Archív za 2002 rok

Strana 54

N-acylsfingozínový inhibítor glukozyltransferázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12053

Dátum: 16.07.2002

Autori: Copeland Diane, Hirth Bradford, Siegel Craig, Harris David, Nelson Carol Anne, Shayman James

MPK: C07D 319/18

Značky: n-acylsfingozínový, inhibitor, glukozyltransferázy

Text:

...aminozlúčenín podobných ceramidu, ktoré sú hospodárnejšie a účinnejšie a ktoré zahŕňajú menej krokov ako známe syntézy.(1999 opisuje špecifické inhibítory glukozylceramidsyntázy. Konkrétne Lee a kol. opisujú zlúčeniny obsahujúce C 16 alkanoylovú (palmitoylovú) skupinu na0006 Tento vynález poskytuje účinnú, vysoko enantioselektívnu syntézu aminozlúčenín podobných ceramidu. Táto syntéza aminozlúčenín podobných ceramidu zahŕňa len päť krokov...

Odoberateľný bezpečnostný identifikačný štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5057

Dátum: 16.07.2002

Autori: Diaz Lopez Juan, Agenjo Perez Julia

MPK: G09F 3/02, G09F 3/10, B42D 15/10...

Značky: identifikačný, bezpečnostný, odoberateľný, štítok

Text:

...štítok nemôže byt odobratý z predmetu, bez toho, že by0009 Pokiaľ je lepidlo takeho typu, že štítok môžedošlo na jeho poškodenie alebo na poškodenie povrchu predmetu, tak V prevažnej väčšine prípadov nemôže bvt štítok nasledne prilepený permanentným spôsobom k inému predmetu alebo dokumentu. Okrem toho žiadny záznam a/alebo dôkaznezostava na predmete alebo dokumente, 2 ktorého bol odstránený štítok, ktorý tam bol predtým nalepený.0010 Dalej...

Recyklácia použitých elektrických batérií hydrometalurgickým spracovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3016

Dátum: 16.07.2002

Autor: Tedjar Farouk

MPK: H01M 10/54

Značky: batérií, elektrických, použitých, spracovaním, hydrometalurgickým, recyklácia

Text:

...je silne zásadité činidlo (napríklad sóda).0010 Uvedenú neutralizáciu nasleduje redukčné rozpúšťanie v kyseline za účelom rozkladu dvoj atrojmocných zlúčenin mangánu aje sprevádzaná výrobou veľkého množstva solí sodíka, ktorých eliminácia či využitie súproblematické aj v iných oblastiach spracovávania odpadov.0011 Predkladané Zdokonalenie je vhodnou reakciou na všetkyspomínané nedostatky, a to vďaka spôsobu, ktorý spĺňa dva hlavné ciele-...

Polysilazánom modifikované polyamínové tvrdiace činidlá pre epoxidové živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2877

Dátum: 16.07.2002

Autor: Lukacs Alexander Iii

MPK: C08G 77/00, B32B 27/38, C08G 59/00...

Značky: činidla, polyamínové, polysilazánom, živice, tvrdiace, epoxidové, modifikované

Text:

...živicami.0010 Doteraz sa pri reakciách polysilazánu s epoxidovou živicou, napríkladv US patente 5,616,650 uskutočňoval spôsob za podmienok, v ktorých väzba kremík-dusik v po|ysi|azáne priamo reagovala s oxiránovými skupinami epoxidovej živice za vytvorenia vytvrdeného polyméru. Na uskutočnenie týchto reakcii sa však vyžadovala teplota vyššia ako 100 °C. Spôsoby inkorporácie polysilazánov do vytvrdených epoxidových živíc pri laboratórnej...

Chladenie foriem sklenených výrobkov kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9390

Dátum: 16.07.2002

Autor: Flynn Robin

MPK: C03B 9/38

Značky: chladenie, výrobkov, foriem, kvapalinou, sklenených

Text:

...členom a častiam formy a odvedenie chladiva od rozdeľovacich členov a časti foriem. Dynamické posuvné uzávery medzi rozdeľova cími členmi pre chladivo a časťami foriem, a medzi rozdeľovacimi členmi pre chladivo a me chanizmami rotačnej objímky pojmú relatívny pohyb medzi týmito komponentmi, ked súčasti formy otvorené a uzatvorené.Rozdiely predmetov nezávislých nárokov sú definované V príslušných význakovýchAj keď systémy a spôsoby...

