Archív za 2002 rok

Strana 43

Insekticídne hnojivové zmesi a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282571

Dátum: 06.09.2002

Autori: Schütte Manfred-heinrich, Baron Gerhard

MPK: A01N 25/34, A01N 25/12, A01N 51/00...

Značky: zmesí, výroby, insekticídne, spôsob, hnojivové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tvarovo stabilné zmesi, ktoré obsahujú aspoň jednu zlúčeninu vzorca (I), spôsob výroby uvedených zmesí a ich použitie.

Antagonisty progesterónu na výrobu liekov na ošetrenie dysfunkčného maternicového krvácania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282570

Dátum: 06.09.2002

Autori: Chwalisz Kristof, Stöckemann Klaus

MPK: A61K 31/57, A61K 31/575

Značky: ošetrenie, liekov, progesteronu, výrobu, krvácania, maternicového, antagonisty, dysfunkčného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie kompetitívnych antagonistov progesterónu na výrobu liekov na ošetrenie dysfunkčných maternicových krvácaní, ako sú metrorágie, menorágie a hypermenorea.

Zariadenie na vytváranie ochranného povlaku na spoji medzi prípojnou tvarovkou a podzemným rozvodným potrubím tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282569

Dátum: 06.09.2002

Autor: Stringhetta Sandrine

MPK: F16L 58/18

Značky: prípojnou, spoji, povlaků, tekutiny, tvarovkou, rozvodným, medzi, potrubím, zariadenie, ochranného, vytváranie, podzemným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vytváranie ochranného povlaku, predovšetkým proti korózii, na spoji medzi prípojnou tvarovkou (10) a podzemným rozvodným potrubím (1) tekutiny, dodatočne upevnenou na potrubí (1) na pripojenie potrubnej prípojky (12) v prístupovej jame (2). Obsahuje jednak nosič (30), nesúci dve formové polovice (21, 22), vymedzujúce po vzájomnom zosadení a po uvedení do formovacej polohy okolo prípojnej tvarovky (10) a potrubnej...

Redukčné zariadenie typu vírivého lôžka na redukovanie čiastočiek železných rúd a spôsob redukovania čiastočiek železných rúd s použitím tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282568

Dátum: 06.09.2002

Autori: Lee Il Ock, Kim Hang Goo, Jung Bong Jin, Kim Yong Ha, Hauzenberger Franz

MPK: C21B 13/14, C22B 5/14

Značky: vířivého, zariadenie, redukovanie, spôsob, redukovania, použitím, zariadenia, lôžka, čiastočiek, redukčné, tohto, železných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje v usporiadaní za sebou postupne vysušovaciu/predhrievaciu pec, prvú redukčnú pec na predredukovanie a druhú redukčnú pec na konečné redukovanie, keď každá uvedená pec využíva prebublávajúce vírivé lôžko a je vždy prepojená s pridruženým vírivým odprašovačom, pričom každá uvedená pec má kužeľovitý tvar, ktorý sa pravidelne rozširuje smerom nahor, čím je jednak významne znížená elutriácia jemných čiastočiek a jednak zvýšená...

Orálny farmaceutický prostriedok proti kašľu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282567

Dátum: 06.09.2002

Autor: Galli Angeli Depalmo

MPK: A61K 31/415, A61K 31/485

Značky: prostriedok, farmaceutický, kašľu, orálny, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny farmaceutický prostriedok proti kašľu, ktorý dovoľuje významný styk svojich zložiek so sliznicovými membránami bukálnej dutiny. Obsahuje centrálne pôsobiace antitusikum alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a benzydamín alebo jeho farmaceuticky prijateľnú adičnú soľ s kyselinou, výhodne vo forme pastilky, bonbónu, žuvacej tablety alebo žuvacej gumy.

Deriváty benzimidazolu, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282566

Dátum: 06.09.2002

Autori: Cupps Thomas Lee, Bogdan Sophie Eva

MPK: C07D 403/12, A61K 31/415

Značky: farmaceutický, deriváty, prostriedok, použitie, benzimidazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty benzimidazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom (a) R predstavuje nesubstituovaný C1-3 alkanyl alebo alkenyl, (b) R' je vybraný zo súboru zahrnujúceho vodík, nesubstituovaný C1-C3 alkanyl alebo alkenyl, nesubstituovanú skupinu C1-C3 alkyltio alebo alkoxy, hydroskupinu, tioskupinu, kyanoskupinu a halogén a (c) R'' je vybraný zo súboru zahrnujúceho vodík, metyl, etyl a izopropyl, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto...

