne potiahnutý plastovou fóliou. Prikrývky hlavy zhotovené z tohoto materiálu sú ľahko umývateľné,sterilizovateľné alebo použiteľné jednorázovo. Vytvorené sú z dvoch obdĺžnikových dielov priložených fóliou k sebe a spojených pôssobením tepla z troch strán obvodu. Otvorom vzniknutým štvrtou nespojenou stranou sa prikrývky nasadzuje na...

Plynový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3431

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kovalik Blažej

MPK: F23C 6/00

Značky: ohrievač, plynový

Text:

...ohrievača na zdroj plynu je prostredníctvom plynovej hadice riešený veľmi erudovane.Prehľad obrázkov na yýkreseNa pripojenom vyobrazení obr. l znázorňuje čiastočný rez plynového ohrievača. Obr. 2 znázorňuje ďalšie variantné uskutočnenie plynového ohrievača s napojením na komín. Obr. 3 znázorňuje spaľovaciu komoru v dvoch pohľadoch. Obr. 4 znázorňujeriešenie prechodu vzduchu a spalín cez pevnú stenu. Obr. 5 znázorňuje povrchovú úpravuPňklady...

Zariadenie na spracovanie odpadových sklenených črepov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3430

Dátum: 09.01.2003

Autor: Karšay Jozef

MPK: C04B 14/22

Značky: črepov, zariadenie, odpadových, spracovanie, sklenených

Text:

...peliet QRotačný triedič Q je opatrený závitkovým dopravníkom g spojeným s korčekovým elevátorom ä. Miešačka granulátu Q je spojená s obaľovacím bubnom 50 a cez dopravník ü vlhkého granulátu opatreného zásobníkom g antispekavej prísady so sušičkou 59 a rotačnou pecou m. Rotačná pec 7 Oje pomocou dopravníka Q chladeného granulátu spojená s bubnovým triedičom 74, zásobníkom hotových výrobkov Q a dávkovačom E.Sklenené črepy sú z násypky m...

Výplňová hmota najmä na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3429

Dátum: 09.01.2003

Autori: Skubida Stanislav, Ochvát Juraj

MPK: C04B 16/04

Značky: hmota, účely, stavebné, výplňová, najmä

Text:

...živice je vo všetkých týchto prípadoch 30 až 60 hmotnostných.Na navrhnutú výplňovú hmotu je s výhodou použite dvojzložkové spojivo na báze polyesterovej živice. Výplňová hmota vstave pred použitím tak isto výhodne pozostáva ą najmenej zdvoch oddelených zložiek, ato tužidla azmesi na zmiešanie stužidlom, kde vyššie uvedené pomery obsiahnutých látok sa dosiahli vo výslednej zmesi zložiek.Navrhnutá výplňová hmota je odolná voči tlaku a...

Zasnežovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3428

Dátum: 09.01.2003

Autor: Eberl Sebastian

MPK: F25C 3/04

Značky: zariadenie, zasnežovacie

Text:

...pre vodu.Pretože z dôvodov pevnosti zasnežovacej tyče a pomeru priečneho prietokového množstva sa umiestnením koaxiálnych prívodných rúrok privádza vzduch vo vnútri, tak sa u ďalšieho výhodného uskutočnenia predpokladá, že je na prednom konci zasnežovacej tyče vytvorená na zariadení na vytváranie točivosti pripojovacia oblasť, v ktorej sa voda vedie z vonkajšej rúrky dovnútra avzduch z vnútornej rúrky smerom von.Prehľad obrázkov na...

Koncentráty biologicky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3427

Dátum: 09.01.2003

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: látok, biologicky, koncentráty, účinných

Text:

...sa humínové látky obvykle delia na tri základné frakcieo na humínové kyseliny, ktoré sú rozpustné v zriedených roztokoch alkálil, avšak koagulujú okyslenlm alkalického extraktu, o fulvo kyseliny. ktoré ostávajú v roztoku po okyslení alkalického extraktu - sú teda rozpustné tak v alkáliách ako i zriedených kyselinách, o a tzv. humín. ktorý nie je z pôdy vyluhovateľný - extrahovatelný ani pôsobením zriedených alkálií, ani účinkom...

