Archív za 2002 rok

Strana 41

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a mezotrión

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12397

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Gesing Ernst, Drewes Mark, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: mezotrión, obsahujúce, substituované, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, herbicidy

Text:

...zo zlúčeniny zlepšujúcej toleranciu kultúmych rastlín z nasledujúceho súboru zlúčenin 4-dichlóracetyl- l -oxa-4-azaspiro 4 . 5 dekán (AD-67), l-dichlóracetylhexahydro-3,3 ,8 a-trimetylpyrolol,2-apyrimidín-6(2 H)-ón (BAS-l 45138), 4-dichlóracetyl-3,4-dihydro-3-metyl-2 H-1,4-benzoxazín (benoxacor), l-metylhexylester kyseliny S-chlórchinoxalín-8-oxyoctovej (cloquintocet-mexyl), a-(kyanometoximino)fenylacetonitril...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a amidosulfuron

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12376

Dátum: 10.09.2002

Autori: Pontzen Rolf, Drewes Mark, Gesing Ernst, Feucht Dieter, Dahmen Peter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: substituované, obsahujúce, tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, herbicidy, amidosulfuron

Text:

...tetra(C.-C 4-alky 1)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniové a dí(Cl-Cg-alkybbenzylamóniové soli zlúčenin vzorca (I), v ktorom Q, Q, R, R 2, R 3 a R majúzložka podľa vynálezu je obzvlášť preferovaná takisto sodná soľ zlúčeniny z tabuľky 1.Obzvlášť obsahujú prostriedky podľa vynálezu jednu alebo dve účinné látky zo skupiny 1, jednuaž tri účinne látky zo skupiny 2 a prípadne jednu účinnú látku zo...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a flufenacet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12287

Dátum: 10.09.2002

Autori: Drewes Mark, Pontzen Rolf, Dahmen Peter, Gesing Ernst, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/38, A01N 43/82

Značky: tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny, obsahujúce, herbicidy, substituované, flufenacet

Text:

...zlúčeniny sú známe zo spisu W 0-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účínnými zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne, C 1-C 4-alkylamóniové, di(C 1-C 4-alky 1)amóniové, tri(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tetra(C 1-C 4-alkyl)amóniové, tri(C 1-C 4-allcyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniové adi(Cl-Cz-allcybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Q, Qz, R 1, R 2, R 3 a R 4 majúzložka podľa...

Herbicídy obsahujúce substituované tien-3-ylsulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny a mesosulfuron

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11980

Dátum: 10.09.2002

Autori: Gesing Ernst, Feucht Dieter, Dahmen Peter, Drewes Mark, Pontzen Rolf

MPK: A01N 47/38

Značky: herbicidy, substituované, obsahujúce, mesosulfuron, tien-3-ylsulfonylamino(tio)karbonyltriazolín(ti)óny

Text:

...(PPG-1292), 3-dichlóracetyl-2,2,S-tiimetyloxazolidín (R-29148), Ncyklopropyl-4- f (2-metoxy-5 -metylbenzoyl)aminosulfonylj benzamid, N- f (4-metoxyacetylamino)fenylsulfony 1 ~ -2-metoxybenzamid a N-f(4-metylamínokarbonylamino)fenylsulfonyl)-2-metoxybenzan 1 id (naposledy uvedené zlúčeniny sú známe zo spisu WO-A-99/66795)Obzvlášť preferovanými účínnýmí zložkami skupiny 1 sú takisto sodné, draselné, horečnaté, vápenaté, amónne,...

Zariadenie na odparovanie tekutiny majúce kontrolovaný teplotný profil ohrievač/kapilárna rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16140

Dátum: 10.09.2002

Autori: Cox Kenneth, Nguyen Tung Tien, Mcrae Douglas, Nichols Walter

MPK: A61M 15/00, A61M 11/04

Značky: profil, odparovanie, teplotný, rúrka, majúce, kontrolovaný, zariadenie, tekutiny

Text:

...spreje a farby V spreji, ktorých použitie je často obmedzené z dôvodu dobre známych nepriaznivých účinkov na životné prostredie pri CFC a metylchloroforme, ktoré patria medzi najobľúbenejšie hnacie plyny, ktoré sa používajú Vaerosólových rozprašovačoch tohto typu.0007 V aplikáciách na podávanie liekov je zvyčajne žiaduce poskytnúť aerosól, ktorý má priemerný hmotnostný medián častíc menší ako 2 mikróny, aby sa uľahčilo preniknutie do hĺbky...