Skládka odpadov v svahovom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 282565

Dátum: 06.09.2002

Autori: Pastorek Ladislav, Franzenová Drahomíra

MPK: B65G 3/02

Značky: teréne, svahovom, skládka, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skládky odpadov vytvorenej vrezaním telesa skládky do svahového terénu, ktorá umožňuje vybudovať skládku odpadov aj v teréne s litologiou nevhodnou na skládkovanie. Po uzatvorení skládky vybudovanej podľa vynálezu sa nenaruší pôvodný charakter krajiny.

Zariadenie na zakrytie transportného vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 282564

Dátum: 06.09.2002

Autor: Graaff Wolfgang

MPK: B60J 10/10, B61D 39/00

Značky: vozidla, transportného, zariadenie, zakrytie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zakrytie vozovou plachtou transportného vozidla, najmä železničných vagónov a nákladných áut, pričom tesniaco upevnená vozová plachta je na jednej alebo oboch čelných stranách vozidla prichytená o podperné oblúkové vzpery a prečnieva cez bočné hrany ložnej plochy vozidla v smere na ňu pôsobiacej tiaže, pričom pozdĺž bočných hrán (1) vyčnieva vždy priebežná upínacia lišta (4), ktorá vozovú plachtu (5) zvierajúco lemuje v priečnych...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282563

Dátum: 06.09.2002

Autori: Gante Joachim, Juraszyk Horst, Wurziger Hanns, Raddatz Peter, Bernotat-danielowski Sabine, Melzer Guido

MPK: C07D 207/26, A61K 31/42, C07D 211/08...

Značky: přípravy, oxazolidinónu, použitie, prostriedok, spôsob, farmaceutický, ktorý, obsahuje, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená R skupinu všeobecného vzorca (a), kde znamená n 1 alebo 2, R1 H, R2 OH, OA, Oar, Ohet, NHOH, NH2, NHA, alebo NA2, R3 A-CO, ArCO, Het-CO, Het-O-CO-, Ar-O-CO, A-O-CO, Ar-SO2, alebo A-SO2, A C1-6alkyl, Ar C6-10aryl, difenylmetyl, alebo benzyl, ktoré sú prípadne substituované 1, 2 alebo 3 substituentmi zo súboru A, F, Cl, Br, J, AO, -O-CH2-O, COOA, COOH, CF3, OH, NO2, CN, -O-CO-A,...

Držiak kefy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282560

Dátum: 06.09.2002

Autor: Bormann Jürgen

MPK: H01R 39/40

Značky: držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak kefy obsahuje kefovú skrinku (2), ktorá je vytvorená zo zvinutého plechu a je v nej uložená kefa (3) obdĺžnikového prierezu. Kefová skrinka (2) má aspoň proti jednej z pozdĺžnych bočných plôch (3.1, 3.2) kefy (3) vytvorené osadenie (2.5, 2.6). Prierez kefovej skrinky (2) je väčší ako prierez uloženia (1.1) tvaru písmena U kefovej dosky (1), do ktorej je kefová skrinka (2) vložená.

Kolektorový motor, hlavne otáčkovo regulovateľný jednofázový sériový motor na pohon automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282559

Dátum: 06.09.2002

Autor: Bormann Jürgen

MPK: H02K 5/14, H02K 5/22

Značky: automatických, sériový, regulovatelný, pohon, motor, otáčkovo, jednofázový, kolektorový, hlavne, práčok

Zhrnutie / Anotácia:

Motor je vybavený axiálne zvonku na ložiskovom štíte (L) umiestnenou nosnou doskou (T), ktorá aspoň čiastočne obklopuje ložiskový čap (LH) stupňovite oddelený, axiálne vyčnievajúci pred ložiskovým štítom (L). Prostredníctvom otvorov (L1 L2 L3) ložiskového čapu (LH), prípadne ložiskového štítu (L), sú pretianuteľné kefy (3) na vznik kontaktu s kolektorom (KL), na vytvorenie kontaktu so statorovým vinutím (W1) a na lícovanie so statorovým zväzkom...

