Archív za 2002 rok

Strana 50

Spôsob výroby amino-chránených derivátov 4-aminometylén-pyrolidín-3-ónu, gemifloxacínu, alebo ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4705

Dátum: 02.08.2002

Autori: Saunders Richard Neville, Ricard François Xavier, Lee Dongchul, Brechtelsbauer Clemens Michael Helmut, Carpenter Stephen Thomas, Grinter Trevor John, Kim Yeongdae, Harris Michael Anthony, Kwon Youngwoon

MPK: B01J 14/00, C07D 207/00, B01J 19/24...

Značky: amino-chránených, solí, derivátov, 4-aminometylén-pyrolidín-3-ónu, gemifloxacínu, výroby, spôsob

Text:

...mixéry typu Kenics® KM-type, ako sú opísané nižšie, a/alebo keď je rezidenćný čas okolo 5 až okolo 60 sekúnd, výhodne 10 až 30 sekúnd, tak potom sa výhodne zásada používa so stechiometriou 2 5 alebo 2 6 ekvivalentov, výhodne 5 až 15, 5 až 12 alebo 6 až 12 ekvivalentov,výhodnejšie 5 až 7 alebo 6 až 7 ekvivalentov, najvýhodnejšie okolo 6 ekvivalentov, vo vzťahuk zlúčenine vzorca (ll). Takéto velké množstvo ekvivalentov je potrebné na...

Aktivátor pre receptor delta reagujúci na peroxizómový proliferátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10788

Dátum: 02.08.2002

Autori: Sakuma Shogo, Yamakawa Tomio, Masui Seiichiro, Kanda Takashi

MPK: A61K 31/426, A61P 19/10, A61K 31/421...

Značky: reagujúci, proliferátor, delta, receptor, aktivátor, peroxizómový

Text:

...kyselina etyI 4-(1 hydroxy-3-(4-metyl-2-4-(trifIuórrnetyl)fenyl-1 ,3-tiazol-5-yl)propyl)-2-m etylfenoxyjoctová, kyselina etyI 4-(1-hydroxy-2-(4-metyl-2-4-(trifI uónnety|)fenyI-1,3-liazol-5-yl)etyI)-2-metylfenoxyjoctová. 0021 Predkiadaný vynález poskytuje zlúčeninu s nižšie uvedeným všeobecným vzorcom (I) ajej soľ, ktorá má agonistický účinok (účinok ako aktivátor peroxizómovým proliferátorom aktivovaného receplora ô).0022 vynález spočíva v...

Spôsob diagnózy Helicobacter pylori a diagnostický kit na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3191

Dátum: 02.08.2002

Autor: Aygen Sitke

MPK: C12Q 1/04, G01N 33/58, G01N 33/62...

Značky: diagnostický, helicobacter, spôsobu, spôsob, pylori, diagnózy, tohto, uskutočňovanie

Text:

...pretože stanovením východiskovej hodnoty enormne stúpa presnosť spôsobu a odberom druhej vzorky krvi už po 10 až 15 min sa spôsob pre pacienta zreteľne skracuje. Najmä pri starších pacientoch je získavanie kapilárnej krvi občas spojené s ťažkosťami. Tento spôsob sa môže V takých prípadoch uskutočňovať aj s príslušne malým množstvom venóznejRozhodujúci význam pri spôsobe podľa vynálezu má vynechanie skúšobného jedla bohatého na tuky. Namiesto...

Integrovaný mikrosystém kombinujúci teplo a energiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1410

Dátum: 02.08.2002

Autori: Stickford George Henry, Hanna William Thompson, Anson Donald, Coll John Gordon

MPK: F01K 25/00, F01K 17/00

Značky: energiu, teplo, integrovaný, mikrosystém, kombinujúci

Text:

...na elektrické zaťaženie. Zariadenia zvyšujúce účinnosť, ako sú rekuperátory, majú sklonzmenšovať množstvo tepla, ktoré je k dispozícii pre slučky zásobujúce DHW a SH, a tým saobmedzuje ich použitie v aplikáciách s vysokým pomerom teplo/energia (Q/P). Podtriedou hnacieho stroja na báze plynovej turbíny je mikroturbína zahmujúca vysokorýchlostný generátor vybavený regulačnou elektronikou, ktorá by mohla predstavovať schodnú cestu k...

