Archív za 2002 rok

Strana 6

Prístrojová doska obshaujúca vrstvu termoplastickej kompozície s elastomérnymi kopolyestermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1312

Dátum: 17.12.2002

Autori: Rutgers Gerhard Johan, Lange Ronald Frans Maria

MPK: B60K 37/00, B29C 41/18, B32B 27/36...

Značky: termoplastickej, vrstvu, přístrojová, elastomérnymi, kompozície, kopolyestermi, obshaujúca, doska

Text:

...a uvedené polyéterovê mäkké segmenty sú odvodené od poly (propylénoxid)diolu s etylênoxidovými koncovými skupinami.Prístrojová doska obsahujúca vrstvu termoplastickej kompozícies elastomérnymi kopolyestermi podľa tohto vynálezu, ktorou jeprístrojová doska zhotovená zvratným výklopným liatím s polyéterovými mäkkými segmentami odvodenými od poly(propylénoxid)diolu s etylénoxidovýrni koncovými skupinami,vykazuje veľmi dobré úžitkové vlastnosti...

Indolylalkylamínové deriváty ako ligandy 5-hydroxytryptamínu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1186

Dátum: 17.12.2002

Autori: Lennox William Joseph, Zhou Ping, Stock Joseph Raymond, Cole Derek Cecil

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/4162...

Značky: deriváty, ligandy, 5-hydroxytryptamínu-6, indolylalkylamínové

Text:

...tiež prostriedky použiteľné na terapeutickú liečbu ochorení centrálneho nervového systému spojených s alebo ovplyvnených 5-HT 6 receptorom.S-Hydroxytryptamin-ó (5-HT 6) receptor je jedným znajnovšich receptorov, ktoré boli identiñkované pomocou molekulámeho klonovania. Jeho schopnost viazať širokú škálu terapeutických zlúčenin použitých v psychiatrii, v spojeni sjeho neobvyklou distribúciou v mozgu stimulovalo významný záujem o nové...

Tablety amlodipín-besylátu so zlepšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1132

Dátum: 17.12.2002

Autori: Thuroczi Pálné, Tömpe Péter, Szentgróti Pálné, Fekete Pál, Lonkaine Magyar Olga, Góra Lászlóné, Kiralyne Ignacz Mária, Leventiszne Huszar Magdolna

MPK: A61K 9/20, A61K 31/4422

Značky: amlodipín-besylátu, stabilitou, tablety, zlepšenou

Text:

...vlhkej granulácie, ktorou by sa zlepšila kompresibílita, vďaka chemickej nestabilite aktívnej zložky a granulácia V organickom rozpúšťadle je veľmi drahá, najmä potom V prípade, keď sú dôsledne dodržiavanépožiadavky na životné prostredie.0006 Preparáty, ktoré sú v súčasnosti na trhu, majú niekoľko nevýhod. V dôsledku značného počtu excipientov je veľkosť tabliet relatívne vysoká, pričom objemné tablety sa zle prehĺtajú,najmä potom staršími...

Obloženie na utlmenie vibrácií plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 947

Dátum: 17.12.2002

Autori: Rust Torsten, Cunliffe Ray

MPK: B60R 13/08, G10K 11/00, B32B 15/04...

Značky: obloženie, plechov, utlmenie, vibrácií

Text:

...prekrytie 3 z utlmovaného plechu 5, pričom sa na strane druhej expanziou úplne vyplnia dutiny podmienené priehlbinami 6 adrážkami 7, čím vznikne nie len silové ale aj predovšetkým tvarové spojenie expandovaného obloženia tlmiaceho vibrácie l s utlmovaným plechom.Vďaka vlastnej tuhosti prekrytia 3 je zabezpečená rovnomemá vzdialenosť medzi prekrytim 3 a utlmovaným plechom 5, pričom rozostup po expanzii je principiálne určený podielom...

Nárazník, hlavne pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 376

Dátum: 17.12.2002

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B23P 15/00, B61G 11/00

Značky: hlavne, nárazník, vozidla, koľajové

Text:

...musí byt zalícované pero spoľahlivo pripevnené na vnútomej stene vonkajšej časti puzdra. Ako vedenie pre zalícované pero slúži jednostranne otvorený výrez. Pri vyskytujúcom sa bočnom namáhaní je tlakom zalícovaného pera výrez na jeho otvorenom konci rozťahovaný a začne vytváranie trhlínVzáujme zabránenia prevádzkových porúch, spôsobovaných týmito potencíálnymiohrozeniami sú potrebné časté kontroly a prípadne výmeny častí nárazníkov alebo...

