Archív za 2002 rok

Strana 7

Kryštalická forma hydrochloridu chinaprilu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2375

Dátum: 16.12.2002

Autori: Singh Girij, Nehate Sagar, Dhake Vilas, Rawat Govind

MPK: C07D 217/00

Značky: přípravy, forma, hydrochloridu, krystalická, spôsob, chinaprilu

Text:

...v takýchto molekulách.0011 Farmaceutické firmy po celom svete sa neustále snažia produkovať molekuly liečiv,ktoré prevyšujú liekopisné špecifikácie, tzn. zlúčeniny, ktoré majú zvláštne liekopisné0012 US patent číslo 4,761,479 (Goel et al.) opisuje metódu, pri ktorej je hydrochlorid chinaprilu získaný z reakčnej zmesi kryštalizovaný z rozpúšťadla vybraného z acetonitrilu alebo acetónu na získanie kryštalickej formy hydmchloridu...

Použitie na nosič fixovaných komplexných zlúčenín bieliacich katalyzátorov, ako katalyzátorov pre peroxidové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1785

Dátum: 16.12.2002

Autori: Döring Steve, Machin Antonio, Gentschev Pavel, Breyer Jacques

MPK: A61K 8/19, A61Q 5/00, A61K 8/30...

Značky: zlúčeniny, použitie, nosič, peroxidové, bieliacich, katalyzátorov, fixovaných, komplexných, zlúčenín

Text:

...na nosič fixované bieliace katalyzátory sú cez najmenej jeden organický ligand bíelíaceho katalyzátora kovalentne viazané na nosič a tento alebo tieto bieliace katalyzátory tvoria komplex s najmenej jedným prechodným kovom. Pod kovalentnou väzbou tu máme výhodne na mysli také chemické väzby, ktoré sa vo vodných roztokoch a najmä v roztokoch, ktoré obsahujú kyseliny alebo zásady, neštiepia. Najmä sa kovalentná väzba medzi bieliacim...

6-aminomorfinanové deriváty, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1731

Dátum: 16.12.2002

Autori: Schmidhammer Helmut, Schütz Johannes

MPK: C07D 489/00, A61K 31/485

Značky: použitia, deriváty, spôsob, přípravy, 6-aminomorfinanové

Text:

...ako je uvedené predtýdn. a kde druhýkvarternizujúcí substítuent môže mať význam hydroxyl. oxyl (N-oxid) ako aj alkoxylR 3 je vodík Cl-Có-alkyl Cg-Ch-alkenyl. Cg-Có-alkimąxrl C 1-Có-nnonohydroxyalkyl C 2 C(,dihydrçxxyalkyl Cg-Cjçtvikxydroxyalkyk C 4-Cm-cykioalkyiałly kde cykĺoalkyl je Cg-Cjocykloalkyl aalkyl je Cg-Cú-alkyl Cg-Cj(çcykloalkylałkenyLkde Cykl 0 a|ky 1 je Cg-Cmcykloalkyl a alkenyl je Cg-CÓ-alkenyl Cg-Cm-cykloalkylalkinyl....

Hračkárska stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8677

Dátum: 16.12.2002

Autor: Glickman Joel

MPK: A63H 33/06, A63H 33/10

Značky: stavebnica, hračkárska

Text:

...cm (3/8 palca). Pri predmetnom type hračkárskych stavebníc majú takéto stavebné valce rozličnú dĺžku približne od 2,54 cm (1 palec) do 22,9 cm (9 palcov). Hlavné dielce novej hračkárskej stavebnice vo forme valca majú vo všeobecnosti kruhovitý prierez, pričom koncové sekcie a centrálna časť majú vo všeobecnosti rovnaký priemer. Koncové úchytky oddeľuje od centrálnej časti prechodová časť (tzv. hrdlo), ktoré má0004 Stavebnica podľa...