Naftochinónové deriváty ako inhibítory tau agregácie na liečenie Alzheimerovej choroby a príbuzných neurodegeneratívnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2208

Dátum: 16.07.2002

Autori: Wischik Claude, Horsley David, Rickard Janet, Harrington Charles

MPK: A61K 31/12, A61P 25/00, A61K 31/21...

Značky: příbuzných, naftochinónové, deriváty, poruch, alzheimerovej, inhibitory, choroby, neurodegeneratívnych, liečenie, agregácie

Text:

...u dospelých a novorodencov, neadekvátnu absorpciu v lipidoch rozpustných látok a malabsorpčne intestinálne syndrómy, ako je napríklad cystická ñbróza, sprue (celiakia), Crohnova choroba aenterokolitída. Okrem terapeutického použitia opísaného vyššie je vitamín K 3 tiež známy anti-tumorovouaktivitou in vitro proti širokému rozsahu potkaních a ľudských tumorových bunkových kmeňov (l-lu a spol., 1996). Mechanizmus tejto aktivity nie...

7-aminotriazolopyrimidíny na ničenie choroboplodných húb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2054

Dátum: 16.07.2002

Autori: Grammenos Wassilios, Müller Bernd, Rheinheimer Joachim, Krummel Günter, Rose Ingo, Gypser Andreas, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Schieweck Frank, Schäfer Peter, Stierl Reinhard, Strathmann Siegfried, Tormo I Blasco Jordi, Gewehr Markus, Ammermann Eberhard, Grote Thomas

MPK: C07D 487/00, A01N 43/90

Značky: choroboplodných, 7-aminotriazolopyrimidíny, ničenie

Text:

...terciárne amíny ako trimetylamín, trietylamín, triizopropyl-etylamín, tributylamín a N-metylpiperidín,pyridín. Zvlášť výhodné sú trietylamín atributylamín.Bázy sa vo všeobecnosti používajú v katalytických množstvách, môžu byt ale použitéaj ekvimolárne, v nadbytku alebo prípadne ako rozpúšťadla.Edukty sa nechávajú vo všeobecnosti spolu reagovať v ekvimolárnych množstvách. Pre výťažok môže byť výhodné, ak sa II.1 použije v nadbytku v...

Systém termálneho monitoringu územia a spôsob monitorovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2008

Dátum: 16.07.2002

Autor: Berti Umberto

MPK: G08B 17/12

Značky: územia, systém, monitorovania, termálneho, monitoringu, spôsob

Text:

...niekoľko dôležitých výhod. Hlavnou výhodou je, že integrované spracovanie lokálne získaných údajov súdajmi známymi skôr auloženými na úrovni centrálnej riadiacej stanice umožňujeoptimalizovat čas a kvalitu operácii, zameraných na obmedzenie ďalších škôd.0014 Ďalšie výhody, charakteristiky a pracovné postupy predkladaného vynálezu budú jasné z nasledujúceho detailného opisu niekoľkých uskutočnení v podobe príkladu, ktorý nepredstavuje...

Koľaj typu pevnej jazdnej dráhy s minimálne jedným monoblokovým podvalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1824

Dátum: 16.07.2002

Autori: Berns Gerhard, Mohr Winfried, Spitzner Gundolf

MPK: E01B 1/00, E01B 3/00

Značky: pevnej, monoblokovým, jazdnej, dráhy, podvalom, jedným, kolaj, minimálne

Text:

...dutiny v asfaltovej jazdnej dráhe ležiace V oblasti týchto zúžení prinajmenšom na vonkajšom okraji voľné, takže napriek takmer celoplošnému prekrytiu asfaltovej jazdnej dráhy priečnymi podvalmi je možné uskutočniť ešte dodatočné zaliatíe vyrezaných dutín v asfaltovej jazdnej dráhe a týmto ukotviť ñxačne tvarovky zasahujúce do nich. Vybranie v oblasti dutiny uloženia ñxačných tvaroviek zamedzuje dosadaniu podvalov presne v strede a znižuje...

Kombinácia arniky, listnatca a mäty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1135

Dátum: 16.07.2002

Autori: Przybylski Christophe, Jeanjean Michel, Fabre Pierre

MPK: A61K 36/185, A61P 17/00, A61P 21/00...

Značky: mäty, listnatca, arniky, kombinácia

Text:

...toho vykazujú mnoho medzidruhových hybridov, čo sťažuje klasifikáciu.0016 Takto je najznámejšia a najviac používaná mäta pieporná(Mentha piperita L.) výsledkom hybridizácie druhov Menthaaquatica L. a Mentha spicata L. mata pieporná má množstvo Variácií.0017 Je to jediný druh zapísaný V Pharmacopée Francaise vďaka jej kvitnúcin 1 vrcholkonl a listom, ktoré tvoria obvyklú drogu. Ale vo farmácii sa taktiež používajú iné druhy Mentha...