Spôsob prípravy vodnej polymérnej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 135

Dátum: 01.08.2002

Autori: Saija Leo, Becchi Daniele, Lugli Mario, Finocchiaro Stefano

MPK: C08F 2/22

Značky: polymérnej, přípravy, disperzie, spôsob, vodnej

Text:

...rozpustnú soľ. V príkladoch tohto patentu sú opísané vodné polyméme disperzie so zníženou viskozitou. Konkrétne sa počas počiatočnej fázy polýmerizácie používajú ysoké hmotnostne pomery sol/tenzid (vyššie než 100 počas prvých 5 minút polymerízacie). Prihlasovatcl overil, že pri práci s týmito womermi soľ/tenzid a spoužitiní polywnerizačného procesu vodobxrého ako v jaríklztdoch u cdcnej prihlášky dochádza ku vzniku uvsokýcli viskozíl alebo...

Spôsob výroby koncového hrdla rúrky z termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 82

Dátum: 01.08.2002

Autor: Schnallinger Helmuth Michael

MPK: F16L 47/06, B29C 57/10, B29C 57/02...

Značky: rúrky, hrdla, spôsob, termoplastů, výroby, koncového

Text:

...druhu tak, aby bolo možné pri relativne malých nákladoch zaistiť úzke výrobné tolerancie ato0004 vynález vytýćenú úlohu rieši tým, že koncové hrdlo rúrky s obvodovým žliabkom sa pri tvarovacej teplote, zodpovedajúcej aspoň teplote maknutia, vopred vytvaruje svàćšim rozmerom, ktorý umožňuje vloženie tesniaceho krúžku a po ochladení na teplotu nižšiu, než je teplota mäknutia, sa svloženým tesniacim krúžkom, pri zohľadnení zmršťovania...

Použitie inhibítorov IL-18 pri poruchách hypersenzitivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18284

Dátum: 01.08.2002

Autori: Kosco-vilbois Marie, Chvatchko Yolande

MPK: A61K 39/395, A61K 38/17, A61K 38/21...

Značky: použitie, il-18, inhibítorov, hypersenzitivity, poruchách

Text:

...ako je napríklad akútna tuberkulóza.001 5 Kontaktná dermatitída na antigény v pracovnom prostredí a iné antigény je tiež reakcia typu lV. Učinné látky, ktoré toto spôsobujú, majú zvyčajne porovnatelne nízku molekulovú hmotnosť ( 1 kD) a nie sú sami osebe imunogénne, ale sú to vysoko reaktívne molekuly, ktoré sa kovalentne viažu na proteíny v koži alebo tkanivách. Senzitizujúca chemikália je známa ako haptén a hostiteľský proteín, s ktorým...

Kompozícia maskujúca chuť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5555

Dátum: 01.08.2002

Autori: Corbo Michael, Patell Mahesh, Migton John

MPK: A61K 9/20, A61K 9/14, A61K 31/185...

Značky: maskujúca, chuť, kompozícia

Text:

...uvoľňovanie liečiva (stĺpec 3, riadok 53-56, kde majitelia patentu uvádzajú,že zariadenie na dodávanie liečiva uchováva väčšie nmožstvo malých piluliek na regulované dodávanie liečiva vpriebehu času). Ďalej, majitelia patentu sa nezaoberajú problémom výroby žuvacích tabliet obsahujúcich liečivo, ktoré je horké a/alebo spôsobuje zvieranie hrdlaalebo maskovaním týchto nežiaducich efektov.U.S. patent 4,808,411 opisuje kompozície, obsahujúce od...

Kontajner s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5372

Dátum: 01.08.2002

Autori: Hähnle Thomas, Fischer Ronald, Heinzelmann Achim, Batschied Karl

MPK: B65D 43/08

Značky: poklopom, kontajner

Text:

...Až keď je vytočenim zabezpečovacej páky uvoľnený spodný okraj plochej spony, môže byť plochá spona pohnutá avytočená smeromdohora, aby nadvihla okraj poklopu.Miesto prvotného vytočenia plochej spony je viditeľné aj bez indikačného prvku, pretože je zabezpečovacia páka pri prvotnom otvorení plasticky defonnovaná,čo je viditeľné.S výhodou je ale pri prvotnom Vytočení plochej spony smerom von, resp. dohora poškodený minimálne jeden indikačný...

Kontajner s poklopom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5121

Dátum: 01.08.2002

Autori: Hähnle Thomas, Batschied Karl, Heinzelmann Achim, Fischer Ronald

MPK: B65D 43/08, B65D 43/02

Značky: kontajner, poklopom

Text:

...rozšírenom prevedení tohto vynálezu obsahuje zabezpečovací prvok pridržiavací segment, ktorý prebieha cez otvor v tvare štrbiny plochej spony smerom von a na ktorom je smerom von s výhodou vytočením oddeliteľný prvok nazabezpečenie ploche spony proti vytočeniu smerom von.Pritom môže zabezpečovací prvok mat otočné krídlo, ktoré umožňuje vperspektivnej pozícii uhla, ktorá je V súhre s otvorom vtvare štrbiny, vytočenie plochej spony smerom...