Herbicídy na báze substituovaných tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolin(tio)onov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9797

Dátum: 10.09.2002

Autori: Dahmen, Pontzen Rolf, Gesing Ernst Rudolf, Drewes Mark Wilhelm, Feucht Dieter

MPK: A01N 47/38

Značky: tien-3-yl-sulfonylamino(tio)karbonyltriazolin(tio)onov, herbicidy, substituovaných, báze

Text:

...tri(C 1-C 4-alkyl)sulfóniové, C 5- alebo Cg-cykloalkylamóniove adi(C 1-Cg-alkybbenzylamóniové soli zlúčenín vzorca (I), v ktorom Ql, QZ, R 1, R 2, R 3 a R 4 majúzložka podľa vynálezu je obzvlášť preferovaná takisto sodná soľ zlúčeniny z tabuľky 1./ l z R s R Tabuľka 1 Príklad zlúčeniny vzorca (I)Príklad kombinácie podľa vynálezu, a to jednej účinnej látky skupiny 1 a jednej účinnej látkyskupiny 2, je uvedený ďalej v tabuľke 2. Označenie...

Antranilamidy na ničenie článkonožcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2475

Dátum: 10.09.2002

Autori: Flexner John Lindsey, Berger Richard Alan

MPK: A01N 43/48

Značky: antranilamidy, ničenie, článkonožcov

Text:

...napr. semena, vyššie do rastúcich stoniek, listov a iných nadzemných častí rastlín. Navyše zlúčeniny musia mať vysokú účinnost proti škodcom, aby sa kompenzovalo ich zrieďovanie spôsobené zväčšovanim rastlinnej hmoty. Ďalej zlúčeniny nesmú podliehať rýchlej degradácii a strate biologickej účinnosti v prostredi cievnych zväzkov. Kombinácia týchto vlastnosti je zriedkavá. Boli objavené také spôsoby ošetrenia množiteľského materiálu,ktoré sú...

Herbicídne zmesi na báze 3-fenyluracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1996

Dátum: 10.09.2002

Autori: Landes Andreas, Landes Max, Ortlip Charles, Sievernich Bernd, Zagar Cyrill, Newsom Larry, Witschel Matthias, Quakenbush Laura, Evans Richard

MPK: A01N 43/48

Značky: báze, 3-fenyluracilov, herbicídne, zmesí

Text:

...alebospolu s atómom dusíka tvoria 3-, 4-, 5-, 6- alebo 7-členný nasýtený alebo nenasýtený dusikatý heterocyklus, ktorý môže byť substituovaný 1 až 6 metylovými skupinami a ktorý môže obsahovat 1 alebo 2 ďalšie heteroatómy vybrané zo skupiny, ktorú tvori dusík, kyslík a sira, ako členy kruhu, a ich poľnohospodársky prijateľné soli sú publikované vskoršej patentovejCieľom predloženého vynálezu je zvýšiť herbicidnu aktivitu 3-fenyluracilovvzorca...

Koleso vozidla s ráfikom a celogumenou obručou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 994

Dátum: 10.09.2002

Autori: Scholz Klaus, Sauerwald Hans-jürgen

MPK: B60B 25/00, B60C 7/00

Značky: celogumenou, ráfikom, vozidla, obručou, koleso

Text:

...spodnej panvy pred montážou obručepridržiavané na ráfiku pomocou prídržného prvku umiestneného na0011 Spojenie klinovitej vrchnej panvy s obručou nastáva0012 Kovové zosilnenie vytvorené medzi klinovitou vrchnou panvou a obručou môže chrániť klinovitú vrchnú misku pred preťažením pri montáži a demontáži, najmä keď je táto klinovitá0013 Jednoduchým a málo silovo náročným spôsobom sa dá spojiť klinovitá vrchná panva s klinovitou spodnou panvou...