Spôsob rýchlej roztokovej syntézy peptidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 249

Dátum: 15.07.2002

Autori: Ten Kortenaar Paulus Bernardus Wilhelmus, Eggen Ivo Franci, Haasnoot Cornelis Albert Gruson

MPK: C07K 1/02, C07K 1/06, C07K 1/08...

Značky: rýchlej, syntézy, spôsob, roztokovej, peptidov

Text:

...čo umožňuje zostavenie peptidu v jednej sérii krokov v relatívne krátkom časovom úseku.WO 00/71569 opisuje použitie ionomeničovej živice ako vychytávaciehočinidla pri roztokovej syntéze peptidov.-3 Teraz sa našiel nový spôsob rýchlej kontinuálnej roztokovej syntézy peptidov, kde sa používa vychytávač, ktorý umožňuje v podstate ľubovoľný výber amino-ochrannej skupiny (ochranná skupina na N-zakončení aktivovanej karboxylovej zložky). V...

Deriváty fenylsulfonyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-ónu, ich príprava a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 180

Dátum: 15.07.2002

Autori: Schoentjes Bruno, Roux Richard, Wagnon Jean, Di Malta Alain, Garcia Georges, Serradeil-le Gal Claudine, Tonnerre Bernard

MPK: A61P 13/00, C07D 401/12, A61K 31/496...

Značky: deriváty, fenylsulfonyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ónu, terapeutické, použitie, príprava

Text:

...biologická alebo/a patologickú úlohu týchto receptorov a ich potenciálne pôsobenie v rámci rôznych0009 Ako príklad sa môže uviesť, že Štúdie V prípade potkanov preukázali, že hormón AVP prostredníctvom receptorov Vw reguluje endokrinnú pankreas stimulujúcu sekréciu inzulínu a glukagónu (B. LEE a kol., Am. J. Physiol, 269 (Endocrinol. Metab. 32) E 1095-E 1100,1995) alebo produkciu katecholamínu V medulosuprarenóme, v ktorom prebieha lokálna...

Forma na prípravu kuchárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 95

Dátum: 15.07.2002

Autor: Brasset Jean-françois

MPK: A47J 43/20

Značky: přípravu, výrobkov, kuchárskych, forma

Text:

...spôsobu vyhotovenia, ktorý je uvedený ako príklad bez obmedzenia podstaty vynálezu.Na priloženom výkreseobr. 1 znázorňuje perspektívny pohľad na formu podľa vynálezu- obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na formu- obr. 3 znázorňuje prierez formy v osi III-III- obr. 4 znázorňuje pohľad zhora na pevnú výztulíu použitú vo forme podľa vynálezu- obr. 5 znázorňuje prierez pevnou výstuhou V osi V-V a- obr. 6 znázorňuje zväčšený prierez zóny VI z obr....

Spôsob výroby tabliet z rastlinných extraktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21

Dátum: 15.07.2002

Autori: Kuper Willi, Kroll Ulrike

MPK: A61K 35/78, A61K 9/20

Značky: výroby, tabliet, extraktov, rastlinných, spôsob

Text:

...činidiel, z ktorých jedným je hydrogenuhličitan sodný a zostávajúci podiel je rozdelený medzi dve zvyšné dezintegračné činidlá.Podstatou vynálezu je preto kombinácia pridávania nízkeho percchta vysoko dispergovaného oxidu kremičitého už pred kompaktovaním, znižovanie celkovej povrchovej oblasti extraktových kompaktátových častíc prostredníctvomspolu s dvoma inými dezintegračnými činidlami, ktoré sú vo významne znížených...

Substituované 4-aminocyklohexanoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6106

Dátum: 15.07.2002

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Englberger Werner, Sundermann Bernd, Wnendt Stephan

MPK: A61P 25/00, C07C 215/00, A61K 31/133...

Značky: 4-aminocyklohexanoly, substituované

Text:

...stravy (Pomonis et al.,NeuroReport, 8, 1996, str. 369 - 371), regulácia krvného tlaku (Gumusel et al.,Life Sci., 60, 1997, str. 141 - 145 Campion a Kadowitz, Biochem. Biophys. Res. Comm., 234, 1997, str. 309 - 312), epilepsia (Gutiérrez et al, Abstract 536.18, Society for Neuroscience, Vol 24, 28 th Ann. Meeting, Los Angeles,November 7.-12, 1998) a diuréza (Kapista et al., Life Sciences, 60, 1997, PL 15- 21). V prehľadnom článku od Calo...