Obal na plechovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282558

Dátum: 06.09.2002

Autori: Stout James, Oliff James

MPK: B65D 65/00, B65D 75/00

Značky: plechovky

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (42) obsahuje násobky nápojových plechoviek (10) usporiadané do skupín najmenej dvoch vertikálne usporiadaných poschodí, obal usporiadaný okolo skupiny plechoviek a oddeľovací panel (30) nachádzajúci sa medzi hornými a dolnými vzájomne susediacimi poschodiami. Plechovky v každom poschodí majú svoje osi usporiadané vertikálne a navzájom paralelne. Obal obsahuje horný a dolný panel, vzájomne spojené párom postranných panelov (74, 90) tak, že...

Spôsoby syntézy konjugátov inzulínový polypeptid-oligomér, a konjugáty proizulínový polypeptid-oligomér a spôsoby ich syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6641

Dátum: 06.09.2002

Autori: Radhakrishnan Balasingham, Soltero Richard, Ekwuribe Nnochiri

MPK: C07K 14/435, A61K 38/28

Značky: proizulínový, syntézy, konjugátov, polypeptid-oligomér, spôsoby, konjugáty, inzulínový

Text:

...proinzulínu a poskytujú monokonjugát proinzuIín-oligomér, a (ii) enzymatické štiepenie C-peptidu a vedúceho peptidu z monokonjugátu proinzuIín-oligomér za vzniku monokonjugátu inzulín-oligomér.0018 V súlade s dalším uskutočnením predloženého vynálezu monokonjugat proinzulln-oligomér zahmuje proinzulln a oligomér, pričom proinzulln zahrnuje inzulín s A-reťazoom a B-reťazcom spájajúci C-peptid viazaný na prvom konci k C-koncu B-reťazca a...

Absorpčná štruktúra v absorpčnom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282556

Dátum: 06.09.2002

Autori: Steger Christina, Österdahl Eje, Guidotti Edward, Widlund Urban

MPK: A61L 15/60

Značky: absorpčnom, absorpčná, výrobků, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčná štruktúra v absorpčnom výrobku, ako je plienka, chránič pri inkontinencii, hygienická vložka a podobne obsahuje hydrofilné vlákna, má prednú a zadnú časť (4, 5) a rozkrokovú časť (6) umiestnenú medzi nimi, pričom rozkroková časť (6) má zvlhčovaciu oblasť (16), do ktorej smeruje hlavná časť vylučovanej kvapaliny. Absorpčná štruktúra zahŕňa prvé množstvo častíc superabsorpčného materiálu (15) a druhé množstvo častíc superabsorpčného...

Univerzálne prídavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282555

Dátum: 06.09.2002

Autor: Kucharovič Jozef

MPK: B24B 23/02, B24B 25/00

Značky: zariadenie, univerzálne, přídavné

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne prídavné zariadenie, najmä k ručnej elektrickej uhlovej brúske, tvorené držiakom agregátu, prítlačným rámom, nastavovacím mechanizmom, nosným rámom, sústavou krytov a vodiacim rámom, pri ktorom je držiak (10) agregátu otočne spojený s prítlačným rámom (20) a nastavovacím mechanizmom (30) kyvne uložený na nosnom ráme (40). Na držiaku (10) agregátu je upevnený pevný ochranný kryt (50) korešpondujúci s otočným ochranným krytom (60) a...

Zmes obsahujúca organický fosfit alebo fosfonit, spôsob stabilizácie organických fosfitov a fosfonitov, použitie organického amínu v kombinácii so soľou kovu, ktorý viaže kyselinu, a stabilizovaný organický fosfit alebo fosfonit

Načítavanie...

Číslo patentu: 282554

Dátum: 06.09.2002

Autori: Salathé Ronald, Quotschalla Udo, Zingg Jürg, Pauquet Jean-roch, Linhart Helmut

MPK: C08K 3/22, C07F 9/32, C07F 9/40...

