Zverejnene patenty 07.01.2003

Biomateriály založené na benzylesteri kyseliny hyalurónovej na antiangiogenetickú terapiu na liečenie tumorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6792

Dátum: 07.01.2003

Autori: Fusenig Norbert, Willhauck Michael, Pavesio Alessandra, Stark Hans-jürgen

MPK: A61L 27/00, A61K 47/36, A61P 35/00...

Značky: kyseliny, hyaluronovej, terapiu, tumorov, biomateriály, antiangiogenetickú, benzylesteri, liečenie, založené

Text:

...a/alebo spomalenie angiogenetického procesu,ktorý zlepšuje a určuje nádorové metastázy.0017 Predkladaný vynález sa týka biomateriálov založených na benzylesteri kyseliny hyalurónovej pretvorených do netkaných plstl (ako výhodnej formy biomateriálu), volitelne v spojení s prírodnými,syntetickými alebo polosyntetickými biopolymérmi na použitie v liečebno-chirurgickej oblasti ako novej anti-angiogenetickej terapie (in situ), volitelne...

Zariadenie na spracovanie termoplastického plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3646

Dátum: 07.01.2003

Autori: Bacher Helmut, Wendelin Georg, Schulz Helmuth

MPK: B29B 13/10, B29B 7/00, B29B 17/00...

Značky: zariadenie, spracovanie, plášťového, materiálů, termoplastického

Text:

...sa ukázatltw. že sa dokonca dá dosiahnut zvýšenie3 lV-hodnoty. takže z takto získaného recyklovanćho materiálu sa dajú vyrobit produkty s požadovanou vysokou pevnosťou.Nosiče iásttąjtv kotúčovéhx) tvaru zaistia. že spraicoxraný materiáli môže zhora nadol klesnúť len cez pFSICHCOVÚ štrbinu medzi okrajom tohto nosiča nástrojov a vnútornou stenou príslušnej nádoby. To podporuje Lidržiavanie potrebného času zotrvania pre každújednotlivú...

Spôsob detekcie mRNA ľudského papilomavírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1899

Dátum: 07.01.2003

Autor: Karlsen Frank

MPK: C12Q 1/68, C12Q 1/70

Značky: ľudského, papilomavírusu, detekcie, spôsob

Text:

...Capture (DIGENE Corporation, Gaithersburg, MD, USA) na triedenie žien s hraničnými gynekologickými nátermi. Tento test sa uskutočňoval u 217 týchto žien odporučených vysokoškolskými zariadeniami a pre CINII/III sa zistila senzitivita 93 v porovnaní so 73 pri opakovanej cytológii. Zistilo sa, že vysoká vírusová záťaž ďalejzlepšila účinnost znížením falošných pozitivít. Ked sa ako hranica stanovilo 5 RLU, nachádzalo sa PPV približne 24 pri...

Spôsob výpočtu vektora pohybu priameho módu pre B obrázky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8799

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: vektora, obrázky, módu, pohybu, priameho, spôsob, výpočtu

Text:

...8, časovo predchádzajúci B 5 s indexom O zoznamu l je referenčným obrázkomzoznamu l pre priamy, mód. Ako je znázornené na obr. 2 c, referenčný obrázok zoznamu 1 prepriamy mód B 7, ktorý sa má následne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 8. Napokon, ako je znázornene na obrázku 2 c, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejmé z obr. la až ZC, referenčný...

Spôsob výpočtu vektora pohybu priameho módu pre B obrázky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8780

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H03M 7/36, G06F 17/16, G06T 9/00...

Značky: výpočtu, priameho, obrázky, pohybu, vektora, módu, spôsob

Text:

...nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejmé z obr. la až 2 C, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy mód môže byt P alebo B obrázok časovo nasledujúci po B obrázku, ktorý sa má kódovať, alebo Bobrázok, ktorý ho časovo predchádza.0010 Obr. 3 a až 3 h zobrazujú módy, ktoré môže mať ko-lokalizovaný blok v referenčnom obrázku zoznamu 1 pre priamy mód, ked referenčný obrázok zoznamu 1 časovo nasleduje po B obrázku. V tomto prípade, vzhľadom...

Spôsob výpočtu vektora pohybu priameho módu pre B obrázky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8779

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: pohybu, obrázky, výpočtu, spôsob, priameho, módu, vektora

Text:

...má kódovať, B 8, časovo predchádzajúci B 5 s indexom O zoznamu 1 je referenčným obrázkomzoznamu l pre priamy mód. Ako je znázornené na obr. 2 c, referenčný obrázok zoznamu l prepriamy mód B 7, ktorý sa má následne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 8. Napokon, ako je znázornená na obrázku 20, referenčný obrázok zoznamu 1 pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejmé z obr. la až 2...

