Archív za 2002 rok

Strana 56

Farmaceutické prípravky založené na aktívnych zložkách chúlostivých z hľadiska zneužitia pri podávaní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1330

Dátum: 05.07.2002

Autori: Marchiorri Maurizio, Garavani Alberto, Di Martino Alessandro

MPK: A61K 47/00, A61K 36/00

Značky: chúlostivých, založené, podávání, zneužitia, aktívnych, zložkách, farmaceutické, přípravky, hľadiska

Text:

...zneužitia pri podávaní jednu alebo viaceré látky, ktoré majú evidentne organoleptícké vlastnosti vo vodnej alebo olejovej alebo alkoholovej suspenzii/roztoku. Tieto látky, takzvané organoleptické markery,ktoré znemožňujú nepovolené podávanie obeti, musia byť v navrhovaných koncentráciách perfektne jedlé a neškodné, a nesmú byt vnímané pri korektnom použití liečiva. Konkrétne musia byť organoleptické markery okrem toho, že sú...

Dvojstupňový spájací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1274

Dátum: 05.07.2002

Autori: Krovel Jan Kare, Bueide Jostein, Ekornes Arve

MPK: A47C 1/031

Značky: spájací, dvojstupňový, prvok

Text:

...stoličky môže byť menený prostredníctvom zmeny účinnej dĺžky spájacieho prvku, pričom spájací prvok obsahuje vedenie, v ktoron 1 je uložený posuvný klzák, ktorýmôže byť vo vedení zablokovaný, pričom vedenie a posuvnýklzák spolupracujú s gravitáciou ovplyvñovaným blokovacím ústrojenstvom na zaistenie zablokovanej spájacej polohy preSpájací prvok V skrátenom stave spájacieho prvku.Spájací prvok je s výhodou vybavený dorazovým...

Spôsob plnenia suspenzie vlákien uhličitanom vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1254

Dátum: 05.07.2002

Autori: Doelle Klaus, Heise Oliver

MPK: D21H 17/00, D21C 9/00

Značky: vlákien, spôsob, uhličitanom, plnenia, suspenzie, vápenatým

Text:

...člen 14, zostavu rotora a statora 16, ozubené koleso 18, zdroj dodávky reakčného plynu 20 a vstupný hriadeľ 22.Teleso skrine 12 obsahuje dve steny tvaru kruhu 24 a 26, vstup 28 a výstup na odoberanie 30. Vstup 28 je vo forme vstupného potrubia, ktore privádza zmes celulózy a vápna, ako označuje šípka 32. Vápno môže byt vo forme hydroxidu vápenatého a/alebo oxidu vápenatého, ako bude opisané podrobnejšie ďalej. Vstupné potrubie 28 je...

Lekárske využitie tetrahydrotriazolo (4,3-a) pyrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7940

Dátum: 05.07.2002

Autori: Edmondson Scott, Xu Jinyou, Kim Dooseop, Maccoss Malcolm, Weber Ann, Parmee Emma, Fisher Michael

MPK: A61K 31/00, A61P 3/00

Značky: 4,3-a, využitie, lékařské, tetrahydrotriazolo, pyrazinu

Text:

...najneskôr opísanou triedou zlúčenín s potenciálom na zlepšovanie mnohých prejavov cukrovky 2. typu. Tieto činidlá V podstate zvyšujú citlivosť na inzulín vo svaloch, pečení a tukovom tkanive pri niekoľkých modeloch so zvieratami s cukrovkou 2. typu, čo vedie k čiastočnej či úplnej úprave zvýšených. hladín glukózy v plazme bez toho, aby sa objavila hypoglykémia. Glitazóny, ktoré sa v súčasnej dobe predávajú ako agonistyreceptorov aktivovaných...

Beta-amino-tetrahydroimidazol(1,2-a)pyrazíny a tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazíny ako inhibítory dipeptidyl peptidázy na liečenie alebo prevenciu diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 692

Dátum: 05.07.2002

Autori: Kim Dooseop, Parmee Emma, Xu Jinyou, Edmondson Scott, Fisher Michael, Maccoss Malcolm, Weber Ann

MPK: A61P 3/00, C07D 487/00, A61K 31/4985...

