Archív za 2002 rok

Strana 45

Enzymatický spôsob pre enantiomérne štiepenie aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1303

Dátum: 30.08.2002

Autori: Salagnad Christophe, Gobert Claude, Dury Marie-odile

MPK: C12P 41/00, C12N 9/78, C12P 13/00...

Značky: enzymatický, enantiomérne, štiepenie, spôsob, aminokyselin

Text:

...V enantiomérnečistej forme podľa jednej z nasledujúcich reakčných schémpričom východiskový fenylacetamid sa získal acyláciou zodpoveda júceho amínu pôsobením kyseliny fenyloctovej, alebo tiež0005 Patentová prihláška W 0 98/50575 opisuje všeobecnejšie spôsob prípravy chirálnej l 3-aminokyseliny, ktorý zahŕňa uvedenie do styku racemickej zmesi uvedenej aminokyseliny s acylovým donorom a enzýmom Penicilĺn G-acylázou (alebo...

Nové dihydropteridinóny, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 902

Dátum: 30.08.2002

Autori: Quant Jens Jürgen, Redemann Norbert, Schnapp Gisela, Bauer Eckhart, Grauert Matthias, Breitfelder Steffen, Steegmaier Martin, Pohl Gerald, Eickmeier Christian, Lehmann-lintz Thorsten, Hoffmann Matthias

MPK: A61P 35/00, A61K 31/505, A61P 31/00...

Značky: nové, liečivá, použitie, dihydropteridinóny, spôsob, přípravy

Text:

...alebo S, R 8 vždy navzájom nezávisle vodík alebo zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej prípadne substituovaný C 1-C 4-alkyl, C 2-C 4-alkenyl, C 2-C 4-alkinyl a fenyl, prípadne vo forme ich tautomérov, ich racemátov, ich enantioměrov, ich diastereoizomérov a ich zmesí, ako aj prípadne ich farmakolo gicky prijateľných kyslých adičných solí.Výhodné sú zlúčeniny vzorca (I), v ktoromX a R 5 majú vyššie uvedený význam, a R 1 znamená vodík,R 2 zvyšok...

Pojazdné, najmä na vozidle upevniteľné zariadenie na úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v radoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 870

Dátum: 30.08.2002

Autor: Jordan Ernst

MPK: A01G 23/00

Značky: pojazdné, drevín, zariadenie, odstránenie, úplné, rastúcich, vozidle, rozdrvenie, upevniteľné, radoch, najmä

Text:

...ktoré sa však nehodiana úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v rade, napríklad ovocných stromov alebo0013 ZDE 44 16 195 Al je predovšetkým známy spôsob apojazdný stroj na vytinanie a spracovanie stromov. Pri tomto spôsobe je strom, ktorý sa má vyrúbať, odrezaný pomocou pracovnej hlavice (harvestor) nesenej žeriavom, je odvetvený, je odstránená koruna a kmeň je narezaný na kusy. Minimálne pri odstraňovaní koruny je strom pomocou...

Súprava tlačových farieb, potlačený predmet, spôsob tlače a použitie farbiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 773

Dátum: 30.08.2002

Autori: Bleikolm Anton, Degott Pierre, Müller Edgar, Despland Claude-alain

MPK: C09D 11/02, B41M 3/14, C09D 11/00...

Značky: potlačený, farbiva, tlače, tlačových, spôsob, súprava, farieb, použitie, předmět

Text:

...Všetky hore uvedené IR-absorbujúce tlačové farby A obsahujúce lR-absorbujúce farbivá alebo pigmenty - musia byť nanesené V individuálnych tlačových krokoch (prídavný priechod),výlučne použitých na tlač znaku absorbujúceho infračervené žiarenie na príslušný predmet. Uvedené farbivá absorbujúce infračervené žiarenie ďalej často prejavujú svoju vlastnú skutočnú farbu vo viditeľnom rozsahu (400 nm až 700 nm) spektra, spolu so stanovenými...

Obal z plošných prírezov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 753

Dátum: 30.08.2002

Autor: Chamier Von Gliszczynski Hartwig

MPK: B31B 11/00, B65D 85/30, B65D 5/48...

Značky: plošných, prírezov

Text:

...cesty pritom ležłia na hornej línii skladania.0026 Línie skladaní, skladanim tvoriace bočnú prepážku, zvierajú Iichobežníkovú plochu,výhodne ohraničenú okrajmi otvoru, dvoma susednými líniami skladaní a pozdĺžnou bočnou hranou vložky, pričom dolné rameno Iichobežnika je dlhšie než protilahlé horné. Bočná prepážka taktiež nemusi byť poskladaná pravouhlo, ale napr. polkruhovo a má potom len dve vonkajšie línie skladaní,vychádzajúce z horného...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca lumiracoxib

Načítavanie...

