Zverejnene patenty 03.01.2003

Oporná základňa pre nepohyblivý stĺp a navíjací prístroj s otočnou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 237

Dátum: 03.01.2003

Autor: Marchetti Antonio

MPK: B65B 11/04

Značky: plošinou, navíjací, nepohyblivý, otočnou, prístroj, základna, oporná, stĺp

Text:

...k bočným rámom 2 prostrednictvom upevňovacich0010 Opačný koniec bočných rámov 2 podopiera po poradi opornú dosku 12 pre otočnú plošinu 13, ktorá je určená na podoprenie predmetov,ktoré majú byt otáčané (obrázky 1, 2, a 7). Plošina 13 sa opiera na doske 12 prostredníctvom oporných valcov 14 a prijíma pohyb od elektrického motora 8 prostredníctvom pohybového prevodu, ktorý obsahuje kryt 10, pás 11 (riadne uspôsobený na priechod cez okná 15...

Pozitívne pracujúci svetlom zobraziteľný spodný antireflexný povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4641

Dátum: 03.01.2003

Autori: Toukhy Medhat, Ding-lee Shuji, Neisser Mark, Oberlander Joseph, Dammel Ralph

MPK: A61P 29/00, A61K 31/5025, A61K 31/505...

Značky: pracujúci, spodný, antireflexný, povlak, zobraziteľný, pozitívne, svetlom

Text:

...povlak nanesie fotorezistová vrstva. Fotorezist je imagewise exponovaný a vyvolaný. Antireflexný povlak je potom vexponovanej oblasti typicky odleptaný a vzor fotorezistu je tak prenesený na substrát. Väčšina v odbore doteraz známych antíreflexných povlakov je navrhnutá tak, aby boli leptané za sucha. Rýchlosť leptania antireŕlexnej vrstvy musí byt pomeme vysoká v porovnaní s fotorezistom, aby sa počas postupu leptania,odleptala...

Nanokompozitný materiál na výrobu fólie s gradientom indexu lomu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2542

Dátum: 03.01.2003

Autori: Dellwo Ulrike, Oliveira Peter, Mennig Martin, Schmidt Helmut, Zimmermann Andreas, Harada Takamasa, Schneider Heike, Kita Fumio

MPK: C08K 9/00, C09D 4/06, C08L 83/00...

Značky: výrobu, gradientom, materiál, indexu, fólie, nanokompozitný

Text:

...pomocnej látky pre zosieťovanie, pomocnejtermochromnej látky alebo ich kombinácie, vždy vzhľadom na0005 Dynamická viskozita nanokompozitného materiálu podľa predkladaneho vynálezu je (pri 25 °C) 2 až 1000 Pas, výhodne 5 až0006 Rozpustný polymer a) je polyakrylát, polymetakrylát,polyepoxid, polyvinylalkohol, polyvinyacetát rozpustný v organickom rozpúšťadle. Ako organické rozpúšťadlo je možné použiť predovšetkým alkohol ako etanol,...

5-(Pyridin-3-yl)-1-azabicyklo(3.2.1)oktánové deriváty, ich príprava ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1787

Dátum: 03.01.2003

Autori: Leclerc Odile, Galli Frédéric, Lochead Alistair, Nedelec Alain

MPK: C07D 471/00, A61K 31/439, A61P 25/00...

Značky: deriváty, terapii, 5-(pyridin-3-yl)-1-azabicyklo(3.2.1)oktánové, príprava, použitie

Text:

...zodpovedajú číslam uvedeným v prvom stĺpci ďalej uvedenej tabuľky. V názvoch zlúčenín pomlčka - tvori súčasť slova a pomlčka slúži len na prerušenie na konci riadku táto sa vynecháva pri absencii prerušenia a nesmie sa nahradit ani normálnou pomlčkou ani medzerou.Do trojhrdlej banky s okrúhlym dnom s obsahom 500 ml sa postupne zavedie 30 g (0,127 mol) 2,5-dibrómpyridínu vo forme suspenzie v 100 ml toluénu, 15,4 g (0,l 27 mol) kyseliny...

