Archív za 2002 rok

Strana 59

Modifikovaná pontónová mostová súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3201

Dátum: 04.06.2002

Autori: Šmejkal Jaroslav, Málek Oldřich, Rosenfeld Jiří, Fajc Jan, Kočár Radoslav, Blažek Jiří, Sodoma Bohumil, Faltus Milan

MPK: E01D 15/20, E01D 15/14

Značky: modifikovaná, mostová, súprava, pontónová

Text:

...zaspoň ôsmich tlačne - vlečných člnov, ktore sú transportovateľně na aspoň ôsmich prepravných prívesoch opatrených .prepravnými rámami. Takto vyriešená súprava má položenýndôraz na nadštandardnom využití vlečných prepravných prostriedkov na prevádzku manipulačných člnov apríslušenstva. Týmto sa eliminuje potrebadrahých nákladných terénnych automobilov na prepravu všetkých čiastkových technológií zvlášť. Súprava má ďalej položený dôraz na...

Protihlukový zvukovopohltivý panel z recyklovaných plastov a z recyklovanej gumy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3200

Dátum: 04.06.2002

Autori: Ochocová Renáta, Jehlár Peter, Vacval Jozef, Mátel František

MPK: E01F 8/00

Značky: zvukovopohltivý, plastov, protihlukový, recyklovanej, recyklovaných, panel

Text:

...údržbu konzervačnýmí prostriedkami. Pri farebnej úprave je farbostály.Podstata tohto riešenia spočíva v tom, že do nosnej konštrukcie vytvorenej pevným rámom z recyklovaných plastov a zadnou stenou vytvorenou z profilov z recyklovaných plastov sa vložia a upevnia zvukovopohltivé dielce z recyklovanej gumy. Plastový rám je vodorovné vystužený kovovým U-proñlom. Proñly tvoriace zadnú stenu majú po oboch stranách podĺžke drážky v tvare Z, čo...

Prefabrikovaný plot so soklovou doskou a s ozdobným reliéfom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3199

Dátum: 04.06.2002

Autori: Kovář Jaromír, Kovář Milan

MPK: E04H 17/00

Značky: prefabrikovaný, ozdobným, soklovou, doskou, reliéfom

Text:

...zvislými výstužami z, výhodne oceľovými. Zvisle oceľové výstuže z prechádzajú do vnútorných častí plotových stĺpikov 3. Vnútorné časti sú vyplnené betónovou zmesou i azvislé oceľové výstuže z spájajú stĺpikový základ l sbetónovou zmesou i plotových stlpikov 3. Plotové stĺpiky 3 sú po celom obvode opatrené vonkajším ozdobným reliéfom i. Plotové stĺpiky i sú na vnútornej bočnej strane opatrenć výrezmi Q, doktorých je zasadená prefabrikovaná...

Plastový stavebný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3198

Dátum: 09.05.2002

Autori: Šimo Juraj, Sokolík Marian

MPK: E04C 1/42, E04B 9/32, E04B 5/46...

Značky: plastový, stavebný, dielec

Text:

...z výhodou tvorená obojstranne lepiacou páskou alebo vytvrdeným tekutým lepidlom.Vedľa lepeného spoja zopačnej strany od okraja stavebného dielca, je vytvorenáPrehľad obrázkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmene na priloženom výkrese, kde obr.lznázorňuje rez okrajom zarámovaného plastového dielca.Plastový stavebný dielec podľa obrázku l je zhotovený z plastovej teplopriepustnej tabule g, ktorá je tvorená priesvitnou vrstvou...

Hydroizolačná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3197

Dátum: 09.05.2002

Autor: Aškenázy Alexander

MPK: C04B 28/04

Značky: hydroizolačná, hmota

Text:

...s molekulou kvapaliny, bude kapilára spoľahlivo blokovaná proti prieniku vlhkosti, pritom však bude konštrukcia vystavená priepustnosti pre paru zo vzduchu.Jednotlivé zložky hydroizolačnej hmoty podľa tohto technického riešenia sú optimalizované nielen čo sa týka chémie, ale aj fyzikálneho skupenstva. Napríklad, kremičitý piesok, ktorý je súčasťou hmôt sa v dôsledku špeciálneho mechanického a tepelného spracovania zmenil z inertného...