Číslo patentu: E 750

Dátum: 30.08.2002

Autori: Karnachi Anees Abdulquadar, Bateman Simon

MPK: A61P 29/00, A61K 31/185

Značky: obsahujúca, kompozícia, farmaceutická, lumiracoxib

Text:

...alebo jej farmaceutický prijateľnej soli, kde tableta obsahuje medzi 60 a 70 hmotn. kyseliny 5-metyl-2-(250009 (b) tlačené pokyny udávajúce, že sa jedna alebo viacfarmaceutických kompozícii s bezprostredným uvoľňovaním,obsahujúcich kyselinu 5-metyl-2-(T-chlór-G-fluóranilino)fe nyloctovú podáva orálne raz za deň.0010 Predložený vynález sa týka kompozície na liečenie ochorení sprostredkovaných cyklooxygenázou-2, kompozície obsahujúcej0011...

Ventil úpravníka vody usporiadaný v nádrži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 410

Dátum: 30.08.2002

Autori: Scanlan John Di (zomrel), Martin Bradley

MPK: F16K 31/52, F16K 31/04, F16K 11/065...

Značky: nádrží, ventil, úpravníka, usporiadaný

Text:

...kde vonkajšie časti komôr riadiacich ventilov úpravníka kvapaliny sú aspoň čiastočne vystavené tomu istému tlaku kvapaliny, akovnútome časti komôr riadiacich ventilov úpravníka kvapaliny.0011 Ešte ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšený systém úpravy kvapaliny, ktorý má riadiaci ventil úpravníka kvapaliny vyhotovený zo širokej škály0012 Ešte iným predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšený systém úpravy...

Pevná – kvapalná reakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 73

Dátum: 29.08.2002

Autori: Bogenstätter Thomas, Klopp Ingo, Munzinger Manfred, Franke Dirk

MPK: B01J 19/00, B01J 8/00, B01J 8/06...

Značky: kvapalná, pevná, reakcia

Text:

...reakčnej teplote. Prúdenie reakčnej suspenzie cez reakčnú zónu sa vyznačuje Reynoldovým číslom menej ako 20 000, výhodne menej ako 10000, predovšetkým výhodne menej ako 5000, to znamená, že ide hlavne olaminárne alebo slabé turbulentné prúdenie. Reakčná suspenzia bude vdôsledku toho vedená cez reakčnú zónu pri podmienkach nízkeho strihu. Výraz predĺžená reakčná zóna znamená, že pomer dĺžky k (najdlhšíemu) priemeru reakčnej zóny predstavuje...

Analýza a triedenie drevených dýh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 65

Dátum: 29.08.2002

Autor: Kairi Matti

MPK: B07C 5/342, B07C 5/14

Značky: dřevěných, analýza, triedenie

Text:

...homogenity a/alebo vláknitejštruktúry jednotlivých drevených dýh z veľkého počtu rôznych bodov na povrchu drevenej dyhy na základe optickej odrazivosti uvedeného povrchu, ktorá je vyjadrená jeho tmavosťou, akeď optická odrazivosť indikuje v jednotlivej drevenej dyhe I) množstvo lokálnych prvých oblastí, ktoré sú podstatne tmavšie ako prevládajúca tmavosť povrchu dyhy/dýh, vypočítaná hodnota hustoty suchej hmoty skúmanej drevenej dyhy pre...

Zariadenie a spôsob kryogénneho chladenia pre vysoko energetické operácie rezania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7320

Dátum: 29.08.2002

Autori: Frey John Herbert, Zurecki Zbigniew, Swan Robert Bruce, Harriott George Matthew, Zhang Xiaoguang

MPK: B23Q 11/00

Značky: zariadenie, kryogénneho, energetické, rezania, vysoko, spôsob, operácie, chladenia

Text:

...tvrdost pri najvyšších teplotách - tvrdé ale krehké kvalitatívne triedy cementovaných karbidov (VVC-Co) a ideálne moderné nekovove nástrojové materiály, ktoré ponúkajú vyššiu úroveň tvrdosti na úkor nízkej lomovej pevnosti a lomovej húževnatosti.0008 Tabulka 2 nižšie naćrtáva typické hodnoty priećnej lomovej pevnosti (TRS - Traverse Rupture Strength) a lomovej húževnatostí (Kto) hlavných skupín nástrojových materiálov.3 Tabuľka 2 Vybrané...