Značky: diabetu, inhibitory, prevenciu, peptidázy, liečenie, beta-amino-tetrahydroimidazol(1,2-a)pyrazíny, tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyrazíny, dipeptidyl

Text:

...), sa tiež skúmajú ako liečivá, ktoré môžu byť užitočné pri liečení diabetu a zvlášť diabetu typu 2 . Pozri napríklad W 0 97/40832, W 0 98/19998, U.S. Patent č. 5,939,560, Bioorg. Med. Chem. Lert., 6(10), 1163 - 1166 (l 996) a Bioorg. Med. Chem. Len., 6(22), 2745 - 2748 (1996). Užitočnost inhibitorov DP-lV pri liečení diabetu typu 2 je založená na fakte, že DP-IV in vivo ľahko inaktivuje peptid-l glukagónového typu (GLP-l) a žalúdočný...

Kombinačná terapia na liečenie srdcového zlyhania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 168

Dátum: 04.07.2002

Autori: Haikala Heimo, Pöder Pentti

MPK: A61K 31/501, A61K 31/403, A61K 31/138...

Značky: zlyhania, kombinačná, srdcového, terapia, liečenie

Text:

...zložiek na výrobu liečiva na zníženie mortality pacientov, trpiacichDetailný opis predloženého vynálezuSpôsob podľa predloženého vynálezu sa týka kombinačnej terapie na liečenie srdcového zlyhania, obzvlášť na zníženie mortality pacientov, trpiacich srdcovým zlyhaním, podávanim pacientovi, ktorý má jeho potrebu, levosimendanu alebo jeho farmaceutický prijatelných solí a antagonistu beta-adrenergného receptora akoÚčinné zložky môžu byt...

Panel ako aj upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17026

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/04, E04F 15/02, F16B 5/00...

Značky: panely, panel, upevňovací, systém

Text:

...sa ukladajú prevažne ako plávajúce. Na redukciu kročajového zvuku sa zvyčajne medzi podklad alaminátové panely ukladá medzívrstva na tlmenie kročajového zvuku. Taktiež je známy spôsob, pri ktorom sa medzívrstva na tlmeniekročajového zvuku ñxne pripevni na spodnú stranu laminátových panelov orientovanú bližšieZvlášť problematické je zaklesnuté spojenie známeho upevňovacieho systému vtedy,ak je voblasti zaklesnutého spojenia zaťažený veľkým...

Spôsob sanácie pôdy znečistenej organickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5683

Dátum: 04.07.2002

Autori: Pappa Rosario, Imerito Aldo, D'angeli Edoardo, Massetti Felicia

MPK: B09C 1/00

Značky: pôdy, organickými, zlúčeninami, spôsob, znečistenej, sanácie

Text:

...zvoleným napríklad z metylénchloridu, kvapalných C 2-C 4 uhľovodíkov, alebo superkritických kvapalín.0016 Použitelnosť a účinnosť týchto postupov je však do značnej miery obmedzená prítomnosťou Veľkých podielov jemných častíc a vysokého obsahu vody, ktoré všeobecne charakterizujú určité typy0017 S cieľom prekonania týchto nevýhod boli navrhnuté rôzne postupy pre sanáciu pôdy s vysokým obsahom vody, ktoré sú založené od použitia extrakčných...

Predajný automat na mobilné telefóny a/alebo SIM karty a spôsob na jeho prevádzkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4773

Dátum: 04.07.2002

Autori: Necker Marika, Pietzcker Bertram

MPK: G07F 7/00

Značky: telefóny, mobilné, karty, spôsob, automat, predajný, prevádzkovanie

Text:

...mobilnej siete. Platenie sa uskutočňuje bezhotovostne cez EC alebo kreditné karty rovnakocez online spojenie s bankou alebo s kreditnou inštitúciou.0011 Takéto automaty ponúkajú 24 hodinový servis pre zákazníkov a môžu sa rozostavovat všade, napr. nákupných domoch, poštových pobočkách, čerpacích staniciach, odpočívadlách, staniciach, letiskách, nákupných centrách, EP 1 274 048 32 G 16/Tatď. Nevyžaduje sa žiadna predajňa a predajný...

Spôsob a leštiaci stroj s dvomi kmitavými pohybmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1749

Dátum: 04.07.2002

Autori: Von Gunten Marco, Bordonado Francis

MPK: B24B 31/00

Značky: leštiaci, pohybmi, dvomi, kmitavými, stroj, spôsob

Text:

...0010 Ako už bolo uvedené, vynález sa týka spôsobu lešteniaaspoň jedného predmetu 2 leštiacim prostriedkom 10 obsiahnutým vo vani 1, aspoň jeden povrch predmetu 2 je V kontakte s uvedeným leštiacim prostriedkom 10.0011 Leštiaci prostriedok 10, ktorý nie je znázornený na výkrese, obsahuje častice s leštiacim účinkom a kvapalinu, v ktorej sú tieto častice ponorené.0012 Leštiaci prostriedok nie je predmetom vynálezu, a preto zloženie tohoto...