Spôsob a zariadenie na určovanie schopnosti prepúšťať plyny, najmä pri jadrách zhotovených z piesku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 892

Dátum: 10.09.2002

Autor: Bender Wilfried

MPK: G01N 15/08, B22C 19/00

Značky: jadrách, najmä, určovanie, prepúšťať, piesku, spôsob, schopnosti, plyny, zhotovených, zariadenie

Text:

...hodnôt Vyjadrujúcichschopnosť prepúšťať plyny pri jadrách, ktoré sú vyrobenémá byť vytvorené zariadenie, ktoré je vhodné na VykonávanieVychádzajúc z úvodom vysvetleného stavu techniky je tátoúloha vyriešená V prvom rade prostredníctvom spôsobuurčovania schopnosti prepúšťať plyny pri jadrách určených na odlievanie kovových tavenín, najmä tavenín ľahkých kovovtomto spôsobe sa vzorka jadra zahrieva V ohrievanom úsekuna teplotu ohrevu...

Ozubený remeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 613

Dátum: 10.09.2002

Autori: King Gerry, Ballhausen Ulrich

MPK: F16G 1/00

Značky: řemen, ozubený

Text:

...resp. ťahovým prvkom. majú tú nepriaznivú vlastnosť, že relativne rýchlo strácajú pevnosť. Aby sa tomu zabránilo, býva východisková pevnosť použitých vlákien dosial volená taká vysoká, aby pevnosť počas oćakávanej životnosti (napríklad obmedzenej trenlm) neklesla pod prípustnú mieru. Použitie hybridnej priadze z aramidových a polyamidových vlákien, napr. Twaronu TA (výtobca Tejn Twaron), však umožňuje použitie aramidových vlákien s pod statne...

Oxazolidínové a/alebo izoxalínové deriváty ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 238

Dátum: 09.09.2002

Autori: Mills Stuart Dennett, Hales Neil James, Gravestock Michael Barry, Swain Michael Lingard, Hauck Sheila Irene

MPK: A61P 31/04, A61K 31/422, C07D 263/24...

Značky: deriváty, antibakteriálně, oxazolidínové, izoxalínové, činidla

Text:

...1990, 33, 2569-2578 a 1989, 32(8), 1673-81 Chung-Ho Park et al, J. Med.Chem. 1992, 35, 1156-1165). Bakteriálne kmene rezistentné na známe antibakteriálne látky sa môžu vyvinúť (i) evolúciou aktívnych väzbových miest u baktérií, ktoré spôsobujú,že predtým farmakologický aktívna látka je menej účinná a/alebo(ii) evolúciou metabolických ciest, ktoré vedú k chemickej deaktivácii danej farmakologický aktívnej látky, a/alebo (iii) evolúciou...

Spôsob riadenia polohy okrajov fóliového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 105

Dátum: 09.09.2002

Autor: Keller Gerhard

MPK: B29C 53/52, B29C 65/78, B29C 53/54...

Značky: riadenia, polohy, pásu, fóliového, okrajov, spôsob

Text:

...s odkazmina výkresy. ktoré znázorňujú obr. l schematicky zariadenie na ýrobtt časti rúrkovitýtch telies z fóliového pásuobr. 2 zvačšeiiý výrez zariadenia s ľóliovýín lievikom. zváracím zariadením a líniovým sníma čomobr. 3 to isté ako na obr. 2 v pohľade zhora (to znamená oproti obr. 2 pootočene o 90 °)obr. 4 pôdorysný pohľad v axiálnom smere na zavádzanie tvarniaceho lievika s čiastkovým re zom A-A z obr. l obr. 5 čiastkový rez B-B...

Zariadenie na výrobu múky, krupice a podobných mlynárskych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282590

Dátum: 09.09.2002

Autor: Dyk Peter

MPK: B02C 9/04

Značky: zariadenie, výrobu, podobných, krupice, múky, mlynárskych, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu múky, krupice a podobných mlynárskych produktov z obilia a podobných poľných plodín obsahuje predradené čistiace ústrojenstvo (1), lúpacie ústrojenstvo (2) a orosovacie ústrojenstvo (3) na zvlhčovanie zŕn. Na tieto ústrojenstvá nadväzuje prvé mletie pomocou najmenej jednej dvojitej valcovej stolice (4) a viacstupňové preosievanie vo viacstupňovom preosievacom ústrojenstve (5). V tomto ústrojenstve sa medziprodukty...