Spôsob výroby imunosupresíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6736

Dátum: 29.08.2002

Autori: Poornaprajna Acharya, Ganesh Sambasivam, Sreenilayam Gopeekrishnan

MPK: C07D 307/00

Značky: výroby, imunosupresíva, spôsob

Text:

...reakciou s dibenzylamínom.0013 Sodná soľ C 2 až C 10 kyseliny karboxylovej je vybraná z acetátu sodného, 2 ~etylhexanoátu sodného alebo kaprylátu sodného.0014 Zlúčenina vzorca I je konvertovaná na svoju amónnu soľ pôsobením amoniaku. Amónna soľ vzorca I je podrobená reakcii s acetátom sodným alebo s 2-etylhexanoátom sodným alebo kaprylátom sodným, aby sme dostali sodnú soľ zlúčeniny vzorca ľ.0015 Nasledujúce príklady ďalej ilustrujú...

Nanočasticové prísady, ktoré sú schopné pôsobiť ako oxidačné činidlo na zníženie množstva oxidu uhoľnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6010

Dátum: 29.08.2002

Autori: Li Ping, Hajaligol Mohammad

MPK: A24D 1/00

Značky: schopné, zníženie, množstva, činidlo, pôsobiť, oxidů, nanočasticové, oxidačne, přísady, uhoľnatého

Text:

...sorbentu a termoplastickej živice. Napriek tomu, že pre granule sorbentu jeaktívne uhlie výhodný materiál, uvádza sa, že namiesto neho, alebo doplnkom k aktívnemu uhliu, sa môžu použiť oxidy kovov,napríklad oxid železa. Avšak takéto katalyzátory majú nedostatky, pretože pri normálnych podmienkach fajčenia sa katalyzátory rýchle deaktivujú, napríklad rôznymi vedľajšími splodinami, vytvorenými počas fajčenia a/alebo teplom. Okrem toho, ako...

Trvalé vetranie pre hliníkové alebo plastové okná

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5820

Dátum: 29.08.2002

Autor: Adelhardt Peter

MPK: E06B 7/02

Značky: vetranie, okna, trvale, hliníkové, plastové

Text:

...rámu.Týmto uskutočnením podľa vynálezu vznikne teda zvlášťvýhodný prietok vzduchu, pretože sacie otvory na dolnom konci oknaa vyfukovacie otvory vo vnútornom priestore sú usporiadané na hornom konci, takže vznikne veľmi dobré pôsobenie ťahu. Studený nasávaný vzduch sa pri stúpaní nahor v bočných ramenách rámu ohrieva, takže vystupuje na vnútornej strane okna už predhriaty. Tým sa nielen zabráni prievanu, ale aj sa zabráni oroseniu...

Plynový motor so zapaľovaním riadiacej nafty a spôsob jeho prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12511

Dátum: 29.08.2002

Autori: Nishi Yoshifumi, Goto Satoru

MPK: F02M 21/02, F02D 19/10

Značky: zapaľovaním, motor, riadiacej, nafty, spôsob, prevádzkovania, plynový

Text:

...riadiacej nafty, navrhnutého predkladateľmi vynálezuObr. 2 je schematický pohľad ilustrujúci konštrukciu prvého prikladu podľa predkladaného vynálezu Obr. 3 je časový diagram znázorňujúci sposob prevádzkovania prveho prikladu plynového motora-3 Obr. 4 je graf ilustrujúci vzťah medzi podielom chybných zážihov a počtom otáčok motora za účelom porovnania účinkov prvého prikladu plynového motora podľa predkladaného vynálezu (plná čiara) s...

Spôsob spracovania tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5288

Dátum: 29.08.2002

Autori: Khloponin Viktor Nikolaevich, Zinkovsky Ivan Vasilievich, Schumacher Ewald, Schumacher Edgar

MPK: B22D 1/00, C21C 7/072

Značky: spracovania, spôsob, tekutého

Text:

...alebo zmesi plyn - prášok sa najviac približuje podstatným znakom spôsobu podľa vynálezu, a vzhľadom na to sa prijíma ako0014 Tento známy spôsob je charakterizovaný podstatnou nevýhodou počas prefukovania ocele pomocou plynu / zmesi plyn prášok sa kov V objeme panvice mieša nerovnomerne. Najmä V oblastiach, ktoré sa nachádzajú na vstupnom prívode plynu / zmesi plyn - prášok do ocele (najaktivnejšia zóna) tekutého kovu sú intenzívne pohyby...

Ohňovzdorná skriňová/panelová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3200

Dátum: 29.08.2002

Autor: Reynaers Martine

MPK: E06B 3/04, E06B 5/10, E06B 3/54...