Dekoračný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3196

Dátum: 09.05.2002

Autori: Mišík Martin, Chmelický Peter

MPK: C04B 41/45, C03C 17/28

Značky: prvok, dekoračný

Text:

...akrylátovej, polyuretánovej alebo nitrocelulózovej farby, či syntetickej, alebo epoxidovej živice, alebo kaučuku.Prehľad obrázkov na gv kreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu v prílohe kde na obr. 1 je schematicky znázomená sklená fľaša so zahĺbeným reliéfom v tvare firemného loga, na obr. 2 je schematicky znázomený rez reliéfom v tvare firemného loga, na obr. 3 je schematicky znázomená keramická šálka so zahĺbeným...

Lepenkový kontajner s poistným uzáverom na výdaj a zber injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3195

Dátum: 09.05.2002

Autor: Krňávek Vojtěch

MPK: B65D 5/02

Značky: zdravotníckeho, striekačiek, uzáverom, výdaj, iného, injekčných, materiálů, lepenkový, kontajner, poistným

Text:

...strane vyklopené a následne znovu zaklopené v poradi krycia chlopňa, veko so vzniknutým otvorom na prelomenie perforácie,príklopka s otvorom pod Inanipulačnou chlopňou až jej otvor zapadne na výstupok veka a sklopný výsek na veku. Manipulačná chlopňa a uzatváracia chlopña zostávajú pri odoberani materiálu vyklopené. Po vybraní všetkého materiálu slúži kontajner opäť nazber, pričom pri tomto slúži uzatváracia chlopňa ako ochrana...

Objímka na montážne spoje vysokotlakových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3194

Dátum: 09.05.2002

Autor: Bernasovský Peter

MPK: F16L 55/17

Značky: rozvodov, vysokotlakových, objímka, spoje, montážne

Text:

...potrubia ňouobopnutého. Prehľad obrázkov na Ľzkresoch Riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kdeobr.l znázorňuje pohľad na časť spojeného kovového potrubia prekrytého delenouobr. 2 znázorňuje pozdĺžny rez steny potrubia s umiestnenou objimkou obr. 3 znázorňuje štyri úseky postupu zvárania kútového spojaobr. 4 znázorňuje v reze pozdĺžny zvarový spoj objímky Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko príklad slúži konštrukcia...

Prostriedok na báze vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3193

Dátum: 09.05.2002

Autori: Fusková Alžbeta, Fuska Ján, Proksa Bohumil

MPK: C12P 17/08

Značky: prostriedok, báze, vermikulínu

Text:

...metabolittt vermikulínu. Vzhľadom na Očakávaná zavedenie vermikulínu do- 2 liečebnej praxe bolo potrebné hľadať vysokoprodukčné kmene Penicillíum vermiculatum, ktoré zvýšia produkciu prostriedku na báze vermukulínu.Podstata prostriedku na báze vermikulínu podľa riešenia spočíva v tom, že je tvorenýkmeňom mikroorganizmu Penicillíum vermiculatum CCM 8194 na kultivačnom médiu vAko kultivačné médium sa použije pôda obsahujúca...

Energetická zdravotná karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3192

Dátum: 04.04.2002

Autor: Bátory Miloš

MPK: A61N 1/16

Značky: energetická, karta, zdravotná

Text:

...má tvar obdlžnika s rozmermi 140 x 80 mm a pozostáva z hliníkovej fólie l hrúbky 0,55 mm obojstranne pokrytej fialovo vyfarbenou vrstvou z kysličníka hlinitého A 120 Lícna stranaje opatrená plochou 3 na umiestnenie loga a lícna a rubová strana sú opatrené plochami 51 na umiestnenie obrázkov A a B. Energetická zdravotná karta je obalená uzavretou priesvítnou ochrannou fóliou 5 s rozmermi o 1,0 až 1,5mm väčšími, ako má hliníková fólia LPlocha...