6-(4-hydroxybenzylamino)purín a jeho použitie v kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15858

Dátum: 01.08.2002

Autori: Popa Igor, Strnad Miroslav, Holub Jan, Lenobel René, Doležal Karel, Werbrouck Stefaan, Zatloukal Marek

MPK: A61K 8/00, A61Q 19/08, C07D 473/00...

Značky: použitie, kozmetike, 6-(4-hydroxybenzylamino)purín

Text:

...tiež zahŕňa heterocyklické zlúčeniny na báze Nó-substituovaného adenínu všeobecného vzorca l na použitie ako kozmetické prípravky na inhibíciu stamutia a senescencie cicavčích epiderrnálnych buniek, ako sú keratinocyty alebo fibroblasty. 0014 Vhodné spôsoby podávania sú orálne, topické (vrátane kožného, očněho, bukálneho a sublingválneho) a parenterálne (zahŕňajúce podávanie subkutánne, intramuskulárne,intravitreálne, intravenózne,...

Spôsob prípravy 4-(imidazol-l-yl)benzensulfónamidových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3890

Dátum: 01.08.2002

Autori: Gonzalez Gonzalez Concepcion, Almansa Rosales Carmen

MPK: A61K 31/4164, C07D 233/00, C07C 311/00...

Značky: přípravy, derivátov, spôsob, 4-(imidazol-l-yl)benzensulfónamidových

Text:

...2 OAC derivátu, hneď potom sa tento posledne menovaný derivát spracuje bázou za získania zodpovedajúceho sulñnátu sodného -SOgNa, a tento -SOZNa derivát sa nakoniec spracuje s hydroxylamíno-Osulfónovou kyselinou. Tato syntéza má veľký počet stupňov, čo vedie na to, že celkový výťažok postupu prípravy zlúčením vzorca I je nízky. Preto existuje potreba nájsť alternatívny spôsob prípravy sulfónamidových derivátov vzorca I. Tento problém je...

Spôsob elektrického napájania väčším počtom napäťových úrovní pre železničné vozidlo a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3725

Dátum: 01.08.2002

Autori: Delecluse Christophe, Colasse Alexis, Maffei Raphael

MPK: B60L 9/00

Značky: uskutočňovanie, elektrického, vozidlo, napájania, železničné, väčším, tohto, zariadenie, spôsobu, spôsob, napäťových, počtom, úrovní

Text:

...že je kvedeniu pripojený iný užívateľ) tento brzdiaci spínací regulátor tiež implementuje funkciu obmedzovača napätia (ktorý obmedzuje napätie na polovodičoch).Vtejto súvislosti je pritom potrebné poznamenať, že pri niektorých sietiach, typicky pri sietiach spoločnosti SNCF, je potrebné zabezpečiť, aby nebol do troleja spätne odvádzaný akýkoľvek prúd. Implementácia brzdiacej sústavy je teda realizovaná na báze rozptýlenia energie do rezistorov...

Vodná disperzia obsahujúca stabilné nanočastice účinnej látky nerozpustné vo vode a pomocné látky ako sú triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2246

Dátum: 01.08.2002

Autori: Olsson Ulf, Von Corswant Lars Christian, Skantze Tommy Urban, Skantze Pia Margaretha Cecilia, Zzackrisson Schantz Anna Elisabeth Fysi, Lindfors Per Lennart

MPK: A61K 9/16, A61K 9/10

Značky: nerozpustné, nanočastice, obsahujúca, vodná, mct, reťazcom, pomocné, disperzia, dlhým, účinnej, látky, triglyceridy, stredne, stabilné

Text:

...polymćrneho materiálu, ktorý má molekulovú hmotnosť až 10 000, aby sa dispergovala olejová fáza emulzie typu olej vo vode a inhibovalo sa Ostwaldovo zrenie. Welin-Berger et al.(Int. Jour. of Pharmaceutics 200 (2000) ss. 249-260) opisujú pridanie hydrofóbneho materiálu kolejovej fáze emulzic typu olej vo vode, aby sa inhibovalo Ostwaldovo zrenie olejových kvapiek vemulzii. Vtýchto naposledy zmienených troch literárnych odkazoch je...