Substituované deriváty 4-aminocyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3150

Dátum: 15.07.2002

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Kögel Babette-yvonne, Wnendt Stephan, Sundermann Bernd

MPK: A61K 31/133, A61P 25/00, C07C 215/00...

Značky: deriváty, substituované, 4-aminocyklohexanolu

Text:

...EMBO J., 16, 1997, str. 1858 - 1864), prijímanie potravy (Pomonis a kol.,NeuroReport, 8, 1996, str. 369 - 371), regulácia krvného tlaku (Gumusel a kol.,Life Sci., 60, 1997, str. 141 - 145 Campion a Kadowitz, Biochem. Biophys. Res. Comm., 234, 1997, str. 309 - 312), epilepsia (Gutiérrez a kol., Abstract 536.18,Society for Neuroscience, Vol 24, 28 th Ann. Meeting, Los Angeles, November 7.-12, 1998) a diuréza (Kapista a kol., Life Sciences, 60,...

Komora pre zariadenie na sušenie vymrazovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2338

Dátum: 15.07.2002

Autori: Haseley Peter, Oetjen Georg-wilhelm

MPK: F26B 5/04

Značky: vymražováním, sušenie, zariadenie, komora

Text:

...Tieto opatrenia sú však spojené s prakticky neprekonateľnými technickými ťažkosťami a ekonomickými stratami. Komora so svojimi dvierkami, prípadne dverami, môže mať u výrobných zariadeni, zvlášť, keď tieto majú byt sterilizované,hmotnosť niekoľkých tún. Tieto hmotnosti by sa museli ochladit pri zmrazovaní až na -40 °C a často až na -60 °C, čo vedie buď k nepripustne dlhej dobe zamrazovania alebo k oddeleným chladiacim systémom, ktoré...

Zariadenie na drážkovanie valcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2046

Dátum: 15.07.2002

Autori: Hamm James, Wise Randy Scott

MPK: B21D 17/00

Značky: drážkovanie, zariadenie, valcovaním

Text:

...pozdlž čiary Q-Q z obr. 5Obr. 7 je bočný nárys opomého alebo hnacieho valca Obr. 8 je bočný nárys iného opomého alebo hnacieho valca Obr. 9 je bočný nárys drážkovacíeho valca podľa tohto vynálezu aObr. 10 je pohľad v reze cez operný a drážkovaci valec pozdĺž čiary Q-Q z obr. S.Odkazujeme teraz podrobnejšie na výkresy, pričom účelom uvedených zobrazeni je len ilustrovať výhodné uskutočnenia vynálezu a nie obmedziť vynález. Obr. l až 4...

Forma zvlášť pre kolesá cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1928

Dátum: 15.07.2002

Autor: Baumgartner Heinrich Georg

MPK: B22D 1/00

Značky: vozidiel, forma, cestných, kolesa, zvlášť

Text:

...koliesObrázok 3 je pôdorysný pohľad na veko pece na uskutočnenie znázomené na obrázku 2Obrázky 4 a 5 sú v tomto poradí pôdorys a priečny rez a tiež bočný pohľad na spodnú časť formy, ktorá má konštrukciu podľa vynálezuObrázky 6 a 7 sú pôdorysné pohľady na dve súčastí, ktoré predstavujú homú časť formy.0018 S odkazom na obrázok 1, forma zvlášť pre kolesá cestných vozidiel, ktorá má konštrukciu podľa vynálezu v prvom uskutočnení, je...

Heterobicyklické antagonisty CRF

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1479

Dátum: 15.07.2002

Autori: Di Fabio Romano, St-denis Yves, Micheli Fabrizio

MPK: C07D 471/00, A61K 31/4353, A61P 25/00...

Značky: antagonisty, heterobicyklické

Text:

...Zlúčeniny zodpovedajúcetejto definícii nie sú konkrétne opísané.Vo WO 95/33750 sú tiež opisané zlúčeniny všeobecnéhokde A a Y môžu predstavovať dusík a uhlík a B môže zodpovedať aminovému derivátu, ktoré vykazujú CRF antagonistickú aktivitu. Zlúčeniny zodpovedajúce tejto definícii, nie súVzhľadom na fyziologický význam CRF stále pretrváva potreba vyvinúť biologicky aktívne malé molekuly, ktoré byvykazovali vysokú väzbovú aktivitu voči...

