Archív za 2002 rok

Strana 9

Vysoko koncentrované stabilné roztoky meloxicamu na injekčné podanie bez použitia ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1675

Dátum: 10.12.2002

Autori: Folger Martin Andreas, Hassel Bernhard, Zierenberg Bernd, Henke Stefan

MPK: A61K 9/00, A61K 31/5415, A61K 31/427...

Značky: stabilné, roztoky, injekčné, koncentrované, vysoko, podanie, meloxicamu, použitia

Text:

...zistilo, že vysoko koncentrované roztoky meloxicamu s obsahom. účinnej látky od 35 do 100 mg/ml, ktoré, okrem soli meloxicamu ako aj určitých pomocných látok, obsahujú ďalšiu pomocnú látku zo skupiny, ktorú tvorí kyselina citrónová, lecitín, kyselina glukónová, kyselina vínna, kyselina fosforećná a EDTA alebo ich soli, sú proste častíc a vykazujú dlhodobú stabilitu. stabilitu možno dosiahnuť s použitínl neočakávane malého podielu organickej...

Obal na uloženie kotúčových nosičov a spôsoby jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 843

Dátum: 10.12.2002

Autori: Thibault Richard C, Gidion Peter L, Gelardi John A, Sin Kaman

MPK: G11B 33/04

Značky: spôsoby, uloženie, kotúčových, výroby, nosičov

Text:

...podložiek (30) na nesenie kotúčov, pričom každá podložka tohto stĺpca samotná obsahuje závesné okrajové čelo (44), a závesné okrajové čelá podložiek v stĺpci sú navzájom vzákryte, takže všetky závesné okrajové čelá stĺpca spolu v podstate lícujú, a jediný ohybný závesný a spojovací člen (22) permanentne pripevnený k všetkým závesným okrajovýmčelám, pričom ohybný závesný a spojovací člen je umiestnenývrovine vpodstate obsahujúcej a...

Rotačný uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: E 838

Dátum: 10.12.2002

Autori: Nikles Rudolf, Schuster Bernd, Schwarz Bernd

MPK: F16K 3/02

Značky: rotačný, uzáver

Text:

...a druhá časť puzdra sú spojené so zásobovacím potrubím vedúcim zdola nahor a je kolmé na ventilový kotúč. Druhá časť puzdra má prídavný otvorený priečny otvor pre vodorovné prechádzajúce potrubie. Na toto uzatváracie zariadenie sa tak musia pripojiťOs pohonu na pohyb ventiloveho kotúča je rovnobežná s osou zásobovacieho vedenia. Pohyb osi pohonu je ulahčený koaxiálneZo spisu DE 4414115 A 1 je ďalej známy uzatvárací uzáver pre dopravné...

Zariadenie na výrobu umelého snehu a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 648

Dátum: 10.12.2002

Autor: Stofner Wilhelm

MPK: F25C 3/00

Značky: spôsob, výrobu, prevádzky, sněhu, zariadenie, umělého

Text:

...trysky navytváranie jadier. Energia stalčeného vzduchu V rozmedzízhruba od 4 do 5,5 kW býva obvykle nevyhnutná.V patentovom spise DE 41 31 857 je obsihanuté jedno také snehové delo so skrutkovým kompresorom, usporiadanýmpomocou príruby na hlavnom motore.0006 Pri všetkých až doposiaľ opisovaných konštrukciách predmetné zariadenie na výrobu umelého snehu vyžaduje stalčený vzduch, ktorý musí byť poskytovaný lokálnym alebo centrálnym...

Modulárne zariadenie na domácu komunikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 628

Dátum: 10.12.2002

Autori: Steinmetzler Andreas, Dornseiff Andre

MPK: H04M 1/02, H04M 9/02

Značky: domácu, zariadenie, komunikáciu, modulárne

Text:

...na seba, do samonosnej jednotky z funkčných modulov umiestnených V radoch a/alebo stĺpcoch v spoločnej rovine. Okrem toho majú funkčne moduly upevňovacie prostriedky na bezprostredne upevnenie jednotky na zostrany budovy stabilnom stenovom prvku na stenu. Jedná sa teda o montáž na omietku (AP).Úlohou vynálezu je vytvoriť zariadenie na domácu komunikáciu uvedeného druhu, pomocou ktorého sa náklady na výrobu, skladovanie a montáž zredukujú, a...