Čistička odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3426

Dátum: 09.01.2003

Autor: Horvát Peter

MPK: C02F 3/00

Značky: čistička, odpadových

Text:

...procesu spočíva v jemnobublinnej aerácii s využitím prevzdušňovacích elementov, ktoré zabezpečujú rozptýlenie kyslíka. Biologické čistenie je uskutočňované nízko zaťažovou aktiváciou s oddelením funkcie miešania a aerácie, čo zabezpečuje riadené procesy nitriñkácie a denitriñkácie. Pohyb vody v cirkulačnej nádrži zabezpečujú ponorné vrtuľové miešadla, ktorých spúšťanie umožňuje zvyšovať rýchlosť pohybu vody, čím je možné predĺžiť dráhu...

Závesná sklenená lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3425

Dátum: 09.01.2003

Autor: Priehradná Dana

MPK: A47H 1/00

Značky: lišta, skleněná, závěsná

Text:

...lištu pri pohľade spredu, obrázok č. 2 znázorňuje závesnú sklenenú lištu pri pohľade zboku, obrázok č. 3 znázorňuje závesnú sklenenú lištu pripohľade zvrchu a obrázok č. 4 znázorňuje závesnú sklenenú lištu pri pohľade spredu,s iným uchytením textílie ainým uchytením závesnej sklenenej lišty na rám okna než ako je znázomené na obrázkoch č. l, č. 2 a č. 3. Obrázok č. 5 obsahuje vyobrazenie háčika (pre uchytenie textílie, ktorý bude...

Karafa s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3424

Dátum: 09.01.2003

Autor: Illo Patrik

MPK: A47G 19/12

Značky: karafa, držiakom

Text:

...uhol, ktorý zviera os karafy s podložkou a uhol 3 je ostrý uhol, ktorý zviera držiak karafy spodložkou. Hrdlo karafy 4 j e zakončený zbrúsenou plochou iŠpeciálny príklad karafy s držiakom slúžiacim na uchytenie alebo na zavesenia ako bola popísaná v príklade l je zobrazený na obrázku 2. Karafa má v priereze kosoštvorcový tvar,držiak aj os karafy zvierajú s podložkou ostré uhly. Hrdlo karafy 4 je ukončené zbrúsenou plochou g. Zbrúsená...

3D hlavica zubnej kefky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3423

Dátum: 09.01.2003

Autor: Halúz Tibor

MPK: A46B 9/04

Značky: kefky, zubnej, hlavica

Text:

...na obidvoch susedných poliach telesa s prierezom nepravidelného šesťuholníka vedľa stredného poľa štetín.Nevýhodou mámych zubných keíiekje, že pri čistení musíme každú stranu zubov, ako aj vnútomú stranu, vonkajšiu stranu, hryziacu časť a žuvacie plôšky zvlášť očistit. iUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje hlavica zubnej kefky, podľa technického riešenia,ktorého podstatou je, že je vytvorená tromi pozdlžnymi stenami Spojenými do...

Skúšobné zariadenie na brzdenie motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3422

Dátum: 09.01.2003

Autor: Gogora Marian

MPK: F02B 77/00

Značky: brzdenie, motorov, zariadenie, skúšobné

Text:

...technických podmienok výrobku po jeho oprave s určením výsledných merateľných veličín meraných v celom rozsahu záťažovej charakteristiky motora. Medzi meratelné výstupné veličiny možno zaradit krútiaci moment, otáčky, spotrebu oleja, paliva, teploty médií a pod. Bez presného stanovenia uvedených veličín nie je možné vyhodnotiť správnost vykonanej montáže motora po oprave a zaručení jeho spoľahlivosti v prevádzke.Jeho výhodou je, že...