Spôsob frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu včelej materskej kašičky, farmaceutický a kozmetický prostriedok obsahujúci bielkovinový komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 282589

Dátum: 09.09.2002

Autor: Šimúth Jozef

MPK: B01D 15/08, B01D 3/14

Značky: komplexu, včelej, kašičky, kozmetický, spôsob, materskej, frakcionácie, farmaceutický, obsahujúci, bielkovinového, prostriedok, bielkovinový, izolácie, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu s molekulovou hmotnosťou od 49 do 66 kDa. Včelia materská kašička, prípadne jej zmes s vodou a/alebo glycerolom, sa ultracentrifugáciou pri 20 000 až 300 000x g rozdelí na jednotlivé frakcie, gélovitá frakcia sa zmieša s vodou a opakovanou centrifugáciou sa izoluje bielkovinový komplex ako sedimentovaný gél s obsahom vody od 60 do 80 % hmotn.,...

Zariadenie na vytváranie priečnych švov na stroji na výrobu vreciek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282588

Dátum: 09.09.2002

Autori: Stirnkorb Willi, Beck Martin

MPK: B65B 51/30

Značky: zariadenie, vytváranie, švov, stroji, výrobu, priečnych, vreciek

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (11) pozostáva z dvoch párov zvieracích čeľustí (12, 13, 14, 15), ohraničujúcich medzeru (16), z páru zváracích čeľustí (31, 32) zasúvajúcich sa do tejto medzery (16), ktoré vo zváracej polohe naprieč stlačia hadicu (2) a pritom prenosom tlaku a tepla vytvoria horný švík (6) na vyrábanom vrecúškovom balení (1) a dolný švík (5) na koncovej časti (4) hadice (2) a s oddeľovacím nožom (35), oddeľujúcim vrecúškové balenie (1) od koncovej...

Zariadenie na upnutie fluidizačnej súčiastky a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282587

Dátum: 09.09.2002

Autori: Eicher Joachim, Geser Johannes

MPK: B05B 1/00

Značky: fluidizačnej, upnutie, zariadenie, použitie, súčiastky

Zhrnutie / Anotácia:

Upnutie súčiastky, ktorá je pod tlakom tekutiny, vyžaduje zvláštne opatrenia, ak je súčiastka z materiálu, ktorý je odolný proti opotrebeniu, tvrdý a tým vo všeobecnosti krehký, lokálne zvýšené pnutia ho môžu zničiť. Takáto fluidizačná súčiastka, napr. z kremíka/skla, sa usporiada do elastomérového tvarovaného dielu, napr. zo silikónovej gumy, ktorého obrys je prispôsobený vonkajšiemu obrysu súčiastky a vnútornému obrysu držiaka. V dôsledku...

Povrchovo upravené celulózové mikrofibrily, spôsob ich prípravy a ich použitie ako plniva v kompozitných materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282586

Dátum: 09.09.2002

Autori: Fleury Etienne, Chanzy Henri, Sassi Jean-françois, Cavaille Jean-yves

MPK: C08B 3/20, C08B 3/06

Značky: kompozitných, celulózové, přípravy, použitie, materiáloch, spôsob, upravené, plniva, povrchovo, mikrofibrily

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchovo upravené celulózové mikrofibrily s pomerom L/D väčším ako 20, výhodnejšie však väčším ako 100 a stredným priemerom 1 - 50 nm, kde L je dĺžka mikrofibrily a D je jej stredný priemer. Najmenej 25 % z počtu hydroxylových skupín na povrchu mikrofibríl je esterifikovaných najmenej jednou organickou zlúčeninou obsahujúcou najmenej jednu skupinu schopnú reagovať s hydroxylovými skupinami celulózy. V dôsledku toho, keď táto organická...

Nádobka, najmä na nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282585

Dátum: 09.09.2002

Autor: Mongarli Cesare

MPK: B65D 17/34

Značky: nádobka, nápoje, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Nádobka, najmä na nápoje, obsahujúca vrchnák (5), v ktorom je vytvorená uzavretá čiara (6) zoslabenia, určujúca obrys viečka (7) a zodpovedajúceho otvoru (8), a páčku (10), spojenú s viečkom (7) a ovládateľnú ručne, aby sa časť vrchnáka (5) odtrhla pozdĺž čiary (6) zoslabenia a viečko (7) sa odstránilo zo steny nádobky, pričom nádobka obsahuje ohybný jazýček (9), ktorý normálne dosadá na vonkajšiu plochu vrchnáka (5) a má jeden koniec (9a)...