Materiál pre neutrónové odtienenie a udržanie podkritického stavu na báze vinylesterovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7757

Dátum: 10.12.2002

Autor: Valiere Martine

MPK: G21F 1/00

Značky: podkritického, materiál, stavu, vinylesterovej, odtienenie, neutrónové, udržanie, báze, živice

Text:

...na báze živice z nenasýteného polyesteru vykazujú nedostatok spočívajúci V tom, že majú jen priemerný odpor voči tepelnérnu starnutiu.V dokumente EP-A-O 108 622 (4) bol tiež popísaný materiál pre neutrónové krytie tvorený syntetickou živicou, ktorá obsahuje polymér vytvorený v podstate z vinylového monoméru typu metylmetakrylátu a jednejalebo niekoľkých zlúčenín lantanídov zvolených z oxidov, hydroxidov, solíPredmetom vynálezu je...

Zariadenie na paženie hlbokých výkopových rýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 282989

Dátum: 09.12.2002

Autor: Hess Wilhelm

MPK: E02D 17/08

Značky: zariadenie, hlbokých, paženie, výkopových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na paženie hlbokých výkopových rýh pozostáva zo zvislých opôr (1, 2) na uloženie, vo dvojiciach proti sebe v rovnakých vzdialenostiach pozdĺž výkopovej ryhy, tuhých rozperných rámov (6) udržiavajúcich opory (1, 2) jednej dvojice opôr v odstupe, vedených na oporách s tvarovým zaistením vedenia a z veľkoplošných pažiacich dosiek, ktorých okraje sú posuvné vo vodiacich kanáloch (3) opôr, pričom opory (1, 2) obsahujú dve bočné steny...

Spôsob mikrobiologickej dekontaminácie materiálov znečistených škodlivinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282987

Dátum: 09.12.2002

Autor: Noll Bernd

MPK: C12S 9/00, A62D 3/00, C12N 1/02...

Značky: znečištěných, mikrobiologickej, materiálov, dekontaminácie, škodlivinami, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opísaného spôsobu spočíva v tom, že sa dekontaminácia vykonáva pomocou suspenzie špeciálne vypestovaných mikroorganizmov, ktorá obsahuje prednostne rovnaké podiely aspoň troch z nasledovných mikroorganizmov DSM 6988, DSM 6989, DSM 6990, DSM 6991, DSM 6992 a DSM 6993.

Jednorazový absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282986

Dátum: 09.12.2002

Autori: Olsen Clas, Lindquist Bengt

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, zariadenie, výroby, spôsob, absorpčný, jednorázový, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Jednorazový absorpčný výrobok obsahuje pozdĺžne absorpčné teleso (1) a obal (2), ktorý ho zapuzdruje. Na strane obrátenej k užívateľovi má tekutinami priepustnú prvú obalovú vrstvu (3) a najmenej jeden pozdĺžny tekutine brániaci prostriedok (17, 18), sformovaný do tvaru tunela vytvárajúceho kanál (17', 18'). Prehnuté diely zapuzdrujú pozdĺžne elastické prostriedky, ktorých priečny rozmer v nezaťaženom stave presahuje priečny rozmer kanálu (17',...

Použitie aminopurínových protivírusových látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282983

Dátum: 09.12.2002

Autori: Thackray Alana Maureen, Field Hugh John, Bacon Teresa Helen, Sutton David, Vere Hodge Richard Anthony

MPK: A61K 31/52

Značky: aminopurínových, protivírusových, použitie, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie aminopurínových protivírusových látok vzorca (I) alebo ich bioprekurzorov, alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, fosfátových esterov a/alebo acylderivátov na výrobu farmaceutického prostriedku na zníženie rizika vzniku alebo reaktivácie latentnej infekcie vírusmi herpes na ľuďoch, na podávanie najneskôr 18 hodín po infekcii.

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282982

Dátum: 09.12.2002

Autori: Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/03

Značky: pneumatiky, plochy, dezén, plášťa, bežnej

Zhrnutie / Anotácia:

Boky jednotlivých blokov (4, 5) priľahlé k drážkam (2, 3) zvierajú s obvodovou osou (1) pneumatiky uhol (alfa), ktorý má v každej z polovíc plochy plášťa pneumatiky proti obvodovej osi (1) opačný smer orientácie, pričom priečne drážky (6) medzi jednotlivými vnútornými blokmi (4) sú v smere zmyslu otáčania pneumatiky trikrát zalomené a majú konštantnú šírku, zatiaľ čo priečne drážky (6) medzi jednotlivými ramenovými blokmi (5) sú zalomené...

