Archív za 2002 rok

Strana 60

Plastový dvojdielny reklamný prívesok s viacúčelovým krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3162

Dátum: 05.03.2002

Autor: Fábry Jan

MPK: G09F 7/10

Značky: prívesok, reklamný, dvojdielny, viacúčelovým, plastový, krúžkom

Text:

...napríklad ako náhrada mincí do nákupných košíkov. Prívesok podľa tohto riešenia je možné vyrábaťvrôznych farebných odtieňoch atextových variàciách, má zlepšené úžitkové a vzhľadovéPlastový dvojdielny reklamný prívesok sviacúčelovým krúžkom pozostáva zplastovéhoplošného telesa prívesku v dolnej časti kmhového tvaru a s kruhovým otvorom, smerom hore asymetricky pretiahnutého tvaru opatreného dierkou az plastového krúžku prívesku, posuvne...

Elektronické pútače

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3161

Dátum: 05.03.2002

Autor: Kravec Peter

MPK: G09F 13/00

Značky: elektronické, pútače

Text:

...do tretej skupiny a na obr.l 2 je schéma zapojenia pre elektronický pútač na obr.11.Pre vyhotovenie elektronických pútačov (obr.1-ll) je potrebný vhodný modul, panel IA až IH, či tabuľa, ktoré sú dostupné na trhu. Ak na trhu nie sú požadované hotové produkty, ktoré sú potrebné pre konkrétny elektronický pútač, nie je vôbec žiaden problém zhotoviť si potrebný modul, panel lA až IH,či tabuľu napr. z plastov, alebo kovov za pomoci rôznych...

Modulárny skladací bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3160

Dátum: 05.03.2002

Autor: Šálek Tibor

MPK: B62K 15/00

Značky: modulárny, bicykel, skládací

Text:

...polorozoberateľrxý spoj rozoberá pri skladaní vysunutím kolika je v zloženom stave teleskopicky zasunuté na 70 až 90 96 do susedného dutého riaditka cez jeho duty spoj s riaditkovou hlavou.Kôli úplnosti treba dodať,že pre jazdu na taknmtq hjcykli je potrebná vyššie obuv, ktorá snevñuje členov., ale nie príliš, aby jazdec vládal dostatočne vystrieł špíc OhmPrehľad obrázkov na výkresochNa. obr.1 a 2 je znázornený pohľad zozadu na nášľapný pás...

Ozdobné a dekoračné predmety s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3159

Dátum: 05.03.2002

Autor: Tines Róbert

MPK: A47G 33/08, B32B 5/00

Značky: dekoračné, povrchom, upraveným, předměty, ozdobné

Text:

...na báze sklených, plastových alebo kovových častíc.Príkladom ozdobných a dekoračných predmetov sú vianočné, prípadne veľkonočné ozdoby rôznych tvarov. Tieto sú vyrobené väčšinou ako duté vyliíkované predmety, ato na báze skla alebo plastov. Takto vytvarované predmety majú na vonkajšej strane naaplikovanú vrstvu adhézneho činidla, obyčajne je to vodorozpustné lepidlo napriklad na báze polyvinylacetátu a na túto vrstvu je nanesená vrstva...

Svietiaci panel s LED diódami a difúzormi svetla LED diód

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3158

Dátum: 05.03.2002

Autor: Horváth Imrich

MPK: G09F 13/04, F21V 11/00, G09F 9/302...

Značky: diód, diodami, difúzormi, svietiaci, panel, světla

Text:

...je 80 ° až 135 °, s výhodou je uhol 3 90 ° až 105 °.Ďalej je výhodné, ak na vnútornej stene tela difúzora sú v jednom rade,alebo v niekoľkých radoch nad sebou. rozmiestnené výstupky, najmä je výhodné ak sú výstupky rozmiestnené tak, že osi výstupkov jedného radu sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade pod nim a zároveň sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade nad ním.Výhodné je aj také riešenie, keď na vnútornej stene...

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3157

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lojkásek Jaromír, Dědek Milan, Lukačevič Juraj, Lasák Vladimír

MPK: H05H 1/26, F23D 1/00

Značky: plazmový, horák

Text:

...zvýšenie životnosti a stability účinkov plazmového horáka sa javí účelné, že materiálom elektród sú zliatiny, ktoré sú podľa technického riešenia zušľachtená, napríklad sú podrobené procesu tvámenia, ako lisovanie, čím dochádza ku zhutneniu materiálu, zjemneniu jeho kryštalickej štruktúry a zvýšeniu tepelnej i elektrickej vodivosti. Tieto zmeny majú výrazný vplyv na životnosť elektród a celého plazmového horáka.Riadiaca jednotka umohluje...

