Archív za 2002 rok

Strana 61

Bezpečnostný dverný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3121

Dátum: 05.02.2002

Autori: Honus Roman, Urban Ivan

MPK: E05B 13/00, E05B 13/02

Značky: dverný, bezpečnostný

Text:

...vniknúť do uzamknutých priestorov s cieľom páchat trestnú činnosť.Pre správnu funkciu bezpečnostného dverného krytu je dôležité, aby uchytenie kovového štítku na vstupných dverách bytov a kancelárií prostredníctvom zabezpečovacích skrutiek a bezpečnostného kovania bolo odolné proti vypáčeniu aleboJe prirodzené, že vlastné vzdialenosti otvorov na bezpečnostnom dvemom kryte na vložku zámku, kľučku dveri, upevñovacie skrutky a bezpečnostné...

Ergonomický matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3120

Dátum: 05.02.2002

Autor: Mušková Zuzana

MPK: A47C 27/14

Značky: matrac, ergonomický

Text:

...s využitím parciálnych, špecificky tvarovaných. vymeniteľných dielcov bola zabezpečená požadovaná poloha tela ležiaceho a súčasne, aby bola docielená univerzálnosť využitia výrobku jednoduchou úpravou lôžkovejplochy na dosiahnutie stability rôznych polôh tela.Konkrétne, základom samotného výrobku je pevný dielec so štandartnými rozmermi. V tomto pevnom dielci, ktorý tvorí matricu, sú situované otvory scielene určenou polohou a rozložením...

Porciované balenie alkoholických nápojov, najmä konzumných

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3119

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ostruszková Alžbeta, Demovič Milan

MPK: B65D 85/72

Značky: nápojov, porciované, konzumných, najmä, balenie, alkoholických

Text:

...pohárika V objemovom množstve 0,02 , 0,05 alebo 0,1 litra,ktoré je na poháriku vyznačené ryskou. Pohárikv je uzatvorený viečkom zo strhovacej hliníkovej fólie. Dalej je balenie vybavené najmenej jednou potlačou alebo jednou etiketou.Výhodou porciovaného balenie podľa tohoto technického riešenia sú pomerne nízké výrobné a tým v konečnom dôsledku aj realizačné náklady, predovšetkým odstránenie nutnosti jednorázového zakúpenia väčšieho a...

Doručenka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3118

Dátum: 05.02.2002

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00, B42D 15/00

Značky: doručenka

Text:

...vmiestach medzi neoddeliteľnou časťou doručenky a oddeliteľnou časťou doručenky umožňuje ľahšie oddelenie oddeliteľnej časti doručenky vo vopred stanovených miestach.Usporiadanie zúženia prierezu v smere kolmom k bočným stranám doručenky umožňuje zachovat pre listové zásielky predpísaný obdĺžnikový tvar a použit zvyčajné prehľadné spôsoby ich ukladania do spisov.Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa zúženie prierezu samostatného...

Plynule prestaviteľná vaková hať

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3117

Dátum: 05.02.2002

Autori: Smoleň Ján, Oravec Marek, Geffert Ján

MPK: E02B 7/20

Značky: prestaviteľná, plynule, vaková

Text:

...zamŕzaniuUvedené nedostatky sú odstránené technickým riešením, plynule prestavíteľnej vakovej hate ktorej podstata spočíva vtom, že je tvorená pružnou lineárnou uzavretou komorou so vstupom a výstupom napojenom na ovládacie hydraulické zapojenie. Pružná lineárna uzavretá komora je okrem vrchnej strany upevnená k pevnémuzákladu, pričom na prepadovej strane má okysličovacie rozrážače.Výhodou technického riešenia je o jednoduchá a...