Molekulárny vektor na genofenotypickú charakterizáciu sekvencií V3 HIV-1 gp120 a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 841

Dátum: 01.08.2002

Autori: Menzo Stefano, Clementi Massimo, Bagnarelli Patrizia

MPK: C07K 14/005, C12N 15/85, C12Q 1/68...

Značky: vektor, molekulárny, spôsob, charakterizáciu, sekvencií, gp120, přípravy, genofenotypickú, hiv-1

Text:

...prítomných vo dvoch rôznych vektorochs po sebe nasledujúcou kotransfekciou, pričom jeden z nich nesie vírusový skelet, ktorému chýba sekvencia a druhý nesie chýbajúcu sekvenciu z heterológnej derivácie tento prístup je sice zaujímavý pri použití na výskumné účely a získavanie skúseností, avšak je neú činný pri aplikácii z hľadiska diagnostických aspektov.0012 Z vyššie uvedeného opisu je zrejmá potreba mat k dispozícií novénástroje a...

Pojazdný vozík do konvexných kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 470

Dátum: 01.08.2002

Autor: Förster Dirk

MPK: F16L 55/26

Značky: pojazdný, vozík, konvexných, kanálov

Text:

...nasledovnom sa vynález popisuje pomocou príkladov vyhotovenia V spojeni s nákresom. Pritom ukazujeobr. 1 schematický bočný pohľad, sčasti v reze, na prvý príklad vyhotovenia pojazdného vozíka do konvexných kanálov podľa vynálezu, obr. 2 čelný pohľad na pojazdný vozik do konvexných kanálov zobrazený na obr. 1, obr. 3 pohľad podobný obr. 2, za prispôsobenie vozíka do konvexných kanálov na zmenený prierez konvexného profilu a obr. 4 pohľad...

Plastový obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 434

Dátum: 01.08.2002

Autor: Fux Rudolf

MPK: B65D 17/28, B65D 75/28, B65D 33/25...

Značky: plastový

Text:

...Tento spôsob zatavenia je obzvlášť jednoduchý nauskutočnenie konvenćnými nástrojmi na zatavenia0010 Na aspoň jednom zo svojich dvoch povrchoch obsahujú krycie fólie vrstvu zatavenia, ktorá sa dá stiahnutí Ako vrstva na zatavenie sa výhodne použije zmes z LDPE (Low Density Polyetylen - polyetylén s nízkou hustotou) a polybutylenu. Zmes výhodne obsahuje 15 až 30 hmotn., zvlášt výhodne 20 až 28 hmotn, polybutylenu. Polýbutylén má výhodne index...

Stavebnicové vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 332

Dátum: 01.08.2002

Autor: Lapáček František

MPK: F28F 1/24

Značky: těleso, vykurovacie, stavebnicové

Text:

...úpravou povrchu, z hliníka a jeho zliatin. Spájanie jednotlivých tep lovýmenných prvkov vykurovacích telies aj ich pevnosť sú tiežzdrojom problémov. Zo spisu DE 4323488 je napr. známy montážny prvok na rýchle upnutie drevených obrobkov, ktorý možno použit v oblasti techniky vykurovacích telies. V priečnom reze je montážny prvok vytvorený centrálnym prvkom, tvoreným dutinou vzniknutou vnútri diagonálne umiestnených štyroch rúrok do...

Tricyklické imidazopyridíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 227

Dátum: 31.07.2002

Autori: Kromer Wolfgang, Zimmermann Peter Jan, Postius Stefan, Simon Wolfgang-alexander, Buhr Wilm, Senn-bilfinger Jörg

MPK: A61K 31/45, C07D 311/00, A61P 1/04...

Značky: tricyklické, imidazopyridíny

Text:

...príklady možno uviesť radikály metoxymetyl, metoxyetyl a butoxyetyl. 1-4 C-Alkoxykarbonyl (-CO-1-4 C-aIkoxy) znamená karbonylovú skupinu, na ktorú je viazaný niektorý z uvedených radikálov 1-4 C-alkoxy. Ako príklady možno uviest radikály metoxykarbonyl (CH 3 O-C(O)-) a etoxykarbonyl (CH 3 CH 2 O-C(O)-). 2-4 C-Alkenyl znamená nerozvetvené alebo rozvetvené alkenylové radikály,ktoré majú 2 až 4 atómy uhlíka. Ako príklady možno uviesť radikály...

Chinolínové deriváty a ich použitie ako protinádorové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 106

Dátum: 31.07.2002

Autori: Corbett Thomas, Polin Lisa, Horwitz Jerome, Hazeldine Stewart

MPK: C07D 215/22, A61P 35/00, A61K 31/47...