Identifikácia modulátorov neuroprenášačovej aktivity kyseliny xanturénovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 836

Dátum: 04.07.2002

Autori: Gobaille Serge, Maitre Michel

MPK: G01N 33/94, G01N 33/68, G01N 33/50...

Značky: kyseliny, neuroprenášačovej, aktivity, modulátorov, identifikácia, xanturénovej

Text:

...(Oxf) 1997 dezember 47 (6) 667 ~ 677). U deprimovaných pacientov je po požití tryptofánu (5 g) výrazne zvýšené vylučovanie XA močom (24 hod.)(Psychopharmacology (Berl) 1981 75 (4) 346 - 349 Acta Psychiatr Belg 1979 november ~dezember 79 (6) 638 - 646). Ďalšie výsledky napriek tomu ukazujú, že ICV injikácia XA nemodifikuje u potkanov priebeh EEG (Okayama Igakkai Zasshi 104 (5-6) 471 482 1992), že injikácia XA neindukuje u myší chovanie...

Panel a upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 514

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: E04F 15/02, F16B 5/00, E04F 15/04...

Značky: upevňovací, panel, panely, systém

Text:

...byt ako nedostačujúce na zaistenie dostatočnejpevnosti tohto typu upevňovacích prvkov.Z W 0 01/51732 A 1 je známy druhovo príbuzný upevňovací systém, ktorý obsahuje dodatočný blokovací prvok. Blokovací prvok musíbyt po uskutočnení aretácie háčikových prvkov dodatočne vsunutý na spojovacie miesto. Ďalej pripravuje montáž blokovacieho prvku problémy vtedy, keď leží rad panelov veľmi blízko steny. Pre blokovací prvok nie je dostatok miesta, abyho...

Spôsob nastavenia identifikátora používateľského zariadenia v rádiokomunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 348

Dátum: 04.07.2002

Autori: Yi Seung-june, Yeo Woon-young

MPK: H04Q 7/32, H04L 12/56

Značky: spôsob, identifikátora, nastavenia, systéme, používateľského, zariadenia, rádiokomunikačnom

Text:

...siete (UTRAN) za účelom ustavenia špecifikácie novej rádiovej prístupovej siete pre mobilný komunikačný systémvyvinula špecifikácie pre fyzikálnu vrstvu (prvú vrstvu),pričom WG 2 (pracovná skupina 2) špecifikovana funkcie dátovej spojovacej vrstvy (druhej vrstvy) a sieťovej vrstvy (treťej vrstvy). Okrem toho WG 3 (pracovná skupina 3) vyvinula Špecifikácie pre rozhranie medzi základnýmizákladnými sieťami v UTRAN (univerzálnej pozemskej...

Upevňovací systém pre panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14326

Dátum: 04.07.2002

Autor: Hannig Hans Jürgen

MPK: F16B 5/00, E04F 15/02

Značky: systém, panely, upevňovací

Text:

...zaťažením len ten panel, ktorého hákovitý prvok leží dole, teda je bližšie smerom k podkladu. S týmto zaklesnutý, hore ležiaci hákovitý prvok susedného panelu nie je zaťažený, preto v dôsledku zaťaženia dochádza lenupanelu sdole ležiacim hákovitým prvkom kzatlačeníu do zväčša mäkkej medzivrstvyna tlmenie kročajového zvuku. Pri tomto sa hore ležiaci hákovitý prvok nezaťaženého panelu uvoľní z dole ležiaceho hákovitého prvku susedného panelu....

Inhibítory integrínu na liečenie očných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 191

Dátum: 03.07.2002

Autori: Bender Hans Markus, Friedlander Martin, Haunschild Jutta, Wiesner Matthias, Lang Ulrich

MPK: A61K 31/38, A61K 31/35, A61K 31/335...

Značky: inhibitory, chorôb, integrínu, očných, liečenie

Text:

...avBg. Tieto zlúčeniny sú osobitne aktívne akoantagonisty adhézneho receptoru v prípade receptoru vitronektínu e 433.Inhibítory integrínu boli navrhnuté ako farmaceutický aktívne látky vhumánnej a veterinárnej medicíne, predovšetkým na profylaxiu a liečenierôznych porúch, najmä na liečenie a profylaxiu obehových porúch, trombózy, srdcového infarktu, arteriosklerózy, zápalov, apoplexie, angíny pectoris,nádorových porúch, osteolytických porúch,...