Práškový horák s plazmovým horákom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3156

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lasák Vladimír, Dědek Milan, Lukačevič Juraj, Lojkásek Jaromír

MPK: H05H 1/26, F23D 1/00

Značky: horákom, práškový, horák, plazmovým

Text:

...strany k pripájacej prírube, a v ktorom jesúoso s anódou umiestnená katóda vo forme hrubostennej trubice, medzi ktorej vonkajším povrchom a vnútomými stenami obvodového plášťa ochrarmého puzdra je vytvorený chladiaci priestor s prívodmi chladiaceho média prostredníctvom dutých priechodiek, ktoré prestupujú utesnene obvodovým plášťom ochranného puzdra a sú vo vnútri uchytené v telese katódy ako časť elektrovodnej dráhy k prívodu...

Nástroj na čistenie závitov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3155

Dátum: 05.03.2002

Autor: Stín Peter

MPK: B23G 9/00

Značky: čistenie, závitov, nástroj

Text:

...Nástroj pozostáva zkovovej stopky 1 a zpiatich kotúčov g čistiacehomateriálu upevneného na stopke 1 vsmere kolmom na os stopky l. Kotúče g súzhotovené zčistiaceho materiálu na báze nylonových vlákien, na ktoré sú živicouprichytené brúsne zmá z minerálu korundu a karbidu kremíka. Priemer kotúčov je 100mm. Hrúbka kotúčov 1 je rovnaká, hustota nylonových vlákien čistiaceho materiáluz ktorých sú zhotovené kotúče l je rovnaká a obsah živice a...

Zariadenie na balkónové grilovanie potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3154

Dátum: 05.03.2002

Autor: Tomaško Ľubomír

MPK: A47J 37/06, F23J 11/00

Značky: balkónové, grilovanie, zariadenie, potravin

Text:

...obr.1, je tvorené balkónovým grilom 1, ktorý je pevne pripevnený na stenu g. Balkónový gril 1, podľa obr. 2, je zložený z palivovej komory Jg, grilovej steny g a zbernej dymovej komory 11. Na palivovej komore 16 je uložený grilovaci rošt 1 Na grilovej stene g je otočneuložená grilovacia ihla 13 s pohonom 14. Zberná dymová komora 11 je prepojenés výstupným dymovodom g. Výstupný dymovod 2, podľa obr. 1, je prepojený so zberným dymovodom...

Kondenzačná pokrievka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3152

Dátum: 05.03.2002

Autor: Chrienová Magdaléna

MPK: A47J 36/06

Značky: pokrievka, kondenzačná

Text:

...Pokrievka môže byť vyrobená z klasických materiálov obvykle používaných na výrobu kuchynského kovového riadu alebo z iných materiálov spĺňajúcich normy na výrobu kuchynského riadu a odolných voči zmene teploty, abynedošlo k poškodeniu pokrievky pri dolievaní jej obsahu studenou vodou. Prevedenie homej časti pokrievky závisí od tvaru hmca, s ktorýmby mala tvoriť kompaktný celok. Prednosti pokrievky sú výraznejšie vtedy, ak jehorný kraj hmca...

Perfúzna komora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3151

Dátum: 05.03.2002

Autori: Zvrškovec Jozef, Kebis Anton

MPK: A61G 10/02

Značky: komora, perfúzna

Text:

...časť uzatvára násuvný vrchnák stesnenim, ktorý zabezpečuje hermetické uzatvorenie perñznej komoryTakéto konštmkčné riešenie umožňuje vymieňať vrchnú kruhovú časť podľa potreby alebo veľkosti orgánu. Celá zostava tvorí valec, ten sa zasúva do výmenika tepla, ktorýzabezpečuje vyhrievanie z boku aj zo spodu cez otvory v podstavci perfúznej komory.Pghľgg obrázkov na úkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu na ktorom...