Deriváty pyrolov, pyrazolov a triazolov, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282584

Dátum: 09.09.2002

Autori: Luengo Juan Ignacio, Elliott John Duncan

MPK: A61K 31/415, C07D 405/02

Značky: spôsob, deriváty, pyrazolov, přípravy, obsahom, triazolov, použitie, prostriedok, farmaceutický, pyrolov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty pyrolov, pyrazolov a triazolov všeobecného vzorca (I) alebo (II), farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje uvedené zlúčeniny, spôsob prípravy a použitie uvedených zlúčenín ako antagonistov endotelínových receptorov.

Spôsob skladovania Shredderovho odpadu na skládkach odpadu a skládka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282583

Dátum: 09.09.2002

Autor: Thürauer Friedrich

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadů, skládka, skladovania, shredderovho, skládkach, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob skladovania Shredderovho odpadu na skládkach odpadu, pričom Shredderov odpad je deponovaný vo vrstvách medzi oblasťami ostatných odpadov. Výhodné je uloženie Shredderovho odpadu v hrúbke vrstvy od 10 do 120 cm, výhodne od 20 do 40 cm, namerané po uložení a komprimovaní, ale pred navrstvením ďalších vrstiev.

Spôsob katalytického odparafínovania suroviny uhľovodíkového oleja obsahujúcej voskovité molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 282581

Dátum: 09.09.2002

Autori: Huve Laurent Georges, Maesen Theodorus Ludovicus Michael, Grandvellet Pierre

MPK: C10G 45/64

Značky: oleja, voskovité, uhlovodíkového, suroviny, obsahujúcej, odparafínovania, katalytického, spôsob, molekuly

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytického odparafínovania suroviny uhľovodíkového oleja obsahujúcej voskovité molekuly pozostáva z krokov: (a) surovina sa za podmienok katalytického odparafínovania uvádza do styku s katalytickým prípravkom zahrnujúcim kryštality hlinitokremičitého zeolitu s priemerom pórov v rozsahu od 0,35 do 0,80 nm a väzbovým materiálom z odolných oxidov s nízkou kyslosťou, ktorý je úplne bez oxidu hlinitého, pričom povrch kryštalitov...

Dvojradové guľkové ložisko spriadacieho rotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 282580

Dátum: 09.09.2002

Autori: Rajsigl Zdeněk, Sedláček Jindřich

MPK: D01H 4/12

Značky: dvojradové, rotora, spriadacieho, gulkové, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojradové guľkové ložisko (1) spriadacieho rotora (7) má priamo vytvorené obežné dráhy (2,2',4,4') v puzdre (3) a na hriadeli (5), pričom v ložiskovom rade (6) pri strane spriadacieho rotora (7) má minimálne o jednu guľku (8) viac ako na protiľahlom ložiskovom rade (9).

Parenterálne farmaceutické prípravky a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282579

Dátum: 09.09.2002

Autori: Boltri Luigi, Gentile Marco, Clavenna Gaetano

MPK: A61K 31/38, A61K 31/195, A61K 31/19...

Značky: farmaceutické, parenterálně, přípravy, spôsob, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Parenterálne farmaceutické prípravky obsahujúce alkylamóniové soli 2-arylpropiónových kyselín, majúce protizápalové a analgetické vlastnosti, kde kyseliny sú vybrané zo skupiny, zahrnujúcej ketoprofén, ibuprofén, naproxén, kyselinu tiaprofénovú, v racemickej ako i v enantiomérnej forme, pričom soľ je vo vodnom roztoku, majúcom osmolaritu medzi 270 a 310 mOsm/kg a pri pH v rozsahu medzi 7,0 a 7,5, kde uvedený roztok je bez ochranných látok a...

Lieková forma na dávkovanie kolagenázy na rany a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282578

Dátum: 09.09.2002

Autori: Roreger Michael, Einig Heinz

MPK: A61K 9/70, A61K 38/48, A61L 15/38...

Značky: forma, kolagenázy, dávkovanie, lieková, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Lieková forma na dávkovanie kolagenázy na rany obsahuje obväzový materiál dostatočnej flexibility s tvárniteľnosťou s cieľom prispôsobiť sa k rane, s kontrolovane uvoľňujúcou sa kolagenázou s konštantnou hrúbkou a homogénnym rozdelením kolagenázy v potrebnej koncentrácii na plošné špecifikované uvoľňovanie kolagenázy v terapeuticky prispôsobenej miere ošetrovania povrchu rany, pričom obväzový materiál je aplikovateľný v plochých kusoch, ktoré...