Značky: použitie, činidla, protinádorově, deriváty, chinolínové

Text:

...ktoré majú použiteľné vlastnosti tu opísané, pričom je veľmi dobre známe zo stavu techniky ako pripraviť opticky aktívne formy (napríklad rezolúciou racemickej formy rekryštalizačnými technikami, syntézou z opticky aktívnych počiatočných látok, chirálnou syntézou alebo chromatografickým delením s použitím chirálnej stacionárnej fázy) a ako stanoviť protinádorovú aktivitu s použitím tu opísaných štandardných testov alebo s použitím ďalších...

Zariadenie na pyrolýzu odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18345

Dátum: 31.07.2002

Autor: Dye Kenneth

MPK: F23G 5/10, F23J 1/04, F23G 5/027...

Značky: odpadového, pyrolýzu, materiálů, zariadenie

Text:

...je výhodné v tom,.M 2 je potrebné menej energie na ohrev pyrolytickej komory, ako vo vyššie uvedenom známom zariadení. To je preto, že v zariadení pwdln predloženého vynálezu sa všetko teplo vytvorené oloktriokymi ohrievacimi prostriedkami môže vytvoriť a presne.it tam, kdo je to v pyroiytiekej komore požadované. Vypustnyknmin nie je potrebny a preto je zariadenie Šetrnejšie kwivwlnómu prostrediu ako vyššie uvedené známe zariadenia, ľĺHA...

Odev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4427

Dátum: 31.07.2002

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A41B 17/00, A41B 1/00

Text:

...potu v kontakte s pokožkou výlučne suchá priadza, čím vzniká dojem, že suchý je celý odev. Zásluhou toho je pohodlie pri nosení vysoké aj napr. pri extrémnych športových aktivitách.0008 K pokožke privrátená priadza je povrstvená.0009 Povrstvenie pozostáva s výhodou z medi, striebra alebo zlata. Tieto povrstvenia majú magneticky tieniaci účinok. Striebro a meď okrem toho zabraňujú šíreniu baktérií, prípadne tieto zabíjajú. Najmä na...

Elektrický rotačný stroj typu alternátor, prispôsobiteľný rôznym druhom motorov v motorovom vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3065

Dátum: 31.07.2002

Autor: Gautier Jean

MPK: H02K 5/00

Značky: motorovom, rotačný, motorov, elektricky, vozidle, roznym, stroj, prispôsobiteľný, druhom, alternátor

Text:

...zahŕñajúce bezpodmienečne prinajmenšom jednu pätku na napínanie remeňa. Tento alternátor nemôže teda byt použitý vmotorových vozidlách, ktorých alternátor nezahŕňa pätku na napínanie remeňa, ale iba trialebo štyri ñxačné pätky. Vtom prípade je remeň napínaný prídavným zariadením k alternátoru.0008 Cieľom tohto vynálezu je ponúknuť alternátor vyššie popísaného druhu, ktorý odstraňuje vyčítané nevýhody známych alternátorov a je...

Práškový inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9679

Dátum: 31.07.2002

Autori: Middleton Max William, Ahern David, Lye Emma Lesley, Arlett Ben, Burge Simon, Shirgaonkar Sameer, Smith Christopher James, Smith Simon, Pinon John, Sarkar Matthew Neil

MPK: A61M 15/00

Značky: práškový, inhalátor

Text:

...pretože do medzery medzi komorou á odmeriavacímčlánkom sa dostane ešte viac prášku.(0006) V spise EP O 758 911 je navrhnuté zdokonalenie práškových inhalátorov podľa stavu techniky. Opísaný práškový inhalátor obsahuje práškový zásobník, vzduchový kanál, ktorým je ústami nasávaný vzduch, a odmeriavací článok má dávkovacie vybratie, pričom odmeriavaci článok je pohyblivý V pozdĺžnom smere medzi prvou polohou, V ktorej sa dávkovacie...

Vakcinálna kompozícia, obsahujúca aspoň dve valencie, jednu adjuvantnú a druhú neadjuvantnú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2013

Dátum: 31.07.2002

Autor: Francon Alain

MPK: A61K 47/02, A61K 39/295

Značky: obsahujúca, druhu, aspoň, kompozícia, adjuvantnú, valencie, jednu, neadjuvantnú, vakcinálna

Text:

...následne po svojej adsorpcii. Ako v prípade hydrolýzy O-acetylov ide o veľmi pomalý dej, ktorého účinky je možné pozorovať v skutočnosti až po uplynutíPrihlasovatel predloženej prihlášky vynálezu nielen poukázal na problémnestability Vi valencie v čase, ale tiež prišiel s riešením, ktoré spočíva v pridaní zlúčeniny k bivalentnej kombinácii, ktorá zabráni adsorpcii Vi valencie na gél oxidu hlinitého, zatiaľ čo sa súčasne bude udržiavať HA...