Adaptívny spôsob spracovania signálov v MIMO-systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 188

Dátum: 03.07.2002

Autori: Jorswieck Eduard, Haustein Thomas, Helmot Clemens, Krüger Udo, Jungnickel Volker, Pohl Volker, Wunder Gerhard

MPK: H04B 7/08, H05B 7/06

Značky: signálov, adaptívny, spracovania, spôsob, mimo-systéme

Text:

...poľa na rôznych miestach, to znamená, že sa nájde vždyjedno iné prekrývanie vysielacich signálov. To môžebyť opísané vektorovou rovnicouZ toho je písmenom H označená takzvanákanálová matica, v ktorej sú uvedené hodnotyamplitúd a fáz jednotlivých kanálov medzi každým možným párom vysielacích a prijímacích antén(dráha dátových signálov). Vektor n opisuje šum na jednotlivých prijímacích anténach. Vyslanédátové signály môžu byť na...

Použitie substituovaných gama-laktónových zlúčenín ako farmaceutických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 96

Dátum: 03.07.2002

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Przewosny Michael, Sundermann Bernd, Sundermann Corinna

MPK: A61K 31/365, A61K 31/416, A61K 31/4155...

Značky: gama-laktónových, prípravkov, farmaceutických, použitie, zlúčenín, substituovaných

Text:

...l uvedeného ďalej pôsobia ako inhibitory syntázy oxidu dusného a sú obzvlášť vhodné pri príprave farmaceutického prípravku na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok, neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza,Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal,zápalová bolesť, cerebrálna ischemia, diabetes, meningitida, artérioskleróza, neoplastické ochorenia. hubové ochorenia alebo na liečenie...

Imunologicky väzbové molekuly ktoré inhibujú syncytiálnu fúziu trofoblastov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 86

Dátum: 03.07.2002

Autori: Frank Hans-georg, Kaufmann, Schmitz Ulrike

MPK: C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395...

Značky: väzbové, trofoblastov, syncytiálnu, molekuly, imunologicky, fúziu, inhibujú

Text:

...účinkov. Sú teda požadované metódy a látky, ktoréa) majú miesto účinku na implantovanej blastocyste, a tak môžu ďalej minimalizovať vedľajšie účinky vt materskomb) nezasahujú do endokrinnej autoregulácie ženskéhoPrehľad obrázkov na výkresochObr. 1 ukazuje príklad prietokovej cytometrickej analýzy v rozsahu fúzneho testu. V kvadrante A je reprezentovaná fluórescencia DiI (samotný), zatiaľ čo v kvadrante C jereprezentovaná fluórescencia...

Piperazínoxímové deriváty s antagonistickou aktivitou na receptoroch NK-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 52

Dátum: 03.07.2002

Autori: Van Den Hoogenband Adrianus, Herremans Arnoldus, Van Scharrenburg Gustaaf, Mccreary Andrew, Van Maarseveen Jan, Coolen Hein, Iwema Bakker Wouter, Tulp Martinus

MPK: A61P 1/00, A61K 31/495, C07D 403/06...

Značky: aktivitou, antagonistickou, deriváty, piperazínoxímové, receptoroch

Text:

...metylovú skupinu, etylovú skupinu, n-propylovú skupinu alebo izopropylovú skupinu, a skratka alkyl(1-4 C) znamená metylovú skupinu, etylovú skupinu, n-propylovú skupinu, izopropylovú skupinu, 1-butylovú skupinu, 2-butylovú skupinu l-(2-metyl)propylo vú skupinu a 2 ~(2 ~metyl)propylovú skupinu.Vynález sa zvlášť týka zlúčenín vzorca 1, v ktorom Y znamená 2- alebo 3-indolylovú skupinu, fenylovú skupinu,7-azaindol~ 3-ylovú skupinu alebo...