Absorpčný výrobok na riasenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1027

Dátum: 16.12.2002

Autori: Maria Elaine De Velez, Ludwig Barbara Ann, Marcelo Ana Maria Elena, Haarer Jutta, Pilate Rita Renee, Sturgeon Jennifer, Moscherosch Michael, Santos Collado

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčný, výrobok, riasenie

Text:

...na poskytnutie bočnej rozťažnosti. Okrem toho patent US 5 607 4 l 5 (Datta akol.)opisuje absorpčný výrobok majúci bariéru v tvarenádrže zabraňujúcu priepustnosti vlhkosti so zvlneniamí, ktoré poskytujú rozťažiteľnú oblasť.NZ 236101 (Hujbar a kol.) opisuje slipovú vložku majúcu krepovanú časť, ktorá sa prichytí priamo na rozkrokovú oblasť nohavičiek nositeľa. Časti vložky môžu pretiahnuť nohavičkovú časť nohavičiek bez akéhokoľveknakrkvania...

Systém na hlásenie nebezpečenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1228

Dátum: 14.12.2002

Autori: Wälti Hansjürg, Tenchio Georges, Hess Kurt, Kästli Urs, Späte Knut, Honegger Philipp

MPK: G08B 25/10, G08B 25/00, G08B 29/00...

Značky: hlásenie, nebezpečenstva, systém

Text:

...do centrály a tam podať potrebné informácie, zatiaľ čo údržbárske práce sa uskutočňujú na hlásičoch samotných. To isté plati pre preskúšavanie hlásičov, kde tiež musi byť zodpovedajúcim spôsobom centrálainformovaná, aby funkčný test nespustil poplach. Je zrejmé, žetáto procedúra je špeciálne pri väčších zariadeniach zdĺhavá aVynálezom sa má teraz vytvoriť systém na hlásenie nebezpečenstva v úvode uvedeného druhu, pri ktorom môžu byť...

Upevňovací prvok pre nasadenie do pozdĺžneho otvoru nosnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 271

Dátum: 14.12.2002

Autor: Gombert Stéphane

MPK: F16B 21/00

Značky: dosky, upevňovací, nosnej, otvorů, prvok, pozdĺžneho, nasadenie

Text:

...prvku podľa vynálezu v smere proti jeho vtáčaniu.0010 Ďalšie výhodné uskutočnenia upevňovacích prvkov podla vynalezu su uvedené v závislých nárokoch. Dva zvláštne príklady uskutočnenia upevňovacích prvkov podľa vynálezu sú nasledovne bližšie vysvetlenepomocou obrázkov na výkresoch. na ktorých predstavujeobrl upevňovací prvok spátovou častou na zakotvenie vpozdĺžnomotvore v pohľade z boku. obr. 2 rez krčkom v smere k hlave nasadenej v...

Chladnička

Načítavanie...

Číslo patentu: 283006

Dátum: 13.12.2002

Autori: Song Ki Woong, Kim Yong Myoung, Park Seak Haeng, Lim Jae Hoon

MPK: F25D 11/02, F25D 17/08

Značky: chladnička

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňa (4) je rozdelená na mraziace oddelenie (2) a chladiace oddelenie (3), pričom na jednej stene chladiaceho oddelenia (3) je umiestnené zariadenie (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu, ktoré je vybavené prvým priechodom (18) na vedenie chladiaceho vzduchu ochladzovaného na výparníku (12), druhým priechodom (15) na vedenie prúdu vzduchu, tečúceho dole z prvého priechodu (18), pričom zariadenie (17) na rozdeľovanie chladiaceho vzduchu...

Prípojka na kvapalinotesné spojenie s kanalizačnou rúrkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283001

Dátum: 13.12.2002

Autori: Funke Hans-günter, Funke Norbert

MPK: F16L 41/08

Značky: spojenie, kanalizačnou, přípojka, rúrkou, kvapalinotesné

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka (2) na kvapalinotesné spojenie s kanalizačnou rúrkou (1) z betónu, v ktorej stene je vytvorený odbočovací otvor (13), pozostáva z rúrkového telesa (21), v ktorom sú vytvorené najmenej dve po obvode prebiehajúce a so vzájomným odstupom umiestnené tesniace komory (24, 25) na pružnú tesniacu hmotu (4) a tesniaci prstenec (5) a z dištančného prstenca (3), ktorého dosadacia príruba (33) je komplementárna k vonkajšej obvodovej ploche (11)...

Vírivý výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 283000

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hipp Paul, Müller Gottfried

MPK: F24F 13/06

Značky: vírivý, výpusť

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vírivého výpustu (R) s výpustnou doskou (1), ktorá je obopnutá okrajovou prírubou (2), pričom vo výpustnej doske (1) sú vytvarované výpustné štrbiny (12) a otvory (13) a výpustná doska (1) je vybavená lievikovitým prvkom (3) na prívod vzduchu, medzi ktorým a okrajovou prírubou (2) je vytvorená prstencová štrbina (10). V prstencovej štrbine (10) sú pri vonkajšom obvode lievikovitého prvku (3) usporiadané dištančné prvky (11) na...