Značky: ktorý, fosfitov, stabilizácie, organicky, organického, obsahujúca, spôsob, stabilizovaný, použitie, kyselinu, viaže, kovů, fosfit, kombinácii, organických, fosfonitov, solou, aminu, fosfonit

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zmes obsahujúca (a) 25 až 99 % hmotn. organického fosfitu alebo fosfonitu, (b) 0,01 až 50 % hmotn. organického amínu a (c) 0,01 až 25 % hmotn. soli kovu, ktorý viaže kyseliny, vztiahnuté vždy na celkovú hmotnosť zmesi. Ďalej sa opisuje spôsob stabilizácie organického fosfitu alebo fosfonitu proti hydrolýze pridaním organického amínu a soli kovu, ktorý viaže kyseliny. Opísané zmesi sa vyznačujú výbornou odolnosťou proti hydrolýze a...

Spôsob výroby skrine obsluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282553

Dátum: 06.09.2002

Autori: Kroebl Nieto Rodolfo, Altes Balana Josep Ma

MPK: H05K 1/03, B23K 35/26, H05K 3/28...

Značky: výroby, skříně, obsluhy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby skrine obsluhy a jej častí, pri ktorom sú najskôr zhotovené čapy, pripravené prívodné káble a polotovary dosiek s tlačenými obvodmi, pričom na dosky s tlačenými obvodmi sú prispájkované jednotlivé súčasti, potom sú dosky s tlačenými obvodmi podrobené operácii konečnej úpravy, v priebehu ktorej sú vybavené náterom, potom nasleduje kompletizácia skrine obsluhy. Operácia spájkovania dosiek s tlačenými obvodmi sa uskutočňuje...

Spôsob výroby za studena lisovaných brikiet obsahujúcich železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 282552

Dátum: 06.09.2002

Autori: Kopper Klaus, Schrey Günter, Katzensteiner Karl, Tessmer Gero

MPK: C22B 1/242

Značky: brikiet, spôsob, studena, výroby, obsahujúcich, železo, lisovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe za studena lisovaných brikiet obsahujúcich železo z hutnej odpadovej látky obsahujúcej železo, zmiešanej so spojivom sa na dosiahnutie vysokej pevnosti brikiet a kvôli dosiahnutiu takmer úplnej redukovateľnosti magnetitickej hutnej odpadovej látky (1), ako okovín, sa táto magnetitická hutná odpadová látka (1), ako okoviny, mieša s hematitickou jemnou látkou (50) pri tvorbe vrstvy (10) pozostávajúcej z častíc (5) hematitickej pevnej...

Podvozok koľajových, obzvlášť nízkopodlažných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282551

Dátum: 06.09.2002

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61C 9/52, B61F 3/16

Značky: nízkopodlažných, obzvlášť, podvozok, vozidiel, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových, obzvlášť vozidiel mestskej a prímestskej dráhy obsahujúcu hnaciu jednotku (B) pozostávajúcu z prevodovky (11), ktorej hnací hriadeľ (12) je prepojený s jedným kolesom (7) podvozka, a z motora (10) umiestneného nad prevodovku, pričom motor (10) je pripojený zhora a prevodovka (11) zdola na nosnú prírubu (15), ktorá je podopretá pružinami (20, 20') uloženými na spodných ramenách úložných strmeňov (21, 21') pripevnených na...

Kompozícia na ošetrenie vlasov alebo pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282550

Dátum: 06.09.2002

Autori: Robbins Clarence, Patel Amrit

MPK: A61K 7/06, A61K 7/48

Značky: ošetrenie, pokožky, vlasov, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na ošetrenie vlasov, vlákien alebo pokožky so zlepšenou stabilitou pri zvýšenej teplote dosiahnutej prítomnosťou stabilizačného činidla, ktorým je alkohol s dlhým reťazcom alebo jeho derivát, obsahuje kvapalné médium, emulgačné činidlo, látku ošetrujúcu vlákna alebo pokožku, ktorá je nerozpustná v uvedenom kvapalnom médiu a emulgovaná, suspendovaná alebo dispergovaná v uvedenom kvapalnom médiu, a alkohol s dlhým reťazcom alebo jeho...

Spôsob stabilizácie naloxonhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282549

Dátum: 06.09.2002

Autor: Raffelsberger Bernd

MPK: A61K 47/02, A61K 47/06, A61K 31/485...

Značky: naloxonhydrochloridu, spôsob, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob stabilizácie naloxonu a jeho solí zabránením dimerizácii naloxonu na 2,2'-dinaloxon pomocou vhodných stabilizátorov, najmä oxidu siričitého a siričitanu sodného.