Značky: ohňovzdorná, konštrukcia

Text:

...výstuž 3 vytvára dve komory 6 vyplnené ohňovzdorným materiálom 7, pričom vonkajšia výstuž 4 tiež vytvára dve komory 6 na vonkajšej strane vyplnené ohňovzdorným materiálom 7. V komore, vytvorenej medzivnútomou výstužou 3 a vonkajšou výstužou 4 a medzi pásmi 5, je tiež umiestnený ohňovzdorný materiál 7.0024 Panel 1, vuvedenom príklade, je ohňovzdorné sklo pozostávajúca z najmenej dvoch vrstiev medzi ktorými je fólia, ktorá pri pôsobení tepla...

Použitie fukánov pri liečení adhézií, artritídy a psoriázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3160

Dátum: 29.08.2002

Autori: Jackson John, Burt Helen

MPK: A61P 19/00, A61P 17/00, A61K 31/737...

Značky: psoriázy, fukánov, použitie, artritídy, adhézii, liečení

Text:

...aspekty, charakteristické vlastnosti, apod., môžu byť miešané a spojované, kombinované a obmeñované akýmkoľvek požadovanýmFukán môže byť určený na podávanie ako farmaceutická kompozicia obsahujúca fukán a terapeuticky účinné množstvo aspoň jedného ďalšieho lieku. Liekmôže byt aspoň jeden zpaklitaxelu, doxorubicínu, kamptotecinu, etopozidu, 3mitoxantrónu, metotrexátu, menadiónu, plumbaginu, juglónu, beta-Iaperchónu cyklosporínu,...

Organopolysiloxanové prostriedky vulkanizovateľné pri teplote miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2133

Dátum: 29.08.2002

Autori: Flannigan William Tait, Ridley Martin Brandon

MPK: C08K 5/00, C08L 83/00

Značky: prostriedky, teplotě, miestnosti, organopolysiloxanové, vulkanizovatelné

Text:

...pri teplote miestnosti v prítomnosti atmosférickej vlhkosti, vykazujú výbornú adhéziu k množstvu substrátov bez nutnosti aktiváciemateriálu a nevykazujú korozívne vlastnosti k medi, k jejzliatinám a iným bežne používaným kovom/plastom.Vynález opisuje spôsoby prípravy a vulkanizáciu kondenzovaného-vulkanizovaného, jednozložkového silikónového adhezivneho tesniaceho materiálu bez použitia organokovových katalyzátorov. Vynález používa...

Pyrolopyrimidy ako činidlá na inhibíciu cysteinproteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2115

Dátum: 29.08.2002

Autori: Sakaki Junichi, Missbach Martin, Teno Naoki, Irie Osamu, Iwasaki Genji, Betschart Claudia, Lattmann René, Hayakawa Kenji

MPK: A61P 29/00, A61K 31/529, A61K 31/519...

Značky: cysteinproteáz, pyrolopyrimidy, činidla, inhibíciu

Text:

...mono- alebo disubstituovaný nižším alkylom, aR 5 je aryl, aryl-nižší alkyl, aryloxy, aroyl alebo N-heterocyklyl, tak ako je už definované vyššie, akde R 5 je prípadne substituovanê R 7, znamenajúcim 1 až 5 substituentov zvolených z množiny halogén, hydroxy, CN, N 02 alebo oxo,alebo prípadne substituovaný (nižší-alkoxy, nižší-alkyl, aryl,aryloxy, aroyl, nižší-alkylsulfonyl, arylsulfonyl, amino, prípadne mono- alebo disubstituovaný nižším...

Jednotka a postup na uskutočňovanie fermentácie vysokej bunkovej hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9017

Dátum: 29.08.2002

Autori: Bödeker Berthold, Schmitt Franz, Von Hugo Hasso, Steiner Ulrich, Beckers Erhard, Konstantinov Konstantin, Naveh David, Kauling Jörg, Henzler Hans-jürgen

MPK: C12M 3/00

Značky: bunkovej, jednotka, hustoty, uskutočňovanie, postup, fermentácie, vysokej

Text:

...ako následok nedostatočného prívodu kyslíka k bunkám a nedostatočného Ladvádzania C 02 mimo fermentor, sú obzvlášť žiadúce systémy retencie buniek s malýmipracovnými objemami a súhlasne krátkym časom zadržania buniek v systéme retencie buniek.Okrem membránových ñltrov a jednotiek na filtráciu s krížovým tokom s nepohyblivými a pohyblivými membránami sa používajú špeciálne odstredivky a sedimentačnéTam, kde retencia buniek prebieha...