Abrázna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7322

Dátum: 03.07.2002

Autori: Briscoe Terry, Jones Larren, Fleck Robert, Danks Daniel, Carpenter Christopher, Gaurav Venkat

MPK: E02F 9/28

Značky: zostava, abrázna

Text:

...adaptér svýčnelkom a hrotom umiestneným na výčnelku. Výčnelok je vytvorený s rybinovými drážkami, ktoré sú rovnobežné s hornou stenou výčnelka. Protiľahlé vnútorné strany stien hrotu sú vytvorené s rybinovými pásmi pokračujúcimi dovnútra, ktoré doplňujú drážky, takže pásy sa vsúvajú do konca drážok podľa polohy hrotu na výčnelku. Patent tiež opisuje alternatívu, kde rybinové drážky sú vytvorené v hrote a rybinové pásy sú vytvorené na...

Pripojenie pre opotrebiteľnú súčasť bagra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6978

Dátum: 03.07.2002

Autori: Jones Larren, Carpenter Christopher, Graf David

MPK: E02F 1/00

Značky: súčasť, opotrebiteľnú, pripojenie, bagra

Text:

...V otvore 23. Ako obvod tŕňa, tak i susediaca plocha Q zámkového ústrojenstva sú opatrené vzorom pre zvýšenie trenia. Prostredníctvom vloženia tŕňa úplne do otvoru g je zámkové ústrojenstvo 5 vytlačované von zo zámkovej polohy lg, pričom prostrednictvom otáčania tŕňa môže byt zámkové ústrojenstvo vysunuté von zo zámkovej0006 Adaptér predstavuje základňu, ktorá je pripevnená 1( dobývacej hrane bagra privarením, mechanickým pripevnenínx alebo...

Abrázny člen a abrázna zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6938

Dátum: 03.07.2002

Autori: Gaurav Venkat, Danks Daniel, Briscoe Terry, Carpenter Christopher, Fleck Robert, Jones Larren

MPK: E02F 9/28

Značky: člen, zostava, abrázna, abrázny

Text:

...na výčnelok adaptéra. Vzhľadom na závity sa hrot otáča okolo pozdlžnej osi zuba a všeobecne pritláča zámok o výčnelok adaptéra, ked pôsobia výsuvné sily. Je mnoho menej pravdepodobne, že zámok zlyhá pri takomto druhu prítlačných sil oproti pôsobeniu veľkých šmykových sil v konvenčných zuboch. Kým táto konštrukcia poskytuje veľkú pevnosť a výhody pridržiavania, výčnelok a objimka sú komplikované a nákladnejšie na výrobu.US patent č. 2 987...

Stĺpik

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6576

Dátum: 03.07.2002

Autor: Jernström Rolf

MPK: E04H 12/00, E01F 9/011

Značky: stĺpik

Text:

...pásom. Výhodný spôsob je ten, ak sú pripevnené na konštrukciu počas výroby stĺpika napríklad dvalpásy i na protiľahlých stranách vpriereze stĺpika. Prirodzeným umiestnením pre pásy j je potom miesto medzi vrstvami. Napriklad môže byt laminačný proces taký, že ak sa začne formovať vonkajšia vrstva g na vrch vnútornej vrstvy ž, sú pásy 5 už pripevnené jedným alebo druhým smerom navonkajšiu plochu vrstvy i. Toto je možné využiť predovšetkým pre...

Spôsob prípravy L-treonínu použitím kmeňov rodiny Enterobacteriaceae so zvýšeným rseC génom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16378

Dátum: 03.07.2002

Autor: Rieping Mechthild

MPK: C12N 1/20, C07K 14/24, C07K 14/245...

Značky: rodiny, spôsob, l-treonínu, enterobacteriaceae, zvýšeným, přípravy, použitím, génom, kmeňov

Text:

...v bunkách míkroorganízmov z rodiny Enterobacteriaceae ac) izoláciu L-treonínu, zložiek fennentačnej pôdy a/alebo biomasy v jej celku aleboMikroorganizmy, ktoré poskytuje predložený vynález, môžu produkovať L-treonín z glukózy, sacharózy, laktózy, fruktózy, maltózy, melasy, prípadne škrobu, pripadne celulózy alebo z glycerolu a etanolu. Títo sú zástupcami rodiny Enterobacteriaceae vybranými z rodu Escherichia,Erwinia, Providencia a Serratia....

Elektronické hracie kartové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4224

Dátum: 03.07.2002

Autori: Bentley John Ransome, Mcnally Gordon

MPK: A63F 3/06, G07C 15/00

Značky: hracie, elektronické, zariadenie, kartové

Text:

...spát organizátorom hry na overenie a výplatu ceny.Odkazujúc na obrázky 4 až 6 vytvarovalo sa iné pravouhlé kartové hracie zariadenie 20 v dvoch poloviciach, ktoré sa spolu zlepili, aby mali približnú hrúbku kreditnej karty, ako je to zobrazené na obrázku 5. Zariadenie obsahuje hracie tlačidlo 22, zastavovacie tlačidlo 24 a blokovacie tlačidlo 26, ktoré je zapustené, aby sa zabránilo riziku že sa stlačí náhodne.Pozdlž šírky strednej časti...