Uzamykací konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19083

Dátum: 17.12.2002

Autor: Ratcliffe Anthony Brotherton

MPK: H01R 13/639

Značky: uzamykací, konektor

Text:

...Doska je pokial možno tlačená (s výhodou pružne) smerom do šikmej polohy. To môže pomôcť prídržnémumechanizmu pôsobiť hneď po wvinuti sily na kolik na jeho vytiahnutie z konektora.Aspoň jedna hrana otvoru v pohyb|ivom prvku je pokiaľ možno v zábere a pridržiava kolik trecimi silami. Tým je možné poskytnúť jednoduchý, ale účinný mechanizmus, ktorým môže byť kolik pridržaný v zásuvke. Predná strana dosky má pokiaľ možno prvú ostrohrannú hranu na...

Tuhý časticový prostriedok na terapeutické použitie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283026

Dátum: 16.12.2002

Autori: Duffy John Alistair, Roser Bruce Joseph, Wardell James Lewis, Colaco Camilo, Blair Julian Alexander, Kampinga Jaap, Jerrow Mohamed Abdel Zahra

MPK: A61K 9/22, A61K 9/16

Značky: prostriedok, terapeutické, částicový, tuhý, použitie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhý časticový prostriedok na terapeutické použitie, najmä na dodávanie bioaktívnych materiálov do subkutánneho, intramuskulárneho, intravenózneho tkaniva je svojou veľkosťou a tvarom vytvorený na penetráciu do kože a je zložený zo sklovitého nosiča, v ktorom je zavedená účinná látka, a terapeutického činidla. Časticový prostriedok je schopný uvoľňovať účinnú látku v danom mieste s rôzne riadenou intenzitou. Je opísaný aj spôsob prípravy tuhého...

Spôsob pokovovania katalyticky aktivovaného povrchu meďou

Načítavanie...

Číslo patentu: 283024

Dátum: 16.12.2002

Autor: Soltys Joseph

MPK: C09D 5/00, B05D 1/18, B05D 3/10...

Značky: spôsob, aktivovaného, meďou, povrchu, katalytický, pokovovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob, v ktorom sa na dosiahnutie redukcie na hydroxid meďný pridáva neamoniakové redukovadlo k meďnatým iónom, pričom nastáva prudká redukcia meďnatých iónov vo vodnom roztoku na hydroxid meďný bez výraznej redukcie na elementárnu alebo kovovú meď a nasledujúca kontrolovaná disproporcionácia výsledného hydroxidu meďného spôsobí vylúčenie kovovej medi. Neamoniakovým redukovadlom je výhodne hydroxylamín alebo jeho soľ v prítomnosti...

Ortosubstituované fenylové zlúčeniny a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283023

Dátum: 16.12.2002

Autori: Petraitis Joseph James, Orwat Michael James, Batt Douglas Guy, Pitts William John, Pinto Donald Joseph Phillip

MPK: A61K 31/18, A61K 31/44, A61K 31/10...

Značky: fenylové, farmaceutické, ortosubstituované, zlúčeniny, prostriedky, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Ortosubstituované fenylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, ich použitie na liečbu zápalových chorôb a pyrézy, farmaceutické prostriedky na báze týchto zlúčenín.

Liečivo na liečenie ženskej neplodnosti a na ochranu pohlavných žliaz

Načítavanie...

Číslo patentu: 283022

Dátum: 16.12.2002

Autori: Engel Jürgen, Wichert Burkhard, Reissmann Thomas, Sauerbier Dieter

MPK: A61P 15/00, A61K 38/08

Značky: liečenie, liečivo, žliaz, ochranu, ženskej, pohlavných, neplodnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie lyofilizátu cetrorelix-acetátu na výrobu liečiva na liečenie ženskej neplodnosti a na ochranu pohlavných žliaz.