Spôsob a zariadenie na vytriedenie zložky lepenky zo zmesi starého papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1604

Dátum: 31.07.2002

Autor: Grumbach Udo

MPK: D21B 1/00, B07B 13/00

Značky: spôsob, papiera, zložky, zmesí, lepenky, zariadenie, starého, vytriedenie

Text:

...od transportného zariadenia.Ďalej je uvedená úloha v príslušnom zariadení vyriešené tým, že zložku papiera a zložku lepenky naplocho transportujúcim transportným zariadením, ktorékončí v tríediacej stanici a v koncovej oblasti je medzi oblasťami podpier a pod nimi-3 opatrenými volnými priestormi, vtriediacej stanici usporiadaným prenášaclm zariadením, ktoré je opatrené voľne vystupujúcimi bodcami a ktoré sa pohybuje synchrónne s...

Terminály uspôsobené pracovať ako relay-servery na distribúciu paketov v sieti klientelského servera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1588

Dátum: 31.07.2002

Autori: Karesniemi Iiro, Valjakka Lauri

MPK: H04L 29/06

Značky: servera, terminály, pracovať, relay-servery, klientelského, paketov, distribúciu, uspôsobené, sietí

Text:

...distribúciu obsahu zo systému na ukladanie médií lg. Sieť taktiež zahŕňa viacero terminálov ll a lg, na ktoré sa distribuuje obsah. Podľa predloženého vynálezu, ak sa má rovnaký obsah distribuovať na viacero terminálov, aspoň niektoré terminály lg plnia funkciu odovzdávacích relay serverov pri distribúcii obsahu na zvyšné terminály lg (t.j. niektoré alebo všetky terminály môžu byť tiežschopné plniť funkciu relay serverov).Všetky transakcie...

Spôsob výroby samočistiacich odstrániteľných povrchov, predmet s takým povrchom a použitie sekundárnych alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1562

Dátum: 31.07.2002

Autor: Spangardt Günter

MPK: F27D 17/00, F27D 23/00, C21C 5/28...

Značky: povrchov, předmět, povrchom, takým, samočistiacich, spôsob, použitie, alkoholov, odstranitelných, sekundárnych, výroby

Text:

...štrbinu, pričom sú usporiadané tesniace prvky, rozdelené po obvode tesniaceho prstenca a nadväzujúce na tesniaci prstenec, pričom tesniaci prvok vykazuje úložnú skriňu a v nej uložený tesniaci materiál, pričom tesniaci materiál uložený v úložnej skrini pozostáva 2 množstva tepelne odolných tesniacich čiastočiek a pričom tesniaci materiál doliaha na komínový kryt a je na neho pritlačený. Tepelne odolnými tesniacimi čiastočkami sa v...

Pohyblivé zaistenie posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1476

Dátum: 31.07.2002

Autori: Binder Günter, Bäck Günter, Schoberegger Michael

MPK: B61D 39/00, B61D 19/00, E05D 15/10...

Značky: dveří, posuvných, zaistenie, pohyblivé

Text:

...čapom usporiadaným bočne v hornej koncovej oblasti posuvných dverí, ktorýv zafixovanej polohe dverí čiastočne obklopuje.DE 28 54 204 Al opisuje posuvné dvere, najmä výkyvnéposuvné dvere pre vozidlá, pri ktorých vjazd dvernehokrídla do zavernej polohy je nezávisle od presnéno zabudovania tesniacich prvkov do portáloveho ramu. Na je na portálovom ráme usporiadaný ťažný prvok na podoprenie posuvného koncového pohybu dverného krídla,ktorý môže...

Práškový inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 898

Dátum: 31.07.2002

Autori: Pinon John, Lye Emma Lesley, Sarkar Matthew Neil, Smith Simon, Smith Christopher James, Ahern David, Shirgaonkar Sameer, Arlett Ben, Middleton Max William, Burge Simon

MPK: A61M 15/00

Značky: práškový, inhalátor

Text:

...a pretože sa otáča o 360 °, 2 ktorých aspoň 270 ° sú preskutočnú funkciu inhalátora bez úžitku, padajú pri týchtozariadeniach čiastočky nevyhnutne na klzný povrch medzi odmeriavacím článkom a komorou. Tým dochádza k narušeniu rotácie vysoko citlivého odmeriavacieho článku a môže dokonca prísť k jeho úplnej obštrukcii. Odmeriavací článok, upchatý V komore, bráni funkcii celého zariadenia. Násilné trasenie alebo poklepávanie len upchatie...