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282980

Dátum: 09.12.2002

Autori: Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít, Mandúch Milan, Čamaj Vladimír, Komora Ladislav

MPK: C07C 17/07, C07B 39/00

Značky: olefinicky, spôsob, selektívnej, hydrobromácie, zlúčenín, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob selektívnej hydrobromácie olefinicky nenasýtených zlúčenín za prítomnosti aktivátorov pri -20 až +50 °C sa uskutočňuje samotným bromovodíkom alebo zmesou chlorovodíka s bromovodíkom, pripravených aspoň jedným z technologicky dostupných postupov, pričom najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina sa vedie do styku s kyslík obsahujúcim plynom ako aktivátorom a bromovodíkom alebo najmenej jedna olefinicky nenasýtená zlúčenina s kyslík...

Benzopyránové deriváty, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282979

Dátum: 09.12.2002

Autori: Palomer Benet Albert, Carganico Germano, Pascual Avellana Jaime, Mauleon Casellas David, Garcia Perez Ma Luisa

MPK: C07D 311/58, C07D 311/24, A61K 31/35...

Značky: spôsob, použitie, deriváty, přípravy, benzopyránové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzopyránové deriváty vzorca (I), kde A je atóm kyslíka alebo síry alebo metylénová skupina B a C sú: a) keď B je benzokondenzovaný heterocyklus (a), kde U je atóm O, S alebo N, Z-Y sú dva uhlíkové atómy spojené dvojitou alebo jednoduchou väzbou a T je jednoduchá väzba, metylénová alebo karbonylová skupina, C môže byť skupina -CSNR7, -SO2NR7-, -CH2O -CH=CH- b) keď B je fenylová skupina (b), C môže byť skupina -SO2NR7-, -CH2O-,...

Tiolové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282977

Dátum: 09.12.2002

Autori: Romagnano Stefano, Fantucci Mario, Pellacini Franco, Santangelo Francesco, Semeraro Claudio, Norcini Gabriele

MPK: C07D 213/55, C07D 239/26, A61K 31/425...

Značky: deriváty, obsahom, tiolové, výroby, prostriedok, použitie, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tiolové deriváty vzorca (I), kde R, R1, R2 a R3 majú významy uvedené v patentových nárokoch, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú ako aktívne zložky. Zlúčeniny vzorca (I) majú zmiešanú ACE - inhibičnú a NEP - inhibičnú aktivitu a sú užitočné na liečenie kardiovaskulárnych chorôb.

Spôsob nanášania malty a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282976

Dátum: 09.12.2002

Autor: Greisel Franz Xaver

MPK: E04G 21/20, B28C 9/04

Značky: tohto, vykonávanie, nanášania, spôsob, zariadenie, malty, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri automatizovanom spôsobe nanášania malty, najmä malty na nanášanie v tenkých vrstvách na dolnú časť stavebného prvku, najmä stavebného prvku z pórobetónu, pri súčasnom znížení spotreby malty, je malta určená na nanášanie dopravovaná smerom nahor do nanášacej oblasti, kde je dotláčaná na dolnú stranu stavebného prvku (2).

Spôsob vsádzania nosičov kovu do tavnej splynovacej zóny a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282975

Dátum: 09.12.2002

Autori: Wallner Felix, Schenk Johannes-leopold, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/00, C21B 13/14

Značky: spôsob, zóny, vsádzania, tavnej, nosičov, splynovacej, spôsobu, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vsádzania nosičov kovu obsahujúcich jemnú zložku a aspoň čiastočne redukovaných nosičov uhlíka do tavného splynovača (10), v ktorom sa udržiava zóna (11) tavného splynovania, sa vnášajú do tavného splynovača (10) nosiče kovu a nosiče uhlíka nad zónu (11) tavného splynovania, klesajú k zóne (11) tavného splynovania a prechádzajú ňou za tvorby kovovej taveniny a výroby redukčného plynu splynovaním uhlíka. Aby sa pri vsádzaní nosičov...