Acylovaný inzulínový derivát a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282495

Dátum: 17.01.2002

Autori: Jonassen Ib, Havelund Svend, Markussen Jan, Andersen Asser, Halstrom John

MPK: C07K 14/62, A61K 38/28

Značky: ktorý, acylovaný, farmaceutický, derivát, obsahuje, inzulínový, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný acylovaný inzulínový derivát, v ktorom Xaa v polohe A21 a B3 sú nezávisle aminokyselinové zvyšky kódované genetickým kódom okrem Lys, Arg a Cys Xaa v polohe B1 je Phe alebo je vypustený Xaa v polohe B30 je a) nekódovaná, lipofilná aminokyselina, ktorá má 10 až 24 uhlíkových atómov, pričom acylová skupina s až 5 uhlíkovými atómami je viazaná k epsilon-aminoskupine LysB29 alebo (b) aminokyselinový zvyšok je vypustený, alebo je to...

Imidazolové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282496

Dátum: 14.01.2002

Autori: Claremon David, Selnick Harold, Liverton Nigel

MPK: C07D 233/88, C07D 233/76, C07D 233/86...

Značky: použitie, deriváty, farmaceutický, imidazolové, obsahom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), ktoré majú protinádorový účinok a ktoré tiež spôsobujú inhibíciu účinnosti cytokínov a ktoré je možné vo forme farmaceutického prostriedku, ktorý tiež tvorí súčasť vynálezu, použiť na liečenie zhubných nádorov, chorôb sprostredkovaných pôsobením cytokínov, zápalových chorôb, osteoporózy, zvýšenej resorpcie kostného tkaniva, Crohnovej choroby a podobných chorôb.

Spôsob výroby cyklopropánkarboxylových kyselín a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 282494

Dátum: 14.01.2002

Autori: Kolind-andersen Hans, Klemmensen Per Dausell, Winckelmann Ib

MPK: C07C 62/02, C07D 307/93, C07C 61/35...

Značky: medziprodukty, spôsob, kyselin, výroby, cyklopropankarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Ako medziprodukty pri príprave insekticídne účinných cyklopropánových esterov vznikajú zlúčeniny 3-(2,2-dichlór-3,3,3-trifluór-1-hydroxypropyl)-2,2-dimetyl-(1R,3R)- cyklopropánkarboxylová kyselina, cis-3-(2,2-dichlór-3,3,3-trifluór-1-hydroxypropyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylová kyselina a (1R,5S)-4-(1,1-dichlór-2,2,2-trifluóretyl)-6,6-dimetyl-3-[3.1.0]hexan- 2-ón spôsob prípravy vychádza z...

Farmaceutická kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282493

Dátum: 14.01.2002

Autori: Parker Thomas, Rubin Albert, Levine Daniel, Gordon Bruce, Saal Stuart

MPK: A61K 31/225, A61K 31/56, A61K 31/685...

Značky: použitie, kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na liečenie a prevenciu toxicity spôsobenej endotoxínom. Prostriedok neobsahuje proteíny a peptidy a je tvorený do 30 % hmotnostných kyseliny cholovej alebo jej soli
do 70 % hmotnostných neutrálneho lipidu, a zvyšnú časť tvorí najmenej jeden fosfolipid. Ďalej môže obsahovať triglyceridy, iné polárne alebo neutrálne lipidy, žlčové kyseliny alebo soli žlčových kyselín.

Spôsob merania elektrochemickej aktivity, merací článok a ponorné meracie činidlo na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282492

Dátum: 14.01.2002

Autori: Curé Omer Paul Ivo, Neyens Guido Jacobus

MPK: G01N 27/411

Značky: ponorné, vykonávanie, článok, spôsob, činidlo, spôsobu, merací, merania, tohto, meracie, elektrochemickej, aktivity

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob merania elektrochemickej aktivity nekovovej tekutej vrstvy, ležiacej na kovovej tavenine, pomocou meracieho článku s elektrochemickým prvkom (1), ktorý má aktívnu časť, a s protielektródou (6), sa uskutočňuje tak, že merací článok sa ponorí do kovovej taveniny cez nekovovú tekutú vrstvu, že aktívna časť elektrochemického prvku (1) sa pri prechode nekovovou, tekutou vrstvou obklopí materiálom tejto vrstvy, že tento materiál až do zmerania...