Spôsob výroby sterilného lyofilizátu cetrorelixu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283021

Dátum: 16.12.2002

Autori: Sauerbier Dieter, Wichert Burkhard, Engel Jürgen, Reissmann Thomas

MPK: C07K 7/06, A61K 38/08

Značky: spôsob, sterilného, lyofilizátu, cetrorelixu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby sterilného lyofilizátu cetrorelixu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa octan cetrorelixu rozpustí v 27 až 33 % hmotn./hmotn. kyseline octovej, získaný roztok sa zriedi vodou na injekčné účely, a potom sa k takto zriedenému roztoku pridá štrukturotvorné retenčné činidlo, zvolené z množiny zahŕňajúcej hexity, najmä mannit, glucid, sorbit, D-sorbit, dulcit, alit a idit, a močovinu a chlorid sodný, a získaný roztok sa...

Spôsob výroby pásu z tvárnej ocele a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283020

Dátum: 16.12.2002

Autor: Den Hartog Huibert Willem

MPK: B22D 11/10

Značky: pásu, ocele, výroby, tvárnej, vykonávanie, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na kontinuálne odlievanie tenkých dosiek (plosiek), ktoré majú hrúbku menšiu ako 150 mm, zahŕňajúce vákuovú medzipanvu s prvou atmosférickou komorou (7) a druhou nízkotlakovou alebo vákuovou komorou (1), ktorá je hydraulicky spojená s prvou komorou, a ďalej zahŕňa čistiace prostriedky (11), ktoré dodávajú do tekutej ocele čistiaci plyn po tom, čo oceľ vstúpila do prvej komory, ale predtým, než vstúpila do druhej komory.

Vytvrdzujúci sa navrstvovací materiál, navrstvenie a spôsob navrstvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283019

Dátum: 16.12.2002

Autor: Förster Manfred

MPK: F16L 58/06

Značky: spôsob, materiál, navrstvenie, navrstvenia, vytvrdzujúci, navrstvovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vytvrdzujúci sa navrstvovací materiál na potrubia, najmä na tepelné diaľkovody, obsahuje minerálnu zložku na báze hydraulických spojív s obsahom 50 až 97 hmotn. % vody a zo zložky na báze prirodzeného latexu s obsahom 3 až 50 hmotn. %. Pri spôsobe navrstvenia sa najprv potrubie mechanicky očistí a následne sa odstredením lamelovou odstredivou hlavicou nanesie navrstvovací materiál, pričom vrstva má hrúbku 1 až 30 mm a na nej je usporiadaná...

Vak s hadičkou na dodávku tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283018

Dátum: 16.12.2002

Autori: Buttitta Anthony, Bellotti Marc, Lo Ying-cheng, Munsch John

MPK: A61J 1/00

Značky: tekutiny, hadičkou, dodávku

Zhrnutie / Anotácia:

Vak na dodávku tekutiny pacientovi obsahuje nádrž (20) na tekutinu a roztiahnuteľnú hadičku (40) pripojenú jedným koncom na nádrž (20), pričom roztiahnuteľná hadička (40) celistvo vybieha z nádrže (20) k stene (60) priľahlej na nádrž (20) a v nerozbalenom stave je prichytená na stenu (60) odtrhnuteľným spojom (50). Alternatívnym uskutočnením je kombinácia vakov (200, 222) vzájomne spojených pomocou celistvo vytvorenej tvarovky (216), ktorá je...

Rotor nakrátko elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283017

Dátum: 16.12.2002

Autori: Sauer Bernd, Böhm Heinz, Scharstein Egbert

MPK: H02K 17/16

Značky: elektrického, nakrátko, rotor, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor nakrátko s klietkou, prestupujúcou axiálne zväzok plechov z elektricky dobre vodivých tyčí (2) na spojenie nakrátko, ktoré sú na svojich koncoch, presahujúcich zväzok plechov, zvedené dohromady a tam sú prostredníctvom materiálu spojené s kruhom (4) klietky, ktorého podstata spočíva v tom, že vždy konce najmenej troch navzájom vedľa seba ležiacich tyčí (2) na spojenie nakrátko sú tak zvedené dohromady, že konce tvoria s kruhom (4) klietky...