Biodegradovateľná 3-polyhydroxybutyrát-3-polyhydroxyhexanoátová kopolymérna fólia a absorpčný výrobok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282974

Dátum: 09.12.2002

Autor: Noda Isao

MPK: A61L 15/26, A61L 15/62, C08G 63/08...

Značky: absorpčný, výrobok, fólia, kopolymérna, 3-polyhydroxybutyrát-3-polyhydroxyhexanoátová, biodegradovateľná, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Tenkovrstvová biodegradovateľná kopolymérna fólia obsahuje kopolymér skladajúci sa z najmenej dvoch, prvej a druhej náhodne sa opakujúcej monomérnej jednotky, a kde aspoň 50 % náhodne sa opakujúcich monomérnych jednotiek má štruktúru prvej náhodne sa opakujúcej monomérnej jednotky. Tento vynález ďalej opisuje absorpčný výrobok, ktorý obsahuje vrchnú vrstvu prepúšťajúcu tekutiny, biodegradovateľnú spodnú vrstvu neprepúšťajúcu tekutiny,...

Inhibítor aktivity CETP, zlúčeniny tvoriace jeho aktívnu zložku, ich použitie, profylaktické alebo terapeutické prostriedky a kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282973

Dátum: 09.12.2002

Autori: Okamoto Hiroshi, Maeda Kimiya, Shinkai Hisashi

MPK: A61K 31/165, C07C 323/63, C07C 323/40...

Značky: profylaktické, aktívnu, použitie, zlúčeniny, obsahom, cetp, aktivity, kompozícia, inhibitor, prostriedky, tvoriace, terapeutické, zložku

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa inhibítor aktivity CETP, ktorý zahrnuje ako aktívnu zložku zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje alkylovú skupinu s priamym reťazcom alebo rozvetvenú alkenylovú skupinu s priamym reťazcom alebo rozvetvenú nižšiu halogénalkylovú skupinu substituovanú alebo nesubstituovanú cykloalkylovú skupinu substituovanú alebo nesubstituovanú cykloalkenylovú skupinu substituovanú alebo nesubstituovanú cykloalkylalkylovú skupinu...

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282971

Dátum: 09.12.2002

Autori: Haller Ingo, Schenke Thomas, Grohe Klaus, Philipps Thomas, Krebs Andreas, Metzger Karl Georg, Endermann Rainer, Petersen Uwe, Bremm Klaus-dieter

MPK: A61K 31/33, C07D 498/04, C07D 471/04...

Značky: chinolónkarboxylovej, deriváty, kyseliny, naftyridónkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opisované deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej všeobecného vzorca (I). Spôsob ich výroby, antibakteriálne prostriedky a prídavky do krmív obsahujúce uvedené látky a medziprodukty na výrobu týchto zlúčenín.

Deriváty 1H-pyrido[3,4-b]indol-4-karboxamidu, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282970

Dátum: 09.12.2002

Autori: Evanno Yannick, Legalloudec Odette, Maloizel Christian, Sevrin Mireille, George Pascal

MPK: A61K 31/435, C07D 471/04

Značky: farmaceutická, obsahuje, spôsob, ktorá, 1h-pyrido[3,4-b]indol-4-karboxamidu, deriváty, přípravy, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), kde X je vodík, halogén alebo alkyl, alkoxyskupina, trifluórmetyl alebo fenylmetoxyskupina, R1 je vodík alebo alkyl, cyklopropyl alebo fenylmetyl, R2 je buď prípadne substituovaný alkyl alebo prípadne substituovaný fenylalkyl, alebo cyklohexylmetyl, alebo tienylmetyl, alebo pyridinylmetyl, alebo prípadne substituovaný fenyl, alebo pyridinyl, alebo 5-metyl-1,2-oxazolyl, alebo 5-metyl-1,3,4-tiadiazolyl, alebo naftyl, R3 a R4...