Vystužená antikorózna obaľovacia fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3150

Dátum: 05.03.2002

Autor: Laurenčík Marek

MPK: B32B 7/04, B32B 5/28

Značky: antikorózna, vystužená, fólia, obaľovacia

Text:

...vrstva je vytvorená z pórovitého a savého papiera, ohsahujúceho vyparovacie inhibítory korózie a nosiče vyparovacich inhibítorov.Vyztužená antikorózna obaľovacia fólia podľa úžitkového vzoru pozostáva z dvoch vrstiev fólii spojených za tepla. Vonkajšia vrstva je vytvorená kovovou fóliou vyztuženou technickou tkaninou z bavlny, ktorá zaisťuje nepriepustnosť pre vodu,vodné pary a plyny. Vnútorná vrstva fólie je z pórovitého a savého tkaného...

Pestovateľská pálenica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3149

Dátum: 05.02.2002

Autor: Prihradsky Fedor

MPK: C12G 3/12, B01D 3/02

Značky: pálenica, pestovateľská

Text:

...časti potrubný prívod chladiaceho média a v homej časti potrubný vývod odpadu použitého chladiaceho média.Medzi najvýraznejšie výhody technologického zariadenia pestovateľskej pálenice podľa úžitkového vzoru patrí skutočnosť, že systém najmenej dvoch surovinových destilačných kotlov vytvára možnosť vyššieho výkonu spracovaného objemu destilovanej surovínovej hmoty jedného druhu za rovnaké časové obdobie. V prípade rôznych druhov surovínovej...

Pružné upevnenie koľajníc na paneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3148

Dátum: 05.02.2002

Autor: Lamprecht Jozef

MPK: E01B 9/48, E01B 9/62

Značky: upevnenie, paneloch, koľajníc, pružné

Text:

...upevnenia je zakryté krytom.Pružné upevnenie koľajníc na paneloch v koľajovej doprave rieši zabezpečenie prenosu silových účinkov kolesových síl do osi panelu vo vertikálnom aj vodorovnom smere. Najväčšou výhodou tohto technického riešenia je jeho variabilita pri smerovom usporiadaní konštrukcie koľajovej, najmä však električkovej trate, vzhľadom naposúvanie systému upevnenia v drážke.Prehľad obrázkov na výkresoch Na obr. 1 je vyobrazenie...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3147

Dátum: 05.02.2002

Autor: Schindler Zdeněk

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: odpadových, zariadenie, biologické, čistenie

Text:

...rozvody tlakového vzduchu k aeračným elementom, ktoré sú umiestnené na dne aktivačnej časti, sa používajú hadičky z materiálov na báze umelých hmôt, ktoré sú relatívne ohybné a majú malý priemer. To býva príčinou porúch upchávania prívodu vzduchuVyššie uvedené nevýhody odstraňuje navrhnuté riešenie. Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd má formu nádrže svertikálnym plášťom ahorizontálnym dnom,ktorá je rozčlenená na...

Konzerva s rastlinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3146

Dátum: 05.02.2002

Autor: Bevilaqua Igor

MPK: A01G 9/10

Značky: rastlinou, konzerva

Text:

...odnímateľná. Spodná podstava Q je perforovaná,pričom perforácia Qlje preçhodne pokrytá odnímateľnou papiero vou záslepkou 1.Po otvorení konzervy odstránenim hornej podstavy A nádoby l a papierovej záslepky 1 zo spodnej podstavy 5 nádoby l, po priebežnom zvlhčovaní zeminy rastlinné semeno Q pri izbovej teplote vyklíči a vyrastie rastlina.Príklad 2. Konzerva s rastlinou pozostáva z uzavretej nádoby l,v ktorej jesuchá zemina g s dvoma...

Zariadenie na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3145

Dátum: 05.02.2002

Autor: Baffi Arpád

MPK: A61N 1/16

Značky: priestorové, tienenie, živých, organizmov, geopatogénnych, zariadenie

Text:

...ktorý aj ked využíva iba magnetizmus okolitého priestranstva, má iba malú účinnost na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na priestorové tienenie geopatogénnych zón živých organizmov, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené montážnym panelom, do ktorého je osadená najmenej jedna kužeľová pružina a najmenej jeden navíjací valček,...