Substituované 1-fenetylpiperidínové zlúčeniny používané okrem iného ako analgetiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3198

Dátum: 03.07.2002

Autori: Buschmann Helmut, Sundermann Bernd, Hoenen Lambert, Friderichs Elmar, Kögel Babette-yvonne

MPK: A61K 31/445, C07D 211/00, A61K 31/4523...

Značky: iného, používané, zlúčeniny, 1-fenetylpiperidínové, substituované, analgetika, okrem

Text:

...znamená každý samostatne H, R 5 znamená prípadne aspoň raz substituovaný, nasýtený, rozvetvený alebo nerozvetvený alifatický 01.10 zvyšok, prípadne aspoň raz substituovaný, aspoň raz nenasýtený, rozvetvený alebo nerozvetvený alifatický C 240 zvyšok, prípadne aspoň raz substituovaný, nasýtený alebo aspoň raz nenasýtený cykloalifatický C 34 zvyšok, prípadne aspoň raz substituovaný arylový alebo heteroarylový zvyšok alebo prípadne aspoň raz...

Prípravok obsahujúci fulvestrant

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2892

Dátum: 03.07.2002

Autori: Gellert Paul Richard, Potts Alison Margaret

MPK: A61K 47/00

Značky: obsahujúci, prípravok, fulvestrant

Text:

...sú účinnými antiestrogénovými činidlami. Opis obsahuje informáciu týkajúcu sa prípravy derivátov steroidov. Konkrétne je tu v príklade 35 zmienka o zlúčenine 7 a-9-(4,4,5,5,5-pentañuórpentylsulfinyl)nonylestra-1,3,5(10)-trién-3,17 B-diolu, táto zlúčenina je konkrétne uvedená v nároku 4. Je taktiež uvedené, že sa zlúčeniny z toho vynálezu môžu poskytnúť na použitie vo forme farmaceutickej kompozície obsahujúcej derivát steroidu podľa...

Prípravok na ústnu hygienu obsahujúci prenášač fluoridových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2792

Dátum: 03.07.2002

Autori: Cazor Jean-louis, Lhuisset François, Robineau Pascale

MPK: A61K 8/19, A61K 8/30, A61Q 11/00...

Značky: fluoridových, iónov, ústnu, prenášač, prípravok, obsahujúci, hygienu

Text:

...spol., (1975) Management of gingival inflammation with active ingredients in toothpaste, Dtsch. Zahnärztl. Z. âg, 382-384 Cohen R.E. a spol., (1991) Effect of vitamin E gel, placebo gel andchlorhexidine on periodontal disease, Clin. Prev. Dent. lâ, 20 24).Po druhe je frekvencia ochorenia dutiny ústnej u diabetikov vyvolaná zmenou prostredia V ústnej dutine súvisiaceho sdiabetickým ochorením a jeho liečením, ako aj so zlyhanímimunitného...

Nové soli antikonvulzívnych derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2175

Dátum: 03.07.2002

Autori: Abdel-magid Ahmed, Maryanoff Cynthia

MPK: C07D 493/00, A61K 31/34, A61P 25/00...

Značky: nové, derivátov, antikonvulzívnych

Text:

...dusičnú, chloristú, fumárovú, malónovú, fosforečnú,glýkolovú, mliečnu, salicylovú, sukcinovú, toluén-p-sulfónovú,vínnu, citrónovú, mravčiu, benzoovú, malónovú, nafta 1 én-2 sulfónovú a benzénsulfónovú. Ďalšie kyseliny, ako je kyselina šťavelová, zatiaľ čo samotné nie sú farmaceutický prijateľné,môžu byť prospešné pri príprave solí užitočných ako medziproduktý pri získavaní zlúčenín prospešných podľa spôsobu výnálezu a ich farmaceutický...