Substituované aminoalkánfosfónové kyseliny, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282548

Dátum: 06.09.2002

Autori: Allgeier Hans, Acklin Pierre, Ofner Silvio, Veenstra Siem Jacob, Auberson Yves

MPK: C07F 9/6509, A61K 31/675

Značky: obsahujú, aminoalkánfosfónové, použitie, přípravy, farmaceutické, kyseliny, substituované, prostriedky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované aminoalkánfosfónové kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je hydroxyskupina alebo alifatický, aralifatický alebo aromatický zvyšok, X je dvojväzbový alifatický, cykloalifatický, cykloalifatickoalifatický, aralifatický, heteroarylalifatický alebo aromatický zvyšok, R2 je vodík alebo alifatický alebo aralifatický zvyšok, alk je alkylidén s 1 až 4 atómami uhlíka, R3, R4 a R5 nezávisle od seba sú vždy vodík, alkyl s...

Mobilné zariadenie na ochranu proti vysokej vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 282505

Dátum: 06.09.2002

Autori: Krill Hans-joachim, Heringhaus Klaus

MPK: E02B 7/22, E02B 3/10, E02B 7/00...

Značky: mobilné, zariadenie, proti, vysokej, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilné zariadenie na ochranu proti vysokej vode má nad sebou usporiadané, na svojich koncoch uzavreté hadice (1) s najmenej jednou vodnou prípojkou. Týmito koncami sú hadice (1) uvoľniteľne pripevnené v pridržiavacích zariadeniach (2). Pridržiavacie zariadenia (2) samotné sú uvoľniteľne zakotvené na základovej doske (3a), ktorá je pripevnená na základe (3) vytvorenom v zemi.

Príchytka plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282503

Dátum: 06.09.2002

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47B 96/00, A47F 3/12, E05C 1/02...

Značky: príchytka, materiálov, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Príchytka plošných materiálov každého druhu bez narušenia alebo poškodenia plošného materiálu pozostávajúca z telesa (1), vložky (2) príchytky a prítlačných prvkov (3), ktorá má teleso (1) tvaru U, ktorého jedna strana je kratšia a je vybavená ohybom (5) a otvormi (4) na prítlačné prvky (3). Vložka je vybavená ohybom (10), vymedzovacím prvkom (11) a zaisťovacími tŕňmi (13).

Hybridná a tandémová expresia neisseriových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17790

Dátum: 06.09.2002

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: C07K 14/22, A61K 38/16, C12N 15/62...

Značky: hybridná, neisseriových, proteínov, expresia, tandemová

Text:

...Vynález sa týka (a) nukleovej kyseliny kódujúce vyššie opísané proteiny, (b) vektorov obsahujúcich tieto nukleokyselinové sekvencie, (c) hostiteľských buniek obsahujúcich tieto Vektory, (d) kompozícii obsahujúcich proteiny alebo nukleové kyseliny podľa vynálezu, ktoré môžu byt vhodné ako imunogénne kompozície (napríklad vakcíny) alebo ako diagnostické činidlá, (e) týchto kompozícii na použitie ako liečivo (napriklad ako vakcíny) alebo ako...

Pomôcka vhodná na použitie ako externý stabilizátor srdcovej základne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4230

Dátum: 06.09.2002

Autori: Rao Srirama, Raman Jaishankar

MPK: A61F 2/00

Značky: pomôcka, srdcovej, stabilizátor, vhodná, základné, externý, použitie

Text:

...znižujú veľkosť srdca. Tieto techniky Však nepôsobiašpecificky na netesnosť chlopni s použitím pomôcky, ktorávystužuje srdcovú základňu vo všetkých fázach srdcového cyklu.0006 Patent US č. 6 123 662 opisuje pomôcky (pláŠte) na liečenie ochorení hromadenia krvi v srdci a príbuzných kardiálnych komplikácií, ako sú chlopňové ochorenia. Plášť je vyrobený z biologicky kompatibilného materiálu a má taký tvar a takú veľkosť, že to umožňuje,...

17alfa-Hydroxy-14beta-steroidy s hormonálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3947

Dátum: 06.09.2002

Autori: De Gooijer Marcel Evert, Leysen Dirk, Van Der Louw Jaap

MPK: A61K 31/565, A61P 5/00, C07J 1/00...