Vylepšenie kachieľ na pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1356

Dátum: 03.01.2003

Autor: Piazzetta Domenico

MPK: F24B 7/00, F24B 1/00

Značky: kachieľ, vylepšenie, pelety

Text:

...sú na obr. 1 všeobecne vyznačené kachle na pelety podľa tohto vynálezu a, ako bude uvedené,obsahujú podstavu obsahujúcu rám g vychádzajúci zo základne g a ohraničujúci v podstate rovnobežnlkové teleso, v pohľade zhora obdĺžnikovité,ktoré je vybavené tepelne izolujúcim obkladom 5 s hladkou vnútornou stenou,ktorá môže byť rôzne upravená, napr. nafarbená alebo inak vyzdobená. Vo vnútri rámu g je spaľovacia komora 10 na pelety ohraničená...

Spôsob výroby dichlórhydrochinón éterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7916

Dátum: 03.01.2003

Autori: Matsuo Sanshiro, Yamamoto Noboru

MPK: C07C 67/00, C07C 41/00, C07C 43/00...

Značky: výroby, spôsob, éterov, dichlórhydrochinón

Text:

...má vyššie uvedený význam,do reakcie so soľou alkalického kovu kyseliny octovej v prítomnosti aromatickćho uhľo vodíka a katalyzátora fázového prenosu (v ďalšom uvedené ako spôsob výroby l podľaPredložený vynález tiež poskytuje spôsob výroby 3-fenoxypropanolovej zlúčeninykde R má nižšie definovaný význam, pričom tento spôsob zahrnuje uvedenie zlúčeniny deñnovanej vzorcom (2) ckde X znamená atóm chlóru alebo atóm brómu a R predstavuje...

Farmaceutické kompozície na liečbu poruchy agregácie krvných doštičiek a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283137

Dátum: 03.01.2003

Autori: Bland Chris, Steele Gerald

MPK: A61K 47/02, A61K 47/26, A61K 31/70...

Značky: liečbu, farmaceutické, kompozície, spôsob, krvných, agregácie, doštičiek, poruchy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca nukleotidový analóg, manitol a modifikačné aditívum, ktorým je chlorid sodný alebo polyalkohol, ktorá je vhodná na liečbu poruchy agregácie krvných doštičiek a spôsob jej prípravy.

Triazolové zlúčeniny, ich použitie, spôsob zvyšovania ich vodorozpustnosti, spôsob ich výroby, medziprodukty a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283136

Dátum: 03.01.2003

Autori: Murtiashaw Charles, Stephenson Peter, Murtiashaw Martha, Green Stuart

MPK: C07F 9/6518, C07F 9/6558, A61K 31/675...

Značky: farmaceutické, vodorozpustnosti, výroby, triazolové, spôsob, medziprodukty, zvyšovania, zlúčeniny, prostriedky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty triazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje nehydroxylovú časť antifungálneho triazolu typu zlúčeniny obsahujúcej terciárnu hydroxyskupinu, ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie pri liečení alebo prevencii fungálnych infekcií. Spôsob výroby opísaných zlúčenín fosforyláciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 má uvedený význam, a v prípade, že je...

Flexibilný roztiahnuteľný stent

Načítavanie...

Číslo patentu: 283134

Dátum: 03.01.2003

Autori: Pinchasik Gregory, Israel Henry

MPK: A61M 5/00, A61F 2/02

Značky: roztiahnuteľný, flexibilný, stent

Zhrnutie / Anotácia:

Stent (30) na implantovanie do tela je tvorený trubicou majúcou vzorovanú štruktúru, ktorá má prvé a druhé zákrutové vzory (11, 12), majúce osi prebiehajúce v prvom a druhom smere. Prvé zákrutové vzory (11) sú tvorené párnymi a nepárnymi zákrutovými vzormi (11e, 11o). Párne a nepárne zákrutové vzory (11e, 11o) sú vzájomne fázovo posunuté o 180° a nepárne zákrutové vzory (11e) sa nachádzajú vždy medzi dvoma nepárnymi zákrutovými vzormi (11o)....