Kryštálová modifikácia (4-cyklopropyl-6-metylpyrimidin-2-yl) fenylamínu, spôsob jej výroby, fungicídne prostriedky obsahujúce túto modifikáciu ako účinnú látku a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282969

Dátum: 09.12.2002

Autori: Baettig Willy, Hanreich Reinhard Georg

MPK: A01N 43/54, C07D 239/42

Značky: obsahujúce, modifikácia, krystalová, výroby, spôsob, prostriedky, túto, 4-cyklopropyl-6-metylpyrimidin-2-yl, modifikáciu, účinnú, fungicidně, fenylamínu, látku, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

(4-Cyklopropyl-6-metylpyrimidin-2-yl)fenylamín v kryštálovej modifikácii B vysokej eutektickej čistoty (obsah minimálne 98 %) s teplotou topenia medzi 73 °C a 75 °C, ktorý nemá ako fungicídne účinná látka v prostriedkoch na ochranu rastlín, na rozdiel od známej modifikácie A, sklon k rastu kryštálov spôsob výroby uvedenej kryštálovej modifikácie fungicídne prostriedky obsahujúce kryštálovú modifikáciu B (4-cyklopropryl-6-...

Vinylalkoholové kopolyméry, vo vode rozpustné filmy obsahujúce tieto vinylalkoholové kopolyméry, ich použitie ako baliaceho materiálu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282968

Dátum: 09.12.2002

Autori: Reiterer Franz, Rausch Ralf, Wehrmann Felix, Haschke Heinz

MPK: C08F 8/28

Značky: spôsob, tieto, výroby, kopolymery, rozpustné, použitie, baliaceho, filmy, materiálů, obsahujúce, vinylalkoholové

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vinylalkoholových kopolymérov vyrobiteľných v prítomnosti kyseliny ako katalyzátora acetalizačnou reakciou polyvinylalkoholov so stupňom zmydelnenia v rozsahu 80 až 99,5 % mol., s prírodnými látkami alebo ich derivátmi obsahujúcimi karbonylové skupiny, prípadne predpokladané karbonylové skupiny. Ďalej sú opísané vo vode rozpustné filmy, ktoré obsahujú tieto vinylalkoholové kopolyméry a ktorých rozpustnosť vo vode je...

Hybridný resorbovateľný biokompatibilný materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282967

Dátum: 09.12.2002

Autori: Bakoš Dušan, Vaniš Matej, Von Versen Rüdiger, Mönig Hans-joachim, Macho Vendelín, Koller Jan

MPK: A61K 38/39, A61K 31/715, A61K 31/047...

Značky: hybridný, resorbovateľný, biokompatibilný, spôsob, přípravy, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridný resorbovateľný biokompatibilný materiál, vhodný hlavne na medicínske účely, ako na biosyntetickú náhradu kože, pozostáva z 50 až 94,8 hmotn. % zabudovaného enzymaticky opracovaného kolagénu a makromolekulového alifatického diolu až polyolu a od 50 do 5 hmotn. % kyseliny hyalurónovej a/alebo jej soli a alifatického di- až polyizokyanátu ako sieťovadla, a prípadne fortifikujúceho komponentu. Pripravuje sa reakciou východiskových...

Nosič kontajnera škatuľového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282963

Dátum: 09.12.2002

Autor: Le Bras Philippe

MPK: B65D 71/00

Značky: škatuľového, kontajnera, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič (21) najmenej jedného kontajnera (10) škatuľového typu, kde kontajner obsahuje vzájomne pospájané bočné (12) a koncové steny (14), hornú uzavieraciu štruktúru, ktorá má prehnuté diely (20) prekrývajúce a ohnuté smerom dolu pozdĺž časti každej koncovej steny. Nosič ďalej obsahuje diel hornej steny (22), pár dielov bočných stien (24, 32) prehýbateľne pripojených na diel hornej steny, pár zadržovacích pások (36, 46) vertikálne usporiadaných...

Baliaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282960

Dátum: 09.12.2002

Autor: Martini Pascal

MPK: B65B 27/04

Značky: baliaci, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na balenie vrstiev predmetov do kartónu oddelených priehradkou (13) má tvarovateľné zóny na zapadanie susedných predmetov jeden do druhého na protiľahlých stranách priehradky. Ďalej obsahuje prostriedky na umiestnenie priehradky (13) do súhlasnej polohy s predmetmi v prvej vrstve, prostriedky na tvarovanie tvarovateľných zón (62) na aspoň čiastočné zapadnutie koncov predmetov (A) a tvarovateľných zón (62), prostriedky na dopravu...

Nosič zariadenia, predovšetkým elektrického, na nasadenie na drážkové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 282959

Dátum: 09.12.2002

Autori: Perrignon De Troyes Francois, Decore Bertrand

MPK: H05K 7/12, H02G 3/12, H01R 13/73...