Zariadenie na rezanie tuhého nestvrdnutého pórobetónového bloku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283016

Dátum: 16.12.2002

Autori: Van Boggelen Wilhelm, Völker Sieghard

MPK: B28B 11/14

Značky: pórobetónového, tuhého, bloků, rezanie, nestvrdnutého, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rezanie tuhého nestvrdnutého pórobetónového bloku, najmä výškového formátu telies prevažne v tvare kvádra, ako sú tehly, alebo dosky, alebo hranoly, ležiaceho svojou šírkou na rezacom lôžku pomocou rezacieho zariadenia pozostávajúceho z rezacieho rámu pojazdného zdola nahor alebo naopak, ktorý je v paralelných odstupoch vybavený rezacími drôtmi (24, 25), ako aj z nehybného rezacieho lôžka (1), ktoré je vybavené nosnými prvkami...

Potiahnuté pesticídne činidlo, spôsoby jeho výroby a pesticídny prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283015

Dátum: 16.12.2002

Autor: Fakhruddin Ahmed

MPK: A01N 25/14, A01N 25/10, A01N 25/26...

Značky: báze, pesticídny, výroby, potiahnuté, spôsoby, pesticídne, činidlo, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa potiahnuté pesticídne činidlo obsahujúce jadro s pesticídnym činidlom, ktoré je obklopené matricou obsahujúcou 2 až 25 % hmotn. pH-dependentného polyméru, 0 až 5 % hmotn. zmäkčovadla, 5 až 45 % hmotn. ultrafialového protektoru, 0 až 75 % hmotn. zlúčeniny stilbénu, 0 až 10 % hmotn. dezintegračného činidla a 0 až 10 % hmotn. klzného činidla. Spôsob výroby tohto činidla, pri ktorom sa premieša zmes pH-dependentného polyméru,...

Fungicídna kompozícia a spôsob hubenia fytopatogénnych húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283014

Dátum: 16.12.2002

Autor: Latorse Marie-pascale

MPK: A01N 43/50

Značky: hubenia, kompozícia, fytopatogénnych, fungicídna, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna kompozícia obsahujúca zlúčeninu A vzorca (I), v ktorom M znamená atóm kyslíka alebo atóm síry, n znamená celé číslo 0 alebo 1, Y znamená atóm fluóru, atóm chlóru alebo metylovú skupinu a aspoň jednu fungicídnu zlúčeninu B. Spôsob kuratívneho alebo preventívneho hubenia fytopatogénnych húb pestovaných plodín spočívajúci v tom, že sa na nadzemné časti rastlín aplikuje účinné a nefytotoxické množstvo uvedenej fungicídnej kompozície.

Základný materiál na výrobu základných listov najmä na kotúčové píly, rezacie kotúče, rámové píly, ako i rezacie a škrabacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283013

Dátum: 16.12.2002

Autor: Deimel Hans Joachim

MPK: C23C 8/22, B23D 61/12, B23D 61/02...

Značky: rámové, výrobu, kotúčové, základný, píly, kotúče, zariadenia, základných, škrabacie, najmä, rezacie, materiál, listov

Zhrnutie / Anotácia:

Základný materiál pozostáva, vychádzajúc od jeho povrchu z dvoch krycích plôch (2), dvoch čelných krajných plôch (3) a dvoch pozdĺžnych krajných plôch (4), zo základnej ocele obohatenej uhlíkom so základným obsahom uhlíka menším než 0,3 % hmotn. uhlíka. Základná oceľ má v dôsledku termochemického spracovania minimálne jednej krycej plochy (2) krajné oblasti (5) obohatené uhlíkom vychádzajúc od hodnoty 0,5 až 1,1 % hmotn., ktoré prechádzajú od...

Zariadenie na bezkontaktný prenos signálov tónovej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283012

Dátum: 16.12.2002

Autori: Šťovíček Pavel, Žižka Jaroslav

MPK: G08C 17/00, H04B 5/06, H04B 5/02...

Značky: zariadenie, voľby, tónovej, prenos, signálov, bezkontaktný

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení je použitá štandardná prenosná klávesnica (1) tónovej voľby so vstavaným dynamickým reproduktorom (2), kde v prijímacom obvode tónovej voľby je zapojený dekodér (7) signálu tónovej voľby so súčiastkami kondenzátorom (6) a odporom (8) na vstupe prijímacieho obvodu. Na vstupe prijímacieho obvodu tónovej voľby je pripojený infra tranzistor (5), ktorého katóda je spojená so spoločnou zemou (4) obvodu tónovej voľby a anóda je spojená so...