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, zariadenie na uzatváranie uzavieracích svoriek reťazca uzavieracích svoriek a spôsob uzatvárania uzavieracích svoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283130

Dátum: 03.01.2003

Autori: Grzondiel Walter, Haschke Eggo, Vermehren Günter, Hanten Jürgen

MPK: B65D 33/16

Značky: hrdla, zariadenie, fóliových, uzatvárania, reťazec, svoriek, hadíc, vreciek, uzavieracích, reťazca, navzájom, uzatváranie, spojených, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Reťazec navzájom spojených uzavieracích svoriek (10'), určených na hrdlá vreciek či fóliových hadíc, s jednotným profilom prierezu a s dvoma koncami zaskočiteľnými do seba na uzavrenie uzavieracej svorky, je uskutočnený tak, že uzavieracie svorky (10') majú nadstavce (16), ktoré sa nachádzajú na vonkajšom obvode (18) vo vzájomnom zákryte a sú navzájom spojené len v oblasti týchto nadstavcov (16), pričom nadstavce (16) tvoria súvislé rebro....

Deriváty peptidu, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283129

Dátum: 03.01.2003

Autori: Goodman Simon, Finsinger Dirk, Jonczyk Alfred, Diefenbach Beate, Kessler Horst

MPK: C07K 14/75, A61K 38/04, C07K 14/78...

Značky: obsahuje, použitie, prostriedok, peptidů, farmaceutický, deriváty, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát peptidu zo súboru zahŕňajúceho Bit-Gly-Gly-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Lys-OH, Bit-Gly-Gly-Gly-Lys-Thr-Ala-Asp-Cys(Trt)-Pro-OH, cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)-Gly), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-N-Me-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)), cyklo-(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys(N'epsilon'-Bit-Aha)),...

Spôsob vytvárania mikročastíc materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283128

Dátum: 03.01.2003

Autori: Herbert Paul, Healy Michael

MPK: A61K 9/16

Značky: materiálů, mikročástic, vytvárania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania mikročastíc materiálu z mikrokvapiek roztoku, ktorý obsahuje materiál rozpustený v rozpúšťadle, zahŕňa kroky smerovania mikrokvapiek do zmrazovacej zóny alebo nádoby, ktorá je obklopená skvapalneným plynom a kde mikrokvapky mrznú. Zmrznuté mikrokvapky sú potom miešané s kvapalným extrakčným rozpúšťadlom, pričom pôvodné rozpúšťadlo je extrahované do extrakčného rozpúšťadla, čím sa vytvoria mikročastice.

Zariadenie na otvorenie a uzavretie odpichového otvoru v metalurgickej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283126

Dátum: 03.01.2003

Autor: Winch Reginald

MPK: F27D 3/15, F27B 3/19, C21B 7/12...

Značky: otvorenie, odpichového, zariadenie, metalurgickej, uzavretie, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na otvorenie a uzavretie odpichového otvoru v metarulgickej peci obsahuje stabilný stojan nesúci horné rameno (4) a spodné rameno (24) nezávisle otočne uložené jedným koncom na stojane. Na jedno z ramien (4) je pripojený vŕtací stroj (7) a na druhé rameno (24) je pripojená upchávačka (25) odpichového otvoru (3). Dráhy výkyvu ramien (4, 24) sú navzájom sklonené tak, že obidva stroje (7, 25) môžu byť premiestnené do pokojových polôh vo...

Sústava rotačných guľových ventilov na použitie v motore s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283125

Dátum: 03.01.2003

Autor: Coates George

MPK: F01L 7/16, F01L 7/10

Značky: použitie, ventilov, sústava, guľových, vnútorným, spaľovaním, motore, rotačných

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava je umiestnená v delenej hlave obsahujúcej hornú časť (112) a spodnú časť (110), ktoré po svojom upevnení vymedzujú dutiny (107, 113) na otočný hriadeľ, na ktorom sú upevnené rotačné nasávacie ventily (10) a rotačné výfukové guľové ventily (40) na každý valec, pričom spodná časť (110) delenej hlavy obsahuje nasávací otvor (108) a výfukový otvor (109) v spojení s každým valcom, a hlava valca má nasávací kanál (114) a výfukové potrubie...

Použitie trifenyletylénovej triedy antiestrogénov a kombinovaný prípravok na senzitivizáciu rakovinových buniek na lýzu zabíjačskými bunkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283124

Dátum: 03.01.2003

Autori: Nagy Eva, Baral Edward, Kangas Lauri, Berczi Istvan

MPK: A61K 35/14, A61K 35/55, A61K 31/01...