Značky: nasadenie, drážkové, predovšetkým, zariadenia, elektrického, těleso, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič na zariadenia, predovšetkým elektrického, na priečne nasadenie na drážkové teleso medzi jeho pozdĺžne steny, pričom tento nosič zahrnuje dve konzoly (26), ktoré sú na oboch koncoch pomocou zavádzacích prostriedkov (27) upravené na nasadenie na jednu alebo druhú pozdĺžnu stenu (11, 11') a každá z nich je vybavená upevňovacími prostriedkami (28) na miestne upevnenie upevňovacieho zariadenia (12). Upevňovacie prostriedky (28) sú na konzole...

Kartón na uzavreté obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 282958

Dátum: 09.12.2002

Autor: Stout James

MPK: B65D 5/462, B65D 5/468, B65D 5/08...

Značky: uzavreté, obaly, kartón

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón na uzavreté obaly, ako sú plechovky alebo fľaše, obsahuje diel vrchnej steny (12) s protiľahlými prvými a druhými líniami ohybu (16, 40) a protiľahlými ohybovými líniami (32, 36). Ďalej obsahuje diely stien (14, 18, 22), ohýbateľne pripojených jeden k druhému, prvé a druhé koncové chlopne (30, 34), kde prvá koncová chlopňa (30) je pripojená pozdĺž ohybovej línie s dielom vrchnej steny (12) a druhá koncová chlopňa (34) je pripojená pozdĺž...

Spôsob prípravy vyčistenej deaminovanej DNázy, deaminovaná a nedeaminovaná ľudská DNáza, DNázový a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282957

Dátum: 09.12.2002

Autori: Sliwkowski Mary, Frenz John, Shire Steven

MPK: A61K 38/46, C07K 1/00, C12N 9/22...

Značky: farmaceutický, vyčistenej, deaminovanej, ľudská, dnázový, nedeaminovaná, prostriedok, deaminovaná, přípravy, spôsob, dnázy, dnáza

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vyčistenej DNázy deaminovanej v aminokyselinovom zvyšku zodpovedajúcom Asn 74 prírodnej ľudskej DNázy, alebo vyčistenej ľudskej DNázy nedeaminovanej v tomto aminokyselinovom zvyšku zahŕňa oddelenie zmesi deaminovanej a nedeaminovanej DNázy katexovou živicou alebo imobilizovanou heparínovou živicou, alebo imobilizovaným nehydrolyzovateľným analógom DNA živice. Opísaná je aj deaminovaná a nedeaminovaná ľudská DNáza s...

Potrubný modul na tepelnú izoláciu rúr a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282956

Dátum: 09.12.2002

Autori: Garn Claus Bugge, Hurley Steve

MPK: F16L 59/14, F16L 59/02

Značky: modul, tepelnú, spôsob, izoláciu, výroby, potrubný

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubný modul obsahuje stenu s axiálne vyčnievajúcim výrezom (7), pozdĺžne vyčnievajúci jazýček (6) na jednom povrchu výrezu (7) a korešpondujúcu drážku na opačnom povrchu výrezu. Spôsob výroby potrubného modulu obsahuje vytvorenie siete minerálnych vlákien a vytvrdzovacieho tmelu, vytvrdzovanie siete minerálnych vlákien a oddelenie jedného alebo viac modulov vláknového výrobku takto vytvrdzovaného, paralelne na rovinu výrobku. Potom sa...

Hydroxylamínové deriváty a spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282953

Dátum: 09.12.2002

Autori: Márványos Ede, Jaszlits László, Kürthy Mária, Ürögdi László, Barabás Mihály, Radványné Hegedüs Erzsébet, Udvardy - Nagy Istvánné, Biró Katalin, Jednákovits Andrea

MPK: A61K 31/17, C07C 275/64, A61K 31/445...

Značky: přípravy, hydroxylamínové, obsahom, farmaceutický, spôsob, deriváty, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydroxylamínové deriváty všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie ako účinnej zložky farmaceutických prostriedkov. Tieto hydroxylamínové deriváty majú antiischemickú účinnosť.