Tieno [2,3-d]pyrimidíny s kombinovanou LH a FSH agonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1484

Dátum: 29.08.2002

Autori: Hanssen Robert Gerard Jules Marie, Timmers Cornelis Marius

MPK: A61K 31/505, C07D 495/00, A61P 15/00...

Značky: aktivitou, tieno, agonistickou, 2,3-d]pyrimidíny, kombinovanou

Text:

...Kysle adičné soli zásad podľa vzorca I však tiež môžu nájsť použitie napríklad pri príprave alebo čistení farmaceutický prijateľnej zlúčeniny. Všetky soli, bud farmaceutický prijateľné alebo nie, sú zahrnuté V rámci tohto vynálezu.Príklady kyslých adičných solí zahmujú soli odvodené od minerálnych kyselín, ako napriklad kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina sírová, výhodne kyselina chlorovodíková, a organických kyselín...

Zariadenie na monitorovanie a ovplyvňovanie bdelosti vodiča vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1273

Dátum: 29.08.2002

Autor: Braun Uwe Peter

MPK: G08B 21/00

Značky: vodiča, vozidla, bdělosti, zariadenie, monitorovanie, ovplyvňovanie

Text:

...optiky vznikne väčší stupeň voľnosti, pokiaľ sa týka miesta montáže kamery.Kamera preto môže byť nainštalovaná aj na miestach, ktoréposkytujú dostatok miesta, avšak neumožňujú žiadne priamenasmerovanie kamery na zorné pole vodiča vozidla.Výhodné ďalej je, keď je usmerňovacia optika podľa ďalšieho uskutočnenia prostredníctvom automatického riadenia prestaviteľná v závislosti od polohy pri sedení a/alebo veľkosti vodiča vozidla. Tým je...

Axiálne ložisko hermetického kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1263

Dátum: 29.08.2002

Autori: Lilie Dietmar Erich Bernhard, Manke Adilson Luiz

MPK: F04B 39/00

Značky: kompresora, hermetického, axiálně, ložisko

Text:

...tento koncept, je opísané v brazílskom patente PI 8503054 spoločnosti White ConsolidatedIndustries, Inc. a týka sa hermetických kompresorov, v ktorýchje rotor elektromotora osadený pod blokom valca. Taktiež US 4 718 830 využíva podobné zostavenie osového ložiska.V tomto type konštrukcie, navrhnutom V patente PI 8503054, je osové ložisko, ktoré je zložené z dvoch prstencovitých plochých dráh (žliabkoch) ložiska a klietkou s guličkami,...

Naberák na drvenie a preosievanie kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 794

Dátum: 29.08.2002

Autor: Azzolin Guido

MPK: B02C 1/00, E02F 3/04

Značky: kameňa, preosievanie, naberák, drvenie

Text:

...žiadne upchávaniev dôsledku zablokovania spracovávaným materiálom.Ešte ďalšou úlohou je vyvinúť naberák, ktorý bude možne prispôsobiť pre rôzne samohybné vozidlá, a ktorýbude ľahko vyrobiteľný V celom rade rôznych veľkostí.Ďalšou úlohou je vyvinúť naberák, ktorý umožni dosahovať optimálne a najmä homogénne drvenie celého raduZhora uvedené úlohy boli v súlade s predmetom tohto vynálezu splnené tým, že bol vyvinutý naberák na drvenie a...

Glycínom substituované tieno[2,3-d]pyrimidíny s kombinovanou LH a FSH agonistickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 404

Dátum: 29.08.2002

Autori: Timmers Cornelis Marius, Kelder Jan, Hanssen Robert Gerard Jules Marie

MPK: A61P 15/00, C07D 495/00, A61K 31/505...

Značky: substituované, agonistickou, tieno[2,3-d]pyrimidíny, aktivitou, kombinovanou, glycínom

Text:

...V rozsahu od aktivity asi 0,l LH agonistickej stimulácie po asi 10 LH agonistickej stimulácie.Vynález ďalej poskytuje farmaceutické prípravky, ktoré zahmujú tieno 2,3 ~dpyrimidínové deriváty alebo ich soli, ktoré majú všeobecný vzorec I.Zlúčeniny podľa tohoto vynálezu teda môžu byť použité na liečenie. Ďalší aspekt vynálezu spočíva v použití tieno 2,3-dpyrimidínových zlúčenín, ktoré majú všeobecný vzorec l, na výrobu liekov na...