Skúšobné zariadenie synchronizovaných prevodoviek vozidla BVP

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3421

Dátum: 09.01.2003

Autor: Benka Marian

MPK: B60K 17/00

Značky: skúšobné, zariadenie, prevodoviek, synchronizovaných, vozidla

Text:

...rozsahu prevodových stupňov, jej brzdných účinkov a pod. Medzi merateIné výstupné veličiny možno zaradiť tlak oleja v mazacom systéme, prietoky množstva oleja, teplotu oleja, hlučnosť. Bez presného stanovenia uvedených veličín nie je možné vyhodnotiť správnost vykonanej montáže prevodovky po oprave a zaručení jej spoľahlivosti v prevádzke.Jeho výhodou je, že požiadavku kvalitatívneho vyhodnotenia technických parametrov možno vykonávať pred...

Antimikrobiálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3420

Dátum: 09.01.2003

Autori: Surovec Ján, Kabátová Viera

MPK: A01N 55/02

Značky: antimikrobiálny, prípravok

Text:

...alebo 1, pričom počet skupín R, ktoré spôsobujú rozpustnosť vo vode je najmenej tak veľký, aby sa dosiahlo minimálnej rozpustnosti účinnej látky vo vode 0,01 glliter pričom, ak je vmolekule prítomných viac skupín R, môžu byt tieto skupiny rovnaké alebovzájomne rozdielne a prípadne naviac ešte anorganickú soľ. Uvedené riešenie je technicky náročné, nákladné a má len úzko špeciálne použitie. Naviac je určené iba vo vodou riediteľných...

Zariadenie na dynamickú signalizáciu vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3419

Dátum: 09.01.2003

Autor: Janček Miroslav

MPK: B60Q 1/44

Značky: signalizáciu, dynamickú, vozidiel, zariadenie

Text:

...pedál určenú maximálnu hodnotu,rozsvietia sa aj brzdové svetlá maximálnou intenzitou. Uvedenou úpravou dosiahneme,že brzdiace vozidlo nám bude dávať informáciu o tom, akou intenzitou brzdi,čo nám pomôže prispôsobiť rýchlosť jazdy meniacim sa podmienkam pred nami aj na väčšiu vzdialenosť.Prehľad obrázkou na xýkresoch.Technické riešenie je schématicky znázomené na priložených výkresoch,kde je popísaný princíp zapojenia a funkcie upraveného...

Mobilný výčap

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3418

Dátum: 09.01.2003

Autori: Kleisner Vladimír, Krýsl Josef, Volhejn Jan

MPK: B60P 3/025

Značky: mobilný, výčap

Text:

...a môže pracovať i tam, kde nie je elektrická prípojka.Medzi výčapom a chladiacim boxom je priestor prístupný z ochodzí po stranách, čím je ešte zvýšené rrmožstvo zákazníkov, ktori môžu byť obslúžený.Na zaistenie zloženia ochodzí so stolmí do prepravnej polohy je vhodné, ak je vzdialenosť stolov na stranách výčapu v prepravnej polohe rovnaká alebo väčšia ako šírka stolov na čele výčapu.Na zaistenie zloženia ochodzí so stolmí do prepravnej...

Urnový stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3417

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04H 13/00

Značky: stĺp, urnový

Text:

...stĺpa.- vonkajší povrch stĺpa, strana čelná, bočné a zadná, je buď hladká, upravená kamenársky alebo plasticky, vyplavením cementu na plnivo, reliefom prírodným,ako napríklad kôra, drevo, tvár, pribeh, geometrickým, napr. vlnky, krúžky, drážky,alebo farebne, mozaikamí, kamennými doskami, kazetami a podobne,- osvetlenie z hornej komory, hlavice urnového stĺpa prechádza cez ozdobné alebo vitrážové okienko, v súvislosti s jeho zadnou stranou...

Propánbutánový pohon leteckých motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3416

Dátum: 09.01.2003

Autor: Polkoráb Marian

MPK: F02C 7/22

Značky: pohon, motorov, propánbutánový, leteckých

Text:

...alebo kvapalný propán bután. Plynná propán butánová zmes je vedená z wparníka do tlakového regulátoru a odtiaľ k dýzam v leteckom motory. Pri použití kvapalnej Propán butánovej zmesi odpadá použitie výparníka. Pre správne fungovanie musí byť dodržaný správny pomer vzduchu k plynnej alebo kvapalnej propán butánovej zmesi a zabezpečenie mazania turbíny. Je prirodzené že je možné prerábať spaľovacie turbiny leteckých motorov ako aj...