Excentrický čap pre zámky výhybok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1666

Dátum: 03.07.2002

Autori: Koradi Erich, Steinmann Markus, Baumann Steve

MPK: B61L 5/00

Značky: excentrický, výhybok, zámky

Text:

...koaxiálne usporiadaného valca zasunuteľný kužeľ a je upravený upevňovací prostriedok, ktorým je uvedený valec týmto kužeľom pritlačiteľný, aby sa spôsobilo upnutie s ložiskom zámku, je excentrický čap spojený s ložiskom zámku pevne a nemôže sa ani v radiálnom ani axiálnom smereExcentrický čap podľa vynálezu podľa nároku2 sa líši od excentrického čapu podľa nároku 1tým, že excentrický čap je zasunuteľný do valcovitého dielu - tento diel sa...

Nosič na plechovky a kartónový výlisok pre nosič na plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1392

Dátum: 03.07.2002

Autor: Karlsson Kenneth

MPK: B65D 71/40

Značky: výlisok, nosič, plechovky, kartónový

Text:

...sú konvenčne tvarované do v podstate kruhovo valcového základného tvaru. Homá čast plechovky je trochu zošikmená aje uzavretá horným uzáverom 6, ktorý je utesnený pomocou vystupujúcej kruhovej obruby 8.0016 Plochý výlisok 2 na obr. 1 má v podstate obdĺžnikový základný tvar, výhodne s vrúbkovanými alebo sklonenými rohmi 10 na zníženie rizika, že by sa mohla vystupujúca čast nosiča zachytiť vedľajšieho prvku, ako napríklad iného zostaveného...

Nosič na plechovky, kartónový výlisok pre nosič na plechovky, a spôsob skladania kartónového výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1054

Dátum: 03.07.2002

Autor: Karlsson Kenneth

MPK: B65D 71/40

Značky: skladania, plechovky, spôsob, výlisok, výlisků, nosič, kartónový, kartonového

Text:

...každú plechovku, EP 1 401 727 324 B 3 ľT-hktorá má byt pripojená nosićom, oblúkovú strednú sekciu medzi dvoma oblúkovými koncovými sekclami. Stredná sekcia je vytvorená radiálne vo vnútri oblúkových koncových sekcii výrezu, takže záchytný jazyk je vytvorený v strednej sekcii výrezu, Záchytný jazyk je prispôsobený na preklznutie cez vystupujúcu obrubu plechovky, keď sú bočné diely a stredná čast výlisku tlačené smerom k šikmým stranám...

Substituované gama-laktónové zlúčeniny ako antagonisty NMDA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 851

Dátum: 03.07.2002

Autori: Przewosny Michael, Maul Corinna, Englberger Werner

MPK: A61K 31/341, C07D 307/00, A61P 23/00...

Značky: substituované, zlúčeniny, gama-laktónové, antagonisty

Text:

...iného, liečba0010 V publikácii Tetrahedron Letters 2000, 41, 9747-9751, je opísaný 5 fenyl-3-(2,4,6-trichlórfenylamino)-5-metyldihydrofurán-2-ón.0011 Avšak, stále existuje dopyt po účinných antagonistoch NMDA, ktorésú výhodne vhodné na potláčanie bolesti.0012 V súlade s vyššie uvedeným bolo cieľom tohto vynálezu poskytnúť nové zlúčeniny, ktoré sú obzvlášť vhodne na použitie ako farmaceuticky aktívnezložky vo farmaceutických prípravkoch,...

Výťahové zariadenie s virtuálnou ochrannou zónou v spodnej alebo hornej časti výťahovej šachty a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 618

Dátum: 03.07.2002

Autori: Deplazes Romeo, Angst Philipp

MPK: B66B 5/00

Značky: výťahovej, hornej, spôsob, spodnej, zonou, virtuálnou, ovládania, šachty, částí, ochrannou, zariadenie, výťahové

Text:

...predloženého vynálezu je eliminovať ochranné priestory, príp, redukovat ichĎalšou úlohou vynálezu je poskytnúť výťahové zariadenie so skrátenou šachtou.Ďalej je úlohou vynálezu znížiť náklady výťahoveho zariadenia.Ďalšou úlohou je zlepšit bezpečnosť personálu údržby.Okrem toho platí, poskytnúť výt°ahové zariadenie a vhodný spôsob na jeho ovládanie, ktoré môže zostať v prevádzke aj v prípade údržby.Tieto úlohy rieši výťahove...