Andezitový šamot

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3191

Dátum: 04.04.2002

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/66

Značky: šamot, andezitový

Text:

...účely, posyp ciest, atď.Pálené ŽV íly a lupky, slúžiace ako ostrivo, možno čiastočne alebo úplne nahradiť podrveným andezitom o vhodnej granulometrii a zmiešať so ŽV ílom slúžiacim ako plastiñkátor.Z takto pripravenej hšnoty sa lisujú tvarovky, ktoré sa po vysušení vypaľujú pri teplotách 1150- 1200 C. Vzniknuté výrobky majú únosnosť v žiari min. 1160 °C,dobrú odolnosť voči zmenám teplôt a povetemostným vplyvom a sfarbenie od bledošedého po...

Svetelný ukazovateľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3190

Dátum: 04.04.2002

Autori: Juřík Roman, Helán Miloslav, Hrdlička Josef, Baťka Jiří

MPK: B61L 5/00, B60Q 1/50, B60Q 9/00...

Značky: ukazovateľ, světelný

Text:

...svetla najmenej jedna LED dióda, uchytená na zadnej strane ochranného puzdra. Čelný otvor ochranného puzdra vyúsťuje do otvoru čelného paneluvonkajšej ochrannej skrine. V ochrannom puzdre je umiestnená optická sústava a/alebo je predčelným panelom uchytený optický prvok. Optická sústava je vytvorená tak, že v optickej osi sú za LED diódou usporiadané v danej vzdialenosti kondenzor, clonka s malým otvorom a čelná šošovka. Optickým prvkom...

Systém prenosu a/alebo evidencie spotreby médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3189

Dátum: 04.04.2002

Autor: Valenta Ivo

MPK: G08C 19/00, G01F 3/00

Značky: spotřeby, evidencie, médií, přenosu, systém

Text:

...slúžia na sledovanie správneho-3 merania asamotného vysielacieho modulu možno využiť kontaktné alebo bezkontaktné spínače napojené na tieto pomocné akontrolné obvody. Tieto obvody môžu zabezpečovať stráženie otvorenia prístrojovej časti miesta merania. Pri otvorení sa ihneď vysiela signál do miesta centrálnej evidencie. Na servisné opravy slúži napríklad tzv. servis tlačidlo(napríklad elektronický kľúč), ktorým servisný technik oznamuje...

Univerzálny trecí kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3188

Dátum: 04.04.2002

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B24D 5/12

Značky: univerzálny, kotúč, třecí

Text:

...a sklolaminátu. Výhody sa vrámci vykonaných overovacích prevádzkových skúšok prejavili najmä pri rezaní tvarovaných plechov. Požadované technologické úkony prebiehajú plynule pri súčasnom zachovaní kvality reznej plochyPrehľad obrázkov na yýkresochPríkladné vyhotovenie univerzálneho trecieho kotúča je znázomnené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázomený trecí kotúč s rovnou pracovnou plochou kruhového obvodu kotúča v čelnom...

Vyklápací automobilový nosič bicyklov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3187

Dátum: 04.04.2002

Autor: Šteffek Juraj

MPK: B60R 9/10

Značky: bicyklov, nosič, vyklápací, automobilový

Text:

...dosiałmutou práve týmto riešením otočného uloženia.P 2/ prednú, páčka 12 rýchloupinača vpravo - ak chceme nosič vyklápať - palec 26 je vysunutý, ale na priečku tvoriacu osovú časľ x (priečku 39 ) nepritláča. V pohľade P vidno polohu excentrického vybrania v palcí 26 . Vzdialenosť priečky 39 je Rv. Pružina Q drží palec 6 vo vysunutej polohe Pv. Palec 26 priečku Ľ prekrýva, takže táto nemôže vypadnúť z koľajnice a pričom otočné uloženie aj tak...