Značky: hormonálnym, 17alfa-hydroxy-14beta-steroidy, účinkom

Text:

...(W 0 00/53619 15,0 g) v suchom tetrahydrofuráne (66 ml) sa pridal po kvapkách a reakčná zmes sa miešala počas 45 minút. Potom, pri -30 °C, sa pridal jódmetán(6,3 ml) a miešanie pokračovalo počas 1 hodiny (-30 T -20 C). Zmes sa naliala do nasýteného vodného roztoku chloridu amónneho a produkt sa extrahoval do etylacetátu. Kombinované organické fázy sa premyli vodou a soľankou, sušili nad síranom sodným a koncentrovali za zníženého...

Oscilátor a integrovaný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10408

Dátum: 06.09.2002

Autor: Mattisson Sven

MPK: H03B 5/36

Značky: obvod, integrovaný, oscilátor

Text:

...Preto je oscilátor náchylný na zvýšenie rušeniaz kremíkového substrátu integrovaného obvodu. Navyše, často súrezonančné časti obvodu oscilátora umiestnené mimo integrovaného obvodu ( t.j. mimo integrovaného balenia obvodu ), je oscilátor tiež náchylný na zvýšenie rušenia prepojovacích vodičov a zakončení. Samozrejme je obvod veľmi stabilný a do istej miery je schopný potlačiť rušenie, ale pokiaľ sú požiadavky veľmi prísne, je redukcia...

Kombinácie z herbicídov a safenerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2927

Dátum: 06.09.2002

Autori: Hacker Erwin, Bieringer Hermann, Rosinger Christopher, Willms Lothar, Ziemer Frank

MPK: A01N 43/72, A01N 25/32

Značky: safenerov, herbicídov, kombinácie

Text:

...substituentami zo skupiny halogén,hydroxy, (C 1-C 4)-alkyl, (C 1-C 4)-alkoxy a (C 1-C 4)-alkyltio, aleboR 3 a R tvoria spoločne sdusikovým atómom, ktorý ich nesie pyrolidinylový alebo piperidinylový zvyšokR 5 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú halogén, (Cj-CQ-halogénalkyl, (C 1 Cu-halogénalkoxy, nitro, (C 1-C 4)-alkyl, (C 1-C 4)-alkoxy, (C 1-C 4)alkylsulfonyl, (C 1-C 4)-alkoxykarbonyl alebo (Cj-Cg-alkylkarbonylR 7 sú rovnaké alebo rôzne...

Hybridná a tandemová expresia neisseriových proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9189

Dátum: 06.09.2002

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: C07K 14/22

Značky: hybridná, expresia, proteínov, neisseriových, tandemová

Text:

...alebo vynechané, je prednostne na C-konci hybridného proteínu pokiaľ sa má použiť na N-konci, preclnostne sa používa AGforma 741. Zvyšky -L Pre každých n prípadov -X-L- platí, že aminokyselinové sekvencia linkera -L- môže byť prítomná alebo môže chýbať. Napríklad ked n 2, hybrid môže zodpovedať vzorcu N 112 Xj-Lj-Xg-Lz-COOH, NHz-Xj-Xz-Coołl, NHg-Xl-Ll-Xg COOH, NH 2 XX 2 L 2 COOH atd.Aminokyselinová sekvencia (aminokyselinové sekvencie)...

Hybridná a tandemová expresia proteínov odvodených z bakteriálneho kmeňa Neisseria

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20336

Dátum: 06.09.2002

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: C07K 14/22, A61K 39/00

Značky: kmeňa, odvodených, bakteriálneho, hybridná, neisseria, proteínov, expresia, tandemová

Text:

...Glyn kde n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.9, 10 alebo viac), a histidínové prívesky (Lj. Hisn kde n 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 alebo viac). Ine vhodné sekvencie aminokyselín |inkera budú zrejmé pre odborníkov v danej oblasti. Užitočný linker je GSGGGG(SEQ ID 27). s dipeptidom GIy-Ser vytvoreným z reštrikčného miesta BamHI. čím sa napomáha klonovaniu a manipulácii, a tetrapeptidom Glyą ako typický polyglycínový Iinker.0022 Ked je Xn 1 AG proteín a Ln...