Farmaceutický prostriedok s obsahom 5,6-diizobutyroyloxy-2-metylaminotetralínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282952

Dátum: 09.12.2002

Autori: Umile Alberto, Bongrani Stefano, Chiesi Paolo, Civelli Maurizio, Razzetti Roberta

MPK: A61K 31/135, A61K 31/22

Značky: obsahom, farmaceutický, prostriedok, použitie, 5,6-diizobutyroyloxy-2-metylaminotetralínu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 5,6-diizobutyroyloxy-2-metylaminotetralínu pri príprave farmaceutických prostriedkov na liečenie ochorení srdca, najmä kongestívneho zlyhania srdca.

Stabilný vodný prostriedok, stabilný vodný roztok, výrobok, spôsob prípravy stabilného vodného prostriedku a sterilizovaná plniaca nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 282949

Dátum: 09.12.2002

Autori: Kline Douglas, Yuen Pui-ho

MPK: A61K 47/00, A61K 38/21

Značky: roztok, vodného, nádoba, sterilizovaná, výrobok, prostriedok, stabilného, spôsob, plniaca, vodný, přípravy, stabilný, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný vodný prostriedok obsahuje interferón typu alfa, ako alfa-2a-interferón a alfa-2b-interferón, tlmivý roztok na udržanie pH v rozsahu od 4,5 do 7,1, polysorbát 20 alebo 80 ako stabilizátor, edetát disodný ako chelatačné činidlo, chlorid sodný ako tonizačné činidlo a m-kresol ako antibakteriálne konzervačné činidlo, ktorý si udržiava vysokú chemickú, fyzikálnu a biologickú stabilitu interferónu typu alfa počas skladovania, najmenej 24...

Spôsob výroby umelého snehu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282948

Dátum: 09.12.2002

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F25C 3/04

Značky: umělého, zariadenie, spôsob, sněhu, výroby, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje rad dýz (8) usporiadaných na poskytovanie rúrkového prúdu (2) vodných kvapiek, ktoré sa pohybujú pozdĺž vnútorného prúdu (3) napájacieho vzduchu a rad rozprašovacích dýz (10) usporiadaných tak, aby poskytovali prúd (5) silne schladených zárodkov, ktoré sa vytvárajú pri vonkajšom obvode (9) stroja na výrobu snehu (1) radom rozprašovacích dýz (10), ktoré sú rozmiestnené okolo stroja na výrobu snehu a radiálne mimo, výhodne po...

Perorálny prípravok na prevenciu a liečbu infekčných gastroenteritíd prasiat

Načítavanie...

Číslo patentu: 282945

Dátum: 09.12.2002

Autori: Mičan Petr, Štěpánek Jan

MPK: A61K 39/108, A61K 39/08, A61K 39/002...

Značky: prevenciu, gastroenteritíd, infekčných, liečbu, prasiat, perorálny, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny prípravok na prevenciu a liečbu infekčných gastroenteritíd prasiat, ktorý obsahuje aspoň jednu špecifickú protilátku proti prasačiemu rotavírusu, prasačiemu koronavírusu, enteropatogénnym a enterotoxickým kmeňom baktérií Escherichia coli, Clostridium sp., Salmonella sp., Serpulina sp. prvkom Isospora sp. a Cryptosporidium sp., získanú zo žĺtkov imunizovaných nosníc. Obsahuje rovnako aspoň jeden kmeň živých stabilizovaných kultúr...

Utesnený guľový kĺb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14

Dátum: 09.12.2002

Autori: Strauch Jürgen, Wackes Ulrich

MPK: F16C 11/06

Značky: utěsněný, guĺový

Text:

...tvarom S ~ spojila s driekom guľového čapu.Týmto vytvorením sa môže vlnovcové tesnenie pri uhlovom pohybe guľového čapu najednej strane roztiahnut bez toho, aby došlo k poškodeniu. Naproti tomu jena druhej strane úsek tvaru S, poskladaný jeden na druhom, tlačený na guľový čap.Tým sa dá na tomto mieste očakávať rýchle opotrebovanie vlnovcového tesnenia,vznikajúceho pri dotykoch a treniach pri pohybe stláčanítn.VDE 198 50 378 Cl sa popisuje...

Substituované beta-aminoalkoholy ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6354

Dátum: 09.12.2002

Autori: Uragg Heinz, Buschmann Helmut, Hennies Hagen-heinrich, Sundermann Bernd, Maul Corinna

MPK: A61K 31/445, A61K 31/5375, A61K 31/40...