Elektrické rotačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3186

Dátum: 04.04.2002

Autori: Ondrejka Stanislav, Ondrejka Karol

MPK: H02K 21/12

Značky: zariadenie, elektrické, rotačné

Text:

...statorových pólov.Magnetický riadiaci systém bezkontaktných spínačov môže byť z výhodou zostavenýz nemagnetického puzdra, ktoré je pevne uložené na plnej oske rotora a z dvoch párov-3 magnetických krídielkových lame upevnených na nemagnetickom puzdre z protiľahlých strán kolmo voči plnej oske.Bezkontaktné spínače, zhodného poctu aký je počet samostatných elektrických vinutí elektromotora, sú symetricky rozmicstnené a upevnené na vnútomom...

Ortopedický matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3185

Dátum: 04.04.2002

Autor: Srněnský David

MPK: A47C 27/04

Značky: matrac, ortopedický

Text:

...reze a na obr. 3 je toto uskutočnenie V priečnom reze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOrtopedický matrac podľa obr. 1 pozostáva z lamclového roštu 1, tvoreného dvoma pružiacimi pozdĺžnikmiQ z pružnej hmoty, napríklad z polyuretánovej peny. Pružíace pozdĺžniky Q sú zašité do neznázornených puzdier z bavl nenej látky, vybavených vreckami na uchytenie príečnych drevených lamiel 5.Pružíace pozdĺžniky Q sú vybavené sústavou...

Akustická tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3184

Dátum: 04.04.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: E04B 2/14, E04C 1/00, E04B 1/84...

Značky: akustická, tvárnica

Text:

...a vírením čimechanickým pohybom sa znova uvoľňuje do priestoru.Riešenie sa zaoberá akustickou tvárnicou tvorenou telesom ohraničeným stenami, ktoré obklopujú aspoň jednu dutinu. Do dutiny je možné pripadne vložit vhodné zvukovo tlmiace výplne. Čelnou stenou prestupuje štrbina. Bočné steny sú opatrené vonkajšími osadeniami. Takto riešenú tvárnicu je možne použit tak na murovanie zvislých stien, ako aj na vyhotoveniestropu pri použití...

Sorpčný prostriedok dávkovacieho priestoru chromatografickej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3183

Dátum: 04.04.2002

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 15/08

Značky: prostriedok, dávkovacieho, chromatografickej, sorpčný, priestoru, kolony

Text:

...trubice, ktorá v mieste prívodu plynu je otvorená a v mieste napojenia na kapilárnu kolónuje rozšírená do tvaru kužeľa, ktorému predchádza zúženie sorpčnej trubice.2 Siorpčná trubica vmieste napojenia na kapilárnu kolónu môže byt opatrená zábrusom, ktorý zabraňuje úniku nosného plynu. Nosný plyn po prechode cez sorbent trubice vytláča tepelne desorbované látky do kapilámej kolóny.Výhodou predloženého riešenia je jednoduchá manipulácia,...

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3182

Dátum: 04.04.2002

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 13/18, E06B 7/10, F24F 1/00...

Značky: výplň, priestorov, otvorová, zariadením, vetracím, zvukotlmiacim

Text:

...profil rámu alebo krídla môže byt vyrobený Z Plastu alebo kovu. Môže byť uzavretého alebo otvoreného prierezu. SPOJO vacie potrubie tiež môže byt z plastu alebo kovu. Steny vetra 3cieho kanála môžu byť Vytvorené zvukopohltivou hmotou, alebo dutými perforovànými telesami ktorá maju v dutinách umiestnená zvukopohltivu hmotu. Vetrací kanál môže byť čiastočne vytváraný aj stenou profilu krídla alebo rámu.Uvedené technické riešenie má...