Pretlakový ventil na obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: 282998

Dátum: 13.12.2002

Autor: Domke Klaus

MPK: B65D 90/48, B65D 77/22

Značky: ventil, obaly, přetlakový

Zhrnutie / Anotácia:

Pretlakový ventil (10) na obal (1) má pružnú ventilovú membránu (11, 31), ktorá je rovnobežnými upevňovacími okrajovými zónami (12, 13, 31, 32) pripevnená ku stene (2) obalu a kryje prieduch (3). Na ochranu obalu (1), vybaveného pretlakovým ventilom (10) pred krádežou, je do pretlakového ventilu (10) začlenené poplašné signalizačné zariadenie (5). Poplašné signalizačné zariadenie (5) má tvar pásika prilepeného k ventilovej membráne (11, 31) v...

Sonotróda na opracovanie obrobkov rezaním a zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 154

Dátum: 13.12.2002

Autor: Szucher Attila

MPK: B29C 65/08, B26D 1/14, B26D 7/08...

Značky: opracovanie, obrobkov, rezaním, sonotróda, zváraním

Text:

...súčasne rezanie a zváranie. Vtom je podstatný rozdiel avýhoda oproti doterajšiemu stavu techniky, lebo v pripade dokumentu uvedeného v úvode sa vykonávalo iba posuvné vratnérezanie, pričom ale nebolo možné súčasne vykonávať zváranie.0012 Vďaka technickým znakom podľa vynálezu je teraz k dispozicii távýhoda, že môžu byt proti sebe navzájom kontinuálne zvárané tkaniny, alebomôžu byt navarované na plastový diel, a súčasne počas zvárania môžu...

Zlúčenina na inhibíciu metaloproteázy a prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282995

Dátum: 13.12.2002

Autori: Ohtani Mitsuaki, Tsuzuki Hiroshige, Watanabe Fumihiko

MPK: A61K 31/38, A61K 31/34, A61K 31/40...

Značky: metaloproteázy, prostriedok, inhibíciu, obsahom, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I) na inhibíciu metaloproteázy a prostriedok, ktorý obsahuje túto zlúčeninu, jej opticky aktívnu látku, jej farmaceuticky prijateľnú soľ alebo jej hydrát ako účinnú látku.

3-[3-(4-Etoxyfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-5-yl]-1,5,6,7-tetrahydroindol-4- ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 282994

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hutchison Alan, Albaugh Pamela

MPK: C07D 413/04

Značky: 3-[3-(4-etoxyfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-5-yl]-1,5,6,7-tetrahydroindol-4

Zhrnutie / Anotácia:

3-[3-(4-Etoxyfenyl)-[1,2,4]oxadiazol-5-yl]-1,5,6,7-tetrahydroindol-4- ón, ktorý má interakciu s väzbovým miestom pre GABA, receptorom benzodiazepínov (BDZ). Vďaka selektívnej väzbe k receptorom GABAa ju možno použiť ako liečivo na liečenie stavov úzkosti, porúch spánku, záchvatov a predávkovania liečivami benzodiazepínového typu. Okrem toho táto zlúčenina zvyšuje čulosť.

Pretláčacie zariadenie a spôsob pretláčania organickej polymérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282981

Dátum: 13.12.2002

Autor: Jack Raymond Leslie

MPK: D01F 6/14, C08L 29/04, B29C 47/60...

Značky: polymérnej, spôsob, zariadenie, pretláčania, organickej, zmesí, pretláčacie

Zhrnutie / Anotácia:

Polyvinylalkohol sa spracúva na vlákno alebo pelety na ďalšie spracovanie, alebo priamo na fóliu rozpustnú vo vode vo valcovom závitovkovom extrudéri, ktorý má pomalý nárast teploty a mierne miesiace pôsobenie, ktoré sa dosiahne nelepivým povlakom naneseným na závitovku.

Kombinovaný vákuový ventil a vákuový indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 66

Dátum: 13.12.2002

Autor: Soo Chang Wang

MPK: B65D 81/20, B65D 79/02, B65D 79/00...