Použitie antivírusovej skupiny zlúčenín (ditiokarbamátových zlúčenín) na výrobu prostriedku na liečbu, respektíve prevenciu vírusovej infekcie v respiračnom trakte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 441

Dátum: 15.07.2002

Autori: Grassauer Andreas, Muster Thomas, Seipelt Joachim, Küchler Ernst, Gaudernak Elisabeth

MPK: A61K 31/40, A61K 31/325, A61P 31/00...

Značky: antivírusovej, respektíve, použitie, vírusovej, infekcie, prevenciu, respiračnom, liečbu, zlúčenín, prostriedku, výrobu, trakte, skupiny, ditiokarbamátových

Text:

...RNA-vírusov existuje pri tom ako plus-vlákno (mRNA) alebo mínus-vlákno. Ďalej môže táto genetická informácia vírusu existovať aj V niekoľkýchHumánne rinovírusy (HRV) patriace k pikornavírusom sú hlavnou príčinou prechladnutia vyskytujúceho sa na celom svete. Častý výskyt HRV, riziko závažných sekundárnych infekcií a ekonomický vplyv ohľadne nákladov na ošetrenie,návštev lekára, chorobnosti zamestnancov spôsobujú, že HRV patria k...

Zariadenie na odovzdávanie médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 305

Dátum: 15.07.2002

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61M 5/32, A61M 5/28

Značky: odovzdávanie, médií, zariadenie

Text:

...v ktorom prstencové teleso chrániac obklopuje vonkajší koniec ihly.Odovzdávacou nádržkou môže byť plastová nádržka, vyrobená známym Bottelpack® postupom, do otvoreného konca ktorej sa pred uzavretím vloží pomocou ochranného krytu uzatváraciajednotka ako vkladací diel.Teleso vkladacieho dielu obsahuje v stredovej časti priebežne ním prechádzajůcu ihlu,ktorej vnútomý koniec mieme vyčnieva z telesa umtváracej jednotky smerom do vnútomého...

Spôsob analýzy okolitého elektromagnetického poľa a prenosné zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 24

Dátum: 12.07.2002

Autori: Le Brusquet Laurent, Chauvin Sébastien, Fleury Gilles, Veysett Remy, Picard Dominique

MPK: G01R 29/08

Značky: prenosné, zariadenie, spôsob, analýzy, vykonávanie, poľa, okolitého, elektromagnetického

Text:

...základňových staníc tak, žeaplikuje kritérium výberu založený na štatistickyvyhodnotených vlastnostiach poľa vyžarovaného týmto typomstanice. Spôsob podľa vynálezu umožňuje výhodne merať intenzitu žiarenia základňových staníc siete celulárnej telekomunikácie. Tieto intenzity potom môžu byť po extrapolácii na maximálnu prevádzku porovnávané s hraničnými hodnotami zodpovedajúcimi napr. referenčným úrovniam stanoveným príslušnými predpismi....

Použitie materiálu na magnetické chladenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6150

Dátum: 12.07.2002

Autori: Brück Ekkehard Hubertus, De Boer Frank Roelof, Tegusi Ojiyed

MPK: H01F 1/01

Značky: použitie, spôsob, magnetické, výroby, chladenie, materiálů

Text:

...väčšie ako uzliatin prechodných kovov. Avšak tieto modely sa uplatňujú len pri nízkych teplotách. Pri teplote miestnosti sa vo vhodných zliatinách na báze prechodných kovov podľa vynálezu môže vyskytovať silnejší magnetokalorický účinok.Ukázalo sa, že ked sú vyššie uvedené materiály MnFe(PAs) pripravené vychádzajúc z čistých látok As, P, Fe a Mn, výsledný materiál taktiež skutočne vykazuje silný magnetokalorický účinok, ale na druhej strane,...

Spôsob a systém na zlepšenie chromatickej informácie komprimovaných obrázkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12190

Dátum: 12.07.2002

Autor: Demos Gary

MPK: G06T 9/00, H04N 7/12, G06T 3/40...

Značky: spôsob, informácie, obrázkov, zlepšenie, komprimovaných, systém, chromatickej

Text:

...bitový tok sekvenciu I, P a B snímkov. Sekvencia môže obsahovať prakticky akúkoľvek vzorku I, P a B snímkov (existuje zopár málo podstatných sémantických obmedzení pre ich umiestnenie). Každopádne, je v priemyselnej praxi bežné použitie pevnej vzorky (napr. IBBPBBPBBPBBPBB).Reprezentácia MPEG farebného priestoru 0007 MPEG-l, MPEG-2 a MPEG-4 všetky používajú pre kompresiu Y, U, V farebnýpriestor. Existuje možnosť voľby rovnice svietivosti, ale...