Zariadenie na zablokovanie koncových polôh pohyblivých dielov výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 813

Dátum: 31.07.2002

Autori: Achleitner Herbert, Hörtler Joseph, Schnedl Karl

MPK: B61L 5/00

Značky: zablokovánie, výhybiek, poloh, koncových, dielov, zariadenie, pohyblivých

Text:

...ktoré sa dajú rozšíriť smerom von proti sile pružiny, ich vyhotovenie realizovať tak, aby na uzatváraciu os V podstate kolmé čelné plochy alebo boky šikmých plôch v príslušnej vonkajšej, resp. vnútomej polohe segmentov boli v plošnom styku s protinárazovými plochami voči sebe navzájom posúvateľných rúr a/alebo tyčí, pričom ako sme už uviedli, šikmé plochy sa môžu použiť aj vo vonkajšej polohe.Optimálny plošný styk medzi prstencom alebo...

Spôsob prípravy gélovitej vodnej zmesi prostredníctvom mikrobiálnej acidifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 421

Dátum: 31.07.2002

Autori: Alting Aart Cornelis, Hugenholtz Jeroen, Visschers Ronald Willem

MPK: A23C 21/00, A23J 3/00, A23L 1/24...

Značky: vodnej, mikrobiálnej, gélovitej, přípravy, spôsob, prostredníctvom, acidifikácie, zmesí

Text:

...ovalbumínu, ktoré boli vystavené tepelnému spracovaniu,obsahujú niektorý druh (mikro-) agregovaných globulárnychproteínov. Vodné roztoky globulárnych proteínov sa pod vplyvomtepla a/alebo pod vplyvom koagulácie navodenej kyselinouproteiny používajú na úpravu reologických vlastností potravín. Ak pridáme proteín do vodnej fázy a vytvorí sa gél, vodná fázasa stane štruktúrovaná, čo znamená, že stratí svo u 3Známe je tvorenie qélovitých vodných...

Protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 70

Dátum: 30.07.2002

Autor: Carstens Johannes

MPK: A61F 2/50, A61F 2/80, A61F 2/60...

Značky: protéza

Text:

...sú už napínacie pásy. prípadne ich uzávery, priradené vnútornému plášťu, prístupné. Nasaclzovanie a snímanie takého telesa protézy je preto veľmi nepohodlné a časovo náročné. Telesá protéz, zostavené z lamiel. tiež nemôžuvytvárať žiadne vákuum na pridržovanie pahýľa končatiny.Z nemeckého patentového spisu 323 671. zverejneného v roku 1920, je známe (ľalšie dvojplášťové teleso protézy. Vnútorný plášť a vonkajšíplášť sú tu opäť tiež zostavené...

Polymorf A flibanserinu, technický spôsob jeho prípravy a jeho použitie na prípravu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 60

Dátum: 30.07.2002

Autori: Ezhaya Antoine, Dubini Enrica, Bombarda Carlo

MPK: C07D 403/06

Značky: polymorf, technicky, liečiv, přípravu, použitie, přípravy, flibanserinu, spôsob

Text:

...a chemickú stabilitu, poskytuje významnú výhodu v porovnaní s menej stabilnýmiformami tohto istého liečiva.Cieľom predloženého vynálezu je teda poskytnúť novú, stabilnú kryštalickú formu zlúčeniny flibanserin, ktorá spĺňa uvedene prísnepožiadavky kladené na farmaceutický účinné látky.S prekvapením sa zistilo, že voľná báza flibanserinuV špecifickej kryštalickej forme spĺňa uvedené požiadavky.Okrem toho sa zistilo, že V závislosti od...

Zariadenie na meranie miery špecifickej absorpcie vyžarovania v mobilnej telekomunikácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 26

Dátum: 30.07.2002

Autori: Chauvin Sébastien, Veysset Rémy, Picard Dominique

MPK: G01R 29/08

Značky: absorpcie, meranie, zariadenie, miery, vyžarovania, telekomunikácii, mobilnej, špecifickej

Text:

...telefónnym terminálom. celulárnej siete s časovým multiplexom, zariadenie podľa vynálezu je výhodne vybavené prostriedkami na príjem taktogenerovaného elektromagnetického pola a prostriedkami naobnovenie synchronizovaného hodinového signálu na obálke časového multiplexu uvedeného elektromagnetického pola. Prostriedky na synchrónnu detekciu môžu byť pripadne doplnené emulátorom na generovanie referenčného signálu.Zariadenie je výhodne...