Značky: ventil, indikátor, vakuový, kombinovaný

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnutý vákuový ventil zahŕňajúci veko na uzatváranie kontajnerového telesa, ktoré je otvorené na svojom hornom konci na príjem potravinovej položky, priehlbinu definovanú na veku, výstupok vytvorený na veku na dne priehlbiny a definovaný vzduchovým otvorom na prepojenie vonkajška avnútrajška kontajnerového telesa, rotačný kryt otočne umiestený vpriehlbine a majúci umiestňovací priestor, a uzatvárací člen...

Kryštály bikalutamidu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6325

Dátum: 13.12.2002

Autori: Katsura Tadashi, Itaya Nobushige, Shintaku Tetsuya

MPK: A61P 5/00, A61K 31/275, A61P 43/00...

Značky: bikalutamidu, výroby, krystaly, spôsob

Text:

...octovej alebo v kyseline mravčej, aby sa syntetizoval bikalutamid. Tak sa tento spôsob pokladá za lepší z hľadiska životného prostredia, ekonomického hľadiska a priemyselného hľadiska. V tomto spôsobe však syntéza prekurzorovej zlúčeniny(3) vyžaduje mnoho krokov (prinajmenšom 4 kroky), čo spôsobuje, že tento spôsob nie je ekonomicky a priemyselne lepší syntetický spôsob pre celkovú syntézu bikalutamidu. Ďalej tento spôsob zahŕňa kroky...

Ramená schodišťového usporiadania vozidla pre cestujúcich

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5586

Dátum: 13.12.2002

Autori: Moschner Lothar, Czarschka Steffen, Hartung Heiko

MPK: B61D 1/00, B61D 23/00

Značky: usporiadania, schodišťového, vozidla, cestujúcich, ramena

Text:

...priestoru), vyžaduje zdvihnúť v rovnakom pomere všetky plošiny vozidla, následkom čoho strop homého podlažia musi byť vyrobený tak, aby sa rozkladal priamo ku karosérii vozidla. Nevyhnutné sklony podlahy musia byť vytvorené strmšie a dlhšie. Ztýchto dôvodov nie jemožné us oriadať batožinové nosiče v o ísane oblasti vstu ného riestoru homého odlažia. P P J P P PV tejto oblasti musí byť usporiadané vzduchové potrubie v bočnej stene nad oknom...

Veko nápojovej plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5248

Dátum: 13.12.2002

Autor: Son Paul

MPK: B65D 25/38, B65D 47/06

Značky: plechovky, nápojovej

Text:

...tekutiný. 0010 Predmetom vynálezu je také veko nápojovej plechovkyvybavené uzatváracím viečkom, ktoré môže byť po otvorení znovuuzavreté, a kĺbovou hubicou, pričom toto veko môže byť priemyselne vyrobené ľahko a z jedného kusa.0011 Veko nápojovej plechovky podľa vynálezu má plochú časť,uprostred tejto plochej časti je vytvorené zahĺbenie pozdĺžneho tvaru, toto zahĺbenie má dno s otvorom. Uzavieracie viečko je spojené s plochou časťou...

Spôsob produkcie a purifikácie erytropoetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4445

Dátum: 13.12.2002

Autori: Bavand Michael, Blasey Horst

MPK: C07K 14/435, C12N 15/11

Značky: erytropoetínu, purifikácie, spôsob, produkcie

Text:

...(1989, Blood 73 s 84-89) uskutočňovali napotkanoch, svedčí o tom, že erytropoetín pochádzajúci z buniek vaječníkov čínskeho škrečka(CHO) bol z krvi eliminovaný s poločasom asi 2 hodín mechanizmom dvojfázovej clearancie. Asialoerytropoetín bol eliminovaný počas desiatich minút, čo svedčí o tom, že by za clearancie asialoerytropoetínu mohol byt zodpovedný mechanizmus väzby galaktózy hepatických buniek. Spivak a Hogans (1989, Blood 73 90-99) na...

Spôsob nastrekovania plastových vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4149

Dátum: 13.12.2002

Autori: Freser-wolzenburg Thomas, Prahst Georg-wilhelm, Kliwer Carsten, Grossmann Maik

MPK: B05D 1/00, B05B 7/02, B05D 1/02...