Spôsob odvodenia vektorov pohybu priameho módu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8778

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: odvodenia, vektorov, pohybu, módu, spôsob, priameho

Text:

...Napokon, ako je znázomené na obrázku 2 c, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 7.Záverom, ako je zrejmé z obr. la až 2 C, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy mód môže byť P alebo B obrázok časovo nasledujúci po B obrázku, ktorý sa má kódovať, alebo Bobrázok, ktorý ho časovo predchádza.Obr. 3 a až 3 h zobrazujú módy, ktoré môže mať ko-lokalizovaný blok v referenčnom obrázku...

Spôsob odvodenia vektorov pohybu priameho módu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8777

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: spôsob, priameho, módu, pohybu, odvodenia, vektorov

Text:

...Napokon, ako je znázornené na obrázku 2 c, referenčný obrázok zoznamu 1 pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejmé z obr. la až 2 C, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy módmôže byt P alebo B obrázok časovo nasledujúci po B obrázku, ktorý sa má kódovať, alebo Bobrázok, ktorý ho časovo predchádza.0010 Obr. 3 a až 3 h zobrazujú módy, ktoré môže mať ko-lokalizovaný blok V...

Spôsob odvodenia vektora pohybu priameho módu B obrázku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1711

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: odvodenia, módu, spôsob, priameho, vektora, obrázků, pohybu

Text:

...môže mať ko-lokalizovaný blok v referenčnom obrázku zoznamu 1 pre priamy mód, keď referenčný obrázok zoznamu l časovo nasleduje po B obrázku. V tomto prípade, vzhľadom na to, že referenčný obrázok zoznamu 1 môže byť P alebo B obrázok, jeho ko-lokalizovaný blok má jeden alebo dva vektory pohybu alebo vnútorný mód. Technika kompresie filmu ďalšej generácie, ako H.264 alebo MPEG-4 časť 10, dovoľuje preusporiadaníe indexov referenčných obrázkov...

Systém výpočtu vektora pohybu priameho módu pre B obrázky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8373

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: systém, pohybu, módu, obrázky, vektora, výpočtu, priameho

Text:

...B 5 s indexom O zoznamu l je referenčným obrázkomzoznamu 1 pre priamy mód. Ako je znázornené na obr. 2 c, referenčný obrázok zoznamu l prepriamy mód B 7, ktorý sa má následne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 8. Napokon, ako je znázornená na obrázku 2 c, referenčný obrázok zoznamu 1 pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejme z obr. la až 2 C, referenčný obrázok zoznamu...

Spôsob odvodenia vektorov pohybu priameho módu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8372

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: pohybu, priameho, vektorov, spôsob, odvodenia, módu

Text:

...je znázornená na obrázku 2 G. referenčný obrázok zoznamu 1 pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať. je časovo nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejmé z obr. la až 2 C, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy mód môže byt P alebo B obrázok časovo nasledujúci po B obrázku, ktorý sa má kódovať, alebo Bobrázok, ktorý ho časovo predchádza.0010 Obr. 3 a až 3 h zobrazujú módy, ktore môže mat ko-lokalizovaný blok v referenčnom obrázku...

Spôsob odvodenia vektorov pohybu priameho módu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8371

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: priameho, vektorov, odvodenia, pohybu, spôsob, módu

Text:

...ako je znázornená na obrázku 2 c, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejmé z obr. la až 2 C, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy módmôže byt P alebo B obrázok časovo nasledujúci po B obrázku, ktorý sa má kódovať, alebo Bobrázok, ktorý ho časovo predchádza.0010 Obr. 3 a až 3 h zobrazujú módy, ktoré môže mať ko-lokalizovaný blok v referenčnom...

Spôsob odvodenia vektorov pohybu priameho módu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8370

Dátum: 07.01.2003

Autor: Jeon Byeong Moon

MPK: H04N 7/46

Značky: spôsob, vektorov, módu, odvodenia, pohybu, priameho

Text:

...ako je znázornená na obrázku 2 c, referenčný obrázok zoznamu I pre priamy mód B 9, ktorý sa mánásledne dekódovať, je časovo nasledujúcim B 7.0009 Záverom, ako je zrejmé z obr. la až 2 C, referenčný obrázok zoznamu l pre priamy mód môže byt P alebo B obrázok časovo nasledujúci po B obrázku, ktorý sa má kódovať, alebo Bobrázok, ktorý ho časovo predchádza.0010 Obr. 3 a až 3 h zobrazujú módy, ktoré môže mať ko-lokalizovaný blok v referenčnom...

Deazapuríny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 961

Dátum: 07.01.2003

Autori: Jiang Yimin, Spyvee Mark, Daun Jane, Muramoto Kenzo, Lescarbeau Andre, Pesant Marc, Seletsky Boris, Kobayashi Seiichi, Soejima Motohiro, Tremblay Lynda, Gusovsky Fabian, Zhao Yan, Yokohama Hiromitsu, Decosta Bruce, Kikuchi Kouichi, Kaneko Toshihiko, Hishinuma Ieharu, Davis Heather, Yao Ye, Zheng Wanjun, Ohi Norihito, Li Xiang-yi

MPK: A61P 29/00, A61P 31/00, A61K 31/4353...