Spôsob mobilizácie progenitorových/kmeňových buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11294

Dátum: 30.07.2002

Autori: Abrams Michael, Bridger Gary, Dale David, Broxmeyer Hal, Macfarland Ronald Trevor, Calandra Gary, Henson Geoffrey

MPK: A61K 38/19, A61K 31/555, A61K 31/33...

Značky: buniek, spôsob, mobilizácie

Text:

...5 612 478, 5 756 728, 5 801 281 a 5 606 053 a PCT publikácii WO O 2/26721 založenej na prihláške podanej 29. septembra 2000.0008 Skôr bolo zistené a opísané v PCT publikácii WO O 2/58653 založenej na prihláške podanej 1. februára 2000,že niektoré z polyamínových antivírusových činidiel opisaných v uvedených publikáciách majú vplyv na zvýšenie počtu bielych krviniek. Teraz bolo zistené, že polyamínové antivírusové činidlá opísané V uvedených...

Ochranné zariadenie pre ihlu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1639

Dátum: 30.07.2002

Autori: Minari Emanuele, Villa Danilo

MPK: A61M 5/32, A61M 5/50

Značky: zariadenie, ochranné

Text:

...čiastočné zavedenie do žily pacienta a ktorá naviac obsahuje zadnú časť 11 slúžiacu ako násadka kanyly,ktorá je opatrená vstupným otvorom 12 na zavedenie ihly 5 do kanyIy 3. Vstupný otvor 12 je taktiež určený na pripojenie k hadičke na dopravu tekutiny a pod. po vytiahnuti ihly 5. Ako je znázomené, kanyla 3 môže byť opatrená jedným alebo viacerými dodatočnými vstupnými otvonni 13. Samozrejme, kanyla 3 môže byt tiež použitá na zavedenie iných...

Keramická tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 953

Dátum: 30.07.2002

Autori: Winkelmann Manfred, Meier Peter, Pischek Stefan

MPK: C04B 37/02

Značky: tvarovka, keramická

Text:

...oceľovým obkladom, ktorého použitie jehospodárne a pri ktorom použitie bude oceľový obklad aj pri vysokých teplotách podliehať zníženej oxidácii.Podľa vynálezu je predstavená keramická tvarovka, ktorej povrch je prinajmenšom v úsekoch pokrytý oceľovým obkladom, pričom tento oceľový obklad na svojej ploche, ktorá nepokrýva tvarovku, je pokrytý prinajmenšom v úsekoch vrstvou látky zabraňujúci tvorbe okovín.Zníženie alebo zabránenie tvorby...

Spôsob prípravy frakcií bohatých na gliadín a glutenín z lepku vo vodnom médiu a v prítomnosti kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 868

Dátum: 30.07.2002

Autor: Roels Stefaan

MPK: A23J 3/00

Značky: gliadín, vodnom, spôsob, médiu, glutenín, lepku, přítomnosti, frakcií, kyseliny, bohatých, přípravy

Text:

...v disperzii a nakoniec sú glutenin a gliadín oddelené do príslušných frakcii.Tiež EP 992 193 sa týka metódy vodnej extrakcie, v ktorej je použitý vodný roztok s pH nižším alebo rovným 4,5 a obsahujúci 0,1 až 10 hmotnostne/objemových aspoň jednej organickej kyseliny. Medzi kyselinami, ktoré môžu byť vybrané, sú uvedené kyselina citrónová, mliečna, jablčná, octová, ale tiež kyselina fosforečná, a ich soli. Táto prihláška neposkytuje...

Výškovo prestaviteľná spojka prívesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 668

Dátum: 30.07.2002

Autor: Baumgartner Richard

MPK: B60D 1/00

Značky: přívěsů, výškovo, spojka, prestaviteľná

Text:

...l, je hlava 1 spojky otočne upevnená na držiaku 2 hlavy spojky pomocou ložiskového čapu 5. Ložiskový čap 5 je zasunutý do úložného vývrtu prechádzajúceho držiakom 2 hlavy spojky. Ako je zrejmé zobr. 2, je vo dvoch vzájomne privrátených kruhových drážkach ložiskového čapu 5 a držiaka 2 hlavy spojky zasunutý drôt 16. Jeho prostredníctvom sú obe súčasti neposuvne pridržiavané pri sebe. Držiak 2 hlavy spojky je na svojich oboch čelných stranách...