Spôsob oxychlorácie etylénu v jednostupňovom reaktore s nehybnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282577

Dátum: 09.09.2002

Autori: Vio Dario, Fatutto Pierluigi, Marsella Andrea

MPK: C07C 17/156, C07C 19/045

Značky: spôsob, etylénu, vrstvou, reaktore, jednostupňovom, nehybnou, oxychlorácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob oxychlorácie etylénu na prípravu 1,2-dichlóretánu, spočívajúci v reakcii etylénu s látkou predstavujúcou zdroj chlóru a s látkou predstavujúcou zdroj kyslíka v oxychloračnom reaktore v prítomnosti katalyzátora, ktorého podstata spočíva v tom, že sa realizuje v jedinom reaktore a etylén je pri tejto reakcii prítomný vo veľkom molárnom prebytku voči chlóru. Vhodnou látkou, predstavujúcou zdroj chlóru, je kyselina chlorovodíková,...

Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282576

Dátum: 09.09.2002

Autori: Dhalewadikar Shashank Vaman, Pacha Fakhruddin Esmail, Dhanuka Vinodkumar Ramniranjan, Mistry Niraj Dhansukhlal

MPK: C11D 17/06, C11D 11/04

Značky: výroby, časticovej, detergentnej, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi, ktorá má sypnú hustotu v rozsahu 350 až 650 g/l, zahŕňa dávkovanie časticového materiálu, ktorý obsahuje neutralizačné činidlo a voliteľne detergentný builder, do fluidizačnej zóny, fluidizovanie materiálu, kontaktovanie kvapalného kyslého prekurzora aniónovej povrchovo aktívnej látky, s fluidizovaným materiálom na uskutočnenie najmenej čiastočnej a výhodne úplnej neutralizácie kyslého prekurzora a...

Zariadenie na odpudzovanie vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282575

Dátum: 09.09.2002

Autor: Negre Gilles

MPK: A01M 29/00

Značky: odpudzovanie, zariadenie, vtákov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odpudzovanie vtákov, zahrnujúce držiak (1) s hornou stranou (4) a spodnou stranou (5), z ktorého hornej strany (4) vyčnievajú hroty, pričom aspoň niektoré z nich pozostávajú z pružnej tyče (3), ohnutej do tvaru rozšíreného U s dvoma ramenami (6) a základňou (7). Každá dvojica ramien (6) je zasunutá spodnou stranou (5) do príslušného páru kanálikov (2), prechádzajúcich z jednej strany držiaka (1) na druhú, pričom ramená (6) spolu s...

Systém diaľkového prenosu a spracovania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282574

Dátum: 09.09.2002

Autor: Behlen Horst

MPK: G08C 17/02

Značky: spracovania, systém, diaľkového, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

V systéme diaľkového prenosu a spracovania dát na zistenie spotreby v budovách sú meracím jednotkám (10) na poschodí vždy priradené anténne segmenty prijímacej antény (16), ktoré sú vždy cez väzbový článok (18) bezodrazovo pripojené na spoločné anténne vedenie (22). Na toto spoločné anténne vedenie (22) je pripojená prijímacia elektronika (32), ktorej výstup je spojený s jedinou centrálnou vyhodnocovacou jednotkou (38). Týmto spôsobom sa zaistí...

Spôsob výroby bezšvovej za tepla zhotovenej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282573

Dátum: 09.09.2002

Autori: Kron Heinz Josef, Wiemer Hans-eike, Kutzenberger Karlheinz, Kohlhage Hans

MPK: B21B 23/00, B22D 11/00, B21J 5/10...

Značky: tepla, bezšvovej, výroby, zhotovenej, rúrky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby bezšvovej za tepla zhotovovanej rúrky z ocele s obmedzenými možnosťami zmeny tvaru, predovšetkým z ocele na valivé ložiská, pri ktorom je predbežne spracovaná a odplynená, ako i dezoxidovaná tekutá oceľ žiaduceho chemického zloženia uliata v pásmovom odliatku s ľubovoľným priečnym rezom a po oddelení od pásma je tyč pásmového odliatku, rozdelená na použitú dĺžku, podrobená pretváraniu. Použitá dĺžka bez predtvarovania, t. j....