Substituovaný tiofénkarboxamid, fungicídna kompozícia, ktorá ho obsahuje a spôsob ošetrovania steblolamu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282489

Dátum: 14.01.2002

Autori: Wong Sai Chi, Shortt Barry James, Phillion Dennis Paul

MPK: A01N 55/00, C07F 7/08

Značky: rastlín, substituovaný, fungicídna, obsahuje, steblolamu, ošetrovania, kompozícia, ktorá, spôsob, tiofénkarboxamid

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 4,5-dimetyl-N-2-propenyl-2-(-trimetyl-silyl)-3-tiofénkarboxamid, fungicídna kompozícia, ktorá ho obsahuje a spôsob ošetrenia steblolamu rastlín (druhy Gaeumannomyces) aplikáciou účinného množstva tejto zlúčeniny, pričom aplikácia sa uskutočňuje na miesto, kde rastlina rastie, na semeno rastliny alebo do pôdy.

Vláknitý prípravok predimpregnovaný s polymérom, spôsob jeho výroby a použitie, vláknitá vystužená kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282485

Dátum: 14.01.2002

Autor: Vallittu Pekka

MPK: B29B 11/16, A61K 6/083

Značky: použitie, kompozícia, vystužená, prípravok, spôsob, vláknitý, výroby, vláknitá, predimpregnovaný, polymérom

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknitý prípravok predimpregnovaný s polymérom pozostáva z vlákien a polyméru, pričom polymér je uložený medzi jednotlivými vláknami a ďalej obsahuje činidlo so schopnosťou vyvolať polymerizačnú reakciu tohto polyméru. V spôsobe prípravy vláknitého prípravku s polymérom sa na vlákna nanesie prášok, obsahujúci aspoň jeden polymér a výhodne aj činidlo vyvolávajúce polymerizačnú reakciu tohto polyméru, potom sa pridá k takto upraveným vláknam...

Spôsob prípravy flunixínu a medziprodukt tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280074

Dátum: 14.01.2002

Autori: Coveney Donald, Doran Henry

MPK: C07C 211/47, C07D 213/80, C07C 233/88...

Značky: spôsob, tohto, medziprodukt, přípravy, flunixínu, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy flunixínu a jeho farmaceuticky prijateľných solí, ktorý spočíva v metylácii zlúčeniny všeobecného vzorca (III), kde Z je vodík alebo blokujúci halogénatóm, za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (V), ktorá sa vystaví pôsobeniu redukčného činidla za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (VI), ktorá je hydrolyzovaná kyselinou za vzniku 2-metyl-3-trifluórmetylanilínu, alebo zlúčenina všeobecného vzorca (V) je hydrolyzovaná...

Debniaci panel s tvarovým nosníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279678

Dátum: 14.01.2002

Autor: Jaruyel Kurt

MPK: E04G 17/14, E04G 11/06, E04G 9/02...

Značky: debniaci, nosníkom, tvarovým, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci panel má debniacu stenu (2) vystuženú tvarovými nosníkmi (4) a prípadne aj paralelne prebiehajúcimi mostíkmi (3). Ramená (5) nosníka (4) vychádzajú z priečky (6). Nosník (4) sa skladá z dvoch proti sebe v pozdĺžnom smere prestaviteľných dielov nosníka alebo úsekov (4a, 4b) nosníka v tvare písmena U. Upevňovacie príruby (7) obidvoch úsekov (4a, 4b) ležia na rovnej debniacej stene (2) v tej istej rovine vedľa seba.

Spôsob prípravy pevných, voľne tečúcich vo vode rozpustných solí aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282490

Dátum: 11.01.2002

Autori: Merkle Hans Rupert, Fretschner Erich, Van Gastel Anne, Brenner Karl Siegfried, Schönherr Michael

MPK: C07C 59/70, C07C 59/68, C07C 51/41...

Značky: solí, pevných, spôsob, aryloxy-c1-c4-alkánkarboxylových, přípravy, kyselin, tečúcich, rozpustných, volně

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy pevných, voľne tečúcich vo vode rozpustných solí aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylových kyselín, charakteristický tým, že sa aryloxy-C1-C4-alkánkarboxylové kyseliny nechajú reagovať so zásadou tvoriacou soli, pričom sa tvorba soli uskutočňuje v tavenine pri teplote od 0 do 250 °C bez prítomnosti strhávacieho prostriedku a pevné soli sa potom izolujú.

Vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282488

Dátum: 11.01.2002

Autori: Wigger August, Kober Reiner, Fricke Hans-michael, Kardorff Uwe, Parg Adolf

MPK: A01N 25/04

Značky: viacfázový, použitie, ochranu, výroby, stabilný, prípravok, rastlín, pesticídny, spôsob, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vodný viacfázový stabilný pesticídny prípravok na ochranu rastlín, obsahujúci okrem vody a) 10 až 700 g/l jednej alebo viac účinných látok na ochranu rastlín, b) 5 až 150 g/l jedného alebo viac dispergačných prostriedkov, c) 50 až 500 g/l jedného alebo viac zmáčadiel, d) 0,5 až 5 g/l jedného alebo viac zahusťovadiel a e) prípadne organické rozpúšťadlo.

Pyridazíndióny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282491

Dátum: 07.01.2002

Autori: Sparks Richard Bruce, Davenport Timothy Wayne, Empfield James Roy, Mckinney Jeffrey Alan, Bare Thomas Michael

MPK: A61K 31/5025, A61P 25/00, C07D 471/04...

Značky: prostriedok, medziprodukty, pyridazíndióny, spôsob, farmaceutický, použitie, výrobu, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyridazíndióny všeobecného vzorca (II), v ktorom Z znamená O, S alebo NH, kruh A je vybraný zo skupiny zahrnujúcej orto-nakondenzované aromatické alebo heteroaromatické päť- alebo šesťčlenné kruhy, ktorých význam je uvedený v opise, R1 znamená skupinu -(CH2)nL, kde n má hodnotu 0, L môže predstavovať rad substituentov vrátane arylových, heteroarylových a heterocyklických skupín a význam R4 je uvedený v opise, a ich soli. Zlúčeniny sú...

Hydroxid horečnatý s povrchom upraveným povrchovo aktívnym činidlom, spôsob jeho prípravy a polymérny kompozitný materiál so zvýšenou odolnosťou proti horeniu s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282487

Dátum: 07.01.2002

Autori: Škubla Pavol, Lencsés Ladislav, Krajči Pavel, Gabarík Milan

MPK: C08K 9/00

Značky: materiál, polymérny, odolnosťou, obsahom, hydroxid, zvýšenou, povrchovo, proti, přípravy, hořečnatý, horeniu, aktívnym, kompozitný, povrchom, činidlom, upraveným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxid horečnatý s povrchom upraveným povrchovo aktívnym činidlom sa skladá z aglomerátov kryštálov, ktoré majú priemery všetkých častíc menšie ako 4,0 um, 50 % častíc má priemery menšie ako 1,4 um a špecifický povrch určený metódou BET je menší ako 25 m2/g. Hydroxid horečnatý je práškový kryštalický produkt, ktorý má veľkosť kryštálu stanovenú röntgenovou práškovou difrakčnou metódou v smere väčšiu ako 150 A a menšiu ako 500 A, aspektrálny...

Farmaceutická tableta obsahujúca vnútorné stlačené jadro a vonkajší cukrový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 282484

Dátum: 07.01.2002

Autor: Barcomb Reginald Joseph

MPK: A61K 47/28, A61K 47/36, A61K 47/38...

Značky: cukrový, povlak, obsahujúca, farmaceutická, tableta, vonkajší, stlačené, jádro, vnútorné

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická tableta s riadenou rýchlosťou uvoľňovania obsahuje vnútorné stlačené jadro a vonkajší cukrový povlak, pričom stlačené jadro voliteľne obsahuje buď žiadnu farmakologicky aktívnu látku, alebo jednu alebo viac nesteroidných farmakologicky aktívnych látok, ktoré sa bežne podávajú v kombinácii s hormonálnym steroidom, pričom v cukrovom povlaku obsahuje hormonálny steroid a mikrokryštalickú celulózu v množstve dostatočnom na riadenie...