Zábradlové zvodidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3144

Dátum: 05.02.2002

Autori: Mušec Anton, Juráň František, Kiffusz Juraj

MPK: E01F 15/00

Značky: zábradlové, zvodidlo

Text:

...ktorou je vytvorená betónová výplň g. V strednej časti telesa 1 a stĺpika je vytvorený horný otvor 5 a a dolný otvor Q v ktorých je uchytený dištančný diel i pomocou hornej skrutky 5 aą a dolnej skrutky g a na dištančnom diely 5 je upevnená zvodnica z pomocou skrutky § zvodnice umiestnenej v otvore Q dištančného dielu a maticou 8 a zvodnice. V dištančnom diely g je umiestnená výstuž 4 a dištančného dielu.Zábradelné zvodidlo na obrázku č.2 je...

Koľajnicový kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3143

Dátum: 05.02.2002

Autor: Gonda František

MPK: B60M 5/00, H01R 4/64

Značky: koľajnicový, kontakt

Text:

...vložku i a vonkajšiu vložku á prostredníctvom skmtkového spoja à na ramienku 21 lisovacie oko z s nátrubkom g na zalisovanie prepojovacieho lana (na obr. nenaznačenć). Vnútomá vložka i je vyhotovená v tvare-3 Kontakt je z jednej strany chránený voči zmenám povetemostných podmienok umiestnením predného tesnenia gg medzi stojnu 1 l a vonkajšiu vložku j a z druhej strany zadným tesnením 61 umiestneným medzi stojnú L 1 a tesniacu misku...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3142

Dátum: 05.02.2002

Autori: Navrátil Dušan, Puda Bohuslav

MPK: B61L 5/10

Značky: mechanicky, posuvný, zámok, závorovaním

Text:

...element § s ďalšími západkami Q, výkyvne uloženými na pevnom čape 2 vodiaceho elementu 7 a §. Ťahadlo l stredovo obklopuje tlačnà skrutkovà pružina m, opretà voľne jedným koncom o vodiaci element 1 a druhým koncom o ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy 1 a § sú umiestnené posuvne v bočniciach neznázomenej skrine, v ktorých sú vytvorené dràžky g a lg. S ťahadlom 1 sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. l a na obr. 2 je znázomený stav, keď...

Posuvný mechanický zámok so závorovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3141

Dátum: 05.02.2002

Autori: Navrátil Dušan, Puda Bohuslav

MPK: B61L 5/10, B61L 5/04, B61L 5/00...

Značky: zámok, posuvný, mechanicky, závorovaním

Text:

...obklopuje tlačná skmtková pružina lg, opretá voľne jedným koncom o tvarovanú vložku g a dmhým koncom o vodiaci element 1, a ďalšia tlačná skrutková pmžina ll, opretá voľne o druhú tvarovanú vložku 3 a ďalší vodiaci element §. Vodiace elementy Z a § sú umiestnené posuvne v bočniciach 12 neznázomenej stavadlovej skrine, V ktorých sú vytvorené drážky Q a 13.1. S ťahadlom l sú tesne spojené nákružky Q.Na obr. 1 a na obr. 2 je znázornený...

Zapojenie výherného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3140

Dátum: 05.02.2002

Autor: Dindofferová Zuzana

MPK: G07F 17/34

Značky: stroja, výherného, zapojenie

Text:

...väzba a nemôže dôjsť k chybe v polohe jednotlivých valcov. Blok valcových staníc obsahuje 1 až 8 valcových stanic prepojených do série sériovou linkou. Počet valcových staníc je možné takto osadit podľa požiadaviek zákazníka. Zapojenie pomocou sériovej linky zabezpečuje prenos hracích informácii skoro v reálnom čase.Samotnú riadiacu jednotku je výhodne vybavená ešte expanzným portom a prípadne aj sériovým rozhraním typu RS 232. Expanzný...

Ekologická záchytná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3139

Dátum: 05.02.2002

Autor: Jágerčík Peter

MPK: E01C 9/02, E04H 6/42

Značky: nádrž, záchytná, ekologická

Text:

...výstuhou.Z hľadiska manipulácie s ekologickou záchytnou nádržou t.j. premiestňovaním nájazdových rámp a najmä z ekonomických dôvodov, šetrí sa materiál, je výhodné, ak obsahuje dve nájazdové rampy. T.j. namiesto jednej veľkej nájazdovej rampy umiestnenej po celej dĺžke nájazdovej bočnej steny ekologickej záchytnej nádrže sa použijú dvenájazdové rampy umiestnené ako pokračovanie odstavných rámp.Prehľad obrázkov na výkresoch Na obr. l je...