Konštrukcia rámu, nádrží a blatníkov stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3181

Dátum: 04.04.2002

Autori: Halaj Štefan, Štubňa Boris, Mráz Pavel

MPK: B62D 25/16, B62D 23/00

Značky: stroja, konštrukcia, nádrží, rámu, blatníkov, stavebného

Text:

...z rámu na ktorom je namontovaná skupina motor, hydraulika, prevody, nádrže, blatniky, kapotáž, pracovné zariadenie a kabína. Funkciu zariadenia zabezpečuje obsluha zkabíny pomocou riadiacich a ovládacích prvkov vprevedení mechanickom, hydraulickom, elektrickom a ich kombináciou. Zariadenie (obr. 1) pozostáva z telesa rámu 1 s otvormi a návarkami rôznej veľkosti závislej od velkostnej rady stavebných strojov, umiestnenými v bočných...

Kabína stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3180

Dátum: 04.04.2002

Autori: Štubňa Boris, Mráz Pavel, Halaj Štefan

MPK: B62D 33/077

Značky: stroja, kabina, stavebného

Text:

...podlahy k rovine strechy konštrukcie kabíny o uhol naklonenia.Prehľad obrázkov na výkresochKabína stavebného stroja je bližšie objasnená na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je celková zostava konštrukcie kabíny zobrazená v priestore a na obr. 2 v čelnom pohľade.Konštrukcia stavebných strojov pozostáva z rámu, motora, prevodov, nádrži,pracovného zariadenia, riadenia, kapotáže, náprav a kabíny odpruženého a odhlučneného priestora pre...

Filtračná škrtiaca clona

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3179

Dátum: 04.04.2002

Autori: Šmelík Juraj, Šmelík Ľudovít

MPK: F16L 55/027

Značky: škrtiaca, clona, filtračná

Text:

...zanášania ñltračného sitka.Účelom vyhotovenia telesa clony zmateriálu polyetylén je odolnosť voči korózii ainkrustácii a dosiahnutie samotesniacej schopnosti, aby clonu bolo možné inštalovať do bežného závitového potrubného spoja alebo prímbového potrubného spoja namiesto tesnenia.Účelom pripevnenia ñltračného sitka ktelesu clony zalisovaním za tepla jejednoduchá výroba ñltračnej škrtiacej clony.Prehľad obrázkov na u kreseTechnické riešenie...

Rotačné dojičské zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3178

Dátum: 04.04.2002

Autori: Ondruch Tomáš, Ondruch Josef

MPK: A01K 1/12, A01J 5/00, A01J 1/00...

Značky: dojičské, rotačné, zariadenie

Text:

...je potrebná elektrická energia.Zvieratá sú pri dojeni postavené hlavami do stredu kruhu. Dávkovanie krmiva,príprava fixačného zariadenia a uvoľnenie zvierat zfixačného zariadenia vychádza len z kruhového pohybu dojičského zariadenia. Priestorovo je dojičské zariadenie konštruované na 12 kusov zvierat. Celé usporiadanie dojičského zariadenia nie je náročné na priestor, je možné osadit na ploche 15 m 2. Zariadenie je možné vybaviť podvozkom a...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3177

Dátum: 04.04.2002

Autor: Molnár Štefan

MPK: F28D 9/04

Značky: tepla, výmenník

Text:

...pod podperným telesom, čím medzi dvoma nasledujúcimi modulmi trubkovnice je tak usporiadaný n-stranný alebo kruhový prstencovýotvor. Dosiahne sa tým požadované prúdenie média cez trubkovicu.Výmenník tepla podľa technického riešenia môže byt s výhodou uplatnený aj v parciálnom kondenzátore. V tejto modifikácii je stena plášta modulu trubkovnice nad podperným telesom opatrená aspoň jedným odvádzacím otvorom kondenzátu. Tieto odvádzacie...