Stabilná kompozícia koagulačného faktora VIII, spôsob jej prípravy a stabilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282483

Dátum: 07.01.2002

Autori: Österberg Thomas, Fatouros Angelica

MPK: A61K 35/16, C07K 14/755

Značky: stabilizácie, faktora, spôsob, viii, koagulačného, přípravy, stabilná, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahuje koagulačný faktor VIII a neiónovú povrchovo aktívnu látku, ako sú blokové kopolyméry, napríklad polyoxaméry alebo polyetylén (20) sorbitan estery mastných kyselín, napríklad polysorbát 20 alebo polysorbát 80 ako stabilizátor. Kompozícia môže taktiež obsahovať chlorid sodný, chlorid vápenatý, L-histidín a/alebo cukry alebo cukrové alkoholy. Ďalej je uvedený spôsob jej prípravy a stabilizácie.

Polymérna disperzia s vysokým pevným podielom, spôsob jej prípravy a tmeliaca alebo tesniaca kompozícia na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282482

Dátum: 07.01.2002

Autori: Dunaway James, Hernandez Pamela, Bidinger Gregory

MPK: C08F 263/04, C08F 265/04, C08F 265/06...

Značky: tesniaca, kompozícia, pevným, přípravy, tmeliaca, báze, disperzia, spôsob, podielom, vysokým, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne disperzie s vysokým pevným podielom, ktoré sú charakteristické tým, že zahrnujú vodnú disperziu tvorenú z aspoň 77 % hmotn. diskrétnymi polymérnymi časticami, polymerizovanými z monomérov zahrnujúcich aspoň 50 % hmotn. akrylátových monomérov so 4 až 16 uhlíkovými atómami a/alebo vinylacetátu, pričom uvedená disperzia má distribúciu veľkosti častíc s dvomi alebo viacerými módmi, kde jeden mód distribúcie veľkosti častíc má...

Fungicídna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 282478

Dátum: 07.01.2002

Autori: Strathmann Siegfried, Reichardt Michael, Lorenz Gisela, Saur Reinhold, Schelberger Klaus, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes obsahujúca v synergicky účinnom množstve (2RS,3RS)-1-[3-(2-chlórfenyl)-2,3-epoxy-2-(fluórfenyl)propyl]-1H- 1,2,4-triazol vzorca (I), jeho soľ alebo adukt a tetrachlórizoftalonitril vzorca (II).

Ochranné rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3116

Dátum: 07.01.2002

Autori: Bánovský Rastislav, Grác Peter

MPK: A41D 19/015

Značky: ochranné, rukavice

Text:

...pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornená príkladne vyhotovenie ochrannej rukavice s plochou, na ktorej je usporiadaná vizuálne vnímatefná informácia umiestnenou na vonkajšej ploche vrchného dielu plášťa. Na obr. 2 je znázornená vyhotovenie ochrannej rukavice s predĺženou manžetou, kde je plocha, na ktorej je usporiadaná vizuálne vnímatefná informácia umiestnená na vonkajšej ploche predĺženej manžety plášťa. Obr. 3 znázorňuje ochrannú...

Vodič elektrického prúdu nízkonapäťového vysokovýkonového poistkového zariadenia alebo nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia a puzdro nízkonapäťového výkonového prepínacieho zariadenia s takým vodičom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3115

Dátum: 07.01.2002

Autor: Portschy Kurt

MPK: H02B 1/18

Značky: takým, prúdu, výkonového, nízkonapäťového, prepínacieho, puzdro, vysokovýkonového, zariadenia, vodičom, poistkového, elektrického, vodič

Text:

...nerozoberatelne,napr. spájkovaním, a pri defekte prúdového meniča tento vymenit i s vodičom elektrického prúdu. Výhodné je však, ak je úsek spojený so strednou časťourozoberatelne, napr. ak je zoskrutkovaný, pretože sa potom musí pri defektevymenit iba prúdový menič, čo predstavuje lacnejší variant.Stredná část uskutočňovaná valcovite znamená z elektrického hľadiskanajlepšiu formu uskutočnenia, pričom je výhodné, ak je stredná čast plný...