Káblový žľab so zákrytovou doskou z recyklovaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3138

Dátum: 05.02.2002

Autori: Varga Vladimír, Vysoký Miloslav, Ochocová Renáta, Mátel František

MPK: H02G 3/04, H02G 9/04, H02G 9/06...

Značky: plastov, žľab, káblový, doskou, zákrytovou, recyklovaných

Text:

...na vzájomné prekrytie a spojenie dvoch profilov. Doska je po celej dĺžke spodnej strany tvarovaná tak, aby pri pokládke vybrania umožnili jej fixovanie do profilu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je znázornený predmet úžitkového vzoru v pohľade spredu, na obr. 2 je znázornený predmet úžitkového vzoru v priečnom reze.Protil 1 z recyklovaných plastov zobrazený na obrázku má štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Na vnútornej strane bočných...

Potravinársky alebo farmaceutický prípravok na prevenciu a liečenie kĺbových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3137

Dátum: 05.02.2002

Autor: Cichý Dalibor

MPK: A61K 35/54, A61K 31/737, A61K 31/728...

Značky: kĺbových, liečenie, farmaceutický, prevenciu, ochorení, potravinářský, prípravok

Text:

...°.V zmesi obsiahnutý, vysoko čistý kolagén, neobsahujúci telopeptidy, nevyvoláva v organizme nežiaduce imunitné reakcie, je ním preto plne akceptovaný a vykazuje aj v malých dávkach vysoké účinky. Chondroitin sulfát, ktorý je fyziologickou súčasťou extracelulámej matrix zdravej chrupavky, má priamy vplyv na chondrocyty, ktoré stimuluje k syntéze proteoglykanov a kolagénu typu II a inhibuje ďalej katabolické pôsobenie rôznych proteináz. Má...

Stavebnicové prenosné minigolfové ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3136

Dátum: 05.02.2002

Autor: Stejskal Evžen

MPK: A63B 67/02, A63B 71/04, A63B 71/02...

Značky: stavebnicové, prenosné, ihrisko, minigolfové

Text:

...aby tieto úchopné-3 Hemú variabilitu podporujú otvorené mantinely, vkladané voľne na hemú plochu jamkoviska, pričom ich pôdorysný tvar sa odlišuje od geometrického tvaru rámu jamkoviska. Ďalším príspevkom k hemým variantom sú podľa tohto technického riešenia doplnkové hemé vložky v tvare štvorca, trojuholníka alebo kruhového výseku, ktoré umožňujú tvarovat hemú dráhu do zatáčok, protismeru a podobne.Na porovnanie menších odchýlok...

Osobný vodný záchranný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3135

Dátum: 05.02.2002

Autor: Trnka Roman

MPK: B63B 7/00, B63C 9/06, B63C 9/03...

Značky: záchranný, osobný, vodný, prostriedok

Text:

...zozadu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaOsobný vodný záchranný prostriedok tvorí v zbalenom stave kompaktný celok, ktorý pozostáva z upevňovacej častí § v tvare vesty, ktorú má osoba oblečenú na trupe. Na chrbtovej časti vesty je upevnené plníaoe zariadenie 2 vzduchu, tvorené kompresorom g so zdrojom 16 elektrickej energie a ručnou vzduchovou pumpou 13 ovládanou rukoväľaníi A. K plniacemu zariadeniu g vzduchu je pripojený bal 1...

Komplexné krmivo a/alebo komplexný doplnok krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3134

Dátum: 05.02.2002

Autori: Macho Vendelín, Fabini Miroslav

MPK: A23K 1/00, A23K 1/02, A23K 1/175...

Značky: doplnok, komplexne, krmiva, komplexný, krmivo

Text:

...pričom zvyšok do 100 hmotn. tvorí voda alebo zmes vody s najmenej jednou zložkou krmív, vybranou spomedzi melasy a ďalších sacharid obsahujúcich komponentov, ako múkou, škrobom a cukrovamickyrni rezkami, soľami vyšších mastných kyselín Pritom prítomnost rizikových až silnotoxických prvkov a/alebo ich zlúčenín je vylúčená alebo je pod hranicou vyjadrenou hmotnosťou prvku na hmotnosť makroprvkov obsiahnutých v komplexnom lcrmive a/alebo...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3133

Dátum: 05.02.2002

Autor: Balážia Marián

MPK: B65D 17/30, B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...pod ňou na neoddeliteľnej časti základnej steny je neoddeliteľné adresné pole.Obálka s doručenkou má niekoľko výhod v porovnaní so známymi obálkami. Výhodou obálky sdoručenkou podľa technického riešenia,vporovnaní s obálkami svoľnou chlopňou je kompaktnost, zabezpečujúca bezproblémovú priechodnost triediacim zariadením.-3 V porovnaní s obálkami s prepisovacou vrstvou, ktoré neumožňujú pisat adresu adresáta na tlačiarňach. obálka podľa...