Prepravný voz na zvitky plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1058

Dátum: 06.09.2002

Autori: Militaru Dan, Kubik Mariusz, Maltby Allan

MPK: B61D 3/00

Značky: plechů, prepravný, zvitky

Text:

...medz únosnosti, zatiaľ čo vlastná hmotnosť môže byť dokonca znížená. Tiež môže bt znížené zváracie pohltenie tepla, čim môžu byť zachované vlastnosti ocele. riečne nosniky zmenšujú koncentráciuNa základe malého počtu prípojných miest zjednodušujú prične nosníky v tvare písmena U výrobu prepravného voza. Na pripojenie príečneho nosníka na krycí plech sú terazpotrebné iba dve prípojné miesta na jeden nosník.Pri rovnakej prípustnej medzi...

Spôsob výroby vodoodpudivej aramidovej tkaniny a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 724

Dátum: 06.09.2002

Autori: Ven Van De Henk, Akker Peter Gerard, Böttger Christian Kurt, Hartert Rüdiger, Jager Jan, Stolze Kurt Rainer

MPK: D06M 23/00, D06M 15/21, F41H 1/00...

Značky: vodoodpudivej, tkaniny, aramidovej, použitie, výroby, spôsob

Text:

...prostriedku nastriekať na aramidovú priadzu. Taktiež je možné fonnuláciu vodoodpudivého prostriedku aplikovat na priadzu pomocou čerpadla a pomocou kolíkového, štrbinového alebo blokového aplíkátora.Výhodnejšie sa uskutočňuje V kroku b) spôsobu podľa vynálezu aplikácia vedením aramidovej priadze cez valec, ktorý sa ponára do kúpeľa obsahujúceho vodnú emulziu vodoodpudivého prostriedku, pričom emulzia má teplotu V rozmedzí od 15 do 35...

Skrutkovacia stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 208

Dátum: 05.09.2002

Autori: Lutz Werner Andreas, Müller Herbert

MPK: B23P 19/06

Značky: skrutkovacia, stanica

Text:

...bez potreby údržby vyplývajú okrem toho úspory nákladov v porovnani so skrutkovacou stanicou, známou z praxe.Existuje možnost pohybovať pomocou príslušného zdvíhacieho a spúšťacieho zariadenia každým skrutkovacím nástrojom samotným medzi stiahnutou a pracovnou polohou. Aby sa však konštrukcia ďalej zjednodušila a pretože pre zodpovedajúci opracovávaný kus je spravidla potrebných viac než jeden skrutkovacl nástroj, môže sa zdvíhacie a...

Nádoba na rozstrekovanie dvojzložkového epoxidového laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 173

Dátum: 05.09.2002

Autor: Kwasny Peter

MPK: C08G 59/00, B65D 83/14

Značky: dvojzložkového, epoxidového, rozstrekovanie, nádoba

Text:

...vrstiev. Komerčne dostupná nádoba na rozstrekovanie laku obsahuje väčšinou fyzikálne alebo oxidačne schnúce jednozložkové systémy (lK) laku s nízkym obsahom pevných častíc, ktoré sú svojím chemickým zložením, pevnými látkami a hrúbkou. vrstvy úplne nevhodné na to, aby sa nimi 2 K-epoxidové systémy zlepšili, opravili alebo opätovne potiahli ochrannouPodľa DE 196 36 221 C 2 je možné zvýšiť výtokový čas z nádoby na rozstrekovanie laku zo...

Spôsob liečby chronickej myelogénnej leukémie rezistentnej na liečbu STI571 zahrnujúci homoharringtonín samotný alebo v kombinácii s inými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7008

Dátum: 05.09.2002

Autori: Blanchard Julie, Maisonneuve Hervé, Robin Jean-pierre, Mahon François-xavier, Maloisel Frederick

MPK: A61K 31/55

Značky: liečbu, homoharringtonín, sti571, leukémie, samotný, prostriedkami, chronickej, inými, myelogénnej, spôsob, zahrnujúci, liečby, kombinácii, rezistentnej

Text:

...oxygen species - ROS) odkaz 15- druhou, pre STI, závislou na ROS odkaz 16.0008 Navyše Ara-C, štvrtý prostriedok, vyskytujúci sa bežne V kombinácii s INF a s homoharringtonínom a od nedávna s STI 57 l, indukuje apoptózu mechanizmom závislým na ROS odkaz 17. (Niektoré zistenia ukazujú, že cytotoxicita interferónu alfa by mala pôsobiť mechanizmom závislým na ROS odkaz 18).0009 To ukazuje, že homoharringtonín môže byť použitý ako nová liečba...