Príves na prepravu kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3114

Dátum: 07.01.2002

Autori: Studzinský Jiří, Jonas Roman

MPK: B62D 59/02

Značky: prepravu, kontajnerov, přívěs

Text:

...Obr. 7 predstavuje bočnýpohľad sna Skladanie kontajnera z ťažného vozidla na zem.Prives na prepravu kontajnerov ~ obr. l dvojnápravový, najmä pre prepravu kontajnerov ISO, plošinové kontajnery FLATRACK a kontajnery ACTS je tvorený upraveným rámom EQ s profilovanými pozdĺžnikmi JQ , pričom na ich horných pásniciach uje umiestnený prepravný vozík g, ktorý je opatrený jednak sústavou pojazdových valčekov Q a jednak sústavou zvislých...

Zapojenie riadiacej jednotky zabezpečovacieho automobilového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3113

Dátum: 07.01.2002

Autor: Vámoš Štefan

MPK: B60R 25/00

Značky: zapojenie, zariadenia, riadiacej, jednotky, automobilového, zabezpečovacieho

Text:

...obvodu jeprepojený jednak sprvým riadeným výstupom obvodu riadeného dekodéra ajednak je prvý ovládací vstup blokovacieho obvodu prepojený kvývodu sady riadiacich kontaktov. Druhý ovládací vstup blokovacieho obvodu je pripojený kjednému pólu aspoň jedného napájania. Mienená je tým autobatéria a záložný zdroj. Prvý a druhý ovládací vstup obvodu riadeného dekodéra je vyvedený kprvému a/alebo druhému vývodu aspoň jedného prvého funkčného...

Puzdro na cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3112

Dátum: 07.01.2002

Autor: Sokolík Peter

MPK: A24F 15/00

Značky: puzdro, cigarety

Text:

...ak zásobník obsahujenapríklad gumové tesnenie. Vprípade, ak sa nepoužije tesnenie, je nutné aby nasunutie veka na zásobník bolo tesne atak sazabránilo vniknutiu vody alebo vlhkosti kcigaretám.V ideálnom prípade je zásobník v priereze napriklad hranatého alebo mierne oválneho tvaru aobsahuje tri dutinky vyhotovené napríklad vŕtaním alebo Iisovaním. Dutínky sú tak hlboké, aby znich cigarety vyćnievali cca 1 cm. Veko kopíruje vpriereze...

Brusivo na zabrusovanie sediel ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3111

Dátum: 07.01.2002

Autor: Stín Peter

MPK: B24B 15/04

Značky: zabrusovanie, ventilov, sediel, brusivo

Text:

...kovových aleboživicových ostrovčekov na tlexibilnom podklade sú osadené diamantové zmá rôznychveľkostí. Veľkost diamantových zŕn je od 2 do 250 pm.Z hľadiska použitia je výhodné, ak spodna plocha flexibilného podkladu je opatrená lepiacou vrstvou, pomocou ktorej sa brusivo prilepí na vhodné segmenty požadovaného tvaru.Pri aplikácii sa vystrihne alebo vysekne zbrusiva požadovaný tvar, nalepí sa na pripravený segment vhodného tvaru a brúsi sa...

Zariadenie na osvetlenie náhrobníkov a hrobov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3110

Dátum: 07.01.2002

Autori: Menegotti Carlo, Menegottiová Eva, Janec František

MPK: H05B 35/00

Značky: hrobov, zariadenie, osvetlenie, náhrobníkov

Text:

...jednosmerný elektrický prúd s napätím 0,5 až 48 V napojený na svietidlo v Iampáši náhrobníka alebo hrobuTaktiež je výhodné, ak je svietidlom tlejivka pripojená na rozvod energie tvorený striedavým elektrickým prúdom s napätím 0,5 až 240 VĎalej je výhodné, ak rozvod energie pozostáva z rozvodu svetla zo svietidlanapojeného na rozvod elektrického prúdu do lampáša náhrobníka alebo hrobu.Súčasne je výhodné, ak svietidlom je svetelná dióda alebo...