Značky: spôsob, plášťových, nastrekovania, vrstiev

Text:

...napríklad polyvinylacetát, polyvinylpropionát, ester kyseliny polyakrylovej, ester kyseliny polymetakrylovej, polystyrén, polyetylén ako homo- alebo kopolyméry alebo ich zmesi, dvojzložkové syntetické živice, napriklad polyuretán, epoxidovú živicu,polyester a podobne, bitúmen, decht, vosk, živice zo stromov alebo koreňov, prírodné a syntetické gumy, regenerované gumy alebo ich zmesi. výhodnými spojivami sú dvojzložkové syntetické...

Balík dosiek, spôsob výroby balíka dosiek a výmenník tepla obsahujúci balík dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3992

Dátum: 13.12.2002

Autori: Grönwall Kristina, Blomgren Ralf

MPK: B21D 53/02, F28D 9/00

Značky: dosiek, výroby, výmenník, tepla, spôsob, obsahujúci, balíka, balík

Text:

...a s odkazom na pripojené výkresy.Obrázok 1 schematicky znázorňuje bočný pohľad na doskový výmenník tepla podľa vynálezu. Obrázok 2 schematicky znázorňuje dosku výmenníka tepla pre balík dosiek podla vynálezu. Obrázok 3 schematicky znázorňuje rez skonštruovaného balíka dosiek výmenníka tepla podľaObrázok 4 schematicky znázorňuje rez plochy okolo vstupného kanálu balíka dosiek na obrázku 3.Obrázok 5 schematicky znázorňuje bočný pohlad na...

Osvetľovacie zariadenie s odlišeným osvetľovacím účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2326

Dátum: 13.12.2002

Autor: Guzzini Giannunzio

MPK: F21V 3/00

Značky: zariadenie, osvětlovacím, odlišeným, osvetľovacie, účinkom

Text:

...sú určené.0008 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť osvetľovacie zariadenie, ktoré okrem odlišených svetelnýchefektov bude zaisťovať jasné a konkrétne určité osvetlenie.0009 Zhora uvedené a ďalšie úlohy boli V súlades predmetom tohto vynálezu splnené tým, že bolo vyvinutéa to najmä pre vytváranie vopred zvolených svetelnýchefektov, ako je opísané V patentovom nároku 1.0010 Ďalšie charakteristické znaky predmetu tohtovynálezu sú...

Otočná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2267

Dátum: 13.12.2002

Autor: Katsuta Takashi

MPK: F16L 27/00, F16L 39/00

Značky: spojka, otočná

Text:

...priechod 50, drážka 51, priechod 52 a výpust S 4 tvoria prvý priechod 5, zatial čo vstupný otvor 63, priechod 60, drážka 61, priechod 62 a výpust 64 tvoria druhý priechod 6.Ďalej, v tejto otočnej spojke RJ, ked vstupný otvor 53 a výpust 54 sú súosové ako je zobrazené na obr. 3 (stav, v ktorom značka 19 pevnej strany a značka 29 otočnej strany sú posunuté o 90 stupňov jedna od druhej), priechod 52 je posunutý o 90 stupňov od dovnútra...

Hliníkovo-zinková zliatinová kompozícia obsahujúca trblietavé prvky, na nanášanie ponorením na oceľový výrobok, spôsob a výrobok takto získateľný

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1869

Dátum: 13.12.2002

Autor: Mcdevitt Erin

MPK: C23C 2/04, C23C 2/06

Značky: nanášanie, hliníkovo-zinková, spôsob, kompozícia, takto, výrobok, získateľný, ocelový, prvky, trblietavé, obsahujúca, ponorením, zliatinová

Text:

...výhody vynálezu ako výsledok modifikačnej zložky. Zložka sa môže pridať do predzliatiny ako časticove zlúčeniny alebo sa môže vytvorit in-situ vpredzliatine určenej na pridanie do0013 špecifickejšíe, kompozícia povlakového kúpeľa sa môže modifikovať (l) priamo pridaním častíc (ako prášku) to povlakového kúpeľa alebo do nádoby s predtaveninou, ktorá zásobuje povlakový kúpeľ (2) pridaním ingotu, ktorý obsahuje požadované častice ingot...