Stavebnicový lanový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3176

Dátum: 04.04.2002

Autori: Hnilica Richard, Slivka Martin, Stankovský Miroslav

MPK: B66D 3/18

Značky: lanový, stavebnicový, systém

Text:

...systém (obr. 1) pozostáva z nosnej konštmkcie Q, ktorá sa montujena zadný štít Q lesného kolesového traktora. Na spodnej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z navíjacieho bubna g a lanovnice l (Pozri obr. 2). Zadná časť nosnej konštrukcie Q je tvorená vodiacimi kladkami Z a na hornej častí nosnej konštrukcie Q je umiestnený pomocný bubon § slúžiaci na prepravu obežného lana i Ovládanie dvojbubnového...

Výsevná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3175

Dátum: 04.04.2002

Autor: Mašek Jozef

MPK: A01C 5/00, A01C 7/00

Značky: jednotka, výsevná

Text:

...sa v cyklóne oddelí od osiva využíva naregulovaný odvod do atmosféry, čo umožňuje ukladanie osiva do brázdy v kľudnejšom režime.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje výsevnú jednotku v pozdĺžnom reze, a obr. 2 výsevnú jednotku pri pohľade zozadu v smere pohybu výsevnej jednotky. Na obr. 3 je znázornený úchyt sústrojenstvom regulácie prebytočného výstupného prúdu...

Regulátor prietoku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3174

Dátum: 04.04.2002

Autor: Mocný Ernest

MPK: F24F 11/04, F24F 13/08

Značky: regulátor, vzduchu, prietoku

Text:

...V závesoch upevnených V telese mechanizmu pripojenom k doske mechanizmu, pričom na teleso mechanizmu je upevnená stupnica, na ktorej podľa polohy ukazovateľa možno cez okienko v kryte mechanizmov odčítať hodnotu nastavenia Koncepcia nastavovacieho mechanizmu podľatechnického riešenia umožňuje V širokej miere používaťunifikované súčiastky pri výrobe rozmerového raduPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie .je znázornené na pripojených...

Zariadenie na elektronickú reguláciu izbovej teploty teplovzdušného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3173

Dátum: 04.04.2002

Autori: Giertl Jozef, Schuster Juraj

MPK: F24F 11/053

Značky: teplovzdušného, reguláciu, zariadenie, elektronickú, izbovej, teploty, kúrenia

Text:

...a indukčnej cievky uzatvorenie alebo otvorenie drážok. Drážky na oboch rriežkach sú konštruevená tak, aby pri posuve ponyblivej mriežky došlo k uzavretiu, alebo otvoreniu prívodu teplého vzduchu.r 22 bĽ§§-9 ě 2 é§ 52-eeis 22 Technické riešenie bude objeonené pomocou výkreau, na ktoo rom znázorňuje obr.1 v dvoch pehľeaoch zariadenie podľa tohto technického riešenia.Zariadenie obr. 1 pozostáva z pevnej, nepehyblivej mriežky l na ktorej sú...

Vyplachovač hlavne tankového kanóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3172

Dátum: 04.04.2002

Autori: Lopuch Jozef, Morávek Karol

MPK: F41A 13/08

Značky: kanóna, tankového, hlavne, vyplachovač

Text:

...rnútornortr vybavení a zariadeniach tanku, t.j. Iýmenou súčasného vyplachovača za nový vyplachovač hlavne tankového kanóna (v zmysle tohto návrhu). Týmto je možné zabrániť vniknutiu veľkého množstva spalín do bojového priestoru osádky tanku v čase otvárania záveru hlavne a tým k zníženiu nárokov na tilterventilačirć zariadenie resp. najeho výkon v etape vytláčania spalín z bojového priestoru osádky tanku bezprostredne po výstrele. Jeho...

Nasadzovacia bezpečnostná kľuka na prichytenie a pevné upnutie nástroja, najmä na zvislej frézke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3171

Dátum: 04.04.2002

Autor: Goemann Martin

MPK: B23Q 3/10, B66D 1/06, B23C 9/00...