Spôsob izolovania potrubia rúrkovým plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283011

Dátum: 16.12.2002

Autori: Husbjerg Jens, Cridland Ian, Ortoft Finn

MPK: F16L 59/22, F16L 59/14

Značky: rúrkovým, plastom, spôsob, izolovania, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob izolovania potrubia rúrkovým plášťom, obaľujúcim potrubie, obsahujúcim voliteľne radiálne pozdĺžne rozrezanú rúrkovú časť zo spojených minerálnych vlákien, orientovaných v podstate v rovinách kolmých na pozdĺžnu os rúrkovej časti, a plochý materiál(4) prilepený lepidlom na vonkajšiu stranu rúrkovej časti. Pred pripevnením na potrubie je rúrkový plášť v zóne na izolovanie ohybu rúrky v osovom smere striedavo stláčaný a...

Spôsob výroby pásu tvárnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 283010

Dátum: 16.12.2002

Autori: Pronk Cornelis, Cornelissen Marcus Cornelis Maria, Den Hartog Huibert Willem

MPK: C21D 8/04, B21B 1/46, C21D 9/68...

Značky: výroby, pásu, spôsob, ocele, tvárnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby obsahuje kroky vytvárania plochého predvalku s hrúbkou menšou ako 100 mm plynulým liatím tekutej ocele, valcovanie plochého predvalku pokiaľ je ešte horúci v dôsledku liatia a je v autentickej oblasti do stredného plochého predvalku s hrúbkou v rozsahu od 5 do 20 mm, ochladzovanie stredného plochého predvalku na teplotu nižšiu ako je teplota ocele Ar3, udržiavanie stredného plochého predvalku v uzavretom priestore na jeho teplotnú...

Biologicky čistá kultúra Lactobacillus rhamnosus, kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283008

Dátum: 16.12.2002

Autori: Gill Harsharnjit, Smart John, Gopal Pramod

MPK: A23C 9/123, A23C 9/12, A23C 9/127...

Značky: obsahom, kultúra, biologicky, lactobacíllus, kompozícia, použitie, rhamnosus, čistá

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná biologicky čistá kultúra L. rhamnosus HN001 AGAL depozitné číslo NM97/09514 alebo L. rhamnosus HN067 AGAL depozitné číslo NM97/01925 majúca schopnosť zvýšiť imunitu cicavca, alebo jej mutanty a varianty, ktoré si zachovávajú uvedenú schopnosť. Kompozícia tejto biologicky čistej kultúry obsahuje jednu alebo viac kultúr zvolených z L. rhamnosus HN001 alebo L. rhamnosus HN067, B. lactis HN019 AGAL s depozitným číslom NM97/09513 alebo L....

Spôsob chladenia produktu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283007

Dátum: 16.12.2002

Autori: Johansson Sven-ake, Ekeblad Per Olof

MPK: F17C 9/04, F25D 3/10

Značky: spôsobu, tohto, produktů, spôsob, chladenia, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob chladenia, vychladenia alebo podobného chladenia výrobku pomocou obsahu chladu kondenzovaného plynu, pri ktorom sa produkt, výhodne v plynnom alebo kvapalnom stave, nechá prechádzať najmenej jedným výmenníkom tepla (20) na chladenie produktu. Podľa tohto vynálezu sa kondenzovaný plyn odparí v najmenej jednom odparovacom výmenníku (30) tepla a odparený plyn sa podá do výmenníka tepla na chladenie výrobku, aby v ňom výrobok schladil. Plyn,...

Spôsob ohýbania plastových rúrok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283005

Dátum: 16.12.2002

Autor: Schulte Franz

MPK: B29C 53/08

Značky: ohýbania, spôsob, tohto, vykonávanie, zariadenie, rúrok, plášťových, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe ohýbania rúrok z plastov, pri ktorom sa ohýbaná rúrka najskôr ohreje na teplotu, pri ktorej sa nechá plasticky deformovať, potom sa vloží do dvojdielneho ohýbacieho nástroja, ktorého obidve časti obsahujú žliabky vytvorené v styčných plochách dvoch rozťahovateľných čeľustí a tvoria rúrkovitý kanál, pričom pozdĺžny priebeh žliabkov zodpovedá požadovanému priebehu ohybu a ich polomer zodpovedá polomeru rúrky, v ohýbacom nástroji sa po...