Zapojenie integrálneho systému kontrolovanej automatizovanej distribúcie plniaceho média v pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3415

Dátum: 09.01.2003

Autor: Florková Adriana

MPK: B60C 23/00

Značky: integrálneho, zapojenie, media, pneumatikách, systému, plniaceho, distribúcie, kontrolovanej, automatizovanej

Text:

...najmenejjedným hybným zariadením a/alebo výfukovým potrubím.Ďalej je výhodné, že výkonová časť je tvorená najmenej jedným meracím zariadením a/alebo najmenej jedným riadiacim zariadením a/alebo najmenej jedným ovládacím zariadením a/alebo najmenej jedným kompresorom a/alebo najmenej jednou tlakovou nádobou a/alebo najmenej jednou zásobnou nádobou a/alebo najmenej jednou pumpou a/alebo najmenej jedným istiacim zariadením a/alebo...

Systém registrácie účastníka zábavnej výhernej hry a jej vyhodnotenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3414

Dátum: 09.01.2003

Autori: Rittig Ivo, Střítezský Jan

MPK: A63F 3/08, A63F 11/00, G07C 1/00...

Značky: vyhodnotenie, účastníka, zábavnej, výhernej, systém, registrácie

Text:

...kupónu. Aspoň jeden alfanumerický kód môže predstavovať časový údaj, tvorený údajom o hodine a minúte, prípadne sekunde volania. Náhodný výber výherného alfanumerického kódu ala|ebo identifikácie účastníka môže byt uskutočňovaný akýmkoľvek známym spôsobom. Vzhľadom na uloženie údajov o účastníkovi v databáze prevádzkovateľa je spojenie s účastníkom zábavnej výhernej hry ľahké. Vo výhodnom uskutočnení sa výherný alfanumerický kód získava z...

Reklamný panel presvetlený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3413

Dátum: 09.01.2003

Autor: Smékal Jaromír

MPK: G09F 15/00, G09F 7/18

Značky: presvetlený, panel, reklamný

Text:

...vody a prachu. Posuvným napínacím mecłànizmom je zaistené dokonalé vypnutie reklamnej plochy za veľmi krátku dobu a napnutie je ľahko vykonatcľné. Odklápaci tesniaci kryt tvorí okrasné olemovanie reklamnej plochy. Po jeho odklopeni je uľahčený prístup k napinaciemu mechanizmu. Napínacie lišta vytvára spolu s rámom odkvap,ktorý odvádza vodu mimo priestor reklamného panelu. Tesniaci kryt úplne prekrýva napínací mechanizmus, čím ho chráni...

Očná inštalácia so zlepšenou stabilitou účinnej látky na báze brimomidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3412

Dátum: 09.01.2003

Autori: Slučiaková Elena, Jančuš Vladimír

MPK: A61K 9/08

Značky: zlepšenou, účinnej, inštalácia, látky, brimomidínu, očná, báze, stabilitou

Text:

...0,001 až l hmotn. vztiahnute k celkovej hmotnosti prípravku.lnstilácia podľa predloženého riešenia môže obsahovat 0,01 až S hmotn. látok udržujúcich viskozitu prostredia v rozmedzí 1 až 50 mPa.s. ako sú hydroxypropylmetylcelulóz,polyvinyl alkohol, polyvinylpyrolidon, propylénglykol, makrogol,polyoxietylénsorbitanmonooleátu alebo karboxivinyl polymér a to jednotlivo alebo v zmesi.Okrem kyseliny vinnej a vínanu sodného, prípadne vínanu...