Prestaviteľný ražeň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3267

Dátum: 02.07.2002

Autor: Wagner Boris

MPK: A47J 37/04, A47J 37/00

Značky: ražeň, přestavitelný

Text:

...Prvá trubka kombinovaného kĺbu sa nasunie na kotviacu tyč, čím je po tejto tyčí posúvateIná avkolmej rovine na kotviacu tyč aj otočná. K druhej doskekombinovaného kĺbu je pripevnená druhá trubka. lDo druhej trubky kombinovaného kĺbu zasahuje rameno zaujímajúce horizontálnu alebo mierne naklonenú polohu.Podstatnými znakmi prestaviteľného ražňa podľa technického riešenia dovoľujúcimi otáčanie a posun v konečnom dôsledku ramena sú tie, kde...

Multifunkčný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3266

Dátum: 02.07.2002

Autor: Balaš Radek

MPK: A63D 15/00, A47B 25/00, A47B 13/00...

Značky: stôl, multifunkčný

Text:

...podobu jedálenského stola, ktorý pozostává z krycej dosky l a z podstavy g. V homej časti podstavy g, bezprostredne pod krycou doskou 1 sa nachádza priestor 1 pre umiestnenie hry, v tomto pripade gulečníka Z. Krycia doska lje na svojej spodnej strane opatrená štyrmi prostriedkami i pre ñxáciu polohy, ktoré sú opatene v podstate vertikálnymi plochami §. Vzostavenom stave sú v podstate vertikálne plochy á umiestnené protiľahlo voči plochám...

Nealkoholický nápoj v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3265

Dátum: 02.07.2002

Autor: Goliáš Imrich

MPK: A23L 2/39

Značky: nealkoholický, prášků, nápoj

Text:

...Ca,15 mg horčíka Mg a 3 mg fosforu P.Zmes môže obsahovať 0,5 až 1 hmotnostné zmesi vitamínov A, C, E.Zmes neobsahuje žiadne mechanické prímesi. Rozpustením 6 g tejto zmesi v 0,2 l vody vznikne perlivý, osviežujúci nápoj, bezfarebný, mierne kyslej chute, bez energetickej hodnoty. Keďže obsahuje minerály a vitamíny, je vhodný ako regeneračný prostriedok po športovom výkone alebo po telesnej námahe. Okrem toho pôsobí osviežujúco a uľahčuje...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3264

Dátum: 02.07.2002

Autori: Vala Aleš, Anděl Miroslav

MPK: C10L 1/08

Značky: vznětových, motorov, palivo

Text:

...vzorky Obsah RME v Obsah BSD v hmotn. hmotn.Uskutočnili sa tieto rozbory, skúšky a stanovenia-3 1. Chemické zloženie vzoriek BSD a RME (vzorka 1 a 11), stanovenie makroelementov (H, C, S, N, O - dopočtom), niektorých mikroelementov (CI, Ni, Cr a V),spalného tepla Qs a výhrevnosti Q iZávislosť hustoty zmesi 1 až 11 od teploty .Závislosť dynamickej a kinematickej viskozity zmesí 1 až 11 od teploty. Stanovenie teploty vylučovania...

Zariadenie na vedenie vzduchu do vykurovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3263

Dátum: 02.07.2002

Autor: Zima Miloslav

MPK: F23M 7/04, F24B 1/191, F23L 9/02...

Značky: vedenie, zariadení, zariadenie, vzduchu, vykurovacích

Text:

...značnému spomaleniu. Takto rozptýlený aspomalený vzduch vyúsťuje v blízkosti sklenených plôch, kde vytvára hrubú clonu pomaly prúdiaceho čistého vzduchu s veľmi slabým injektorovým efektom, pričom množstvo vzduchu potrebného pre sekimdáme horeníe je udržiavané v optimálnych medzíach. Cez hrubú vrstvu čistého vzduchu neprejde ku sklu ani nepatmé množstvo spalín. To znamená, že pre horeníe je kdispozícii optimálne množstvo sekundárneho...

Renovovaná vaňa s laminátovou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3262

Dátum: 02.07.2002

Autor: Šemelák Igor

MPK: A47K 3/00

Značky: vložkou, vaňa, renovovaná, laminátovou

Text:

...van.e azároveň je ekologicky vhodnejšia ako vložky s lepidlarni.Predmetom tohto riešenia renovovaná vaňa slarninátovou vložkou, ktorá pozostáva z pôvodnej liatinovej alebo plechovej vane alaminátovej vložky s proñlom podobným ako pôvodná vaňa, pričom laminátová vložka je uložená v pôvodnej vani a spojená s ňou pomocou betónovej poterovej vrstvy odolnej voči vode, laminátová vložka je opatrená v dolnej časti a na boku otvomii nadväzujúcimi...