Značky: zabíjačskými, buniek, kombinovaný, rakovinových, lýzu, trifenyletylénovej, triedy, antiestrogénov, senzitivizáciu, buňkami, prípravok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie trifenyletylénovej triedy antiestrogénov na výrobu liečiva na senzitivizáciu rakovinových buniek na lýzu sprostredkovanú zabíjačskými bunkami. Kombinovaný prípravok na súčasné, oddelené alebo postupné použitie pri senzitivizácii rakovinových buniek na lýzu sprostredkovanú zabíjačskými bunkami, ktorý obsahuje i) definovaný antiestrogén a ii) zabíjačské bunky zvolené zo súboru zahrnujúceho bunky NK, bunky LAK a bunky CTL alebo...

Vytláčaná, vstrekovaním formovaná alebo vyfúknutá rúrka alebo tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283123

Dátum: 03.01.2003

Autori: Heinrich Gerhard, Taupitz Andreas

MPK: F16L 55/033

Značky: vstrekovaním, vytláčaná, rúrka, vyfúknutá, tvarovka, formovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vytláčaná, vstrekovaním formovaná alebo vyfúknutá rúrka alebo tvarovka z polyolefínu alebo polyméru styrénu na dopravu kvapalín v systémoch rúrok na odpadovú vodu. Rúrka alebo tvarovka má v dôsledku vpracovania vhodnej prísady hustotu 1,4 až 2,7 g/cm3, pričom hrúbka steny rúrok alebo tvaroviek sa maximálne rovná jednej dvaatridsatine jej vonkajšieho priemeru a ich hmotnosť na meter je maximálne 3 kg.

Urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do hydraulických spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 283122

Dátum: 03.01.2003

Autori: Altmann Horst, Breker Johannes, Potencsik Istvan, Lunkenheimer Rudolf, Sedelies Reinhold

MPK: C04B 22/14, C04B 24/04, C04B 22/08...

Značky: tuhnutia, hydraulických, tvrdnutia, urychlovač, spojív

Zhrnutie / Anotácia:

Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia je možné získať tak, že nasledovné zložky: zložka a) zásadité hlinité soli a/alebo hydroxid hlinitý, zložka b) síran hlinitý a/alebo kyselina sírová, zložka c) organické karboxylové kyseliny alebo zmesi aspoň dvoch organických karboxylových kyselín, zložka d) hlinité soli organických karboxylových kyselín, zložka e) organické a/alebo anorganické sírany, a/alebo hydrogensírany, a/alebo uhličitany, a/alebo...

Elektromotorický pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283120

Dátum: 03.01.2003

Autor: Bormann Jürgen

MPK: F16B 21/20, F16D 1/06, F16C 35/06...

Značky: elektromotorický, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa pri snímači otáčok elektrického pohonu mohlo magnetické teleso (2), citlivé v tlaku a ťahu, pevne montovať na rotorový hriadeľ (1) aj pri väčších teplotných toleranciách, je magnetické teleso (2) nasunuté voľne, bez tlakových a ťahových pnutí, s vlastným centrovaním na rotorový hriadeľ (1), je pritláčané axiálne pred ním na rotorovom hriadeli (1) pripevneným prítlačným dielom, tvoreným prítlačným kotúčom (3), dosadajúcim čelnou stranou...

Spôsob prípravy pyridazinónových zlúčenín ako antidiabetických činidiel a medziprodukty tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 329

Dátum: 03.01.2003

Autor: Tom Norma Jacqueline

MPK: C07D 405/00

Značky: medziprodukty, pyridazinónových, činidiel, zlúčenín, antidiabetických, přípravy, tohto, spôsob, postupu

Text:

...atómami fiuóru, (Cj-Cąaikoxykarbonylovú skupinu, (C 1 C 5)alkylenyloxykarbonylovú skupinu, (C 1-C 4)aiko×y-(C 1-C 4)aIky|ovú skupinu, (C,Caalkylkarbonylamidovú skupinu, (C 3-C 7)cykIoalkylkarbonylamidovú skupinu,fenylkarbonyiamidovú skupinu, benzyiovú skupinu, fenyiovú skupinu alebo naftylovú skupinu, kde uvedená benzylová skupina, fenylová skupina a naftyiová skupina sú prípadne substituované navzájom od seba nezávisle až dvoma...