Značky: liečivo, substituované, beta-aminoalkoholy

Text:

...n znamená 2, 3, 4, 5, alebo 9.0010 R 3 znamená vinyiový radikál, cyklopentylový radikál, cyklohexyiový radikál,tiofenyiový radikál, alebo fenylový radikál, pričom cykiohexyiový radikál môže byť prípadne viazaný pomocou metylénového mostíka, alebo fenylový radikál môže byť prípadne jedenkrát a|ebo viackrát substituovaný fluórom, chlórom, metylovou skupinou, izopropyiovou skupinou, metoxyskupinou a/alebo trifluórmetylovou skupinou a/alebo...

Spôsob a systém na zistenie informácie priradenej predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4406

Dátum: 09.12.2002

Autori: Niemann Aike, Kleine Daniel, Lamers Jörg

MPK: G06F 21/00

Značky: informácie, zistenie, systém, priradenej, předmětů, spôsob

Text:

...Ak je napríklad predmet predávaným alebo kupovaným výrobkom, na ktorom je pripevnený transpondér, tak sa kombináciou podľa vynálezu identifikačného údaja transpondera a internetovej adresy alebo intranetovej adresy dosiahne. že sa možno dopytovat len na originálne výrobky na základe servisnej informácie o kontrole prístupu, všeobecne skutočne na informácie týkajúce saoriginálnych výrobkov a pravdepodobne aj na poskytnuté servisné...

Farmaceutické nanočasticové kompozície antagonistu tachykinínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4320

Dátum: 09.12.2002

Autori: Liversidge Elaine, Thompson Karen, Bosch William, Shelukar Suhas

MPK: A61K 31/5375, A61K 9/14, A61K 9/16...

Značky: receptora, farmaceutické, tachykinínového, kompozície, antagonistu, nanočasticové

Text:

...sa účinnejšie liečili rôzne poruchy a choroby uvedené Vyššie. Najmä PCT publikácia Č. WO 94/00440, EPO publikácia č. O 577 394, PCT publikácia č. W 0 95/16679, patent US č. 5 719 147 a patent US Č. 6 096 742 opisujú určité zlúčeniny morfolinu a tiomorfolinu ako antagonistu substancie P. Zejména zlúčenina 2-(R)-(l-(R)-(3,5 bis(trifluórmetyl)fenyl)etoxy)-3-(S)-(4-fluór)fenyl~ 4-(3-(5 oxo-1 H,4 H-l,2,4-triazolo)metylmorfolin je opísaná...

Poháňacie prepojenie na systém stierača automobilového čelného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3499

Dátum: 09.12.2002

Autori: Egner-walter Bruno, Edele Reinhard, Princet Joel

MPK: F16C 11/06, B60S 1/06, F16C 23/00...

Značky: čelného, prepojenie, systém, stierača, automobilového, poháňacie

Text:

...guľovej časti. Druhý z dvojice guľových kĺbov obsahuje druhý guľový čap s guľovou časťou a objímkovou časťou, pričom objímková časť má valcový spojovací otvor axiálne proti guľovej časti. Kľuka má upevňovací otvor, a drieková časť prvého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do spojovacieho otvoru v objímkovej časti druhého guľového čapu, zatiaľ čo objímková časť druhého guľového čapu je pripevnená zalisovaním do upevňovacieho otvoru...

Spôsoby liečenia psychózy a schizofrénie na základe polymorfizmu v géne CNTF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10214

Dátum: 09.12.2002

Autori: Polymeropoulos Mihael Hristos, Kudaravalli Sridhar

MPK: C12Q 1/68

Značky: schizofrénie, spôsoby, základě, géne, liečenia, polymorfizmu, psychózy

Text:

...bola zmena z G na A V polohe24 aminokyselinách k stop kodónu. Predpokladá sa, že odchylná mRNA kóduje skrátený proteín o 62 aminokyselinách (PS 63 TER).Analýza tkanivových vzoriek a transfekcie minigénov CNTF do kultivovaných buniek preukazuje, že zmutovaná alela exprimuje iba zmutované typy mRNA. Hornozygotný mutantný gén nie je translatovaný na protein, čo dokladá zistenie, že protilátky, ktore rozpoznávajú normálny í zmutovaný...