Hnací mechanizmus konvertora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 61

Dátum: 28.08.2002

Autori: Wurm Gerhard, Grimmel Rüdiger, Sundermann

MPK: C21C 5/50, C21C 5/46

Značky: hnací, mechanizmus, konvertora

Text:

...Ztoho vyplývajú vyžadované možnostinastavenia hriadeľa vo všetkých radiálnych smeroch.0009 Aby sa pri aretačnom zariadení zachovala nastavená poloha, navrhuje dokument GB 590 202 A, že sa excenter na kónických, rotačne symetrických plechoch zachytáva vonkajším skrutkovým spojom pomocou stahovacieho svorníka. Ide o zjavne nanajvýš nákladné a komplexné uskutočnenie, ktorévyžaduje podstatne väčší konštrukčný priestor.0010 Vychádzajúc z uvedeného...

Lanceta na odber krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 49

Dátum: 28.08.2002

Autor: Argauer Herbert

MPK: A61B 5/15

Značky: lanceta, odber

Text:

...pri relatívnom otáčani medzi hlavovou časťou a základnou časťou spôsobí axiálnypohyb hlavovej časti relatívne voči základnejčasti. Miesto viac alebo menej nekontrolovanej manipulácie na odtiahnutie hlavovej časti z koncovej oblasti ihly zaručuje vodiacezariadenie vačiek riadený axiálny pohyb hlavovejčasti preč od základnej časti pri prakticky úplnom odľahčení ihly lancety od axiálnych síl pred a v priebehu oddeľovania hlavovej časti,...

Jednorazová plienka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3932

Dátum: 28.08.2002

Autor: Yoshioka Toshiyasu

MPK: A61F 13/15, A61F 13/42

Značky: plienka, jednorázová

Text:

...prostriedkom zobrazujúcim daný tvar inou farbou než sú tie na zadnej vrstve ana strednej vrstve, takže je obrázok viditeľný zo zadnej strany zadnej vrstvy, pričom stredná vrstva je vložená medzi zadnou vrstvou a jadrom afarbiaci prostriedok je aplikovaný aspoň na jednom zpovrchov zadnej vrstvy aprostrednej vrstvy, ktoré sú vzájomne protiľahlé, a moč uvoľnený na plienku rozpúšťa povrchovo aktívne činidlo a farbiaci prostriedok, potom...

Rezací horák s multifunkčnou horákovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2899

Dátum: 28.08.2002

Autor: Vossberg Rainald

MPK: F23D 14/48

Značky: hlavou, horák, horákovou, řezací, multifunkčnou

Text:

...toho je potrebné použiť vždy podľa hrúbky rezaného predmetu a rezacích parametrov pomaly horiaci alebo rýchlo horiaci vykurovací plyn. Pri známom rezacom horáku musí byt na tento účel k dispozicii výberrôznych rezacích dýz a im zodpovedajúcich ohrievacích dýz, čo so sebou nesie zodpovedajúce náklady na skladovanie a výmenu rôznych dýz.0009 Známy rezací horák má sice kompaktnú stavbu, ale je koncipovaný výlučne na použitie s dýzami, ktoré...

Rezací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9050

Dátum: 28.08.2002

Autor: Vossberg Rainald

MPK: F23D 14/42, F23D 14/54

Značky: horák, řezací

Text:

...u ohrievacej a rezacej dýzy vyžaduje vysoké nároky na dodržanie potrebnej presnosti rozmerov.0011 Pri prevádzke rezacieho horáka dochádza k znečistenlam, hlavne vedení rezacieho kyslíka, ktoré vedú k poklesom výkonov. Preto je potrebné pravidelné čistenie, pri ktorom musia byť dýzy plne rozobrané. To sa nevýhodne prejavuje na vzájomnom zodpovedaní kužeľovitých styčných plôch ohrievacej dýzy a rezacej dýzy a môže okrem toho viesť k...

Zloženie ocele s veľmi vysokou pevnosťou, spôsob výroby výrobku z takejto ocele a výrobok vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1550

Dátum: 28.08.2002

Autori: Mesplont Christophe, Vandeputte Sven, Jacobs Sigrid

MPK: C21D 8/02, C22C 38/02, C22C 38/04...

Značky: týmto, spôsob, takejto, zloženie, výroby, výrobok, výrobků, ocele, pevnosťou, vyrobený, velmi, spôsobom, vysokou

Text:

...že meď veľmi zhoršuje húževnatosť teplom ovplyvnenejoblasti po zváraní a preto zhoršuje zvárateľnosť. Je to tiežčasto spojené s problémami krehkostí za tepla.0005 Dokument EP 0019193 opisuje spôsob výroby dvojfázovej ocele, obsahujúcej hlavne jemnozrnný ferit s V ňom rozptýlenými zrnami martenzitu. Zloženie obsahuje 0,05 až 0,2 C, 0,5 až 2,0 Si, 0,5 až 1,5 Mn, 0 až 1,5 Cr, 0 až 0,15 V, 0 až 0,15 Mo, 0 až 0,04 Ti, 0 až 0,02 Nb....