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad, katalyzátor a katalyzátorová prísada a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282572

Dátum: 09.09.2002

Autori: Forstner János, Szirmai László, Tátrai Eszter, Beyer Hermann, Czágler István, Terényi Née Gavrikova Olga, Lenkei Mária, Galambos László, Csóka Árpád, Tolvaj Gábor, Balai Mária, Katona Antal, Fehér Pál, Sulyok Tamás, Kántor László, Pál Née Borbély Gabriella

MPK: C10G 11/05, B01J 29/40

Značky: prísada, katalyzátorov, katalyzátorová, přípravy, přísad, katalyzátor, použitie, spôsob, katalyzátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy katalyzátorov alebo katalyzátorových prísad miesením a/alebo drvením, rozprašovacím sušením a tepelným spracovaním suspenzie obsahujúcej katalyticky aktívnu zložku, s výhodou zeolit H-ZSM-5, ako tiež hydroxid hlinitý a/alebo aspoň jednu zlúčeninu hydroxidu hlinitého a/alebo aspoň jedno iné spojivo a kaolín alebo kaolinit a tiež aspoň jedno tavivo pri použití aspoň jednej modifikovanej kyseliny kremičitej všeobecného vzorca (I),...

Lisované oceľové koleso motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282562

Dátum: 09.09.2002

Autor: Finetti Giuliano

MPK: B60B 3/02, B60B 23/00

Značky: koleso, vozidiel, motorových, ocelové, lisované

Zhrnutie / Anotácia:

Lisované oceľové koleso na motorové vozidlá má ráfik (12), ktorý má vonkajšiu dosadaciu plochu - sedlo (16) a vnútornú dosadaciu plochu - sedlo (18) na uloženie príslušných lemov plášťa. Obvodový kanál (22) je umiestnený v blízkosti vonkajšieho sedla (16). Koleso pozostáva z disku (14), ktorý má obvodovú časť (32). Tá sa dotýka vonkajšej dosadacej plochy (16) lemu, a tak vytvára "poloplný čelný" profil. Zvar medzi diskom (14) a ráfikom (12) je...

Podtlakový posilňovač bŕzd do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282561

Dátum: 09.09.2002

Autori: Von Hayn Holger, Ritter Wolfgang, Zingel Heinz, Harth Ralf, Schonlau Jürgen

MPK: B60T 13/68, B60T 13/57

Značky: vozidiel, brzd, podtlakový, motorových, posilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Podtlakový posilňovač bŕzd motorových vozidiel má ovládací ventil (12), ktorý sa dá uvádzať do činnosti nezávisle od polohy ovládacej tyče (7), posúvajúcej ventilový piest (9) prostredníctvom elektromagnetu (20). Kotva (31) elektromagnetu ovláda tesniace sedlo (24), ktoré umožňuje zavzdušnenie pracovnej komory (3). Riadiace signály elektrických spínacích prostriedkov (55, 56) ovplyvňujú prívod prúdu do elektromagnetu (20) a najmä umožňujú jeho...

Zapaľovač vysokotlakovej výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282557

Dátum: 09.09.2002

Autor: Korvas Miroslav

MPK: H01J 7/30, H01J 61/54, H01J 7/32...

Značky: výbojky, zapalovač, vysokotlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovač (8) pozostáva zo sériového zapojenia zapaľovacieho kondenzátora (7) a predpäťového spínača (6) zapojeného medzi nulovú svorku (2) napájacieho napätia a odbočku (5) tlmivky (4), ktorá je zapojená medzi fázovú svorku (1) napájacieho napätia a prvý vývod vysokotlakovej výbojky (9), ktorej druhý vývod je spojený s nulovou svorkou (2) napájacieho napätia. Po zapálení vysokotlakovej výbojky (9) napätie na nej poklesne, čím poklesne napätie...

Vetrací pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 282547

Dátum: 09.09.2002

Autori: Schäfer Winfried, Hofmann Karl-heinz

MPK: E04D 13/17

Značky: větrací

Zhrnutie / Anotácia:

Vetrací pás (10) na vetranie v oblasti odkvapu, hrebeňa alebo nárožia strechy, tvorený najmenej jedným roztiahnuteľným úsekom (12, 114, 116), v pozdĺžnom smere vetracieho pásu (10, 110) tvarovateľným podľa obrysu profilovaných strešných krytinových dosiek, a jedným rovnobežným pevným úsekom (14, 112), ktorý je v podstate pevný v pozdĺžnom smere vetracieho pásu (10, 110). Roztiahnuteľný úsek (12, 114, 116) je vybavený podlhovastými otvormi (30)...