Značky: frézke, nasadzovacia, upnutie, pevně, kľuka, bezpečnostná, nástroja, najmä, prichytenie, zvislej

Text:

...štvorhranom. Tieto bezpečnostné kľuky sa nasadia na vreteno zvislej frézky, aby bolo možné nástroj upnúť a uvoľniť. Vreteno je vybavené štvorhranom, na ktorý sa kľuka nasadí a fréza sa povolí alebo utiahne. Často sa zabúda táto normálna upínacia kľuka z vretena odobrať, takže pri zapnutí stroja sa táto bezpečnostná kľuka uvedie do pohybu. Nevýhodou u tohoto riešenia je, že bezpečnostná kľuka, ktorá sa otáča spolu s vretenom, sa naraz...

Trvanlivý polotovar najmä na výrobu klobás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3170

Dátum: 04.04.2002

Autor: Calzolari Oreste

MPK: A23B 4/023, B65B 55/00, A23L 3/3418...

Značky: klobás, polotovar, najmä, výrobu, trvanlivý

Text:

...s 1 kysličníka uhličitého a 99 dusíka, pričom sa zvaria okraje vrecka a vrecko zostane v nezmenenoin tvare.Vyčistené prírodné črevá upravene dusitanovou nakladacou zmesou (kalium nitratum E 252) v nmožstve l,5 hmotnosti vzhľadom na celkovú hmotnosť sa namerajú na požadované dĺžky, vložia do polypropylénovej fólie a v príslušnom zariadení sa pri vytváraní zmrašťovacieho obalu vstrekne 100 ml inertu, ktorý pozostáva z 20 kysličníka...

Vodou plnená plastová činka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3169

Dátum: 04.04.2002

Autor: Pánik Igor

MPK: A63B 23/12

Značky: činka, plnená, vodou, plastová

Text:

...plnené plastové Činky. Plastové činky sa pred zahájením cvičenia najmä pre formu aerobiku naplnia vodou a to v množstve podľa požiadavky cvičenca. Činky sú v niekoľkých možných objemovo velkostných variantách s celkovou váhou po ich úplnom naplnení od l kg, do 1,5 kg alebo do 2,0 kg . Úplne naplnenie činiek vodou však eliminuje Ličinok kinetickej energie pohybu vody V činke pri prudkom pohybe. Po naplneni Činky dojednej polovice resp. do...

Vonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3168

Dátum: 04.04.2002

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/66, A61B 17/60, A61B 17/58...

Značky: malých, fixátor, vonkajší, kosti, osteosyntézu

Text:

...obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorom obr. 1 znázorňuje fixátor vzvislom reze, obr. 2 znázorňuje pohľad na vonkajší ñxátorPríklady uskutočnenia technického riešeniaVonkajší fixátor na osteosyntézu malých kostí podľa obr. 2 a 3 sa skladá z vodiacej lišty g po stranách s vytvoreným profilom A, na ktorej sú na obidvoch koncoch nasunuté kotviace moduly 1 s aretačnými skrutkami á. Aretačné skmtky...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3153

Dátum: 04.04.2002

Autor: Štaubert Adolf

MPK: E04C 1/42, E04B 1/02, E04B 1/12...

Značky: stavebná, zostava

Text:

...tvoriacim držiak Q tak, aby-3 boky plastových fliaš j boli od šalovacích dielcov vzdialené minimálne 5 cm a odokraja stavebného základu i ďalšieho jeho stredovćho priestoru g, minimálne 3 cm.Postupne, v celej dĺäce stavebného základu sa takto umiestnia vedľa seba do stredových priestorov i ďalšie bloky plastových fliaš à až do úplného zaplnenia prvej úrovne a celá zostava sa zaleje stavebnou zmesou l, až do výšky cca 5 cm nad vrcholy...

Zmes na ľahký betón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3167

Dátum: 05.03.2002

Autor: Zacharda Jiří

MPK: C04B 14/22, C04B 14/02, C04B 16/08...