Kompozícia na liečenie Parkinsonovej choroby obsahujúca antagonistu receptora CB1 a produkt, ktorý aktivuje dopaminenergickú neurotransmisiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 949

Dátum: 28.08.2002

Autori: Piot-grosjean Odile, Benavides Jésus, Henin Yvette, Boccio Daniel

MPK: A61K 31/397, A61K 45/00, A61K 31/4353...

Značky: produkt, parkinsonovej, ktorý, kompozícia, liečenie, receptora, aktivuje, antagonistu, neurotransmisiu, dopaminenergickú, choroby, obsahujúca

Text:

...ktoré je prekurzorom dopamínu, je možné uviest ako dopaminergické agonisty nasledujúce produkty bromocriptine (Novartis), cabergoline (Pharmacia Corp ), adrogo lide (Abbot Laboratoires), BAM-1110 (Maruko Seiyaku Co Ltd), Duodopa (Neopharma), L-dopa, dopadose (Neopharma), CHFl 5 l 2Predmetom vynálezu je teda kombinácia jedného alebo niekoľkých antagonistov receptora CBI, zvolených z množiny zahŕňajúcej N-1-bis-(4-chlórfenyl)mety 1...

Piperidínové deriváty užitočné ako CCR5 antagonisty na liečenie HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 903

Dátum: 28.08.2002

Autori: Scott Jack, Miller Michael, Palani Anandan

MPK: C07D 401/00, A61K 31/435, A61P 31/00...

Značky: antagonisty, liečenie, piperidínové, deriváty, užitočné

Text:

...alkyl, halogénalkyl a cykloalkylR 8 znamená l, 2 lebo 3 substituenty vybrané zo skupiny, ktorá zahrnuje H, halogén, (Cj-Cgalkyl,(Ci-Ceàalkoxy, -CFz, -OCF 3, CH 3 C(0)-, -CN, CH 3 SO 2-, CF 3 SO 2- a -NHz, kde R 8 môžu byt rovnaké alqebo lroôzne a keďje prítomných viac ako jeden RS, vyberajú sa nezávisleR , R a B môžu byť rovnake alebo rôzne a každý z nich sa nezávisle vyberá zo skupiny, ktorá zahmuje vodík, (C.-C 5)alkyl a -(C 1-C...

Metylén-4-azasteroidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 803

Dátum: 28.08.2002

Autori: Menzenbach Bernd, Elger Walter, Hillisch Alexander, Schöllkopf Klaus, Schweikert Hans-udo, Droescher Peter

MPK: A61K 31/58, C07J 73/00, A61P 5/00...

Značky: metylén-4-azasteroidy

Text:

...tele, napríklad alopregnanolón, môžu pôsobiť ako neurosteroidy a s neurosteroidmi interagovat. Poruchy tejto funkcie sa môžu prejavovať V poškodzovaní úsudku. Možné indikácie pre látky podľa vynálezu sú ochorenia prostaty, alopecia mužského typu a akné a hirzutizmus, ako aj rôzne gynekologické klinické stavy ochorenia, ako predmenštruačný syndróm. Pri jeho vzniku hrá výskyt 5 d-redukovaných metabolitov progesterónu v CNS dôležitú úlohu....

Zariadenie a spôsob na ovinutie galoše okolo obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 513

Dátum: 28.08.2002

Autor: Asici Yasar Bozkurt

MPK: A43B 3/16, A43D 11/00

Značky: ovinutie, obuvi, zariadenie, spôsob, galoše, okolo

Text:

...dvoma hriadeľmi (6). Uvedené hriadele (6) ktoré sú otáčané motorom (4), prenášajú tento kruhový rotačný pohyb vytvorený ich osami na dráhu (5), takze uvedený rotačnýpohyb je menený na lineámy pohyb, ktorý umožní uvedenej dráhe (5) pohybovať sa po horizontálnej rovine.Dve dráhy (5) sú usporiadané V nadradenej polohe, t.j. jedna nad druhou, pričom medzi gumenými pásmi tvoriacimi dráhu (5) je vytvorená medzera, cez ktorú môže prejsť najmenej...

Spojovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 172

Dátum: 27.08.2002

Autori: Tucker Mark Daniel, Browning Robert, Stathem Ralph, Driggers Matt, Mahoney Patrick

MPK: B41J 2/175

Značky: obvod, spojovací

Text:

...Obr. 3 je schematický pohľad v náryse z boku zásobníka preatramentovú tryskovú tlač z obr. 2.0010 Obr. 4 je schematický pohľad zospodu na zásobník pre0011 Obr. 5 je schematický podrobný pohľad na uskutočneniechybného obvodu zásobníka z obr. 2.0012 Obr. 5 A je schematický podrobný pohľad na ďalšie uskutočnenieohybného obvodu zásobníka z obr. 2.0013 Obr. 6 je schematický podrobný pohľad na iné uskutočneniechybného obvodu zásobníka z obr....

Náhodné butadién-izoprénové kopolyméry s trans-1,4 štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12557

Dátum: 27.08.2002

Autori: Sommazzi Anna, Masi Francesco, Santi Roberto, Ricci Giovanni, Battistella Marco

MPK: C08F 236/06, C08F 236/08, C08L 9/00...

Značky: kopolymery, trans-1,4, náhodné, strukturou, butadién-izoprénové

Text:

...a vinylové štruktúry a pričom sa kopolyméry vyznačujú tým, že majú hodnotu MW v rozmedzí od 200 x 103 do 500 x 103 a hodnotu Mw/M., v rozmedzí od 1,7 do 4.Vynález sa tiež týka náhodných kryštalických butadién-izoprénových kopolymérov s trans-IA štruktúrou, ktore majú moláme zloženie butadién/izoprén v rozmedzí od 85/ l 5 do98/2 a teplotu topenia v rozmedzí od 100 °C do 50 °C, pričom obvyklými analytickými postupmi nie sú detekované 1,4-cis...

Farmaceutické prostriedky na liečenie astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5638

Dátum: 27.08.2002

Autori: Sharpe Stefan, Hart John, Sequeira Joel

MPK: A61K 9/12

Značky: liečenie, farmaceutické, prostriedky, astmy

Text:

...mometazón furoátu k formoterol fumarátu je okolo 400 g mometazón furoátu kokolo 12 g formoterol fumarátu, až okolo 50 pg mometazón furoátu k okolo 6 g formoterol fumarátu, kde formoterol fumarát flokuluje s mometazón furoátom, a kde prostriedok obsahuje menej ako 0,1 produktu epoxidového rozkladu mometazón furoátu,Predložený vynález sa tiež týka dávkovacieho inhalátora obsahujúceho prostriedok vo forme aerosólovej suspenzie na inhaláciu, kde...

Kryštály derivátu hydroxynorefedrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4399

Dátum: 27.08.2002

Autori: Akahane Satoshi, Hotei Yukihiko, Sonehara Junichi, Harada Hiromu, Isawa Hidetoshi, Kasai Kiyoshi

MPK: A61P 13/00, A61K 31/21, C07C 217/00...

Značky: hydroxynorefedrínu, krystaly, derivátů

Text:

...cps a horizontálna os znázorňuje difrakčný uhol v 26.Obr. 2 zobrazuje práškový röntgenový difrakčný záznam kryštalickej formy B zlúčeniny (I) získanej vpríklade 3, kde Vertikálna os znázorňuje intenzitu röntgenovéhožiarenia v cps a horizontálna os znázorňuje difrakčný uhol v 26. NAJLEPŠÍ SPÓSOB, AKÝM JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ TENTO VYNÁLEZZlúčenina znázomená vzorcom (I) podľa tohto vynálezu a jej príslušné kryštalické formy A a B môžu byt vyrobené...

Deriváty stilbénu a ich použitie na naviazanie a zobrazenie amyloidových plakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15082

Dátum: 27.08.2002

Autori: Kung Hank, Zhuang Zhi-ping, Kung Mei-ping

MPK: A61K 51/04, C07C 211/52, A61P 25/28...

Značky: použitie, naviazanie, plakov, deriváty, zobrazenie, stilbenu, amyloidových

Text:

...CG sú 2 800, 370, 300, respektíve 250 nM(1997. Ukázalo sa, že tieto zlúčeniny sa selektívne viažu na AB (l-40) peptidove agregáty in vitro, ako aj na ñbrilárne depozitá AB na rezoch mozgu s AD (Mathis, C. A., et al., Proc. XIIth Intl. Symp. Radiopharm. Chem., Uppsala, Sweden 94-95 (1997.0006 Amyloidóza je stav vyznačujúcí sa akumuláciou rôznych nerozpustných, ñbrilárnych proteínov v tkanivách pacienta. Amyloidové depozitum sa vytvára...