Spôsob temperovania jednotiek vstrekovacích strojov, predovšetkým na spracovanie zosieťovateľných polymérov, a jednotiek tvarovacích nástrojov na spracovanie plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282546

Dátum: 09.09.2002

Autori: Hofmann Dietmar, Liehr Erich

MPK: B29C 45/78

Značky: spracovanie, strojov, jednotiek, tvarovacich, spôsob, polymérov, temperovania, vstrekovacích, predovšetkým, plastov, nástrojov, zosieťovateľných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom spôsobe sa meria teplota temperovacieho média v spätnej vetve kvapalinového temperovacieho okruhu (Ki) alebo teplota plastifikačného valca (2') či vstrekovacieho lejacieho nástroja (2) a následne sa v závislosti od výsledku porovnávania skutočnej a požadovanej hodnoty mení prietok temperovacieho média. Tým sa dosiahne dostatočne presná nemennosť tepelného prevádzkového stavu vstrekovacieho lejacieho nástroja (2) pri samočinne sa...

Kryštalické adičné soli cefému s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282545

Dátum: 09.09.2002

Autori: Schmid Peter, Dürckheimer Walter, Lattrell Rudolf

MPK: A61K 31/545, C07D 501/00, A61P 31/04...

Značky: výroby, adičné, obsahom, krystalické, kyselinami, použitie, cefemu, liečivo, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n sa rovná 1 alebo 2 a m sa rovná 0,4 až 2,6, pričom X znamená anión z niektorej fenolickej karboxylovej kyseliny, ktorých význam je uvedený v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie bakteriálnych infekcií.

Spôsob klasifikácie hepatitis C vírusu a činidlá na použitie pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 282543

Dátum: 09.09.2002

Autori: Kuo George, Chien David

MPK: A61K 39/29, C12N 15/40, G01N 33/576...

Značky: spôsob, tomto, klasifikácie, spôsobe, hepatitis, použitie, vírusu, činidla

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané metódy a kompozície na použitie pri klasifikácii hepatitis C vírusu, založenej na kontakte vzorky s činidlom, ktoré obsahuje kombináciu polypeptidov, obsahujúce typovo špecifické epitopy jadrovej oblasti HCV, oblasti NS4 a NS5 oblasti HCV a majúcich dĺžku od 5 do 14 aminokyselín.

Spôsob tvárnenia tenkých kovových výrobkov medzi dvomi valcami a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282541

Dátum: 09.09.2002

Autori: Barbé Jacques, Vendeville Luc, Grandgenevre Yves, Mazodier Francois, Pelletier Jean-marie, Delassus Pierre, Sarkis Elias

MPK: B22D 11/06, B21B 38/12, B21B 38/10...

Značky: tenkých, spôsobu, tohto, valcami, spôsob, zariadenie, medzi, dvomi, vykonávanie, výrobkov, kovových, tvárnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe tvárnenia tenkých kovových výrobkov medzi dvoma valcami, pri ktorom sa nepretržite určuje medzera v hrdle medzi dvoma valcami (10, 11), ktoré majú v podstate rovnobežné osi, sa podľa vynálezu vypočíta okamžitá hodnota medzery v strednej časti a profil medzery s použitím hodnoty medzery uprostred za studena, hodnoty pruženia v strede valca a hodnoty odchýlky polomeru. Zariadenie na vykonávanie spôsobu zahrnuje dva valce (10, 11),...

Absorpčné teleso v absorpčnom výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 282540

Dátum: 09.09.2002

Autori: Steger Christina, Österdahl Eje, Widlund Urban, Guidotti Ted

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčne, těleso, absorpčnom, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso je určené na plienku, vložku používanú pri inkontinencii, dámsku vložku a podobne, ktoré sa skladajú z časti prijímajúcej kvapalinu a z časti, v ktorej je kvapalina skladovaná a ktorá k nej prilieha. V časti prijímajúcej kvapalinu sa nachádza aspoň jeden rezervoár (13) umiestnený v oblasti predpokladaného zvlhčenia, ktorá zasahuje dovnútra skladovacej vrstvy (12) a prechádza cez túto vrstvu. Rezervoár (13) je v styku s...