Spôsob výroby voľne tečúceho a rýchlo dispergovateľného a/alebo rozpustného granulovaného potravinového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283004

Dátum: 16.12.2002

Autor: Reimerdes Ernst

MPK: A23P 1/02, A23D 9/05

Značky: výroby, rýchlo, tečúceho, spôsob, dispergovatelného, potravinového, volně, granulovaného, výrobků, rozpustného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby granulovaného potravinového výrobku tak, že sa pripraví zmes oleja alebo tukov a práškových materiálov bohatých na sacharidy a/alebo práškových materiálov bohatých na proteíny v extrudéri, zmes sa plastifikuje v extrudéri a tvaruje na granuly extrúziou plastifikovanej zmesi na vlákna a vlákna sa nasekajú.

1-beta-D-Arabinofuranozylcytozínový derivát, jeho použitie a farmaceutický prípravok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283003

Dátum: 16.12.2002

Autori: Borretzen Bernt, Dalen Are, Stokke Kjell Torgeir, Myhren Finn

MPK: C07H 19/06

Značky: derivát, 1-beta-d-arabinofuranozylcytozínový, prípravok, použitie, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie nukleozidových derivátov vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z vodíka a C18- a C20-nasýtených a mono-nenasýtených acylových skupín, s výhradou, že R1 a R2 nesmú byť oba vodíky, na výrobu farmaceutického prípravku na liečenie tuhých tumorov a lymfónov. Ďalej sú opísané nukleozidové deriváty vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané z vodíka, elaidoylu, oleoylu, stearoylu, eikozenoylu (cis alebo trans) a eikozanoylu, s...

Prípravok s obsahom koagulačného faktora VIII

Načítavanie...

Číslo patentu: 283002

Dátum: 16.12.2002

Autori: Österberg Thomas, Fatouros Angelica

MPK: A61K 35/16, A61K 38/37

Značky: obsahom, koagulačného, faktora, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prípravok s obsahom koagulačného faktora VIII, pričom je vo forme vodného roztoku bez albumínu s aktivitou koagulačného faktora VIII od 10 až 100 000 IU/ml, kde koncentrácia kyslíka v roztoku je menej ako 200 ppm a ďalej obsahuje inertný plyn.

Kŕmiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282999

Dátum: 16.12.2002

Autor: Fahlbusch Klaus

MPK: A01K 5/02

Značky: zariadenie, kŕmiace

Zhrnutie / Anotácia:

Kŕmiace zariadenie je určené na prípravu a privádzanie čerpateľných kŕmnych zmesí pre dobytok a roztok liečiv k spotrebiteľským miestam (11). Je vybavené prvým miešacím zásobníkom (1) na zložky krmiva, ktorý obsahuje prvý miešací stroj (2) a prvé vážiace zariadenie (15), je pripojený na prvé okružné dopravné vedenie (5) vybavené prvým ventilom (9) na tok dopredu a prvým ventilom (10) na spätný tok a prvým dopravným čerpadlom (7), a druhým...

Zariadenie na bezkontaktný prenos signálov tónovej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282997

Dátum: 16.12.2002

Autori: Žižka Jaroslav, Šťovíček Pavel

MPK: H04B 5/02, G08C 17/00, H04B 5/06...

Značky: voľby, bezkontaktný, zariadenie, signálov, tónovej, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení je použitá štandardná prenosná klávesnica (1) tónovej voľby so vstavaným dynamickým reproduktorom (2), pričom v prijímacom obvode tónovej voľby je zapojený dekodér signálu tónovej voľby (7), na vstupe sú súčiastky kondenzátor (5) a odpor (6), a jeden koniec prijímacieho obvodu tónovej voľby je spojený so spoločnou zemou (4). Priamo na vstup prijímacieho obvodu tónovej voľby je pripojený začiatok indukčnej cievky (3), pričom koniec...