Nehnaná výkyvná polos s riadeným kolesom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3109

Dátum: 07.01.2002

Autori: Blažek Ladislav, Fučík Jiří, Bezděk Antonín

MPK: B60G 3/00

Značky: riadeným, polos, kolesom, výkyvná, nehnaná

Text:

...usporiadanie prvkov riadenia. Pri zachovaní pevnosti a tuhosti znižuje nehnaná výkyvná polonáprava podľa technického riešenia neodpruženú hmotnosť. V pripade, že je použitá pri vozidle, ktorého podvozok má nosnú rúru chrbticovej koncepcie môže na svoje Výkyvné uloženie využiťPrehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia nehnanej výkyvnej polonápravy podľa technického riešenia je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1...

Nehnaná výkyvná polonáprava s riadeným kolesom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3108

Dátum: 07.01.2002

Autor: Bezděk Antonín

MPK: B60G 7/00

Značky: nehnaná, kolesom, riadeným, polonáprava, výkyvná

Text:

...podľa technického riešenia neodpruženú hmotnost. V prípade, že je použitá vo vozidle s nosnou rúrou chrbticovej kon cepcie, môže pre svoje výkyvne uloženie využít existujúcu skriňu rozvodovky.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad Liskutočnenia nehnanej vývkývnej polonápravy podľa technického riešenia je znázornený na pripojených vý/kresoch, kde obr. l predstavuje polonápravu s väzbou na príslušné časti vozidla v pohľade spredu, obr. 2...

Cigareta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3107

Dátum: 07.01.2002

Autori: Jánošík Rudolf, Václav Jozef

MPK: A24D 1/00

Značky: cigareta

Text:

...perforovaného papiera. Na obr. 3 je znázornenáodvodená verzia cigarety s dutinkou v tvare zrezaného kuže|a vyrobenázperforovaného tabakového Iistu. Na obr. 4 je znázornená druhá základná verzia cigarety, kde dutinka je opatrená výstužou vtvare perforovaného valca. Na obr. 5 je znázornená odvodené verzia cigarety, kde dutinka je opatrená výstužou vtvare perforovaného kužeľa. Na obr. 6 je znázornená odvodená verzia cigarety, kde dutinka je...

Výsevná pätka s flexibilným prítlačným kotúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3106

Dátum: 07.01.2002

Autor: Knoll Jozef

MPK: A01C 5/06, A01C 7/16

Značky: kotúčom, prítlačným, výsevná, pätka, flexibilným

Text:

...uložený na čape, pričomoceľový prstenec je s planžetou pevne spojený spojom.Prehľad obrázkov na gýkresochNa obrázku 1 je znázornený bočný pohľad výsevnej pätky sflexibilným kotúčom anaobrázku 2 detailný prierez flexibilného kotúča.Výsevnú pätku s flexibilpým kotúčom, ktorá je predmetom tohto riešenia tvoria v podstatedva kotúče, jeden tvoriaciĺgjktorý vytvára brázdičku pre vysievané semeno a druhý flexibilnýfĺ ktorý zabraňuje predčasnému...

Sorpčný odvlhčovač vzduchu s prerušovanou regeneráciou filtrov a rozvodom vzduchu lamelami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3105

Dátum: 07.01.2002

Autori: Havlíček František, Kaliský Jordán, Šubák Peter

MPK: F24F 3/14, F24F 3/16

Značky: prerušovanou, vzduchu, regeneráciou, sorpčný, rozvodom, odvlhčovač, filtrov, lamelami

Text:

...Pri súprúdovom smerovaní odvlhčovaného a regencračného vzduchu sú tak hlavnýako i pomocný ventilátor umiestnené pred prednou lamelou. Pri takomto usporiadani napríklad prúdi vzduch z hlavného ventilátora cez obvodové otvory prednej rotačnej lamely do komory zo zregenerovanými liltťàmi, kde sa zbavuje časti svojej vlhkostia dalej prúdi cez stredové otvory v zadnej rotačnej lamele do valcových tesnenía výstupným hrdlom do odvlltčovaného objektu....