Štartér pre fluorescenčnú lampu a fluorescenčná lampa používajúca štartér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8406

Dátum: 13.12.2002

Autor: Li Zhenxiang

MPK: F21S 2/00, H05B 41/08

Značky: lampa, fluorescenčnú, lampu, startér, používajúca, fluorescenčná

Text:

...tri spôsoby využívajú charakteristiky, že rádioaktivny izotop môže generovať priestorovo voľne elektróny V úplne tmavých podmienkach, čo spĺňa požiadavky na spustenie V úplne tmavých podmienkach. Ich nedostatkom je zahrnutý rádioaktívny izotop, ktorý nevyhovuje stále viac a viac prísnejším požiadavkám na ochranu životného prostredia.0008 Z JP 2002 216703 A je známa tlejivka, ktorá je schopná obmedziť Štartovacie oneskorenie temného výboja...

Systém na optimalizovanie receptu na ošetrovanie rohovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1181

Dátum: 13.12.2002

Autori: Pettit George, Campin John Alfred

MPK: G06Q 50/00, A61F 9/007

Značky: receptu, optimalizovanie, ošetrovanie, rohovky, systém

Text:

...vynálezu je poskytnúť system navytváranie monogramu na prispôsobivé modulovanie snímanýchvlnoplochových údajov na základe predchádzajúcich alebo liečebných výsledkov.0010 Ďalším cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je použiteľný na špecifickom mieste.0011 Ešte jedeným cieľom je poskytnúť taký systém, ktorý je demograficky založený.0012 Tieto a ďalšie ciele sa dosahujú vďaka prihlasovanému vynálezu, ktorého jedným znakom je systém na...

Spôsob aplikácie tenkovrstvových bezpečnostných prvkov na podklady citlivé na teplo razením za tepla a takto vyrobené poloprodukty vo forme kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1060

Dátum: 13.12.2002

Autori: Hofer Werner, Stark Peter

MPK: B42D 15/00, B44C 1/17

Značky: tenkovrstvových, aplikácie, prvkov, poloprodukty, formě, teplo, bezpečnostných, citlivé, ražením, tepla, kotúča, podklady, spôsob, takto, vyrobené

Text:

...na lepidle taviteľnom za tepla, môžunevyhnutne vyžadovať použitie tlaku a teploty.Keď je v takých prípadoch podkladový materiál citlivý na teplo, môže dochádzať k problémom. Vyššie uvedené plastové fólie s magnetickými prúžkami slúžia zvyčajne napríklad ako krycie fólie na viacvrstvové občianske preukazy, šekové karty a podobne. Také plastové fólie majú preto na zadnej strane vrstvu za tepla taviteľného lepidla, aby sa zaistilo pevné...

Ukotvenie lana a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 991

Dátum: 13.12.2002

Autor: Russo Vitaliano

MPK: E01F 7/00

Značky: ukotvenie, výroby, spôsob

Text:

...materiálu a vzniknutých koróznych škvŕn, ktoré sú časovo náročné.Potrebou je teda zabezpečenie kotviaceho prostriedku lana schopného úplnej izolácie najmenej časti lana kotviaceho prostriedku od vody a vlhkosti.Problem, riešený týmto vynálezom, je navrhnutie kotviaceho prostriedku na lano, ktorého Štrukturálne a funkčnécharakteristiky by mali splniť uvedene požiadavky a zároveňodstrániť nevýhody, spomínané vzhľadom na predošlé spôsoby...

Akumulátor s dvojdielnym krytom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 497

Dátum: 13.12.2002

Autori: Kermas Richard, Bawart Thomas, Holzleitner Peter, Maleschitz Norbert, Schumann Peter, Gelbke Manfred

MPK: H01M 2/04

Značky: dvojdielnym, krytom, akumulátor

Text:

...oblastí, ktoré sú spojené príslušným plniacim otvorom.Výhodný variant sa vyznačuje tým, že jeden plniaci otvor je vybavenýdiagnostickou sondou (Magic eye), najmä diagnostickou sondou podľa DE 298 21994 U, ktorá vykazuje teleso sondy, na ktorom sú vytvorené šošovka s najmenej jednou plavákovou guľkou, závit a skrutkovacia hlava. Diagnostická sonda slúži na kontrolu stavu kyseliny v batérii. Môže byt naskrutkovaná alebo zasunutá do spodného...

Spôsob izolácie poxvírusov z infikovaných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 327

Dátum: 13.12.2002

Autori: Heller Karl, Kramer Jutta

MPK: A61K 39/275, C12N 15/86, C12N 7/02...