Minerálne vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 282996

Dátum: 16.12.2002

Autori: Perander Michael, Hakala Jan

MPK: C03C 13/06, C03C 13/00

Značky: minerálně, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané minerálne vlákno s nízkym obsahom železa, ktoré má vysokú odolnosť proti teplu. Minerálne vlákno má nasledujúce zloženie v % hmotnosti: oxid kremičitý SiO2 35 až 45 %, oxid hlinitý Al2O3 18 až 25 %, oxid titaničitý TiO2 do 3 %, oxid horečnatý MgO 12 až 20 %, oxid vápenatý CaO 10 až 20 %, zmes oxidu sodného a draselného Na2O + K2O do 3 %, zmes oxidu železitého a železnatého Fe2O3 + FeO do 3 %, oxid boritý B2O3 do 3 %, oxid fosforečný...

Spôsob ukladania filmu na sklenom substráte metódou nanášania z chemických pár

Načítavanie...

Číslo patentu: 282993

Dátum: 16.12.2002

Autori: Russo David, Florczak Glenn, Dirkx Ryan

MPK: B05D 5/06, C03C 17/30, C03C 17/09...

Značky: substráte, ukladania, filmu, spôsob, nanášania, metodou, sklenom, chemických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ukladania filmu na sklenom substráte metódou nanášania z chemických pár pri atmosférickom tlaku zo zmesi prekurzora oxidu cínu, prekurzora oxidu kremíka, zdroja kyslíka a vody, ktorý sa vykonáva pri zvýšenej rýchlosti väčšej ako asi 35,0 nm/sekundu dosiahnutej vpravením urýchľovača vybraného zo skupiny zahrnujúcej organické fosfáty, organické boráty a zmesi týchto látok do uvedenej zmesi. Nanesený film z uvedenej zmesi obsahuje oxid...

Spôsob výroby striekaného betónu a striekaný betón

Načítavanie...

Číslo patentu: 282992

Dátum: 16.12.2002

Autori: Mann Kurt, Deuse Thomas

MPK: C04B 40/00, C04B 28/02

Značky: betón, výroby, spôsob, betonů, striekaný, striekaného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby striekaného betónu, pri ktorom sa aspoň na časť povrchu minerálneho hydraulického spojiva nanáša najprv hydrofobizujúce činidlo, následne nealkalický urýchľovač, ktorý je zmiešaný s vlhkými minerálnymi prísadami alebo s prídavnými látkami, a/alebo modifikátormi, a takto získaná zmes sa nechá odstáť počas vopred určeného času na zvýšenie počiatočnej pevnosti, a potom sa postrekuje tak, že obal okolo spojiva má trhliny....

Stabilizovaná farmaceutická kompozícia na báze kyseliny (E)-3,5-dihydroxy-7-[4'-4''-fluórfenyl-2'-cyklopropylchinolin-3'yl]-6- hepténovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 282991

Dátum: 16.12.2002

Autori: Takeuchi Hideatsu, Shinoda Yasuo, Muramatsu Toyojiro, Tanizawa Yoshio, Mashita Katsumi, Sassa Hironori, Kawashima Hiroyuki

MPK: A61K 9/20, A61P 3/06, A61K 31/47...

Značky: kyseliny, farmaceutická, báze, stabilizovaná, e)-3,5-dihydroxy-7-[4'-4''-fluórfenyl-2'-cyklopropylchinolin-3'yl]-6, hepténovej, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná farmaceutická kompozícia na báze kyseliny (E)-3,5-dihydroxy-7-[4'-4''-fluórfenyl-2'-cyklopropylchinolín-3'-yl]- 6-hepténovej alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli alebo jej farmaceuticky prijateľného esteru, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje kyselinu (E)-3,5-dihydroxy-7-[4'-4'-fluórfenyl-2'-cyklopropylchinolín-3'-yl]-6- hepténovú alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ, alebo jej farmaceuticky prijateľný ester v...

Technológia cielených protilátok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 115

Dátum: 16.12.2002

Autori: Williamson Peter, Burnie James Peter, Matthews Ruth Christine, Rigg Gordon Patrick

MPK: C12Q 1/68

Značky: cielených, protilátok, technológia

Text:

...techniky sú málo komplexne,nevyhovujúce, nákladné a časovo náročné. Vo všeobecnosti vyžadujú,aby sa imunogen izoloval 2 infekčneho patoqénu a použil sa na generovanie protilátky. Jednoduchá izolácia imunogenu môže byť mimoriadne náročná a časovo zdĺhavá. Predovšetkým karbohydrátové antigeny predstavujú velke problemy - tieto sa prejavujú podobneako pri meningitide skupiny B, napriklad Neisseria meningitidisa Streptococcus agalactiae. Sú...