Značky: použitie, deazapuríny

Text:

...arylovú alebo heteroarylovú skupinu, alebo kde RD a RC alebo Rp a RG spolu znamenajú 3-, 4-, 5-, 6-, 7- alebo S-člennú substituovanú alebo nesubstituovanú cyklolifatickú alebo cykloheteroalifatickú skupinu, pričom každý vyskytujúci sa Rx a Ry nezávisle znamená vodik, alifatickú,cykloalifatickú, heteroalifatickú, cykloheteroalifatickú, arylovú alebo heteroarylovú skupinu,-C(O)Rz, kde RZ znamená alifatickú, heteroalifatickú,...

Spôsob prípravy čistej kyseliny tioktovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 821

Dátum: 07.01.2003

Autori: Laban Gunter, Meisel Peter, Müller Gilbert

MPK: C07D 339/00

Značky: čistej, spôsob, kyseliny, přípravy, tioktovej

Text:

...prípadne S-enan tioméry.ÚH DA ÚH 5 saKeďže zlúčeniny IV a V sa štruktúme líšia od tioktovej kyseliny iba počtom atómov síry, sú pre ekonomické oddeľovacie ačistiace procesy, ako je destilácia arekryštalizácia,potrebné rozdiely vo fyzíkálno-chemických vlastnostiach, ako napr. prchavosť arozpustnosť,len nepatrné. Dodatočné oddelenie vedľajších produktov IV a V, ktoré vznikli počas reakcie, je veľmi nákladné aneekonomické. Detekcia je možná len...

Zariadenie a spôsob výroby surového železa a/alebo železnej huby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283142

Dátum: 07.01.2003

Autori: Wiesinger Horst, Milionis Konstantin, Siuka Dieter, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/14

Značky: výroby, zariadenie, surového, železnej, železa, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje najmenej jeden reaktor (15, 16) s fluidným lôžkom na príjem jemnej rudy prívod (21) redukčného plynu do tohto reaktora (15, 16) s fluidným lôžkom odvod (22) odpadového plynu z reaktora (15) s fluidným lôžkom a vynášacie zariadenie (34) na produkt redukcie vznikajúci v reaktore (15, 16) s fluidným lôžkom, pričom odvod (14) kychtového plynu šachtovej pece (1) a odvod (22) odpadového plynu z reaktora (15) s fluidným lôžkom...

Spôsob výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov usporiadaných na podklade

Načítavanie...

Číslo patentu: 283140

Dátum: 07.01.2003

Autori: Thomas Denis Albert, Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A44B 18/00

Značky: systému, podklade, mechanického, množinou, výroby, spôsob, výbežkov, usporiadaných, upevňovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov (22) usporiadaných na podklade (24) sa zahreje taviteľný materiál na teplotu najmenej jeho teploty topenia a nanáša sa vo forme jednotlivých kvapiek materiálu vo viskóznom stave pomocou nanášacieho prostriedku na podklad (24) pohybujúci sa relatívne vzhľadom na nanášací prostriedok, pričom tieto jednotlivé kvapky materiálu na podklade priľnievajú a pri súčasnom...

Spôsob prípravy amino-deoxy-di- alebo oligosacharidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283138

Dátum: 07.01.2003

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/26, C12P 19/44

Značky: zlúčeniny, spôsob, přípravy, oligosacharidovej, amino-deoxy-di

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený spôsob sa týka syntézy amino-disacharidu, amino-oligosacharidu alebo príslušných derivátov zahŕňajúcich reakciu monosacharidu, disacharidu, oligosacharidu, glykozidu alebo ich derivátu s amino-deoxy-sacharidom alebo jeho derivátom za katalýzy glykozidázou, a izolácie aminosacharidu priamo zo zmesi produktov alebo po ďalšej chemickej/enzymatickej modifikácii.

Spôsob výroby slaného syra s krátkou dobou zrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283127

Dátum: 07.01.2003

Autor: Šimúnek Ján

MPK: A23C 19/068, A23C 19/064, A23C 19/032...

Značky: spôsob, slaného, zrenia, výroby, dobou, krátkou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby slaného syra s krátkou dobou zrenia spočíva v tom, že pred syrením sa mlieko s obsahom tuku 2,8 až 3,0 % hmotn. najskôr upraví na kyslosť 6,2 až 7,0 °SH a k takto upravenému mlieku sa pridá zákvas v množstve 2 až 3 % hmotn. Vzniknutá tuhá syrenina sa tvaruje v dvoch fázach, pričom v prvej fáze sa tuhá syrenina najskôr predlisováva pri tlaku 587,7 až 628,2 kPa počas 5 až 10 min. a v druhej fáze sa dolisováva, pričom sa tlak počas 3...

Použitie kliochinolu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečbu Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283117

Dátum: 07.01.2003

Autor: Gerolymatos Panayotis Nikolas

MPK: A61K 31/47

Značky: použitie, kliochinolu, farmaceutického, prostriedku, choroby, alzheimerovej, liečbu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie chelatujúceho činidla kliochinolu na výrobu farmaceutického prostriedku na liečbu Alzheimerovej choroby.