Leptacie činidlo na sklo na báze organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3411

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kaszonyi Alexander

MPK: C03C 15/00, C09K 13/00

Značky: organických, leptacie, zlúčenín, činidlo, báze

Text:

...naleptaný povrch po umytí vodou je ešte priehľadný. Priememe za prvú minútu účinkovania leptacieho činidla nastanú také zmeny na povrchu skla, že sa zmení zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre viditeľnej po umytí vodou a vysušení. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte význanmejšie prehĺbi. Obvykle...

Leptacie činidlo na sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3410

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kaszonyi Alexander

MPK: C09K 13/00, C03C 15/00

Značky: činidlo, leptacie

Text:

...povrchu skla, že sa zmení zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre vidíteľnej po umytí vodou a vysušení. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte významnejšie prehĺbí. Obvykle však v priebehu 4-5 minút prebehnú všetky potrebné chemické reakcie a fyzikálnochemické zmeny na to, aby miesta, ktoré boli v...

Polyolefinické koncentráty modifikované nukleačnými činidlami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3409

Dátum: 09.01.2003

Autori: Marcinčin Antón, Ďuriš Ladislav, Kišš Mikuláš

MPK: C10M 123/00

Značky: koncentráty, činidlami, nukleačnými, polyolefinické, modifikované

Text:

...hmotnostných polyolefínu, 20 až 80 °/o hmotnostných kvapalnej, resp. pastovitej prísady a 0,5 až 5 hmotnostných nukleačných činidiel.Podstatu úžitkového vzoru ozrejmujú nasledovné príklady uskutočnenia.Na prípravu koncentrátu polypropylénu s kvapalnou prísadou 2,2,4,4 tetrametylpiperidinolstearátom sa použil izotaktický polypropylén stavným índexom 10 g/10 min. pri 230 °C/2,16 kg. Hmotnostný pomer polypropylénu a kvapalnej prísady bol 1 ...

Ponožka s protiplesňovým efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3408

Dátum: 09.01.2003

Autor: Uličný Juraj

MPK: A41B 11/00

Značky: ponožka, protiplesňovým, efektom

Text:

...pri doterajšej výrobe nemajú dostatočnú vlastnosť odvádzať potu a zabraňovat vznikuUvedený nedostatočný odvod potu v doterajších ponožkách, ktorý v uzavretom priestore vytvára vhodné podmienky zárodkom mikroorganizmov v podstatnej miere odstraňuje ponožka vyrobená z vhodného pomeru základných materiálov bavlny a polypropylénu, ktorý je upravený antibakteriálnou prísadou.Ponožka vyrobená takýmto vhodným pomerom základných materiálov bavlny a...

Vulkanizačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3407

Dátum: 09.01.2003

Autori: Rosina Štefan, Michálek Jaroslav, Jakubcová Alexandra, Brescher Roman, Komora Ladislav, Kováčik Ivan, Krajčík Ján, Štubňa Michal, Macho Vendelín, Vajdová Jana

MPK: C08K 3/06, C08C 19/20, C08C 19/00...

Značky: vulkanizačné, činidlo

Text:

...menej vhodné sú zmesi mastných kyselín alebo ich esterov s konopného, makového, orechového, olivového a sójového oleja, dokonca aj zo živočíšnych olejov, ako sardinkového, vorvanieho, veľrybieho,ale aj husacieho, konského tuku, bravčovej masti a ďalších, obsahujúcich v glyceridoch aj monoénové až polyénové mastné kyseliny. Alkylestery sútechnicky najľahšie pripraviteľné preesteritikáciou nasýtenými alkoholmi C. až C 4 alebo...

Podávacie a výmenné zariadenie plošných nosičov pre zobrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3406

Dátum: 09.01.2003

Autor: Szolnoky Peter

MPK: G09F 11/00

Značky: podávacie, zariadenie, plošných, zobrazovač, nosičov, výměnné

Text:

...nosič.Výhodou podávacieho a výmenného zariadenia plošných nosičov pre zobrazovače, podľa tohto technického riešenia je najmä minimálna hrúbka celého zariadenia, umožňujúca pri menšom počte ploš-ných nosičov i montáž na stenu, dalej jednoduchá výmena, zmena poradia alebo počtu inštalovaných plošných nosičov, vysoká spoľahlivosť, nizke výrobné náklady a možnost využitia ako prednej tak i zadnej plochy plošného nosiča.Výhodou alternativneho...

Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3405

Dátum: 09.01.2003

Autor: Franek Marián

MPK: A22B 5/06

Značky: pohon, rozpínacieho, mechanizmu, jatočných, zvierat, rozpínanie

Text:

...uložený v ráme l. Rozpínací mechanizmus z je spojený sokom g, ktoré je naskrutkované na pohybovej skrutke 5 prechádzajúcej cez maticu 5 uloženú v ložiskovom domčeku Q priskrutkovanom ku rámu l. Ku matici á je priskrutkovaná remenica Z, ktorá je remeňmi § aremenicou 2 spojená s pätkovým elektromotorom 10. Pätkový elektromotor l 0 je priskrutkovaný ku rámu l.Spustením pätkového elektromotora Q sa pomocou remeníc Z, 2 a remeňov § uvedie matica i...

Vitrína na zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3404

Dátum: 09.01.2003

Autor: Cabala Igor

MPK: E05G 1/00, A47F 3/00

Značky: vitrína, zbraně

Text:

...strane sú pevne uchytené, každý na ramene i dva masívne pánty à. V masívnych pántoch i sú otočne uložené rámové dvere 5, s dvomi zámkarni s bezpečnostnými vložkami(na obrázkoch nezakreslené) na uzavretie rámových dverí Q. V rámových dverách i je uchytené bezpečnostné sklo Z prostredníctvom obvodového rámu g, rozoberateľne spojeného s dverami 5. Samonosná oceľová konštrukcia 1 akovový rám g sú zvonkajšej strany obložené masívnym dreveným...

Indikátorová kabína rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3403

Dátum: 09.01.2003

Autori: Stajanča Jozef, Murgaš Július

MPK: G01S 7/04

Značky: indikátorová, kabina, rádiolokátora

Text:

...agregátov na diaľku.Výhody riešenia sú vtom, že typizovaný ISO 1 D kontajner poskytuje podstatne väčší priestor pre obsluhu, ako aj pre použité zariadenia. Na zabezpečenie hygienických podmienok obsluhy počas celoročnej prevádzky je použitá výkonná klimatizačná jednotka svykurovaním, ktorá je stále v činnosti, čo umožňuje udržiavať vkontajneri nastavenú teplotu aj mimo prevádzky rádiolokátora.Pre zabezpečenie telefónneho linkového...

Zdroj na napájanie rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3402

Dátum: 09.01.2003

Autori: Stajanča Jozef, Murgaš Július

MPK: H02J 9/00, H02M 7/00

Značky: zdroj, napájanie, rádiolokátora

Text:

...rádiolokátora pozostáva z automatického rozvádzača, do ktorého je privedené sieťové napätie zverejnej siete a výstupy zhlavného azáložného zdrojového agregátu. Jeden výstup z automatického rozvádzača je pripojený na menič, ktorého výstup je pripojený na anténnu jednotku aindikátorovú kabínu, druhý výstup z automatického rozvádzača je pripojený na prevodový transforrnátor, ktorého výstup je pripojený na anténnu jednotku a indikátorovú...

Papierová podložka pod pohár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3401

Dátum: 09.01.2003

Autor: Čislák Daniel

MPK: A47G 23/03, A47G 23/032

Značky: papierová, podložka, pohár

Text:

...nedostatky odstraňuje papierová podložka pozostávajúca z kartónu oblepeného laminovaným papierom, ktorý je pre pevné uchytenie podľa tohoto technického riešenia v spodnej časti založený pod spodný papier.Podstatou tohoto technického riešenia je použitie laminovaného papiera, ktorý je odolný voči tekutinám, vzniku fľakov a je ľahko umývateľný, čo predlžuje životnost papierovej podložky. Výhodou je iestetický vzhľad laminovaného papiera, na...