Zariadenie na ohrev kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4078

Dátum: 12.07.2002

Autori: Pulzer Jean-bernard, Boussemart Christophe, Hu Ruguo

MPK: A47J 31/44

Značky: ohrev, kvapaliny, zariadenie

Text:

...napríklad vrstvou emailovej farby, alebo plastu. Táto izolácia môže byť buď rúrka, alebo vrstva nevodivého materiálu.Modul na ohrev kvapaliny podľa vynálezu sa používa ako súčasť stroja na ohrev kvapaliny na prípravu nápoja. Tento vynález sa ďalej týka systému na ohrev kvapaliny, ktorý zahŕňa- čerpadlo na privádzanie uvedenej kvapaliny do- zariadenie na ohrev kvapaliny ako bolo opisané vyššie, pričom uvedená kvapalina prúdi z prívodu...

Roštové ohnisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4060

Dátum: 12.07.2002

Autori: Martin Johannes, Weber Peter, Familler Werner

MPK: F23H 17/00, F23H 7/00

Značky: roštové, ohnisko

Text:

...spojený aspoň jeden roštový stupeň, ktorý sa má pohybovať. Využitie ojnice medzi saňami vedenými na dráhach a piestnicou hnacieho valca má tú výhodu, že obzvlášť jemne obrobený povrch piestnice vždy zostáva v ochrannej skrini, takže nenastáva riziko poškodenia tesnenia pracovného valca narušenim piestnice. Poškodenia tesnenia na skrini, ktoré môžu vzniknúť sedimentmi na ojnici, nemajú potom rezacie účinky, aké sa môžu objaviť pri poškodení...

Spôsob výroby produktov synchronizovaným reliéfnym razením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9447

Dátum: 12.07.2002

Autor: Garcia Eugenio Cruz

MPK: B44C 5/04, B31F 1/07

Značky: synchronizovaným, reliéfnym, produktov, ražením, výroby, spôsob

Text:

...hárku) alebo na uvoľnenom hárku.0010 Jestvuje teda potreba prijateľného spôsobu zhotovenia náhradných stavebných apovrchových materiálov tak, aby náhrady mali skutočný vzhľad aohmat tradičných výrobkov. Spôsob výroby mechanicky synchronizovane razených náhradných výrobkov by bol výhodnejši. Ešte výhodnejší by bol spôsob výroby mechanicky synchronizovane razenýchnáhradných výrobkov, ktoré by boli komerčne životaschopnć.0011 Predmetom...

Nástroj na vytváranie dekoratívnych motívov na nanesenej hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9013

Dátum: 12.07.2002

Autori: Souron Claude, Souron Lionel

MPK: B44C 1/24, E04F 21/16, B44B 5/02...

Značky: vytváranie, nanesenej, dekoratívnych, nástroj, hmotě, motívov

Text:

...pás (2) má hrúbku v0024 Matrica je tvarovaná alebo pripevnená na celú vonkajšiu stranu nekonečného pásu (2) alebo len na jeho časť. Vnútorná strana (21) nekonečného pásu (2) by mala, pokiaľ možno, zostať hladká. vonkajšia strana (20) nekonečného pásu je definovaná ako prítlačná plocha nekonečného pásu (2), ktorá sa bude prítláčat na omietku (3) nanesenú na fasádu (4) alebo na podlahu.0025 Matrica je bud tvarovaná priamo na nekonečnom páse...

Spôsob prípravy zlúčenín aminopyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1565

Dátum: 12.07.2002

Autori: Matsushita Akio, Kawachi Yasuhiro, Chika Jun-ichi, Oda Mizuho

MPK: A61K 31/505, C07D 239/00, A61P 9/00...

Značky: přípravy, aminopyrimidínu, zlúčenín, spôsob

Text:

...že celkový výťažok (vzhľadont na množstvo0005 Je zrejmé, že postup opísaný W 0 01/04100 je pre priemyselnú prípravu nevýhodný, pretože výťažok nie je vysoký a je potrebné použiť toxický kyanogên chlorid ako jednu z východiskových látok.0006 Preto je predmetom predkladanêho vynálezu poskytnúť nový spôsob prípravy 2-(N-metyl-N-metánsulfonylamino)pyrimidínu alebo analogických zlúčenín aminopyrimidínu, najmä poskytnúť nový postup, ktorý...

Deriváty benzénsulfónamidu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 81

Dátum: 11.07.2002

Autori: Dubuffet Thierry, Simonet Serge, Verbeuren Tony, Vayssettes-courchay Christine, Cimetiere Bernard, Lavielle Gilbert

MPK: A61K 31/18, A61K 31/445, A61K 31/40...