Hybridný telefónny prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3104

Dátum: 07.01.2002

Autor: Gajdušek Ľubomír

MPK: H04B 1/38, H04Q 7/32

Značky: telefónny, prístroj, hybridný

Text:

...telefónu. Navrhované riešenie predpokladá prepojenie ovládacích a komunikačných pNkov mobilného telefónu s klávesnicou, slúchadlom a mikrofónom telefónneho prístroja na pevnú linku prostrednictvom prepojovacieho modulu, ktorýje riešený ako elektrické alebo elektricke-mechanické prepojenie. Elektricke-mechanické prepojenie zabezpečuje prevod z mechanického klávesového pola telefónneho prístroja na pevnú linku na príslušné klávesy klávesové pola...

Jednoprvkové mikroelementové lízadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3103

Dátum: 07.01.2002

Autor: Sviatko Peter

MPK: A23K 1/175

Značky: mikroelementové, jednoprvkové, lízadlá

Text:

...(v extra balení). J M L majú celý rad výhod- pri karencii konkrétneho prvku, zviera príjma len ten prvok, ktorý mu chýba, teda umožňujú prirodzenú možnosť voľby a regulácie prívodu mikroelementov do organizmu.- nedochádza k interakciám prijatých prvkov, ktoré by stav karencie zhoršovali- umožňujú cielenú autodotáciu chýbajúcich prvkov do organizmu prežúvavcov. Podstata technického riešeniaPodstatou riešenia sú jednoprvkové mikroelementové...

Tyčové stĺpiky z betónu s výstužou vyrábané do strateného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3102

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E04C 3/34, E01F 9/011

Značky: výstužou, tyčové, debnenia, stĺpiky, betonů, strateného, vyrábané

Text:

...i trvalé oplotenie. Vedia značnej spotreby drahých oceľových stĺpikov, ktoré je potrebné ošetrovat antíkoróznyminátermi, alebo pozinkovat sa použlvajú ešte finančne nákladnejšie hlinlkové stĺpiky. Obidva typy stĺpikov sa naviac často kradnú adochádza tak ku značným škodám na majetku a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy.Uvedené .nedostatky do značnej miery odstraňuje stĺpik vyrobenýz betónovej zmesi. Podstata technického riešenia spočíva v...

Zvislé dopravné značky, traťové značky, cyklistické značky a informačné orientačné systémy – vyrobené z liateho sklocementu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3101

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E01F 9/011

Značky: traťové, systémy, liateho, vyrobené, dopravné, orientačné, zvislé, cyklistické, sklocementu, značky, informačné

Text:

...škôd a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy a obyvatelov.Uvedené nedostatky odstraňuje značka vyrobená z Iiateho sklocementu. Podstata značky spočíva V tom, že je vyrobená ako odliatok z jemnozrnného betónu s výstužou zo sklenených vlákien.Použitý jemnozrnný betón má zloženieNosnú výstuž tvorí tkaná rohož za sklenených Iubrikovaných vlákien. Do značky je pri výrobe vložený medzi výstuž pomocný prvok pre neskoršie uchytenie. U väčších značiek je...

Redukčná objímka na úsporné zdroje svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3100

Dátum: 07.01.2002

Autori: Minárik Ján, Sýkora Anton, Mikovínyová Jana

MPK: H01R 33/00

Značky: redukčná, zdroje, úsporné, světla, objímka

Text:

...o jej vložku, tou môže byt napr. časový spínač, elektronika žiarivky ap., ako zariadenie, ktoré je vo funkčnej väzbe so zdrojom svetla, pre ktorý je vlastná redukčná zavitová objimka určená. Navyše možno výstupné vodiče vložky spojiť so zdrojom svetla aj inak ako objímkou, čo umožní použiť Redukčnú objimku aj pre zdroje svetla s nezávitovými päti cami.Prehľad obrázkov na výkreseBližšie objasnenie technického riešenia Redukčnej objímky umožňuje...