Značky: betón, ľahký

Text:

...Preto pri manípulácíi stakýmito tvarovkami a ich doprave dochádza k ich poškodzovaniu.Riešenie sa zaoberá zmesou na ľahký betón, tvorenou 20 až 45 hmotnostných cementu, 0,5 až 1,5 hmotnostných penovej plastickej hmoty so zmitosťou max. 3 mm a zbytok tvorí keramzit so zmitosťou max. 8 mm. Pri zvýšenom podiele cementu, ktorý zaručí zvýšenú pevnosť hotovej tvarovky, je možné vykompenzovať znížené tepelne izolačné vlastnosti podielom penovej...

Akumulátor chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3166

Dátum: 05.03.2002

Autori: Haleš Josef, Jirec Zdeněk

MPK: F28F 21/00, F28D 1/04

Značky: akumulátor, chladu

Text:

...uložených v dvojplášťovej sklolarninátovej nádobe g s kruhovým prierezom, naplnenej vodou. Každá z rúrkových slučiek l je prepojená jedným koncom so zvislou rúrkovou zbemicou z na prívod chladiaceho média a druhým koncom so zvislou rúrkovou zbemicou L 2 na odvod chladiaceho média. Tieto zbemice prechádmjú odnímateľným vodorovným dvojplášťovým vekom A nádoby g a ústia do chladiacej kompresorovej jednotky g, umiestnenej nad ním. Veko 1 je na...

Zariadenie proti neoprávnenej manipulácii s obsahom tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3165

Dátum: 05.03.2002

Autor: Kašpárek Miroslav

MPK: F17C 13/00

Značky: nádob, manipulácii, obsahom, tlakových, proti, neoprávnenej, zariadenie

Text:

...pre deštmkciu bolo opatrené zoslabením.Výhoda zariadenia podľa tohoto technického riešenia záleží v jeho jednorázovom použití spočívajúcom vtom, že zariadenie je nutné po umiestnení na zátku alebo na ventil tlakovej nádoby pred pripojením tlakovej nádoby na spotrebič odtrhnút a tým ho znehodnotiť. Až potom môže byť zátka tlakovej nádoby odskrutkovaná a na tlakovú nádobu napojený spotrebič.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je...

Keramická dlaždica s tvarovanou medzivrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3164

Dátum: 05.03.2002

Autori: Šůna Vítězslav, Hamouz Pravoslav

MPK: E04F 15/18, A61N 1/16

Značky: dlaždica, tvarovanou, keramická, medzivrstvou

Text:

...stavbe objektu, ročné obdobie, atcľ. . Naviac sa GPZ môže postupne premiestňovať, je teba nutné z času na čas overiť účinnosť vykonaných opatrení.Teraz sa zistilo, že negatívny vplyv GPZ na živé organizmy, najmäčloveka účinnea trvalo eliminuje dlaždica podľa tohoto technického riešenia.Dlaždica podľa tohoto technického riešenia je tvorená základnou vrstvou keramického materiálu, na ktorej sa nachádza vrstva glazúry, pričom medzi tieto vrstvy...

Nosič osiva určený na priamu aplikáciu do pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3163

Dátum: 05.03.2002

Autor: Sedlák Michal

MPK: A01C 1/04

Značky: aplikáciu, nosič, pôdy, osiva, priamu, určený

Text:

...najmenej z dvoch makromolekulových látok vybratých zo skupiny I látok alebo aspoň jednej-3 makromolekulovej látky vybratej zvyššie uvedenej skupiny il látok a aspoň jednej makromolekulovej látky vybratej zo skupiny II látok.Skupinu látok I tvoria polyvinylalkohol s obsahom zbytkových acetátovýeh skupín nad 2 , hydrolyzát kopolyméru etylén-vinylacetát, polyméry a kopolymćry kyseliny akrylovej a jej derivátov, najmä esterov, acetátov, a...