Elektrický obvod zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3132

Dátum: 05.02.2002

Autori: Ambrož Petr, Matušek Oldřich

MPK: B60R 25/02

Značky: zariadenia, elektricky, obvod, zabezpečovacieho

Text:

...elektronického kľúča s riadiacim procesorom.Príklady uskutočnenia Zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l a 5 zahŕňa skriňu 1 vytvorenú ako odliatok, najlepšie z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Zhora je skriňa l uzatvorená nznázorneným vekom, ktoré, pokiaľ je k nemu na vozidle možný prístup, je upevnené zatrhávací mi skrutkami. V skrini 1 je v náliatku g uložená matica 1 pohybovej skrutky A. Matica ě je usporiadaná posuvne...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3131

Dátum: 05.02.2002

Autori: Matušek Oldřich, Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...zariadenie podľa obr. 1 zahŕňa skriňu 1 vytvorenú ako odliatok najlepšie z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Zhora je skriňa i uzatvorená vekom, na obrázku neznázomeným, ktoré pokiaľ je k nemu na vozidle možný prístup, je upevnenéMatica g je usporiadaná posuvne v otvore g náliatku g, pričom otvor g je priechodný V danom prípade stenou ä skrine g.Pohybová skrutka Q je uložená v ložiskovom náliatku Q usporiadanom v skrini 1,...

Obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3130

Dátum: 05.02.2002

Autor: Vašina Ctibor

MPK: B65D 85/10

Text:

...odtrhnutím spotrebiteľ vysunie cigaretu z obalu.Cigareta je hygienicky balená a spotrebiteľ si môže kúpiť tovar v žiadanom množstve. Obal nie je viazaný len na jednokusové balenie, ale môže sa efektívne prispôsobovať požiadavkam trhu pre rôzne druhy tovaru.Prehľad gbrg ov na yýkresgchPriložené obrázky výstižne znázorňujú predmet technického riešenia v rôznych pohľadoch obr. l znázorňuje podklad obalu na balenie kusového tovaru - v pohľade...

Zapojenie určené na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3129

Dátum: 05.02.2002

Autori: Torma Stanislav, Adamkovič Peter, Kočiš Marek, Dulina Martin

MPK: H04N 1/00, G08C 17/00

Značky: zapojenie, určené, přenosu, diaľkového, vykonávanie, multimediálnych, ovládania

Text:

...Je výhodné, že centrálna pamät je prepojená s riadiacim komunikátorom. Je výhodné, že zobrazovač je tvorený Iokálnou pamäťou.Je výhodné, že lokálna pamät je prepojená so zobrazovacím komunikátorom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr.1 je obecné blokové znázornenie zapojenia určeného na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát a na obr. 2 je blokové...

Systémové identifikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3128

Dátum: 05.02.2002

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav, Kováčik Štefan

MPK: G08G 1/017

Značky: zariadenie, identifikačné, systémové

Text:

...ohraničenou zónou je možné chápať aj hocijakú uzavretú autonómnu oblasť, uzavretú rozsiahlu technologickú, výcvikovú ainú oblast so stráženými prechodmi. Pre účely tohto technického riešenia je mikroprocesorovou jednotkou chápaná napríklad s výhodoualebo procesorom nie charakteru PC. Podstatným znakom spôsobu podľa technického riešenia je tá skutočnosť, že vprvom kroku vyhodnotenia je mikroprocesorovou jednotkou overovaná evidencia...

Parkovacia zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3127

Dátum: 05.02.2002

Autori: Hornák Igor, Ondrejička Klement

MPK: E01F 13/08

Značky: zábrana, parkovacia

Text:

...ramenom, obr.3, zostavu parkovacej zábrany pre automobily v náryse a obr.4 rez sklápacieho mechanizmu ovládaného elektricky.Príklad uskutočnenia technického riešeniaParkovaciu zábranu pre automobily podľa obr.l až obr.4 tvorí základový rám 1,v ktorom sú otvory pre skrutky g a g, pomocou ktorých sa rám upevňuje na prislušné parkovacie miesto. Rám 1 je spojený prostrednictvom rozoberateľného čapu g a skrutky 14 so sklápacím zariadením 1 tvaru...