Značky: deriváty, kompozície, farmaceutické, spôsob, obsahom, přípravy, benzensulfonamidu

Text:

...prípadne substituovaný heteroaryl. prípadne substituovaný heteroarylalkyl, prípadne substituovaný heteroarylkarbonyl aleboR 3 predstavuje atóm vodíka, alkyl alebo prípadne substituovaný fenyl, Ra predstavuje skupinu hydroxy, alkoxy, prípadne substituovanú aryloxy, prípadne substituovanú arylalkyloxy, amino, alkylamíno, dialkylarnino, prípadne substítuovanú aíylamino, prípadne substituovanú arylalkylamíno, Rh a Re, rovnaké alebo rozdielne....

Deriváty oktahydro-2H-pyrido [1,2-a]pyrazínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky ich obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1

Dátum: 11.07.2002

Autori: Goldstein Solo, Lockhart Brian, Lestage Pierre, Parmentier Jean-gilles, Poissonnet Guillaume

MPK: A61K 31/5025, C07D 471/04, A61P 25/00...

Značky: oktahydro-2h-pyrido, přípravy, přípravky, obsahujúce, deriváty, 1,2-a]pyrazínu, spôsob, farmaceutické

Text:

...skupinu vybranú z W 1, -C(W 1)-W 2-, -W-C(W 1)-, -W 2-C(W 1)W 2-,-Wz-Raą kde Ra má vyššie uvedený význam, a -CH(OR 1)-, v ktorýchi/ W 1 predstavuje atóm kyslíka, atóm síry alebo skupinu vzorca -NRz, kde R predstavuje skupinu vybranú z atómu vodíka, lineárneho alebo rozvetveného(Cl-Càalkylu, arylu, lineárneho alebo rozvetveného aryl(Cr-Cg)alkylu a lineárneho alebo rozvetveného (Cj-Cąacylu, ľ W predstavuje skupinu defmovanú pre W 1, v/ R 1...

Karbamátové zlúčeniny na použitie pri prevencii alebo liečbe neuropatickej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6967

Dátum: 11.07.2002

Autori: Zhao Boyu, Codd Ellen, Plata-salaman Carlos

MPK: A61K 31/21, A61P 25/00

Značky: použitie, zlúčeniny, prevencii, neuropatickej, liečbe, karbamátové, bolesti

Text:

...1999, 40 Suppl 6, S 66-72). Neuropatická bolesť, bolesť hlavyokolo očí a migrénová bolesť hlavy sú rozšírené stavy, ktore pôsobia utrpenie.0006 Substituované fenylkarbamátovć zlúčeniny sú opísané v US patente č. 3,265,728(Bossinger, et al) ako zlúčeniny užitočné pri liečbe centrálneho nervového systému s trankvilizačnými vlastnosťami a relaxačnýmí účinkami na hladké svalstvo. Tieto zlúčeninykde R 1 predstavuje karbamát alebo alkylkarbamát sl...

Spôsob výroby derivátu benzofuránu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4544

Dátum: 11.07.2002

Autori: Yamashita, Tawada Hiroyuki, Ono Yujiro

MPK: C07D 307/00, C07C 49/00, C07C 43/00...

Značky: spôsob, derivátů, benzofuránu, výroby

Text:

...skupiny predstavovanej Y môže byť prípadne ďalej substituovaný,akruhB je prípadne substituovaný benzénový kruh, alebo jej soli so zlúčeninou predstavovanou vzorcomvktorej kruh C je prípadne substítuovaný benzénový kruh akruhD je 5- až 7-členný heterocyklický kruh obsahujúci dusík, ktorý môže byť prípadne substítuovaný halogénom alebo prípadne substituovanou uhľovodíkovou skupinou, alebo(ii) skupina predstavovaná vzorcom R 3 un-R v ktorej R...

Kombinovaný stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4502

Dátum: 11.07.2002

Autor: Refsum Bjorn

MPK: A47B 85/00

Značky: kombinovaný, stolík

Text:

...tyčkami, pričom bočné diely môžu byť využité na prebudovanie nábytku na stolík v rôznych variantoch, ako je detská vysokáNevýhoda pri tomto riešení spočíva v ton že nábytok vyžaduje využívanie aspoň troch bočných dielov, čo zmenšuje oblasť využitia, napríklad V tom, že iba jedna strana stolíka môže byť využitá na sedenie. Hmotnosť je pomerne vysoká,pričom pretože bočné diely sú využívané ako ohradka, je výška bočných dielov znížená. V...