Urnový stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3400

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04H 13/00

Značky: urnový, stĺp

Text:

...a možnosťou uzamknutia, slúžiaca na uloženie sviec, kahancov, zápaliek, váz, ale aj náradia ako je motyčka, hrabličky, bezpečnostné zariadenie a podobne, potrebného pre bezpečnosť a údržbu okolia umového stlpa.- vonkajší povrch stlpa, strana čelná, bočné a zadná, je buď hladká, upravená kamenársky alebo plasticky, vyplavením cementu na plnivo, reliefom prírodným,ako napríklad kôra, drevo, tvár. príbeh, geometrickým, napr. vlnky,...

Zobrazovacie prostriedky pre správy a obrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3399

Dátum: 09.01.2003

Autor: Giacomini Italo

MPK: G09F 11/26, G09F 11/15

Značky: správy, zobrazovacie, prostriedky, obrazy

Text:

...čase, a tiež také, aby sa dali ľahko a hospodárne realizovať.Zo širšieho hľadiska tento úžitkový vzor umožňuje dosiahnuť tieto a iné ciele,ktoré sa ozrejmia vďaka nasledujúcemu opisu, pomocou zobrazovacíchprostriedkov, vybavených prinajmenšom jednou prídavnou informatívnou-reklamnou-3 správou, ktorá sa zviditeľni, zakrývajúc plochu, obsahujúcu správy, počas kroku prevíjania plochy.Podstatou technického riešenia sú zobrazovacie prostriedky s...

Upínacie zariadenie pre poľnohospodársku a inú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3398

Dátum: 09.01.2003

Autor: Chovanec Pavel

MPK: A01B 59/04, A01B 59/06, A01B 63/02...

Značky: upínacie, poľnohospodársku, zariadenie, techniku

Text:

...nedostatky z predchádzajúcich typov upínajúcich zariadení do značnej miery odstraňuje nové zariadenie pre traktory a inú techniku. Ide zariadenie jednoduchej konštrukcie, ktoré rýchle umožní veľmi ľahko a bezpečne pripojit akékoľvek požadované agrotechnické náradie alebo rôzne prídavné zariadenie jednak k traktoru a inej potrebnej techniky.Podstata riešenia spočíva vo vytvorení idlicových upínajúcich čeľustí sparabolickým výrezom...

Aminoalkoholové deriváty alebo deriváty kyseliny fosfónovej a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6122

Dátum: 09.01.2003

Autori: Nara Futoshi, Nishi Takahide, Shimozato Takaichi, Miyazaki Shojiro

MPK: A61K 31/381, A61K 31/341, A61K 31/40...

Značky: obsahom, kyseliny, farmaceutické, aminoalkoholové, fosfónovej, prostriedky, deriváty

Text:

...jedným alebo viacerýmisubstituentmi uvedený reťazec môže obsahovať dvojitú väzbu, trojitú väzbu, atóm kyslíka, atóm siry, skupinu vzorca -N(Rf)- (kde Rf znamená atóm vodíka), arylénovú skupinu, ktorá môže byť prípadne substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi alebo heteroarylénovou skupinou, ktorá môže byť prípadne substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi a ktorá môže obsahovať na konci uvedeného reťazca arylovú...

Spôsob rýchleho chladenia dielu prenosom tepla prúdením a sálaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5971

Dátum: 09.01.2003

Autori: Chaffotte Florent, Lefevre Linda, Domergue Didier, Pelissier Laurent, Goldsteinas Aymeric

MPK: C21D 1/56

Značky: rychlého, spôsob, prúdením, chladenia, prenosom, sálaním, tepla, dielů

Text:

...žiadne konštrukčné úpravy).0012 Na dosiahnutie týchto cieľov tento vynález predpokladá v rámci spôsobu rýchleho chladenia kovových dielov pomocou chladiaceho plynu pod tlakom, použitie chladiaceho plynu, ktorý obsahuje jeden alebo niekoľko plynov absorbujúcich infračervené žiarenie podľa ďalej uvede ného nároku 1.0013 Je potrebné rozumieť tomu, že špecifikáciu zlepšenie vzhľadom na tradičné podmienky chladenia pod dusíkom je nutné...