Značky: izolácie, spôsob, poxvírusov, buniek, infikovaných

Text:

...použiť na prípravu heterológnychPoužitie vírusu vakcínie ako vektora na vyvinutie rekombinantných živých vakcín bolo ovplyvnené bezpečnostnými záujmami a predpismi. Najviac rekombinantných vírusov vakcínie, ktoré sú opísané V literatúre, vzniklo 2 kmeňa vírusu vakcínie Western Reserve. Tento kmeň je známy kvôli svojej vysokej neurovirulencii, a tak je skôr nevhodný na používanie u ľudí a zvierat (Moríta et al., Vaccine 5, 65-70 1987). Zato...

Kávovar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 266

Dátum: 13.12.2002

Autor: Bargiacchi Roger Manuel

MPK: A47J 31/44, A47J 31/06

Značky: kávovar

Text:

...3 predstavuje V pôdoryse kotúč na rozdeľovanie vody pod tlakom z hornej časti komory do uvedeného koša nesúceho filterumiestnenie uvedeného koša nesúceho filter aventil umiestnený v okruhu na privádzanie vody podtlakom do uvedenej komory.V spojení s výkresmi, najmä s obr. 1, vzťahová značka l označuje komoru, do ktorej sa zavádza pod. tlakom voda na prípravu extraktu kávy. Vo vnútri komory l je znázornená výtlačné zariadenie g na vodu...

Substituované 6H-dibezo[ch]chromény ako estrogénové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 156

Dátum: 12.12.2002

Autori: Harris Heather Anne, Edsall Richard James, Albert Leo Massillamoney, Mewshaw Richard Eric, Cohn Stephen Todd, Keith James Carl

MPK: A61K 31/381, A61P 5/30, A61K 31/352...

Značky: látky, substituované, estrogénové, 6h-dibezo[ch]chromény

Text:

...oproti ERoi. Tkanivová distribúcia ERB sa dobre zmapovala u hlodavca a nie je zhodná s ERoi. Tkanivá ako maternica myši apotkana exprimujú prevažne ERci, pričom pľúca myši apotkana exprimujú prevažne ERB Couse aďalši, Endocrinology 138 4613-4621 (1997), Kuiper a ďalší, Endocrinology 138 863-870 (1997). Dokonca vrámci jedného orgánu môže byť distribúcia ERoi a ERB rozdelená. Napríklad, v myšacom vaječníku jeERB vysoko exprimovaný...

Spôsob vodoodpudzujúcej impregnácie muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 282990

Dátum: 12.12.2002

Autori: Matschiner Ulrike, Weber Helmut, Gollwitzer Leonhard

MPK: C04B 41/68, C09D 183/04, C04B 41/64...

Značky: muriva, spôsob, impregnácie, vodoodpudzujúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Murivo sa v prvom kroku ošetrí vysoko disperzným, vo vode emulgovaným, impregnačným prípravkom, ktorý obsahuje (A1) organoalkoxysilán alebo (A2) organosiloxán obsahujúci alkoxylové skupiny, alebo (A3) zmes organoalkoxysilánu a organosiloxánu obsahujúceho alkoxylové skupiny a (B) soľ vo vode rozpustnej organickej alebo anorganickej kyseliny a organopolysiloxánu, ktorá dodatočne k iným organosiloxánovým jednotkám obsahuje také siloxánové...

Spôsob výroby transdermálnych terapeutických náplastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282988

Dátum: 12.12.2002

Autori: Schumann Klaus, Steinborn Peter, Asmussen Bodo, Hille Thomas

MPK: A61F 13/02, A61L 15/44

Značky: transdermálnych, náplastí, terapeutických, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej výroby transdermálnych terapeutických náplastí, pri ktorom sa z pomocnej vrstvy (3), aspoň na jednej strane silikonizovanej, zo samolepiacej vrstvy (4) obsahujúcej účinnú látku a z transportnej vrstvy (9) vytvorí laminát vo forme pruhu tvoriaceho pás (1). Účinnú látku obsahujúce dielce (4'), získané vysekávaním z vrstiev (3, 4) naprieč smeru pohybu pásu (1), sa v taktoch presúvajú na druhý pás (2), a k vysekávaniu dochádza v...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo tekutých polotovarov z ocele a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282985