Spôsob a zariadenie na napájanie aspoň jedného generátora pary jadrového reaktora s tlakovou vodou počas zastavenia reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4171

Dátum: 11.07.2002

Autor: Dagard Philippe

MPK: G21C 1/00

Značky: vodou, zastavenia, jedného, napájanie, aspoň, zariadenie, reaktora, spôsob, počas, jadrového, tlakovou, generátora

Text:

...obvodu (296 °C), tlak zostáva v zásade konštantnýa rovný 83 barom. 0011 Na dosiahnutie studeného zastavenia jadrového reaktora sapoužíva chladiaci obvod nazývaný obvod chladenia zastaveného reaktora0012 Obvod RRA nemôže byť spustený, pokial tlak a teplota v primárnom obvode nedosiahnu úrovne v zásade nižšej ako sú úrovne teploty a tlaky charakterizujúce teplé zastavenie. Všeobecne obvod RRA nemôže byť uvedený do činnosti skôr, ako sa prímárny...

Okrajová škridla pre dolný okraj zastrešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4012

Dátum: 11.07.2002

Autor: Tavernier Luc

MPK: E04D 1/30

Značky: dolný, zastrešenia, okraj, škridla, okrajová

Text:

...vytvarovanie zabezpečuje dokonalé odvádzanie dažďovejvody prichádzajúcej zo strechy.Ďalšie charakteristiky a prednosti vyplynú z detailného opisu uvedeného následne s uvedením odkazov na pripojené obrázky spôsobom príkladným ale nie vyčerpávajúcim, pri- obrázok l je čiastočne rozložený pohľad na okrajové škridle v súlade s vynálezom,- obrázok 2 predstavuje pohľad z perspektívy na príklad namontovania okrajových škridiel V súlade s...

Detské nosné popruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2091

Dátum: 11.07.2002

Autor: Refsum Bjorn

MPK: A47D 13/00

Značky: nosné, dětské, popruhy

Text:

...pretože úlohou týchto detských nosidiel je iba to, aby dieťa malo0004 Existujú tiež bezpečnostné popruhy pre deti,ktoré sú dostupné na trhu, a úlohou ktorých je zabrániť vypadnutiu dieťaťa z kočíka alebo zo stoličky. Tieto popruhy môže dieťa nosiť neprestajne, pričom môžu byť pripevnené na kočík alebo na stoličku, prípadne k bezpečnostnému pásu, ktorýmôže ošetrovateľ držať, pokiaľ dieťa samé chodí.Tieto popruhy majú často iba brušné a...

Karbamátové zlúčeniny na použitie pri prevencii alebo liečení neuropatickej bolesti a bolesti združenej s histamínovou a migrénovou bolesťou hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1579

Dátum: 11.07.2002

Autori: Zhao Boyu, Codd Ellen, Plata-salaman Carlos

MPK: A61P 25/00, A61K 31/21, A61K 31/325...

Značky: migrénovou, liečení, použitie, prevencii, zlúčeniny, bolesti, karbamátové, bolesťou, histamínovou, združenej, hlavy, neuropatickej

Text:

...so zmenami dráždivosti nervov (Mulleners W.M., et al.,Visual Cortex Excitability in Migraine With and Without Aura,Headache, 2001, jún, 41 (6), 565-572 Aurora S.K., et al., The occipital Cortex is hyperexcitable in migraine experimental evidence, Headache, 1999, júl - august, 39(7), 469-76 Brau M.E., et al., Effect of drugs used for neuropathic pain management on tetrodotoxin-resistant Na() currents in rat sensory neurons, Anesthesiol...

Deriváty pyridín-2-yl-metylamínu na liečbu závislosti na opiátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1453

Dátum: 11.07.2002

Autori: Koek Wouter, Bruins Slot Liesbeth, Vacher Bernard, Colpaert Francis, Tarayre Jean-pierre

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4523

Značky: opiátoch, liečbu, pyridín-2-yl-metylamínu, deriváty, závislosti

Text:

...prihláške EP 356997 použitie azapirónov,ako napríklad buspirónu pri liečbe abúzu psychoaktívnych látok.Spoločnosť American Home Products Corporation opisuje v medzinárodných prihláškach W 0 0035892, W 0 0035874, W 0 0035878 deriváty piperazinetylamidov, arylpiperidínov a 1,4 piperazinov ako agonistov a antagonistov receptora 5-HTM použitelných pri liečbe návykov na drogy. V medzinárodnej prihláške WO 9938864 ta istá spoločnosť...