Stĺpik na zábradlové zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3126

Dátum: 05.02.2002

Autori: Mušec Anton, Kiffusz Juraj, Juráň František

MPK: E01F 15/00

Značky: stĺpik, zábradlové, zvodidlá

Text:

...otvor 3 c a štvrtý otvor 3 d. V hornej časti telesa 1 a stĺpika je vytvorený ohyb Ľ stĺpika a na konci hornej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnený držiak mádla g pričom na dolnej časti telesa 1 a stĺpika je umiestnená kotevná doska u v ktorej sú vytvorené kotevné otvory. prvý Jłąą,druhý 12 g. treti Hi a štvrtý A 11 kotevnej dosky. V dolnej časti telesa 1 a stÍpika je vytvorená pomocná stojka ä za ktorou je vytvorená betónová výplň g. V...

Náplň do trubičky na kontrolu alkoholu v dychu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3125

Dátum: 05.02.2002

Autori: Pitschmann Vladimír, Veřtát Michael

MPK: G01N 33/497, G01N 33/52

Značky: náplň, dychu, alkoholů, kontrolu, trubičky

Text:

...v ľudskom dychu, založená na farebnej reakcií s chromogennym činidlom v prostredí kyseliny sírovej podľa tohoto technického riešenia , ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje oxidačné činidlo na báze päťmocného alebo sedemmocného jódu, 95 až 98hmotn. kyselinu sírovú, katalyzátor vo forme dusičnanových iónov, 85 hmotn. kyselinuOxid jodičný, jodičnan draselný a jodistan sodný sú silné oxidačné činidlá, ktoré sa V prostredí kyseliny...

Zariadenie na zaznamenávanie údajov palubným registračným organizérom jázd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3124

Dátum: 05.02.2002

Autor: Tomaško Ľubomír

MPK: B60R 25/04, B60Q 9/00, G07C 5/00...

Značky: zaznamenávanie, palubným, registračným, zariadenie, organizérom, údajov, jázd

Text:

...prenosovou dátovou trasou s najmenej jedným dátovým čítačom, ktorý je prepojený s počítačom.Je výhodné, že terminál je zložený z terminálového puzdra, najmenej jedného displeja, najmenej jednej klávesnice a najmenej jednej terminálovej plošnospojovej dosky, na ktorej je uložený najmenej jeden elektronický terminálový prvok a časový generátor.Prehľad obrázkov na výkrese. Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na...

Debniaci prvok na betónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3123

Dátum: 05.02.2002

Autor: Sollerer Gregor

MPK: E04G 11/08

Značky: betónovanie, prvok, debniaci

Text:

...odstup stien.Vďalšom výhodnom uskutočnení sú ľahké debniace dosky v stenách vybavené otvormi. To môžu byt otvory pre okná, dvere alebo na rôzne vedenia. Aby sa zamedzilo prieniku betónu do týchto miest je vhodné tieto otvory vybavit zodpovedajúcimi krycími prvkami.Je teda .zrejmé, že celý debniaci prvok má po zmontovani skriňovú konštrukciu. Obidve steny sú k sebe usporiadané v zásade paralelne v sendvičovomPrehľad obrázkov na ýkrese...

Zariadenia na vytváranie optickej ilúzie pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3122

Dátum: 05.02.2002

Autor: Fabiankovičová Eva

MPK: G09F 13/32, G09F 13/36, A47F 11/06...

Značky: pohybu, ilúzie, zariadenia, vytváranie, optickej

Text:

...ide o priamočiary, kruhový, špirálový apod Smer pohybu závisí na smere ukladania pásikov polarizačného filmu l 1 a pohybového filmu á ako aj od smeru rotácie elektromotora § pripevneného na nosný rám 7 svetelnej tabule. Vpripade, ak chceme dosiahnut iba blikajúci efekt. napríklad blikanie reflektora auta, blikajúci reklamný text. vystrihneme pod akýmkoľvek uhlom tvar, ktorý má blikat a prilepíme ho na pohybový film 5. Presvetľovaci obrázok Q...