Dátum: 12.12.2002

Autori: Schenk Johannes, Kim Yong Ha, Kepplinger Leopold-werner, Wallner Felix, Lee Ii-ock, Park Moon Duk

MPK: C21B 13/14

Značky: tekutých, vykonávanie, zariadenie, tekutého, výroby, surového, polotovarov, ocele, železa, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (43) alebo tekutých polotovarov z ocele sa zo vsádzkových materiálov tvorených železnou rudou (5) a prísadami a majúcich aspoň čiastočne jemný podiel železná ruda redukuje priamo na železnú hubu fluidačným spôsobom najmenej v dvoch redukčných stupňoch (1, 2). Železná huba sa taví za prívodu nosičov uhlíka a plynu obsahujúceho kyslík v zóne (39) tavného splyňovania a vyrába sa redukčný plyn obsahujúci...

Na kožu priľnavý farmaceutický prípravok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282984

Dátum: 12.12.2002

Autori: Asmussen Bodo, Horstmann Michael

MPK: A61L 15/44

Značky: přípravy, přilnavý, kožu, prípravok, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na kožu priľnavý farmaceutický prípravok, najmä transdermálny terapeutický systém na uvoľňovanie účinnej látky 17-beta-estradiolu, je vytvorený tak, že v prípravku obsiahnuté množstvo estradiolu predstavuje najmenej trojnásobok rozpustnosti pri nasýtení, nameranej pri 95 % relatívnej vzdušnej vlhkosti, a vzduch uzatvorený v balení je upravený na relatívnu vzdušnú vlhkosť pod 5 % a najmä pod 0,5 %.

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282978

Dátum: 12.12.2002

Autor: Van Ardenne Johanna Lamberta Maria

MPK: B42F 1/00

Značky: přechodné, svorka, zovretie, trvale, iných, plošných, papiera, listov, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka na prechodné alebo trvalé zovretie listov papiera alebo iných plošných materiálov, použiteľná samostatne a/alebo v kombinácii s inými prostriedkami, ku ktorým je pripevnená, pozostávajúca z jediného páru tenkého pásu pružného plochého materiálu prehnutého cez seba tak, že vymedzuje koncový ohyb prednej zvieracej čeľuste (1) a zadnej zvieracej čeľuste (2), z ktorých každá má jednak hornú časť, ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom...

Kazeta a injektor mäkkej vnútroočnej šošovky a spôsob injektovania takých šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6874

Dátum: 12.12.2002

Autori: Raquin Vincent, Tourrette Philippe, Bernard Pascal

MPK: A61F 2/16

Značky: injektor, šošoviek, spôsob, injektovania, takých, mäkkej, vnútroočnej, šošovky, kazeta

Text:

...tvoriť obal pre sterilizáciu.0015 Pokiaľ je implantát vyhotovený zo silikónu alebo z hydrofóbneho akrylátu, je možne celok, tvorený implantátom, telesom injektora a rúrkou pripojenou k tomuto injektoru,sterilizovať v ETO. Avšak taký celok môže byť uchovávaný len po obmedzenú dobu (asi šesť mesiacov). Rúrka totiž obsahuje skryto na vnútomej stene klzný prostriedok, ako napr. glycerin stearan, deriváty polyamidu, polyetoxiétery mastných...

Kombinácia proteázových inhibítorov závislých na cytochrómu P450

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6604

Dátum: 12.12.2002

Autori: Van Der Geest Ronald, Jochmans Dirk Edward Désiré, Stoffels Paul, Groen Cornelis

MPK: A61K 31/435, A61K 31/365, A61K 31/425...

Značky: cytochromu, závislých, inhibítorov, proteázových, kombinácia

Text:

...W 0 95/ 10281 opisuje kombináciu vybraného proteázového inhibítora L-735 524 v kombinácii bud s cimetidinom, alebo s ketokonazolom. Sadler et al. (AIDS, 2001, 15(8), 1009-1018) vyhodnotili farmakokinetiku a bezpečnosť amprenaviru a ritonaviru po násobnej dávke a súčasnom podávaní zdravým dobrovoľníkom. Tanaka et al. (J. Clin. Pharmacy Therap., 1998, 23, 403-416) opisujú niektoré HIV proteázové liečivá, ktorých metabolizmus môže byť závislýod...