Homoharringtonín samotný alebo kombinovaný s inými činidlami na použitie pri liečbe chronickej myelogénnej leukémie rezistentnej alebo intolerantnej na inhibítory proteín kinázy iné než STI571

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11974

Dátum: 05.09.2002

Autori: Maloisel Frederick, Maissonneuve Hervé, Blanchard Julie, Robin Jean-pierre, Mahon François-xavier

MPK: A61K 31/55, A61K 31/506, A61P 35/02...

Značky: použitie, homoharringtonín, sti571, kinázy, intolerantnej, kombinovaný, chronickej, leukémie, inhibitory, liečbe, proteín, samotný, myelogénnej, rezistentnej, činidlami, inými

Text:

...PA, US,1985 XP 002574543 Journal of Clinical Oncology, zv. 3, č. 5, 1985,str. 617-621, opisuje použitie homoharringtonínu na liečbu akútnej nelymfoblastickej leukémie u chorých, u ktorých bola skôr zistenárezistencia na bežnú chemoterapiu. Táto bežná chemoterapia však nieje špecifikovaná. Tento článok bol publikovaný v roku 1985 a v tejto dobe neboli na liečbu akútnej myelogénnej leukémie schválené žiadne inhibítory proteínkináz. V...

7S alfa-promótor špecifický pre semená na expresiu génov v rastlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3547

Dátum: 05.09.2002

Autori: Dubois Patrice, Wang Qi

MPK: C12N 15/09, A01H 5/00, A01H 5/10...

Značky: specificky, génov, alfa-promótor, semena, rastlinách, expresiu

Text:

...kde uvedený promótor je špecifický pre semená a je operatívne naviazaný na molekulu štruktúmej kyseliny nukleovej, kde transforrnovaná rastlina produkuje semeno a V semene je uvedená molekulaštruktúmej kyseliny nukleovej transkribovaná a izoláciu uvedeného semena.0010 Vynález poskytuje spôsob získania semena obohateného o produkt štruktúmeho génu zahŕňajúci pestovanie transformovanej rastliny obsahujúcej molekulu kyseliny nukleovej, ktorá...

Nosná konštrukcia a spojovací diel, základný prvok a spojovací prvok na použitie v nej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2501

Dátum: 05.09.2002

Autori: Stuut Johann Otto Rudolf, Hendriks Marc, Mulder Ivo Ate

MPK: E04B 1/19

Značky: spojovací, konštrukcia, diel, základný, prvok, nosná, použitie

Text:

...nosník je spojený s týmito spojovacími prvkami. Trojuholníkové nosníky teda môžu byť pripojené z kubickéhozákladného tvaru, volitelne v kombinácii so štvorcovými a rovnýmí nosníkmi.0006 V jednom konkrétnom uskutočnení má nosná konštrukcia podľa tohto vynálezu znak, že najmenej jeden z ñxovaných nosníkov má prinajmenšom v podstate trojuholníkový prierez a že základný prvok zahrnuje spojovacie prostriedky v najmenej dvoch prinajmenšom v...

Pyridínové deriváty ako inhibítory Raf kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2276

Dátum: 05.09.2002

Autori: Naylor Antoinette, Bamford Mark James, Wilson David Matthew, Takle Andrew Kenneth, Dean David Kenneth

MPK: A61K 31/44, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: pyridínové, kinázy, inhibitory, deriváty

Text:

...hydroxyskupiny, nitroskupiny,kyanoskupiny, azidoskupiny, aminoskupiny, mono- a di-N-Cliç-alkylaminoskupiny,acylanlinoskupiny, arylkarbonylaminoskupiny, acyloxyskupiny, karboxyskupiny,skupín karboxylátových solí, karbamoylskupiny, mono- a di-N-Chçalkykarbatnoylskupiny, Cmalkoxykarbonylskupíny, aryloxykarbonylskupiny, ureidoskupiny,guanidinoskupiny, Cmalkylguanidinoskupiny, amidinoskupiny, Cmalkylamidinoskupiny, sulfonylaminoskupiny,...