Uzavieracia jednotka na kryt dávkovača nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17

Dátum: 16.12.2002

Autor: Jobmann Wolfgang

MPK: E05B 47/00, B67D 1/08

Značky: jednotka, dávkovača, nápojov, uzavieracia

Text:

...strane mohli oprávnene osoby bez problémov otvoriť, ktorý by však na druhej strane spoľahlivo znemožnil prístup k obsahu dávkovača vopred namiešaných nápojov neoprávneným osobám, ale ktorý by zároveň nezvýšil bezpečnost zaistenia natoľko, že by strata kľúča alebo uzavieracieho zariadenia naprosto znemožnila prístup k systému, teda že by sa oprávnené osoby v dôsledku svojej nedbalosti0006 Na tento účel sa navrhuje zaistovacia časť, ktorá...

Aplikačný diel vozidla, hlavne lišta karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7184

Dátum: 16.12.2002

Autor: Binder Hans

MPK: B60R 13/00

Značky: karosérie, vozidla, hlavne, lišta, aplikačný

Text:

...umožňuje manipulačne jednoduchú montáž predpripraveného aplikačného dielu napriklad na vozidlo. pričom upevňovací otvor azávesný ozub sa dajú výrobno-technicky realizovať na upevňovacej častí (stríekanom odliatku) pomerne jednoducho.0015 Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu vyplývajú z opisu.0016 Vynález bude dalej bližšie vysvetlený na príklade vyhotovenia na základe príslušných výkresov. ZobrazujúObrázok 1 schematický pohlad zhora na...

Lekárske vstrekovacie zariadenie s časomerným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6609

Dátum: 16.12.2002

Autori: Langley Christopher Nigel, Woolston Robert, Day Shane Alistair, Veasey Robert Frederick

MPK: A61M 5/145

Značky: zariadenie, lékařské, zariadením, časomerným, vstrekovacie

Text:

...S odkazom na obrázok sa opisuje schematické usporiadanie zariadenia na vstrekovanie lieku podľa predkladaného vynálezu. Zariadenie 2 na injekčné vstrekovanie lieku zahŕňa plášť 4,riadiacu jednotku alebo mikroprocesor 6, hnací prostriedok 8, piest 10 a ihlovú jednotku 12. Lieková náplň 14, ktorá je výhodne vymeniteľná, je umiestnená medzi piestom 10 a ihlovou jednotkou 12. Lieková náplň 14 má uzáver na prvom konci uspôsobený na prepichnutie...

Použitie chitozanových oligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4889

Dátum: 16.12.2002

Autori: Brunet Serge, Boucher Isabelle

MPK: A61K 31/715, C08B 37/00

Značky: oligosacharidov, použitie, chitozanových

Text:

...typu) sú spôsobené antigénmi naviazanými na bunky alebo tkaniva. Tento typ hypersenzitivity má významnú ÚlOhU vo viacerých0012 Na liečbu hypersenzitívnych reakcií je k dispozícii viac typov liečiv. Niektoré z týchtoliečiv sa aplikujú systémovo a niektoré sa aplíkujú topicky.0013 Medzi najviac používané liečivá na liečenie hypersenzitívnych ochorení patria kortikosteroidy. Farmakologický účinok kortikosteroidov je primárne uplatňovaný...

Posuvné dvere so svojim aktivačným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3556

Dátum: 16.12.2002

Autor: Romero Martinez Manuel

MPK: E05D 15/10, E05F 15/14

Značky: posuvné, dveře, mechanizmom, aktivačným, svojim

Text:

...s otváracimmechanizmom dverí typu, pri ktorom dráha premiesťovaniadverí tvorí dráhu V tvare L alebo zmenu dráhy v uhle 90 pozostávajúcu 2 počiatočneho vysúvania k rovine dverí a potom 2 druhého pohybu na oddialenie dverí od sebaPre tento vynález a presnejšie povedané mechanizmus posuvných dverí podľa vynálezu sa spočiatku použije klasické pozdĺne vedenie na premiesťovanie, teda V pozdĺžnom smere, alebo kĺzanie dverí, s použitím pásu alebo...